Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм по учету и списанию основных средств, принадлежащих учреждениям и организациям, содержащимся за счет государственного или местных бюджетов и Инструкции по их составлению

Главное управление Государственного казначейства Украины, Госкомстат
Форма, Приказ, Инструкция от 02.12.1997 № 125/70
Утратил силу

Про затвердження типових форм
з обліку та списання основних засобів, що належать установам
і організаціям, які утримуються за рахунок державного
або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання

Наказ Головного управління Державного казначейства України,
Державного комітету статистики України
від 2 грудня 1997 року N 125/70

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1997 р. за N 612/2416

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
 Державної служби статистики України
 від 13 вересня 2016 року N 819/180)

З метою реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, і ввести їх у дію з 1 січня 1998 року:

ОЗ-1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних засобів",

ОЗ-2 (бюджет) "Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів",

ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів",

ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів",

ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури",

ОЗ-6 (бюджет) "Інвентарна  картка  обліку  основних засобів в бюджетних установах",

ОЗ-8 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах" (для тварин і багаторічних насаджень),

ОЗ-9 (бюджет) "Інвентарна картка групового обліку основних  засобів в бюджетних установах",

ОЗ-10 (бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів",

ОЗ-11 (бюджет) "Інвентарний список основних засобів",

ОЗ-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на основні засоби".

2. Затвердити інструкцію зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

 

 

Заступник міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України

 
 
П. Г. Петрашко
 

Перший заступник Голови Державного
комітету статистики України

 
В. А. Головко

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління
Державного казначейства
України та Державного
комітету статистики України
від 2 грудня 1997 р. N 125/70

ІНСТРУКЦІЯ
зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів,
що належать установам і організаціям, які утримуються
за рахунок державного або місцевих бюджетів

Типова форма N ОЗ-1 (бюджет)

Акт прийняття-передачі основних засобів

Застосовується для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об'єкт основних засобів, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу. Для прийняття об'єктів основних засобів наказом керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи, яка приймає. Акт затверджується керівником установи. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об'єкта, передається в бухгалтерію (централізовану бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття декількох об'єктів основних засобів дозволяється лише при обліку господарського інвентаря, інструмента, обладнання та інших однотипних об'єктів, які мають однакову вартість.

Типова форма ОЗ-2 (бюджет)

Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих
та модернізованих об'єктів

Застосовується для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації.

Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на прийняття основних засобів після ремонту, та представником підприємства (організації), яке виконувало їх ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.

Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

Зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією вносяться у відповідний розділ акта та у технічний паспорт об'єкта.

Типова форма ОЗ-3 (бюджет)

Акт про списання основних засобів

Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Списання основних засобів здійснюється у відповідності з порядком, встановленим "Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ" затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97 р. N 126/137 та галузевими інструкціями. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку.

Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показуються в акті по розділу "Розрахунок результатів списання об'єкта".

Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які утворилися в результаті ліквідації.

Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)

Акт про списання автотранспортних засобів

Вибуття транспортних засобів внаслідок їх зношення, морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вказують найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних ремонтів та їх суму, пов'язані з його ліквідацією (демонтаж об'єкта та розібрання) витрати та отримані матеріальні цінності.

Якщо внаслідок ліквідації об'єкта виникли витрати або надійшли матеріальні цінності, вони відображаються в розділі акта "Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа".

Типова форма N ОЗ-5 (бюджет)

Акт про списання з балансу бюджетних установ
і організацій вилученої з бібліотеки літератури

Акт складається у двох примірниках, на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають виключенню із бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і виявлення застарілих видань.

Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню).

Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Списання літератури з балансу установи проводиться і оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів акта і квитанції про здачу її в макулатуру.

Типова форма N ОЗ-6 (бюджет)

Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентаря та інших об'єктів основних засобів.

Інвентарна картка відкривається в бухгалтерії на кожний об'єкт, заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних засобів (типова форма N ОЗ-1 (бюджет), накладних, технічної та іншої супровідної його документації. У картці подається коротка індивідуальна характеристика об'єкта.

