Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Перечень, утвержденный приказом от 30.06.93 г. N 95, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом от 27.11.96 г. N 499, и в Сроки введения обязательной сертификации отдельных видов продукции, утвержденные приказом от 27.11.96 г. N 499

Госстандарт
Приказ от 04.07.1997 № 388
Утратил силу

Про внесення доповнень до Переліку, затвердженого наказом від 30.06.93 р. N 95, із змінами та доповненнями, внесеними наказом від 27.11.96 р. N 499, та до Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції, затвердженого наказом від 27.11.96 р. N 499

Наказ Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
від 4 липня 1997 року N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 1997 р. за N 304/2108

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України
 від 30 серпня 2002 року N 498)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.96 р. N 1371 "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" НАКАЗУЮ:

1. Доповнити розділ 30 Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держстандарту України від 30.06.93 р. N 95 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Держстандарту України від 27.11.96 р. N 499 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.96 р. за N 728/1753), підрозділами 30.35 - 30.47 (додаються).

2. Доповнити пункт 30 Термінів введення обов'язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні, затверджених наказом від 27.11.96 р. N 499, та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.12.96 р. за N 728/1753, абзацом такого змісту: "підрозділи 30.35 - 30.47 ... 01.01.98".

3. Управлінню міжнародного співробітництва, кадрів, правових питань та учбових закладів довести цей наказ до відома:

- Міністерства закордонних справ та Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі для подальшого інформування посольств та торговельно-економічних місій країн, які мають дипломатичні представництва в Україні;

- національних органів країн, з якими укладено угоди про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.

4. Управлінню стандартизації, сертифікації та держнагляду сировини, матеріалів, харчової продукції та послуг Держстандарту України (Радченко В. М.) довести цей наказ до відома центральних органів державної виконавчої влади та суб'єктів господарювання в Україні в місячний термін.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Є. Верещагу.

 

 

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 4 липня 1997 р. N 388

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції
України 13 серпня 1997 р.
за N 304/2108

ДОПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ 30 ПЕРЕЛІКУ ПРОДУКЦІЇ,
ЩО ПІДЛЯГАЄ ОБОВ'ЯЗКОВІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

