Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об учебно-реабилитационном Центре

Минобразования
Положение, Приказ от 28.08.1997 № 325
Утратил силу

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр

Наказ Міністерства освіти України
від 28 серпня 1997 року N 325

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 1998 р. за N 34/2474

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 16 серпня 2012 року N 920)

На виконання Закону України "Про освіту" та Національної програми "Діти України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про навчально-реабілітаційний Центр, яке додається.

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома відділів освіти, педагогічних колективів навчально-виховних закладів соціальної реабілітації дане Положення.

Наказ із додатком опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Савченко О. Я. 

 

 

Міністр

М. З. Згуровський

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра
освіти України
від 28 серпня 1997 р. N 325 

 

 
 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції
України
21 січня 1998 р. за N 34/2474 

Положення
про навчально-реабілітаційний Центр

I. Загальні положення

1. Навчально-реабілітаційний центр (далі - Центр) - це заклад освіти, який забезпечує умови для відновлення здоров'я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей, що мають органічні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем або вади психофізичного розвитку.

2. Мета Центру - здійснення комплексної медичної, психологічної, педагогічної реабілітації хворої дитини.

3. Основним завданням Центру є:

- створення умов для формування соціально-адаптативної та соціально-продуктивної особистості;

- забезпечення умов для отримання вихованцями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої);

- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу.

4. Центр діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Основ законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про пенсійне забезпечення", Положення про загальноосвітній інтернатний заклад України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 N 138, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.93 за N 122, Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, затверджене наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 N 136, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 01.09.93 за N 120, а також Положення про дошкільний виховний заклад України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.93 N 688, Положення про професійний навчально-виховний заклад України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.93 N 715, Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N 173, цього Положення та власного Статуту.

5. Створення, ліквідація чи реорганізація Центру здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок створення, ліквідації та реорганізації закладів освіти" від 05.04.94 N 228 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України N 316 (316-94-п) від 17.05.94 N 200 (200-96-п) від 12.02.96.

Навчально-реабілітаційний Центр користується правами юридичної особи з моменту реєстрації його статуту місцевими органами виконавчої влади, має гербову печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням.

6. Міністерство освіти України спільно із відповідними місцевими органами управління освітою здійснюють заходи щодо визначення перспектив та напрямків розвитку центрів, впорядкування їх мережі, комплектування, дотримання законності та забезпечення ефективності діяльності.

7. Особливості умов виховання, навчання, лікування та утримання підопічних у навчально-реабілітаційному центрі забезпечуються специфікою особистісно-орієнтованого освітньо-реабілітаційного процесу та індивідуалізованими лікувально-реабілітаційними режимами відповідно до психофізичного стану вихованців, їх інтелектуального потенціалу та обсягу фізіологічних резервів.

8. Випускникам Центру видається відповідний документ про освіту встановленого зразка, відповідно до статі 27 Закону України "Про освіту".

II. Структура та режим функціонування навчально-реабілітаційного Центру

9. Центр може мати у своєму складі: дитячий садок, середню загальноосвітню школу I, I - II, I - III ступенів, філіали (окремі групи) професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів освіти I - II рівнів акредитації з заочною чи очною формами навчання, відділення медичної реабілітації, соціально-психологічну службу, клуби, студії, гуртки, секції, що створюються регіональними позашкільними закладами як на своїй базі, так і в приміщенні Центру та інше.

10. Вихованці Центру відповідно до п. 4 статті 37 Закону "Про освіту" утримуються у закладі за рахунок держави. Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання учнів у санаторних (спеціальних) загальноосвітніх школах-інтернатах відповідного типу, які встановлюються Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України.

11. Порядок утримання учнів (студентів) підрозділів професійно-технічної, вищої освіти Центру, встановлення їм пільг визначається відповідним чинним законодавством.

III. Порядок комплектування закладу

12. Центр комплектується дітьми відповідних його структурі вікових категорій.

13. Питання про кількісний склад загального контингенту вихованців Центру вирішується його засновником щороку на основі можливостей матеріальної бази закладу з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Наповнюваність класів (груп) встановлюється окремо для кожного з освітніх підрозділів, що входять у структуру Центру, у відповідності з чинним законодавством та інструктивно-нормативними документами (наказ Міністерства освіти України від 10.09.97 N 347, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за N 453/2257).

14. Медичними показниками для зарахування дітей до всіх освітніх підрозділів Центру є патологія внутрішніх органів і систем складного характеру або вади психофізичного розвитку відповідно до медичного профілю закладу.

