Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации средств вычислительной техники

Госстандарт
Приказ, Правила от 25.06.1997 № 366
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки

Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації
від 25 червня 1997 року N 366

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 серпня 1997 р. за N 295/2099

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 10 жовтня 2000 року N 590

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки (додаються).

2. Керівникам органів із сертифікації засобів обчислювальної техніки довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Верещагу Є. М.

 

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 25 червня 1997 р. N 366

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 серпня 1997 р. за N 295/2099

 

 
 
 

ПРАВИЛА
ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо проведення обов'язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки (далі - ЗОТ) в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі Система).

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ЗОТ та випробувальних лабораторій (центрів), акредитованих у Системі, а також для підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, у тому числі іноземних.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1. Під час розробки Правил використані такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування";

ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

ДСТУ 3230-95 "Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення";

ДСТУ 3412-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації";

ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції";

ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення";

ДСТУ 3415-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи";

ДСТУ 3417-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується";

ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення";

ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис";

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1. Поняття, терміни та їх визначення, що використовуються у цьому документі, відповідають ДСТУ 2462, ДСТУ 3230, ДСТУ 3498 та ДСТУ 3278.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

3.2. Контрольні випробування - випробування, які проводяться за рішенням і програмою органу із сертифікації з метою контролю відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів.

3.3. Засоби обчислювальної техніки - технічні пристрої, за допомогою яких виконується введення, зберігання, обробка і відображення інформації (за умови програмного забезпечення).

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Сертифікацію ЗОТ у Системі проводять виключно органи із сертифікації, які акредитовані в Системі у встановленому порядку і мають ЗОТ у своїй галузі акредитації (далі - ОС ЗОТ).

Випробування ЗОТ з метою сертифікації проводять тільки випробувальні лабораторії (центри), які акредитовані в Системі і мають ЗОТ у своїй галузі акредитації (далі - ВЛ).

Загальне керівництво, організацію та координацію робіт із сертифікації ЗОТ у Системі здійснює Національний орган із сертифікації - Держстандарт України.

4.2. Об'єктом сертифікації у Системі є ЗОТ, що виробляються в Україні або імпортуються до неї.

4.3 Сертифікація ЗОТ у Системі здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, електромагнітної сумісності та охорони навколишнього природного середовища, а також на відповідність іншим вимогам на замовлення заявника.

(пункт 4.3 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

4.4. Пункт 4.4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590,
 у зв'язку з цим пункти 4.5 та 4.6 вважати
 відповідно пунктами 4.4 та 4.5)

4.4. Усі роботи із сертифікації продукції у Системі оплачуються заявником на договірних умовах.

4.5. Порядок проведення сертифікації ЗОТ у загальному випадку передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд заявки і прийняття рішення за нею із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження чи атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості виробництва, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір, ідентифікацію зразків продукції для випробувань;

- випробування зразків;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

(позиція шоста пункту 4.5 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

- видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

(позиція сьома пункту 4.5 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

- визнання іноземного сертифіката відповідності;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

(позиція дев'ята пункту 4.5 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

- інформацію про результати робіт із сертифікації ЗОТ.

5. ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ ЗОТ

5.1. Подання заявки на сертифікацію

5.1.1. Для проведення сертифікації ЗОТ у Системі заявник подає до ОС ЗОТ заявку (додаток 1), яка реєструється у журналі обліку заявок.

5.1.2. Для проведення сертифікації ЗОТ, що імпортуються, заявки (за схемами сертифікації 4, 5, 6) подаються заявником згідно з Порядком проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженим наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097.

(пункт 5.1.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.1.3. Заявником за схемами з обстеженням виробництва, атестацією виробництва та сертифікацією системи якості може бути тільки юридична особа, яка діє від свого імені або через посередників.

5.1.4. До заявки додаються:

- технічні умови (при наявності);

- експлуатаційна документація;

- ідентифікаційна декларація заявника для продукції, що виробляється серійно (додаток 2).

В ідентифікаційну декларацію на комп'ютерну техніку, виготовлену із комплектуючих виробів інших фірм, мають бути внесені вихідні дані для проведення ідентифікації кінцевого виробу, у тому числі дані складових частин (монітора, материнської плати, процесора, блоків живлення, накопичувачів, елементів мультимедіа та ін.).

