Идет загрузка документа (230 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типовых учебных планов и программ подготовки водителей на право управления транспортными средствами категорий "трамвай", "троллейбус"

Минобразования
Приказ от 24.03.1997 № 81
Утратил силу

Про затвердження Типових навчальних планів і програм підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорій "трамвай", "тролейбус"

Наказ Міністерства освіти України
від 24 березня 1997 року N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 серпня 1997 р. за N 294/2098

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 18 серпня 2014 року N 942)

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 25.01.94 р. N 22, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 вересня 1997 року погоджені з Міністерством внутрішніх справ та Держжитлокомунгоспом України:

1.1. Типові навчальний план і програму для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "трамвай" (додаються).

1.2. Типові навчальний план і програму для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "тролейбус" (додаються).

2. Керівникам професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та господарювання забезпечити зміст навчально-виховного процесу і терміни навчання за навчальними планами і програмами, що розроблюються на основі Типових навчальних планів і програм підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорій "трамвай", "тролейбус".

Навчання у групах, що розпочали заняття до введення в дію зазначеної типової програмної документації, завершити за раніше діючими навчальними планами і програмами.

3. Вважати такими, що з набранням чинності зазначених у цьому наказі типових навчальних планів і програм не застосовуються на території України:

3.1. Збірник навчальних планів і програм для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних училищах "Водій трамвая" (шифр 5-51), затверджений колишнім Всесоюзним науково-методичним центром професійно-технічного навчання молоді 13 листопада 1989 року.

3.2. Збірник навчальних планів і програм для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних училищах "Водій тролейбусів" (шифр 5-52), затверджений колишнім Всесоюзним науково-методичним центром професійно-технічного навчання молоді 13 листопада 1989 року.

3.3. Інші навчальні плани і програми підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "трамвай", "тролейбус", що затверджувались Держжитлокомунгоспом України, Міністерством освіти України до введення зазначених типових навчальних планів і програм.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління професійно-технічної освіти Сімака А. Д.

 

Перший заступник Міністра

В. О. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник Міністра
внутрішніх справ України

 
 
 
В. С. Чернишов

Заступник Голови
Держжитлокомунгоспу України

 
В. П. Чернявський

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України
від 24 березня 1997 р. N 81
 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 серпня 1997 р. за N 294/2098

Типові навчальний план і програма
для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "трамвай"

Пояснювальна записка

Типові навчальний план і програма призначені для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "трамвай", розроблені відповідно до законів України "Про дорожній рух""Про охорону праці" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програма затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству. Цей документ визначає зміст навчання, необхідний для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "трамвай" у навчальних закладах України усіх типів незалежно від їх статусу і підпорядкованості із забезпеченням рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, враховуючи досягнення науки, техніки, галузеві, регіональні та інші особливості, у процесі розробки своїх (робочих) навчальних планів і програм навчальні заклади можуть доповнювати зазначений в типовому навчальному плані обов'язковий перелік предметів, консультацій, а також змінювати послідовність вивчення тем, їх зміст, кількість годин, відведених на тему, з умовою повного виконання типової програми.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчальних закладах передбачає наступне:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія трамвая, що містить загальнодержавні вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділ "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що, за висновками навчального закладу та підприємств - замовників кадрів, більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретної галузі та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скорегувати типовий навчальний план і програми предметів. При цьому забезпечити необхідний перелік предметів, а також у кожному предметі - розділів і тем, які забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається введення нових навчальних предметів і передбачається, за потребою, збільшення обсягу навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скорегованими програмами визначити обсяг навчального часу на кожний предмет, додати години на екзамени, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку (в тижнях) і розмістити тему кожного предмета таким чином, щоб були додержані етапність та послідовність в їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому необхідно витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скорегувати навчальні програми і плани.

Тривалість навчальної години теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння трамвая - 60 хвилин з урахуванням часу на заміну учнів, підведення підсумків заняття і заповнення документів.

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з предметів "Правила дорожнього руху", "Безпека дорожнього руху" проводяться викладачем.

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з розділу "Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху" предмета "Безпека дорожнього руху" проводяться викладачем, який має медичну освіту.

Лабораторно-практичні заняття з будови, технічного обслуговування трамвая і охорони праці на міському електротранспорті проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

За період навчання учні повинні вивчити будову і технічне обслуговування трамвая, який використовується в місті. За потребою, навчальний заклад у робочій навчально-програмній документації може впроваджувати до змісту предмета "Будова трамвая та його технічний стан" вивчення розділу "Пневматичне обладнання".

Практичне навчання з водіння трамвая проводиться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні та години, передбачені розкладом. У робочих навчальних планах і програмах навчальні заклади можуть передбачати для осіб, які не оволоділи навичками з водіння трамвая, додаткові години навчання учнів водінню трамвая поза сіткою навчального часу в обсягах, що визначаються навчальним закладом за погодженням з підприємствами-замовниками.

Практичне навчання з водіння трамвая, роботи, пов'язані зі щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання водінню індивідуально з кожним учнем. Протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати вправи на тренажері - не більш однієї години, навчальному трамваї - не більш чотирьох годин.

Під час виконання вправ з водіння трамвая учень повинен за годину навчання проїжджати на трамваї не менше 15 км шляху.

Для цього навчальний заклад під час виконання навчальних вправ встановлює на кожну вправу з урахуванням конкретних дорожніх умов відповідний кілометраж пробігу трамвая, визначає з метою повного виконання програми навчальні маршрути і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за їх місцезнаходженням.

Контрольні перевірки навичок водіння здійснюються особою, призначеною наказом навчального закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки водіїв на право керування транспортним засобом категорії "трамвай" та повного виконання типових навчальних планів і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типового навчального плану і програми, пропозиції з розробки та впровадження засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищенню якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресами:

252005, м. Київ - 005, вул. Димитрова, 24, Державний комітет України по житлово-комунальному господарству;

252135, м. Київ - 135, проспект Перемоги, 10, Головне управління професійно-технічної освіти Міністерства освіти України.

Кваліфікаційні вимоги

Професія - водій трамвая.

Кваліфікація - 3-й клас.

Водій трамвая 3-го класу повинен знати:

- будову, принцип дії та можливі несправності трамвайних вагонів та їх обладнання;

- Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, правила експлуатації та безпеки праці в обсязі третьої кваліфікаційної групи електробезпеки;

- періодичність технічного огляду і ремонту трамваїв;

- порядок оформлення та ведення книги поїзда та іншої поїзної документації;

- особливості експлуатації і керування трамваєм в осінньо-зимовий період та інших складних дорожніх умовах;

- правила експлуатації трамваїв на маршрутах із важкими умовами руху;

- профіль та особливості шляху на маршрутах, які обслуговуються господарством;

- порядок дії під час виникнення аварійних ситуацій;

- правила подання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;

- інструкцію про економію електроенергії;

- діючі форми проїзних квитків;

- будову та правила користування радіоустановкою;

- порядок обслуговування пасажирів під час роботи з кондуктором і без кондуктора;

- порядок підпорядкування водія під час виконання службових обов'язків.

Водій трамвая 3-го класу повинен вміти:

- керувати трамваями, які експлуатуються в трамвайному господарстві міста, з виконанням розкладу руху і правил безпеки руху в депо і на лінії;

- виконувати підготовчі роботи перед виїздом на лінію та після повернення в депо;

- проводити зчеплення вагонів для буксирування та керувати поїздом, що буксирується;

- проводити контрольний технічний огляд трамвая під час роботи на лінії;

- визначати і ліквідувати прості неполадки, які виникають на трамваї, під час роботи на лінії;

- визначати характер несправностей і робити записи в книзі поїзда для їх усунення;

- здійснювати контроль за виконанням правил посадки і висадки пасажирів, завантаженням і вивантаженням вантажів;

- користуватися технічними засобами інформації, управління та зв'язку, якими обладнано трамвай;

- інформувати пасажирів про назви зупинок, порядок сплати за проїзд, зачинення дверей та інше;

- виконувати роботи, пов'язані з оплатою пасажирами проїзду;

- подавати першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Типовий навчальний план для підготовки водіїв транспортних засобів категорії "трамвай"

******************************************************************************
*  *                   *    Кількість годин     *
* N *                   ***********************************
*п/п*       Предмети         *теоре-*лабора*на-  *стажу-*всьо-*
*  *                   *тичних*торно-*вчаль-*вання *го  *
*  *                   *   *прак- *ного *   *   *
*  *                   *   *тичних*водін-*   *   *
*  *                   *   *   *ня  *   *   *
******************************************************************************
*1. *Будова трамвая та його технічний стан * 68  * 12  *   *   * 80 *
*2. *Основи експлуатації трамваїв     * 70  * 10  *   *   * 80 *
*3. *Правила дорожнього руху        * 88  * 22  *   *   * 110 *
*4. *Охорона праці             * 22  * 8  *   *   * 30 *
*5. *Безпека дорожнього руху        * 44  * 8  *   *   * 52 *
*6. *Водіння трамвая            *   *   * 50 * 205 * 255 *
*7. *Консультації             * 24  *   *   *   * 24 *
*8. *Іспити в навчальному закладі*     * 24  *   *   *   * 24 *
*9. *Іспити в ДАІ             * 6  *   *   *   *  6 *
******************************************************************************
*  *Всього:                *346  * 60  * 50 * 205 * 661 *
******************************************************************************

* У навчальному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова трамвая та його технічний стан";

- "Правила дорожнього руху";

- "Основи експлуатації трамваїв", "Безпека дорожнього руху", "Охорона праці";

- "Водіння трамвая".

Типовий тематичний план і програма предмета "Будова трамвая та його технічний стан"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *          2            *  3 *  4 *  5 *
***********************************************************************
*  *Розділ I. Механічне обладнання трамваїв   *   *   *   *
* 1.*Загальна та порівняльна характеристика трам-*  1 *  - *  1 *
*  *вайних вагонів, що експлуатуються в місті  *   *   *   *
* 2.*Устаткування кузова. Механізм відчинення та *  2 *  - *  2 *
*  *зачинення дверей              *   *   *   *
* 3.*Візки трамвайних вагонів          *  2 *  - *  2 *
* 4.*Колісні пари                *  2 *  - *  2 *
* 5.*Підвіска                  *  1 *  - *  1 *
* 6.*Силова передача               *  2 *  - *  2 *
* 7.*Механічні гальмові пристрої         *  2 *  - *  2 *
* 8.*Пісочниці, очищувачі скла і запобіжні    *  1 *  - *  1 *
*  *пристрої                  *   *   *   *
* 9.*Тяглові пристрої та пристрої для зчеплення *  1 *  - *  1 *
*  *вагонів                   *   *   *   *
*10.*Перевірка технічного стану механічного   *  2 *  4 *  6 *
*  *обладнання трамвая             *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ II. Електричне обладнання трамваїв  *   *   *   *
*11.*Основи електротехніки            *  4 *  - *  4 *
*12.*Системи керування трамвайними вагонами   *  2 *  - *  2 *
*13.*Струмоприймачі               *  2 *  - *  2 *
*14.*Тяглові двигуни та інші електродвигуни   *  4 *  - *  4 *
*15.*Пускові реостати, прискорювач, індуктивні  *  2 *  - *  2 *
*  *шунти                    *   *   *   *
*16.*Контактори                 *  2 *  - *  2 *
*17.*Реле                    *  6 *  - *  6 *
*18.*Захисні прилади в електричних ланцюгах   *  4 *  - *  4 *
*19.*Контролери                 *  2 *  - *  2 *
*20.*Акумуляторні батареї та низьковольтні    *  4 *  - *  4 *
*  *ланцюги                   *   *   *   *
*21.*Допоміжні низьковольтні ланцюги       *  2 *  - *  2 *
*22.*Контрольно-вимірювальні прилади       *  2 *  - *  2 *
*23.*Радіопідсилювачі              *  2 *  - *  2 *
*24.*Робота силових ланцюгів і ланцюгів керування*  6 *  - *  6 *
*  *в різних режимах руху трамвайних вагонів  *   *   *   *
*25.*Міжвагонні електричні з'єднання. Робота   *  4 *  - *  4 *
*  *вагонів за системою "Багатьох одиниць"   *   *   *   *
*26.*Перевірка технічного стану електричного   *  4 *  8 * 12 *
*  *обладнання трамвая             *   *   *   *
***********************************************************************
*  *   Всього:              * 68 * 12 * 80 *
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ I. Механічне обладнання трамваїв

Тема 1. Загальна та порівняльна характеристика трамвайних
вагонів, що експлуатуються в місті

Коротка характеристика трамвайних вагонів, що експлуатуються в місті. Технічні показники трамвайних вагонів, які експлуатуються в місті. Загальна характеристика окремих видів механічного обладнання трамвайних вагонів. Ознайомлення з розташуванням вузлів і агрегатів вагону.