15. Статутом Центру можуть встановлюватись переваги та пільги для направлення до Центру окремих категорій дітей за станом здоров'я, соціальним станом та напрямком професійного самовизначення.

16. Комплектування вихованцями навчально-реабілітаційних закладів здійснюється спеціальними комплектаційними комісіями управлінь освіти державних адміністрацій, створення яких визначено Інструкцією про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми, яка затверджена наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 N 217 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 390/1415, та Положенням про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 13.05.93 N 134 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.06.93  за N 61.

Такі підрозділи Центру, як дитячий садок, початкова, основна, старша школа комплектуються на підставі рішень психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК), санаторно-курортних відбіркових комісій (СКВК) районних поліклінік або клініко-діагностичних центрів відповідно до медичного профілю закладу.

Питання про відрахування дітей з указаних підрозділів Центру, переведення їх до загальноосвітньої школи, вузькопрофільної санаторної чи спеціальної школи-інтернату та про зарахування до Центру нових вихованців розглядаються комплектаційною комісією у період з 1 травня до 15 серпня кожного поточного року.

17. Батьки або особи, які їх замінюють, для зарахування дітей до дитячого садка та загальноосвітніх підрозділів Центру подають на розгляд комплектаційної комісії такі документи:

- заяву на ім'я директора;

- медичну карту дитини (форма - 026/0);

- результати медичного обстеження з основних захворювань;

- довідку від лікаря-психіатра про стан психічного здоров'я дитини;

- особову справу учня та характеристику з попереднього місця навчання;

- висновок обласної психолого-медико-педагогічної консультації (для дітей з вадами психофізичного розвитку);

- висновок санаторно-курортної відбіркової комісії.

Загальними протипоказаннями для зарахування до Центру є:

- інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

- бацилоносіння (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

- всі заразні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

- туберкульоз легенів та інших органів;

- тяжкі форми енурезу.

18. У разі позитивного рішення комплектаційної комісії для зарахування дитини до Центру батьки або особи, які їх замінюють, подають додатково такі документи:

- копію свідоцтва про народження дитини;

- карту профілактичних щеплень (форма - 063/0);

- довідку дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у помешканні, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів);

- лабораторні аналізи: крові, сечі (дійсні протягом 1 міс.), на дифтерію (дійсні протягом 10 днів), кишкову інфекцію, ентеробіоз (дійсні 7 днів);

- довідку з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють;

- довідку з домоуправління, ЖЕКу або сільської ради про склад сім'ї.

19. Тривалість перебування вихованців у навчально-реабілітаційному Центрі встановлюється комплектаційною комісією при зарахуванні дитини до закладу.

В кінці кожного навчального року комплектаційна комісія переглядає контингент вихованців на доцільність подальшого перебування у Центрі.

У разі прийняття комплектаційною комісією рішення про відрахування та переведення учня до навчально-виховного закладу за місцем проживання питання про його подальше влаштування вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з органами управління освітою.

20. Професійно-технічний заклад освіти та вищий заклад освіти Центру переважно комплектуються за рахунок випускників відповідних освітніх підрозділів Центру за рішенням педагогічної ради Центру без вступних іспитів.

За наявності вільних місць у підрозділах професійної та вищої освіти до Центру можуть бути зараховані випускники освітніх закладів відповідного ступеня регіону у разі наявності медичних показань.

У цьому випадку зарахування до професійно-технічного закладу Центру відбувається за результатами співбесіди на підставі рішення приймальної комісії, а зарахування до вищого закладу освіти Центру - згідно з правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти України.

IV. Організація навчально-виховного та реабілітаційного процесу

21. Тривалість навчального тижня, а також можливість перебування окремих категорій вихованців у закладі у вихідні, святкові та канікулярні дні встановлюється статутом Центру та іншими актами законодавства.

22. Освітньо-реабілітаційний процес закладу забезпечується технологіями корекції та розвитку, програмами соціальної реабілітації з використанням новітніх досягнень у галузі педагогічної та медичної науки і практики.

23. Програма відновлення здоров'я вихованців Центру передбачає всебічну глибоку діагностику фізичного стану організму дитини, лікувально-реабілітаційні та профілактичні заходи.

24. За програмою психологічної реабілітації вихованців реалізується система заходів для діагностики, корекції, розвитку та профілактики, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування інтелектуальної та саморегулятивної підструктур особистості як основи для самореалізації кожної дитини, поглибленого розвитку обдарованих дітей та актуалізації компенсаторних можливостей особистості вихованців.

