Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации электробытового и аналогичного оборудования и комплектующих изделий

Госстандарт
Приказ, Правила от 12.09.1997 № 567
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів

Наказ Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
від 12 вересня 1997 року N 567

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 1997 р. за N 524/2328

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного Комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 9 квітня 1998 року N 251
,
наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України
від 10 жовтня 2000 року N 591

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів (додаються).

2. Керівникам органів із сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів у місячний термін після державної реєстрації довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови Держстандарту України

Ю. Рубан

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 12 вересня 1997 року N 567

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 1997 р. за N 524/2328

 

 

 

ПРАВИЛА
обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів

1. Галузь застосування

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо проведення обов'язкової сертифікації електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів (далі - ЕОК) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система). Перелік категорій ЕОК, що сертифікуються за Правилами, наведено у додатку N 1.

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ЕОК та випробувальних лабораторій (центрів), акредитованих у Системі, а також для підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних.

2. Нормативні посилання

2.1. Під час розробки Правил використані такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування";

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ДСТУ 3230-95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення";

ДСТУ 3411-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації";

ДСТУ 3412-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації";

ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення";

ДСТУ 3415-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи";

ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується";

ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення";

ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис";

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

(пункт 2.1 доповнено згідно з наказом Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 10.10.2000 р. N 591)

3. Терміни та визначення

3.1. Поняття, терміни та їх визначення, що використовуються у цьому документі, відповідають ДСТУ 2462, ДСТУ 3230, ДСТУ 3498 та ДСТУ 3278.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

3.2. Контрольні випробування - випробування, які проводяться за рішенням і програмою органу із сертифікації з метою контролю відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів.

4. Загальні положення

4.1. Сертифікацію ЕОК у Системі здійснюють тільки органи із сертифікації, які акредитовані в Системі у встановленому порядку і мають ЕОК у своїй галузі акредитації (далі - ОС ЕОК).

Випробування ЕОК з метою сертифікації проводять тільки випробувальні лабораторії (центри), які акредитовані в Системі і мають ЕОК у своїй галузі акредитації (далі - ВЛ).

4.2. Об'єктом сертифікації у Системі є ЕОК, що виробляються в Україні або імпортуються до неї.

4.3. Обов'язкова сертифікація ЕОК у Системі здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, електромагнітної сумісності та охорони навколишнього природного середовища.

4.4. Добровільна сертифікація ЕОК у Системі також може проводитися згідно з цими Правилами та іншими вимогами, погодженими із заявником. При цьому сертифікація на відповідність усім обов'язковим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується неодмінно.

4.5. Усі роботи із сертифікації ЕОК у Системі оплачуються заявником на договірних умовах.

4.6. Порядок проведення сертифікації ЕОК у загальному випадку передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням схеми сертифікації;

- обстеження чи атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості виробництва, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір, ідентифікацію зразків продукції для випробувань;

- випробування зразків;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та укладення угоди;

- видачу сертифіката відповідності, занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи та укладення угоди;

- визнання іноземного сертифіката відповідності;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

- інформацію про результати робіт із сертифікації.

5. Правила сертифікації ЕОК

5.1. Подання заявки на сертифікацію

5.1.1. Для проведення сертифікації ЕОК у Системі заявник подає до ОС ЕОК заявку (додаток N 2), яка реєструється у журналі обліку заявок.

При цьому заявник повинен надати ОС ЕОК інформацію, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію в інші органи із сертифікації системи УкрСЕПРО.

(підпункт 5.1.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.1.2. Для проведення сертифікації ЕОК, що імпортуються в Україну, заявки (за схемами сертифікації 4, 5, 6) подаються заявником згідно з Порядком проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженим наказом Держстандарту України від 18.08.98 за N 633 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097.

(підпункт 5.1.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.1.3. Заявником за схемами 3, 4, 5 та 6 може бути тільки виготовлювач ЕОК як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно з поданням заявки надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виготовлювача і що виготовлювач приймає на себе ті ж самі зобов'язання, що й заявник.

(підпункт 5.1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.1.4. До заявки додаються:

- технічні умови (за наявності);

- експлуатаційна документація;

- копії сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань ЕОК та їх складових частин, отриманих раніше в органах із сертифікації України або інших країн (при наявності);

- завірена копія контракту або інший документ, що підтверджує походження ЕОК.

