Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка дополнительного приобретения акций ОАО его руководством по их номинальной стоимости за компенсационные сертификаты и жилищные чеки

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 19.08.1997 № 900
Утратил силу

Про затвердження Порядку додаткового придбання акцій ВАТ його керівництвом за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки

Наказ Фонду державного майна України
від 19 серпня 1997 року N 900

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 1997 р. за N 412/2216

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 23 квітня 2013 року N 551)

На виконання пункту 2.5 розділу 2 частини ІІ Державної програми приватизації на 1997 рік НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок додаткового придбання акцій ВАТ його керівництвом за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки (додається).

2. Департаменту систем продажу акцій (С. Комзюк) забезпечити:

2.1. Державну реєстрацію Порядку в Міністерстві юстиції України.

2.2. Публікацію Порядку в Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію" та передачу регіональним відділенням Фонду державного майна України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Т. в. о. Голови Фонду
державного майна України

 
В. Ковтюх 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 19 серпня 1997 р. N 900

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 1997 р. за N 412/2216

 

ПОРЯДОК
додаткового придбання акцій ВАТ його керівництвом
за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки

Порядок додаткового придбання акцій ВАТ його керівництвом за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки (далі - Порядок) розроблено на виконання пункту 2.5 розділу 2 частини ІІ Державної програми приватизації на 1997 рік, Указу Президента України від 24.11.94 р. N 698 "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Ощадного банку та Укрдержстраху", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.96 р. N 161 "Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху" із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25.11.96 р. N 1410 та від 24.01.97 р. N 76.

1. Цей Порядок встановлює механізм додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ) його керівництву за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки.

2. На додаткове пільгове придбання акцій за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки мають право керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів державних підприємств, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації.

До керівників належать працівники, які займають посади керівників підприємства та його структурних підрозділів, зокрема:

директори (генеральні директори), начальники, керуючі, завідувачі, голови, командири, майстри, виконроби - на підприємствах, в структурних одиницях та підрозділах;

головні спеціалісти: головний бухгалтер, головний диспетчер, головний механік, головний металург, головний зварник, головний агроном, головний геолог, головний енергетик, головний економіст, головний науковий співробітник, головний редактор.

Структурні підрозділи підприємства (об'єднання) - це цехи, відділи, лабораторії, дільниці, ферми, інші суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на підставі затвердженого положення, і які очолюються керівниками, що призначаються (затверджуються) на посаду директором підприємства (об'єднання).

3. Зазначені у пункті 2 цього Порядку категорії працівників підприємства, що приватизується, мають право на додаткове пільгове придбання акцій за їх номінальною вартістю за компенсаційні сертифікати та житлові чеки при умові додержання термінів пільгового продажу акцій, що визначаються планом (або уточненим планом) розміщення акцій (або планом приватизації) ВАТ.

4. Додаткове пільгове придбання акцій за компенсаційні сертифікати та житлові чеки особами, вказаними у пункті 2 цього Порядку, здійснюється після завершення пільгового продажу акцій і підведення підсумків сертифікатного аукціону, на якому здійснювався продаж акцій відповідного ВАТ за приватизаційні майнові сертифікати.

5. Розмір пакета акцій, що може бути запропонований для додаткового пільгового продажу керівництву, складає до 5% статутного фонду відповідного ВАТ та формується в межах кількості ще не реалізованих акцій.

6. Вказаний пакет формується з джерел, наведених нижче.

6.1. Акції, спеціально передбачені планом розміщення акцій (або планом приватизації) ВАТ для продажу керівництву за компенсаційні сертифікати та житлові чеки.

6.2. Акції, що залишились не реалізованими за підсумками пільгового продажу акцій та за підсумками сертифікатних аукціонів.

6.3. Акції, що передбачалися в плані розміщення акцій (або плані приватизації) для конкурентного продажу.

6.4. Акції, що залишаються у державній власності згідно з планами розміщення акцій (планами приватизації), за окремим рішенням органу приватизації про їх продаж.

7. Конкретний розмір пакета визначається за рішенням відповідного органу приватизації з використанням джерел у послідовності, що вказана у пункті 6 цього Порядку. При формуванні пакета згідно із пп. 6.2 - 6.4 органом приватизації у встановленому порядку вносяться зміни до плану розміщення акцій (або плану приватизації) ВАТ.

8. Додатковий пільговий продаж акцій здійснюється комісією з продажу акцій ВАТ у місячний термін після затвердження списку керівників, які мають право на додаткове пільгове придбання акцій за компенсаційні сертифікати та житлові чеки (згідно з додатком) або в терміни, встановлені органом приватизації в плані (або уточненому плані) розміщення акцій (або плані приватизації) ВАТ. Цей список затверджується комісією з продажу акцій ВАТ за поданням голови правління протягом десяти днів після завершення пільгового продажу акцій та підведення підсумків сертифікатного аукціону з продажу акцій ВАТ за приватизаційні майнові сертифікати. Персональна відповідальність за повноту списку, за відповідність списку вимогам чинного законодавства та за інформованість керівників про терміни та умови додаткового продажу акцій покладається на голову правління ВАТ.