Тема 2. Устаткування кузова. Механізми відчинення та
зачинення дверей

Устаткування кузова. Кузовне обладнання. Вентиляція та обігрів кузова. Конструкція та кріплення сидінь, вікон, вентиляційних люків. Підлога. З'єднання кузова з візком ходової частини. База вагону. Механізм відчинення й зачинення дверей та його привод. Несправності кузова та його обладнання.

Тема 3. Візки трамвайних вагонів

Призначення та обладнання візка трамвайних вагонів. Передача та сприйняття вертикальних і горизонтальних зусиль у візках на осях колісних пар. Перелік та призначення обладнання, його встановлення на візках. Кріплення тягових двигунів на візках. Характерні несправності візка.

Тема 4. Колісні пари

Будова колісних пар, їх призначення. Колісні пари з твердим бандажем і бандажем з гумовим покриттям, їх обладнання. Основні розміри колісних пар та бандажів. Несправності колісних пар.

Тема 5. Підвіска

Типи підвіски кузова трамвая. Призначення та будова підвіски кузова трамвая. Ресори, поняття про жорсткість і гнучкість. Несправності підвіски кузова трамвая.

Тема 6. Силова передача

Кінематична схема передачі обертального моменту між віссю колісної пари і редуктором вагона. Призначення й будова карданного вала й редуктора. Передаточне число. Несправності силової передачі.

Тема 7. Механічні гальмові пристрої

Призначення і типи механічних гальмових пристроїв, які застосовуються на трамвайних вагонах. Будова механічних гальмових пристроїв трамвайних вагонів та їх приводів. Регулювання. Робота механічних пристроїв та їх приводів. Перевірка ефективності роботи механічних гальмових пристроїв. Знос гальмових накладок і зазор між гальмовими накладками та гальмовими барабанами (дисками, бандажами), що допускаються.

Тема 8. Пісочниці, очищувачі скла і запобіжні пристрої

Призначення, будова, принцип роботи й основні несправності пісочниці, очищувачів скла, дзвінка та запобіжних пристроїв трамвайних вагонів.

Тема 9. Тягові пристрої та пристрої для зчеплення вагонів

Призначення, будова та термін випробування пристроїв для зчеплення вагонів і тягових пристроїв. Відмінність в устаткуванні пристроїв для зчеплення вагонів і тягових пристроїв. Відмінність в устаткуванні пристроїв для зчеплення вагонів. Основні несправності тягових пристроїв та пристроїв для зчеплення вагонів.

Тема 10. Перевірка технічного стану механічного обладнання
трамвая

Перевірка технічного стану деталей кузова трамвая, опалення та системи вентиляції кузова. Регулювання механізму керування дверима трамвая.

Перевірка технічного стану візка, колісних пар, підвіски, тягових пристроїв та пристроїв для зчеплення трамвайних вагонів.

Перевірка технічного стану, кріплення та дії силової передачі, механічних гальмових систем. Експлуатаційне регулювання гальмових механізмів та їх приводів.

РОЗДІЛ II. Електричне обладнання трамваїв

Тема 11. Основи електротехніки

Основи електротехніки. Поняття про електричний струм, напругу, опір. Закон Ома для ділянки ланцюга. Амперметр, вольтметр, омметр, їх застосування на трамваях.

Електричні двигуни, їх застосування на міському електричному транспорті.

Генератори постійного струму, їх робота. Напівпровідникові прилади, що застосовуються на трамваях.

Тема 12. Системи керування трамвайними вагонами

Загальна характеристика систем керування, схем силових ланцюгів керування та призначення основного електричного обладнання трамвайних вагонів. Умовні позначки, що застосовуються в схемах електричних ланцюгів трамвайних вагонів.

Тема 13. Струмоприймачі

Призначення, типи, будова і принцип роботи струмоприймачів. Вимірювання і регулювання сили натиску струмоприймача на контактний дріт. Вплив сили натиску струмоприймача, його справності на експлуатаційні показники роботи трамвайного вагону і транспортного господарства в цілому.

Тема 14. Тягові двигуни та інші електродвигуни

Типи тягових електродвигунів. Призначення, будова тягових електродвигунів трамвайних вагонів, що експлуатуються в місті. Електричні та механічні несправності тягових двигунів. Поняття про електричні характеристики тягових двигунів. Стислі технічні дані тягових двигунів (потужність, струм, напруги, оберти, вага, опір).

Загальна характеристика конструкції та технічні дані допоміжних електродвигунів трамвайних вагонів.

Тема 15. Пускові реостати, прискорювач, індуктивні шунти

Призначення, будова пускових опорів, індуктивних шунтів. Схеми ввімкнення, робота, несправності пускових опорів індуктивних шунтів.

Призначення, будова, принцип роботи, несправності прискорювача. Дії водія, що можуть привести до поломки прискорювача.

Тема 16. Контактори

Призначення, будова, принцип роботи, розташування на вагоні і несправності електромагнітних контакторів силових ланцюгів, ланцюгів керування і допоміжних електричних ланцюгів трамвайних вагонів.

Тема 17. Реле

Призначення, будова, принцип роботи, розташування реле на вагоні. Несправності реле трамвайних вагонів, які експлуатуються в даному місті.

Тема 18. Захисні прилади в електричних ланцюгах

Захист силових електричних ланцюгів, допоміжних ланцюгів керування від перевантаження, короткого замикання, перенапруги.

Автоматичні вимикачі, реле максимального струму, диференціальні реле, реле напруги, нульові реле, плавкі запобіжники та ін. Їх призначення, будова, принцип роботи, характерні несправності.

Тема 19. Контролери

Призначення, типи і загальна характеристика контролерів трамвайних вагонів з безпосередньою і непрямою системами керування. Будова контролерів з безпосередньою і непрямою системами керування, принцип роботи. Призначення, будова і робота групового реостатного контролера та його окремих елементів. Серводвигун. Позиції контролера. Проходження електричного струму по силовому ланцюгу керування на різних позиціях контролера (в період запуску вагона, під час розгону, вибігу, електричного гальмування).

Характерні несправності контролерів.

Тема 20. Акумуляторні батареї та низьковольтні ланцюги

Призначення, типи, будова і робота акумуляторних батарей. Обладнання, що застосовуються для підзарядки акумуляторних батарей на трамвайних вагонах. Апаратура для регулювання величини напруги на виході генератора.

Низьковольтні допоміжні електричні ланцюги і ланцюги керування (світлова і звукова сигналізація, ланцюги приводу дверей, очищувачів скла, аварійного освітлення тощо).

Характерні несправності акумуляторних батарей і низьковольтних ланцюгів.

Тема 21. Допоміжні низьковольтні ланцюги

Ланцюги двигунів компресора, вентилятора, низьковольтного генератора і керування дверима, переведення стрілок, обігрівання салону, обігрівання кабіни водія, освітлення салону вагона, сигналізації, наявності напруги в контактній мережі, освітлення фар.

Тема 22. Контрольно-вимірювальні прилади

Призначення, будова, принцип роботи амперметра, вольтметра, спідометра і схеми їх включення. Несправності контрольно-вимірювальних приладів.

Тема 23. Радіопідсилювачі

Будова і принцип роботи мікрофона, напівпровідникового підсилювача низької частоти, гучномовця, радіоінформатора.

Характерні несправності радіопідсилювачів.

Тема 24. Робота силових ланцюгів і ланцюгів керування в
різних режимах руху трамвайних вагонів

Підготовка електричних ланцюгів трамвайного вагона (поїзда) до його запуску. Робота силових ланцюгів і ланцюгів керування в режимі запуску, розгону, вибігу, електродинамічного гальмування. Величини пускових струмів, струмів гальмування і вибігу. Проходження струму по силовому ланцюгу і ланцюгам керування в різних режимах руху. Принцип дії електродинамічного гальма. Заміна електродинамічного гальма іншими видами гальма.

Тема 25. Міжвагонні електричні з'єднання.
Робота вагонів за системою "Багатьох одиниць"

Призначення, будова і можливі несправності міжвагонних електричних з'єднань. Особливості роботи електричних ланцюгів вагонів, що керуються системою "Багатьох одиниць".

Тема 26. Перевірка технічного стану електричного обладнання
трамвая

Перевірка технічного стану струмоприймачів, тягових двигунів, пуско-гальмових реостатів та індуктивних шунтів.

Перевірка технічного стану контакторів та реле, їх експлуатаційне регулювання.

Перевірка технічного стану контролера, захисних приладів електричних ланцюгів та джерел електричного струму, міжвагонного електричного з'єднання.

Проведення робіт з підготовки вагонів з керуванням за системою "Багатьох одиниць" до експлуатації.

Типовий тематичний план і програма предмета "Основи експлуатації трамвайних вагонів"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *           2           *  3 *  4 *  5 *
***********************************************************************
*  * Розділ I. Електрозабезпечення трамвая   *   *   *   *
* 1.*Система електрозабезпечення трамвая     * 2  * -  * 2  *
* 2.*Контактна мережа трамвая          * 2  * -  * 2  *
* 3.*Управління стрілками пристрою СЦВ і     * 2  * -  * 2  *
*  *автоматики. Несправності контактної мережі *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ II. Колійне господарство      *   *   *   *
* 4.*Будова трамвайних колій. Спецчастини    * 2  * -  * 2  *
*  *трамвайних колій              *   *   *   *
* 5.*План і профіль колії            * 1  * -  * 1  *
* 6.*Огляд і ремонт колії            * 1  * -  * 1  *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ III. Правила технічної експлуатації *   *   *   *
*  * трамвайних вагонів             *   *   *   *
* 7.*Загальні обов'язки водія трамвая      * 6  * -  * 6  *
* 8.*Виїзд із депо. Нульовий рейс        * 8  * 2  * 10  *
* 9.*Обов'язки під час роботи на маршрутах    * 8  * 2  * 10  *
*10.*Швидкість руху і дистанція безпеки     * 4  * -  * 4  *
*11.*Правила проїзду кривих ділянок колії,    * 6  * 2  * 8  *
*  *спецчастин та контактної мережі. Сигнали  *   *   *   *
*  *і дорожні знаки               *   *   *   *
*12.*Особливості роботи в ускладнених умовах   * 4  * -  * 4  *
*13.*Особливості експлуатації трамвайних вагонів * 4  * -  * 4  *
*  *(поїздів) на маршрутах з важкими умовами  *   *   *   *
*  *руху                    *   *   *   *
*14.*Усунення несправностей. Порядок зчеплення і *   *   *   *
*  *розчеплення вагонів. Буксирування (штовхан- * 4  * 2  * 6  *
*  *ня) вагонів (поїздів)            *   *   *   *
*15.*Утримання (зберігання), огляд і ремонт   * 2  * 2  * 4  *
*  *трамваїв                  *   *   *   *
*16.*Зміна водіїв на лінії й повернення     * 4  * -  * 4  *
*  *трамваїв в депо               *   *   *   *
*17.*Правила користування трамваєм. Економія   * 2  * -  * 2  *
*  *електроенергії               *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ IV. Організація руху        *   *   *   *
*18.*Принципи організації руху трамваїв     * 2  * -  * 2  *
*19.*Організація регулярного руху трамваїв    * 2  * -  * 2  *
*20.*Облік регулярного руху трамваїв та система * 4  * -  * 4  *
*  *управління міським електротранспортом    *   *   *   *
***********************************************************************
*  *     Всього:              * 70  * 10  * 80  *
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ I. Електрозабезпечення трамвая

Тема 1. Система електрозабезпечення трамвая

Система електрозабезпечення на міському електротранспорті. Загальна характеристика перетворювачів змінного струму в постійний. Захист ліній постачання електроенергії напругою 600 В від перевантажень та короткого замикання.