5.2. Розгляд заявки і прийняття рішення

5.2.1. ОС ЕОК під час розгляду заявки виконує такі процедури:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить справу на сертифікацію продукції заявника;

- проводить експертизу надісланих документів;

- визначає перелік додаткових документів, які повинен надати заявник для проведення сертифікації;

- готує документи за прийнятими формами для укладення договору із заявником на проведення робіт із сертифікації, узгоджує терміни їх виконання та вартість;

- готує рішення за поданою заявкою.

5.2.2. ОС ЕОК не пізніше 30 діб від дня реєстрації заявки надсилає заявнику рішення за заявкою (додаток N 3), яке містить основні умови сертифікації. У разі позитивного рішення за заявкою ОС ЕОК одночасно надсилає заявнику проект договору про проведення робіт із сертифікації.

Копії рішення надсилаються до:

- Мінпромполітики України для призначення члена комісії з оцінки технологічних можливостей підприємств (при сертифікації згідно з схемами N 3, 4, 5);

(абзац другий пункту 5.2.2 доповнено згідно з наказом
 Державного Комітету України по стандартизації, метрології
 та сертифікації від 09.04.98 р. N 251)

- органу із сертифікації систем якості (в разі необхідності);

- ВЛ, що буде проводити випробування;

- органу, що буде проводити технічний нагляд (в разі необхідності);

- територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації (далі - ЦСМС) за місцем розташування заявника (для вітчизняних виготовлювачів).

5.2.3. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення подальших робіт із сертифікації, ОС ЕОК надає заявникові обгрунтоване рішення про неможливість проведення сертифікації і скасовує заявку. У разі незгоди з прийнятим рішенням заявник може оскаржити рішення ОС ЕОК у порядку відповідно до розділу 7 цих Правил.

5.2.4. Взаємовідносини між заявником і ОС ЕОК, ВЛ та органом із сертифікації систем якості регулюються договорами, укладеними між ними.

5.3. Визначення схеми сертифікації

5.3.1. Схема сертифікації визначається ОС ЕОК під час розгляду заявки з урахуванням бажання заявника, особливостей та стану виробництва конкретного ЕОК.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.98 N 90-р сертифікація телевізійної техніки вітчизняного виробництва, а також телевізійної техніки, яка збирається з імпортованих вузлів (блоків) та електронних компонентів до неї, здійснюється виключно за схемами з атестацією виробництва або сертифікацією системи якості підприємства на відповідність вимогам, встановленим актами законодавства України та нормативними документами.

(пункт 5.3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного Комітету України по стандартизації, метрології
 та сертифікації від 09.04.98 р. N 251)

5.3.2. Схемами сертифікації, що застосовуються при обов'язковій сертифікації ЕОК (додаток N 4), є такі:

5.3.2.1. Схема 1. Сертифікація одиничних виробів ЕОК. Випробування з метою сертифікації проводяться по кожному виробу окремо. На зразок ЕОК, який пройшов сертифікаційні випробування, видається сертифікат відповідності на термін до одного року. У сертифікаті відповідності зазначається заводський номер зразка. Під час використання цієї схеми сертифікації ОС ЕОК не виконує технічного нагляду після видачі сертифіката.

5.3.2.2. Схема 2. Сертифікація партії ЕОК. Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від даної партії в порядку і в кількості, які встановлені ОС ЕОК згідно з вимогами нормативних документів. За позитивними результатами випробувань сертифікат відповідності видається на партію ЕОК (з наведенням кількості сертифікованої партії) з терміном дії не більше одного року. Під час використання цієї схеми сертифікації ОС ЕОК не виконує технічного нагляду після видачі сертифіката.

5.3.2.3. Схема 3. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає: надання заявником інформації та документації щодо стану виробництва ЕОК (додаток 7), випробування зразків, узятих на підприємстві - виготовлювачі даного ЕОК, та подальший технічний нагляд шляхом проведення контрольних випробувань типових зразків сертифікованого ЕОК, що відбираються з виробництва або в постачальника чи з торгівлі, не рідше одного разу на шість місяців.