5.2. Розгляд заявки і прийняття рішення за нею

5.2.1. ОС ЗОТ під час розгляду заявки виконує такі основні процедури:

- реєструє заявку в журналі обліку і заводить справу про сертифікацію, в якій надалі зберігається все листування і документи щодо сертифікації цього ЗОТ;

- проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення її реквізитів, визначення та ідентифікації підприємств-виготовлювачів ЗОТ, які заявлені на сертифікацію, та супровідних документів;

- визначає перелік додаткових документів, які повинен надати заявник для проведення сертифікації;

- готує документи за прийнятими формами для укладення договору із заявником на проведення передбачених робіт із сертифікації, узгоджує терміни їх виконання та вартість;

- готує рішення за поданою заявкою.

5.2.2. ОС ЗОТ не пізніше 30 діб від дня реєстрації заявки надсилає заявнику рішення, яке містить основні умови сертифікації. У разі позитивного рішення за заявкою ОС ЗОТ одночасно надсилає заявнику проект договору на проведення робіт із сертифікації.

Копії рішення надсилається до:

- органу із сертифікації систем якості (в разі необхідності);

- ВЛ, що буде проводити випробування;

- органу, що буде проводити технічний нагляд (в разі необхідності);

- територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації (далі - ЦСМС) за місцем розташування заявника (для вітчизняних виробників).

5.2.3. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення подальших робіт із сертифікації, заявнику надсилається обгрунтоване рішення і заявка анулюється.

5.2.4. Взаємовідносини між заявником і ОС ЗОТ, ВЛ та органом із сертифікації систем якості (при необхідності) регулюються договорами, укладеними між ними.

5.3. Визначення схеми (моделі) сертифікації

5.3.1. Схема (модель) сертифікації визначається ОС ЗОТ під час розгляду заявки з урахуванням бажання заявника, особливостей та стану виробництва конкретного ЗОТ.

5.3.2. Схемами сертифікації, що застосовуються при обов'язковій сертифікації ЗОТ (додаток 5), є такі:

5.3.2.1. Схема 1. Сертифікація одиничних виробів. Випробування з метою сертифікації проводяться по кожному виробу окремо. На зразок продукції, який пройшов сертифікаційні випробування, видається сертифікат відповідності на термін до одного року. У сертифікаті відповідності зазначається заводський номер зразка. Під час використання цієї схеми сертифікації ОС ЗОТ не виконує технічного нагляду після видачі сертифіката.

5.3.2.2. Схема 2. Сертифікація партії продукції. Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від даної партії в порядку і в кількості, які встановлені ОС ЗОТ згідно з вимогами нормативних документів. За позитивними результатами випробувань сертифікат відповідності на партію виробів (з наведенням кількості сертифікованої партії) видається на термін, визначений ОС ЗОТ з урахуванням гарантійного терміну експлуатації, але не більше одного року. Під час використання цієї схеми сертифікації ОС ЗОТ не виконує технічного нагляду після видачі сертифіката.

5.3.2.3. Схема 3. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно. Ця схема передбачає випробування зразків та технічний нагляд за продукцією шляхом проведення контрольних випробувань зразків. Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок та періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЗОТ. Сертифікат відповідності видається з терміном дії до одного року, що встановлюється угодою між ОС ЗОТ та зявником.

Схема сертифікації також може застосовуватись на стадії розроблення та поставлення продукції на виробництво. При цьому з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування за умови їх проведення в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії.

(підпункт 5.3.2.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.3.2.4. Схема 4. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення обстеження виробництва, випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування, поточне обстеження виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЗОТ. Сертифікат відповідності видається з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою.

(підпункт 5.3.2.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.3.2.5. Схема 5. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно. Ця схема передбачає проведення атестації виробництва, випробування зразків, технічний нагляд (контрольні випробування, контроль атестованого виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЗОТ. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до трьох років).

