Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке квотирования и лицензирования экспорта в США некоторых изделий из обрезного углеродистого проката плоского происхождением из Украины

Министерство внешних экономических связей и торговли Украины (2)
Положение, Приказ от 06.01.1998 № 10
редакция действует с 13.08.2000

Про порядок квотування і ліцензування експорту до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України

Наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України
від 6 січня 1998 року N 10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 1998 р. за N 37/2477

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства зовнішніх економічних
 зв'язківі торгівлі України
від 28 квітня 1998 року N 251
,
від 22 грудня 1998 року  N 838
,
від 10 червня 1999 року N 413
,
 наказом Міністерства економіки України
 від 12 липня 2000 року N 146

Згідно з Угодою про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.98 р. N 7 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1998 році", а також згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" НАКАЗУЮ

1. Затвердити:

- Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України (додається);

- Інструкцію про порядок заповнення ліцензій на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України (додається);

- Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (додається);

- Порядок інформування Міністерства торгівлі США згідно з Угодою про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України (додається);

(Порядок втратив чинність згідно з наказом
 Мінекономіки України від 12.07.2000 р. N 146)

- Опис кодів товару (згідно з Гармонізованою Системою США), експорт якого до США підлягає квотуванню і ліцензуванню, українською та англійською мовами (додається).

2. Установити, що у відповідності до Угоди про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України річний обсяг квоти на експорт до США цих виробів розподіляється - 60 % на період з 1 листопада по 30 квітня та 40% - на період з 1 травня по 31 жовтня на протязі дії цієї Угоди. Причому, з метою дотримання вимог статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" заявник має право отримати не більш ніж 35 % від загального обсягу річної квоти.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 МЗЕЗторгу України від 28.04.98 р. N 251)

3. Економічному управлінню (п. Пєшков О. С.) разом з управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання (п. Андріящук В. В.) щоквартально надавати Міністерству промислової політики України оперативні дані про видані ліцензії із зазначенням обсягу експорту товару.

4. Управлінню інформаційного забезпечення (п. Загорняк О. В.) разом з управлінням торгово-економічних зв'язків з країнами Америки (п. Доля О. В.) в двотижневий термін опублікувати у газеті "Урядовий кур'єр" перелік і опис кодів виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского на експорт до США.

5. Торговельно-економічній місії у складі Посольства України у США (п. Гайдучок Г. Г.) разом з економічним управлінням (п. Пешков О. С.), управліннями контрактного обліку та нетарифного регулювання (п. Андріящук В. В.), зарубіжних установ (п. Безрученко В. О.), торгово-економічних зв'язків з країнами Америки (п. Доля О. В.), інформаційного забезпечення (п. Загорняк О. В.), проблем торгових обмежень та недобросовісної конкуренції (п. Коновалов В. В.), координації оптової торгівлі (п. Лазарович М.В.) та Головним управлінням з питань зовнішньої торгівлі (п. Москаленко С. М.), а також Донецьким (п. Лут В. О.) та Луганським (п. Усіков А. М.) управліннями зовнішніх економічних зв'язків забезпечити інформування Міністерства торгівлі США згідно з вимогами зазначеної Угоди.

6. Управлінню інформаційного забезпечення (п. Загорняк О. В.) у місячний термін забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для оформлення ліцензій та зведення інформації за критеріями, зазначеними в Угоді, про видані ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України наростаючим підсумком з початку року (в тому числі за поточний місяць) у єдину інформаційно-довідкову систему за реквізитами, що містяться у ліцензіях.

7. Управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання (п. Андріящук В. В.) та інформаційного забезпечення (п. Загорняк О. В.) до 7 числа кожного місяця готувати проект звіту Міністерства про експорт до США та подавати його в електронному вигляді управлінню торгово-економічних зв'язків з країнами Америки (п. Доля О. В.).

