Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании системы экспертизы по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти с действием ионизирующего излучения и прочих вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС

Министерство здравоохранения, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Приказ от 30.05.1997 № 166/129
редакция действует с 08.01.2013

Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Наказ Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
від 30 травня 1997 року N 166/129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 1997 р. за N 491/2295

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
 справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 1 липня 2002 року N 238/164
,
від 6 лютого 2006 року N 55/60
,
 наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10 жовтня 2012 року N 789/1248

(У заголовку та тексті наказу слово "випромінення" замінено словом "випромінювання" згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10 жовтня 2012 року N 789/1248)

Додатково див. накази
Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 16 жовтня 2007 року N 639/702
,
 від 10 листопада 2008 року N 646/820
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 23 листопада 2009 року
,
 
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 23 вересня 2010 року
,
 від 30 червня 2011 року
,
 наказ Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства надзвичайних ситуацій України
 від 31 січня 2012 року N 61/145
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 3 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 12 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" НАКАЗУЄМО

(преамбула у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.10.2012 р. N 789/1248)

1. Затвердити та ввести в дію через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України:

1.1. Положення про систему експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.2. Склад членів Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

1.3. Склад членів Центральної дитячої спеціалізованої лікувально-консультативної комісії по визначенню зв'язку хвороб, патологічних станів та інвалідності дітей з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я та управлінь у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам установ і закладів, що підпорядковані Міністерству охорони здоров'я та Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, взяти до керівництва та виконання цей наказ.

3. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечувати фінансування роботи вищевказаних медичних експертних комісій за рахунок Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

4. Ліквідувати:

Вінницьку, Дніпропетровську, Київську та Харківську регіональні міжвідомчі експертні комісії, Волинську, Житомирську, Київську, Рівненську, Черкаську і Чернігівську обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, поклавши виконання їх завдань на Центральну міжвідомчу експертну комісію, Донецьку та Львівську регіональні міжвідомчі експертні комісії щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - Центральна МЕК, Донецька РМЕК, Львівська РМЕК), згідно з територіальним розподілом відповідно до додатка 1 до цього наказу;

дитячі обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у Волинській, Житомирській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях, поклавши виконання їх завдань на Центральну дитячу спеціалізовану лікарсько-консультативну комісію та Рівненську обласну дитячу спеціалізовану лікарсько-консультативну комісію щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі - Центральна дитяча спецЛКК, Рівненська дитяча облспецЛКК), згідно з додатком 2 до цього наказу.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.10.2012 р. N 789/1248)

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Визначити лікувальні заклади для проведення перевірки і підготовки відповідної документації, що подається на розгляд до експертних комісій.

5.2. Виділити в спеціалізованих медичних закладах (диспансерах, центрах) певну кількість ліжок для проведення попередньої та остаточної експертизи захворювань перед розглядом медичної справи в експертних комісіях.

5.3. Забезпечити:

5.3.1. Першочергову госпіталізацію хворих для проведення поглибленого обстеження перед проведенням експертизи.

5.3.2. Обов'язкове проведення патолого-анатомічного дослідження померлих при направленні медичної справи на розгляд до експертної комісії.

5.3.3. Подання медичних справ до експертних комісій медичними працівниками, відповідальними за організацію медичного забезпечення постраждалих.

5.3.4. Експертні комісії виробничими площами та технічним оснащенням.

5.4. Укомплектувати відповідні штати технічної групи експертних комісій згідно з Типовим штатним розписом технічної групи Центральної МЕК та Донецької і Львівської РМЕК, Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК (додаток 3).

(підпункт 5.4 пункту 5 у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

5.5. Підпункт 5.5 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

6. Головам Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК щороку до 01 березня подавати пропозиції щодо об'єктивної оцінки клінічного діагнозу за допомогою інструментальних та лабораторних досліджень.

(пункт 6 у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України,
 Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.10.2012 р. N 789/1248)

7. Начальникам Головного управління з медичних проблем аварії на ЧАЕС і радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я (Бобильова О. О.) та управління медико-біологічного забезпечення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Торбін В. Ф.) розробити єдині форми звітності для експертних комісій та здійснювати контроль за діяльністю всіх ланок системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

8. Начальнику Головного управління медико-соціальної експертизи МОЗ (Марунич В. В.): 

8.1. Проводити розгляд медичних справ постраждалих згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1317 (зі змінами).