Випробуванням підлягають кожен тип, марка, найменування заявленого ЕОК. Віднесення ЕОК до одного типу здійснює ОС ЕОК.

Сертифікат відповідності видається з терміном дії до одного року, що встановлюється угодою. Дія сертифіката відповідності припиняється і не відновлюється, якщо:

- результати контрольних випробувань продукції негативні;

- ЕОК не представлено на контрольні випробування в строки, обумовлені договором (контрактом) на проведення технічного нагляду.

Якщо дія сертифіката відповідності припинена, то повторно застосовувати цю схему сертифікації не допускається.

Ця схема сертифікації також може застосовуватися на стадії розроблення та поставлення продукції на виробництво. При цьому з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування за умови їх проведення в акредитованій у Системі випробувальній лабораторії.

Якщо в результаті аналізу наданої заявником інформації та документації в ОС ЕОК виникли обґрунтовані сумніви щодо стабільного відтворення показників безпеки при виробництві, то ОС ЕОК здійснює перевірку виробництва.

(підпункт 5.3.2.3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.3.2.4. Схема 4. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення обстеження виробництва, випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування, поточне обстеження виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЕОК. Сертифікат відповідності видається з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою.

(підпункт 5.3.2.4 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.3.2.5 Схема 5. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення атестації виробництва, випробування зразків, технічний нагляд (контрольні випробування, контроль атестованого виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЕОК. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до трьох років).

(підпункт 5.3.2.5 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.3.2.6. Схема 6. Сертифікація ЕОК, що випускаються серійно. Ця схема передбачає сертифікацію системи якості виробництва або, якщо вона вже сертифікована, її оцінку, випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування, контроль і оцінка дієвості системи якості виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЕОК. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості (до п'яти років).

(підпункт 5.3.2 доповнено підпунктом 5.3.2.6 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.4. Обстеження виробництва

5.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва ЕОК вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти ЕОК відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованого ЕОК.

5.4.2. Обстеження виробництва проводиться ОС ЕОК згідно з порядком, що встановлений ДСТУ 3957.

(підпункт 5.4.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.4.3. Результати обстеження оформляються актом згідно з додатком В до ДСТУ 3957, один примірник якого вручається заявнику.

(підпункт 5.4.3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.5. Атестація виробництва

5.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільного відтворення показників ЕОК, що підтверджуються під час сертифікації, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків, що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбору.

5.5.2. Атестація виробництва ЕОК проводиться ОС ЕОК і виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС ЕОК. Порядок проведення цих робіт встановлено ДСТУ 3414;

- атестація виробництв телевізійної техніки вітчизняного виробництва або сертифікація системи якості підприємств проводиться ОС ЕОК із залученням фахівців Мінпромполітики України.

(підпункт 5.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного Комітету України по стандартизації, метрології
 та сертифікації від 09.04.98 р. N 251)

5.5.3. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який вручається заявнику.

5.6. Сертифікація системи якості

5.6.1. Сертифікація системи якості або оцінка вже сертифікованої системи якості щодо виробництва ЕОК, що сертифікуються, проводиться з метою підтвердження того, що ЕОК, які випускаються підприємством, відповідають обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість ЕОК, знаходяться під контролем, ЕОК незадовільної якості своєчасно виявляються, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення таких ЕОК на постійній основі.

5.6.2. Сертифікація систем якості або оцінка проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС ЕОК. Порядок проведення цих робіт встановлено ДСТУ 3419.

5.6.3. Результати сертифікації або оцінки системи якості виробництва ЕОК оформлюються сертифікатом на систему якості або актом оцінки, який надсилається заявнику, а його копія - ОС ЕОК.

5.7. Відбір та ідентифікація зразків для випробувань

5.7.1. Відбір зразків ЕОК для випробувань проводиться ОС ЕОК або, за його дорученням, іншою організацією.

Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості, зазначеній в рішенні ОС ЕОК за заявкою.

Відбір зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків у трьох примірниках (додаток N 5). Один примірник залишається у заявника, другий надсилається в ОС ЕОК для зберігання, третій - до ВЛ, яка зазначена в рішенні за заявкою.

5.7.2. Відібрані зразки повинні бути укомплектовані, опломбовані і упаковані.