8. Економічному управлінню (п. Пєшков О. С.) разом з управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання (п. Андріящук В. В.), Головним управлінням з питань зовнішньої торгівлі (п. Москаленко С. М.), управлінням ринкової кон'юнктури та цінової інформації (п. Войтко Я. В.) та Головним управлінням експортного контролю та валютного регулювання (п. Стеценко В. О.) по одержаній інформації згідно з пунктом 6 цього наказу проводити економічний аналіз та готувати довідки для керівництва Міністерства.

9. Економічному управлінню (п. Пєшков О. С.) разом з управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання (п. Андріящук В. В.) щомісячно надавати інформацію управлінню торгово-економічних зв'язків з країнами Америки (п. Доля О. В.) щодо обсягів експорту до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України в натуральних показниках по суб'єктах господарської діяльності для інформування Міністерства торгівлі США у розумінні відповідних положень Угоди про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України.

10. Юридичному правлінню (п. Сервінський А. Ю.) забезпечити реєстрацію цього Наказу в Міністерстві юстиції України у встановлений законодавством термін.

11. Управлінню інформаційного забезпечення (п. Загорняк О. В.) забезпечити публікацію цього Наказу у газеті "Урядовий кур'єр" після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

12. Управлінню організаційно-контрольного забезпечення роботи Міністерства (п. Медолиз М. В.). Головному управлінню з питань зовнішньої торгівлі (п. Москаленко С. М.) довести цей наказ до відома Державної митної служби України та регіональних управлінь ЗЕЗ і Міністерства торгівлі і зовнішньоекономічних зв'язків та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим в дводенний термін; після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

13. Управлінню організаційно-контрольного забезпечення роботи Міністерства (п. Медолиз М. В.) і управлінню контрактного обліку та нетарифного регулювання (п. Андріящук В. В.) забезпечити виготовлення бланків ліцензій на експорт до США постійну наявність цих бланків у необхідній кількості.

14. Управлінню фінансування, обліку та контролю (п. Чубинському А. Ф.) передбачити обсяги фінансування робіт, згаданих у пунктах 4, 6, 11 і 13 цього Наказу.

15. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на заступників Міністра п. Олійника B. I. та п. Шевальова В. М. 

 

 

В. о. Міністра

А. І. Гончарук

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом МЗЕЗторгу України
від 6 січня 1998 р. N 10 

 

 
 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 
21 січня 1998 р. за N 37/2477 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙ НА ЕКСПОРТ ДО США ДЕЯКИХ ВИРОБІВ З ОБРІЗНОГО ВУГЛЕЦЕВОГО ПРОКАТУ ПЛОСКОГО ПОХОДЖЕННЯМ З УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 7 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і квотуванню у 1998 році" і Угодою про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України (далі - Угода).

1.2. Ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского (далі - товар) походженням з України видаються, як правило, на кількість продукції, фактично виготовленої, підтвердженої на день подання заявки на отримання ліцензії сертифікатом про походження, виданим Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами за місцезнаходженням виробника товару. В окремих випадках заявки на видачу ліцензії на експорт товару (далі - ліцензія) може прийматися від українського виробника товару без зазначеного сертифіката, якщо повний обсяг продукції ще не виготовлений, та за умови, що зазначена продукція у повному обсязі буде виготовлена на дату поставки товару, що у разі експорт з України підтверджуватиметься сертифікатом про походження. У цьому останньому випадку виробник (експортер) зазначеного товару зобов'язаний подавати до митних органів України сертифікат про походження.

1.3. Термін дії зазначеної ліцензії на території України - 90 календарних днів від дати її підписання.

1.4. Товар, що призначається для продажу до США, може накопичуватися, наприклад, в українських портах, на митних складах в Україні тощо згідно з відповідною карткою реєстрації обліку, у якій США визначається як країна призначення. Вивіз до США товару здійснюватиметься за ліцензією на експорт.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з
наказом МЗЕЗторгу України від 28.04.98 р. N 251)

2. Порядок видачі ліцензій

2.1. Видача ліцензій здійснюється управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (далі - Міністерство).