(підпункт 8.1 пункту 8 у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

8.2. Забезпечити обов'язкове поінформування відповідних підприємств та організацій висновків про умови праці осіб, інвалідність яких викликана захворюваннями, щодо яких встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

9. Ректору Київської медичної академії післядипломної освіти (Гирін В. М.) спільно з Науковим центром радіаційної медицини АМН України (Романенко А. Ю.): 

9.1. Організувати навчання експертів консультативних груп та членів експертних комісій з радіаційної медицини.

9.2. Проводити тематичні семінари і конференції із залученням зацікавлених фахівців експертних комісій.

10. Вважати таким, що не застосовується на території України, наказ МОЗ СРСР від 28.09.88 р. N 731 "Об организации Центрального межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний и инвалидности с работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их профессионального характера".

11. Вважати такими, що втратили чинність:

- наказ МОЗ УРСР від 19.03.90 р. N 57 "Про організацію Ворошиловградської, Дніпропетровської, Донецької, Київської та Харківської регіональних міжвідомчих експертних рад по встановленню причинного зв'язку захворювань з роботою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та їх професійного характеру";

- наказ МОЗ УРСР від 09.08.90 р. N 147 "Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС";

- наказ МОЗ УРСР від 05.09.90 р. N 154 "Про часткову зміну наказу Міністерства охорони здоров'я УРСР від 09.08.90 р. N 147 "Про заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпечення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС";

- лист МОЗ УРСР від 24.06.92 р. N 7.01/169.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Богатирьову Р. В. та заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Потіху В. М. 

 

 

Міністр охорони здоров'я України

А. М. Сердюк

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

 
 
 
В. М. Кальченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається система експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

1.2. Складовими системи експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС є експертні комісії:

для дорослих - Центральна міжвідомча експертна комісія (далі - Центральна МЕК), Донецька регіональна міжвідомча експертна комісія (далі - Донецька РМЕК) та Львівська регіональна міжвідомча експертна комісія (далі - Львівська РМЕК);

для дітей - Центральна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія (далі - Центральна дитяча спецЛКК) та Рівненська обласна дитяча спеціалізована лікарсько-консультативна комісія (далі - Рівненська дитяча облспецЛКК).

Зазначені комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у зазначеній сфері, а також нормативно-правовими актами з питань медико-соціальної експертизи та цим Положенням.

1.3. Основною метою системи експертизи є з'ясування причин та обставин виникнення захворювань та ускладнень їх перебігу та наявності можливого впливу іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на їх розвиток та прогресування, обґрунтоване підтвердження такого зв'язку у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

1.4. Експертизі щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС підлягають особи, які згідно з чинним законодавством мають статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - постраждалі).

1.5. Експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психологічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації постраждалих.

1.6. У своїй діяльності Центральна МЕК, Донецька РМЕК та Львівська РМЕК підзвітні та підконтрольні у питанні фінансування МНС України, з інших питань - МОЗ України. Центральна дитяча спецЛКК, Рівненська дитяча облспецЛКК підзвітні та підконтрольні МОЗ України.

Витрати на утримання Центральної МЕК, Донецької і Львівської РМЕК здійснює МНС України за рахунок коштів державної бюджетної програми КПКВК 3202060 "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Фінансування діяльності Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК здійснюється за рахунок коштів на утримання закладів охорони здоров'я, на базі яких їх створено.

1.7. Експертні комісії мають бланки, штампи і печатки за зразками, затвердженими наказом МОЗ України.

II. Організація і склад експертних комісій

2.1. Експертні комісії утворюються та припиняються спільним наказом МОЗ України та МНС України.

2.2. Утворення та припинення експертних комісій проводяться з урахуванням чисельності постраждалого населення, що проживає на території діяльності такої комісії.

2.3. Експертні комісії здійснюють свою діяльність на базі спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, шляхом здійснення розгляду медичних справ постраждалих. Центральна МЕК здійснює свою діяльність на базі Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України". Центральна дитяча спецЛКК здійснює свою діяльність на базі державного закладу "Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" МОЗ України.

2.4. До складу експертної комісії входять члени експертної комісії, експерти консультативної групи і працівники технічної групи.

2.4.1. Склад Донецької і Львівської РМЕК та Рівненської дитячої облспецЛКК затверджується один раз на два роки спільним наказом МОЗ України і МНС України. Склад Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК затверджується раз на три роки спільним наказом МОЗ України і МНС України.