*******************************************************************************************
*  Код   *  Назва  *  Код *  Позначення * Номер пункту  *  Позначення   *
* ТН ЗЕД  * продукції *  ОКП *  нормативних * нормативного  * нормативного  *
*      *      *     *  документів, *  документа,   *  документа,  *
*      *      *     * у відповідності* що встановлює  * що встановлює  *
*      *      *     *  з якими   * обов'язкові   * методи контролю *
*      *      *     *  проводиться *  вимоги    * (випробувань)  *
*      *      *     * сертифікація *         *         *
*******************************************************************************************
*  1   *   2   *  3  *    4    *    5     *    6     *
*******************************************************************************************
*                                             *
*1601 00 910 30.35.    92 1331  ГОСТ 16290-86  Пункти стандартів  ГОСТ 26927-86  *
*1601 00 990 Ковбаси   92 1332  ГОСТ 16351-86  та нормативних   ГОСТ 26930-86  *
*      сиров'ялені, 92 1361  Нормативний   документів, в яких ГОСТ 26931-86  *
*      напівкопчені,92 1342  документ     встановлені вимоги ГОСТ 26932-86  *
*      варенокоп-  92 1343  на конкретну   щодо:        ГОСТ 26933-86  *
*      чені з термі-     продукцію    вмісту нітриту   ГОСТ 26934-86  *
*      ном збері-               натрію;       ГОСТ 26935-86  *
*      гання не                вмісту токсичних  ГОСТ 29185-91  *
*      менше 30 діб              елементів;     ГОСТ 29299-92  *
*                          залишкових кількос- ГОСТ 10444.2-94 *
*                          той пестицидів;   ГОСТ 10444.3-85 *
*                          вмісту мікотоксинів;ГОСТ 10444.4-85 *
*                          вмісту антибіотиків;ГОСТ 10444.5-85 *
*                          вмісту гормональних ГОСТ 10444.6-85 *
*                          препаратів;     ГОСТ 10444.7-86 *
*                          вмісту нітрозамінів;ГОСТ 10444.9-88 *
*                          мікробіологічних  ГОСТ 10444.15-94 *
*                          показників;     Методики,    *
*                          вмісту радіонуклі- що затверджені  *
*                          дів*        Мінздравом    *
*                                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*1602 31   30.36.    921351  ГОСТ 16594-85  Пункти стандартів  ГОСТ 26927-86  *
*1602 39   Продукти   921352  ГОСТ 18255-85  та нормативних   ГОСТ 26930-86  *
*1602 41   із свинини, 921353  ГОСТ 18256-85  документів, в яких ГОСТ 26931-86  *
*1602 42   яловичини  921354  Нормативний   встановлені вимоги ГОСТ 26932-86  *
*1602 49   та м'яса   921355  документ     щодо:        ГОСТ 26933-86  *
*1602 50   інших тварин 921362  на конкретну   вмісту нітриту   ГОСТ 26934-86  *
*1602 90   сиров'ялені,      продукцію    натрію;       ГОСТ 26935-86  *
*      сирокопчені,              вмісту токсичних  ГОСТ 29185-91  *
*      копчено-ва-              елементів;     ГОСТ 29299-92  *
*      рені та коп-              залишкових кількос- ГОСТ 10444.2-94 *
*      чено-запече-              тей пестицидів;   ГОСТ 10444.3-85 *
*      ні з терміном             вмісту мікотоксинів;ГОСТ 10444.4-85 *
*      зберігання               вмісту антибіотиків;ГОСТ 10444.5-85 *
*      не менше                вмісту гормональних ГОСТ 10444.6-85 *
*      30 діб                 препаратів;     ГОСТ 10444.7-86 *
*                          вмісту нітрозамінів;ГОСТ 10444.9-88 *
*                          мікробіологічних  ГОСТ 10444.15-94 *
*                          показників;     Методики,    *
*                          вмісту радіонуклі- що затверджені  *
*                          дів*        Мінздравом    *
*                                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*0408 11 100 30.37.    921991  ГОСТ 2858-82   ГОСТ 2858-82 п.1.6, ГОСТ 2858-82   *
*0408 91   Порошок                 а також вимоги   ГОСТ 26927-86  *
*      яєчний                 щодо:        ГОСТ 26930-86  *
*                          вмісту токсичних  ГОСТ 26931-86  *
*                          елементів;     ГОСТ 26932-86  *
*                          вмісту гормональних ГОСТ 26933-86  *
*                          препаратів;     ГОСТ 26934-86  *
*                          вмісту мікотоксинів;ГОСТ 26935-86  *
*                          вмісту антибіотиків;ГОСТ 10444.2-94 *
*                          залишкових     ГОСТ 10444.3-85 *
*                          кількостей     ГОСТ 10444.4-85 *
*                          пестицидів;     ГОСТ 10444.5-85 *
*                          мікробіологічних  ГОСТ 10444.6-85 *
*                          показників;     ГОСТ 10444.7-86 *
*                          вмісту радіонуклі- ГОСТ 10444.9-88 *
*                          дів*        ГОСТ 10444.15-94 *
*                                    Методики, що   *
*                                    затверджені   *
*                                    Мінздравом    *
