Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы справки "О суммах выплаченных доходов и удержаных с них налогов и иных обязательных платежей физических лиц юридическими лицами всех форм собственности и физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности" (ф. N 8ДР); Порядка заполнения и представления юридическими лицами всех форм собственности и физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности справки ф. N 8ДР

Государственная налоговая администрация
Приказ от 30.12.1997 № 473
Утратил силу

Про затвердження форми довідки "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності" (ф. N 8ДР); Порядку заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 30 грудня 1997 року N 473

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 1998 р. за N 26/2466

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України 
від 11 квітня 1998 року N 180
,
від 6 січня 1999 року N 10,
 від 20 липня 2000 року N 388
,
 від 26 квітня 2002 року N 199
,
 від 8 квітня 2003 року N 164

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 29 вересня 2003 року N 451)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1232 "Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" та відповідно до статті 9 Закону України "Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму довідки "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності" (ф. N 8ДР) і Порядок заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Морозу В. А. разом з начальником Головного управління Державного реєстру фізичних осіб Грицюк З. І. подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. в десятиденний термін забезпечити тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі форми довідки "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності" (ф. N 8ДР) і Порядку заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки ф. N 8ДР.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної податкової адміністрації України Бондаренка Г. І. та Савченка О. Я.

 

 

Голова

М. Я. Азаров  

 

 

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

(ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

  

Відомості
 про нараховані та виплачені фізичним особам суми
 доходів і суми утриманих з них податків

_____________________________________________________________

(назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

 

 

 

 

 

 

 

 


__________________________________
(назва органу державної податкової служби)

за ______________________
(звітний період) 

(ідентифікаційний код органу державної податкової служби за ЄДРПОУ) 

Працювало у штаті 

_____ 

ПОРЦІЯ N 

 

 


(заповнюється в органі державної
податкової служби) 

Працювало за сумісництвом 

_____ 

   

 

Кількість рядків 

_______ 

Кількість фізичних осіб 

______ 

Кількість аркушів 

_______  

 

     Керівник підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_______
(підпис) 

__________
(прізвище) 

_____
(тел.) 

Дата подання  


  

(ідентифікаційний номер керівника підприємства) 

  

  

  

  

М. П.   Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_______
(підпис) 

__________
(прізвище) 

_____
(тел.) 

  

  

(ідентифікаційний номер головного бухгалтера) 

  

  

  

Наведена інформація є вірною 

Фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності 

_______________
(підпис) 

__________
(тел.) 

(форма N 8ДР із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

 

Порядок заповнення відомостей про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків

(назва в редакції наказу Державної податкової
 адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

(У тексті Порядку слово "довідка" замінено на слово "відомість" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 8 квітня 2003 року N 164)

1. Загальна частина

1.1. Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомості ф. N 8ДР (далі - Порядок) регулює подання органам державної податкової служби України тих відомостей про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків, які передбачені статтею 9 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" та постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1232 "Про заходи щодо впровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів".

(підпункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

1.2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи (далі - юридична особа), і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи фізичним особам.

1.3. Зразок бланка відомості ф. N 8ДР про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків (далі - відомості) юридичні особи отримують у органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремлених підрозділів, а фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності - за місцем проживання (далі - органи державної податкової служби).

(підпункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

1.4. Подання інформації про нараховані та виплачені доходи за період, у який здійснювалась ліквідація (припинення діяльності) юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, повинно відбуватись до оформлення ліквідації (припинення діяльності) юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. 

(підпункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2. Порядок заповнення

2.1. Відомості подаються юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від того, отримували громадяни дохід у звітному періоді чи ні, а саме про всіх фізичних осіб, які:

перебували з ними в трудових відносинах незалежно від того, отримували громадяни дохід у звітному періоді чи ні;

перебували з ними в цивільно-правових відносинах;

отримували від них виплати у звітному періоді.

(підпункт 2.1 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.2. На паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) відомість заповнюється машинописним текстом без виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок.

2.3. При наявності комп'ютерної техніки юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності формують і подають інформацію про доходи й утримані з них податки у вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді (можливо на дискеті), та його роздрукованої копії (за формою відомості). Структура файла визначена в додатку до цього Порядку. Друкована копія завіряється згідно з пунктом 4.5 цього Порядку.