До складу членів експертних комісій входять фахівці в галузі радіаційної медицини та фахівці, які мають лікарські спеціальності, представники МОЗ України (за згодою).

У роботі експертних комісій мають право брати участь представники всеукраїнських об'єднань громадян з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей (за згодою).

2.4.2. Експерти консультативної групи формуються з числа фахівців, які мають різні лікарські спеціальності та які пройшли підготовку з радіаційної медицини та медико-соціальної експертизи. Склад консультативної групи затверджується головою експертної комісії і погоджується МОЗ України.

2.4.3. Член експертної комісії не може одночасно бути експертом консультативної групи.

III. Основні завдання та напрями діяльності експертних комісій

3.1. Центральна МЕК, Донецька РМЕК, Львівська РМЕК, Центральна дитяча спецЛКК та Рівненська дитяча облспецЛКК здійснюють розгляд медичних справ постраждалих, які складаються з документів, перелік яких наведено відповідно в додатках 1 та 2 до цього Положення, та надають експертні висновки щодо зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з впливом іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3.2. Центральна МЕК та Центральна дитяча спецЛКК у межах компетенції:

приймають до розгляду спірні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ України та МНС України, Донецької та Львівської РМЕК;

проводять розгляд медичних справ всіх категорій постраждалих відповідно до територіального розподілу;

здійснюють науково-методичне забезпечення роботи Донецької та Львівської РМЕК і Рівненської дитячої облспецЛКК та контроль за їх діяльністю;

проводять перевірку (не менше одного разу на 2 роки) та аналізують роботу відповідних експертних комісій;

розробляють і подають на затвердження до МОЗ України інструктивно-методичні документи та форми відповідних звітів щодо діяльності експертних комісій;

надають консультативну допомогу експертам Донецької та Львівської РМЕК, Рівненської дитячої облспецЛКК та лікарям спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

впроваджують в роботу експертних комісій науково обґрунтовані методології щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і надають пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

вживають заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації фахівців експертних комісій;

забезпечують разом із закладами охорони здоров'я зберігання медичної експертної документації та ведення архіву медичних експертних справ.

3.3. Донецька та Львівська РМЕК, Рівненська дитяча облспецЛКК:

проводять розгляд медичних справ усіх категорій постраждалих згідно з територіальним розподілом;

аналізують структуру і динаміку захворюваності за групами хвороб та їх причинами;

разом із закладами охорони здоров'я аналізують результати диспансеризації постраждалих;

прогнозують динаміку і структуру захворюваності, що пов'язана з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

3.4. Надають відповідну інформацію щодо розгляду медичних справ постраждалих та кількості прийнятих рішень експертних комісій (за запитами).

3.5. Експертні комісії мають право направляти постраждалих осіб, які подали медичні справи на розгляд експертних комісій, до спеціалізованих закладів охорони здоров'я для уточнення діагнозу і відповідного лікування.

IV. Організація роботи та звітність

4.1. Формою роботи експертної комісії є засідання.

4.2. План засідання експертної комісії визначається головою комісії з урахуванням кількості медичних справ і строку їх розгляду.

4.3. Періодичність засідань експертної комісії визначається головою комісії, але не менше ніж один раз на місяць.

4.4. Засідання експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

4.5. Рішення експертної комісії приймається простою більшістю голосів складу експертної комісії.

4.6. У разі рівного розподілу голосів щодо встановлення (невстановлення) зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС вирішальним є голос головуючого на засіданні експертної комісії.

4.7. У разі незгоди з прийнятим експертною комісією рішенням член (члени) експертної комісії може (можуть) викласти у письмовому вигляді окрему думку, яка додається до протоколу засідання експертної комісії (за бажанням такого (таких) члена (членів) експертної комісії протокол засідання надсилається до МОЗ України).

4.8. Засідання експертної комісії оформлюється протоколом.

4.9 Протокол засідання експертної комісії підписується головуючим, всіма присутніми на засіданні членами експертної комісії.

4.10. Рішення експертної комісії заноситься до протоколу засідання комісії, підписується головою та членами експертної комісії та засвідчується печаткою комісії.

4.11. Строк розгляду медичних справ експертною комісією:

не більше трьох місяців - для Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК;

не більше двох місяців - для Донецької та Львівської РМЕК, Рівненської дитячої облспецЛКК.

Цей строк починається з дати подання медичної справи до відповідної експертної комісії.

4.12. Звіт про діяльність Донецької та Львівської РМЕК подається до Центральної МЕК двічі на рік - до 20 числа першого місяця півріччя, наступного за звітним.