Тема 2. Контактна мережа трамвая

Загальні відомості про контактний провід. Основні технічні нормативи контактної мережі: висота підвіски контактного дроту, ізоляція контактного дроту по відношенню до осі рейкової колії, регулювання натягу контактного дроту, падіння напруги, секційні роз'єднувачі, перетин контактних дротів трамвая з тролейбусними. Загальні відомості про системи підвіски контактних дротів трамвая.

Тема 3. Управління стрілками пристрою СЦВ і автоматики.
Несправності контактної мережі

Призначення, будова і принцип роботи серійних і шунтових контактів. Схема управління автоматичними стрілками з об'єднаною і розмежованою системами підвіски повітряних контактів. Режими та швидкість проїзду трамвайних поїздів по стрілках з автоматичним і централізованим управлінням.

Будова сигналізації, блокування і зв'язку на лініях трамвая. Дії водія під час роботи на лінії по недопущенню підпалів і обривів контактної мережі.

Несправності контактної мережі.

РОЗДІЛ II. Колійне господарство

Тема 4. Будова трамвайних колій. Спецчастини трамвайних колій

Загальна характеристика будови трамвайних колій і шляхових споруджень. Нижня і верхня будова колій. Двоколійні і одноколійні ділянки рейкового шляху. Типи рейок та їх кріплення. З'єднання рейок тягами, стикові з'єднання. Електричні з'єднання. Спецчастини колії: стрілки, хрестовини. Ширина колії. Допуски на розширення і звуження. Стрілкові прилади з підігріванням. Взаємодія привода соленоїда з механізмом привода стрілки.

Тема 5. План і профіль колії

План колії. Ширина колії на кривих ділянках. Радіуси кривих колій. Перевищення зовнішніх рейок над внутрішніми на кривих ділянках шляху. Контррейки. Місце її установки, профіль шляху. Межові схилу шляху.

Тема 6. Огляд і ремонт колії

Характерні несправності трамвайних колій. Система і організація обслуговування і ремонту трамвайних колій. Очистка і посилка рейок піском. Мащення спецчастин і рейок на кривих ділянках колії. Відгородження ділянок колії, на яких проводяться ремонтні роботи. Огороджувальні сигнали і знаки. Замощення трамвайних колій.

РОЗДІЛ III. Правила технічної експлуатації трамвайних вагонів

Тема 7. Загальні обов'язки водія трамвая

Основні обов'язки, права та відповідальність підприємств міськелектротранспорту.

Вимоги до працівників міського електротранспорту.

Коротка характеристика вибраної професії, режим роботи, складність та інші фактори, що впливають на роботу водія трамвая.

Прийом на роботу, перевірка технічних знань водіїв трамвая. Порядок підлеглості водія.

Документи, що необхідні водію під час керування трамваєм.

Положення про книгу поїзда трамвайного вагона. Порядок оформлення та ведення книги поїзда.

Тема 8. Виїзд із депо. Нульовий рейс

Явка на роботу, перевірка стану здоров'я, одержання поїзних документів. Перевірка книги поїзда, проходження інструктажу, ознайомлення з наказами, розпорядженнями і оперативними вказівками. Приймання трамвая в депо. Виїзд з місця огляду трамвая та рух по території депо. Проїзд воріт депо, дотримання габаритів.

Нульовий рейс, дії водія на нульовому рейсі. Перевірка справності гальм і обладнання вагонів. Дії водія у разі виявлення технічних несправностей рухомого складу. Порядок руху до кінцевої станції маршруту. Оформлення поїзних документів у диспетчера кінцевої станції маршруту.

Тема 9. Обов'язки водія під час роботи на маршрутах

Зупинки трамвая та їх призначення. Обов'язки водія на початку руху з місця зупинки, під час розгону та під'їзду до зупинки. Обов'язки водія під час руху на перегоні. Вибір режимів руху на перегоні. Здійснення водієм контролю за колією, контактною мережею і навколишньою ситуацією. Дорожна ситуація, що вимагає зупинки поїзда службовим гальмом або екстреним. Види гальмів трамвая. Правила користування гальмами. Застосування екстреного гальмування. Дії водія під час вимушеної зупинки на перегоні. Зміни напрямку руху поїзда і прямування скороченим (подовженим) рейсом. Прибуття поїзда на кінцеву станцію маршруту після виконання зворотного рейсу. Зовнішній огляд поїзда. Обов'язки водія при виході з кабіни. Рух по одноколійних ділянках колії.

Правила під'їзду до трамвая, що стоїть попереду, проїзд повз зустрічний поїзд, під час наближення до перехресть, майданів, пішохідних переходів.

Маневрування і рух поїзда заднім ходом. Рух по лівому шляху (колії). Правила проїзду місць виконання робіт. Обов'язки водія під час обриву контактної мережі, сходу вагонів із рейок, відсутності напруги в контактній мережі, затримки руху.

Тема 10. Швидкість руху і дистанція безпеки

Швидкість руху трамвайних вагонів. Встановлені обмеження швидкості руху. Швидкість руху і фактори, що впливають на вибір її.

Оцінка водієм швидкісних режимів за різних умов: в темну пору доби, під час дощу та снігопаду, зближення із зустрічним транспортом. Залежність гальмового шляху від швидкості.

Встановлені обмеження швидкості руху: до 5 км/год., 10 км/год., 15 км/год., 20 км/год., 25 км/год., 30 км/год.

Дотримання дистанції безпеки руху. Дистанція безпеки в залежності від швидкості руху, стану колії, погоди та ін.

Випадки, які вимагають від водія зупинки поїзда, особливої обережності під час руху.

Тема 11. Правила проїзду кривих ділянок колії, спецчастин
колії та контактної мережі. Сигнали і дорожні знаки

Правила проїзду кривих ділянок колії. Винос зовнішніх кутів і середньої частини кузова під час проїзду кривих ділянок колії. Наслідки недотримання обмежень, черговості проїзду під час виїзду і проїзду по кривих. Правила проїзду пошерстних і протишерстних стрілок і перетинів трамвайних колій. Швидкість руху. Порядок проїзду автоматично регульованих стрілок.

Наслідки недотримання дистанції та правил проїзду автоматичних стрілок. Порядок проїзду секційних ізоляторів і перетинів контактної мережі.

Сигнали і дорожні знаки. Класифікація сигналів та їх призначення.

Сигнали і знаки, що встановлюються трамвайним управлінням.

Значення звукових сигналів, порядок їх застосування.

Тема 12. Особливості роботи в ускладнених умовах

Особливості підготовки та приймання трамваїв перед виїздом на лінію в осінньо-зимовий період. Особливості керування поїздом в осінньо-зимових умовах (ожеледиця, листопад, туман, дощ, снігопад та ін.) і в темний час доби. Вибір режиму руху.

Збільшення небезпеки руху "юзом", буксування вагона за умов листопаду, мокрих і брудних рейок.

Заходи попередження "юзу" і буксування вагона. Обов'язки водія під час руху поїзда по коліях, залитих водою.

Режим руху. Оперативні положення. Вибір швидкості під час введення режимів руху. Особливості роботи в умовах обмеженої видимості. Обов'язки водія у випадку зупинки на лінії в умовах обмеженої видимості. Користування фарами. Дії водія під час грози.

Особливості проїзду ділянок колії по насипах і шляхопроводах.

Тема 13. Особливості експлуатації трамвайних вагонів
(поїздів) на маршрутах з важкими умовами руху

Класифікація маршрутів, порядок допуску водіїв до роботи на маршрутах з важкими умовами руху в залежності від класу кваліфікації та стажу роботи. Вимоги до рухомого складу та утримання колійного господарства, контактної мережі й електропостачання.

Додаткове обладнання ухилів засобами автоматики і сигналізації.

Обов'язки водія під час під'їзду до зупинки перед ухилом. Дистанція безпеки і швидкості руху на спусках і підйомах.

Початок руху від зупинки, що розташована на підйомі.

Дії водія під час вимушеної тривалої зупинки на ухилі, підйомі. Небезпечні наслідки порушення правил проїзду ухилів, підйомів.

Тема 14. Усунення несправностей. Порядок зчеплення і
розчеплення вагонів. Буксирування (штовхання)
вагонів (поїздів)

Дії водія під час виникнення несправностей механічного та електричного обладнання. Порядок зчеплення вагонів з різноманітними зчепами. Буксирування вагонів, поїздів. Штовхання вагонів, поїздів. Швидкість та безпека руху під час буксирування і штовхання поїздів.

Тема 15. Утримання (зберігання), огляд і ремонт трамваїв

Загальні вимоги до депо та рухомого складу. Несправності, за наявності яких експлуатація трамвайних поїздів заборонена. Випуск трамвая із депо. Огляд і ремонт трамвайних вагонів.

Книга поїзда і правила її ведення.

Технічний облік. Огляд поїздів на лінії і порядок усунення несправностей. Організація швидкої технічної допомоги.

Тема 16. Зміна водіїв на лінії й повернення трамваїв в депо

Місце і час зміни поїзних бригад. Правила здавання й приймання поїзда під час зміни водіїв. Оформлення поїзної документації, обов'язки водія трамвая при неявці водія, який заступає на зміну.

Порядок відправки трамвайного поїзда з маршруту та прямування в депо після закінчення роботи на лінії, у випадках технічних несправностей поїзда, дорожньо-транспортної пригоди.

Порядок оформлення поїзних документів. Заїзд на територію депо і поставлення трамвая на площадку стоянки. Оформлення заявок на усунення технічних несправностей.

Здавання й оформлення поїзних документів і екіпіровки поїзда.

Тема 17. Правила користування трамваєм. Економія
електроенергії

Зразки документів, що надають право для безкоштовного проїзду пасажирів. Взаємовідносини водія з пасажирами, працівниками міськелектротранспорту і Державтоінспекції.

Значення економії електроенергії. Шляхи підвищення економічності трамвая.

РОЗДІЛ IV. Організація руху

Тема 18. Принципи організації руху трамваїв

Значення міського пасажирського транспорту в житті міста та вимоги, які пред'являються до нього. Поняття про пасажиропотік і пасажироперевезення, їх залежність від часу доби, дня тижня та періоду року. Маршрутна схема міського транспорту. Розподіл рухомого складу по маршрутах. Відділ експлуатації трамвайного депо та його виробничі функції.

Тема 19. Організація регулярного руху трамваїв

Регулярність руху трамваїв, фактори, які впливають на неї.

Розклад руху та його види. Основа складання розкладів руху трамваїв. Маршрутний інтервал та його залежність від пасажиропотоку.

Тема 20. Облік регулярного руху трамваїв та система
управління міським електротранспортом

Облік та контроль виконання розкладу руху трамваїв. Порядок ведення диспетчером депо добового рапорту про випуск. Центральна диспетчерська та кінцева станція маршруту. Диспетчерська система управління рухом трамваїв. Автоматизована система управління рухом.

Типовий тематичний план і програма предмета "Правила дорожнього руху"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *          2            *  3 *  4 * 5  *
***********************************************************************
*  *Розділ I. Загальні положення, терміни та  *   *   *   *
*  *визначення, обов'язки і права учасників   *   *   *   *
*  *дорожнього руху               *   *   *   *
* 1.*Загальні положення, терміни та визначення  * 3  * -  *  3 *
* 2.*Обов'язки і права водіїв транспортних    * 4  * -  *  4 *
*  *засобів, пішоходів і пасажирів       *   *   *   *
* 3.*Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів,   *   *   *   *
*  *осіб, які керують гужовим транспортом і   * 1  * -  *  1 *
*  *погоничів тварин              *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ II. Регулювання дорожнього руху   *   *   *   *
* 4.*Дорожні знаки та їх характеристика     *18  * -  * 18 *
* 5.*Дорожня розмітка та її характеристика    * 2  * -  *  2 *
* 6.*Дорожнє обладнання та його характеристика  * 2  * -  *  2 *
* 7.*Регулювання дорожнього руху за допомогою  * 4  * -  *  4 *
*  *світлофорів і сигналів регулювальника    *   *   *   *
*  *Лабораторно-практичні заняття (теми 1 - 7) *   * 6  *  6 *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ III. Зупинка і стоянка транспортних *   *   *   *
*  *      засобів             *   *   *   *
* 8.*Попереджувальні сигнали           * 2  * -  *  2 *
* 9.*Порядок руху, зупинка і стоянка       *14  * -  * 14 *
*  *транспортних засобів            *   *   *   *
*10.*Проїзд перехресть              *10  * -  * 10 *
*  *Лабораторно-практичні заняття (теми 8 - 10) *   * 6  *  6 *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ IV. Особливі умови руху       *   *   *   *
*11.*Проїзд пішохідних переходів, зупинок    *   *   *   *
*  *маршрутних засобів і залізничних переїздів. * 6  * -  *  6 *
*  *Переваги маршрутних транспортних засобів  *   *   *   *
*12.*Особливі умови руху             *12  * -  * 12 *
*13.*Перевезення людей та вантажу        * 2  * -  *  2 *
*  *Лабораторно-практичні заняття (теми 11 - 13)*   * 6  *  6 *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього   *   *   *   *
*  *руху                    *   *   *   *
*14.*Номерні, розпізнавальні знаки, написи і   * 1  * -  *  1 *
*  *позначення                 *   *   *   *
*15.*Технічний стан і обладнання транспортних  * 4  * -  *  4 *
*  *засобів                   *   *   *   *
*16.*Окремі питання організації дорожнього    * 1  * -  *  1 *
*  *руху, що потребують узгодження з Державто- *   *   *   *
*  *інспекцією                 *   *   *   *
*  *Лабораторно-практичні заняття (теми 14 - 16)*   * 4  *  4 *
*  *Підсумкова перевірка            * 2  *   *  2 *
***********************************************************************
*  *       Всього:            *88  * 22  * 110 *
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ І. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів,
пішоходів і пасажирів

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим особам керування транспортними засобами.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання.

Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб.

Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя; правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які
керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

РОЗДІЛ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 4. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків.

Попереджувальні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлювання знаків. Назва кожного знака, його значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення.

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із попереджувальними знаками.

Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги з установленим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Знаки пріоритету

Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.

Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком.

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із знаками пріоритету.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Заборонні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із заборонними знаками.

Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком. Винятки, обумовлені Правилами.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Наказові знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії, вимоги і винятки, обумовлені Правилами. Таблички, що можуть застосовуватись із наказовими знаками.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Інформаційно-вказівні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися з інформаційно-вказівними знаками.

Про що інформує чи на що вказує знак водієві, що наближається до ділянки дороги з тим чи іншим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Знаки сервісу

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення. Таблички, що застосовуються із знаками сервісу.

Тема 5. Дорожня розмітка та її характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Горизонтальна розмітка

Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Вертикальна розмітка

Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Тема 6. Дорожнє обладнання та його характеристика

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, направляючі пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Тема 7. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів
і сигналів регулювальника

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофора.

Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху діяти відповідно до сигналів регулювальника.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехресті значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні заняття (теми 1 - 7)

Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора та регулювальника.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

РОЗДІЛ III. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 8. Попереджувальні сигнали

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар.

Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами.

Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації.

Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Тема 9. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних
засобів. Початок руху, зміна напрямку руху

Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням, поворотами і розворотами на перехресті та поза перехрестями. Правила використання смуг гальмування та розгону.

Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, черговість руху не обумовлена.

Порядок руху заднім ходом. Місця, в яких забороняється розворот.

Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку руху.

Розташування транспортних засобів на проїзній частині

Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами, в населених пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг.

Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках.

Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Швидкість руху, дистанція та інтервал

Фактори й обставини, в залежності від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху.

Обмеження швидкості руху в житлових і пішохідних зонах, у населених пунктах, поза населеними пунктами, на автомагістралях, для різних категорій транспортних засобів, під час буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами, для водіїв, стаж роботи яких менше двох років.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані з швидкістю руху.

Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються.

Вимоги до водіїв тихохідних і великовантажних транспортних засобів.

Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху.

Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу.

Зустрічний роз'їзд і обгін

Зустрічний роз'їзд, правила його виконання.

Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону.

Місця, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий.

Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду й обгону.

Зупинка і стоянка

Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи.

Умови, під час яких водій може залишати транспортний засіб на зупинці і стоянці. Стоянка біля тротуару і на тротуарах.

Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка, а в яких - тільки стоянка. Вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки.

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.

Тема 10. Проїзд перехресть

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

Регульовані перехрестя

Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях.

Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків.

Нерегульовані перехрестя

Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття (теми 8 - 10)

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

РОЗДІЛ IV. Особливі умови руху

Тема 11. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних
транспортних засобів і залізничних переїздів.
Переваги маршрутних транспортних засобів

Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком "Діти", що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Інформація, якою повинен керуватися водій під час руху через переїзд.

Випадки, коли забороняється рух через переїзд. Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.

Переваги маршрутних транспортних засобів, які розпочинають рух від позначених зупинок у населених пунктах, та вимоги до їх водіїв.

Вимоги правил щодо користування смугами на дорозі, позначеними дорожніми знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Переваги трамваїв поза перехрестями.

Небезпечні наслідки порушень цих вимог Правил дорожнього руху.

Тема 12. Особливі умови руху

Користування зовнішніми світловими приладами

Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда.

Буксирування й експлуатація транспортних составів

Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорсткому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда

Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Вимоги до учня, майстра навчання або особи, яка навчає керуванню транспортним засобом. Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводиться навчання. Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух транспортних засобів у колонах

Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Установлення розпізнавальних знаків "Колона". Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині, швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.

Рух у житловій зоні

Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливі вимоги правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.

Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Рух по гірських дорогах і на крутих спусках

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Міжнародний рух

Вимоги до водія і механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водія - громадянина України, який виїжджає за кордон.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил користування зовнішніми світловими приладами, буксирування й експлуатації транспортних составів, навчальної їзди, руху транспортних засобів у колоні, руху в житловій зоні, по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також руху по гірських дорогах і на крутих спусках.

Тема 13. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється.

Правила завантаження транспортного засобу й умови розміщення вантажу. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Лабораторно-практичні заняття (теми 11 - 13)

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів та програмованих навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

РОЗДІЛ V. Інші вимоги правил дорожнього руху

Тема 14. Номерні, розпізнавальні знаки. Написи і позначення

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які обов'язкові для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання засобів розпізнавальними знаками. Попереджувальні пристрої (прапорці, щитки). Знак аварійної зупинки (ліхтар).

Небезпечні наслідки порушення вимог до стану номерних і розпізнавальних знаків, написів і позначень.

Тема 15. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється.

Несправності, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатись до місця стоянки або ремонту.

Несправності, при яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 16. Окремі питання організації дорожнього руху, що
потребують узгодження з Державтоінспекцією

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття (теми 14 - 16)

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Типовий тематичний план і програма предмета
"Охорона праці"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *          2            *  3 *  4 *  5 *
***********************************************************************
* 1.* Правові та організаційні основи охорони  *  4 *  - *  4 *
*  * праці                   *   *   *   *
* 2.* Психологія безпеки праці          *  2 *  - *  2 *
* 3.* Основи електробезпеки           *  6 *  2 *  8 *
* 4.* Правила безпеки під час підготовки рухомого*  2 *  2 *  4 *
*  * складу до випуску на лінію та заїзду в депо*   *   *   *
* 5.* Правила безпеки для водіїв під час роботи *  2 *  - *  2 *
*  * на лінії                  *   *   *   *
* 6.* Правила безпеки під час виникнення аварій- *  4 *  4 *  8 *
*  * них ситуацій та основи пожежної безпеки  *   *   *   *
* 7.* Основи гігієни праці, виробничої санітарії.*  2 *  - *  2 *
*  * Медичні огляди               *   *   *   *
***********************************************************************
*  *       Всього:            * 22 *  8 * 30 *
***********************************************************************

Програма

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон України про охорону здоров'я населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Правила внутрішнього розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві, і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Психологія безпеки праці

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці. Психологічні процеси, що управляють трудовою діяльністю (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції), та їх вплив на безпеку праці.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працюючого. Необережність, її причини та боротьба з нею).

Психологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімната психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та впорядкування робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психологічні процеси).

Тема 3. Основи електробезпеки

Дія електричного струму на організм людини. Опір тіла людини та фактори, що впливають на зміну опору. Види травм від ураження електричним струмом та фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Напруга дотикання. Крокова напруга.

Забезпечення безпеки під час обслуговування електроустановок. Конструктивне забезпечення безпеки водія і пасажирів від попадання під дію електричного струму. Вимоги до запобіжників та проводів у ланцюгах, що працюють під високою напругою на рухомому складі.

Технічне і організаційне забезпечення безпеки під час обслуговування електроустановок. Захисне заземлення та занулення. Захисні вимірюючі пристрої в електроустановках та їх класифікація. Основні і додаткові захисні ізолюючі засоби в електроустановках до 1000 В.

Правила застосування і випробування захисних ізолюючих засобів. Перевірка діелектричних рукавиць.

Лабораторно-практичні заняття

Зовнішнім оглядом визначати придатність діелектричних рукавиць, інструменту з ізольованими ручками до роботи в електроустановках до 1000 В. Перевірити діелектричні рукавиці методом скручування на відсутність механічних пошкоджень.

Відпрацювати в класі (навчальному кабінеті) на стенді і на навчальному рухомому складі в депо вправу по заміні запобіжників, користуючись діелектричними рукавицями і штатним набором запобіжників.

Під час огляду навчального рухомого складу в депо перевірити елементи заземлення і занулення окремих вузлів рухомого складу.

Тема 4. Правила безпеки під час підготовки рухомого складу до
випуску на лінію та заїзду в депо

Територія тролейбусного (трамвайного) депо. Виробничі приміщення депо. Правила пересування рухомого складу по території депо і оглядових канавах. Правила безпеки під час приймання рухомого складу. Правила безпеки під час проїзду мийних пристроїв і негабаритних місць. Вимоги до робочого місця водія і його екіпіровка. Правила виконання підготовчих і заключних робіт на рухомому складі в осінньо-зимовий період.

Лабораторно-практичні заняття

Виконання правил безпеки під час підготовки рухомого складу до випуску на лінію та заїзду в депо. Підготовка робочого місця водія і екіпірування рухомого складу. Ознайомлення з організацією роботи диспетчерської і кабіни передрейсового огляду водія.

Тема 5. Правила безпеки для водіїв під час роботи на лінії

Правила безпеки праці водіїв під час роботи на лінії. Правила буксирування і зчеплення.

Загальні вимоги безпеки під час ремонту рухомого складу на лінії. Правила безпеки під час заміни запобіжників. Правила безпеки під час проведення секвенції контролера. Дії водія при неможливості самостійного усунення несправностей.

Тема 6. Правила безпеки під час виникнення аварійних ситуацій
та основи пожежної безпеки

Поняття аварійних ситуацій та їх різновиди. Запобіжні дії з попередження аварійних ситуацій. Дії водія при обриві контактного проводу. Дії водія при витоку струму на корпус рухомого складу.

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала; їх вогнегасильні властивості.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентаря (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентаря і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що є на об'єкті, місця розташування телефонів, пристосувань для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів на випадок пожежі.

Несправності рухомого складу, що можуть стати причиною виникнення пожежі. Методи гасіння рухомого складу при неможливості зняти напругу та з відключеною напругою. Дії водія під час виникнення пожежі на рухомому складі.

Лабораторно-практичні заняття

Шляхом імітації:

- відпрацювати безпечні дії водія під час обриву контактного провода, витоку струму на корпус рухомого складу;

- вивчити методи гасіння пожежі на рухомому складі за різних обставин;

- ознайомитися з передбаченими засобами зв'язку і сповіщення про пожежу, що є на об'єкті. Використання цих засобів на випадок виникнення пожежі;

- ознайомитися з місцезнаходженням на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентаря, та навчитися користуватися ними.