2.4. Відомість готується у двох екземплярах. Один екземпляр подається до органу державної податкової служби. Другий екземпляр з підписом особи, відповідальної за приймання відомостей, печаткою та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації відомості в комп'ютері, залишається у юридичної особи чи у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

2.5. Інформація про доходи подається за звітний квартал.

2.6. Реквізити відомості, що заповнюються:

2.6.1. Навпроти напису "Порція" працівником органу державної податкової служби, відповідальним за приймання відомостей, проставляється номер порції при обов'язковій реєстрації відомостей у комп'ютері.

2.6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який подає відомість (юридичної особи).

____________
* Єдиний Державний реєстр підприємств та організацій України.

 

2.6.3. Десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності*, що подає відомість.

____________
* З Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

 

2.6.4. "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікових чисельностей штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності*.

____________
* Згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою
наказом Міністерства статистики України від 7 липня 1995 року N 171 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1995 року за N 287/823.

 

2.6.5. "Працювало за сумісництвом" - кількість працівників за сумісництвом (крім внутрішніх сумісників) та за договорами цивільно-правового характеру у звітному періоді; підпункти 2.6.4 та 2.6.5 заповнюються тільки в разі наявності в юридичної особи чи у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності найманих працівників. Підпункти 2.6.4 та 2.6.5 заповнюються тільки для першої порції відомості.

2.6.6. Назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що подає відомість.

2.6.7. Ідентифікаційний код органу державної податкової служби, куди подається відомість, за ЄДРПОУ.

2.6.8. Назва органу державної податкової служби, куди подається відомість.

2.6.9. "Звітний період" - відображається порядковий номер звітного кварталу і рік.

2.6.10. У графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

2.6.11. У графі 2 "Ідентифікаційний номер" відображається десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація в відомості.

2.6.11-1. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховувався фізичній особі.

(пункт 2.6.11 доповнено пунктом 2.6.11-1 згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.12. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається (за звітний квартал) доход як за основним, так і за неосновним місцем роботи, матеріальна допомога, доходи у вигляді дивідендів та доходи внаслідок розподілу прибутку (доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав, додаткові матеріальні блага у грошовій та натуральній формі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інші доходи*. Якщо заробітна плата виплачувалась нерегулярно, частинами за попередні періоди, у графі 3 потрібно вказувати нараховану частину доходу по факту виплати та утримання прибуткового податку. 

____________
* Без вирахування прибуткового податку та платежів у Пенсійний фонд та у Державний фонд сприяння зайнятості населення (сума, яка нарахована до виплати).

У разі регулярної виплати заробітної плати (без затримки), заробітна плата, що виплачується у встановлені строки в наступному місяці, повинна бути відображена у відомостях за той період, у який входить попередній місяць, у якому заробітну плату було нараховано. Наприклад, до відомостей за I квартал входить заробітна плата за січень (нарахована в січні та виплачена в лютому), за лютий (нарахована в лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена в квітні).

(підпункт 2.6.12 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.13. У графі 4а "Сума утриманого прибуткового податку (нарахованого)" відображається сума нарахованого прибуткового податку.

2.6.13-1. У графі 4 "Сума утриманого прибуткового податку (перерахованого)" відображається сума перерахованого прибуткового податку.

(підпункт 2.6.13 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.14. Сума нарахованого доходу в графі 3а, сума виплаченого доходу в графі 3, сума нарахованого прибуткового податку в графі 4а та сума перерахованого до бюджету прибуткового податку в графі 4 проставляється у грошовій формі незалежно від того, у якій формі проводилась виплата: у грошовій чи натуральній.

(підпункт 2.6.14 в редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.15. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.

2.6.16. Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Ідентифікаційний номер".

2.6.17. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за основним місцем роботи або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються.

2.6.18. У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 12 квітня 1998 року, то у графі 6 потрібно вказати 12.04.1998.

2.6.19. У графі 7 "Дата звільнення з роботи" відображається дата звільнення фізичної особи з роботи аналогічно підпункту 2.6.18.