Ліцензії видаються у порядку, передбаченому статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", цим Положенням та зазначеною Угодою.

2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи:

а) заявка на видачу ліцензії, оформлена згідно з п. 1 Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України від 06.01.98 р. N 10;

б) лист-звернення суб'єкта підприємницької діяльності про видачу ліцензії з гарантією сплати державного збору за оформлення ліцензії (при черговому зверненні в листі-зверненні надається інформація про фактичне використання раніше отриманих ліцензій із зазначенням номера ліцензії та про обсяги експорту по ній);

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, завірена в установленому порядку керівником суб'єкта підприємницької діяльності;

г) завірена в установленому порядку керівником суб'єкта підприємницької діяльності копія зовнішньоекономічного договору (контракту) українською (російською) та англійською мовами, усі додатки і специфікації до нього, а також письмові зобов'язання:

(підпункт "г" пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом МЗЕЗторгу України від 22.12.98 р. N 838)

(попередню редакцію підпункту "г" пункту 2.2 відновлено
 в зв'язку із втратою чинності наказу МЗЕЗторгу України
 від 22.12.98 N 838 згідно з наказом МЗЕЗторгу України
 від 10.06.99 р. N 413)

- виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що будь-які наступні покупці товару поручаться, що цей товар, імпортований до США згідно з вищезазначеною Угодою, не буде перепродаватися іншим покупцям, крім зазначених у документах, доданих до заяви, та призначається для споживання у США;

- стосовно того, що виробник (експортер) товару співробітничатиме з центральними органами виконавчої влади України і компетентними органами США з метою запобігання порушенню (включаючи обхід) зазначеної Угоди;

- першого покупця товару стосовно того, що будь-які наступні покупці товару співробітничатимуть з центральними органами виконавчої влади України з метою запобігання порушенню (включаючи обхід) зазначеної Угоди;

- стосовно того, що виробник (експортер) товару в установлені строки надаватиме центральним органам виконавчої влади України повну інформацію (українською (російською) та англійською мовами на папері та на магнітному носію) щодо прямого чи непрямого експорту до США зазначеного товару;

- виробника (експортера) та першого покупця стосовно того, що будь-які наступні покупці товару в установлені строки надаватимуть центральним органам виконавчої влади України повну інформацію (українською (російською) та англійською мовами) на письмі та магнітному носію щодо прямого чи непрямого експорту до США зазначеного товару;

ґ) інформація (українською (російською) та англійською мовами) про:

- дату продажу товару (номер рахунка-фактури та його дата) або номер(и) і дату замовлення на продаж товару;

- відносини виробника з покупцем (пов'язаний чи непов'язаний*);

____________
* Згідно з умовами зазначеної Угоди та цього Положення виробник або будь-які покупці товару (в тому числі експортер, імпортер, покупець, споживач тощо) вважаються пов'язаними, якщо:

а) один з них безпосередньо або опосередковано контролює іншого;

або

б) обидва безпосередньо або опосередковано контролюються третім;

або

в) разом вони безпосередньо або опосередковано контролюють третього, за умови, що є підстави вважати, що вплив цих взаємовідносин є таким, що зазначений виробник чи покупець поводиться інакше ніж непов'язаний виробник чи непов'язаний покупець.

- будь-які сторони контракту(ів) у послідовних (так званих ланцюжкових) операціях між виробником і кінцевим споживачем (якщо відомо);

- кінцевого споживача (якщо відомо);

- дату ввезення на митну територію США (якщо відомо);

д) сертифікат про походження товару, виданий Торгово-промисловою палатою України (далі - ТПП України) чи регіональними торгово-промисловими палатами, у якому має бути вказано код товару (при експорті до США згідно з Гармонізованою системою США (далі - ГС США), назву виробника (експортера) та одержувача, кількість продукції. В окремих випадках, зазначених у пункті 1.2 цього Положення, виробник (експортер) повинен подати:

