Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке разработки и утверждения технологической документации на фирменные блюда, кулинарные и кондитерские изделия в предприятиях общественного питания

Министерство внешних экономических связей и торговли Украины (2)
Порядок, Приказ от 23.07.1997 № 365
Утратил силу

Про Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування

Наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України
від 23 липня 1997 року N 365 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 1997 р. за N 387/2191 

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 25 вересня 2000 року N 210)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджений з Міністерством економіки України, Державним комітетом України у справах захисту прав споживачів, Міністерством охорони здоров'я України і Центральною спілкою споживчих товариств України Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування усіх форм власності (додається).

2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та громадського харчування (Родіонов Ю. Ф.), Юридичному управлінню (Сервінський А. Ю.) зареєструвати в Міністерстві юстиції України цей наказ у встановлений термін.

3. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О. В.) забезпечити опублікування цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" у десятиденний термін з дня його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління громадського харчування Міністерства торгівлі УРСР від 06.09.84 р. N 66 "О недостатках при разработке фирменных блюд и отнесении блюд к заказным". 

 

 

Міністр

С. Осика

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України
від 23 липня 1997 р. N 365
 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 вересня 1997 р. за N 387/2191 

ПОРЯДОК
розробки та затвердження технологічної
документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування

1. Цей Порядок визначає вимоги до розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські і булочні вироби, напої (надалі - фірмові страви та вироби) у підприємствах громадського харчування незалежно від форм власності.

Дія Порядку також розповсюджується на громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України у торговельно-виробничій сфері (громадському харчуванні).

Фірмові кулінарні, борошняні кондитерські та булочні вироби, напої, затверджені у встановленому цим наказом Порядку, реалізуються у підприємствах громадського харчування, а також у роздрібній торговельній мережі за наявності відповідних умов для їх продажу.

2. До фірмових страв та виробів відносяться страви та вироби, розроблені одним або групою авторів, які готуються в конкретному підприємстві, відрізняються від тих, що є у діючих збірниках рецептур складом сировини, співвідношенням компонентів, новими технологічними прийомами обробки продуктів, мають гарні смакові властивості, привабливий загальний вигляд та оригінальне оформлення.

3. Фірмові страви та вироби розробляють з продуктів та сировини, безпечної для життя та здоров'я споживачів, гарантованої якості. За відсутності якого-небудь компонента, що входить у їх рецептуру, вони не готуються.

Використання тих продуктів та сировини, які імпортуються, можливе лише за наявності гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортовану продукцію або посилання на нього у супровідних документах про якість.

4. Найменування фірмових страв та виробів може відображати вміст основної сировини, тематику, яка запропонована автором, або специфіку даного типу підприємства та відповідати вимогам Закону України "Про мови".

5. Фірмові страви та вироби виготовляють майстри-кухарі, майстри-кондитери та кухарі 5 - 6 розряду, кондитери 4 - 5 розряду, які мають спеціальну професійну підготовку.

6. На нові фірмові страви та вироби автором та інженером-технологом, який є в штаті підприємства, а в разі його відсутності - інженером-технологом Міністерства торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних державних адміністрацій, управлінь з питань торгівлі Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних спілок споживчих товариств, Кримської обласної спілки споживчих товариств, мають бути складені технологічні картки (додатки N 1 - 3). У картках зазначаються: норма закладки сировини, маса напівфабрикатів та готової продукції, що встановлені у відповідності з діючими нормами відходів та втрат, технологія приготування страв та виробів, правила їх оформлення та подачі.

7. Рецептура, технологія приготування та вихід готової продукції перевіряються контрольним виготовленням фірмових страв та виробів, а також визначаються їх органолептичні показники.

8. Суб'єкт господарювання у сфері громадського харчування повинен провести дослідження фірмових страв та виробів у харчовій лабораторії, атестованій Держстандартом України, за основними фізико-хімічними показниками згідно з "Методическими указаниями по лабораторному контролю качества пищи", затвердженими наказом Міністерства торгівлі СРСР від 31.12.81 р. N 294, та у бактеріологічній лабораторії територіальної СЕС за мікробіологічними показниками згідно з "Методическими указаниями по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами", які затверджені заступником Головного санітарного лікаря СРСР від 31.12.82 р. N 2657.

Надалі періодичність випробувань за мікробіологічними показниками встановлюється за "Нормативами проведения основных санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды", затвердженими заступником Головного санітарного лікаря СРСР від 24.02.83 р. N 2671, 1 раз на місяць при температурі повітря + 10 град. С та вище і 1 раз на два місяці при температурі повітря нижче + 10 град. С.

Лабораторії, які здійснюватимуть випробування за мікробіологічними показниками, повинні мати дозвіл режимної комісії МОЗ на роботу із збудниками III - IV груп патогенності.

