Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке учета заявлений и устранения повреждений на местных телефонный сетях

Государственный комитет связи Украины
Приказ, Инструкция от 10.10.1997 № 155
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах

Наказ Державного комітету зв'язку України
від 10 жовтня 1997 року N 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 1997 р. за N 498/2302

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 15 вересня 2015 року N 515)

Відповідно до Закону України "Про зв'язок" та п. 9 Правил користування місцевим телефонним зв'язком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 385, з метою визначення єдиного порядку дій технічного персоналу місцевих телефонних мереж при усуненні пошкоджень засобів телефонного зв'язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах (додається) та ввести її у дію після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

2. Об'єднанню "Укртелеком" (Бутенко):

2.1. Забезпечити видання зазначеної Інструкції для підпорядкованих підприємств та філіалів, а також для операторів зв'язку, що надають послуги місцевого телефонного зв'язку за ліцензіями.

2.2. Довести Інструкцію до відома всіх підприємств та філіалів електрозв'язку.

2.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог зазначеної Інструкції.

3. Відповідальність за впровадження та дотримання вимог затвердженої цим наказом Інструкції покласти на керівників об'єднання "Укртелеком", підприємств і філіалів електрозв'язку та операторів зв'язку, що надають послуги місцевого телефонного зв'язку за ліцензіями.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зв'язку України від 28.12.90 р. N 145 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника УКО Буряка В. Г. 

 

 

Голова

Д. А. Худолій

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
зв'язку України
від 10 жовтня 1997 р. N 155

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 1997 р. за N 498/2302

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку заяв і усунення пошкоджень на місцевих телефонних мережах

Ця Інструкція визначає порядок прийому та обліку заяв про пошкодження засобів зв'язку, обліку пошкоджень, порядок і контрольні строки їх усунення, ведення облікової документації та забезпечення її достовірності. Вимоги Інструкції є обов'язковими для виконання на всіх підприємствах (філіалах) зв'язку України незалежно від підпорядкування та форм власності.

Основним завданням місцевих телефонних мереж є забезпечення споживачів якісним та безперебійним телефонним зв'язком.

Для своєчасного і якісного усунення пошкоджень засобів телефонного зв'язку на всіх місцевих телефонних мережах організовуються бюро ремонту телефонів (БР). Головні інженери підприємств (філіалів) зв'язку контролюють роботу бюро ремонту і достовірність ведення обліку.

Основні визначення і положення

1. Заява - будь-яке звернення, що надійшло до бюро ремонту телефонів в усній чи письмовій формі від абонента або іншого громадянина.

Заяви поділяються на інформаційні та довідкові.

2. Інформаційні заяви - заяви про порушення дії телефонного зв'язку та низьку його якість, про механічні пошкодження телефонного апарата або його частин тощо. Такі заяви потребують перевірки з випробувально-вимірювального стола (ВВС), їх приймають тільки від абонентів, телефонний зв'язок яких пошкоджений.

3. Довідкові заяви - заяви, що не потребують перевірки роботи телефонного зв'язку, а також заяви, при перевірці яких з'ясовано, що абонент не відповідає на виклик, зайнятий міською або міжміською розмовою, телефон відключений за неоплачені у встановлені строки послуги та інші. Такі заяви приймаються як від абонентів, так і від інших громадян.

4. Пошкодження - порушення нормальної роботи телефонного зв'язку, підтверджене перевіркою вимірювальними пристроями та опитуванням абонента. Пошкодження поділяються на:

станційно-абонентські;

кабельні;

лінійно-абонентські;

апаратні.

Для позначення заяв і пошкоджень у бюро ремонту застосовуються спеціальні шифри (додаток N 1).

5. Станційно-абонентські пошкодження - пошкодження, виявлені за заявами абонентів в обладнанні кроса, автозалу АТС, вузлів вхідних та вихідних з'єднань, підстанцій, систем передачі, електроживлення, стойок централізованого виклику тощо.

6. Кабельні пошкодження - пошкодження в підземних, підвісних, настінних і підводних кабелях, а також у кінцевих кабельних пристроях: боксах, кабельних ящиках, розподільчих шафах і коробках.

7. Лінійно-абонентські пошкодження - пошкодження, виявлені за заявами абонентів на:

повітряних лініях - від кабельних ящиків до ввідних гаків або стояків вводу в будинок;

абонентських проводках - від розподільчих коробок або ввідних гаків та стойок вводу до розеток основних телефонних апаратів або додаткових пристроїв;

додаткових пристроях - блокіраторах, діодних приставках, абонентських приставках АВУ.

8. Апаратні пошкодження - пошкодження схеми і (або) окремих деталей телефонного апарата чи таксофона, концентратора, мікротелефонного та розеткового шнурів, розеток, додаткових пристроїв (додаткових дзвінків, автовідповідачів).

9. До пошкоджень не відносяться перерви зв'язку, викликані такими причинами:

ремонтними роботами на станційному обладнанні і лінійних спорудах або їх реконструкцією;

переключенням телефонів з одного кабелю на інший;

плановими вимірами параметрів лінійних споруд зв'язку;

виконанням робіт, оформлених нарядами (перенесення апарата, заміна номера телефону тощо);

відключенням телефону за заявою абонента;

відключенням телефону за неоплачені у встановлені строки послуги зв'язку;

пошкодженнями, виявленими обслуговуючим персоналом і усуненими до заяв абонентів (у тому числі кабельними).

Виконання ремонтних робіт, вимірювань, переключень повинні бути письмово оформлені і затверджені головним інженером підприємства (філіалу) зв'язку. Працівники підрозділу, що проводить роботи, заздалегідь попереджають абонентів письмово або по телефону про причини та тривалість перерви зв'язку, списки телефонів передають до бюро ремонту за 2 - 3 доби до виконання робіт, а при аварійних ситуаціях - негайно.

Списки телефонів, відключених за заявами абонентів або за неоплачені у встановлені строки послуги зв'язку, затверджуються керівником місцевої телефонної мережі (телефонного вузла).

10. Пошкодження вважається повторним, якщо з моменту його усунення минуло менше:

двох місяців - для абонентських пунктів на повітряному вводі;

трьох місяців - для абонентських пунктів на кабельному вводі; для апаратних пошкоджень, що усувались у абонента;

шести місяців - для станційно-абонентських пошкоджень.

Повторність лінійно-абонентських і станційно-абонентських пошкоджень визначається окремо для кожного шифру пошкоджень. До повторних пошкоджень не відносяться випадки безвідбійності телефонів, якщо вони викликані пошкодженнями різних приладів, а також пошкодження з шифром "А-7" (знята трубка у абонента).

Заява з шифром "НВ" (не виявлено) вважається повторною, якщо з моменту останньої заяви аналогічного характеру минуло менше ніж 30 днів.

11. Пошкодження вважається відкладеним до другої заяви, якщо його усунення затримується з наступних причин: абонента немає вдома; немає доступу на горище або покрівлю, до підвалу, розподільчої коробки; ремонт у приміщенні; за проханням абонента усунення пошкодження перенесено на інший день. Інженери лінійного та кабельного цехів повинні щоденно особисто контролювати правильність відкладених до другої заяви пошкоджень.