Доставку відібраних для випробувань зразків до ВЛ і повернення їх після випробувань заявник виконує за свій кошт.

5.7.3. Ідентифікація зразків проводиться ОС ЕОК або, за його дорученням, ВЛ, яка зазначена в рішенні за заявкою.

Ідентифікація зразків продукції проводиться з метою встановлення їх належності до конкретних моделей (типів) продукції, заявленої на сертифікацію. При цьому для продукції, що імпортується, в акті зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки).

(абзац другий підпункту 5.7.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

За результатами ідентифікації складається акт ідентифікації (додаток N 6).

5.7.4. Зразки ЕОК, що не пройшли ідентифікації, на випробування з метою сертифікації не приймаються.

ВЛ забезпечує умови зберігання зразків ЕОК згідно з вимогами експлуатаційної документації протягом усього терміну випробувань, до повернення їх заявнику.

5.8. Випробування зразків з метою сертифікації

5.8.1. Випробування зразків ЕОК з метою сертифікації проводяться тільки ВЛ, які визначені ОС ЕОК у рішенні за заявкою. Випробування ЕОК у ВЛ, що акредитовані лише на технічну компетентність, виконуються під контролем представника ОС ЕОК.

Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монтажу на місці експлуатації, або використання унікального випробувального обладнання тощо, то допускається випробування проводити на підприємстві-виробнику або на місці експлуатації з використанням їх випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії.

(підпункт 5.8.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.8.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів, зазначених у рішенні.

Під час сертифікації одиничних виробів чи партій продукції в розмірі до 10 виробів за рішенням ОС ЕОК руйнівні випробування, які необхідні для визначення показників (характеристик) продукції, допускається не проводити (за умови надання заявником достатніх доказів щодо відповідності цих показників (характеристик) вимогам нормативних документів.

(підпункт 5.8.2 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

За результатами випробувань ВЛ подає до ОС ЕОК протокол випробувань ЕОК. Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником ВЛ. Якщо випробування проводились ВЛ, що акредитовані в Системі тільки на технічну компетентність, протокол випробувань підписується представником ОС ЕОК, під контролем якого проводились ці випробування, і затверджується керівниками ОС ЕОК і ВЛ (згідно з ДСТУ 3412).

5.8.3. У разі отримання негативних результатів хоча б за одним з показників випробування з метою сертифікації припиняються. Про негативні результати випробувань ВЛ повідомляє заявника та ОС ЕОК, який приймає рішення щодо припинення або можливості продовження робіт із сертифікації.

Повторні випробування, у разі припинення робіт із сертифікації, можуть бути проведені тільки після надання ОС ЕОК доказів виконання заявником коригувальних заходів для усунення причин, що призвели до невідповідності ЕОК установленим вимогам.

(абзац другий підпункту 5.8.3 в редакції наказу Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.8.4. Зразки ЕОК, що пройшли випробування з метою сертифікації, в тому числі і зруйновані, залишаються власністю заявника.

ОС ЕОК, якщо вважає потрібним, залишає (за згодою заявника) у себе або передає на відповідальне зберігання заявнику опечатані зразки ЕОК - "зразки-свідки". Місце і термін зберігання "зразків-свідків" зазначаються в угоді (договорі).

5.9. Аналіз одержаних результатів робіт із сертифікації та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності

5.9.1. ОС ЕОК проводить аналіз результатів робіт із сертифікації, виконаних відповідно до вимог п. 4.6 цих Правил. Під час аналізу результатів випробувань оцінюються їхня повнота, об'єктивність, вірогідність, показники точності та інші характеристики.

5.10. Видача сертифіката відповідності

5.10.1. Сертифікат відповідності видається ОС ЕОК на одиничний виріб, на партію ЕОК або на ЕОК, що випускається підприємством серійно.

ОС ЕОК під час видачі сертифіката відповідності на ЕОК укладає із заявником угоду (договір) на право застосування сертифіката відповідності та маркування знаком відповідності ЕОК (згідно з ДСТУ 2296).

5.10.2. На підставі протоколів за позитивними результатами випробувань, акта обстеження виробництва за позитивними висновками чи атестата виробництва або сертифіката на систему якості чи акта оцінки системи якості (залежно від прийнятої схеми сертифікації) ОС ЕОК оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи згідно з ДСТУ 3415.

