Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О нормативах предельной наполняемости классов, групп, кружков и нормативах деления классов на группы при изучении отдельных предметов в средних учебных заведениях

Минобразования
Нормативы, Приказ от 10.09.1997 № 341
Утратил силу

Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти

Наказ Міністерства освіти України
від 10 вересня 1997 року N 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 1997 р. за N 453/2257

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 20 лютого 2002 року N 128)

На виконання вимог протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 30.08.95 р. N 16 "Про проект Державного бюджету на 1996 рік", постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 31.08.96 р. N 1033 "Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти (додаються).

2. Зупинити дію наказів Міністерства освіти України від 17.05.96 р. N 157 "Про нормативи граничної наповнюваності класів та поділу класів на групи", від 6.12.96 р. N 395 "Про наповнюваність гуртків у позашкільних закладах освіти", а також дію таблиць N 1 та N 2 листа Міністерства освіти України від 27.05.94 N 13/2-7-166.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Андрущенка В. П. 

Додаток на 4 аркушах.

 

 

Міністр

М. З. Згуровський

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міносвіти України
від 10 вересня 1997 р. N 341 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 1997 р. за N 453/2257

 

 

 

Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків
та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти

Таблиця 1

Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків

******************************************************************
*  *     Показники               *  Норма  *
*  *                        *(не більше)*
******************************************************************
* 1.*Загальноосвітні школи              *      *
*  *    1 - 9 класи               *  30   *
*  *    10 - 11(12) класи            *  35   *
* 2.*Загальноосвітні школи-інтернати         *      *
*  *    1 - 11(12) класи та виховні групи    *  25   *
*  *    дошкільні групи             *  20   *
* 3.*Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт *      *
*  *і дітей, які залишилися без піклування батьків *      *
*  *    1 - 9 класи та виховні групи      *  25   *
*  *    10 - 11(12) класи та виховні групи   *  20   *
*  *    дошкільні групи             *  20   *
* 4.*Школи-інтернати для дітей і підлітків, які мають*      *
*  *вади у фізичному або розумовому розвитку*    *      *
*  * підготовчі, 1 - 10(11 - 12)класи        *      *
*  * та виховні групи для дітей:          *      *
*  * - глухих і сліпих               *  8   *
*  * - слабочуючих, з наслідками поліомієліту   *      *
*  *  і церебральними паралічами, глибоко     *      *
*  *  розумово відсталих             *  10   *
*  * - слабозорих, з важкими порушеннями мови,   *      *
*  *  розумово відсталих, із затримкою      *      *
*  *  психічного розвитку             *  12   *
*  * - зі складними дефектами розвитку       *  6   *
* 5.*Гімназії                    *      *
*  *   5 - 11(12) класи             *  30   *
* 6.*Ліцеї                      *      *
*  *   8 - 11(12) класи             *  30   *
* 7.*Недільні школи                 *      *
*  * 1 - 11(12) класи               *      *
*  *       місто               *  8 - 20 *
*  *       село                *  5 - 20 *
* 8.*Загальноосвітні школи і профтехучилища     *      *
*  *соціальної реабілітації             *  18   *
* 9.*Позашкільні заклади**              * 15 - 25 *
*10.*Санаторні школи-інтернати            *  20   *
*11.*Профільні та спеціалізовані класи при загаль-  *      *
*  *ноосвітніх школах та школах-інтернатах     *  30   *
*12.*Класи у сільських школах першого        *За рішенням*
*  *ступеня                     *місцевих  *
*  *                        *органів  *
*  *                        *влади   *
*13.*Групи продовженого дня             *      *
*  *(у малокомплектних школах - 20)        *  35   *
*14.*Дошкільні заклади загального типу        *      *
*  *  виховні групи для дітей:           *      *
*  *    до 1-го року              *  10   *
*  *    від 1-го до 3-х років          *  15   *
*  *    з 3-х років               *  20   *
*  *    різновікові               *  15   *
*15.*Дошкільні заклади, дитячі будинки ком-     *      *
*  *пенсуючого типу                 *      *
*  *   виховні групи для дітей:          *      *
*  *- глухих, сліпих, із складними дефектами    *      *
*  * розвитку                   *   6   *
*  *- зі зниженим слухом, з порушеннями опорно-рухо-*      *
*  * вого апарату, глибоко розумово відсталих   *   8   *
*  *- з  важкими  порушеннями  мови,  затримкою*      *
*  * психічного розвитку, косоокістю і амбіліопією,*      *
*  * зі зниженим зором, розумово відсталих, хворих*      *
*  * на сколіоз                  *  10   *
*  * - з фонетико-фонематичним недорозвитком    *      *
*  *  мовлення                   *  12   *
*16.*Дошкільні заклади (групи) для дітей з ранніми  *      *
*  *проявами туберкульозної інфекції, з малими і  *      *
*  *затухаючими формами туберкульозу; для ослаблених*      *
*  *дітей та дітей, які часто хворіють (санаторні) *      *
*  *  виховні групи для дітей:           *      *
*  *   - до 3-х років               *  15   *
*  *   - з 3-х років               *  20   *
*17.*Дитячі будинки                 *      *
*  *  виховні групи для дітей:           *      *
*  *   - дошкільного віку             *  15   *
*  *   - шкільного віку              *  20   *
*18.*Вечірні (змінні) школи             *  30   *
******************************************************************
********************
 * Наповнюваність дошкільних груп цих шкіл-інтернатів відповідає
  наповнюваності  груп  дошкільних  закладів  для  дітей з
  відповідними вадами розвитку.
 