Примітка. Абонент  повинен  забезпечувати  доступ  до  телефонного апарата або кінцевого кабельного пристрою тільки в межах своєї квартири або іншого помешкання, яке він займає.

12. Тривалість пошкодження - час з моменту надходження заяви про порушення телефонного зв'язку до моменту його відновлення з урахуванням нічного часу, вихідних та святкових днів.

13. Контрольний строк усунення пошкодження - час, протягом якого експлуатаційний персонал зобов'язаний ліквідувати пошкодження після надходження заяви до бюро ремонту. Він встановлюється окремо для кожного виду пошкоджень (додаток N 2).

14. Контрольний строк усунення пошкодження визначається:

станційно-абонентських і лінійно-абонентських - з часу надходження заяви від абонента;

кабельних - з часу передачі пошкодження в кабельний цех;

пошкоджень, відкладених до другої заяви ("ДЗ", "ДЗА"), - з часу надходження повторної заяви;

при домовленості з абонентом на певний день приходу електромонтера - з обумовленого абонентом часу;

на дільниці, яку обслуговує інше відомство, оператор - з часу передачі заяви про пошкодження іншому відомству, оператору;

при затримці усунення пошкодження через вихідний день на підприємстві - з початку роботи цього підприємства.

15. Для лінійно-абонентського (апаратного) пошкодження, якщо заява від абонента надійшла після 14-ї години в містах (після 12-ї години в сільській місцевості) у передвихідні та передсвяткові дні, контрольний строк усунення пошкодження рахується з часу надходження заяви до 24-ї години наступного робочого дня.

16. Для кабельного пошкодження, переданого в кабельний цех після 14-ї години в містах (після 12-ї години в сільській місцевості) у передвихідні та передсвяткові дні або після 17-ї години в містах (після 15-ї години в сільській місцевості) у робочі дні, контрольний строк усунення пошкодження рахується з початку наступного робочого дня.

17. Будь-яке пошкодження повинно бути усунене протягом п'яти днів після надходження до бюро ремонту заяви від абонента. За цей час підприємство зв'язку не проводить перерахунок абонентної плати за користування телефоном, не сплачує пеню абоненту.

Організація прийому заяв від абонентів

18. Заяви про пошкодження засобів зв'язку приймаються та реєструються у спеціальних формах первинного обліку працівниками бюро ремонту або іншими працівниками за виділеними для цієї мети номерами телефонів.

Примітка. Працівники підприємства (філіалу) зв'язку при  роботі  з абонентами повинні обов'язково називати особисті номери. 

19. Заяви рекомендується приймати у робочі дні тижня протягом 12 годин, у суботу - протягом 8 годин. У вихідні та святкові дні заяви не приймаються.

20. При надходженні заяви працівник БР повинен:

- записати номер телефону у робочий журнал та контрольний лист. Якщо про записаний номер є інформація (відключений, пошкоджений, скасований), то повідомити абоненту терміни і умови включення або полагодження телефону, відповісти на інші питання, пов'язані з правилами користування телефонним зв'язком або тарифами на послуги зв'язку;

- перевірити роботу телефону випробувально-вимірювальними пристроями, результати перевірки повідомити заявнику, при необхідності домовитися про день і час приходу електромонтера. Якщо перевіркою вимірювальними пристроями виявлено пошкодження, а абонент не може бути вдома, то він повинен передзвонити до БР, коли телефон до визначеного часу не буде працювати. За домовленістю з абонентом час усунення пошкодження може бути перенесено на будь-який день тижня, на зручний для абонента час;

- попередити абонента про те, що виклик електромонтера та ремонт телефонного апарата є платні (обсяг та вартість ремонту згідно з діючими тарифами електромонтер визначає на місці);

- відмітити в контрольному листі шифром характер заяви;

- записати в абонентську картку характер виявленого пошкодження.

Примітка. Не допускається вилучення абонентської картки до запису заяви у контрольному листі.

21. Заяви про пошкодження таксофонів реєструються в робочому журналі та абонентських картках і передаються електромонтеру таксофонної дільниці.

22. Заяви про пошкодження безпосередніх зв'язків приймаються в кросі АТС, у районі дії якої знаходиться їх власник, або у бюро ремонту.

23. У районних вузлах електрозв'язку прийом та облік заяв і пошкоджень проводяться окремо для сільського і міського зв'язку.

Облік заяв і пошкоджень

24. Для обліку заяв і пошкоджень у бюро ремонту встановлюються лічильники кількості заяв і відмов.

25. На телефонних мережах ємністю 2000 номерів і більше заяви заносяться у контрольний лист (додаток N 3) або журнал обліку заяв і пошкоджень (додаток N 4), а на мережах ємністю менше 2000 номерів - тільки в журнал обліку заяв і пошкоджень.

26. На телефонних мережах ємністю 300 номерів і більше інформаційні заяви і виявлені пошкодження заносяться в абонентську картку (додаток N 5).

27. На телефонних мережах ємністю менше ніж 300 номерів технічні дані абонента (номер телефону, адреса, прізвище, номери магістральних і розподільчих пар лінії, місце розташування гаків, штирів та інше) заносяться в журнал даних абонентських ліній (додаток N 6).

28. Пошкодження, виявлені в автозалі або кросі, заносяться в журнал обліку станційно-абонентських пошкоджень (додаток N 7).

Якщо при усуненні станційного пошкодження виявиться, що воно виникло з вини іншої АТС, обладнання систем передачі, вузлів вихідного чи вхідного зв'язку та інше, то його враховують за підрозділом, де воно виявлено.

29. Кожному електромонтеру виписується наряд (додаток N 8). Протягом робочого дня електромонтер записує в наряд номери телефонів, переданих йому для усунення пошкоджень, і всі інші доручені йому роботи. На БР ці дані заносяться в обліковий лист електромонтера (додаток N 9).

30. Роботи, виконані у квартирі абонента, заносяться в акт-квитанцію (додаток N 10).

31. На усунення кабельних пошкоджень виписується наряд (додаток N 11) у двох примірниках (один передається в групу технічного обліку).

32. У разі пошкодження телефону не з вини абонента протягом п'яти і більше діб з моменту подання ним заяви, при тимчасовому відключенні телефонів у разі виникнення потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів, пошкодженні телефонів у разі стихійного лиха, при надзвичайних обставинах працівники БР подають відповідним підрозділам списки телефонів для перерахунку абонентної плати (додаток N 12).

За час, протягом якого телефон та інші абонентські пристрої не працювали з вини абонента, абонентна плата стягується в повному розмірі.

33. На телефонних мережах ємністю більше ніж 2000 номерів добовий підсумок заяв і пошкоджень заноситься в:

підсумковий журнал щомісячного обліку заяв і пошкоджень (додаток N 13);

журнал лінійно-абонентських, апаратних і кабельних пошкоджень (додаток N 14);

журнал станційно-абонентських пошкоджень (додаток N 15).

