Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления и рассмотрения заявлений на приватизацию

Фонд государственного имущества
Приказ от 01.07.1997 № 683
Утратил силу

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Наказ Фонду державного майна України
від 1 липня 1997 року N 683 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 р. за N 362/2166

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду Державного майна України
 від 17 серпня 1998 року N 1625
,
 від 15 серпня 2000 року N 1698
,
 від 27 жовтня 2004 року N 2261
,
 від 10 квітня 2012 року N 483
,
 від 24 жовтня 2016 року N 1892
,
 від 19 січня 2017 року N 66
,
від 19 жовтня 2017 року N 1584

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 22 травня 2018 року N 675)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв на приватизацію, що додається.

2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 26 серпня 1992 р. N 345 "Про розмір плати та порядок подання і розгляду заяви на приватизацію".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

 

 

В. о. Голови Фонду

В. Лановий

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду
державного майна України
від 1 липня 1997 р. N 683 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 р. за N 362/2166

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв на приватизацію

(У тексті Порядку слова "орган приватизації" у всіх відмінках замінено словами "державний орган приватизації" у відповідних відмінках згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 жовтня 2016 року N 1892)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.2. Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв на приватизацію (далі - заява). Форма заяви додається.

1.3. Цей Порядок не поширюється на приватизацію об'єктів груп А, Д, а також групи Ж, які підлягають приватизації способами, встановленими для об'єктів малої приватизації.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 17.08.98 р. N 1625,
 від 24.10.2016 р. N 1892)

Спосіб приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій вибирається загальними зборами (зборами уповноважених) працівників радгоспу відповідно до Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року N 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за N 668/4889 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 10 липня 2012 року N 3101).

(пункт 1.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

2. Порядок подання та реєстрації заяви

(У тексті глави 2 нумерацію пунктів 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 замінено відповідно нумерацією 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 згідно з наказом Фонду державного майна України від 10 квітня 2012 року N 483)

2.1. Заява подається після опублікування переліку об'єктів, які підлягають приватизації, до державних органів приватизації, а саме:

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

до Фонду державного майна України або його регіонального відділення, представництва.

абзац третій пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 10.04.2012 р. N 483,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

Заява подається заявником у відповідний державний орган приватизації за місцезнаходженням підприємства або за місцезнаходженням державного органу приватизації, який має здійснювати підготовку об'єкта до продажу.

(абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

2.2. Заявником вважається юридична особа (в тому числі господарське товариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується), фізична особа, що може бути визнана покупцем відповідно до ст. 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" або уповноважена потенційним покупцем особа (представник), яка діє на підставі довіреності, що оформлена згідно з вимогами законодавства.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

2.3. Заявник складає заяву у двох примірниках за встановленою формою.

2.4. Заявник заповнює бланк заяви державною мовою. Текст заповнюється друкованими літерами. Помарки та виправлення не допускаються.

2.4. Пункт 2.4 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 10.04.2012 р. N 483,
у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.10
 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.9)

2.5. Заява складається з чотирьох частин:

у першій частині "Об'єкт" наводяться дані про об'єкт приватизації;

у другій частині "Заявник" наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;

у третій частині "Спосіб приватизації" зазначається прийнятний для заявника спосіб приватизації;

у четвертій частині "Документи" наводиться перелік документів, що додаються до заяви.

(пункт 2.5 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 15.08.2000 р. N 1698)

2.6. Додаткова інформація, що не передбачена формою заяви, може подаватись на запит державного органу приватизації при згоді заявника.

2.7. На заяві, що надійшла до канцелярії відповідного державного органу приватизації, проставляється дата надходження та вхідний номер. Працівник канцелярії робить на заяві позначки про наявність необхідних документів, проставляє кількість аркушів, з яких складаються ці документи, засвідчує заяву власним підписом та штампом канцелярії державного органу приватизації. Після цього заява передається з канцелярії до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації для реєстрації, яка здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви канцелярією.

2.8. Працівник державного органу приватизації реєструє заяву в книзі реєстрації заяв, проставляє на заяві дату реєстрації, реєстраційний номер, під яким заява внесена в книгу реєстрації, код відповідного державного органу приватизації.

2.9. Державний орган приватизації має право відмовити заявнику в прийомі та реєстрації заяви з наступних причин:

заява складена у невідповідності з встановленою формою;

бланк заяви заповнено з помилками, помарками та виправленнями;

відсутні або подані заявником не в повному обсязі документи, передбачені заявою.

2.10. Обгрунтована відмова в реєстрації заяви в письмовій формі надсилається заявникові протягом трьох днів з дня отримання заяви.