*                                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*1507 10 900 30.38.Олії  91 4110  ГОСТ 1128-75   Пункти       ГОСТ 26927-86  *
*1507 90 900 рослинні   91 4120  ГОСТ 1129-93   нормативного    ГОСТ 26930-86  *
*1508 10 900 харчові,   91 4130  ГОСТ 7825-76   документа, в яких  ГОСТ 26931-86  *
*1508 90 900 розфасовані 91 4140  ГОСТ 7981-68   встановлені вимоги ГОСТ 26932-86  *
*1509 10 900 в споживчу       ГОСТ 8807-74   щодо:        ГОСТ 26933-86  *
*1510 00   тару місткіс-     ГОСТ 8808-91   вмісту токсичних  ГОСТ 26934-86  *
*1511 10 900 тю не біль-      ГОСТ 8988-77   елементів;     ГОСТ 27543-87  *
*1511 90 900 шою ніж        ГОСТ 8989-73   вмісту мікотоксинів;Методики, що   *
*1512 11 990 10 кг та       ГОСТ 8990-59   залишкових     затверджені   *
*1512 19 990 герметично       ГОСТ 10766-64  кількостей     Мінздравом    *
*1512 21 900 закупорені      ГОСТ 14083-68  пестицидів;     СРСР       *
*1512 29 900            Нормативний   вмісту радіонуклі-          *
*1513 11 910            документ на   дів*                 *
*1513 11 990            конкретну                       *
*1513 19 910            продукцію                       *
*1513 19 990                                       *
*1513 21 300                                       *
*1513 21 910                                       *
*1513 21 990                                       *
*1513 29 500                                       *
*1513 29 910                                       *
*1513 29 990                                       *
*1514 10 900                                       *
*1514 90 900                                       *
*1515 11 000                                       *
*1515 19 900                                       *
*1515 21 900                                       *
*1515 29 900                                       *
*                                             *
*******************************************************************************************
*0305    30.39. Риба 92 6010  ГОСТ 815-88   Пункти       ГОСТ 8756.0-70  *
*      та оселедці 92 6200  ГОСТ 1084-88   нормативного    ГОСТ 8756.18-70 *
*      солоні з тер-92 6210  ГОСТ 6756-57   документа, в яких  ГОСТ 26668-85  *
*      міном при-  92 6220  ГОСТ 7448-75   встановлені вимоги ГОСТ 26669-85  *
*      датності до 92 6230  ГОСТ 7449-64   щодо:        ГОСТ 26670-91  *
*      споживання  92 6260  ГОСТ 13686-68  вмісту токсичних  ГОСТ 26927-86  *
*      понад 30 діб 92 6270  ГОСТ 16079-70  елементів;     ГОСТ 26929-86  *
*             92 6280  ГОСТ 16080-70  вмісту гістамінів; ГОСТ 26930-86  *
*             92 6370  ГОСТ 16081-70  залишкових     ГОСТ 26931-86  *
*             92 6860  ГОСТ 18222-88  кількостей     ГОСТ 26932-86  *
*             92 6902  ГОСТ 18223-88  пестицидів;     ГОСТ 26933-86  *
*             92 6904  ГОСТ 28698-90  наявності гельмін- ГОСТ 26934-86  *
*             92 6930  Нормативний   тів;        ГОСТ 26935-86  *
*             92 6940  документ на   вмісту радіонуклі- Методики, що   *
*             92 6950  конкретну    дів*        затверджені   *
*             92 6983  продукцію              Мінздравом    *
*             92 6990                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*305     30.40. Риба 92 6300  ГОСТ 812-88   Пункти       ГОСТ 8756.0-70  *
*      в'ялена, коп-92 6310  ГОСТ 813-88   нормативного    ГОСТ 8756.18-70 *
*      чена, сушена 92 6360  ГОСТ 1551-75   документа, в яких  ГОСТ 10444.1-84 *
*      з терміном  92 6380  ГОСТ 2623-73   встановлені вимоги ГОСТ 10444.3-85 *
*      придатності 92 6840  ГОСТ 6481-82   щодо:        ГОСТ 10444.4-85 *
*      до      92 6850  ГОСТ 7444-65   вмісту токсичних  ГОСТ 10444.5-85 *
*      споживання  92 6870  ГОСТ 11298-65  елементів;     ГОСТ 10444.6-85 *
*      понад 30 діб 92 6905  ГОСТ 11482-88  вмісту гістамінів; ГОСТ 10444.7-86 *
*             92 6960  ГОСТ 11829-66  залишкових     ГОСТ 10444.8-88 *
*             92 6970  ГОСТ 13197-67  кількостей     ГОСТ 10444.9-88 *
*             92 6981  ГОСТ 13271-67  пестицидів;     ГОСТ 10444.15-94 *
*             92 6982  Нормативний   мікробіологічних  ГОСТ 26668-85  *
*                  документ     показників;     ГОСТ 26669-85  *
*                  на конкретну   наявності гельмінтів;ГОСТ 26670-91  *
*                  продукцію    вмісту радіонуклідів*ГОСТ 26927-86  *
*                                    ГОСТ 26929-86  *
*                                    ГОСТ 26930-86  *
*                                    ГОСТ 26931-86  *
*                                    ГОСТ 26932-86  *
*                                    ГОСТ 26933-86  *
*                                    ГОСТ 26934-86  *
*                                    ГОСТ 26935-86  *
*                                    Методики, що   *
*                                    затверджені   *
*                                    Мінздравом    *