34. Приведені в Інструкції форми журналів носять рекомендований характер. При необхідності дозволяється вести інші журнали, також пронумеровані і прошнуровані, в тому числі на автоматизованих бюро ремонту.

35. Не допускається ведення обліку заяв і пошкоджень на окремих аркушах паперу або в журналах довільної форми, не затвердженої керівником даної телефонної мережі (вузла).

Організація усунення пошкоджень

36. Після перевірки випробувально-вимірювальними пристроями номери пошкоджених телефонів передаються працівникам лінії або станції.

37. При пошкодженні телефонів на дільниці, яку обслуговує інше відомство (оператор), працівники БР повідомляють про це по телефону на відомчу мережу (мережу іншого оператора). В абонентську картку та контрольний лист вносяться відповідні записи.

Порядок взаємодії підприємств зв'язку з відомствами та іншими власниками регулюється договором згідно з Правилами взаємодії місцевих телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними мережами відомств та інших власників, затвердженими наказом Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 05.09.95 р. N 39.

38. Усунення пошкоджень телефонів абонентів, які згідно з Інструкцією про порядок зберігання відомостей про спецабонентів місцевих телефонних мереж та документів, що їх містять, затвердженою наказом Мінзв'язку від 23.04.96 р. N 69, віднесені до групи спецабонентів, виконується терміново.

39. Пошкодження абонентських телефонних ліній, що використовуються для охоронної сигналізації, усуваються згідно з інструкцією, що розробляється і затверджується Держкомзв'язку сумісно з Міністерством внутрішніх справ України.

Відключення телефону абонента, квартира якого підключена до охоронної сигналізації, підприємство зв'язку зобов'язане здійснювати тільки через місяць після письмового попередження абонента з повідомленням про вручення.

40. Якщо з вини підприємства (філіалу) зв'язку не будуть усунені пошкодження лінійних споруд, абонент може доручити усунення недоліків третій особі за рахунок підприємства (філіалу) зв'язку.

41. За самовільне (без погодження з підприємством зв'язку) підключення телефонного апарата або іншого абонентського пристрою до діючого телефону, підключення і використання незареєстрованих на підприємствах зв'язку телематичних пристроїв, за передачу абонентської лінії для використання іншим громадянам або організаціям без погодження з підприємством зв'язку абоненти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

42. Підприємство зв'язку має право відключати несертифіковані і незареєстровані абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних, а також самовільно підключені сторонніми особами абонентські пристрої до діючого телефону.

43. У разі стихійного лиха, надзвичайних обставин, виникнення потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів підприємство зв'язку має право тимчасово відключати телефони та інші абонентські пристрої, встановлені на підприємствах, установах та організаціях.

Усунення лінійно-абонентських пошкоджень

44. Для скорочення непродуктивних витрат робочого часу на переходи і переїзди електромонтеру записуються в наряд номери телефонів за зручним маршрутом.

45. Місцеперебування електромонтера визначається за адресами абонентів, номери телефонів яких передані для усунення пошкоджень, У разі необхідності зміни маршруту або відволікання електромонтера для виконання інших робіт він зобов'язаний попередити працівників БР (в обліковому листі проставляється час і зазначається причина відсутності електромонтера на маршруті).

46. У разі відсутності пошкоджень на закріпленій дільниці електромонтер повинен телефонувати до бюро ремонту кожну годину (з відміткою в обліковому листі).

47. Якщо перевіркою пошкодження не виявлено, а абонент просить вжити заходів для поліпшення якості зв'язку, то до нього направляється електромонтер для перевірки роботи телефону на місці. У контрольному листі (журналі обліку заяв і пошкоджень) та абонентській картці відмічається шифр "ОМ", абонент попереджується, що такий виклик електромонтера платний. Огляд виконується у передбачені для усунення пошкоджень контрольні строки. За наслідками огляду поряд з відміткою "ОМ" у контрольному листі (журналі) та абонентській картці записується шифр виявленого пошкодження або шифр "НВ".

48. Працівники підприємств зв'язку, викликані абонентом для огляду та ремонту телефонних апаратів, абонентських пристроїв інших типів, а також для виконання інших робіт, зобов'язані пред'явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою.

49. Якщо електромонтер абонентської мережі виявив кабельне пошкодження, то він повинен переключити телефон з пошкодженої пари на вільну, одержавши дозвіл від працівників групи технічного обліку. У разі відсутності вільних пар працівник БР фіксує кабельне пошкодження, виписує 2 примірники наряду і передає їх у відповідну технічну дільницю кабельного цеху.

Усунення кабельних пошкоджень

50. Працівники БР повідомляють про кабельне пошкодження керівництву відповідної дільниці, а при аварії (пошкодження декількох пар в кабелі міжстанційного зв'язку, 50 і більше пар в магістральному або розподільчому кабелях) - керівництву телефонної мережі (вузла), виписують наряд на усунення пошкодження. Диспетчер або інженер технічної дільниці кабельного цеху дає завдання на вимірювання параметрів кабеля і усунення пошкодження.

Група технічного обліку готує списки пошкоджених телефонів, безпосередніх зв'язків, з'єднувальних ліній та організовує окремі обхідні зв'язки.

Працівники БР після надходження заяв відбирають абонентські картки пошкоджених телефонів, вносять відповідні записи, абонентам надають вичерпні відповіді про орієнтовний строк закінчення ремонтних робіт. При пошкодженні більше 20 телефонів в одному кабелі (напрямку) рекомендується заводити окремий контрольний лист для цих зв'язків.

У кросі пошкоджені зв'язки відключаються.

51. У разі стихійного лиха, підтвердженого метеослужбами, при надзвичайних обставинах облік ведеться аналогічно порядку, викладеному в п. 50, але при оцінці роботи підприємства зв'язку пошкодження не враховується протягом місяця. Якщо зв'язок буде відновлено пізніше цього строку, пошкодження враховується у встановленому порядку.

52. Пошкодження кабелю вважається усуненим після полагодження всіх його жил.

Усунення пошкоджень, відкладених до другої заяви

53. Перш ніж відкласти полагодження телефону до другої заяви, електромонтер лінійно-абонентського цеху повинен перевірити стан абонентської лінії до розподільчої коробки.

54. У разі відсутності доступу до квартирного телефону електромонтер повинен залишити абоненту повідомлення (додаток N 16), корінець від повідомлення здати електромеханіку або інженеру лінійно-абонентського цеху. Корінець повідомлення зберігається два місяці.

55. При затримці усунення пошкодження через вихідний день на підприємстві (установі) або з інших причин електромонтер повинен з'ясувати, коли буде доступ у приміщення, і повідомити БР. В абонентській картці зазначається дата, і пошкодження усувається без другої заяви.

56. При затримці усунення пошкодження через відсутність доступу до кроса відомчої АТС (АТС іншого власника) у разі, коли телефон працює одночасно на лінійних спорудах місцевої та відомчої мереж (мереж іншого власника), електромонтер повинен залишити повідомлення під розписку у секретаріаті, канцелярії або у відповідальної особи.

