Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по приватизации

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 15.07.1997 № 743
Утратил силу

Про затвердження Положення про комісію з приватизації

Наказ Фонду державного майна України
від 15 липня 1997 року N 743 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 р. за N 361/2165

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 15 серпня 2000 року N 1697
,
 від 1 листопада 2001 року N 2009
,
 від 9 вересня 2004 року N 1859
,
 від 14 серпня 2008 року N 944
,
 від 4 квітня 2012 року N 456
,
від 27 липня 2016 року N 1447

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 499)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з приватизації, що додається.

2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 8 вересня 1992 р. N 371 "Про затвердження Положення про комісії з приватизації".

3. Департаменту реформування власності подати це Положення на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

 

 

В. о. Голови Фонду

В. Лановий

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного
майна України
від 15 липня 1997 р. N 743 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 р. за N 361/2165

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з приватизації

(У тексті Положення слово "термін" в усіх відмінках замінено словом "строк" у відповідних відмінках; слова "орган приватизації" в усіх відмінках замінено словами "державний орган приватизації" у відповідних відмінках. згідно з наказом Фонду державного майна України від 4 квітня 2012 року N 456)

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" і визначає порядок створення та діяльності комісії з приватизації.

I. Порядок створення комісії з приватизації

1.1. Комісія з приватизації (надалі - комісія) створюється Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, представництвами (далі - державні органи приватизації).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

1.2. Комісія з приватизації створюється протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта.

1.3. Державний орган приватизації письмово інформує організації, установи та осіб, які зазначені в пункті 1.5 цього розділу Положення, про рішення щодо створення комісії та необхідність делегування до комісії своїх представників. Інформація та запит щодо делегування представників надсилається листом з повідомленням про одержання.

1.4. У випадку, коли у п'ятиденний строк з дня одержання повідомлення про прийняте державним органом приватизації рішення щодо створення комісії відповідні органи та особи не делегували своїх представників до складу комісії, державний орган приватизації має право своїм наказом затвердити склад комісії без представників цих органів.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

1.5. До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники:

державного підприємства (господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується), в тому числі й від представницького органу трудового колективу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого уповноваженого ним органу;

(абзац другий пункту 1.5 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

осіб (або безпосередньо особи), які подали заяву на приватизацію;

місцевих рад;

фінансових органів;

державного органу приватизації;

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів;

Антимонопольного комітету України або його територіальних відділень;

уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном;

(абзац десятий пункту 1.5 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 09.09.2004 р. N 1859,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 14.08.2008 р. N 944)

Своєчасне подання до складу комісії кандидатури представника уповноваженого органу управління, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював управління державним майном, забезпечує керівник такого уповноваженого органу управління.

(пункт 1.5 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

1.6. Голова та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного державного органу приватизації. Цим самим наказом встановлюється строк подання проекту плану приватизації. При цьому:

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

головою комісії призначається працівник державного органу приватизації;

строк подання проекту плану приватизації не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.

1.7. У разі якщо до складу комісії включено представника особи, яка подала заяву на приватизацію, такий представник діє на підставі довіреності, оформленої згідно з вимогами законодавства. 

(пункт 1.7 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

1.8. Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України згідно із статтею 13 Закону України "Про приватизацію державного майна".

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

1.9. За рішенням державного органу приватизації можуть створюватися постійно діючі комісії з приватизації об'єктів окремих галузей, до складу яких включаються представники уповноважених центральних органів виконавчої влади (галузеві комісії). Під час приватизації окремих об'єктів до участі у роботі галузевої комісії залучаються інші заінтересовані особи, визначені в пункті 1.5 цього розділу.

(розділ І доповнено пунктом 1.9 згідно з наказом
Фонду державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

ІІ. Основні завдання та функції комісії з приватизації

2.1. Основними завданнями комісії є:

контроль за проведенням інвентаризації майна об'єкта приватизації;

розробка проекту плану приватизації об'єкта та подання його на затвердження державному органу приватизації;

у випадках, передбачених законодавством, складення акта оцінки майна та подання його для рецензування і затвердження державному органу приватизації;

(абзац четвертий підпункту 2.1 в редакції наказів
 Фонду державного майна України від 01.11.2001 р. N 2009,
 від 04.04.2012 р. N 456
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

абзац п'ятий підпункту 2.1 пункту 2 виключено

 (згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 15.08.2000 р. N 1697)

розробка, при необхідності, рекомендацій щодо реорганізації об'єктів

розгляд звернень керівництва підприємства, яке перебуває в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства, згідно з вимогами статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна".

(підпункт 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 01.11.2001 р. N 2009
,
абзац шостий пункту 2.1 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

абзац сьомий підпункту 2.1 пункту 2 виключено

 (згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 15.08.2000 р. N 1697)

абзац восьмий підпункту 2.1 пункту 2 виключено

 (згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 15.08.2000 р. N 1697)

2.2. У разі звернення керівництва підприємства, яке перебуває в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства, згідно з вимогами статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" комісія обов'язково розглядає подані документи та надає державному органу приватизації відповідні висновки і пропозиції щодо доцільності надання відповідних погоджень на здійснення дій з майном та земельними ділянками підприємства.

(пункт 2 доповнено підпунктом 2.2 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 15.08.2000 р. N 1697
,
пункт 2.2 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

2.3. Діяльність комісії припиняється після видання наказу про затвердження плану приватизації.

(розділ II доповнено пунктом 2.3 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

III. Права комісії з приватизації

3.1. Для виконання поставлених завдань комісія має право:

зобов'язати адміністрацію підприємства, що приватизується, здійснити у встановлені строки інвентаризацію державного майна;

давати розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта приватизації, що пов'язані з розробкою проекту плану приватизації;

залучати до роботи експертів (у тому числі державних експертів з питань таємниць), консультантів, оцінювачів та інших спеціалістів, які мають право дорадчого голосу на засіданнях комісії.

(абзац четвертий пункту 3.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 04.04.2012 р. N 456)

IV. Організація діяльності комісії

4.1. Голова керує комісією та організовує її діяльність.

4.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

дає розпорядження, обов'язкові для членів комісії та посадових осіб об'єкта, що приватизується;

представляє комісію у відносинах з іншими органами та організаціями.

4.3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення та розпорядження голови.

4.4. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

4.5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів.

4.6. У випадку рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

4.7. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і є правомочними при наявності не менше як 2/3 складу комісії. Дата проведення засідання визначається головою.

4.8. На засіданнях комісії ведеться протокол. Протокол засідання і рішення комісії оформлюються протягом двох днів після засідання. Протокол підписується головою та членами комісії.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 27.07.2016 р. N 1447)

V. Пункт V виключено

 (згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 15.08.2000 р. N 1697)

____________

Опрос