25. Педагогічна реабілітація вихованців Центру має бути забезпечена за рахунок побудови гнучкого особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в умовах збагаченого освітнього середовища поряд із створенням умов для професійного самовизначення та соціальної адаптації особистості.

26. Вибір ефективних напрямків медичної та соціально-педагогічної допомоги вихованцям, а також розвитку їх здібностей здійснює постійний медико-психолого-педагогічний консиліум на підставі ретельного всебічного обстеження рівня навчальних можливостей, особливостей психічної сфери учнів та стану їх фізичного здоров'я.

27. Центри працюють за робочими навчальними планами, які затверджуються Міністерством освіти України.

28. Організація навчально-виховного процесу в усіх освітніх підрозділах Центру регулюється нормативними актами Міністерства освіти України.

29. Навчальний процес у Центрі будується на принципі диференціації: створюються класи відповідно до рівня психофізичного розвитку та стану здоров'я вихованців.

30. Вихованці загальноосвітніх підрозділів Центру звільняються від проведення перевідних та випускних екзаменів у будь-якій формі.

31. Тривалість академічної навчальної години в усіх освітніх підрозділах Центру - 40 хвилин.

32. Розпорядок дня вихованців загальноосвітніх підрозділів Центру розробляється, виходячи із принципу реабілітаційної доцільності та розвиваючої спрямованості освітнього середовища закладу.

33. Медичний підрозділ Центру має бути представлений спеціалістами різного профілю високої кваліфікації відповідно до медичного профілю закладу.

34. Педагогічний колектив навчально-реабілітаційного Центру має володіти інноваційними освітніми технологіями корекції та розвитку.

V. Фінансово-господарська діяльність і матеріально-технічна база навчально-реабілітаційних центрів

35. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його кошторису відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.97 N 180 "Про затвердження Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації" та постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.97 N 471 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.97 N 180" в межах коштів, передбачених у відповідних бюджетах.

Джерелами формування коштів Центру є: кошти відповідного місцевого бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого фінансування відповідних освітніх підрозділів;

кошти, отримані за надання Центром додаткових освітніх послуг;

прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств закладу, від оренди його приміщень, споруд, обладнання;

добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян та іноземців.

36. Кошти Центру перераховуються, зберігаються на його рахунку у відділенні банку України і знаходяться у повному його розпорядженні.

37. Порядок ведення бухгалтерського обліку у Центрі визначається чинним законодавством.

38. Центр має право: придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб; фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

передавати матеріальні, грошові ресурси підприємствам, установам і організаціям, які виконують для закладу роботу або послуги.

39. Навчально-реабілітаційний центр повинен мати необхідну кількість приміщень, будівель та обладнання для організації навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу згідно із завданнями, що стоять перед закладом.

40. Центри користуються приміщеннями, обладнанням, відведеною територією, розпоряджаються ними у межах, передбачених чинним законодавством.

41. Центр забезпечуються вантажним та пасажирським автотранспортом відповідно до своїх виробничих та реабілітаційних потреб засновником.

42. Центр має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства.

VI. Управління навчально-реабілітаційним центром та контроль за його діяльністю

43. Управління Центром у системі освіти здійснюється його засновником та місцевим органом управління освітою у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

44. Безпосереднє управління закладом здійснюють його директор та органи громадського самоврядування Центру.

Директор Центру призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом із дотриманням чинного законодавства.

Введення до системи управління Центру певних органів самоврядування та коло їх повноважень регламентується статутом закладу.

45. Оплата праці працівників Центру регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.96 N 565 "Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери", наказом Міністерства освіти України від 11.01.97 N 7 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.97 за N 15/1819, Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102 і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 25.05.93 за N 56.

Штатний розпис Центру, його структурних підрозділів розробляється керівником і затверджується вищестоящою організацією в межах фонду заробітної плати.

46. Функціональні обов'язки всіх категорій працівників Центру розробляються на основі типових положень з урахуванням специфіки життєдіяльності навчально-реабілітаційного закладу та затверджуються директором Центру.

47. Центр підпорядкований і підзвітний засновнику та Міністерству освіти України.

48. Контроль за забезпеченням державних стандартів освіти всіма освітніми підрозділами Центру та ефективністю реабілітаційного процесу здійснюється Міністерством освіти України та місцевими органами державного управління освітою, органами охорони здоров'я.

49. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним та реабілітаційним процесом, встановлюється засновником Центру відповідно до чинного законодавства.

50. Документація Центру ведеться і зберігається відповідно до встановленого Міністерством освіти України порядку.

Звітність навчально-реабілітаційних закладів оформлюється згідно з вимогами державної статистики України.

____________ 

Опрос