57. При неможливості відремонтувати телефонний апарат, при відсутності запчастин, при відмові абонента від оплати за ремонт телефонного апарата або придбання нового у контрольному листі записується шифр "ДЗА", в абонентській картці обов'язково зазначається причина. Якщо пошкодження апарата впливає на роботу АТС, телефон відключається.

58. Пошкодження з шифром "ДЗ" періодично перевіряється протягом дня. Якщо при перевірці телефон працює нормально, пошкодження фіксується як невиявлене ("АН-19", "ЛН-19", "КН-19") і усунене в контрольний строк. Тривалістю усунення пошкодження вважається період з часу надходження заяви до часу, коли виявлено, що телефон працює.

Усунення пошкоджень безпосередніх зв'язків

59. Заяви про пошкодження безпосередніх зв'язків (БЗ) реєструються в журналі, перевіряються з ВВС станційні та лінійні пристрої, результати вимірювань повідомляються заявнику. Роботи по усуненню пошкоджень БЗ організовуються негайно.

Якщо пошкодження виявлено в зоні дії іншої АТС, то заява передається працівникам кроса даної АТС для подальшої перевірки.

60. Якщо БЗ проходить через кроси кількох АТС, то працівник, який прийняв заяву, несе відповідальність за перевірку його по всій трасі до останнього кроса включно.

61. Тривалість усунення пошкоджень контролюють працівники БР. В кінці місяця вони звіряють з працівниками кросів відповідність та достовірність даних по обліку заяв і пошкоджень БЗ.

Усунення станційно-абонентських пошкоджень

62. Номери телефонів, передані за сигналами "АС" з автозалу в крос, записуються в журнал, перевіряються з ВВС, при підтвердженні пошкодження відключаються. Протягом робочого дня персонал кроса перевіряє номери таких телефонів.

63. При надходженні заяви від абонента, телефон якого відключений за сигналом "АС", номер телефону перевіряється з ВВС. Якщо пошкодження підтвердилось, заява передається електромонтеру. Якщо пошкодження не підтвердилось, то в контрольному листі і в абонентській картці записується шифр "А-7".

64. Після усунення лінійного, кабельного або станційного пошкодження робота телефону перевіряється вимірювальними пристроями, тривалість і характер пошкодження відмічається в абонентській картці. У контрольному листі номер відремонтованого телефону перекреслюється, абонентська картка передається для подальшої обробки та аналізу.

Порядок заповнення та обробки контрольних листів, абонентських карток та іншої документації

65. На БР заводиться окремий контрольний лист на кожну добу. До початку робочого дня в нього кольоровими чорнилами заносяться номери телефонів, не полагоджених за попередню добу, залишених до другої заяви та інших.

Заяви, що надійшли протягом дня, заносяться у контрольний лист синім чорнилом. Заяви, за якими пошкодження будуть усуватись наступного дня, заносяться у контрольний лист наступного дня чорнилом іншого кольору.

При надходженні вже зареєстрованої заяви повторний запис в абонентській картці не робиться, абоненту надається повна інформація про дату і орієнтовний час усунення пошкодження. Такі повторні заяви враховуються як довідкові.

66. За кожну добу в контрольному листі підраховуються:

кількість заяв, що надійшли за добу, всього та за шифрами;

кількість пошкоджень, усунених за добу, за видами;

кількість пошкоджень, що залишилися не усуненими до наступного дня, у тому числі "ДЗ";

кількість пошкоджень, усунених з порушенням контрольних строків;

тривалість пошкоджень понад контрольний строк.

67. Абонентські картки заводяться на кожний телефон: основний, спарений, паралельний (якщо він встановлений у різних абонентів), "вечірній", одностороннього зв'язку; таксофон, безпосередній зв'язок, з'єднувальну лінію.

На додаткові і паралельні апарати, встановлені у одного абонента, окремі картки не заводяться, пошкодження записуються на картках основних телефонів.

68. Абонентські картки телефонів АТС та всіх підстанцій зберігаються на БР або в кросі АТС.

На лицьовому боці картки записуються номер телефону, найменування абонента, адреса, а також технічні дані лінії, тип телефонного апарата, номер наряда і дата встановлення, наявність охоронної сигналізації, пересічення з лініями електричної мережі (при повітряному вводі).

На картках спарених, паралельних (встановлених у різних абонентів), "вечірніх" телефонів відмічається, з яким номером спарено або за якою адресою встановлено паралельний чи "вечірній" телефон.

Зворотній бік картки служить для запису заяв про пошкодження, відміток про виконання ремонтних робіт та перевірок.

Для кожного запису пошкодження в абонентській картці відводиться окремий рядок. При наявності одночасно декількох пошкоджень враховується одне основне, а тривалість пошкодження визначається за часом відсутності зв'язку у абонента. Якщо телефон залишається в стані безвідбійності, то в графі "Примітка" зазначаються номери статива і приладу, зайнятих цим номером.

Характер пошкодження в абонентській картці записується скорочено. Наприклад, при обриві мікротелефонного шнура - "обр. м/т шнур".

69. За абонентськими картками, що надійшли для обробки за минулу добу, визначаються і підраховуються:

загальна кількість усунених пошкоджень;

кількість пошкоджень, усунених з порушенням контрольних строків;

тривалість пошкоджень понад контрольний строк (у телефоно-годинах по кожному виду пошкоджень).

Добові підсумки обліку заяв і пошкоджень записуються у підсумковий журнал щоденного обліку заяв і пошкоджень.

70. Пошкодження, виявлені обслуговуючим персоналом при проведенні профілактичних перевірок (сигнали АТС, ремонти тощо) та усунені до надходження заяв від абонентів, записуються в контрольний лист і абонентську картку з шифром "П" ("ПК", "ПЛ", "ПС"). Якщо до усунення пошкодження, виявленого профілактичною перевіркою, надходить заява від абонента, літера "П" у контрольному листі перекреслюється, в абонентській картці рядок із записом пошкодження закінчується словами "Надійшла заява від абонента". Пошкодження записується з нового рядка, фіксується дата та час надходження заяви. Враховується таке пошкодження у встановленому порядку.

71. Пошкодження абонентських блоків АВУ, пошкодження спарених телефонів, виявлені на абонентській лінії, в діодній приставці, телефонному апараті, що впливають на роботу обох спарених телефонів, враховуються як одне, але записуються у кожній абонентській картці. Апаратні пошкодження спарених телефонів, діодних приставок, що не впливають на роботу другого спареного телефону, записуються в картку абонента, від якого надійшла заява.

72. Пошкодження паралельних телефонів, що належать різним абонентам, та "вечірніх" телефонів враховуються як пошкодження спарених телефонів. Пошкодження додаткових і паралельних телефонів, що належать одному абоненту, враховуються як одне.

73. Кабельне пошкодження в абонентській картці записується з нового рядка. У контрольному листі поруч з шифром "Л" записується літера "К". В обліковому листі електромонтера також відмічається пошкодження кабелю.