2.6.20. У графі 8 "Ознака пільги щодо прибуткового податку" відображається ознака пільги згідно з довідником ознак пільг щодо прибуткового податку, наведеним у додатку до Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо прибуткового податку у звітному періоді згідно з чинним законодавством, за винятком пільги у розмірі мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум) за місцем їхньої основної роботи. При відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді графа 8 не заповнюється. При наявності у фізичної особи пільги з ознакою 01 - 07 та пільги (чи пільг) з ознаками 20 - 23 (дивись довідник ознак пільг у додатку до Порядку) для неї потрібно заповнити всі графи одного рядка з ознакою пільги 01 - 07 і один чи кілька рядків (в залежності від того, є одна чи кілька пільг з ознаками 20 - 23), в яких слід заповнити графи 1, 2, 5 та 8, а решту граф не заповнювати. 

2.6.21. У разі відсутності у осіб, на яких розповсюджується дія підпункту 2.1, доходів у звітному періоді обов'язково заповнюється відомість із внесенням порядкових номерів у графі 1, десятирозрядних ідентифікаційних номерів таких осіб у графі 2, нулів у графах 3, 4 та 8 і ознаки доходів у графі 5. Заповнення граф 3а та 4а проводиться згідно з підпунктами 2.6.11-1 та 2.6.13, а заповнення граф 6 та 7 проводиться згідно з підпунктом 2.6.18.

(підпункт 2.6.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.22. У разі потреби довідники ознак доходів та ознак пільг можуть доповнюватись Державною податковою адміністрацією України.

2.6.23. В останньому рядку відомості вказуються загальні суми: нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого прибуткового податку за графою 4а та перерахованого прибуткового податку за графою 4.

(підпункт 2.6.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.24. У кінці відомості проставляється кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у відомості. Підсумковий рядок відповідно до підпункту 2.6.23 не враховується при визначенні кількості заповнених рядків.

(підпункт 2.6.24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

2.6.25. Десятирозрядний ідентифікаційний номер керівника підприємства, який подає відомість.

2.6.26. Десятирозрядний ідентифікаційний номер головного бухгалтера підприємства, який подає відомість.

2.6.27. Завіряється відомість згідно з пунктом 4.5 цього Порядку.

2.6.28. "Дата подання" - проставляється дата подання відомості юридичною особою або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності.

3. Порядок проведення коригувань

3.1. Якщо потрібно зробити деякі коригування в первинно поданій і прийнятій відомості, то потрібно подати дві відомості, одна з яких вилучає помилкову інформацію, а друга - вносить вірну інформацію. У випадку самостійного виявлення помилок юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності ці дві відомості подаються в міру виникнення потреби в цьому, але не пізніше закінчення кварталу, наступного за звітним. У випадку виявлення помилок органами державної податкової служби ці дві відомості подаються юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності у двотижневий термін після отримання повідомлення про виявлення помилок.

3.2. У відомості, яка вилучає помилкову інформацію (коригувальна відомість), в правому верхньому куті на першому аркуші робиться напис "Вилучення".

3.3. Коригувальна відомість подається на підставі інформації з копії первинно поданої відомості і повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами державної податкової служби до юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

3.4. Для вилучення помилкових рядків подається коригувальна відомість з заповненням всіх граф тих рядків, які потрібно вилучити.

3.5. Для внесення змін у рядки первинно поданої відомості потрібно вилучити ці рядки згідно з пунктом 3.4, тобто подати коригувальну відомість на них і додатково - ще одну порцію первинної відомості без напису "Вилучення", в якій ввести вірно потрібні рядки. Ці дві відомості, які відносяться до внесення змін, повинні бути скріплені разом.

3.6. Для введення пропущених рядків подається додаткова порція первинної відомості без напису "Вилучення".

4. Порядок та термін подання відомостей

4.1. Відомості подаються до органів державної податкової служби щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4.2. Відомості подаються юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності зі штатною чисельністю працюючих до 1000 осіб єдиним документом на всіх працюючих з обов'язковим заповненням їхніх десятирозрядних ідентифікаційних номерів - єдиною порцією. Якщо штатна чисельність працюючих більша ніж 1000 осіб, можлива подача відомості кількома порціями, кожна з яких являє собою окрему відомість зі своїм номером порції. Термін подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого терміну приймання відомостей.

Аркуші окремої відомості зшиваються.

4.3. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати відомість на громадян, включаючи священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах і отримують доходи.

