Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взимания сбора на обязательное социальное страхование на случай безработицы

Минтруда
Порядок, Приказ от 03.10.1997 № 4
Утратил силу

Про затвердження Порядку справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 3 жовтня 1997 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 1997 року за N 492/2296

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 18 грудня 2000 року N 339)

Відповідно до ст. 5  Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" та доручень Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1997 року N інд. 26 і від 23 серпня 1997 року N інд. 26 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (додається).

2. Направити Порядок для реєстрації в Міністерство юстиції України.

 

 

Перший заступник Міністра

І. Я. Сахань 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

 
В. М. Матвійчук

Заступник Голови Правління
Національного банку України

 
О. О. Веселовський

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці
та соціальної політики
від 3 жовтня 1997 р. N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 1997 р. за N 492/2296

Порядок
справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

1. Загальні положення

1.1. Зазначений Порядок впроваджується на виконання ст. 5 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" та доручень Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1997 р. N інд. 26 і від 23 серпня 1997 року N інд. 26 та визначає на території України порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями (надалі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності, галузевої належності та громадянами збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

2. Платники збору

Платниками збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття є:

2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

2.2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників збору, зазначені в пункті 2.1, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади.

2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси.

2.4. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботу (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо.

3. Порядок реєстрації та обліку платників збору

3.1. Платники, перелічені в пунктах 2.1, 2.2, зобов'язані зареєструватись в органах Державної служби зайнятості в районах (містах) за місцезнаходженням, а платники, зазначені в пункті 2.3 - за постійним місцем проживання.

3.2. Новостворені підприємства зобов'язані зареєструватись у 10-денний строк з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи прийняття рішення про створення установи, організації.

3.3. Для реєстрації в органах Державної служби зайнятості платники, зазначені в пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, заповнюють відомості про реєстрацію (додаток N 1).

3.4. Платники, зазначені в пункті 2.3 цього Порядку, для реєстрації в органах Державної служби зайнятості подають завірені копії таких документів:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність без створення юридичної особи).

3.5. На основі документів, передбачених в пунктах 3.3, 3.4, проводяться відповідні записи у журналах обліку і видається повідомлення платнику збору, в якому проставляється реєстраційний номер (додаток N 2).

3.6. У випадку реорганізації (зміни форми власності, організаційно-правової форми, назви) або зміни місцезнаходження платник збору зобов'язаний у 10-денний строк подати до органу Державної служби зайнятості відповідну заяву про перереєстрацію. Якщо відбулися зміни в межах територіального обслуговування, реєстраційний номер платника не змінюється.

3.7. У тому разі, коли платник за новим місцезнаходженням розміщений за межами території обслуговування органом Державної служби зайнятості, то він зобов'язаний у 15-денний строк провести остаточні розрахунки з Фондом зайнятості і знятися з обліку. За новою адресою платник повинен зареєструватися в строки, передбачені цим Порядком. Після проведення розрахунків на основі заяви платник збору знімається з обліку, його справа закривається і за новим місцем реєстрації не передається.

3.8. Підприємство, що ліквідується, зобов'язане у 10-денний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію подати до органу Державної служби зайнятості заяву про зняття з обліку із зазначенням його правонаступника (якщо він є), документ про ліквідацію (рішення власника або суду). При цьому, орган Державної служби зайнятості проводить документальну перевірку повноти сплати збору.

3.9. У разі неспроможності підприємства сплатити борг, ця заборгованість відображається в довідці у 3-х примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику.

3.10. Погашення боргів по збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття проводиться у порядку черговості їх стягнення відповідно до Закону України "Про банкрутство". Після цього органи Державної служби зайнятості закривають справу платника збору. Реєстраційний номер у подальшому не використовується.

4. Ставки збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення та об'єкти оподаткування

Відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" встановлюються ставки збору у таких розмірах:

4.1. Для платників збору, визначених пунктами 2.1, 2.2 Порядку, - 1,5 відсотка фактичних витрат на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи із тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян). До цих витрат не відносяться витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, виплату доходів у вигляді дивідендів, процентів тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.2. Для платників збору, визначених в пункті 2.3, - 0,5 відсотка від суми оподаткованого доходу (прибутку), яка обчислюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.

4.3. Для платників збору, визначених в пункті 2.4, - 0,5 відсотка від сукупного оподаткованого доходу, обчисленого відповідно до законодавства України.

5. Обчислення і строки сплати збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття

5.1. Обчислення збору здійснюється платниками щомісячно за ставками, передбаченими в пунктах 4.1, 4.3 цього Порядку.

5.2. У разі одержання працівниками доходів у натуральній формі, тобто продукцією власного виробництва підприємств, розмір доходу працівника обчислюється за ціною продукції, не нижчою від собівартості, у місяці, коли проведено нарахування доходів.

5.3. Збір з оплати праці (доходу, винагороди), одержаний в іноземній валюті, сплачується в національній грошовій одиниці України. Для визначення цього збору доходи обліковуються в національній валюті за курсом Національного банку України, що діє на дату одержання доходу.