3. Порядок розгляду та прийняття рішення щодо заяви

3.1. У строк, що не перевищує 20 днів з дня прийняття та реєстрації заяви, державний орган приватизації розглядає заяви та приймає рішення щодо приватизації об'єкта і в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення письмово повідомляє про своє рішення заявника, адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти цим майном.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 10.04.2012 р. N 483)

Заява щодо об'єкта групи Г та паливно-енергетичного комплексу розглядається державним органом приватизації після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про приватизацію відповідного об'єкта, з урахуванням вимог статті 184 Закону України "Про приватизацію державного майна".

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

Заява щодо підприємств агропромислового комплексу, що приватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів України, розглядається державними органами приватизації після набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

(пункт 3.1 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.01.2017 р. N 66)

3.2. У разі відмови в приватизації відповідний державний орган приватизації повідомляє заявників в письмовій формі про причину відмови.

3.3. Відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:

підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;

законодавством встановлено обмеження щодо приватизації цього підприємства;

об'єкт приватизації знаходиться в заповідній зоні або розташований у прибережних захисних смугах морів, річок, озер на відстані ближче ніж 100 метрів від них.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 27.10.2004 р. N 2261
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 10.04.2012 р. N 483)

3.4. Заява визнається недійсною у випадку, коли дані, наведені в ній, не відповідають дійсності.

За недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідає потенційний покупець.

(пункт 3.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

4. Порядок прийняття рішення про приватизацію при відсутності заяви

4.1. При відсутності заяви державний орган приватизації приймає рішення про приватизацію об'єкта, включеного до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, з урахуванням визначеного/вибраного способу приватизації.

(пункт 4.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 24.10.2016 р. N 1892)

4.2. В п'ятиденний термін з дня прийняття рішення про приватизацію державний орган приватизації письмово повідомляє про своє рішення адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти цим майном.

 

 

 

Реєстраційний N __________

"___" ____________ 20__ р.
           (дата реєстрації заяви)

_______________________________
(назва державного органу приватизації)

ЗАЯВА
на приватизацію

Документи

 

1.

Засвідчені у встановленому законодавством порядку копії установчих документів (перекладені та легалізовані в установленому порядку - для нерезидентів) на ___ арк. в 1 прим.

2.

Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія паспорта заявника або уповноваженої особи заявника (представника) та документ, що посвідчує уповноважену особу заявника (представника), його повноваження, на ___ арк. в 1 прим.

3.

Засвідчена у встановленому законодавством порядку копія витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (перекладена та легалізована в установленому порядку) - для нерезидентів на ___ арк. в 1 прим.

4.

Довідка про наявність та розмір частки держави Україна у статутному капіталі покупця (в довільній формі за підписом керівника) на ___ арк. в 1 прим.

5.

Інформація про відсутність реєстрації юридичної особи чи пов'язаної з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та про відсутність застосування до них санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі за підписом керівника) на ___ арк. в 1 прим.

6.

Інформація про відсутність у фізичної особи чи пов'язаної з нею особи громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та про відсутність застосування до них санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі) на ___ арк. в 1 прим.

7.

Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) (в довільній формі за підписом керівника) на ___ арк. в 1 прим.

8.

Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства, пропозицію потенційного покупця, із зазначенням обсягу інвестицій, строку та порядку їх внесення на ___ арк. в 1 прим.

9.

Довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) на ___ арк. в 1 прим.

10.

Інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (в довільній формі за підписом керівника), на ___ арк. в 1 прим.

11.

Інформація про фінансово-майновий стан на ___ арк. в 1 прим.

 

Примітка. Пункти 1 - 5, 7, 8, 10, 11 - для юридичних осіб, пункти 2, 6, 8 - 10 - для фізичних осіб. Документ, зазначений у пункті 9, не подається щодо об'єктів агропромислового комплексу, приватизація яких здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Пункт 10 - крім осіб, які реалізують право на першочергове придбання акцій товариства відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна".


 

Наявність документа позначити знаком

 

Прийнято від заявника всього ___ арк.

____________________________
(підпис заявника або
уповноваженої ним особи)

 

___________________________
(прізвище, ініціали та підпис
відповідальної особи
державного органу
приватизації)

М. П.
державного
органу
приватизації

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення заяви)

 

Вхідний N ________________

"___" ____________ 20__ року
          (дата надходження заяви до
      державного органу приватизації)

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 10.04.2012 р. N 483
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 24.10.2016 р. N 1892
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 19.10.2017 р. N 1584)

____________
 

Опрос