4.4. Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ (далі - філія), які мають окремий ідентифікаційний код за ЄДРПОУ і інше місцезнаходження, не такі, як у головного підприємства, то відомість на працівників філії потрібно подавати до органу державної податкової служби, де знаходиться філія. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ відомість у вигляді окремої порції за філію подає головне підприємство до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

4.5. Відомість або друкована копія даних файла на своєму останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера (і засвідчується печаткою);

для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - підписом особи, яка подає відомість.

4.6. Обов'язково мають бути вказані службові телефони керівника юридичної особи і головного бухгалтера або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

4.7. Відомість, підготовлена з порушенням вимог цього Порядку, не реєструється органами державної податкової служби, вважається не поданою і повертається на доопрацювання.

4.8. За перекручення даних, неподання або несвоєчасне подання юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до органів державної податкової служби відомостей відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" керівники та посадові особи юридичних осіб і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність згідно з пунктом 11 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

(підпункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

 

1. Довідник ознак доходів*

KOD 

NAME 

01 

Доход за основним місцем роботи  

02 

Доход за неосновним місцем роботи 

03 

Матеріальна допомога** 

04 

Дивіденди*** 

05 

Доход, отриманий через комісійну торгівлю 

06 

Доход за договором оренди майна 

07 

Інші види доходів 

08 

Суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника  

09

Суми, внесені на рахунки учасників пенсійного фонду банківського управління

10

Суми, внесені на рахунки учасників дитячого фонду банківського управління

11

Виплати уповноваженим комерційним банком на користь учасників фонду банківського управління

12

Виплати уповноваженим комерційним банком коштів, знятих фізичною особою з рахунку учасника фонду банківського управління з порушенням умов договору довірчого управління (не за цільовим призначенням)

13

Факт розрахунку (виплати доходів) з фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності без утримання податку

(пункт 1 додатка із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної податкової адміністрації України від 20.07.2000 р. N 388,
 від 26.04.2002 р. N 199
,
 від 08.04.2003 р. N 164)

____________
* За ознаками доходів, з яких відповідно до чинного законодавства прибутковий податок не утримується або не утримується у джерела виплати, у графі 4
відомості проставляється цифра "0".

** У разі складності виділення частини прибуткового податку, яка припадає в загальній сумі прибуткового податку на ту частину матеріальної допомоги, яка перевищує її неоподатковувану частину, допускається в рядку з ознакою "Матеріальна допомога" у графі "Прибутковий податок" проставляти цифру "0", а в рядках з ознаками "Доход за основним місцем роботи" чи "Доход за неосновним місцем роботи", в залежності від того, за яким місцем роботи виплачувалась матеріальна допомога, вказувати загальну суму прибуткового податку, який утримувався з урахуванням матеріальної допомоги.

*** Дивіденди - платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку згідно з п. 1.9 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 

1.1. Структура довідника ознак доходів надається за таблицею 1: 

Табл. 1

2. Довідник ознак пільг щодо прибуткового податку

KOD_P 

NAME_P 

01 

1 неоподатковуваний мінімум одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру 10 мінімальних місячних заробітних плат 

02 

5 неоподатковуваних мінімумів:
громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 3-ї та 4-ї категорії;
інвалідам з дитинства, інвалідам 1-ї і 2-ї груп;
батькам і одному з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків;
одному з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батькам, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду;
громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"  

03 

10 неоподатковуваних мінімумів громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-ї та 2-ї категорії  

04 

15 неоподатковуваних мінімумів:
учасникам бойових дій;
інвалідам війни;
учасникам війни;
особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Герої соціалістичної праці, повні кавалери ордена Трудової Слави, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави) 

05 

Зменшення прибуткового податку на 50 % одному з батьків (опікунів, піклувальників), що мають на утриманні трьох або більше дітей віком до 16 років 

06 

Пільга на прибутковий податок у вигляді зменшення податкової ставки на 50 % для працівників атомної енергетики і промисловості 

07 

Оподаткування прибутковим податком за ставкою 10 % за основним місцем роботи доходів працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості 

20 

Суми доходів, що направляються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми, які інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності 

21 

Суми, що перераховуються за заявами громадян на благодійницькі цілі в межах 12 мінімальних заробітних плат 

22 

Вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори 

23 

Суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах початкової загальної, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб 

24

Кошти, внесені фізичними особами на власні рахунки учасників фонду банківського управління

