Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Примерного положения о порядке предоставления государственными нотариусами дополнительных услуг правового характера, не связанных с совершаемыми нотариальными действиями, а также услуг технического характера

Минюст
Положение, Приказ от 04.01.1998 № 3/5
редакция действует с 07.02.2020

Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Наказ Міністерства юстиції України
від 4 січня 1998 року N 3/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 1998 року за N 55/2495

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 12 квітня 2002 року N 26/5
,
 від 17 січня 2005 року N 7/5
,
 від 15 серпня 2005 року N 87/5
,
від 10 серпня 2017 року N 2565/5
,
від 24 грудня 2019 року N 4194/5

З метою реалізації ст. 59 Конституції України та на виконання ст. 19 Закону України "Про нотаріат", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру (додається).

2. Управлінню нотаріату та ліцензування юридичної практики (Круковес Н. В.) та управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Скуратовська О. М.) довести зазначене Примірне положення до відома начальника Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, начальників управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та забезпечити його належне застосування в роботі.

3. Управлінню нотаріату та ліцензування юридичної практики Міністерства юстиції (Круковес Н. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Б. С. Стичинського.

 

 

 

С. Р. Станік

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
юстиції України
від 4 січня 1998 р. N 3/5

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 1998 р. за N 55/2495

 

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 59 Конституції України та статті 19 Закону України "Про нотаріат".

Надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.

Правова допомога надається шляхом роз'яснень з питань чинного законодавства, консультацій правового характеру, усних та письмових довідок із законодавства, складання заяв, проектів правочинів та інших документів, а також надання консультацій та послуг з нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого та рухомого майна.

(преамбула в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.01.2005 р. N 7/5)

1. Державні нотаріуси мають право надавати додаткові послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями (надалі - правова допомога), а також надавати послуги технічного характеру.

2. Надання державними нотаріусами правової допомоги спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.

3. Перед наданням правової допомоги, а також послуг технічного характеру нотаріус зобов'язаний дати роз'яснення щодо умов їх оплати.

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.04.2002 р. N 26/5
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 10.08.2017 р. N 2565/5,
у зв'язку з цим пункти 5 - 10
 вважати відповідно пунктами 4 - 9)

4. Оплата правової допомоги та послуг технічного характеру справляється в розмірах, які встановлюються з урахуванням фактичних витрат на забезпечення якісного та термінового обслуговування громадян, підприємств, організацій та установ.

6. Пункт 6 виключено

 (згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 12.04.2002 р. N 26/5,
у зв'язку з цим пункти 7, 8, 9, 10, 11
 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9, 10)

5. Плата за надання правової допомоги та послуг технічного характеру здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства у встановленому чинним законодавством порядку.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.04.2002 р. N 26/5)

6. Відповідальність за належну організацію надання правової допомоги і послуг технічного характеру та за правильність ведення обліку книжок, квитанцій, відомостей несуть завідуючі державними нотаріальними конторами.

7. Плата за надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру, зарахована на рахунки, вказані в пункті 5 цього Положення, використовується на:

покриття витрат, пов'язаних з організацією надання правової допомоги та послуг технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників. Ці кошти також можуть бути використані на покриття витрат, пов'язаних з утриманням державних нотаріальних контор/архівів, у разі незабезпечення в повному обсязі цих витрат за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державних нотаріусів в розмірі не менше 30 % (у разі виконання обов'язків інших державних нотаріальних контор - в розмірі не менше 50 %) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру.

(пункт 7 в редакції наказів Міністерства
 юстиції України від 12.04.2002 р. N 26/5
,
від 10.08.2017 р. N 2565/5)

8. Використання коштів, передбачених пунктом 7 цього Положення, здійснюється відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку.

(пункт 8 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.04.2002 р. N 26/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 10.08.2017 р. N 2565/5)

9. Від сплати за надання правової допомоги звільняються особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни; особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп; громадяни - за надання їм правової допомоги, необхідної для призначення та одержання державних допомог та пенсій, фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (республіканський, обласні, міський) - за надання їм правової допомоги при посвідченні договорів іпотеки, учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 15.08.2005 р. N 87/5,
від 10.08.2017 р. N 2565/5
,
від 24.12.2019 р. N 4194/5)

___________ 
 

Опрос