5.10.3. Форми сертифікатів відповідності встановлені ДСТУ 3498.

5.10.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС ЕОК з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку 4.

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє ОС ЕОК заявку відповідно до п. 5.1.1.

Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами 4, 5 та 6 на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої партії має видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

(підпункт 5.10.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

5.10.5. У разі внесення змін до конструкції (складу) ЕОК або технології їх виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це ОС ЕОК, який проводив сертифікацію. ОС ЕОК приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва ЕОК.

5.10.6. ОС ЕОК може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідності ЕОК вимогам, встановленим під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування ЕОК тощо;

- внесення заявником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу ЕОК тощо, що може вплинути на відповідність сертифікованого ЕОК встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС ЕОК;

- порушення умов угоди (договору) заявником.

5.10.7. ОС ЕОК в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії виданого сертифіката відповідності до Держстандарту України, його територіального органу (для вітчизняних виготовлювачів) та заявника.

5.10.8. Рішення ОС ЕОК про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності може бути скасовано у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність ЕОК встановленим вимогам.

5.10.9. Коригувальні заходи виконуються заявником зразу ж після одержання рішення ОС ЕОК про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ОС ЕОК, що видав сертифікат.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів контроль за їх виконанням несе заявник сертифікованого ЕОК.

5.10.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання ЕОК відповідає вимогам нормативних документів.

5.10.11. ЕОК, на яке була зупинена або припинена дія сертифіката відповідності, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

5.11. Визнання іноземного сертифіката відповідності

5.11.1. Порядок визнання сертифікатів, виданих органами із сертифікації інших країн (далі - іноземний сертифікат), які не є членами Системи, на ЕОК, що імпортуються в Україну, встановлено ДСТУ 3417.

5.11.2. Рішення про визнання іноземних сертифікатів приймається ОС ЕОК на підставі підтвердження відповідності ЕОК обов'язковим вимогам, що встановлені чинними в Україні законодавчими актами і нормативними документами, міжнародними та національними стандартами інших держав.

5.11.3. Для визнання іноземного сертифіката відповідності, виданого ОС країни, з якою не укладено угоди про взаємне визнання, заявник повинен подати до ОС ЕОК таку документацію:

- заявку з визначенням виробника та країни походження ЕОК;

- сертифікат відповідності (або його чинну копію) та протоколи випробувань ЕОК;

- нормативні документи на ЕОК і процедури сертифікації (у разі наявності);

- сертифікат на систему якості, атестат виробництва (у разі наявності);

- звіт інспекції виробництва (у разі наявності);

- зразок сертифікованого ЕОК;

- товаросупровідну та іншу документацію відповідно до ДСТУ 3417.

5.11.4. ОС ЕОК розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу, приймає рішення про повне або часткове визнання результатів сертифікації ЕОК. У разі необхідності ОС ЕОК може звернутися із запитом до заявника про додаткову інформацію.

5.11.5. Якщо ОС ЕОК приймає рішення про повне визнання іноземного сертифіката відповідності, він готує свідоцтво про його визнання згідно з ДСТУ 3498, яке реєструє у Реєстрі Системи.

5.11.6. У разі незначних розходжень в оцінці документації щодо показників (характеристик) ЕОК ОС ЕОК приймає рішення про часткове визнання результатів сертифікації. У цьому випадку ОС ЕОК здійснюються додаткові необхідні процедури із сертифікації, після проведення яких (за їх позитивними результатами) ОС ЕОК оформляє сертифікат відповідності згідно з цими Правилами.

5.11.7. У разі значних розбіжностей за результатами оцінки документації щодо показників (характеристик) ЕОК ОС ЕОК приймає рішення щодо проведення сертифікації в повному обсязі згідно з вимогами розділу 5 цих Правил.

5.12. Визнання іноземного сертифіката (знака) відповідності одиничних зразків або малої партії ЕОК (партія ЕОК у кількості до 10 одиниць)

5.12.1. У випадку одиничних зразків або малих партій ЕОК (що імпортуються в Україну і не мають повного комплекту документів згідно з вимогами п. 5.11.3 цих Правил) заявник подає до ОС ЕОК такі документи:

- заявку;

- копію контракту на поставку;

- копію товарно-транспортної накладної (інвойс);

- копію сертифіката походження ЕОК (у разі наявності);

- іноземний сертифікат відповідності (у разі наявності);

- інші документи (на вимогу ОС ЕОК).