Записи в картку про роботи, проведені по добудові, дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту існуючого об'єкта вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма N ОЗ-2 (бюджет).

У короткій індивідуальній характеристиці об'єкта, який обліковується на даній інвентарній картці, повинні бути названі два-три найбільш важливі для нього якісні показники, що не дублюють показників супроводжуючої його технічної документації.

При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки.

У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об'єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (в ній робиться відмітка про відкриття нової картки).

Типова форма N ОЗ-8 (бюджет)

Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах
(для тварин і багаторічних насаджень)

Застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд).

Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику.

Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.

Типова форма N ОЗ-9 (бюджет)

Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах

Застосовується для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, які мають одне і те ж призначення, однакову технічну характеристику і вартість. Картки ведуться за матеріально відповідальними особами. У картках групового обліку основних засобів слід враховувати однотипні інструменти, столовий і кухонний інвентар, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби.

Записи в цих картках проводяться окремо на кожний предмет, із зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Масовий інвентар (парти, інструмент та інші предмети) можна записувати загальними сумами, вказуючи кількість одиниць та їх інвентарні номери.

Для сценічно-постановочних засобів картки відкриваються на матеріально відповідальних осіб і ведуться по предметах одного найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу і ціною. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумовому вираженні.

Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.

Типова форма N ОЗ-10 (бюджет)

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

Типова форма N ОЗ-11 (бюджет)

Інвентарний список основних засобів

Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об'єктів основних засобів для пооб'єктного обліку за матеріально відповідальними особами.

Дані пооб'єктного обліку основних засобів за їх місцезнаходженнями (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, які ведуться в бухгалтерії.

Типова форма ОЗ-12 (бюджет)

Відомість нарахування зносу на основні засоби

Застосовується для обрахування суми зносу основних засобів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості основних засобів.

На загальну суму нарахованого зносу (сума колонки 8) складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".

____________________     Типова форма N ОЗ-1 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
                         ________ 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада;
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                 "__" _____________ 19__ р.

АКТ
прийняття-передачі основних засобів

           ****************************************
                 * Номер * Дата  *Особа, відповідальна
                 * доку- * скла- *за зберігання основних
                 * мента * дання *   засобів
                 ****************************************
                 *    *    *
*************************************************************************
Зда*Одер-* Дебет  * Кредит  *Первіс-*Ін-*Знос*Рік *Дата  *Номер
вач*жувач*************************на(бала*вен*  *випус*введення*пас-
**********раху-* код *раху-* код *нсова) *тар*  *ку(по*в експлу*порта
     *нок, *ана- *нок, *ана- *вар-  *ний*  *будо-*атацію *
 відділ, *суб- *літи-*суб- *літи-*тість *но-*  *ви) *(місяць,*
дільниця *раху-*чного*раху-*чного*    *мер*  *   *рік)  *
     *нок *облі-*нок *облі-*    *  *  *   *    *
     *   *ку  *   *ку  *    *  *  *   *    *
**************************************************************************
 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *  7  * 8 * 9 * 10 *  11  *  12
**************************************************************************
**************************************************************************
 
На підставі наказу, розпорядження ________________________________
від "__" ____________ 19__ р. N ____ проведено огляд _____________
__________________________________________________________________
           (найменування об'єкта)
що приймається (передається) в експлуатацію від __________________
У момент прийняття (передачі) об'єкт знаходиться в _______________
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження об'єкта)
Коротка характеристика об'єкта ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
             Зворотний бік типової форми ОЗ-1 (бюджет)
 
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає)________________
__________________________________________________________________
       (вказати, що саме не відповідає)
доробка не потрібна (потрібна)____________________________________
      потрібна      (вказати, що саме потрібно)
Результати випробування об'єкта __________________________________
Висновок комісії _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії  ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії  ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
         ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
         ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
Об'єкт основних
засобів прийняв ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки
або переміщення об'єкта
"__" ______________ 19__ р.
 
Головний бухгалтер ___________________________________
          (підпис)  (прізвище та ініціали)

 

____________________     Типова форма N ОЗ-2 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________ 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                     Затверджую
                _________________________________
                      (посада;
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "__" _____________ 19__ р.