(підпункт 5.3.2.5 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.3.2.6. Схема 6. Сертифікація ЗОТ, що випускаються серійно. Ця схема передбачає сертифікацію системи якості виробництва або, якщо вона вже сертифікована, - її оцінку, випробування зразків та технічний нагляд (контрольні випробування, контроль і оцінка дієвості системи якості виробництва). Кількість зразків, порядок їх відбору, програма випробувань, порядок і періодичність технічного нагляду визначаються ОС ЗОТ. Видається сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості (до п'яти років).

(пункт 5.3 доповнено підпунктом 5.3.2.6 згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.4. Обстеження виробництва

5.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення відповідності фактичного стану виробництва ЗОТ вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

5.4.2. Обстеження виробництва ЗОТ проводиться ОС ЗОТ і виконується з ініціативи заявника або за рішенням ОС ЗОТ. Порядок проведення обстеження виробництва встановлено в ДСТУ 3957.

(підпункт 5.4.2 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.4.3. Результати обстеження оформляються актом згідно з додатком В ДСТУ 3957, один примірник якого вручається заявнику.

(підпункт 5.4.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.5. Атестація виробництва

5.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільного відтворення показників продукції, що підтверджуються під час сертифікації, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків, що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбору.

5.5.2. Атестація виробництва ЗОТ проводиться ОС ЗОТ і виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС ЗОТ. Порядок проведення цих робіт встановлено ДСТУ 3414.

5.5.3. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який вручається заявнику.

5.6. Сертифікація системи якості

5.6.1. Сертифікація системи якості щодо виробництва ЗОТ, які сертифікуються, проводиться з метою підтвердження того, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, які впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів для запобігання виготовленню такої продукції на постійній основі.

5.6.2. Сертифікація систем якості виробництва ЗОТ проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС ЗОТ. Порядок проведення цих робіт встановлено ДСТУ 3419.

5.6.3. Результати сертифікації системи якості виробництва ЗОТ оформлюються сертифікатом на систему якості, який надсилається заявнику, а його копія - ОС ЗОТ.

5.7. Відбір та ідентифікація зразків для випробувань

5.7.1. Відбір зразків ЗОТ для випробувань проводиться ОС ЗОТ або, за його дорученням, іншою організацією.

Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості, зазначеній в рішенні за заявкою ОС ЗОТ.

Відбір зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків (додаток 3). Копія акта відбору надсилається до ВЛ, яка зазначена в рішенні за заявкою, та, при потребі, заявникові.

(абзац третій пункту 5.7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.7.2. Відібрані зразки повинні бути укомплектовані, опломбовані і упаковані.

Доставку відібраних зразків продукції до ВЛ і повернення їх після випробувань заявник виконує за свій кошт.

Ідентифікація зразків продукції проводиться з метою встановлення їх належності до конкретної моделі продукції, заявленої для сертифікації. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації зазначається код ТН ЗЕД (перші чотири знаки).

(підпункт 5.7.3 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та
 сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.7.3. Ідентифікація зразків проводиться ОС ЗОТ або, за його дорученням, ВЛ, яка зазначена в рішенні за заявкою.

За результатами ідентифікації складається акт ідентифікації (додаток 4).

5.7.4. Зразки ЗОТ, що не пройшли ідентифікації, на випробування з метою сертифікації не приймаються.

ВЛ забезпечує умови зберігання зразків продукції згідно з вимогами експлуатаційної документації протягом усього терміну випробувань, до повернення їх заявнику.

5.8. Випробування зразків з метою сертифікації

5.8.1. Випробування зразків ЗОТ з метою сертифікації проводяться виключно ВЛ, які визначені ОС ЗОТ у рішенні за заявкою. Випробування ЗОТ у ВЛ, що акредитовані лише на технічну компетентність, виконуються під контролем представника ОС ЗОТ.

Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монтажу на місці експлуатації, або використання унікального випробувального обладнання тощо, допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії.

(підпункт 5.8.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та
 сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.8.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів, зазначених у рішенні.

За результатами випробувань ВЛ подає до ОС ЗОТ протокол випробувань продукції. Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником ВЛ. Якщо випробування проводились ВЛ, що акредитовані в Системі тільки на технічну компетентність, протокол випробувань підписується представником ОС ЗОТ, під контролем якого проводились ці випробування, і затверджується керівниками ОС ЗОТ і ВЛ (згідно з ДСТУ 3412).