Тема 7. Основа гігієни праці, виробничої санітарії.
Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Медичні огляди - попередні та періодичні. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Типовий тематичний план і програма предмета "Безпека дорожнього руху"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *           2           *  3 *  4 *  5 *
***********************************************************************
*  *Розділ І. Основи безпеки дорожнього руху  *   *   *   *
* 1.*Основи психофізіології праці водія     *  2 *  2 *   4*
* 2.*Професійна надійність водія         *  2 *  - *   2*
* 3.*Етика поведінки водія            *  2 *  - *   2*
* 4.*Експлуатаційні властивості трамвая     *  4 *  - *   4*
* 5.*Дорожні умови                *  2 *  - *   2*
* 6.*Основні технічні прийоми безпечного     *  6 *  - *   6*
*  *керування трамваєм             *   *   *   *
* 7.*Дорожньо-транспортні пригоди та заходи   *  4 *  - *   4*
*  *запобігання їм               *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ II. Медичне забезпечення безпеки   *   *   *   *
*  *      дорожнього руху         *   *   *   *
* 8.*Загальні положення. Основи анатомії та   *  1 *  - *   1*
*  *фізіології людини              *   *   *   *
* 9.*Стан, небезпечний для життя         *  2 *  - *   2*
*10.*Перша допомога потерпілим          *  4 *  4 *   8*
*11.*Послідовність дій у поданні допомоги    *   *   *   *
*  *потерпілим під час дорожньо-транспортних  *  2 *  2 *   4*
*  *пригод                   *   *   *   *
*12.*Алкоголь, наркотики та їх дія на      *  1 *  - *   1*
*  *працездатність водія            *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  *Розділ III. Основи транспортного права   *   *   *   *
*13.*Основні нормативні акти про працю      *  2 *  - *   2*
*14.*Адміністративна і дисциплінарна       *   *   *   *
*  *відповідальність за порушення Правил    *  4 *  - *   4*
*  *дорожнього руху               *   *   *   *
*15.*Кримінальна відповідальність за транспортні *  4 *  - *   4*
*  *злочини                   *   *   *   *
*16.*Відповідальність за заподіяну матеріальну  *  2 *  - *   2*
*  *шкоду та шкоду природі           *   *   *   *
***********************************************************************
*  *     Всього:              * 44 *  8 *  52*
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ I. Основи безпеки дорожнього руху

Тема 1. Основи психофізіології праці водія

Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія. Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, сенсорні і розумові навички в оцінці і прогнозуванні дорожньо-транспортних ситуацій.

Оцінка часу, відстані і швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про складну і просту реакцію. Фактори, від яких залежить реакція. Дія алкоголю, наркотиків, медикаментів і втоми на реакцію водія. Загальна характеристика чутливості. Концентрація, розподіл, переключення чутливості.

Характеристика відчуття: зорового, слухового, дотикового, вестибулярного. Світлова чутливість.

Зір і його характеристика. Гострота зору. Поле зору. Окомір. Адаптація (відновлення зору) при раптовому переході від світла до темряви і навпаки. Освітлення. Зміна поля зору від швидкості руху і зорові ілюзії, хиби в оцінці дорожніх обставин. Дальтонізм.

Стресовий стан. Засоби його попередження. Спосіб самоконтролю і регулювання психофізіологічного стану.

Поняття про аутогенне тренування.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на надійність водія.

Лабораторно-практичні заняття

Вправи для оцінки і тренування точності та швидкості реакції. Оцінка і тренування характеристик уваги. Вправи для оцінки слухового відчуття і тренування точності сприймання. Встановлення часу реакції.

Вправи для оцінки світлової та дотикової чутливості, світлової адаптації.

Тема 2. Професійна надійність водія

Визначення надійності водія. Психофізіологічні якості: моральна стійкість, працездатність. Вплив кваліфікації, освіти, стажу роботи та віку на надійність водія.

Рухові, сенсорні та розумові навички водія, методи їх удосконалення. Дисциплінованість, емоційна стійкість, витривалість, самовладання. Повага до закону, оточуючих, сумлінне виконання обов'язків водія. Важливість правового виховання водія, його свідомого ставлення до виконання правил дорожнього руху.

Значення почуття громадського обов'язку та професійної відповідальності для підвищення надійності водія.

Працездатність водія. Тривалість та інтенсивність фізичних і психологічних навантажень, що допускаються. Організація харчування та відпочинку водія. Вимоги до робочого місця водія. Мікроклімат кабіни водія.

Тема 3. Етика поведінки водія

Соціальна система, що визначає певні норми і стандарти поведінки людини.

Поняття про етику. Етика водія та його взаємовідносини з іншими водіями транспортних засобів, з працівниками Державтоінспекції, лікувальних установ. Культура обслуговування пасажирів. Особлива увага водія до дітей, людей похилого віку, інвалідів, пішоходів з явними ознаками обмеженості пересування.

Етика водія під час дорожньо-транспортних пригод, взаємодії з навколишнім середовищем.

Тема 4. Експлуатаційні властивості трамвая

Експлуатаційні властивості трамвая, що впливають на безпеку руху. Поняття про конструктивну безпеку трамвая. Активна, пасивна, післяаварійна та екологічна безпека трамвая.

Сили, що діють на трамвай під час прямолінійного та криволінійного руху, розгону і гальмування, на поворотах. Тягова сила. Сила опору повітря. Сила інерції.

Швидкість і прискорення. Час і шлях обгону. Взаємодія колеса трамвая з рейковим покриттям. Поняття про коефіцієнт зчеплення колеса з рейкою. Зміна коефіцієнта зчеплення в залежності від стану колеса, рейок, погодних умов і режиму руху трамвая.

Гальмові властивості трамвая. Уповільнення. Гальмовий шлях, а також відстань, яку проходить транспортний засіб з моменту виникнення перешкоди або небезпеки для руху до повної зупинки.

Поперечна стійкість трамвая. Перекидання трамвая. Утрата стійкості на високій швидкості. Стійкість трамвая під час інтенсивного гальмування.

Тема 5. Дорожні умови

Основні елементи дороги та їх характеристика. Повздовжній та поперечний похили. Відстань видимості. Криві в плані та профілі. Види перехресть.

Небезпечні ділянки доріг: звуження проїзної частини, затяжний спуск, під'їзд до мостів і залізничних переїздів, ділянки, де проводяться ремонтні роботи.

Оцінка дорожніх обставин в залежності від конкретних дорожніх умов. Вплив технічного стану колійного господарства і спецчастин, контактної мережі на безпеку руху.

Метеорологічні умови та їх вплив на роботу міськелектротранспорту. Правила користування дорогами і трамвайними коліями в сезонних умовах під час об'їзду закритих ділянок колії.

Тема 6. Основні технічні прийоми безпечного керування
трамваєм

Посадка на робочому місці, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду.

Послідовність маніпуляцій органами керування на початку руху, під час збільшення швидкості та гальмування.

Спостереження водія за дорогою, контактною мережею, навколишніми обставинами.

Під'їзд і від'їзд від зупинки, прийоми зачинення й відчинення дверей, спостереження безпосередньо і через дзеркало заднього виду за виходом і входом пасажирів.

Прийоми рушання і гальмування вагона в складних дорожніх умовах. Особливості керування трамваєм у темну пору доби або інших умовах недостатньої видимості.

Рух вагона під час проїзду ухилів і підйомів, дотримання швидкості руху й безпечної дистанції.

Запобігання "юзу" та буксування вагона.

Тема 7. Дорожньо-транспортні пригоди та заходи запобігання їм

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх кваліфікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часом доби, видами транспортних засобів та іншими факторами.

Основні причини дорожньо-транспортних пригод і умови їх попередження; контроль за безпекою руху.

Організація роботи по забезпеченню безпеки руху на трамвайних підприємствах.

РОЗДІЛ II. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

Тема 8. Загальні положення. Основи анатомії та фізіології
людини

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної допомоги потерпілим.

Медична аптечка для спорядження транспортних засобів.

Організм людини. Органи дихання, серцево-судинна система, їх функції. Характеристика судин (артерій, вен, капілярів). Розміщення основних кровоносних судин, місця для притиснення артерій.

Пульс, його характеристика.

Опорно-руховий апарат. М'язи і зв'язки.

Центральна нервова система.

Тема 9. Стан, небезпечний для життя

Загальні поняття про першу долікарняну допомогу особам, які потерпіли при нещасних випадках або дорожньо-транспортних пригодах.

Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика.

Зупинка серця: причини, ознаки.

Сонячний і тепловий удари, їх ознаки.

Отруєння чадним газом, його ознаки.

Тема 10. Перша допомога потерпілим

Перша допомога при травмах. Забите місце, розтягнення зв'язок та вивихи. Ознаки. Ускладнення. Перша допомога.

Переломи. Види і ознаки. Правила накладання шин. Ускладнення при переломах. Надання першої медичної допомоги при переломах щелепи, ключиці, ребер, хребта та кісток тазу.

Черепно-мозкова травма. Ознаки. Перша допомога. Особливості транспортування.

Травма грудей і живота. Види, ознаки. Пневмоторакс. Перша допомога. Особливості транспортування.

Зупинка дихання. Техніка і способи штучного відновлення дихання.

Непритомність: ознаки, перша допомога.

Опіки теплові та хімічні. Ураження електричним струмом. Отруєння газами, етильованим бензином, антифризом. Ознаки. Перша допомога. Перша допомога тому, хто потопає.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки зупинки кровотечі, штучного дихання, непрямого масажу серця.

Накладання пов'язок: кругової, хрестоподібної, пращевидної, вісімковоподібної, пластирної, косиночної тощо. Особливості накладання пов'язок на різні ділянки тіла.

Іммобілізація кисті, передпліччя, плеча, стегна, стопи.

Подання першої допомоги при теплових і сонячних ударах, опіках, отруєннях газами, замерзанні, обмороженні та потопленні.

Тема 11. Послідовність дій при поданні допомоги потерпілим
під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки вивільнення потерпілого з транспортного засобу в залежності від виду травми. Подання першої допомоги.

Виготовлення із підручних засобів пристроїв для перенесення потерпілого на руках і транспортування його різними транспортними засобами.

Тема 12. Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність
водія

Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що негативно впливають на стан людини: зниження швидкості реакції, послаблення уваги, погіршення зорового відчуття, сонливість, незворотні зміни в організмі. Соціальні наслідки алкоголізму і наркоманії та боротьба з цими негативними явищами.

РОЗДІЛ III. Основи транспортного права

Тема 13. Основні нормативні акти про працю

Законодавство України про працю. Прийом на роботу. Переведення, переміщення працівників. Припинення трудового договору. Сумісництво, суміщення професій, посад. Оплата праці.

Тема 14. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність за
порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Адміністративна відповідальність. Порядок оскарження рішень про адміністративне стягнення.

Дисциплінарні проступки, їх види і відповідальність за їх скоєння. Відповідальність за матеріальні збитки підприємству, що сталися з вини водія.

Тема 15. Кримінальна відповідальність за транспортні злочини

Поняття про злочин на транспорті. Відмінність злочину від інших правопорушень. Поняття про кримінальну відповідальність. Аналіз статей Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за транспортний злочин.

Тема 16. Відповідальність за заподіяну матеріальну шкоду та
шкоду природі

Матеріальна відповідальність. Нормативні акти, що регулюють матеріальну відповідальність громадян. Види матеріальної відповідальності. Збиток, порядок його визначення та відшкодування.

Значення охорони природи. Відповідальність і заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища.

Типовий тематичний план і програма предмета "Водіння трамвая"

******************************************************************
* N *        Предмети          *Кількість   *
*п/п*                      *годин     *
******************************************************************
*  * Розділ I. Навчання на навчальному     *   49**   *
*  *      трамвайному вагоні        *        *
*  *                      *        *
*1. * Вступна бесіда. Прилади керування рухомого *   2    *
*  * складу і тренування в роботі з ними    *        *
*2. * Прийняття трамвайного вагона в депо і на  *   2    *
*  * лінії. Проходження переадресованого    *        *
*  * медичного огляду й інструктажу       *        *
*3. * Рушання з місця, рух і зупинка трамвайного *   6    *
*  * вагона                   *        *
*4. * Рух за маршрутами по місту та заїзд в депо *   10    *
*5. * Керування вагоном у важких та складних   *   8    *
*  * умовах                   *        *
*6. * Визначення несправностей вагона та їх   *   10    *
*  * усунення. Дії водія в аварійних ситуаціях *        *
*7. * Керування трамвайними вагонами інших типів *   5*    *
*8. * Керування трамваєм згідно з розкладом.   *   6    *
*  * Кваліфікаційна перевірка          *        *
*  *                      *        *
*  * Розділ II. Стажування на пасажирському   *  205***   *
*  *      трамвайному вагоні       *        *
******************************************************************
*  * Всього:                  *  254    *
******************************************************************

* При відсутності на підприємстві міськелектротранспорту трамвайних вагонів інших типів, навчальний заклад може використати зазначені години на інші теми предмета.

** Час указано із розрахунку на одного учня безпосередньо на робочому місці водія.

*** В робочих навчальних планах навчальних закладів зазначена кількість годин за погодженням з підприємствами-замовниками може бути збільшена або зменшена на величину до 20%.