АКТ
прийняття-здання відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об'єктів

                     *******************
                     * Номер * Дата  *
                     * доку- * скла- *
                     * мента * дання *
                     *******************
                     *    *     *
  **********************************************************
  *Від-*   Дебет   *   Кредит   * Сума *Інвентар-*
  *діл ***********************************    *ний номер*
  *  *рахунок,* код  *рахунок,* код  *    *     *
  *  *субра- *аналі- *субра- *аналі- *    *     *
  *  *хунок  *тичного*хунок  *тичного*    *     *
  *  *    *обліку *    *обліку *    *     *
  **********************************************************
  * 1 *  2  *  3  *  4  *  5  *  6  *  7  *
  **********************************************************
  **********************************************************
  **********************************************************
         ___________
За замовленням N ___________  _____________________________
                  (найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
знаходиться в плановому (позаплановому) ремонті (реконструкції,
модернізації)
  ********      ********
з  * Дата *   по  * Дата *     _______
  ********      ********, а саме _______ днів
  ********      ********
 
роботи по ремонту, передбачені відомістю дефектів (реконструкції,
модернізації) виконані повністю (не повністю)
________________________________
 (вказати, що саме не виконано)
__________________________________________________________________
Після закінчення  ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт
пройшов випробування та його здано/прийнято в експлуатацію:_______
                              (дата)
 
 
           Зворотний бік типової форми N ОЗ-2 (бюджет)
 
Зміни в характеристиці об'єкта, що  виникли  внаслідок  його
реконструкції, модернізації:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
 
 Здав:   ________  ________   ______________________
      (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 Прийняв: ________  ________   ______________________
      (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
               Довідка
 
   1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт;
грн. коп.
з ремонту об'єкта.............................  _________________
з реконструкції, модернізації об'єкта.........  _________________
   Керівник відділу:_______________________________
            (підпис) (прізвище та ініціали)
   2. Фактична вартість (грн. коп.):_________________
                    (прописом)
ремонту об'єкта................................ _________________
реконструкції, модернізації об'єкта............ _________________
Головний бухгалтер: _______________________________
          (підпис) (прізвище та ініціали)
____________________     Типова форма N ОЗ-3 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада;
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "__" _____________ 19__ р.

АКТ
про списання основних засобів

                    *************************
              *  Номер  *  Дата  *
               * документа * складання *
                    *************************
                    *      *      *
****************************************************************
*Від-*   Дебет   *   Кредит   * Сума * Знос *Інвентар-*
*діл ***********************************   *   *ний номер*
*  *рахунок,* код  *рахунок,* код  *   *   *     *
*  *субра- *аналі- *субра- *аналі- *   *   *     *
*  *хунок  *тичного*хунок  *тичного*   *   *     *
*  *    *обліку *    *обліку *   *   *     *
****************************************************************
* 1 *  2  *  3  *  4  *  5  *  6 *  7 *  8  *
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************
 
Комісія, призначена наказом (розпорядженням) _______
від "__" ____________19__ р. N ______
на підставі ______________________________________________________
здійснила огляд __________________________________________________
            (найменування об'єкта)
У результаті огляду комісія встановила щодо об'єкта:
1. Надійшов в установу: "___" ______________ 19__ р.
2. Кількість ремонтів ______ на суму ________________________ грн.
3. Маса об'єкта за паспортом: ____________________________________
4. Наявність дорогоцінних металів: _______________________________
5. Технічний стан та причина списання: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                        ******************
                        *   Код    *
                        ******************
                        *        *
                        ******************
*****************************************************************
* Устаткування * Рік випуску (побудови) * Дата введення в *
******************             * експлуатацію,  *
* ВИД * Код  *             * місяць, рік   *
*****************************************************************
*  9  *  10  *      11       *    12     *
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
Висновок комісії:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Додаток: перелік документів, що додаються _______________________
 
Голова комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
        __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
            Зворотний бік типової форми ОЗ-3 (бюджет)
 
Розрахунок результатів списання об'єкта
***************************************************************
*  Витрати по списанню  *    Надійшло від списання   *
***************************************************************
*Найменування* статті *сума *найме- * вид  *кількість*сума*
* документа * витрат *   *нування **************************
*      *    *   *доку-  *цінностей*     *  *
*      *    *   *мента  *     *     *  *
***************************************************************
*   1   *  2  * 3 *  4  *  5  *  6  * 7 *
***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
 
Результати списання: _____________________________________________
У картці N ________ вибуття основних засобів відмічено.
 "___"___________19__ р.
 
