Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил осуществления депозитных операций для банковских депозитов и Правил выпуска и оборота валютных деривативов

Национальный банк
Постановление от 07.07.1997 № 216
Утратил силу

Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів

Постанова Правління Національного банку України
від 7 липня 1997 року N 216

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 11 вересня 1997 р. за N 393/2197

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України 
від 30 червня 1998 року N 250
,
 від 19 січня 1999 року N 19
,
 від 3 листопада 1999 року N 533
,
 від 31 жовтня 2000 року N 427
,
 від 3 грудня 2003 року N 516

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 27 серпня 2013 року N 334)

На виконання статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та керуючись статтею 16 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Правління ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правила випуску та обігу валютних деривативів, що додаються.

2. Емісійно-кредитному департаменту (Н. І. Гребеник), департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) направити вказані Правила комерційним банкам для використання в практичній роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на перших заступників Голови Правління В. С. Стельмаха та В. О. Бондаря.

 

 

Голова

В. А. Ющенко

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 7 липня 1997 р. N 216
(в редакції постанови Правління
Національного банку України
від 30 червня 1998 р. N 250)

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 липня 1998 р. за N 445/2885

 

 

 

Правила здійснення депозитних
операцій для банківських депозитів

Правила втратили чинність

(Правила в редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.06.98 р. N 250, 
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.01.99 р. N 19
,
 від 03.11.99 р. N 533,
 від 31.10.2000 р. N 427,
втратили чинність згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. N 516)

 

 

 

 

 
 
 
 

Затверджено
Постановою Правління
Національного банку України
від 7 липня 1997 р. N 216 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 11 вересня 1997 р. за N 393/2197

 

 

 

Правила випуску та обігу валютних деривативів

Ці Правила випуску та обігу валютних деривативів розроблені відповідно до пункту 1.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і включають в себе механізм випуску та обігу форвардних валютних контрактів в Україні.

Загальні положення

1. Форвардний валютний контракт - це угода між двома банками, яка має на меті запобігання ризиків щодо змін у майбутньому курсів валют та процентних ставок за депозитами в іноземній валюті. Дві сторони угоди зобов'язані визначити певну процентну ставку та курс на певний період часу для узгодженої суми валюти, починаючи з визначеної контрактом майбутньої дати розрахунків (мінімум один місяць з дати укладення угоди).

2. Мета форвардних валютних контрактів - здійснити хеджування (страхування) зміни депозитних ставок (без необхідності здійснення загальновживаного депозиту форвард/форвард), або мінімізувати ризики за змінами курсів валют.

3. Рівень ризику за форвардними валютними контрактами є різницею між узгодженою сторонами процентною ставкою за форвардним валютним контрактом та ставкою залучення кредитів першокласними лондонськими банками (LIBOR), чи її аналогом, на дату розрахунків за цим контрактом; або різницею між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом.

4. Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за стандартною формою, що відповідає чинному законодавству України.

5. Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним законодавством України.

Правила випуску форвардних валютних контрактів в Україні: 

1. Первинним продажем форвардного валютного контракту вважається така угода купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт, однією із сторін якого виступав покупець (продавець) цього контракту, і його предмет: сума іноземної валюти, дати поставки та здійснення платежу, що збігаються з цим форвардним контрактом.

2. За умови первинного продажу форвардного валютного контракту підлягають заповненню такі реквізити:

номер контракту;

місце та дата укладення;

офіційні назви та реквізити сторін;

вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;

процентні ставки та курс валюти контракту;

дати платежу та поставки валюти;

інші реквізити, що визначають права та відповідальність сторін.

3. Зміни та доповнення до форвардного валютного контракту оформлюються у письмовій формі і з моменту підписання є невід'ємною частиною цього форвардного контракту.

Правила обігу форвардних валютних контрактів в Україні

1. Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця форвардного валютного контракту, у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

2. Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам може бути здійснена покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

3. Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи продавцем контракту у разі погодження обох сторін контракту. У змінах до форвардного валютного контракту відображаються:

номер та дата укладення контракту, до якого вносяться зміни;

порядковий номер та дата внесення змін до контракту;

реквізити та назва попереднього покупця (продавця) форвардного валютного контракту та особи, яка набуває його повноважень;

ціна продажу форвардного валютного контракту;

умови реалізації форвардного валютного контракту: дата поставки, строк здійснення платежу.

4. Розірвання угоди по форвардному валютному контракту здійснюється при відмові від означеної угоди однієї із сторін і згоді іншої сторони, або у разі, передбаченому чинним законодавством України.

5. Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред'явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.

Бухгалтерський облік

1. Облік форвардних валютних контрактів включає три типи бухгалтерських подій:

бухгалтерський облік на дату, обумовлену контрактом (день угоди);

бухгалтерський облік на дату оцінки вартості (кінець періоду оцінки, якщо кошти за операцією не сплачені);

бухгалтерський облік на дату розрахунків.

2. Номінальна вартість контракту обліковується за позабалансовими рахунками.

3. Переоцінка форвардного валютного контракту здійснюється на кожну звітну дату з використанням форвардного курсу на період до дати виконання контракту. Результат переоцінки форвардного валютного контракту, придбаного з метою хеджування, визначається симетрично з результатом переоцінки фінансового інструменту, який хеджується.

____________ 
 

Опрос