Абонентські картки разом з другим примірником наряду після усунення пошкоджень передаються для подальшої обробки. Перший примірник наряду з кабельного цеху передається групі технічного обліку для коригування технічної документації.

Кількість пошкоджень кабелю, відремонтованого без заміни прогону, рахується за числом заяв, що надійшли до БР. Кількість пошкоджень кабелю, відремонтованого із заміною прогону, рахується за задіяною ємністю даного кабелю. Кількість пошкоджень кабелю, ущільненого високочастотною апаратурою, рахується за кількістю задіяних каналів.

74. Якщо пошкодження виявилося повторним, в абонентській картці позначається відмітка "КК" - контрольна картка. Номер телефону записується в окремий журнал, відмічається дата, характер попереднього і останнього пошкодження, а також прізвище працівника, який усував це пошкодження. Повторні пошкодження передаються лінійному або станційному інженеру для з'ясування причин повторності та забезпечення безперебійності телефонного зв'язку. Результати з'ясування також фіксуються в журналі. Абонентські картки повторних пошкоджень до усунення зберігаються в окремій картотеці.

75. Пошкодження, передані для усунення працівникам відомчих мереж або мереж інших власників, та пошкодження, що виникли внаслідок проведення робіт сторонніми організаціями, враховуються на загальних підставах.

Кожен випадок пошкодження телефонного обладнання та ліній, що перебувають на балансі підприємства (філіалу) зв'язку, оформляється актом за підписами представника підприємства (філіалу) зв'язку та юридичної або фізичної особи, з вини якої сталося пошкодження. Якщо особа, з вини якої сталося пошкодження, відмовляється підписати акт, він підписується двома працівниками підприємства (філіалу) зв'язку. На підставі цього акта особі, з вини якої сталося пошкодження, надсилається рахунок на оплату витрат, пов'язаних з усуненням пошкоджень, та стягується штраф згідно з чинним законодавством.

76. Якщо пошкодження не може бути усунене у контрольний строк через відсутність доступу до абонентського пункту, в контрольному листі записується шифр "ДЗ", в абонентській картці обов'язково зазначається причина. Абонентська картка з шифром "ДЗ" зберігається в окремій картотеці, а на її місце в основну картотеку вкладається дублікат із зазначеним на ньому номером телефону та причиною відкладення пошкодження в "ДЗ". Після усунення пошкодження абонентська картка повертається до картотеки, а дублікат вилучається.

Абонентські картки заяв з шифром "ДЗА" також зберігаються в окремій картотеці.

77. При тимчасовому відключенні зв'язків у випадку тривалого ремонту будинку чи приміщення, ремонту лінійних чи станційних споруд, вимірювань, переключень тощо з картотеки вилучаються відповідні абонентські картки, заводиться окремий контрольний лист для всіх зв'язків з шифром "Р". Абоненти заздалегідь попереджаються про тривалість перерви зв'язку.

При відключенні окремих телефонів їх номери заносяться у контрольний лист кольоровим чорнилом.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ШИФРИ ЗАЯВ І ПОШКОДЖЕНЬ

***************************************************************************
*ЗД  *Заяви довідкового характеру:* Р   *ремонт телефонних споруд;   *
************************************    *перестановка телефону,    *
*ЗД2 *час приходу електромонтера *    *оформлена нарядом; планові  *
************************************    *вимірювання          *
*ЗДЗ *заява після "ДЗ", "ДЗА"   *    *               *
***************************************************************************
*ЗД4 *заява після ремонту апарата * ЗС  *сигнал "зайнято" до закінчення*
*   *в майстерні         *    *набору номера         *
***************************************************************************
*ЗД5 *довідка про заміну номера  * НС  *тривалий час немає сигналу  *
*   *телефону          *    *станції            *
***************************************************************************
*ЗД6 *відмова абонента від заяви * КРБ  *капітальний ремонт будинку  *
***************************************************************************
*ЗД7 *номер не прийнятий в    * ПС,  *пошкодження, виявлені при   *
*   *експлуатацію (за розвитком) * ПЛ ПК *профілактиці або ремонті на  *
************************************    *відповідній ділянці (лінії,  *
*ЗД8 *після підключення в лінію  *    *станції, кабелі)       *
*   *"тихо", "зайнято"      *    *               *
***************************************************************************
*ЗД9 *довідки про службові номери,* ЛАК  *пошкодження кімнатної проводки*
*   *про правила користування  *    *або телефонного апарата з вини*
*   *телефоном та інші      *    *абонента, підтверджене актом *
***************************************************************************
*ЗД10 *абонент не обслуговується  * А   *апаратні пошкодження:     *
*   *даним бюро ремонту     *    *               *
***************************************************************************
*НВ  *заява, за якою пошкодження * А1  *пошкодження мікрофона     *
*   *не виявлено         *    *               *
***************************************************************************
*ДЗ  *пошкодження, залишене до  * А2  *пошкодження телефону     *
*   *другої заяви        *    *               *
***************************************************************************
*ДЗА *апаратне пошкодження,    * АЗ  *пошкодження мікротелефонного *
*   *залишене до другої заяви  *    *або розеткового шнурів    *
*   *через відмову абонента   ****************************************
*   *відремонтувати апарат    * А4  *пошкодження важеля і пружин  *
***************************************************************************
*В  *телефон відключений на   * А5  *пошкодження дзвінка      *
*   *прохання абонента або за  ****************************************
*   *неоплату послуг, наданих по * А6  *пошкодження номеронабирача  *
*   *телефону          ****************************************
*   *              * А7  *знята мікротелефонна трубка  *
***************************************************************************
*НТ  *абонент не відповідає на  * А19  *інші пошкодження       *
*   *виклик           *    *               *
***************************************************************************
*ММ  *телефон зайнятий по     * АН19 *пошкодження не виявлено    *
*   *міжміській телефонній мережі*    *               *
***************************************************************************
*М  *телефон зайнятий по міській * Л   *лінійні пошкодження:     *
*   *телефонній мережі      *    *               *
***************************************************************************
*ОМ  *огляд на місці за проханням * Л1  *пошкодження в розподільчій  *
*   *абонента          *    *шафі             *
***************************************************************************
*Л2  *пошкодження в кімнатній   * К19  *інші пошкодження       *
*   *коробці           *    *               *
***************************************************************************
*ЛЗ  *пошкодження в розподільчій * КН19 *пошкодження не виявлене    *
*   *коробці           *    *               *
***************************************************************************
*Л4  *пошкодження в кабельному  * С   *станційні пошкодження:    *
*   *ящику            *    *               *
***************************************************************************
*Л5  *обірваний провід      * С1  *пошкодження в кросі      *
***************************************************************************
*Л6  *сполучення проводів     * С2  *пошкодження в абонентському  *
*   *              *    *комплекті           *
***************************************************************************
*Л19 *інші пошкодження      * СЗ  *пошкодження в станційному   *
*   *              *    *обладнанні          *
***************************************************************************
*ЛН19 *пошкодження не виявлено   * С4  *пошкодження в комплектах   *
*   *              *    *з'єднувальних ліній (КЗЛ)   *
***************************************************************************
*К  *кабельні пошкодження:    * С5  *пошкодження в обладнанні   *
*   *              *    *систем передач (ОСП)     *
***************************************************************************
*К1  *пошкодження кінцевого    * С6  *повна зупинка АТС       *
*   *обладнання         *    *               *
***************************************************************************
*К2  *пошкодження магістрального * С7  *зупинка абонентського     *
*   *кабелю           *    *концентратора         *
***************************************************************************
*КЗ  *пошкодження розподільчого  * С19  *інші пошкодження       *
*   *кабелю           *    *               *
***************************************************************************
*К4  *пошкодження муфти або    * СН19 *пошкодження не виявлене    *
*   *перчатки          *    *               *
***************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ СТРОКИ УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ

*******************************************************************************
* N *     Найменування пошкодження      *   Контрольний строк   *
*п/п*                       *              *
*******************************************************************************
*1. *Станційно-абонентські:            *              *
*  *на обслуговуваних АТС і ЕАТС в містах    *   50 хвилин       *
*  *на необслуговуваних АТС і ЕАТС в містах   *   3 години       *
*  *на сільських АТС               *   8 годин       *
*  *                       *              *
*  *Примітка. З зазначених вище контрольних   *              *
*  *     строків на перевірку номера    *              *
*  *     оператором, диспетчером БР     *              *
*  *     та передачу пошкодження на АТС   *              *
*  *     відводиться 10 хвилин       *              *
*******************************************************************************
*2. *Лінійно-абонентські і апаратні:       *              *
*  *особливо важливих абонентів (органів     * в день надходження    *
*  *законодавчої та виконавчої влади, медичних  *    заяви       *
*  *закладів, пожежних частин, дитячих садків,  *              *
*  *телефонів, що використовуються для охоронної *              *
*  *сигналізації), а також пошкодження таксофонів*              *
*  *та безпосередніх зв'язків          *              *
*  *                       *              *
*  *для всіх інших категорій абонентів в містах * на другий день після   *
*  *                       * надходження заяви     *
*  *                       *              *
*  *в сільській місцевості            * на третій день після   *
*  *                       * надходження заяви     *
*  *                       *              *
*  *лінійні на з'єднувальних лініях до сільських *    8 годин       *
*  *АТС                     *              *
*******************************************************************************
*3. *Кабельні:                  *              *
*  *в кінцевих пристроях і при заміні окремих  *   12 годин       *
*  *пошкоджених пар вільними в магістральних і  *              *
*  *розподільчих кабелях             *              *
*  *                       *              *
*  *в кабелях міжстанційного зв'язку, в     * із заміною  без заміни  *
*  *магістральних і розподільчих кабелях ємністю * прогону    прогону  *
*  *                       * кабелю    кабелю   *
*  *                       *              *
*  *        до    200 х 2       * 36 годин   18 годин  *
*  *від  200 х 2  до    400 х 2       * 48 годин   24 години *
*  *від  400 х 2  до    600 х 2       * 60 годин   30 годин  *
*  *від  600 х 2  до    800 х 2       * 72 години   36 годин  *
*  *від  800 х 2  до   1200 х 2       * 80 годин   40 годин  *
*  *від 1200 х 2  до   2400 х 2       * 94 години   47 годин  *
*  *                       *              *
*  *у волоконно-оптичних і високочастотних    * 48 годин   24 години *
*  *кабелях міжстанційного зв'язку        *              *
*  *                       *              *
*  *ремонт телефонної каналізації та кабеля типу *     48 годин     *
*  *КСПП, прокладеного в грунті (лінійно-    *              *
*  *кабельним цехом обов'язково складається акт *              *
*  *з номером дозволу на розкопку, затверджений *              *
*  *головним інженером підприємства)       *              *
*  *                       *              *
*  *в сільській місцевості для кабелів ємністю  *     72 години     *
*  *до 200 х 2                  *              *
*******************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

за "__"___________________199__ року

******************************************************************************
*90 *91 *92 *93 *94 *95 *96 *97 *98 *99 *Прямі проводи*Показання лічильників*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *_____________*           *
******************************************************************************
*80 *81 *82 *83 *84 *85 *86 *87 *88 *89 * Таксофони * викликів * розмов *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *_____________* _________ * _______ *
******************************************************************************
*70 *71 *72 *73 *74 *75 *76 *77 *78 *79 *1. Кількість заяв, що надійшли за *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * добу____             *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * із них: інформаційних____________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * довідкових ЗД____________________*
******************************************                  *
*60 *61 *62 *63 *64 *65 *66 *67 *68 *69 * переданих на станцію С___________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * переданих на лінію Л_____________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * не виявлених НВ__________________*
******************************************                  *
*50 *51 *52 *53 *54 *55 *56 *57 *58 *59 * залишених до другої заяви ДЗ_____*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * телефон зайнятий М, ММ___________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * телефон не відповідає НТ_________*
******************************************                  *
*40 *41 *42 *43 *44 *45 *46 *47 *48 *49 *2. Кількість пошкоджень, усунених *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * за добу, всього__________________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * в тому числі: станційних С_______*
******************************************        лінійних Л_________*
*30 *31 *32 *33 *34 *35 *36 *37 *38 *39 *        кабельних К________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *        апаратних А________*
******************************************        по актах___________*
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26 *27 *28 *29 *3. Кількість пошкоджень, що    *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * залишилися не усуненими з    *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * попереднього дня_________________*
******************************************                  *
*10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 * в тому числі ДЗ__________________*
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *4. Кількість пошкоджень, що    *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * залишилися не усуненими до    *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * наступного дня___________________*
******************************************                  *
*00 *01 *02 *03 *04 *05 *06 *07 *08 *09 *                  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * Довідкових ЗД:          *
******************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАЯВ І ПОШКОДЖЕНЬ

*************************************************************************************************************************
*     *   Заявлено   *   Виміряно   *Передано на усуне-*        Полагоджено        *   *
* Номери *          *          * ння пошкодження *                      *   *
*телефонів*********************************************************************************************************При- *
*     *дата*год. хв.*про що* характер * ким  *дата*год. хв.*кому*дата*год.*трива-* в тому * характер *ким*мітка*
*     *  *    *   *пошкоджен-*(підпис)*  *    *  *  *хв. *лість *числі над-*пошкодження*  *   *
*     *  *    *   *  ня  *    *  *    *  *  *  *   *контр. час*      *  *   *           контр. час
*************************************************************************************************************************
*  1  * 2 *  3  * 4  *  5   *  6  * 7 *  8  * 9 * 10 * 11 * 12 *  13  *  14   *15 * 16 *
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