        Головний бухгалтер________________________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
____________________     Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада;
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                 "__" ______________ 19__ р.

АКТ
про списання автотранспортних засобів

**************************************************************************
*Від-*  Дебет * Кредит *Вар- *  Номер  *Знос*Рік*Дата * Пробіг, км*
*діл ***********************тість*************  *ви *введе-*************
*  *раху*код *раху*код *   *ін-  *за- *  *пус*ння в * з  *після*
*  *нок,*ана- *нок,*ана- *   *вен- *вод- *  *ку *експлу*поча-*остан*
*  *суб-*літи-*суб-*літи-*   *тар- *ський*  *  *атацію*тку *нього*
*  *ра- *чного*ра- *чного*   *ний *   *  *  *(мі- *екс- *капі-*
*  *ху- *облі-*ху- *облі-*   *   *   *  *  *сяць, *плуа-*таль-*
*  *нок *ку  *нок *ку  *   *   *   *  *  *рік) *тації*ного *
*  *  *   *  *   *   *   *   *  *  *   *   *ре-  *
*  *  *   *  *   *   *   *   *  *  *   *   *монту*
**************************************************************************
* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10* 11 * 12 * 13 *
**************************************************************************
**************************************************************************
 
Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від
   "__" ______________ 19__ р. N ______
 
провела огляд автомобіля (причепу, напівпричепу)
  марка: _____ модель: _____ тип: ________
 
вантажопідйомність ємкість ________ двигун N:_______ шасі N:______
державний номер:_____________
технічний паспорт N________ маса об'єкта за паспортом:____________
___________________________ наявність дорогоцінних металів:_______
_________________________________, що належить ___________________
__________________________________________________________________
            (назва установи)
Адреса установи:__________________________________________________
Внаслідок огляду ________________________ його агрегатів, вузлів і
      (автомобіля, причепу, напівпричепу)
механізмів та ознайомлення з документами (паспортом, формуляром)
комісія встановила:
1. Перебуває на балансі установи з "__" _______________ 19__ р.
2. Кількість ремонтів: ______________ на суму ____________________ 
_____________________________________________________________ грн.
            (прописом)
 
Зовнішній стан автомобіля (причепу, напівпричепу) ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та
деталі:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля
           (причепа, напівпричепа)
 ***************************************************************
 * N * Найменування  *Придатні*Відсо- *Підля- *Непри-*Вияв- *
 * п/п *  агрегатів  *для ко- *ток  *гають *датні *лені *
 *   *        *ристу- *придат-*віднов-*   *дефек-*
 *   *        *вання  *ності *ленню *   *ти  *
 ***************************************************************
 * 1 *    2    *  3  *  4  *  5  *  6 * 7  *
 ***************************************************************
 * 1. *Рама      *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 * 2. *Кузов      *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 * 3. *Кабіна     *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 * 4. *Двигун:     *    *    *    *   *   *
 *   *карбюратор   *    *    *    *   *   *
 *   *стартер     *    *    *    *   *   *
 *   *генератор    *    *    *    *   *   *
 *   *компресор    *    *    *    *   *   *
 *   *пневмогальма  *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 * 5. *Коробка передач *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 * 6. *Задній міст і  *    *    *    *   *   *
 *   *карданний вал  *    *    *    *   *   *
 *   *картер заднього *    *    *    *   *   *
 *   *мосту      *    *    *    *   *   *
 *   *картер     *    *    *    *   *   *
 *   *диски коліс   *    *    *    *   *   *
 *   *ресори     *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 
           3-я сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)
 