- акт експертизи про код товару згідно з ГС США, виданий ТПП України, регіональними торгово-промисловими палатами;

- письмове свідчення про те, що повний обсяг продукції ще не виготовлений;

- письмове зобов'язання про те, що:

- зазначена продукція у повному обсязі буде виготовлена на дату поставки товару;

- у разі експорту з України цієї продукції виробник (експортер) подаватиме до митних органів України сертифікат про походження товару;

е) копія сертифіката якості товару, що експортуватиметься до США, або у випадках, зазначених у пункті 1.2 цього Положення, у зв'язку з відсутністю виготовленого товару - відомості про технічні характеристики товару, які, як правило, зазначаються у цьому сертифікаті;

є) лист-підтвердження від виробника цієї продукції про те, що він не заперечує проти експорту зазначеної у сертифікаті походження продукції в зазначених обсягах до США.

2.3. У разі потреби Міністерство має право запитати про подання додаткових документів, які вважає необхідними, для гарантій, що відомості про походження товару та експортну ціну повністю відповідають положенням зазначеної Угоди і чинному законодавству України і США.

2.4. Видача ліцензії здійснюється Міністерством тільки за наявності доручення на її отримання та документа, що підтверджує оплату державного збору за видачу ліцензії у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р. N 312 "Про порядок експорту товарів (робіт, послуг)".

3. Наступні заявки цього виробника (експортера) на видачу ліцензій на експорт вищезазначеного товару розглядаються тільки у разі, якщо суб'єктом підприємницької діяльності України у розумінні зазначеної Угоди надано Міністерству:

- відповідну інформацію щодо виконання одержаних ним ліцензій, термін дії яких закінчився;

- повний обсяг інформації щодо прямого чи непрямого експорту до США зазначеного товару на дату подання заявки;

- повний обсяг інформації щодо експорту до третіх країн зазначеного товару на дату подання заявки;

- повний обсяг інформації щодо виробництва в Україні зазначеного товару на дату подання заявки;

- повний обсяг інформації щодо продажу в Україні зазначеного товару на дату подання заявки.

4. Суб'єкти підприємницької діяльності України несуть відповідальність за достовірність відомостей, що подаються для розгляду заявок на видачу ліцензій.

5. Термін розгляду заяви складає 15 робочих днів від дня реєстрації у Міністерстві комплекту документів, зазначених у п. 2.2 цього Положення.

6. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам.

7. Ліцензії повинні бути заповнені згідно з вимогами Інструкції про порядок заповнення ліцензії на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України, затвердженої наказом МЗЕЗторгу України від 06.01.98 N 10.

8. Ліцензія з поміткою "ORIGINAL" і фоном візерунка "гільош" видається для митного оформлення у США. Два бланки цієї ліцензії з поміткою "COPY" - для подання митній службі України з метою здійснення обліку фактичних обсягів експорту до США зазначеного товару та повернення до Міністерства з відповідними відмітками (дата, фактична кількість, печатка і підпис уповноваженої особи митного органу, де завершується здійснення митного оформлення навантаження та експорту товару).

9. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається протягом 15 робочих днів від дня реєстрації заяви у разі:

а) подання документів з порушенням вимог, зазначених у п. 2.2 цього Положення, щодо комплектності;

б) невідповідності поданих документів чинному законодавству України та/або США;

в) застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (резидента) спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності чи індивідуального ліцензування (до нерезидента) згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

г) дій, що призводять до будь-якого порушення зазначеної Угоди або можуть, на думку Міністерства, загрожувати виконанню цієї Угоди.

Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено у письмовій формі.

10. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності України зазначених у ліцензії умов та правил здійснення експорту до США зазначеного товару, Міністерство може на певний строк припинити дію ліцензії або скасувати її. У цьому разі Міністерство негайно інформує Міністерство торгівлі США.

____________ 
 
 

Опрос