9. Особи, що придбають акції, подають до комісії з продажу акцій заяву на додаткове пільгове придбання акцій за формою і в порядку, встановленому Положенням про порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 08.07.1997 р. N 705. Заяви реєструються у книзі реєстрації заяв у порядку, встановленому для пільгового продажу акцій.

10. Сплата акцій здійснюється покупцями за номінальною вартістю в повному обсязі при поданні заяви. Відстрочка платежу не надається. При цьому керівники, які мають право на використання житлових чеків при приватизації майна державних підприємств відповідно до Положення про порядок використання житлових чеків для приватизації житла та частки майна державних підприємств, затвердженого наказами Фонду державного майна України та Держжитлокомунгоспу від 28.03.96 р. N 351/26, можуть використати для оплати за акції власні житлові чеки. Якщо на внесену суму припадає неціла кількість акцій, покупець отримує кількість акцій, округлену до найближчого меншого цілого числа.

11. Результати додаткового пільгового продажу акцій оформляються протоколом, що складається комісією з продажу акцій ВАТ відповідно до Положення про порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08.07.1997 р. N 705 та подається на затвердження до відповідного органу приватизації у триденний термін після завершення цього продажу.

12. Відповідний орган приватизації затверджує протокол у п'ятиденний термін з дня його подання комісією з продажу акцій ВАТ.

13. Компенсаційні сертифікати обліковуються, зберігаються і погашаються у порядку, встановленому Положенням про порядок обліку, умови зберігання та погашення компенсаційних сертифікатів в установах банківської системи, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 05.06.96 р. N 137.

14. Розрахунки з позабюджетним фондом приватизації житловими чеками, прийнятими до оплати з депозитних рахунків громадян, здійснюються згідно з Положенням про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 02.11.92 р. N 467 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Фонду державного майна України та Національного банку України від 09.06.95 р. N 690/63 та наказом Фонду державного майна України від 14.02.97 р. N 169 і постановою Правління Національного банку України від 14.02.97 р. N 62.

15. Голова правління ВАТ у десятиденний термін з дня затвердження протоколу органом приватизації забезпечує зарахування до позабюджетного фонду приватизації сплачених у ході додаткового пільгового продажу акцій компенсаційних сертифікатів та житлових чеків, а також забезпечує формування переліку власників акцій відповідно до Положення про порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08.07.1997 р. N 705.

16. У 10-денний термін після отримання оплати за акції та переліку власників акцій відповідний орган приватизації видає розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства; розпорядження є підставою для внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів цього ВАТ.

17. У 10-денний термін після отримання розпорядження голова правління акціонерного товариства забезпечує:

інформування громадян, які придбали акції, про підсумки додаткового пільгового продажу;

внесення інформації про власників акцій до реєстру власників іменних цінних паперів;

видачу сертифікатів акцій або витягів з реєстру власників іменних цінних паперів громадянам, згідно з переліком власників акцій;

розсилку цінними листами сертифікатів акцій або витягів з реєстру власників іменних цінних паперів акціонерам, які в місячний термін не одержали такого документа особисто.

18. За результатами додаткового пільгового продажу акцій комісія складає проект уточненого плану розміщення акцій та подає на розгляд до відповідного органу приватизації. Акції, не реалізовані в ході додаткового пільгового продажу, підлягають розміщенню іншими способами на підставі затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій.

19. Емітент несе відповідальність:

за збереження документів, які є підставою для формування реєстру (внесення змін до реєстру) власників іменних цінних паперів за результатами додаткового пільгового продажу акцій;

за повноту та достовірність інформації, що міститься у переліках власників іменних паперів, сформованих за підсумками пільгового продажу акцій;

за формування та ведення реєстру власників іменних цінних паперів у процесі приватизації.

20. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав акціонерів у процесі додаткового пільгового продажу акцій здійснюють Фонд державного майна України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

21. Ухилення від виконання, несвоєчасне або неналежне виконання розпоряджень та рішень органу приватизації в межах вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність емітента та його керівника згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток
до Порядку придбання акцій
керівництвом підприємства
за їх номінальною вартістю
за компенсаційні сертифікати
та житлові чеки

 

 

 

Список осіб, що мають право
на додаткове пільгове придбання акцій
(Список 3-А)

(керівники підприємства, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів, які мають право на додаткове пільгове придбання акцій відповідно до пункту 2.5 розділу 2 частини ІІ Державної програми приватизації на 1997 рік)

********************************************************************
*   *Прізвище,*    *  Серія, номер  *     *     *
*N п/п *ім'я, по * Посада *  документа, що  * Домашня * Примітка *
*   *батькові *    * посвідчує особу, * адреса *     *
*   *     *    * ким і коли виданий*     *     *
********************************************************************
* 1  *  2  *  3  *     4     *  5  *   6  *
********************************************************************
*   *     *    *          *     *     *
********************************************************************
 
 
Голова правління     ______________   _____________________
               (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
Начальник відділу кадрів ______________   _____________________
               (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
Представник державного
органу приватизації    ______________   _____________________
               (підпис)     (ініціали, прізвище)

____________
 

Опрос