5.4. Збір сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці і зараховується на балансовий рахунок 100 Державного бюджету України, відкритий в органах Державного Казначейства (розділ 53, символ 40). У разі недостатності коштів на рахунку платника видача їх на виплату заробітної плати і перерахування збору проводяться у пропорційних сумах.

5.5. У разі одержання коштів на оплату праці з виручки від реалізації продукції чи надання послуг платники можуть вносити збір готівкою в порядку, вказаному в пункті 5.4, в день одержання заробітної плати.

5.6. Збір з громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших громадян, зазначених в пункті 2.3, діяльність яких заснована на приватній власності фізичної особи та виключно на її праці, нараховується на доход (прибуток), що підлягає оподаткуванню, тобто на різницю між валовим доходом та документально підтвердженими валовими витратами. Порядок обчислення оподаткованого доходу (прибутку) визначається Кабінетом Міністрів України.

5.7. Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття сплачується платниками, зазначеними в пункті 2.3 цього Порядку, щоквартально із фактично одержаного доходу (прибутку) за звітний період (квартал), не пізніше 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня.

5.8. Якщо прибутковий податок від заняття підприємницькою діяльністю сплачується з розрахунку доходу за фіксованими розмірами податку (патенту), тобто зазначена діяльність здійснюється після придбання патенту, то платники, зазначені в пункті 2.3, сплачують збір одночасно з придбанням патенту.

6. Облік та звітність платників збору на обов'язкове соціальне
 страхування на випадок безробіття

6.1. Платники, зазначені в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, зобов'язані вести облік збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

6.2. Усі платники, зазначені у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, щоквартально складають розрахункову відомість про нарахування і перерахування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (додаток N 3) та подають її у Державну службу зайнятості населення за місцем реєстрації не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем.

7. Відповідальність платників збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття

7.1. Відповідальність за правильність обчислення і своєчасність внесення коштів у Фонд зайнятості населення покладається на платників.

7.2. Службові особи підприємств, винні у порушенні встановленого порядку реєстрації платників збору, його сплати, у неподанні звітності до Державної служби зайнятості населення, залежно від обставин справи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

7.3. Органи Державної служби зайнятості надсилають матеріали, що підтверджують факти порушень, залежно від обставин справи: до органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому надано право приймати рішення про притягнення до матеріальної та кримінальної відповідальності.

8. Контроль за надходженням збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття

8.1. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням збору здійснюється органами Державної служби зайнятості і Державної податкової адміністрації.

8.2. Контроль на підприємствах проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, нарахування збору, копій платіжних доручень про перерахування сум збору на рахунок Державного бюджету України.

8.3. Платники збору зобов'язані подавати працівникам Державної служби зайнятості необхідні документи, що стосуються фонду оплати праці та інших виплат. При необхідності, керівники і відповідальні службові особи під час перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги органів Державної служби зайнятості щодо усунення виявлених порушень.

8.4. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, керівником і головним бухгалтером підприємства. Один примірник акту передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру підприємства, другий залишається в органі Державної служби зайнятості.

8.5. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" сума своєчасно не сплаченого збору вважається простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягується з нарахуванням пені згідно з чинним законодавством.

Платники збору (громадяни-підприємці, адвокати та інші), які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг чи у натуральній формі, перераховують збір готівкою до Державного бюджету України через установи банків та підприємства зв'язку.

8.6. Нарахування пені на прострочені платежі платників, зазначених у пунктах 2.1, 2.2, 2.3 цього Порядку, проводиться ними або відповідними органами Державної служби зайнятості. Пеня на пеню не нараховується.

8.7. При надходженні документів на сплату недоїмки у першу чергу погашається недоїмка, а потім - пеня. У разі, коли за платниками до наступного чергового строку сплати збору значиться недоїмка, то вона погашається в такому порядку: спочатку погашається недоїмка минулих років, потім послідовно: пеня за цю недоїмку, недоїмка за перший строк платежу поточного року, пеня за цю недоїмку і т. д., після цього погашаються платежі за чергові строки сплати, які не надійшли в поточному році. При стягненні недоїмки за рішенням суду в першу чергу покриваються судові витрати на її стягнення.

8.8. Днем сплати збору та пені вважаються:

а) при перерахуванні платежу з рахунку платника - день списання установою банку суми платежу;

б) при внесенні готівкою - день внесення готівки у банківську установу чи підприємство зв'язку.

Нарахування пені проводиться, починаючи з наступного дня після настання строку сплати збору, по день сплати включно.

У разі, коли строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після вихідного (святкового) дня.

8.9. За несвоєчасне зарахування збору до Державного бюджету України банківська установа сплачує пеню за кожен день прострочки у розмірі, передбаченому чинним законодавством. З платника за ці дні пеня не стягується.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Порядку справляння збору
на обов'язкове соціальне страхування
на випадок безробіття

Відомості про реєстрацію

1. _____________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації, або прізвище,
ім'я та по батькові фізичних осіб - суб'єктів  підприємницької
діяльності, які використовують працю найманих працівників)
 
2. Скорочена назва (підприємства, установи, організації)__________
__________________________________________________________________
 
3. Форма власності _______________________________________________
 
4. Господарська діяльність _______________________________________
 
5. Район ___________________ Адреса ______________________________
 
_____________________________________ Телефон ____________________
 
6. Розрахунковий (поточний) рахунок N ____________________________
 
__________________________________________________________________
             (назва банку)
 
7. Код _____________________
 
8. Встановлений строк виплати заробітної плати ___________________
 
 
   Керівник __________        _______________________
        (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М.П.
 