Під час сертифікації одиничних виробів чи партій продукції в розмірі до 10 виробів за рішенням ОС ЗОТ руйнівні випробування, які необхідні для визначення показників (характеристик) продукції, допускається не проводити (за умови надання заявником достатніх доказів щодо відповідності цих показників (характеристик) вимогам нормативних документів.

(підпункт 5.8.2 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології та
 сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.8.3. У разі отримання негативних результатів хоча б за одним з показників випробування з метою сертифікації припиняються. Про негативні результати випробувань ВЛ повідомляє заявника та ОС ЗОТ, який приймає рішення щодо припинення або можливості продовження робіт із сертифікації.

Повторні випробування, у разі припинення робіт із сертифікації, можуть бути проведені тільки після надання ОС ЗОТ доказів виконання заявником коригувальних заходів для усунення причин, що призвели до невідповідності ЗОТ встановленим вимогам.

(абзац другий пункту 5.8.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.8.4. Зразки продукції, що пройшли випробування з метою сертифікації, в тому числі руйнівні, залишаються власністю заявника.

ОС ЗОТ, якщо вважає потрібним, залишає (за згодою заявника) у себе або передає на відповідальне зберігання заявнику опечатані зразки ЗОТ - "зразки-свідки". Місце і термін зберігання "зразків-свідків" зазначаються в угоді (договорі).

5.9. Аналіз одержаних результатів робіт із сертифікації та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності

5.9.1. ОС ЗОТ проводить аналіз результатів робіт із сертифікації, виконаних відповідно до вимог п. 4.6 цих Правил. Під час аналізу результатів випробувань оцінюється їхня повнота, об'єктивність, вірогідність, показники точності та інші характеристики.

5.10. Видача сертифіката відповідності

5.10.1. Сертифікат відповідності видається ОС ЗОТ на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно.

ОС ЗОТ під час видачі сертифіката відповідності на продукцію укладає із заявником угоду (договір) на право застосування сертифіката відповідності та маркування знаком відповідності продукції (згідно з ДСТУ 2296), якщо це передбачено схемою сертифікації.

5.10.2. На підставі протоколів за позитивними результатами випробувань, акта обстеження виробництва за позитивними висновками чи атестата виробництва або сертифіката на систему якості (залежно від прийнятої схеми сертифікації) ОС ЗОТ оформлює сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи згідно з ДСТУ 3415.

5.10.3. Форми сертифікатів відповідності встановлені ДСТУ 3498. Вибір форми сертифіката відповідності залежить від ступеня підтвердження вимог нормативних документів:

- якщо підтверджена відповідність продукції усім обов'язковим вимогам, то застосовується форма 1;

- якщо підтверджена відповідність продукції усім вимогам, то застосовується форма 2;

- якщо підтверджена відповідність продукції окремим вимогам, то застосовується форма 3 і в сертифікаті перераховуються підтверджені вимоги.

5.10.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС ЗОТ з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку 5. Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє до ОС ЗОТ заявку відповідно до п. 5.1.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності. При цьому випробування зразків продукції за новою заявкою проводяться обов'язково.

У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки партії сертифікованої продукції має видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

(підпункт 5.10.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

5.10.5. У разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це ОС ЗОТ, який проводив сертифікацію. ОС ЗОТ приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

5.10.6. ОС ЗОТ може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідності продукції вимогам, встановленим під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції та ін.;

- внесення заявником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу продукції тощо, що може вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС ЗОТ;

- порушення умов угоди (договору) заявником.

5.10.7. ОС ЗОТ в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії виданого сертифіката відповідності до Держстандарту України, його територіального органу (для вітчизняних виробників) та заявника.

5.10.8. Рішення ОС ЗОТ про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

5.10.9. Коригувальні заходи виконуються заявником продукції зразу ж після одержання рішення ОС ЗОТ про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ОС ЗОТ, що видав сертифікат.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів та контроль за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції.

5.10.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних документів.

5.10.11. Продукція, на яку була зупинена або припинена дія сертифіката відповідності, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення порушень, виявлених під час технічного нагляду.