4.13. Звіт про діяльність Рівненської дитячої облспецЛКК подається до Центральної дитячої спецЛКК двічі на рік - до 20 числа першого місяця півріччя, наступного за звітним.

4.14. Звіт про діяльність Центральної МЕК подається до МОЗ України та МНС України, а звіт про діяльність Центральної дитячої спецЛКК - до МОЗ України щороку, до 20 лютого року, наступного за звітним.

4.15. Центральна МЕК щороку, до 01 березня року, наступного за звітним, подає до Мінсоцполітики України інформацію про щорічні показники діяльності експертних комісій щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у порівнянні з аналогічними показниками за попередній звітний період.

V. Розгляд медичних справ в експертних комісіях

5.1. Розгляд медичних справ в експертних комісіях проводиться за особистим зверненням постраждалого або уповноваженої ним особи та/або направленням закладу охорони здоров'я за наявності статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та документів, наведених у додатках 1 та 2 до цього Положення.

5.2. Центральна МЕК приймає до розгляду:

спірні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ України та МНС України, Донецької та Львівської РМЕК;

медичні справи, направлені закладами охорони здоров'я або постраждалим чи уповноваженою ним особою;

медичні справи осіб, постраждалих, які на дату подання звернення продовжують працювати у зоні відчуження, державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська АЕС", на об'єкті "Укриття", у тому числі із числа працівників, які беруть участь у роботах з трансформування об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

медичні справи осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, належать до категорії 1, або 2, або 3, а також осіб, які захворіли на променеву хворобу або захворювання яких пов'язане з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, для встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання.

При виникненні спірних питань щодо підтвердження діагнозів при встановленні причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників аварії на Чорнобильській АЕС головною установою для дорослого населення є державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", для дітей - державний заклад "Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" МОЗ України.

5.3. Центральна дитяча спецЛКК розглядає:

спірні та складні для вирішення медичні справи, направлені з МОЗ України та МНС України та Рівненської облспецЛКК;

медичні справи дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з територіальним розподілом.

5.4. Донецька та Львівська РМЕК розглядають медичні справи всіх категорій постраждалих згідно з переліком адміністративно-територіальних одиниць, з яких особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються документи на розгляд до Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК відповідно до територіального розподілу, наведеним у додатку 1 до наказу МОЗ України, МНС України від 30 травня 1997 року N 166/129 "Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за N 491/2295 (у редакції наказу МОЗ України, МНС України від 10 жовтня 2012 року N 789/1248).

5.5. Рівненська дитяча облспецЛКК розглядає медичні справи дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з переліком адміністративно-територіальних одиниць, з яких особи, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають документи на розгляд до Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК, наведеним у додатку 2 до наказу МОЗ України, МНС України від 30 травня 1997 року N 166/129 "Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 року за N 491/2295 (у редакції наказу МОЗ України, МНС України від 10 жовтня 2012 року N 789/1248).

5.6. Розгляд медичної документації повинен здійснюватись експертною комісією з урахуванням результатів повного та всебічного (у динаміці) медичного обстеження постраждалого, проведення необхідних досліджень, визначення клініко-функціонального діагнозу.

5.7. Працівники технічної групи експертної комісії приймають подані особисто постраждалим або уповноваженою ним особою та/або направлені закладом охорони здоров'я медичні справи, проводять їх реєстрацію, готують їх для розгляду експертною комісією, формують розглянуті медичні справи та передають їх до архіву комісії.

Експерти консультативної групи експертної комісії проводять експертизу документів медичної справи, визначають основну хворобу, обґрунтовують можливий її зв'язок (чи його відсутність) з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надають письмові висновки та рекомендації на засідання експертної комісії.

Члени експертної комісії після розгляду медичної справи та шляхом проведення голосування приймають рішення про наявність (відсутність) зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

5.8. На підставі прийнятого рішення про наявність (відсутність) зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС експертною комісією надається експертний висновок, який підписується головуючим на засіданні експертної комісії та засвідчується печаткою комісії.

5.9. Датою встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС вважається день подання медичної справи до експертної комісії.

5.10. Повторний розгляд медичних справ у разі встановлення відсутності причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС проводиться тією самою експертною комісією у разі надходження додаткової інформації про зміни у стані здоров'я і працездатності постраждалого та/або у разі виявлення неврахування чи часткового врахування медичних та дозиметричних даних.