Програма

РОЗДІЛ I. Навчання на навчальному трамвайному вагоні

Тема 1. Вступна бесіда. Прилади керування рухомого складу і
тренування в роботі з ними

Поведінка учнів та їх обов'язки на період виробничого навчання на навчальному вагоні. Інструктаж з безпеки праці.

Ознайомлення з призначенням і розташуванням приладів керування в кабіні водія. Посадка на робочому місці, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду.

Робота з приладами керування: прийоми запуску і гальмування вагона, правила ввімкнення реверсора, автомата і електричних ланцюгів керування.

Тема 2. Приймання трамвайного вагона в депо і на лінії.
Проходження передрейсового медичного огляду й
інструктажу

Явка водія в депо. Проходження передрейсового медичного огляду й інструктажу. Ознайомлення з правилами користування нарядом, розкладом, схемою розміщення вагонів на коліях відстою.

Отримання в диспетчера депо необхідного комплекту предметів та шляхових документів, що входять до екіпіровки поїзда у відповідності з Правилами технічної експлуатації трамвая.

Перевірка дії приладів керування вагоном, компостерів. Приймання поїзда в депо та на нульовому рейсі згідно з Правилами технічної експлуатації (ПТЕ), оформлення поїзної документації. Зміна водіїв на кінцевій зупинці. Оформлення книги поїзда під час роботи та здавання вагона в депо.

Тема 3. Рушання з місця, рух і зупинка трамвайного вагона

Підготовка вагона до початку руху з місця. Виїзд із оглядових приміщень і рух вагона по коліях на території депо з дотриманням безпеки руху під час виїзду з воріт приміщень депо.

Рух на нульовому рейсі.

Початок руху вагона, прискорення.

Прийоми плавного гальмування вагона службовим гальмом і вибір величини сповільнення. Прийоми гальмування ручним пневматичним, електричним, колодочним і рейковим гальмами.

Гальмування вагона під час під'їзду до зупинок і в залежності від швидкості руху.

Перевірка дії гальм і гальмового шляху вагона згідно з правилами технічної експлуатації та вимог посадової інструкції до водія трамвая на "нульовому" рейсі.

Прийоми плавного запуску вагона з постійним збільшенням швидкості на прямих ділянках колії.

Відпрацювання навиків контролю запускових і гальмових струмів по амперметру.

Контрольна перевірка навичок керування трамваєм.

Тема 4. Рух за маршрутами по місту та заїзд в депо

Керування вагоном по маршрутах різної складності з дотриманням правил дорожнього руху й посадової інструкції водія трамвая.

Рух вагона на перегоні та спостереження за транспортом, що рухається паралельно або випереджає трамвайний вагон.

Відпрацювання навиків вибору режимів руху на перегоні. Тренування в дотриманні встановлених обмежень швидкості руху вагона на кривих різних радіусів у місцях спецчастин, шляху і контактної мережі. Правила руху вагона по колійних стрілках різної конструкції, в місцях розміщення секційних ізоляторів, контактів автоматичних стрілок і тролейбусних перетинань.

Відпрацювання прийомів і навиків зупинки вагона за завданням і в місцях, позначених зупинковими пунктами трамвая (постійними, тимчасовими, на вимогу і технічними).

Дії водія під час під'їзду й від'їзду від зупинки, прийоми зачинення і відчинення дверей, спостереження безпосередньо і через дзеркало заднього виду за виходом і входом пасажирів.

Відпрацювання прийомів запуску і руху вагона від зупинки.

Відпрацювання навиків безпечного проїзду регульованих і нерегульованих перехресть. Виконання правил зупинки вагона перед перехрестями, правил повороту на перехрестях.

Тренування навиків дотримання міжвагонних дистанцій безпеки за різними швидкостями руху вагона в залежності від стану й профілю колії.

Ознайомлення з прийомами керування вагоном, що забезпечують дотримання графіка руху на лінії.

Відпрацювання навиків керування вагоном під час заїзду в депо.

Проїзд миючої машини. Маневрування на коліях по території депо і поставлення вагона на тривалу стоянку.

Правила здавання вагона на стоянку. Заповнення книги поїзда і оформлення поїзної документації.

Тема 5. Керування вагоном у важких та складних умовах

Рух вагона по брудній колії і за умов листопаду. Відпрацювання навиків попередження виникнення та усунення "юзу" і буксування.

Прийоми рушання і гальмування вагона в складних погодних умовах (туман, злива, снігопад).

Рух вагона під час проїзду ухилів і підйомів з дотриманням швидкості руху і безпечної дистанції.

Прийоми початку руху вагона після зупинки на підйомі чи спуску з дотриманням заходів безпеки руху. Дії водія під час буксування коліс на підйомі.

Тема 6. Визначення несправностей вагона та їх усунення. Дії
водія в аварійних ситуаціях

Дії водія при виникненні несправностей трамвайного вагона під час роботи на лінії. Виявлення та усунення несправностей електричного та механічного обладнання трамвайного вагона, що зустрічаються найбільш часто. Дії водія у випадках неможливості усунення несправностей, що загрожують безпеці руху.

Дії водія під час раптового зникнення електродинамічного гальма. Дії водія під час виникнення "юзу" чи "буксування", скочування вагона на ухилі, у випадках сходу вагона з рейок.

Дії водія при зниженні напруги в контактній мережі, при обриві контактного проводу і пошкодженні струмоприймача.

Дії водія під час появи потенціалу на кузові вагона, при пожежі.

Технічне обслуговування трамвайного вагона.

Тема 7. Керування трамвайними вагонами інших типів

Виконання вправ з керування трамвайними вагонами інших типів. Врахування особливостей керування рухомим складом інших типів.

Тема 8. Керування трамваєм згідно з розкладом. Кваліфікаційна
перевірка

Керування трамваєм з дотриманням Правил технічної експлуатації, Правил дорожнього руху з набуттям досвіду руху за розкладом.

Набуття навиків керування трамвайним поїздом за системою "Багатьох одиниць".

Кваліфікаційна перевірка керування трамваєм.

РОЗДІЛ II. Стажування на пасажирському трамвайному поїзді

Самостійне керування пасажирським вагоном згідно з кваліфікаційною характеристикою під керівництвом водія-інструктора.

Удосконалення і закріплення раніше засвоєних навиків роботи.

Засвоєння передових методів праці.

Контрольна перевірка та співбесіда.

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України
від 24 березня 1997 р. N 81
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 серпня 1997 р. за N 294/2098

 

 
 
 

Типові навчальний план і програма
для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "тролейбус"

Пояснювальна записка

Типові навчальний план і програма призначені для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "тролейбус", розроблені відповідно до законів України "Про дорожній рух", "Про охорону праці" з урахуванням вимог Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Типові навчальний план і програма затверджені Міністерством освіти України, погоджені з Міністерством внутрішніх справ України і Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству. Цей документ визначає зміст навчання, необхідний для підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорії "тролейбус" у навчальних закладах України усіх типів незалежно від їх статусу і підпорядкованості із забезпеченням рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

З метою розширення та зміцнення знань, умінь і навичок учнів, враховуючи досягнення науки, техніки, галузеві, регіональні та інші особливості, у процесі розробки своїх (робочих) навчальних планів і програм навчальні заклади можуть доповнювати зазначений в типовому навчальному плані обов'язковий перелік предметів, консультацій, а також змінювати кількість годин, відведених на тему, з умовою повного виконання типової програми.

Порядок створення робочих навчальних планів і програм у навчальних закладах передбачає наступне:

1. Конкретизувати кваліфікаційну характеристику водія тролейбуса, що містить загальнодержавні вимоги до професії, опрацювавши докладно її розділи "повинен знати" та "повинен вміти".

2. Доповнити розділи "повинен знати" і "повинен вміти" змістом, що, за висновками навчального закладу та підприємств - замовників кадрів більш відображає досягнення науки, техніки, специфіку конкретної галузі та регіону і відповідає віковим, психофізіологічним особливостям учнів та освітньому рівню.

3. Відповідно до вимог доопрацьованої кваліфікаційної характеристики проаналізувати та скорегувати типовий навчальний план і програми предметів. При цьому забезпечити необхідний перелік предметів, а також у кожному предметі - розділів і тем, які забезпечують формування знань і вмінь, передбачених кожним пунктом кваліфікаційної характеристики. При цьому не виключається введення нових навчальних предметів і передбачається, за потребою, збільшення обсягу навчального часу на окремі предмети, консультації та збільшення або зменшення часу на розділи і теми.

4. За скорегованими програмами визначити обсяг навчального часу на кожний предмет, додати години на екзамени, консультації і визначити загальний фонд навчального часу в годинах, який буде свідчити про термін навчання, необхідний для формування знань і вмінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

5. Розподілити зміст усіх предметів на часову сітку (в тижнях) і розмістити тему кожного предмета таким чином, щоб були додержані етапність та послідовність в їх вивченні, необхідні міжпредметні та логічні зв'язки. При цьому необхідно витримати сумарне тижневе навчальне навантаження відповідно до вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти.

6. Остаточно скорегувати навчальні програми і плани.

Тривалість навчальної години теоретичних і лабораторно-практичних занять становить 45 хвилин, а водіння трамвая - 60 хвилин з урахуванням часу на заміну учнів, підведення підсумків заняття і заповнення документів.

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з предметів "Правила дорожнього руху", "Основи керування тролейбусом і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем.

Теоретичні та лабораторно-практичні заняття з розділу "Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху" предмета "Основи керування тролейбусом і безпека дорожнього руху" проводяться викладачем, який має медичну освіту.

Лабораторно-практичні заняття з будови, технічного обслуговування трамвая і охорони праці на міському електротранспорті проводяться з навчальною групою викладачем спільно з майстром виробничого навчання.

За період навчання учні повинні вивчити будову і технічне обслуговування тролейбуса, який використовується в місті.

Практичне навчання з водіння тролейбуса проводиться в сітці навчального часу без відриву учнів від інших занять у дні та години, передбачені розкладом. У робочих навчальних планах і програмах навчальні заклади можуть передбачати для осіб, які не оволоділи навичками з водіння тролейбуса, додаткові години навчання учнів водінню тролейбуса поза сіткою навчального часу в обсягах, що визначаються навчальним закладом за погодженням з підприємствами-замовниками.

Практичне навчання з водіння тролейбуса, роботи, пов'язані зі щоденним технічним обслуговуванням транспортного засобу, здійснюються під керівництвом майстра виробничого навчання водінню індивідуально з кожним учнем. Протягом дня з одним учнем дозволяється відпрацьовувати вправи на тренажері - не більш однієї години, навчальному тролейбусі - не більш чотирьох годин.

Під час виконання вправ з водіння тролейбуса учень повинен за годину навчання проїжджати на тролейбусі не менше 15 км шляху.

Для цього навчальний заклад під час виконання навчальних вправ встановлює на кожну вправу з урахуванням конкретних дорожніх умов відповідний кілометраж пробігу тролейбуса, визначає з метою повного виконання програми навчальні маршрути і погоджує їх з органами Державтоінспекції МВС України за їх місцезнаходженням.

Контрольні перевірки навичок водіння здійснюються особою, призначеною наказом навчального закладу.

З метою забезпечення високої якості навчання під час підготовки водіїв на право керування транспортним засобом категорії "тролейбус" та повного виконання типових навчальних планів і програм пропонується широко використовувати прогресивні форми організації навчально-виховного процесу, сучасні засоби навчання.

Відгуки та побажання щодо удосконалення типового навчального плану і програми, пропозиції з розробки та впровадження засобів навчання, необхідних для комплексного забезпечення навчального процесу та сприяння підвищенню якості навчання і виховання учнів, просимо надсилати за адресами:

252005, м. Київ-005, вул. Димитрова, 24, Державний комітет України по житлово-комунальному господарству;

252135, м. Київ-135, проспект Перемоги, 10, Головне управління професійно-технічної освіти Міністерства освіти України.