5.12.2. Після розгляду документів ОС ЕОК видає заявнику листа, на підставі якого заявник одержує на митниці зразки ЕОК під свою відповідальність та доставляє їх до ОС ЕОК для проведення робіт із сертифікації.

5.12.3. Після одержання зразків ЕОК ОС ЕОК визначає обсяг робіт із сертифікації, що включає в себе ідентифікацію сертифікатів (знаків) відповідності і проведення (у разі необхідності) окремих видів випробувань, що не передбачають руйнівних методів та фізичного пошкодження зразків ЕОК.

5.12.4. На підставі позитивних результатів експертизи зразків ЕОК і протоколу випробувань ОС ЕОК готує рішення з висновком щодо видачі свідоцтва про визнання або сертифіката відповідності.

5.13. Технічний нагляд за сертифікованими ЕОК проводиться відповідно до ДСТУ 3413.

5.14. Інформація за результатами робіт із сертифікації

5.14.1. ОС ЕОК веде облік виданих сертифікатів і свідоцтв про визнання і направляє їх ксерокопії до Держстандарту України.

6. Конфіденційність

6.1. ОС ЕОК та організації, що діють за його дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

7. Розгляд спірних питань

7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо його заявки на сертифікацію ЕОК, відмови йому у видачі сертифіката відповідності, припинення або зупинення дії сертифіката, він повинен подати письмову заяву до ОС ЕОК не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не зупиняє дії прийнятого рішення.

7.2. Заява розглядається ОС ЕОК в місячний термін від дня її надходження. Для розгляду спірних питань залучаються співробітники ОС ЕОК, які не приймали відповідне рішення.

7.3. До заяви додаються наступні документи:

- листування щодо спірного питання між заявником, ВЛ та ОС ЕОК;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразки або фотознімки ЕОК;

- технічна документація на ЕОК (у разі необхідності).

7.4. Заявник має право бути заслуханим при розгляді його заяви.

7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити припинення або зупинення дії сертифіката відповідності.

7.6. Рішення письмово доводиться заявнику протягом п'яти днів після його прийняття.

7.7. У випадку задоволення вимог заявника витрати з розгляду заяви несе ОС ЕОК.

7.8. У разі незгоди з рішенням ОС ЕОК заявник має право звернутися до Держстандарту України (протягом десяти днів з дня одержання рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

8. Фінансування робіт із сертифікації

8.1. Порядок розрахунків під час сертифікації ЕОК

8.1.1. Під час сертифікації ЕОК фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

8.1.2. Оплаті заявником підлягають усі роботи, що пов'язані із сертифікацією ЕОК, незалежно від її результатів.

8.1.3. Оплата робіт із сертифікації ЕОК проводиться на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС ЕОК відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС ЕОК. Із одержаних за договором коштів ОС ЕОК сплачує за проведення відповідних робіт ВЛ або іншим організаціям;

- заявник укладає окремі договори з ОС ЕОК, ВЛ або іншими організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою, про виконання відповідних робіт.

8.1.4. Вартість робіт із сертифікації ЕОК визначається в договорі між заявником і виконавцем.

8.1.5. При визначенні вартості робіт ОС ЕОК керується Правилами визначення вартості робіт із сертифікації, викладеними в ДСТУ 3413.

8.2. Витрати заявника на проведення робіт із сертифікації ЕОК відносяться на собівартість продукції (Декрет Кабінету Міністрів України N 46-93 від 10 травня 1993 року "Про стандартизацію і сертифікацію").