5.11. Сертифікація ЗОТ, що імпортуються, проводиться відповідно до вимог розділу 5 цих Правил, а у випадках сертифікації за схемами з обстеженням чи атестацією виробництва або сертифікацією системи якості - вимог Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості, затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 (державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р.).

5.12. Визнання іноземного сертифіката відповідності

5.12.1. Порядок визнання сертифікатів відповідності, виданих органами із сертифікації інших країн (далі - іноземний сертифікат), які не є членами Системи, на ЗОТ, що імпортуються в Україну, встановлено ДСТУ 3417.

5.12.2. Рішення про визнання іноземних сертифікатів приймається ОС ЗОТ на підставі підтвердження відповідності продукції обов'язковим вимогам, що встановлені чинними в Україні законодавчими актами і нормативними документами, міжнародними та національними стандартами інших держав.

5.12.3. Для визнання іноземного сертифіката відповідності, виданого країною, з якою не укладено угоди про взаємне визнання, заявник повинен подати до ОС ЗОТ таку документацію:

- заявку з визначенням виробника ЗОТ;

- сертифікат відповідності (або його копію) та протоколи випробувань продукції;

- нормативні документи на ЗОТ і процедури сертифікації (у разі наявності);

- сертифікат на систему якості, атестат (сертифікат) виробництва (у разі наявності);

- звіти інспекції виробництва (у разі наявності);

- товаросупровідну та іншу документацію відповідно до ДСТУ 3417.

5.12.4. ОС ЗОТ розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу, приймає рішення про повне або часткове визнання результатів сертифікації ЗОТ. У разі необхідності ОС ЗОТ може звернутися із запитом про додаткову інформацію до заявника.

5.12.5. Якщо ОС ЗОТ приймає рішення про повне визнання іноземного сертифіката відповідності, він готує свідоцтво про його визнання згідно з ДСТУ 3498, яке реєструє у Реєстрі Системи.

5.12.6. У разі незначних розходжень в оцінці документації щодо показників (характеристик) продукції ОС ЗОТ приймає рішення про часткове визнання результатів сертифікації. У цьому випадку проводяться випробування зразків продукції ВЛ лише за цими показниками (характеристиками), після проведення яких (за позитивними результатами) ОС ЗОТ оформляє сертифікат відповідності згідно з цими Правилами.

5.12.7. У разі значних розходжень під час оцінки документації щодо показників (характеристик) ЗОТ, які підлягають обов'язковій сертифікації, ОС ЗОТ приймає рішення про проведення випробувань зразків продукції в повному обсязі згідно з цими Правилами.

5.13. Визнання іноземного сертифіката (знака) відповідності одиничних зразків або малої партії ЗОТ (партія продукції у кількості до 10 одиниць)

5.13.1. У випадку одиничних зразків або малих партій ЗОТ (які імпортуються в Україну і не мають повного комплекту документів згідно з вимогами п. 5.12.3 цих Правил) заявник подає до ОС ЗОТ такі документи:

- заявку;

- копію контракту на поставку;

- копію товарно-транспортної накладної (інвойс);

- копію сертифіката походження продукції (у разі наявності);

- іноземний сертифікат відповідності (у разі наявності);

- інші документи (на вимогу ОС ЗОТ).

5.13.2. Після розгляду документів ОС ЗОТ видає лист для заявника і начальника митного органу, на підставі якого заявник одержує ЗОТ під свою відповідальність і доставляє його до ОС ЗОТ для проведення сертифікаційних робіт.

5.13.3. Після одержання зразків продукції ОС ЗОТ визначає обсяг сертифікаційних робіт, який включає в себе ідентифікацію знаків відповідності і проведення (у разі необхідності) окремих видів випробувань, що не передбачають руйнівних методів та фізичного пошкодження зразків продукції.

5.13.4. На підставі позитивних результатів експертизи зразків і протоколу випробувань ОС ЗОТ готує рішення з висновком щодо видачі свідоцтва про визнання іноземного сертифіката або сертифіката відповідності.

5.14. Технічний нагляд за сертифікованими ЗОТ проводиться відповідно до ДСТУ 3413.

5.15. Інформація за результатами робіт із сертифікації

5.15.1. ОС ЗОТ веде облік виданих сертифікатів та їх копій і копії сертифікатів надсилає до Держстандарту України.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ОС ЗОТ та організації, що діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, обсяги якої встановлює заявник.

7. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити будь-яке рішення ОС ЗОТ, він повинен подати письмову заяву до ОС ЗОТ не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не зупиняє дії прийнятого рішення ОС ЗОТ.

7.2. Заява розглядається ОС ЗОТ у місячний термін від дня її надходження. Для розгляду спірних питань залучаються співробітники ОС ЗОТ, які не приймали відповідне рішення.

7.3. До заяви додаються такі документи:

- листування щодо спірного питання між заявником, ВЛ та ОС ЗОТ;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразки або фотознімки продукції;

- технічна документація на продукцію (у разі необхідності).

7.4. Заявник має право бути заслуханим при розгляді заяви.

7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити припинення або зупинення дії сертифіката відповідності.

7.6. Рішення письмово доводиться заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.7. У випадку задоволення вимог заявника витрати з розгляду заяви несе ОС ЗОТ.

7.8. У разі незгоди із рішенням ОС ЗОТ заявник має право звернутися до Держстандарту України протягом десяти днів від дня одержання рішення, а також до суду або арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

8. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

8.1. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції

8.1.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

8.1.2. Оплаті заявником підлягають усі роботи, пов'язані з обов'язковою сертифікацією ЗОТ незалежно від її результатів.

8.1.3. Оплата робіт із сертифікації ЗОТ проводиться на підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС ЗОТ відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС ЗОТ. Із одержаних за договором коштів ОС ЗОТ сплачує за проведення відповідних робіт ВЛ або іншим організаціям;

- заявник укладає окремі договори з ОС ЗОТ, ВЛ або іншими організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою, на виконання видів робіт.

8.1.4 Загальна система розрахунків здійснюється відповідно до ДСТУ 3413 та згідно з Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487.

(підпункт 8.1.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.10.2000 р. N 590)

8.2. Витрати заявника на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на собівартість продукції.

 

 

 

ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО

1. _______________________________________________________________
                                                           (найменування заявника,

_________________________________________________________________
                                                          адреса, код за ЄДРПОУ*)

в особі ___________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові та посада)

заявляє, що _______________________________________________________
                              (назва продукції, код за ОКП, код за
ТН ЗЕД для імпортної продукції)

_________________________________________________________________,
 
яка виготовляється ________________________________________________
                                               (серійно, партіями (шт., тис. шт., від N до N виробу), одноразово)

згідно з __________________________________________________________,
                                                (назва та позначення нормативного документа)

відповідає вимогам ________________________________________________
                                                       (назва та позначення нормативних документів)

_________________________________________________________________

і просить провести її сертифікацію у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам зазначених нормативних документів.

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _________________
                                                                                                                       (найменування акредитованої

________________________________________________________________
      випробувальної лабораторії (центру), адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт
                                                  не заповнюється)

3. Заявник зобов'язується:

виконувати всі умови сертифікації;

забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;

сплатити всі витрати за проведення сертифікації.

4. Додаткові відомості _____________________________________________

________________________________________________________________

Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявкою він не заявляв зазначену продукцію для сертифікації в інші органи із сертифікації Системи УкрСЕПРО.

Керівник підприємства 

__________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

"___" _______________ 200__ р.

 

 

М. П.

 

 

____________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 2
до Правил обов'язкової
сертифікації засобів
обчислювальної техніки

ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

   ________________________________________________________
         (найменування виробу, тип, марка)
 
******************************************************************
  Найменування *Тип, *Виробник*Технічні*Марка ізол.* Сертифікат*
 комплектуючих *марка*    * хар-ки *матеріалів *      *
******************************************************************
Дисплей (монітор)*   *    *    *      *      *
Процесор     *   *    *    *      *      *
Материнська плата*   *    *    *      *      *
Клавіатура    *   *    *    *      *      *
Блок живлення  *   *    *    *      *      *
Накопичувач   *   *    *    *      *      *
Мультимедіа   *   *    *    *      *      *
CD-ROM-пристрій *   *    *    *      *      *
Інші       *   *    *    *      *      *
******************************************************************
 
   Керівник підприємства (заявник)
 
   М. П.
 