*                                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*1904    30.41.    91 9400  ГОСТ 18488-73  Пункти       ГОСТ 8756.0-70  *
*2104    Концентрати 91 9410  ГОСТ 19327-84  нормативного    ГОСТ 8756.18-70 *
*      харчові,  91 9420  ГОСТ 21831-76  документа, в яких  ГОСТ 26668-85  *
*      сухі сніданки91 9430  Нормативний   встановлені вимоги ГОСТ 26669-85  *
*             91 9440  документ     щодо:        ГОСТ 26670-91  *
*             91 9500  на конкретну   вмісту токсичних  ГОСТ 26927-86  *
*             91 9510  продукцію    елементів;     ГОСТ 26929-86  *
*             91 9520          вмісту мікотоксинів;ГОСТ 26930-86  *
*             91 9530          залишкових     ГОСТ 26931-86  *
*             91 9600          кількостей     ГОСТ 26932-86  *
*             91 9610          пестицидів;     ГОСТ 26933-86  *
*             91 9620          мікробіологічних  ГОСТ 26934-86  *
*             91 9630          показників;     ГОСТ 26935-86  *
*             91 9640          вмісту радіонуклідів*Методики, що  *
*             91 9800                    затверджені   *
*             91 9820                    Мінздравом    *
*             91 9830                    СРСР       *
*             91 9840                             *
*             91 9860                             *
*             91 9900                             *
*             91 9910                             *
*             91 9920                             *
*******************************************************************************************
*1704 90 610 30.42.    91 2200  ГОСТ 7060-79   Пункти       ГОСТ 26927-86  *
*1704 90 750 Цукристі  91 2600  ГОСТ 6478-89   нормативного    ГОСТ 26930-86  *
*      кондитерські      Нормативний   документа, в яких  ГОСТ 26931-86  *
*      вироби        документ     встановлені вимоги ГОСТ 26932-86  *
*      (драже, ірис)     на конкретну   щодо:        ГОСТ 26933-86  *
*      з терміном      продукцію    вмісту токсичних  ГОСТ 26934-86  *
*      придатності               елементів;     ГОСТ 27543-87  *
*      до                   вмісту мікотоксинів,Методики, що   *
*      споживання               мікробіологічних  затверджені   *
*      не менше                показників;     Мінздравом    *
*      30 діб                 вмісту радіонуклідів*СРСР      *
*******************************************************************************************
*1905    30.43.    91 3000  ГОСТ 14031-68  Пункти       ГОСТ 26927-86  *
*1704 90 510 Борошняні       ГОСТ 14032-68  нормативного    ГОСТ 26930-86  *
*      кондитерські      ГОСТ 14033-68  документа, в яких  ГОСТ 26931-86  *
*      вироби з       ГОСТ 14621-78  встановлені вимоги ГОСТ 26932-86  *
*      терміном        ГОСТ 15052-69  щодо:        ГОСТ 26933-86  *
*      придатності      ГОСТ 15810-80  вмісту токсичних  ГОСТ 26934-86  *
*      до споживан-     ГОСТ 24901-89  елементів;     ГОСТ 27543-87  *
*      ня понад       Нормативний   вмісту мікотоксинів;Методики, що   *
*      3 місяці       документ     залишкових     затверджені   *
*                  на конкретну   кількостей     Мінздравом    *
*                  продукцію    пестицидів;     СРСР       *
*                          мікробіологічних           *
*                          показників;             *
*                          вмісту радіонуклідів*        *
*******************************************************************************************
*2103    30.44. Соуси 91 6174  ДСТУ 281-95   Пункти       ГОСТ 26670-91  *
*      і приправи 91 6212  ДСТУ 2118-93   нормативного    ГОСТ 26927-86  *
*             91 6213  (ГОСТ 17471-93) документа, в яких  ГОСТ 26930-86  *
*             91 6240  ГОСТ 18077-72  встановлені вимоги ГОСТ 26931-86  *
*             91 6324  Нормативний   щодо:        ГОСТ 26932-86  *
*             91 6970  документ     вмісту токсичних  ГОСТ 26933-86  *
*                  на конкретну   елементів;     ГОСТ 26934-86  *
*                  продукцію    вмісту нітратів;  ГОСТ 27543-87  *
*                          вмісту мікотоксинів;ГОСТ 10444.1-84 *
*                          залишкових     ГОСТ 10444.2-75 *
*                          кількостей     ГОСТ 10444.3-85 *
*                          пестицидів;     ГОСТ 10444.4-85 *
*                          вмісту афлотоксинів;ГОСТ 10444.7-86 *
*                          мікробіологічних  ГОСТ 10444.8-88 *
*                          показників;     ГОСТ 10444.9-88 *
*                          вмісту радіонуклідів*ГОСТ 10444.11-89*
*                                    ГОСТ 10444.12-88 *
*                                    ГОСТ 10444.15-75 *
*                                    Методики, що   *
*                                    затверджені   *
*                                    Мінздравом    *
*                                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*2001    30.45.    91 6015  ГОСТ 937-91   Пункти       ГОСТ 26670-91  *
*2002    Консерви  91 6100  ГОСТ 1016-90   нормативного    ГОСТ 26927-86  *