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Правил обов'язкової сертифікації
електропобутового та аналогічного
обладнання і комплектувальних
виробів

 

 

 

ПЕРЕЛІК
категорій електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів, що сертифікуються за Правилами

1. Кабелі та шнури

2. Конденсатори як комплектуючі

3. Перемикачі для приладів та автоматичні керуючі пристрої для електроприладів побутового призначення

4. Електроприлади побутового та аналогічного призначення

5. Установні комплектуючі та з'єднувальні пристрої

6. Світлотехнічні вироби

7. Вимірювальні електроприлади

8. Електрообладнання медичного призначення

9. Обчислювальне, інформаційне та конторське обладнання

10. Низьковольтна силова апаратура керування

11. Електроустановні захисні пристрої

12. Захисні трансформатори та подібне обладнання

13. Ручні електроінструменти

14. Електронна апаратура та пристрої розважального призначення, що живляться від мережі

 

 

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. _________________________________________________________
                                         (найменування заявника, адреса, код за ЄДРПОУ*)

в особі _____________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по батькові та посада)

заявляє, що ________________________________________________,
                           (назва продукції, код за ОКП, код за
ТН ЗЕД для імпортної продукції)

яка виготовляється __________________________________________
                                    (серійно, партіями (шт., тис. шт., від N до N виробу), одноразово)

згідно з ____________________________________________________,
                                           (назва та позначення нормативного документа)

відповідає вимогам __________________________________________
                                                           (назва та позначення нормативних документів)

і просить провести її сертифікацію у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам зазначених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести ___________

____________________________________________________________
(найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі  
                                відсутності відомостей цей пункт не заповнюється)

3. Заявник зобов'язується:

виконувати всі умови сертифікації;

забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості
____________________________________________________________

Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою він не заявляв зазначену продукцію для сертифікації в інші органи із сертифікації Системи УкрСЕПРО

Керівник підприємства 

_______________________________________
(підпис)           (прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

_______________________________________
(підпис)              (прізвище, ініціали) 

"___" _______________ 200__ р. 

 

М. П.

 

____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Правил обов'язкової сертифікації
електропобутового та аналогічного
обладнання і комплектувальних виробів

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

 

 

 

РІШЕННЯ N
від "___"_________199_ р. за заявкою на проведення сертифікації продукції

Розглянувши заявку _______________________________________________
           (найменування підприємства-виготовлювача
__________________________________________________________________
          або постачальника продукції)
 
__________________________________ від ___________________________
                         (дата)
 
на сертифікацію __________________________________________________
              (назва продукції, код ОКП,
__________________________________________________________________
        код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
 
   повідомляємо:
 
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативних документів)
 
   2. Схема сертифікації містить (зазначити необхідне):
 
   - обстеження виробництва;
 
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
 
   - сертифікацію системи якості виробництва продукції;
 
   - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції;
 
   - відбір зразків продукції для випробувань;
 
   - випробування зразків продукції;
 
   - технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
 
   3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з __ до __
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводить обстеження)
 
   4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде
проведена в період
 
   з _______ до _______ ________________________________________
                (назва та адреса організації,
__________________________________________________________________
           що проводить атестацію)
 
**************************
   * Пункт включається у разі необхідності.
 
   5. Сертифікація системи якості виробництва продукції*, що
сертифікується, буде проведена в період з ___ до _________________
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводить сертифікацію
__________________________________________________________________
             системи якості)
 
   6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції* буде проведено в період з ________ до __________
__________________________________________________________________
    (назва та адреса організації, що проводить аналіз)
 
   7. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено в
період з ______ до _____ _________________________________________
             (назва та адреса організації, що відбирає
__________________________________________________________________
           зразки для випробувань)
 
   8. Випробування продукції з метою  сертифікації  будуть
проведені в період з _____ до _____ ______________________________
                  (назва та адреса акредитованої
__________________________________________________________________
        випробувальної лабораторії (центру)
 
   9. Технічний нагляд* за сертифікованою продукцією  буде
проводити ________________________________________________________
           (назва організації та її адреса)
 
   Про періодичність і форми проведення технічного нагляду буде
повідомлено додатково.
 
   10. Для проведення робіт із сертифікації до органу із
сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи
та технічну документацію*:
__________________________________________________________________
  (позначення та назва нормативного або технічного документа)
 
   11. Роботи проводяться на підставі господарського договору.
 