 ***************************************************************
 * 7. *Передній міст і *    *    *    *   *   *
 *   *рульове управ- *    *    *    *   *   *
 *   *ління      *    *    *    *   *   *
 *   *передня вісь  *    *    *    *   *   *
 *   *диски коліс   *    *    *    *   *   *
 *   *ресори     *    *    *    *   *   *
 *   *механізми рульо-*    *    *    *   *   *
 *   *вого управління *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 * 8. *Інші      *    *    *    *   *   *
 *   *радіатор    *    *    *    *   *   *
 *   *крила і підніжки*    *    *    *   *   *
 *   *капот      *    *    *    *   *   *
 *   *фари      *    *    *    *   *   *
 *   *скло      *    *    *    *   *   *
 *   *акумулятори   *    *    *    *   *   *
 *   *амортизатори  *    *    *    *   *   *
 *   *головний гальмо-*    *    *    *   *   *
 *   *вий циліндр   *    *    *    *   *   *
 ***************************************************************
 
У графах 3,5,6 вказується: так, ні
Висновки комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються ________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії:__________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
        __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
            4-а сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)
 
     Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:
*****************************************************************
*     Номер       *Найме-*Одиниця*Кількість*Ціна*Сума*
******************************нуван-*виміру *     *  *  *
*за поряд-*по ката-*номенк- *ня  *    *     *  *  *
*ком   *логах  *латурний *   *    *     *  *  *
*****************************************************************
*  1  *  2  *  3  *  4 *  5  *  6  * 7 * 8 *
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
 
Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)
Разом ____________
******************************************************************
* Витрати на списання *      Надійшло від списання     *
******************************************************************
*найме- *стаття *сума *найме-  *  цінності  *кількість* сума *
*нування *витрат *   *нування ****************     *   *
*докумен-*    *   *докумен- * вид *номенк- *     *   *
*тів   *    *   *тів   *   *латурний*     *   *
*    *    *   *     *   *номер  *     *   *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
Результати списання: _____________________________________
У картці ____________ вибуття основних засобів відмічено.
"__" ________________ 19__ р.
 
        Головний бухгалтер _______________________________
                  (підпис) (прізвище та ініціали)
____________________     Типова форма N ОЗ-5 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
                         ________ 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада;
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                 "__" ________________ 19__ р.
 
               ***********************************
               *Код *Інвен-*Основ-*Корес- *   *
               *уста-*тарний*ний ра*понду- *   *
               *нови *номер *хунок *ючий  *   *
               *   *   *   *рахунок*   *
               ***********************************
               *   *   *   *    *   *
               ***********************************

АКТ N _____
про списання з балансу бюджетних установ і організацій
вилученої з бібліотеки літератури

"__" _____________ 19__ р. комісія, призначена наказом по установі
(організації) від "___" _____________ 19__ р. N _______ у складі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
здійснила перевірку  стану застарілої (зношеної) літератури в
бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі,
підлягає списанню і вилученню з обліку.
Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної)
літератури.
У інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено
Голова комісії:__________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Списану літературу здано місцевим  установам,  що займаються
заготівлею  вторинної  сировини, за квитанцією N ________ від
"__" ____________ 19__ р.
Голова комісії:__________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
               Зворотний бік форми ОЗ-5 (бюджет)
 ______________________________________ "__" ___________ 19__ р.
      (назва установи)
 
 до акта N ____ від "___" ______________ 19__ р.

ОПИС
на вилучення з бібліотеки морально застарілої
і фізично зношеної літератури (непотрібне викреслити)

******************************************************************
 N *Інвентар-* Автор книги *Кіль-*Ціна* Сума  *На підставі яких
п/п *ний номер*  і назва  *кість*за ***********документів про-
  *вибулих *       *   *оди-*грн.*коп.*ведене вилучення
  *видань  *       *   *ницю*  *  *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
     і т. д. до кінця (лініювання через 16 пунктів)
  *     *       *   *  *  *  *
  *     *       *   *  *  *  *
  *     *       *   *  *  *  *
  *     *       *   *  *  *  *
  *     *       *   *  *  *  *
  *     *       *   *  *  *  *
 
Всього на суму _________________________
Голова комісії:__________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії: __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
____________________     Типова форма N ОЗ-6 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада;
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "__" _____________ 19__ р.