9. Для складання технологічної документації необхідно керуватись нормами відходів та втрат при холодній та тепловій обробках сировини і продуктів, які визначені "Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания", затвердженим наказом Міністерства торгівлі СРСР від 12.12.80 р. N 310; "Сборником рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания", який був доведений листом Міністерства торгівлі СРСР від 30.12.83 р. N 0176-75; збірником "Рецептуры на торты, пирожные, кексы и рулеты" (М.: Пищевая промышленность, 1978, ч. I, II, III) та актами контрольного виготовлення фірмових страв та виробів. За відсутності норм закладки на нові та імпортні види сировини у збірниках рецептур, їх встановлюють шляхом контрольного пророблення.

10. Розроблені технологічні картки суб'єкт господарювання у сфері громадського харчування погоджує з територіальною санітарно-епідеміологічною службою та подає до Міністерства торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних державних адміністрацій, управлінь з питань торгівлі Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на розгляд, перевірку та затвердження.

Технологічні картки на фірмові страви та вироби, які розроблені працівниками споживчої кооперації України, після погодження з територіальною санітарно-епідеміологічною службою, розглядаються радами кулінарів та подаються на перевірку та затвердження правлінням обласних спілок споживчих товариств, Кримській обласній спілці споживчих товариств.

При необхідності проводиться повторна контрольна перевірка норм закладки сировини і виходу готових страв та виробів.

11. Технологічна документація на фірмові страви та вироби затверджується наказами Міністерства торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних державних адміністрацій, управлінь з питань торгівлі Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в споживчій кооперації - постановами правлінь обласних спілок споживчих товариств, Кримської обласної спілки споживчих товариств. Затверджені технологічні картки на фірмові страви та вироби реєструються в журналі за формою (додаток 4).

12. Відповідальність за правильне складання та оформлення технологічної документації на нові фірмові страви та вироби безпосередньо несе суб'єкт господарювання у сфері громадського харчування, а також фахівці органів, що перевіряли та затверджували її.

За порушення цього Порядку винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

13. При розробці та впровадженні у виробництво фірмових страв та виробів суб'єкт господарювання у сфері громадського харчування має приділяти більше уваги стравам, які відображають особливості української національної кухні.

14. Технологічна документація на фірмові страви та вироби, розроблена в період з 1992 року і затверджена організаціями, які не мали на це повноважень, підлягає перегляду та перереєстрації відповідно до викладеного Порядку.

15. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється службовими особами органів виконавчої влади в межах їх компетенції, визначеної чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до Порядку розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України
від 23 липня 1997 р. N 365 

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Головний державний санітарний  Наказ управління з питань торгівлі
лікар _______________________  та   побутового  обслуговування
   (назва адміністративної  населення ________________________
_____________________________  обласної (міської) державної
     території)       адміністрації
________ __________________   від _____________ N _________, або
(підпис) (прізвище, ім'я та   постанова правління ______________
      по батькові)     облспоживспілки, Кримспоживспілки
                від _________________ N __________
"___" _________ 199_ р.
 
 М. П.             М. П.
 
______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові автора)
______________________________________
     (назва підприємства)
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА N _________ 
на фірмову страву

 
______________________________________
(найменування страви)

******************************************************************
 N *Найменування сировини*Витрати сировини на*Технологічні вимоги
п/п *           *одну порцію, (г)  *до якості сировини
  *           *********************
  *           * брутто * нетто *
******************************************************************
 1 *           *     *    *
******************************************************************
 2 *           *     *    *
******************************************************************
  *Маса напівфабрикату *     *    *
******************************************************************
  *Маса готової страви *     *    *
******************************************************************
 
 
           Технологія приготування
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
          Характеристика готової страви
 
Зовнішній вигляд _________________________________________________
 
Консистенція _____________________________________________________
 
Запах та смак ____________________________________________________
 
Фізико-хімічні показники готової страви, які нормуються __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мікробіологічні показники для даного виду страви, які нормуються 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Інженер-технолог
 підприємства      ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Інженер-технолог
 харчової лабораторії  ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М. П.
 
 Інженер-технолог
 управління або     ________ _______________________________
 споживспілки      (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
 до Порядку розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України
від 23 липня 1997 р. N 365 

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Головний державний санітарний  Наказ управління з питань торгівлі
лікар _______________________  та   побутового  обслуговування
   (назва адміністративної  населення ________________________
_____________________________  обласної (міської) державної
     території)       адміністрації
________ ___________________   від _____________ N _________, або
(підпис) (прізвище, ім'я та   постанова правління ______________
     по батькові)      облспоживспілки, Кримспоживспілки
                від _________________ N __________
"___" _________ 199_ р.
 М. П.             М. П.
 