Кваліфікаційні вимоги

Професія - водій тролейбуса

Кваліфікація - 3-й клас

Водій тролейбуса 3-го класу повинен знати:

- будову, принцип дії та можливі несправності тролейбусів та їх обладнання;

- Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, правила експлуатації та безпеки праці в обсязі третьої кваліфікаційної групи електробезпеки;

- періодичність технічного огляду і ремонту тролейбусів;

- порядок оформлення та ведення книги поїзда та іншої поїзної документації;

- особливості експлуатації і керування тролейбусом в осінньо-зимовий період та інших складних дорожніх умовах;

- правила експлуатації тролейбусів на маршрутах із важкими умовами руху;

- профіль та особливості шляху на маршрутах, які обслуговуються господарством;

- порядок дії під час виникнення аварійних ситуацій;

- правила подання першої медичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;

- інструкцію про економію електроенергії;

- діючі форми проїзних квитків;

- будову та правила користування радіоустановкою;

- порядок обслуговування пасажирів під час роботи з кондуктором і без кондуктора;

- порядок підпорядкування водія під час виконання службових обов'язків.

Водій тролейбуса 3-го класу повинен вміти:

- керувати тролейбусами, які експлуатуються в тролейбусному господарстві міста, з виконанням розкладу руху і правил безпеки руху в депо і на лінії;

- виконувати підготовчі роботи перед виїздом на лінію та після повернення в депо;

- проводити зчеплення тролейбусів для буксирування та керувати тролейбусом, що буксирується;

- проводити контрольний технічний огляд тролейбуса під час роботи на лінії;

- визначати і ліквідовувати прості неполадки, які виникають у тролейбусі під час роботи на лінії;

- визначати характер несправностей і робити записи в книзі поїзда для їх усунення;

- здійснювати контроль за виконанням правил посадки і висадки пасажирів, завантаженням і вивантаженням вантажів;

- користуватися технічними засобами інформації, управління та зв'язку, якими обладнано тролейбус;

- інформувати пасажирів про назви зупинок, порядок сплати за проїзд, зачинення дверей та інше;

- виконувати роботи, пов'язані з оплатою пасажирами проїзду;

- подавати першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Типовий навчальний план для підготовки водіїв транспортних засобів категорії "тролейбус"

******************************************************************************
*  *                 *      Кількість годин     *
*  *                 ***************************************
* N *                 *   *лабора-*навчаль-*   *   *
*п/п*       Предмети       *теоре-*торно- * ного  *стажу-*всього*
*  *                 *тичних* прак- *водіння *вання *   *
*  *                 *   *тичних *    *   *   *
******************************************************************************
* 1.*Будова тролейбусів та їх технічний* 86 *  16 *    *   * 102 *
*  *стан               *   *    *    *   *   *
* 2.*Основи експлуатації тролейбусів  * 47 *  7 *    *   *  54 *
* 3.*Основи керування тролейбусом і  * 72 *  22 *    *   *  94 *
*  *безпека дорожнього руху      *   *    *    *   *   *
* 4.*Правила дорожнього руху      * 88 *  22 *    *   * 110 *
* 5.*Охорона праці           * 22 *  8 *    *   *  30 *
* 6.*Водіння тролейбуса        *   *    * 110  * 225 * 335 *
* 7.*Консультації           * 24 *    *    *   *  24 *
* 8.*Іспити в навчальному закладі*   * 24 *    *    *   *  24 *
* 9.*Іспити в ДАІ           *  6 *    *    *   *  6 *
******************************************************************************
*  *      Всього       * 369 *  75 * 110  * 225 * 779 *
******************************************************************************

* У навчальному закладі проводяться іспити з предметів:

- "Будова тролейбусів та їх технічний стан"

- "Основи експлуатації тролейбусів"

- "Основи керування тролейбусом і безпека дорожнього руху"

- "Правила дорожнього руху"

- "Охорона праці"

- "Водіння тролейбуса"

Типовий тематичний план і програма предмета "Будова тролейбусів та їх технічний стан"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *          2            *  3 *  4 *  5 *
***********************************************************************
*  * Розділ 1. Механічне обладнання       *   *   *   *
*  * тролейбусів                *   *   *   *
* 1.* Загальна характеристика механічного    * 2  * -  * 2  *
*  * обладнання тролейбусів           *   *   *   *
* 2.* Ходова частина               * 4  * -  * 4  *
* 3.* Рульове керування             * 4  * -  * 4  *
* 4.* Тягова передача              * 2  * -  * 2  *
* 5.* Механічні гальмові прилади         * 4  * -  * 4  *
* 6.* Перевірка технічного стану механічного   * 2  * 4  * 6  *
*  * обладнання тролейбуса           *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ II. Пневматичне обладнання     *   *   *   *
*  * тролейбусів                *   *   *   *
* 7.* Загальна характеристика пневматичного   * 2  * -  * 2  *
*  * обладнання тролейбусів           *   *   *   *
* 8.* Напірна система              * 4  * -  * 4  *
* 9.* Протизаморожувач тролейбусів.       * 4  * -  * 4  *
*  * Вологомасловідокремлювач. Злив конденсату *   *   *   *
*  * з пневмосистеми тролейбуса         *   *   *   *
*10.* Гальмові крани та циліндри         * 4  * -  * 4  *
*11.* Привод крана і керування дверима      * 2  * -  * 2  *
*12.* Пневматична підвіска кузова        * 2  * -  * 2  *
*13.* Перевірка технічного стану пневматичного  * 2  * 4  * 6  *
*  * обладнання тролейбуса           *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ III. Електричне обладнання     *   *   *   *
*  * тролейбусів                *   *   *   *
*14.* Основи електротехніки           * 4  * -  * 4  *
*15.* Системи управління тролейбусами      * 2  * -  * 2  *
*16.* Струмоприймачі               * 2  * -  * 2  *
*17.* Тягові двигуни               * 4  *   * 4  *
*18.* Запуско-гальмові реостати         * 1  * -  * 1  *
*19.* Контактори                 * 2  * -  * 2  *
*20.* Контролери                 * 4  * -  * 4  *
*21.* Запускові й ходові положення контролерів  * 2  * -  * 2  *
*22.* Гальмові положення контролерів       * 2  * -  * 2  *
*23.* Допоміжні ланцюги високої напруги     * 2  * -  * 2  *
*24.* Захист електричних ланцюгів тролейбуса   * 4  * -  * 4  *
*25.* Реле високовольтних ланцюгів        * 4  * -  * 4  *
*26.* Особливі режими роботи електрообладнання  * 2  * -  * 2  *
*27.* Акумуляторні батареї            * 2  * -  * 2  *
*28.* Низьковольтні генератори. Реле-регулятори * 2  * -  * 2  *
*  * зарядки                  *   *   *   *
*29.* Споживачі електричного струму низької   * 2  * -  * 2  *
*  * напруги. Контрольно-вимірювальна апаратура *   *   *   *
*30.* Звукопідсилювачі              * 1  * -  * 1  *
*31.* Перевірка технічного стану електрооблад-  * 6  * 8  * 14  *
*  * нання тролейбуса              *   *   *   *
***********************************************************************
*  *        Всього           * 86  * 16  * 102 *
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ I. Механічне обладнання тролейбусів

Тема 1. Загальна характеристика механічного обладнання
тролейбусів

Основні технічні дані тролейбусів, що експлуатуються в місті. Конструкція шасі та його основних елементів. Призначення та обладнання кузова, системи опалення та вентиляції.

Тема 2. Ходова частина

Загальна будова ходової частини тролейбуса. Рама, її призначення та будова. Мости тролейбуса. Будова ведучих і керованих мостів. Передавальне число ведучого моста. Стабілізація керованих коліс. Кути установки шкворнів і керованих коліс. Вплив розвалу і збіжності керованих коліс на безпеку руху та термін експлуатації шин. Основні несправності ведучих та керованих мостів.

Підвіска. Призначення і типи підвісок. Ресори. Амортизатори. Несправності підвісок тролейбусів.

Передні і задні маточини коліс. Призначення і типи коліс. Кріплення коліс на маточині.

Пневматична шина. Призначення і загальна будова покришки, камери та ободової стрічки. Типи шин. Норми тиску в шинах. Основні несправності коліс і шин, причини їх виникнення.

Тема 3. Рульове керування

Призначення, загальна будова і розміщення рульового керування. Схема повороту тролейбуса. Класифікація рульового керування за принципом дії, типом рульового механізму і рульового привода.

Рульовий механізм, його призначення, тип, передавальне число. Будова і принцип дії рульового механізму. Несправності рульового механізму.

Призначення та будова рульового привода. Рульова трапеція. Будова рульових тяг і шарнірних з'єднань. Люфт руля. Несправності рульового привода.

Тема 4. Тягова передача

Призначення та будова карданного вала, його несправності. Призначення головної передачі. Передача обертального моменту від тягового електродвигуна на ведучі колеса. Півосі. Будова центрального редуктора, його несправності.

Типи обладнання бортових редукторів, їх несправності.

Призначення, будова та робота диференціала, його несправності.

Тема 5. Механічні гальмові прилади

Будова і робота колісних гальмових механізмів та їх привод. Обладнання і робота стоянкового гальма і його привода.

Взаємодія механічного і електродинамічного гальма.

Регулювання гальма. Характерні несправності гальма.

Тема 6. Перевірка технічного стану механічного обладнання
тролейбуса

Перевірка технічного стану кузова, системи опалення та вентиляції, ходової частини, рульового керування, тягової передачі, механічних гальмових приладів.

Визначення несправностей за характерними ознаками.

Вплив технічного стану механічного обладнання на безпеку дорожнього руху та дії водія під час виникнення несправностей.

РОЗДІЛ II. Пневматичне обладнання тролейбусів

Тема 7. Загальна характеристика пневматичного обладнання
тролейбусів

Властивості стислого повітря. Одиниці вимірювання тиску. Манометр, його будова і принцип роботи. Компоновка та монтаж пневматичного обладнання тролейбуса. Порядок заповнення повітрям пневмосистем тролейбусів. Ознайомлення з апаратами пневмообладнання напірної гальмової та допоміжної систем.

Тема 8. Напірна система

Призначення, будова, робота компресора. Характерні несправності. Їх ознаки, причини. Дії водія під час виникнення несправностей компресора.

Призначення, будова, принцип роботи регулятора тиску. Характерні несправності та їх ознаки. Дії водія під час виникнення несправностей електропневматичного регулятора тиску.

Призначення, будова, принцип роботи зворотнього, запобіжного, перепускного, буксирного клапанів. Перевірка їх справності. Характерні несправності, їх ознаки. Дії водія під час виникнення несправності одного з клапанів.

Призначення, будова та розташування резервуарів пневмосистеми на тролейбусах.

Тема 9. Протизаморожувач тролейбусів.
Вологомасловідокремлювач. Злив конденсату
з пневмосистеми тролейбуса

Призначення, будова протизаморожувача, вологомасловідокремлювача, зливних кранів. Правила заповнення антифризом та порядок зливу конденсату.

Характерні несправності протизаморожувача, вологомасловідокремлювача, зливних кранів. Їх ознаки.

Дії водія при виявленні несправностей перелічених апаратів.

Тема 10. Гальмові крани та циліндри

Види гальмових кранів, які використовуються на тролейбусах. Їх призначення, будова, принцип роботи.

Призначення, будова, робота гальмових циліндрів. Регулювання розриву між механічним і електричним гальмом. Ознаки несправностей. Дії водія при виявленні несправностей гальмового крана та циліндрів в разі неправильного регулювання розриву між електричним і механічним гальмом.

Тема 11. Привод крана і керування дверима

Призначення, будова, принцип роботи дверного привода і крана. Характерні несправності дверного привода і крана, їх ознаки. Дії водія під час виникнення несправностей дверного привода і крана.

Тема 12. Пневматична підвіска кузова

Призначення, будова і принцип роботи пневматичної підвіски, редуктора тиску і регулятора рівня кузова. Місця їх установки і кріплення.

Характерні несправності.

Тема 13. Перевірка технічного стану пневматичного обладнання
тролейбуса

Перевірка технічного стану напірної системи, протизаморожувача, вологомасловідокремлювача, гальмових кранів та циліндрів, привода крана і керування дверима, пневматичної підвіски кузова.

Визначення несправностей за характерними ознаками.

Вплив технічного стану пневматичного обладнання на безпеку дорожнього руху.

РОЗДІЛ III. Електричне обладнання тролейбусів

Тема 14. Основи електротехніки

Поняття про електричний струм, напругу, опір. Закон Ома для ділянки ланцюга (кола). Амперметр, вольтметр, омметр, їх застосування на тролейбусі.

Властивості електричного струму. Коротке замикання ланцюга. Запобіжники, акумуляторні батареї, їх застосування на тролейбусах. Електродвигуни, їх застосування на міському електротранспорті.