ІНВЕНТАРНА КАРТКА N _____
обліку основних засобів в бюджетних установах

__________________________________________________________________
       (повна назва об'єкта і його призначення)
__________________________________________________________________
         (найменування заводу-виробника)
__________________________________________________________________
          (місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________
        (матеріально відповідальна особа)
***********************************************************************
Паспорт  *За-  *Дата  *Дата і *Інвен-*Синте- *Первин-*Знос*Останній
креслення,*вод- *випуску *N акта *тарний*тичний *на вар-*  *рік на-
модель,  *ський*(виго-  *про вве* N  *рахунок,*тість *  *рахуван-
тип, марка* N *товлен- *дення в*   *субраху-*    *  *ня зносу
     *   *ня)   *експлу-*   *нок   *    *  *
     *   *    *атацію *   *    *    *  *
***********************************************************************
***********************************************************************
Дорогоцін-* Відмітка про *       Відмітка про вибуття
ні метали *оприбуткування*
***********************************************************************
най*в *ма-*бухгалтерський*бухгалтерський*  Причина вибуття
ме-*и *са *  запис   *  запис   *
ну-*д *  *******************************
ван* *  * Дата * N м/о * дата *  N *
ня * *  *************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
 Реконструкція, *       Капітальний ремонт
 модернізація  *
***********************************************************************
бухгалтерський  *       бухгалтерський запис
запис      *
***********************************************************************
 дата * N *сума * дата * N *сума * дата * N *сума * дата * N *сума
***********************************************************************
   *****************************************************************
   *****************************************************************
***********************************************************************
 
            Зворотний бік типової форми N ОЗ-6 (бюджет)
***********************************************************************
           Внутрішнє переміщення
***********************************************************************
  накладна  *          *  накладна  *
***************    куди    ****************    куди
 дата * N *          * дата * N *
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
   Коротка індивідуальна характеристика об'єкта (предмета)
***********************************************************************
Найменування*Основний*    Найважливіші пристосування і прилади,
ознак що  *об'єкт *     що належать до основного об'єкта
характеризу-*    **************************************************
ють об'єкт *    **************************************************
      *    *найменування*найменування*найменування*найменування
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
 
Картку заповнив ______________ 199__ р.
          _______________________________________________
          (посада; прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
____________________     Типова форма N ОЗ-8 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________

ІНВЕНТАРНА КАРТКА N _____
обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)

         **************************
     **************************
                 *   шифр        *
     **************************
                    *Інвентарний N  *   *
******************************************************************
   (повна назва та призначення)    *Облікова книжка, *   *
                    *паспорт N    *   *
******************************************************************
    (від кого надійшов)       *Дата народження *   *
                    *(насадження)   *   *
******************************************************************
    (місцезнаходження)       *Дата і N акта  *   *
                    *прийняття    *   *
******************************************************************
                    *річний знос, грн.*   *
                    **************************
                    *Останній рік   *   *
                    *нарахування зносу*   *
******************************************************************
  Відмітка про оприбуткування * Відмітка про остаточне вибуття
******************************************************************
 бухгалтерський запис *первісна* бухгалтерський запис *причина
************************вартість************************вибуття
  дата  *  N   *    *  дата  *  N   *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
          Зворотний бік типової форми N ОЗ-8 (бюджет)
 
******************************************************************
 Внутрішнє переміщення * Коротка індивідуальна характеристика
******************************************************************
накладна * Куди (відділ, *        тварин
**********  ферма)    *
дата* N *        *
******************************************************************
  *  *        *Порода (породність)*
******************************************************************
  *  *        *Кличка       *
******************************************************************
  *  *        *Масть, прикмети  *
******************************************************************
  *  *        *    багаторічних насаджень
******************************************************************
  *  *        *Породи       *
******************************************************************
  *  *        *Кількість, шт.   *дерев ____________
  *  *        *          *кущів ____________
******************************************************************
  *  *        *Площа       *га _________
  *  *        *          *ділянка (смуга)
  *  *        *          *N
******************************************************************
Картку заповнив ____________________ 199__ р.
________________________________________________
(посада; прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
____________________     Типова форма N ОЗ-9 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________