АБОНЕНТСЬКА КАРТКА

******************************************************************
*N телефону______________ Абонент________________________________*
*________________________________________________________________*
******************************************************************
*N дільниці___*_________________________________*Категорія______ *
*_____________*_________________________________*_______________ *
******************************************************************
* Підземна, повітряна (непотрібне викреслити)  *  Довжина, м  *
******************************************************************
*   Шафа I класу     *Шафа II класу*місце *повіт-* однопар-*
******************************************гаків,*ряної * ного  *
* N *захисна*магіс-*розпо-* N *розподіл*штирів*лінії * кабеля *
*шафи*полоса *траль * діл *шафи*    *   *______*_________*
******************************************************************
*  *    *   *   *  *    *   *Зату- * Опір  *
*************************************************хання * шлейфа, *
*  *    *   *   *  *    *   * Нп  * Ом   *
******************************************************************
*  *    *   *   *  *    *   *   *     *
******************************************************************
*      * Основний  * Додаткові прилади *  Примітка  *
*      *  апарат  *          *        *
*      *****************************************************
*      * дата * тип * дата *  назва  *        *
******************************************************************
*Встановлений*   *   *   *       *        *
******************************************************************
*Перенесений *   *   *   *       *        *
******************************************************************
*Знятий   *   *   *   *       *        *
******************************************************************
*      *   *   *   *       *        *
******************************************************************
                   зворотна сторона додатка N 5
***************************************************************************
*  Заявлено  *  Виміряно  *  Передано на *   Полагоджено    *
*        *        * полагодження *            *
***************************************************************************
*число,*год.*про* шифр  *підпис*число,*год.*кому*число,*год.*ким* шифр. *
*місяць*хв. *що *пошкодж.*   *місяць*хв. *  *місяць*хв. *  *пошкодж.*
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 6
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ЖУРНАЛ ДАНИХ АБОНЕНТСЬКИХ ЛІНІЙ

*********************************************************************************************************************
* N *N те- *  N  *  N  *   N   *  N   *Розміщення *Довжина* Тип * Опір * Назва * Адреса *Примітка*
*п/п*лефону*захисної*магіст-* кабельного *розподіль-* гаків та * лінії *апарата*шлейфа,*абонента*абонента*    *
*  *   * смуги * ралі *  ящика,  *чої лінії *  штирів *    *    * Ом  *    *    *    *
*  *   *    *    *розподільчої *     *      *    *    *    *    *    *    *
*  *   *    *    *  коробки  *     *      *    *    *    *    *    *    *
*********************************************************************************************************************
* 1 * 2  *  3  *  4  *   5   *   6  *   7   *  8  *  9  * 10  *  11  *  12  *  13  *
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 7
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
станційно-абонентських пошкоджень

**************************************************************************************************************
*Число,*  *  N  *  Ознаки *  Хто  *  Час   *Тривалість *Найменування*  Що  * Характер *Приміт-*
*місяць*Час*телефону*пошкодження*полагодив*полагодження*пошкодження*і N приладу *виявлено*пошкодження* ка  *
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 8
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

НАРЯД N ________

електромонтеру ___________ дільниця N ______
на усунення пошкодження, поточний ремонт лінії і апарата

"____" ________________ 199__ року

*************************************************************************
* N * Найме- *    * Передано * Усунено *  Характер *Витрачено *
*теле-*нування *Лінійні*ел. монтеру*пошкодження* пошкодження *матеріалів*
*фону * та  * дані **************************************************
*   *адреса *    *дата* час *дата* час *заявл.*виявл.*     *
*   *абонента*    *  *   *  *   *   *   *     *
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
 
                   зворотна сторона додатка N 8
 
*************************************************************************
* N * Найме- *    * Передано * Усунено *  Характер *Витрачено *
*теле-*нування *Лінійні*ел. монтеру*пошкодження* пошкодження *матеріалів*
*фону * та  * дані ***************************************     *
*   *адреса *    *дата* час *дата* час *заявл.*виявл.*     *
*   *абонента*    *  *   *  *   *   *   *     *
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************
*************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 9
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ОБЛІКОВИЙ ЛИСТ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА

за______________ 199__ року

**********************************************************************************************************************************
*Дільниця N _______________________________*Дільниця N _______________________________*Дільниця N _______________________________*
*Електромонтер_____________________________*Електромонтер_____________________________*Електромонтер_____________________________*
**********************************************************************************************************************************
*   *   Час  *   * Час * Час  *   *   Час  *   * Час * Час  *   *   Час  *   * Час * Час  *
*Номер**************Харак-*усунен-*виклику *Номер**************Харак-*усунен-*виклику *Номер**************Харак-*усунен-*виклику *
*теле-*заяви*видачі*тер  * ня  *електро-*теле-*заяви*видачі*тер  * ня  *електро-*теле-*заяви*видачі*тер  * ня  *електро-*
*фону *або- * в  *пошк. * пошк. *монтера *фону *або- * в  *пошк. * пошк. *монтера *фону *або- * в  *пошк. * пошк. *монтера *
*   *нента*роботу*   *    *    *   *нента*роботу*   *    *    *   *нента*роботу*   *    *    *
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 10
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

АКТ-КВИТАНЦІЯ

******************************************************************
*       | _______________________телефонна мережа (вузол) *
*       | Розрахунковий рахунок__________________________ *
*       | відділення банку:______________________________ *
*       |        ПОВІДОМЛЕННЯ N_____       *
*       | про оплату робіт по ременту телефонного апарата *
*       | Абонент:__________ N телефону:_________________ *
*       | Адреса:________________________________________ *
*       | Підпис абонента:_______________________________ *
*       | Касир:________ сума:_________грн._________коп. *
*       |                         *
*= = = = = = = | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = *
*       |_______________________телефонна мережа (вузол) *
*       |Розрахунковий рахунок___________________________ *
*       |відділення банку:_______________________________ *
*       |        АКТ-КВИТАНЦІЯ N____        *
*       |на виконання робіт по ремонту телефонного апарата*
*       |Абонент:______________ N телефону:______________ *
*       |Адреса:_________________________________________ *
*       |Дата виконання:_________________________________ *
*       |Виконавець:_________сума:________грн.______коп. *
*                                *
******************************************************************
*    * Найменування  *  Кількість *  Ціна  * Сума   *
******************************************************************
* Види  *________________*_______________*__________*___________*
* робіт *________________*_______________*__________*___________*
*    *________________*_______________*__________*___________*
******************************************************************
* Мате- *________________*_______________*__________*___________*
* ріали *________________*_______________*__________*___________*
*    *________________*_______________*__________*___________*
******************************************************************
Апарат відремонтовано Замінені деталі одержав  Всього до оплати
Абонент:_____________ Виконавець:____________  _____грн.___коп.
      Підпис
 
Підлягає оплаті протягом 5-ти днів      Касир:______________

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 11
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

НАРЯД N ___

На полагодження _______________________ кабелю N _________________
ємністю ___________________________________ шафа N _______________
захисна смуга N ___________________________ розподіл _____________
__________________________________________________________________
Номери пошкоджених телефонів _____________________________________
Всього пошкоджених номерів _______________________________________
Характер і місце пошкодження за даними виміру ____________________
__________________________________________________________________
 