*2003    овочеві (крім91 6110  ГОСТ 1633-73   документа, в яких  ГОСТ 26930-86  *
*2004    плодових  91 6120  ГОСТ 2654-86   встановлені вимоги ГОСТ 26931-86  *
*2005    та ягідних) 91 6130  ГОСТ 3343-89   щодо:        ГОСТ 26932-86  *
*             91 6140  ГОСТ 7231-90   вмісту токсичних  ГОСТ 26933-86  *
*             91 6150  ГОСТ 15842-90  елементів;     ГОСТ 26934-86  *
*             91 6180  ГОСТ 15877-70  вмісту нітратів;  ГОСТ 26935-86  *
*             91 6211  ГОСТ 15979-70  вмісту мікотоксинів;ГОСТ 27543-87  *
*             91 6221  ГОСТ 17472-72  вмісту афлотоксинів;ГОСТ 10444.1-84 *
*             91 6225  ГОСТ 18224-72  залишкових     ГОСТ 10444.2-75 *
*             91 6230  ГОСТ 18316-73  кількостей     ГОСТ 10444.3-85 *
*                  ГОСТ 18611-73  пестицидів;     ГОСТ 10444.4-85 *
*                  ГОСТ 20144-74  мікробіологічних  ГОСТ 10444.5-85 *
*                  Нормативний   показників;     ГОСТ 10444.6-88 *
*                  документ     вмісту радіонуклідів*ГОСТ 10444.7-86 *
*                  на конкретну             ГОСТ 10444.8-88 *
*                  продукцію              ГОСТ 10444.9-88 *
*                                    ГОСТ 10444.11-89 *
*                                    ГОСТ 10444.12-88 *
*                                    ГОСТ 10444.14-91 *
*                                    ГОСТ 10444.15-75 *
*                                    Методики, що   *
*                                    затверджені   *
*                                    Мінздравом    *
*                                    СРСР       *
*******************************************************************************************
*2201    30.46. Води 91 8502  ГОСТ 13273-88  Пункти       ГОСТ 18293-72  *
*2202    мінеральні, 91 8506  ДСТУ 878-93   нормативного    ГОСТ 18826-73  *
*      води питні в 91 8541  Нормативний   документа, в яких  ГОСТ 18963-73  *
*      герметичній 91 8546  документ на   встановлені вимоги ГОСТ 23268.8-78 *
*      тарі         конкретну    щодо:        ГОСТ 23268.9-78 *
*                  продукцію    вмісту токсичних  ГОСТ 26927-86  *
*                          елементів;     ГОСТ 26930-86  *
*                          вмісту нітратів,  ГОСТ 26931-86  *
*                          нітритів;      ГОСТ 26932-86  *
*                          вмісту мезофільних ГОСТ 26933-86  *
*                          аеробних      ГОСТ 26934-86  *
*                          і факультативно-  Методки, що   *
*                          анаеробних     затверджені   *
*                          мікроорганізмів;  Мінздравом    *
*                          вмісту бактерій   СРСР       *
*                          групи кишкової            *
*                          палички               *
*                          (коліформи);             *
*                          наявності              *
*                          патогенних              *
*                          мікроорганізмів, в          *
*                          т.ч. бактерій роду          *
*                          Сальмонелла;             *
*                          Pseudomonas             *
*                          aeroginosa;             *
*                          вмісту радіонуклідів*        *
*******************************************************************************************
*2202    30.47.    91 8510  ГОСТ 28188-89  Пункти       ГОСТ 18963-73  *
*      Напої без-  91 8546  Нормативний   нормативного    ГОСТ 26927-86  *
*      алкогольні з     документ     документа, в яких  ГОСТ 26930-86  *
*      терміном       на конкретну   встановлені вимоги ГОСТ 26931-86  *
*      придатності      продукцію    щодо:        ГОСТ 26932-86  *
*      до спо-                вмісту токсичних  ГОСТ 26933-86  *
*      живання не               елементів;     ГОСТ 26934-86  *
*      менше 30 діб              вмісту мезофільних Методики, що   *
*      (крім                 аеробних      затверджені   *
*      продукції,               і факультативно-  Мінздравом    *
*     зазначеної в              анаеробних     СРСР       *
*      підрозділі               мікроорганізмів;           *
*      30.17)                 вмісту бактерій           *
*                          групи кишкової            *
*                          палички;               *
*                          наявності              *
*                          патогенних              *
*                          мікроорганізмів, в          *
*                          т.ч. бактерій роду          *
*                          Сальмонелла;             *
*                          вмісту радіонуклідів*        *
*******************************************************************************************
 

* Радіологічний контроль продукції виконують для територій, визначених органами державного санітарно-епідемічного нагляду України як неблагополучні щодо радіаційної забрудненості.

____________ 

 

Опрос