   Гол.   __________       ________________________
   бухгалтер (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 
   "___"_________199_ р.
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Порядку справляння збору
на обов'язкове соціальне страхування
на випадок безробіття

Повідомлення платнику збору

1. Кому ______________________________________________________
 
2. Адреса ____________________________________________________
 
3. ___________________________________________________________
 
   Центр зайнятості повідомляє, що згідно з поданими Вами
відомостями  Ваше  підприємство  (установа,   організація)
зареєстровано за N _____, який належить вказувати на всіх поданих
до центру зайнятості документах, що стосуються розрахунків по
коштах  на  обов'язкове  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття.
 
 
   Директор центру зайнятості         ______________
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Порядку справляння збору
на обов'язкове соціальне страхування
на випадок безробіття

Складається наростаючим підсумком з початку року і подається органам Державної служби зайнятості України щоквартально не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця (08.04, 08.07, 08.10, 15.01)

код ЄДРПОУ ___________ N реєстрації платника збору _______________

N р/рахунку ___________________ N телефону________________________

________________________________________________________________ 
(найменування платника збору (підприємств, установ, організацій)

 

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору
на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття за ___________________199_ року

  1. Загальна сума виплат, на які нараховується збір (в грн.):
 
   *************************************************************
   *I квартал *II квартал *III квартал*IV квартал * Всього з *
   * (по    * (по    * (по    * (по    * початку  *
   * місяцях) * місяцях) * місяцях) * місяцях) * року   *
   *************************************************************
   *в  *в  *в  *в  *в  *в  *в  *в  *в  *в  *
   *роз- *роз- *роз- *роз- *роз- *роз- *роз- *роз- *роз- *роз- *
   *мірі *мірі *мірі *мірі *мірі *мірі *мірі *мірі *мірі *мірі *
   *1,5 %*0,5 %*1,5 %*0,5 %*1,5 %*0,5 %*1,5 %*0,5 %*1,5 %*0,5 %*
   *************************************************************
   *************************************************      *
   *************************************************      *
   *************************************************************
Разом*************************************************************
 
 
Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець
звітного періоду
******************************************************************
******************************************************************
 
   2. Сума не сплаченого збору ________________________ грн.
 
   3. Розрахунок збору на обов'язкове соціальне страхування
            на випадок безробіття
 
******************************************************************
*N *Сума*                       *N *Сума*
*ряд*всьо*                       *ряд*всьо*
*ка *го *                       *ка *го *
******************************************************************
*1 *  * Заборгованість на  * Заборгованість на  *10 *  *
*  *  * початок року за   * початок року за   *  *  *
*  *  * платником збору   * службою зайнятості  *  *  *
******************************************************************
*  *  *  Нараховано     *  Перераховано   *  *  *
*  *  *********************************************************
*  *  *       *1,5%*0,5%*      *1,5%*0,5%*  *  *
*  *  ************************************************  *  *
*  *  * На початок *  *  *На початок *  *  *  *  *
*  *  * періоду  *  *  * періоду  *  *  *  *  *
*  *  ************************************************  *  *
*  *  * За звітний *  *  *За звітний *  *  *  *  *
*  *  * період (по *  *  *період (по *  *  *  *  *
*  *  * місяцях)  *  *  *місяцях)  *  *  *  *  *
*  *  ************************************************  *  *
*  *  ************************************************  *  *
*  *  ************************************************  *  *
*  *  ************************************************  *  *
*2 *  *  Разом   *  *  * Разом   *  *  * 11*  *
******************************************************************
*3 *  *  Донараховано при  * Перераховано пені по * 12*  *
*  *  * прийнятті звітності *    актах     *  *  *
******************************************************************
*4 *  * Нараховано по актах * Перераховано по актах* 13*  *
******************************************************************
*5 *  * Нараховано пені по  * Всього перераховано * 14*  *
*  *  *   актах       * (сума ряд. 10 - 13) *  *  *
**********************************           *  *  *
*6 *  * Всього належить до  *           *  *  *
*  *  *платежу (сума ряд. 1-5)*           *  *  *
******************************************************************
*  *  * Залишок заборгованості на кінець звітного  *  *  *
*  *  *         періоду           *  *  *
*  *  *********************************************************
*7 *  *за платником збору,  * за службою зайнятості* 15*  *
*  *  *в тому числі:     *           *  *  *
******************************************************************
*8 *  * недоїмка за платником *
**********************************
*9 *  * сума збору, строк  *
*  *  *сплати якого не настав *
**********************************
 
 
  Керівник __________     ________________________________
       (підпис)      (прізвище, ім'я та по батькові)
МП
 
  Гол. бухгалтер __________   ________________________________
         (підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 "___"_______________199_ р.

____________ 

Опрос