5.11. Експертні комісії в тижневий строк надають або надсилають експертний висновок особам, яким встановлено (не встановлено) причинний зв'язок хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

VI. Порядок оскарження рішень експертних комісій

6.1. У разі незгоди постраждалого з рішенням:

Донецької та Львівської РМЕК - медична справа розглядається Центральною МЕК;

Рівненської дитячої облспецЛКК - медична справа розглядається Центральною дитячою спецЛКК.

6.2. Рішення Центральної МЕК та Центральної дитячої спецЛКК може бути оскаржене до МОЗ України.

Сектор радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України за результатами розгляду медичної справи готує письмовий висновок та передає медичну справу на позачергове засідання до Центральної МЕК або Центральної дитячої спецЛКК для прийняття відповідного рішення.

6.3. Центральна МЕК, Центральна дитяча спецЛКК у місячний строк з дати отримання медичної справи надають або надсилають повідомлення особам, яким встановлено (не встановлено) причинний зв'язок хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, про результати розгляду медичної справи та винесене рішення.

6.4. Рішення експертних комісій можуть бути оскаржені до суду.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Директор Департаменту цивільного
захисту населення МНС України

В. Стоєцький

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд до Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС для дорослого населення

1. Направлення закладу охорони здоров'я або особиста заява хворого.

2. Особиста інформована згода пацієнта щодо дозволу на передачу його персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (завірена в установленому законодавством порядку).

4. Документи про перебування в зоні відчуження, характер і види виконуваних робіт, посвідчення про відрядження, дані про оплату праці, інші підтвердні документи (за наявності).

5. Копія паспорта (перша, друга та одинадцята сторінки).

6. Завірена в установленому порядку копія трудової книжки.

7. Медична карта амбулаторного хворого (форма N 025/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) із закладу охорони здоров'я (підлягає поверненню).

8. Витяг з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма N 027/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974), що містить відомості про стан здоров'я в доаварійний та післяаварійний періоди, первинне звернення за медичною допомогою та відображає динаміку розвитку і перебіг захворювання за встановленими діагнозами, результатами інструментальних та лабораторних обстежень, консультаціями лікарів та стаціонарне лікування в закладах охорони здоров'я (завіряється закладом охорони здоров'я).

9. Матеріали щодо тимчасової непрацездатності (за наявності, згідно з даними листків тимчасової непрацездатності).

10. У випадку стійкої втрати працездатності (інвалідність) - копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії.

11. Результати аналізів та інструментальних досліджень, що доказово підтверджують діагнози (при злоякісних захворюваннях - результати морфологічної верифікації пухлини).

12. При розгляді медичних справ померлих: протокол патолого-анатомічного дослідження (за запитом експертної комісії); копія свідоцтва про смерть; копія свідоцтва про шлюб; копія паспорта особи, яка подає документи померлого.

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються до дитячих спецЛКК для розгляду медичної експертної справи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб у дітей з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1. Направлення закладу охорони здоров'я або заява матері або батька (опікуна, піклувальника).

2. Особиста інформована згода матері або батька (опікунів, піклувальників) хворої дитини щодо дозволу передачі персональних даних до Українського центру інформаційних технологій і Національного реєстру для внесення до Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Копія посвідчення дитини, потерпілої від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (завірена в установленому законодавством порядку).

4. Копія свідоцтва про народження або паспорта дитини (перша, друга та одинадцята сторінки).

5. Копія посвідчення матері та/або батька, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (завірена в установленому законодавством порядку).

6. Копія паспорта матері та/або батька, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або опікунів/піклувальників (перша, друга та одинадцята сторінки).

7. Довідка про період перебування дитини в зоні радіоактивного забруднення (за наявності).

8. Довідка про період перебування матері та/або батька дитини в зоні радіоактивного забруднення (за наявності).

9. Історія розвитку дитини (форма N 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року N 302) із закладу охорони здоров'я (підлягає поверненню).

10. Витяг з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма N 027/о, затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974) закладів охорони здоров'я, де проводилось лікування та обстеження, завірений закладом охорони здоров'я.

11. Копія корінця медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років.

12. Результати аналізів та інструментальних досліджень, що доказово підтверджують діагнози.