   Головний бухгалтер

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 3 
до Правил обов'язкової
сертифікації засобів
обчислювальної техніки

АКТ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ

від ___________ 199__ р.

На________________________________________________________________
           (назва заявника, адреса)
__________________________________________________________________
у присутності ____________________________________________________
          (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
відповідно до рішення ОС ЗОТ (назва органу) N ___ від ____________
__________________________________________________________________
 
відібрані зразки продукції
 
******************************************************************
 Назва  * Розмір * Кількість * Зав. *  Дата  * Примітка *
продукції * партії * зразків *  NN *виготовлення*      *
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
 
Стан зразків _____________________________________________________
         (прийняті ВТК, у технологічній упаковці, у
__________________________________________________________________
            транспортній тарі)
 
Відібрані зразки опломбовані (опечатані) _________________________
                      (наводяться ознаки)
 
Представник ОС ЗОТ    __________    _______________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
Представник ВЛ      __________    _______________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
Представник заявника   __________     ______________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)

 

 

 

Назва та адреса ОС ЗОТ
_____________________________________________

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ N _____
від "___" _______________ 200__ р.

_________________________________________________________________,
                                                       (назва продукції за заявкою)

що випускається (ввозиться) ________________________________________
                                                               (найменування підприємства та місце його розташування)

Представник ОС ЗОТ

________________________________________________________________,
                                         (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові) 

представник ВЛ __________________________________________________
                                              (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)

та уповноважений представник заявника _____________________________
                                                                                                       (найменування підприємства)

________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

склали цей акт як свідчення того, що зразки, відібрані за актом відбору зразків від __________ N _____ до заявки від _____________ N _____ за:

призначенням _________________________________,
                                                відповідають, не відповідають

позначенням __________________________________,
                                              відповідають, не відповідають

відомостям з акта відбору щодо:

серійних номерів ______________________________,
                                              відповідають, не відповідають

дати виготовлення _____________________________,
                                             відповідають, не відповідають

реквізитів виробника ___________________________.
                                             відповідають, не відповідають

Згадані зразки ідентифіковані як ___________________________________
                                                                         (назва та позначення продукції, як вона має бути
                                                                                             вписана в сертифікат)

_____________________________, що випускається ___________________

_______________________________________________________________,
                                              (назва виробника та місце його розташування)

класифіковані за ТН ЗЕД ХХХХ (для продукції, що імпортується)
і ______________ бути пред'явлені на випробування з метою сертифікації.
 (можуть, не можуть)

Представник ОС ОС ЗОТ

_______________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Представник ВЛ

_______________________

______________________

Представник заявника

_______________________

______________________

 

 

 

Схеми сертифікації ЗОТ

NN
з/п
схе-
ми

Продукція,
що сертифі-
кується

Назва робіт 

Документи, що видаються ОС ЗОТ

Обстеження виробництва

Атестація виробництва

Сертифікація системи якості

Випробування з метою сертифікації

Технічний нагляд

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Одиничний виріб

Не
проводиться

Не
проводиться 

Не
проводиться

Проводиться щодо кожного виробу

Не
проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб

2

Партія продукції (виробів)

Не
проводиться

Не
проводиться

Не
проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЗОТ

Не
проводиться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії 

3

Продукція, що випускається серійно

Не
проводиться

Не
проводиться

Не
проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЗОТ

Проводиться шляхом випробувань зразків продукції з періодичністю, в обсязі та порядку, встановлених ОС ЗОТ. У разі потреби проводиться перевірка виробництва

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою, з терміном дії до одного року 

Продукція, що випускається серійно

Проводиться

Не
проводиться

Не
проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЗОТ

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЗОТ, і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою, з терміном дії до двох років 

Продукція, що випускається серійно

Не
проводиться

Проводиться

Не
проводиться

Проводяться на зразках продукції, відібраних у порядку і кількості, установлених ОС ЗОТ

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЗОТ і включає перевірку виробництва та контрольні випробування зразків продукції

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

6

Не
проводиться

Не
проводиться

Проводиться органом з сертифікації систем якості

Проводяться у порядку, визначеному ОС ЗОТ

Проводиться у порядку, визначеному ОС ЗОТ та органом з сертифікації систем якості

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

____________ 

Опрос