 ** Наповнюваність гуртка  встановлюється  директором  закладу
  (більше  чи  менше) в залежності від профілю гуртка та
  можливостей організації  навчального  процесу  при  умові
  збереження середньої наповнюваності груп в цілому по закладу.
 

Таблиця 2

Нормативи поділу класів на 2 групи при вивченні
предметів у середніх закладах освіти

******************************************************************
*  *       Показники        *    Норма    *
******************************************************************
* 1.*Трудове навчання           *При наповнюваності  *
*  * - 5 - 9 класи            *           *
*  *  по місту              *більше 27      *
*  *  по селу              *більше 25      *
*  * - 10 - 11(12) класи         *більше 27      *
* 2.*Державна (незалежно від мови навчан- *           *
*  *ня) та інші мови, які не є мовами   *           *
*  *навчання, а вивчаються як предмет   *більше 27      *
* 3.*При вивченні різних національних   *окремі групи з кіль- *
*  *мов (наприклад, російської і крим-  *кістю не менше 8   *
*  *сько-татарської, молдавської і    *учнів у кожній    *
*  *угорської, російської і угорської   *           *
*  *тощо)                 *           *
* 4.*При вивченні різних іноземних мов   *окремі групи з кіль- *
*  *                   *кістю не менше 8   *
*  *                   *учнів у кожній    *
* 5.*При проведенні семінарських, ла-   *           *
*  *бораторних і практичних занять    *           *
*  *при лекційній формі навчання     *           *
*  *з профільних дисциплін у спеціа-   *           *
*  *лізованих школах, гімназіях і     *           *
*  *ліцеях                *більше 27      *
* 6.*Фізична культура           *більше 27      *
*  *(у 10 - 11 класах окремо       *але не менше     *
*  * для хлопців і дівчат)        *8 учнів у групі   *
* 7.*Практичні заняття з комп'юте-     *           *
*  *рами                 *більше 27      *
* 8.*У 10 - 11 класах проводяться     *           *
*  *заняття з допризовної підготовки   *           *
*  *з юнаками і з медико-санітарної    *           *
*  *підготовки з дівчатами - окремо,   *           *
*  *а з цивільної оборони - з юнаками   *           *
*  *і дівчатами спільно          *           *
* 9.*В середніх закладах освіти при    *Клас ділиться    *
*  *поглибленому вивченні іноземної    *на групи по 8 - 10  *
*  *мови з 1 класу            *чол. у кожній (не  *
*  *- 1 - 11(12) класи          *більше 3 груп)    *
*10.*У школах з поглибленим вивчен-    *           *
*  *ням іноземної мови з 7 класу     *більше 27      *
*  *- 7 - 11 класи            *           *
*11.*З трудового навчання у школах     *           *
*  *та школах-інтернатах для дітей    *           *
*  *з вадами у розумовому або фі-     *           *
*  *зичному розвитку           * 8 і більше     *
*12.*При вивченні державної мови та    *           *
*  *мов, що вивчаються як предмет,    *           *
*  *трудового навчання, фізичної     *           *
*  *культури, іноземних мов у сана-    *           *
*  *торних школах-інтернатах       * 20 і більше    *
*  *                   *           *
*13.*Факультативні заняття         *           *
*  *     по місту          * 8 і більше     *
*  *     по селу           * 4 і більше     *
******************************************************************
Примітка: У школах з поглибленим вивченням окремих предметів,
     профільним навчанням за рішенням педради школи при
     проведенні семінарських, лабораторних  і  практичних
     занять з профільних дисциплін класи можуть ділитися на
     підгрупи в межах ліміту годин, передбачених на поділ
     класів з вищезазначених предметів.
 
     Наведені норми розповсюджуються і на вечірні (змінні)
     школи.
 
     Наповнюваність груп та поділ їх на  підгрупи  при
     організації трудової підготовки учнів у міжшкільному
     навчально-виробничому комбінаті встановлюється в межах
     коштів, переданих комбінату загальноосвітніми школами на
     таку підготовку учнів.

____________ 
 

Опрос