Виміряно: ___________ год. ______ хв. дата: _______199_ року _____
Передано кабельній бригаді на усунення пошкодження: __ год. __ хв.
___199_ року _____________________________________________________
 
Пошкодження, виявлене електромонтерами, кабельниками-паяльщиками
(де, яке, причини)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Що зроблено: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
              ЛІНІЯ ВІДРІЗУ
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
 
 ТАЛОН ДО НАРЯДУ N __________
 
     (здається в бухгалтерію разом з робочим журналом)
 
******************************************************************
*Назва матеріалів, витрачених*Одиниця виміру*Кількість* Примітка *
* для усунення пошкодження *       *     *     *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
                   Зворотна сторона додатка N 11
 
   Зміни в довжині ділянок кабелів між муфтами і перчатками
показано на ЕСКІЗІ:
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 
В прогоні між колодязями N _________________ N ___________________
або на стенд N ______________ по _________________________________
зроблена вставка кабелем ___ ємністю ___ діаметром жил __ метр. __
Новий кабель затягнутий в канал N ________________________________
Старий кабель на цій ділянці _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Робота розпочата ____________________________________________
   Робота закінчена ____________________________________________
 
   "____" ___________199__ року    Електромонтер ___________
                     Електромеханік __________
__________________________________________________________________
 
У групі техобліку на технічних документах зробив:
                         _________________
                           (підпис)
   "____"____________199__ року
 
 
 
              ЛІНІЯ ВІДРІЗУ             
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 
******************************************************************
*Назва матеріалів, витрачених*Одиниця виміру*Кількість* Примітка *
* для усунення пошкодження *       *     *     *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
Електромонтер ____________ Перевірив електромеханік ____________
         (підпис)                (підпис)
 
                  "__" _______________ 199_ року

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 12
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ,
що не працювали 5 діб і більше

по _______________ телефонній мережі (вузлу)
за ______________ 199_ року

***********************************************************************
* N * Номер *Індивідуальний* Дані про перерви * Не працював всього *
*п/п*телефону* чи спарений *телефонного зв'язку*за місяць (діб, год.)*
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
***********************************************************************
 
   Інженер бюро ремонту телефонів _______________

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 13
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЖУРНАЛ
щомісячного обліку заяв і пошкоджень

за_________________199__ року

********************************************************************************************************************************************************
*  *Зали-*     Надійшло заяв     *     Усунено пошкоджень     *Зали-*Пошкодження, усунені з порушенням контрольних строків *   *
*Дата*шил. *************************************************************************ши- ********************************************************   *
*  *пошк.*   *в т.ч.*з них передано на *всього*     в тому числі     *лось * всього * станц. * лінійні * кабельні * апаратні * При- *
*  *з ми-*всього*інфор-******************** за *********************************на  ********************************************************мітка *
*  *нулих*   *мацій-*лінію*станцію* ДЗ *винят-*стан-*ліній-*апара-*кабе-* по *наст.*кіль-* в *кіль-* в *кіль-* в *кіль-* в *кіль-* в *   *
*  *днів *   *них  *   *    *  * ком *цій- *ний  *тних *льних*актах*день *кість*тлф *кість*тлф *кість*тлф *кість*тлф *кість*тлф *   *
*  *   *   *   *   *    *  *гр. 13*них *   *   *   *   *   *   *год.*   *год.*   *год.*   *год.*   *год.*   *
********************************************************************************************************************************************************
* 1 * 2 * 3  *  4 * 5 *  6  * 7 * 8  * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 *
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************

Примітка. в тлф год. - в телефоно-годинах по кожному виду пошкоджень.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 14
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ЖУРНАЛ
лінійно-абонентських, апаратних і кабельних пошкоджень

******************************************************************************************************************************************************
*  *    Лінійно-абонентські (Л)     *             Апаратні (А)             *       Кабельні (К)       *
*Дата*************************************************************************************************************************************************
*  * РШ, *кімн.*РК*  дроти  * не *інші*мікрофон,* шнур *важіль *дзвінок*н/н*знята *пошк. з* не  *інші*    * у прогоні *   *   *  *
*  *конт.*про- *КЯ***************вияв-*  *телефон * м/т, *і пруж.*    *  *м/т  * вини *виявл.*  *кінц. *************муфти,* не  *інші*
*  *гвинт*водка* *обрив*сполуч.*лено *  *     *розетк.*    *    *  *трубка* абон. *   *  *обладн.*МКаб.*РКаб.*перч. *виявл.*  *
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************************************
 
Примітка. МКаб. - магістральний кабель; 
     РКаб. - розподільчий кабель; 
     РК - розподільча коробка;
     КЯ - кабельний ящик;
     н/н - номеронабирач.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 15
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ЖУРНАЛ
станційно-абонентських пошкоджень

на_______________АТС за _____________199__ р.

***************************************************************************
*   *Обладна-*  *Станційне*  *  *    *Зупинка *  * Не *   *
* Дата * ння  * АК *обладнан-*КЗЛ*ОСП* Повна *абонент-*Інші*вияв-*Всього*
*   * кроса *  *ня, кому-*  *  *зупинка*ського *  *лено *   *
*   *    *  *таційне *  *  * АТС *концен- *  *   *   *
*   *    *  * поле, *  *  *    *тратора *  *   *   *
*   *    *  *сигналери*  *  *    *    *  *   *   *
***************************************************************************
*   *  С1  * С2 *  С3  * С4* С5* С6  *  С7  *С19 * СН19*   *
***************************************************************************
*   *    *  *     *  *  *    *    *  *   *   *
***************************************************************************
*   *    *  *     *  *  *    *    *  *   *   *
***************************************************************************
*Всього*    *  *     *  *  *    *    *  *   *   *
***************************************************************************
 
Примітка. АК - абонентський комплект;
     ОСП - обладнання систем передач;
     КЗЛ - комплекти з'єднувальних ліній.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 16
до Інструкції про порядок обліку
заяв і усунення пошкоджень
на місцевих телефонних мережах

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

******************************************************************
*Державний комітет зв'язку України* *  ПОВІДОМЛЕННЯ     *
*  До телефону N ____________  * *______________ телефонна ме-*
*Повідомлення залишено у поштовій *Л*режа (вузол) повідомляє Вас,*
*скриньці, в квартирі, в ЖЕК:   *І*що телефон N_________, що  *
*час:_____ год.______ хв.     *Н*знаходиться в Вашому корис- *
*"___"________________199__року  *І*туванні, не був полагоджений*
*                 *Я*внаслідок того, що приміщен-*
*                 * *ня, де він встановлений,  *
*Електромонтер____________________*В*виявилось зачиненим.    *
*=================================*І*Бюро ремонту просить Вас  *
*Призначена година для приходу  *Д*повідомити по телефону_____,*
*електромонтера від_____ до_______*Р*коли і в який час може бути *
*"__"____________199__року    *І*забезпечено доступ електро- *
*                 *З*монтера у приміщення для  *
*                 *У*полагодження телефону    *
*                 * *Електромонтер_______________*
*                 * *"__"______________199__року *
******************************************************************

____________ 
 
 

Опрос