25

Кошти, внесені фізичними особами на рахунки інших учасників фонду банківського управління

26

Кошти, внесені юридичними особами на рахунки учасників фонду банківського управління

27

Доходи, нараховані та отримані учасниками фонду банківського управління відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"

28

Цільові виплати уповноваженим комерційним банком, спрямовані на оплату навчання учасника дитячого фонду банківського управління

29

Цільові виплати уповноваженим комерційним банком, спрямовані на придбання, інвестування будівництва та оренду житла

30 

Інші види пільг 

31

Додаткові пенсійні виплати учаснику фонду банківського управління

32

Кошти, успадковані фізичною особою у разі смерті учасника фонду банківського управління

При заповненні Довідника ознак доходів і Довідника ознак пільг щодо прибуткового податку слід ураховувати, що ознаки доходів "9" і "10" можуть поєднуватися з ознаками пільг: "24", "25" і "26", а ознака доходів "11" - з ознаками пільг: "27", "28", "29", "31" і "32".

(пункт 2 додатка із змінами, внесеними згідно з наказами Державної
 податкової адміністрації України від 20.07.2000 р. N 388
,
 від 26.04.2002 р. N 199)

2.1. Структура довідника ознак пільг надається за таблицею 2: 

Табл. 2

3. Опис структури файла даних відомості

3.1. За наявності комп'ютерної техніки інформацію про доходи й утримані податки слід подавати у вигляді DBF файла з іменем - DArrccnn.k, де: 

DA - маска файла з даними про доходи; 

rr - код області;

cc - код органу державної податкової служби, куди подається відомість;

nn - номер файла за звітний період (01, 02…);

k - порядковий номер звітного кварталу.

3.2. Структура файла даних відомості надається за таблицею 3: 

Табл. 3

Назва
реквізиту 

Формат
реквізиту 

Значення реквізиту 

NP 

n(5) 

порядковий номер запису у файлі 

PERIOD 

n(1) 

порядковий номер звітного кварталу 

RIK 

n(4) 

звітний рік 

KOD 

c(10) 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що подає відомість (юридичної особи), або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), що подає відомість 

TYP 

n(1) 

ознака особи, яка подає відомість (0 - юридична особа, 1 - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) 

TIN 

с(10) 

ідентифікаційний номер фізичної особи (з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), про яку надається інформація в відомості

S_NAR 

N(12.2) 

сума нарахованого доходу  

S_DOX 

N(12.2) 

сума виплаченого доходу  

S_TAXN 

N(12.2) 

сума нарахованого прибуткового податку  

S_TAXP 

N(12.2) 

сума перерахованого прибуткового податку  

OZN_DOX 

N(2) 

ознака доходу згідно з довідником ознак доходів 

D_PRIYN 

D(8) 

дата прийняття на роботу фізичної особи 

D_ZVILN 

D(8) 

дата звільнення з роботи фізичної особи 

OZN_PILG 

N(2) 

ознака пільги згідно з довідником ознак пільг щодо прибуткового податку 

OZNAKA 

N(1) 

ознака: 0 - введення запису, 1 - видалення запису  

Останні три записи файла заповнюються таким чином.

У першому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "1"; "TIN" - вноситься ідентифікаційний номер керівника підприємства; "S_DOX" - вноситься службовий телефон керівника підприємства; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються аналогічно попереднім записам файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

У другому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "2"; "TIN" - вноситься ідентифікаційний номер головного бухгалтера; "S_DOX" - вноситься службовий телефон головного бухгалтера; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються аналогічно попереднім записам файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

У третьому записі заповнюються тільки такі поля: "NP" - заповнюється п'ятьма цифрами "9"; "PERIOD", "RIK", "KOD", "TYP" - заповнюються аналогічно попереднім записам файла; "S_NAR" - підраховується загальна сума нарахованого доходу за всіма записами файла;  "S_DOX" - підраховується загальна сума виплаченого доходу по всіх записах файла; "S_TAXN" - підраховується загальна сума нарахованого прибуткового податку за всіма записами файла; "S_TAXP" - підраховується загальна сума перерахованого прибуткового податку за всіма записами файла. Решта полів цього запису не заповнюється.

(підпункт 3.2 пункту 3 додатка із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. N 164)

_____________  

 

Опрос