ІНВЕНТАРНА КАРТКА N ______
групового обліку основних засобів в бюджетних установах

  _________________________________________________________
        (повне найменування і призначення)
******************************************************************
Установа* Матеріально *Інвентар-*  *     Знос, грн.
(відділ)*відповідальна*ний номер*  *****************************
    *  особа  *     *  *на 01.01.199_ р. і за*річний
    *       *     *  *документами придбання*
******************************************************************
Інв.*     НАДІЙШЛО    *     ВИБУЛО     * ЗАЛИШОК
 N **************************************************************
  *дата* N *вид *кіль-*сума*дата* N *вид *кіль-*сума*кіль-*су-
  *  *м/о*опе- *кість*  *  *м/о*опе- *кість*  *кість*ма
  *  *  *рації*   *  *  *  *рації*   *  *   *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
            Зворотний бік типової форми N ОЗ-9 (бюджет)
 
******************************************************************
Інв.*     НАДІЙШЛО    *     ВИБУЛО     * ЗАЛИШОК
 N **************************************************************
  *дата* N *вид *кіль-*сума*дата* N *вид *кіль-*сума*кіль-*су-
  *  *м/о*опе- *кість*  *  *м/о*опе- *кість*  *кість*ма
  *  *  *рації*   *  *  *  *рації*   *  *   *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
____________________     Типова форма N ОЗ-10 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________
                        Зразок обкладинки

ОПИС
інвентарних карток по обліку основних засобів
за період з ________ 199__ р. по ___________ 199__ р.

 
                   типова форма N ОЗ-10 (бюджет)
За даним зразком друкувати всі сторінки
 
__________________________________________________________________
        (найменування класифікаційної групи)
 
******************************************************************
   Номер    * Найменування об'єкта * Відмітка про вибуття
*******************            *
картки*інвентарний*            *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
____________________     Типова форма N ОЗ-11 (бюджет)
 (назва установи)      ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК
основних засобів(за їх місцезнаходженням, місцем експлуатації)

__________________________________________________________________
       (відділ, інший структурний підрозділ)
__________________________________________________________________
        (найменування класифікаційної групи)
 
******************************************************************
Інвентарна*Інвен-*Повне наймену-* Первісна *Вибуття (переміщення)
картка або*тарний*вання об'єкту *(балансова)**********************
запис в  *номер *       * вартість * документ *причина
інвентар- *   *       *      *************вибуття
ній книзі *   *       *      *дата *номер*(перемі-
***********   *       *      *   *   *щення)
дата*номер*   *       *      *   *   *
******************************************************************
 1 * 2 * 3  *   4    *   5   * 6 * 7 *  8
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
Друкувати зі зворотом, без заголовної частини.
____________________     Типова форма N ОЗ-12 (бюджет)
 (назва установи)       ЗАТВЕРДЖЕНО
               наказом Головного управління Державного
               казначейства України та Державного
               комітету статистики України
               від 2 грудня 1997 р. N 125/70
 
                         ________
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД ________
      ________
 код ЄДРПОУ ________

ВІДОМІСТЬ
нарахування зносу на основні засоби
за ___________________ 199__ р.

*******************************************************************************
 N *Інвентар-*Номер *Найменуван-*Первісна *Річна* Нараховано знос (грн. коп.)
п/п*ний номер*субра-*ня основних*(балансо-*норма*******************************
  *     *хунку *засобів  *ва) вар- *зносу*на поча-* за *на кінець року
  *     *   *      *тість  *   *ток року*19__р.* (гр.7 + гр.8)
*******************************************************************************
 1 *  2  * 3  *   4   *  5  * 6 *  7  *  8 *    9
*******************************************************************************

____________ 

Опрос