______________________________________
     (назва підприємства)
______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові автора)
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА N _____
на фірмовий кулінарний виріб

_____________________________________________
(найменування борошняного кулінарного виробу)

******************************************************************
 N *Найменування сировини*Витрати сировини на*Технологічні вимоги
п/п *           *  100 шт., г   *до якості сировини
  *           *********************
  *           * брутто * нетто *
******************************************************************
 1 *           *     *    *
******************************************************************
 2 *           *     *    *
******************************************************************
  *Маса напівфабрикату *     *    *
******************************************************************
  *Маса готового виробу *     *    *
******************************************************************
 
 
           Технологія приготування
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
         Характеристика готового виробу
 
Зовнішній вигляд _________________________________________________
 
Консистенція _____________________________________________________
 
Запах та смак ____________________________________________________
 
Фізико-хімічні показники готового виробу, які нормуються _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Мікробіологічні показники для даного виду виробу, які нормуються
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Інженер-технолог
 підприємства      ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Інженер-технолог
 харчової лабораторії  ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М. П.
 
 Інженер-технолог
 управління або     ________ _______________________________
 споживспілки      (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3
до Порядку розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України
від 23 липня 1997 р. N 365 

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Головний державний санітарний  Наказ управління з питань торгівлі
лікар _______________________  та   побутового  обслуговування
   (назва адміністративної  населення ________________________
_____________________________  обласної (міської) державної
     території)       адміністрації
________ __________________   від _____________ N _________, або
(підпис) (прізвище, ім'я та   постанова правління ______________
     по батькові)      облспоживспілки, Кримспоживспілки
                від _________________ N __________
"___" _________ 199_ р.
 
 М. П.                М. П.
 
______________________________________
     (назва підприємства)
______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові автора)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА N _____
на фірмовий кондитерський виріб

_______________________________________________
(найменування борошняного кондитерського виробу)

******************************************************************
N *Найменування*Масова*Витрати сировини (в г) * Всього сировини,
п/п*сировини та *частка*на 100 шт. готових виро*     (г)
  *напівфабрика*сухих *бів масою ___, або на *
  *тів     *речо- *10 шт. виробів масою __*
  *      *вин, %*******************************************
  *      *   *Напів-*Крем *Оформлення*В натурі*В сухих
  *      *   *фабри-*   *     *    *речовинах
  *      *   *кат  *   *     *    *
******************************************************************
 1 *      *   *   *   *     *    *
******************************************************************
 2 *      *   *   *   *     *    *
******************************************************************
  *Всього   *   *   *   *     *    *
  *сировини  *   *   *   *     *    *
******************************************************************
  *Вихід напів-*   *   *   *     *    *
  *фабрикатів у*   *   *   *     *    *
  *готовій   *   *   *   *     *    *
  *продукції  *   *   *   *     *    *
******************************************************************
  *Вихід    *   *   *   *     *    *
  *готової   *   *   *   *     *    *
  *продукції  *   *   *   *     *    *
******************************************************************
 
Технологічні вимоги до якості сировини ___________________________
 
 
           Технологія приготування
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
         Характеристика готового виробу
 
Форма ____________________________________________________________
 
Поверхня _________________________________________________________
 
Колір ____________________________________________________________
 
Структура та вид на зламі ________________________________________
 
Запах та смак ____________________________________________________
 
Пакування, маркування, транспортування та зберігання _____________
 
__________________________________________________________________
 
Фізико-хімічні показники готового виробу, які нормуються _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Мікробіологічні показники для даного виду виробу, які нормуються _
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
 Інженер-технолог
 підприємства      ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 Інженер-технолог
 харчової лабораторії  ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 М. П.
 
 Інженер-технолог
 управління або
 облспоживспілки     ________ _______________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 4
до Порядку розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та кондитерські вироби у підприємствах громадського харчування, затвердженого наказом МЗЕЗторгу України
від 23 липня 1997 р. N 365 

ФОРМА
реєстраційного журналу фірмових страв та виробів

___________________________________________________
(найменування обласної (міської) держадміністрації,
___________________________________________________
облспоживспілки)

******************************************************************
Реєст*Найме*Назва*Прізвище,*Місце реа*Дата зат-*Номер наказу упра-
рацій*нуван*суб'є*ім'я та *лізації *вердження*вління або поста-
ний *ня  *кта *по батько*страви  *     *нови правління
номер*стра-*госпо*ві автора*(виробу) *     *споживспілки
стра-*ви  *дарю-*     *     *     *
ви  *(виро*вання*     *     *     *
(виро*бу) *   *     *     *     *
бу) *   *   *     *     *     *
******************************************************************
   *   *   *     *     *     *
******************************************************************
   *   *   *     *     *     *
******************************************************************
   *   *   *     *     *     *
******************************************************************

____________
 
 
 

Опрос