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.02.2006 р. N 55/60,
 у редакції наказу Міністерства охорони 
здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я і Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
від 30 травня 1997 р. N 166/129
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 1 липня 2002 р. N 238/164)

 

 

 

СКЛАД
Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

1  

Романенко
Анатолій Юхимович 

керівник відділу епідеміології поєднаних та комбінованих ефектів радіації Наукового центру радіаційної медицини (НЦРМ) АМН України, д. м. н., академік (голова комісії) 

2  

Бебешко
Володимир Григорович 

директор НЦРМ АМН України, д. м. н., професор (заступник голови комісії) 

3  

Берестяний
Сергій Іванович 

завідувач відділення експертизи НЦРМ АМН України (заступник голови комісії) 

4  

Білий
Давид Олександрович

старший науковий співробітник відділу радіоіндукованої та загальної профпатології НЦРМ АМН України, к. м. н. 

5  

Ганжа
Катерина Григорівна 

начальник спеціалізованої медико-санітарної частини N 16 

6  

Клименко
Віктор Іванович 

керівник відділу гематології НЦРМ АМН України, д. м. н. 

7  

Коваленко
Олександр Миколайович 

керівник відділу променевої патології НЦРМ АМН України, д. м. н. 

8  

Ковальов
Олександр Сергійович 

старший науковий співробітник відділу кардіології НЦРМ АМН України 

9  

Комаренко
Дмитро Іванович 

керівник відділу терапії НЦРМ АМН України, д. м. н. 

10  

Логановський
Костянтин Миколайович 

провідний науковий співробітник відділу функціональної патології нервової системи НЦРМ АМН України, к. м. н. 

11 

Нягу
Ангеліна Іванівна 

керівник відділу функціональної патології нервової системи НЦРМ АМН України, д. м. н. 

12  

Сушко
Віктор Олександрович 

провідний науковий співробітник відділу терапії НЦРМ АМН України, к. м. н. 

13  

Хомазюк
Інна Миколаївна 

керівник відділу кардіології НЦРМ АМН України, д. м. н. 

14  

Чебан
Анатолій Костянтинович 

керівник відділу ендокринології НЦРМ АМН України, к. м. н. 

15  

Черняк
Сергій Іванович 

заступник начальника управління медико-соціальної експертизи МОЗ України 

16  

Якименко
Дмитро Михайлович 

керівник відділу гастроентерології НЦРМ АМН України, к. м. н. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я і Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
від 30 травня 1997 р. N 166/129
(в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 1 липня 2002 р. N 238/164)

 

 

 

СКЛАД
Центральної дитячої спеціалізованої лікарсько-консультативної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб, патологічних станів та інвалідності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Куриленко
Микола Андрійович 

головний лікар Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, к. м. н. (голова комісії) 

Гудзь
Надія Миколаївна 

заступник головного лікаря Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення з медичної частини, лікар-невролог (заступник голови комісії) 

Антипкін
Юрій Геннадійович 

заступник директора Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, д. м. н., проф. 

Боярська
Ольга Яківна 

провідний науковий співробітник відділення радіаційної ендокринології дитячого віку Наукового центру радіаційної медицини (НЦРМ) АМН України, лікар-ендокринолог, к. м. н.  

Бруслова
Катерина Михайлівна 

провідний науковий співробітник відділу гематології дитячого віку НЦРМ АМН України, д. м. н., лікар-гематолог 

Кашкарьова
Олена Іванівна 

завідувач методичного відділу Українського спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, к. м. н. (секретар комісії) 

Коваль
Вікторія Миколаївна 

заступник голови Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров'я, лікар-педіатр 

Скалій
Анатолій Олександрович 

головний спеціаліст управління радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС, лікар-педіатр 

Степанова
Євгенія Іванівна 

керівник відділу радіаційної педіатрії та вродженої та спадкової патології НЦРМ АМН України, д. м. н. 

 

ПЕРЕЛІК
адміністративно-територіальних одиниць, з яких особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються документи на розгляд до Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Директор Департаменту цивільного
захисту населення МНС України

В. Стоєцький

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

 

ПЕРЕЛІК
адміністративно-територіальних одиниць, з яких особи, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають документи на розгляд до Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Директор Департаменту цивільного
захисту населення МНС України

В. Стоєцький

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

 

Типовий штатний розпис технічної групи
Центральної МЕК та Донецької РМЕК і Львівської РМЕК, Центральної дитячої спецЛКК та Рівненської дитячої облспецЛКК

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Директор Департаменту цивільного
захисту населення МНС України

В. Стоєцький

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України, Міністерства надзвичайних ситуацій України
від 10.10.2012 р. N 789/1248)

____________ 
 

Опрос