   Керівник органу із
   сертифікації продукції ___________ _________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
     М. П.
________________
* Пункт включається у разі необхідності 

 

 

 

Схеми сертифікації ЕОК

N
з/п схе-
ми

Продукція, що сертифікується

Назва робіт

Документи, що видаються ОС ЕОК

Обстеження виробництва

Атестація виробництва

Сертифікація системи якості

Випробування з метою сертифікації

Технічний нагляд

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Одиничний виріб

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться по кожному виробу 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

2

Партія продукції (виробів)

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК 

Не проводиться

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

Продукція, що випускається серійно

Не проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК

Проводиться шляхом випробувань зразків продукції з періодичністю, в обсязі та порядку, установлених ОС ЕОК. У разі потреби проводиться перевірка виробництва

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою, до одного року

Продукція, що випускається серійно

Проводиться

Не проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЕОК, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою, до двох років

Продукція, що випускається серійно

Не проводиться

Проводиться

Не проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЕОК 

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЕОК, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва

- " - 

Не проводиться

Не проводиться

Проводиться органом із сертифікації систем якості

Проводяться у порядку, визначеному ОС ЕОК

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЕОК та органом із сертифікації систем якості

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката системи якості

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 5
до Правил обов'язкової сертифікації
електропобутового та аналогічного
обладнання і комплектувальних
виробів

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

 

 

 

АКТ
відбору зразків

від _____________199_ р.

На _______________________________________________________________
   (назва підприємства, організації, адреса, код ЄДРПОУ*)
 
мною, ____________________________________________________________
     (посада, прізвище, ініціали представника органу
__________________________________________________________________
             із сертифікації)
 
у присутності ____________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали представника
__________________________________________________________________
              підприємства)
 
відібрані зразки продукції _______________________________________
 
відповідно до рішення N _____________ від ________________________
 
за заявкою _______________________________________________________
 
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *Кількість *
*       *       *      *  Розмір *       *відібраних*
*Назва зразків*Одиниця вимі-* N партії *  партії *Дата виготов-*зразків та*
* продукції *  рювання  * (зразків) *(кількість)*  лення  *  їх  *
*       *       *      *      *       * заводські*
*       *       *      *      *       * номери *
******************************************************************************
*   1   *   2   *   3   *  4   *   5   *   6  *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
*       *       *      *      *       *     *
******************************************************************************
 
   Представник органу
   із сертифікації   _______________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
   Представник заявника _______________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
***********************
   * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 6
до Правил обов'язкової сертифікації
електропобутового та аналогічного
обладнання і комплектувальних
виробів

 

 
 

Назва та адреса органу
із сертифікації продукції

 

 

 

АКТ
ідентифікації

 
__________________________________________________________________
             (назва продукції)
 
що випускається __________________________________________________
         (найменування підприємства та його розташування)
____________________             ____________________
   (дата)                     (місто)
 
Представник органу із сертифікації
__________________________________________________________________
    (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)
 
та уповноважений представник _____________________________________
                 (найменування підприємства)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
склали цей акт як свідчення того, що відібрані зразки ____________
__________________________________________________________________
             (назва продукції)
 
для випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам _____
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативного документа)
 
щодо маркування та комплектації
 
Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки ______________________
__________________________________________________________________
             (назва продукції)
 
ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування з метою
сертифікації.
 
Представник органу
із сертифікації чи
акредитованої випробувальної
лабораторії (центру)     ______________ ______________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
Представник заявника     ______________ ______________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
М. П.

ПЕРЕЛІК
інформації та документації щодо стану виробництва ЕОК

1. Керівництво підприємства.

1.1. Прізвища і посади керівника та його заступника.

1.2. Прізвища і посади особи, яка відповідальна за сертифікацію ЕОК, та її заступника.

2. Кількість працівників, зайнятих виробництвом ЕОК.

3. Документи, що визначають розподіл відповідальності працівників та служб підприємства за забезпечення ЕОК вимогам НД та сертифікацію.

4. Документи, що підтверджують наявність задокументованої системи якості (Настанова з якості, сертифікат системи якості (за наявності).

5. Документи щодо процедури ідентифікації ЕОК при його виробництві.

6. Документи щодо проведення вхідного контролю матеріалів та комплектувальних виробів, що впливають на відповідність ЕОК вимогам НД.

7. Документи щодо проведення технічного контролю і випробувань ЕОК у процесі виробництва та випробувань готової продукції.

8. Документи, які підтверджують, що готова продукція піддавалася контролю та випробуванням.

(Правила доповнено додатком 7 згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 591)

——————— 
 

Опрос