Робота генератора постійного струму. Напівпровідники, що застосовуються на тролейбусах. Силовий блок тролейбуса.

Тема 15. Системи управління тролейбусами

Загальна характеристика систем керування тролейбусами. Схема електричних ланцюгів тролейбусів, основні електроапарати, що входять до електричних ланцюгів, ознайомлення з розташуванням електроапаратів на тролейбусах.

Тема 16. Струмоприймачі

Типи струмоприймачів, їх призначення, будова та технічні параметри.

Основні несправності струмоприймачів, їх характерні ознаки.

Тема 17. Тягові двигуни

Тягові двигуни тролейбусів. Типи двигунів за способом з'єднання обмотки якоря з обмоткою збудження. Будова, технічні параметри тягового двигуна. Основні несправності, їх характерні ознаки.

Запуск і регулювання обертів вала тягових двигунів тролейбусів. Реостатний запуск двигунів, принцип імпульсивного регулювання напруги на тяговому двигуні.

Тема 18. Запуско-гальмові реостати

Призначення та будова запуско-гальмових реостатів, їх основні несправності та характерні ознаки.

Тема 19. Контактори

Типи контакторів, їх призначення, будова, принцип роботи та технічні параметри.

Основні несправності контакторів, їх характерні ознаки.

Тема 20. Контролери

Призначення, будова, принцип роботи контролерів.

Неавтоматичний і напівавтоматичний запуск тягового двигуна. Основні несправності контролерів, їх характерні ознаки.

Тема 21. Запускові й ходові положення контролерів

Запускові й ходові положення контролерів. Переключення електроапаратів у електричних ланцюгах двигунів під час натискування на ходову педаль.

Тема 22. Гальмові положення контролерів

Гальмові положення контролерів. Переключення електроапаратів в електричних ланцюгах тягових двигунів під час натискування на педаль електродинамічного гальма.

Тема 23. Допоміжні ланцюги високої напруги

Допоміжні високовольтні ланцюги: двигунів компресорів, реле напруги, опалення, допоміжних двигунів.

Основні несправності у високовольтних ланцюгах.

Тема 24. Захист електричних ланцюгів тролейбуса

Захист електричних ланцюгів тролейбусів від струму короткого замикання, струму перевантаження, перенапруги в режимах запуску й електричного гальмування.

Призначення, будова та робота автоматичних вимикачів, їх несправності. Запобіжники високовольтних і низьковольтних ланцюгів. Ознаки спрацювання запобіжників.

Тема 25. Реле високовольтних ланцюгів

Призначення, будова та робота реле високовольтних ланцюгів. Основні несправності реле високовольтних ланцюгів та їх характерні ознаки.

Тема 26. Особливі режими роботи електрообладнання тролейбуса

Особливі режими роботи електрообладнання у разі спрацювання автоматичних вимикачів, запобіжників, високовольтних реле. Дії водія в цих випадках.

Тема 27. Акумуляторні батареї

Призначення, будова та принцип дії акумуляторних батарей. Основні несправності акумуляторних батарей, їх характерні ознаки.

Тема 28. Низьковольтні генератори. Реле-регулятори зарядки

Призначення, будова та принцип дії низьковольтного генератора.

Призначення, будова та принцип дії реле-регулятора зарядки.

Основні несправності низьковольтного генератора та реле-регулятора зарядки, їх характерні ознаки.

Тема 29. Споживачі електричного струму низької напруги.
Контрольно-вимірювальна апаратура

Схема низьковольтних електричних кіл тролейбуса.

Призначення, загальна будова споживачів електричного струму низької напруги, їх розташування.

Призначення, загальна будова та принцип дії контрольно-вимірювальної апаратури на панелі керування тролейбусом.

Основні несправності низьковольтного електрообладнання тролейбуса, їх характерні ознаки.

Тема 30. Звукопідсилювачі

Призначення, загальна будова та принцип дії звукопідсилювачів.

Основні несправності звукопідсилювачів, їх характерні ознаки.

Тема 31. Перевірка технічного стану електрообладнання
тролейбуса

Перевірка технічного стану струмоприймачів, тягових двигунів, запуско-гальмових реостатів, контакторів, контролерів, допоміжних ланцюгів високої напруги, низьковольтного обладнання тролейбусів.

Визначення несправностей за характерними ознаками.

Вплив технічного стану електричного обладнання тролейбуса на безпеку праці та безпеку дорожнього руху.

Типовий тематичний план і програма предмета "Основи експлуатації тролейбусів"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *          2            *  3 *  4 *  5 *
***********************************************************************
*  * Розділ I. Електрозабезпечення тролейбуса  *   *   *   *
* 1.* Система електрозабезпечення тролейбуса   *  2 *  - *  2 *
* 2.* Контактна мережа та її спеціальні частини *  2 *  2 *  4 *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ II. Правила технічної експлуатації *   *   *   *
*  * тролейбуса                 *   *   *   *
* 3.* Загальні обов'язки водія тролейбуса    *  4 *  - *  4 *
* 4.* Виїзд із депо. Нульовий рейс        *  6 *  2 *  8 *
* 5.* Обов'язки водія під час роботи на маршрутах*  8 *  - *  8 *
* 6.* Швидкість руху. Сигналізація        *  3 *  - *  3  *
* 7.* Особливості руху на кривих шляху та    *  3 *  1 *  4 *
*  * спеціальних частинах контактної мережі   *   *   *   *
* 8.* Особливості руху на ділянках із важкими  *  2 *  - *  2 *
*  * умовами руху                *   *   *   *
* 9.* Особливості роботи в осінньо-зимовий пері- *  3 *  1 *  4 *
*  * оди та в умовах обмеженої видимості    *   *   *   *
*10.* Зміна водіїв під час роботи на маршрутах та*  3 *  1 *  4 *
*  * заїзд тролейбуса в депо          *   *   *   *
*11.* Утримання (зберігання), огляд і ремонт   *  2 *  - *  2 *
*  * тролейбусів                *   *   *   *
*12.* Правила користування тролейбусом. Економія *  1 *  - *  1 *
*  * електроенергії               *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ III. Організація руху        *   *   *   *
*13.* Принцип організації руху тролейбусів    *  2 *  - *  2 *
*14.* Організація регулярного руху тролейбусів  *  2 *  - *  2 *
*15.* Облік регулярного руху тролейбусів та   *  4 *  - *  4 *
*  * система управління міським електротранс-  *   *   *   *
*  * портом                   *   *   *   *
***********************************************************************
*  *       Всього:            * 47 *  7 * 54 *
***********************************************************************         

Програма

РОЗДІЛ I. Електрозабезпечення тролейбуса

Тема 1. Система електрозабезпечення тролейбуса

Загальна характеристика перетворювачів змінного струму в постійний. Захист ліній постачання електроенергії напругою 600 В від перевантажень та короткого замикання.

Тема 2. Контактна мережа та її спеціальні частини

Загальні відомості про контактну мережу. Полярність контактних дротів, відстань між позитивним та негативним проводом, висота підвішування дротів відносно дорожного покриття, ізоляція проводів та регулювання їх натягу.

Особливості струмоприймання тролейбусом. Загальні відомості про системи підвішування контактних дротів тролейбуса.

Призначення, будова, принцип роботи та правила проїзду спеціальних частин контактної мережі.

Причини виходу з ладу контактної мережі. Дії водія по запобіганню підпалів та обривів контактних дротів.

РОЗДІЛ II. Правила технічної експлуатації тролейбуса

Тема 3. Загальні обов'язки водія тролейбуса

Основні обов'язки, права та відповідальність підприємств міськелектротранспорту.

Вимоги до працівників міського електротранспорту.

Коротка характеристика вибраної професії, режим роботи, складність та інші фактори, що впливають на роботу водія тролейбуса.

Прийом на роботу, перевірка технічних знань водіїв тролейбуса. Порядок підлеглості водія.

Документи, що необхідні водію під час керування тролейбусом.

Положення про книгу поїзда (тролейбуса). Порядок оформлення та ведення книги поїзда.

Тема 4. Виїзд із депо. Нульовий рейс

Явка на роботу, проходження передрейсового медичного огляду, одержання поїзних документів. Перевірка книги поїзда, проходження інструктажу, ознайомлення з наказами, розпорядженнями і оперативними вказівками. Приймання тролейбуса в депо. Виїзд з місця огляду тролейбуса та рух по території депо. Проїзд воріт депо, дотримання габаритів.

Нульовий рейс, дії водія на нульовому рейсі. Дії водія у разі виявлення технічних несправностей рухомого складу. Оформлення поїзних документів у диспетчера кінцевої станції маршруту.

Тема 5. Обов'язки водія під час роботи на маршрутах

Зупинки тролейбуса та їх призначення. Обов'язки водія на початку руху з місця зупинки, під час розгону та під'їзду до зупинки.

Технічний інтервал. Здійснення водієм контролю за контактною мережею, дорожньою ситуацією. Вимушена зупинка. Дії водія під час вимушеної зупинки на перегоні та ухилі. Обов'язки водія при виході із тролейбуса.

Буксирування тролейбусів.

Порядок руху заднім ходом.

Дії водія під час дорожньо-транспортних пригод, обриву та пошкодження контактної мережі, проїзду ділянок, де проводиться ремонт контактної мережі.

Тема 6. Швидкість руху. Сигналізація

Швидкість руху тролейбусів. Встановлені обмеження швидкості руху. Фактори, що впливають на вибір швидкості руху.

Дотримання дистанції безпеки руху. Залежність гальмового шляху від швидкості.

Сигнали, пов'язані із рухом тролейбусів. Поїзні сигнали. Сигнали регулювання дорожнього руху. Сигнали взаємодії водіїв один з одним, з кондукторами, лінійними робітниками і пасажирами.

Тема 7. Особливості руху на кривих шляху та спеціальних
частинах контактної мережі

Швидкість руху в кривих контактної мережі в залежності від радіуса кривої. Проїзд спеціальних частин контактної мережі.

Тема 8. Особливості руху на ділянках із важкими умовами руху

Класифікація маршрутів. Порядок оформлення допуску до роботи на маршруті з важкими умовами руху. Додаткове обладнання ухилів.

Особливості руху на ділянках із важкими умовами руху.

Тема 9. Особливості роботи в осінньо-зимовий період та в
умовах обмеженої видимості

Особливості підготовки і прийому тролейбуса в осінньо-зимовий період. Особливості керування тролейбусом в осінньо-зимовий період. Дії водія в умовах ожеледиці. Оперативні положення і особливий режим руху.

Особливості роботи в темний період доби і умовах обмеженої видимості (туман, снігопад, дощ тощо).

Тема 10. Зміна водіїв під час роботи на маршрутах та заїзд
тролейбуса в депо

Місце і час зміни поїзних бригад. Правила приймання та передавання тролейбуса під час зміни водіїв. Оформлення поїзної документації. Обов'язки водія першої зміни при неявці водія другої зміни.

Порядок відправлення тролейбуса з маршруту в депо після закінчення роботи на лінії та у випадку технічної неполадки. Порядок оформлення поїзної документації в лінійного диспетчера та слюсаря технічної допомоги. Заїзд тролейбуса на територію депо та поставлення на площадку стоянки. Оформлення заявок на усунення технічних несправностей.

Завдання й оформлення поїзних документів і екіпіровки поїзда.

Тема 11. Утримання (зберігання), огляд і ремонт тролейбусів

Загальні вимоги до депо та рухомого складу. Несправності, за наявності яких експлуатація тролейбусів заборонена. Випуск тролейбуса із депо. Огляд і ремонт тролейбусів. Обкатка тролейбусів після ремонту. Книга поїзда і правила її введення.

Технічний облік. Огляд поїздів на лінії і порядок усунення несправностей. Організація швидкої технічної допомоги.

Тема 12. Правила користування тролейбусом. Економія
електроенергії

Права та обов'язки пасажирів. Взаємовідносини водія з пасажирами, працівниками міськелектротранспорту і Державтоінспекції.

Значення економії електроенергії. Шляхи підвищення економічності тролейбуса. Прийоми і техніка економічного керування тролейбусом.

РОЗДІЛ III. Організація руху

Тема 13. Принцип організації руху тролейбусів

Значення міського пасажирського транспорту в житті міста і вимоги, які пред'являються до нього. Поняття про пасажиропотік та пасажироперевезення, їх залежність від часу доби, дня тижня та періоду року. Маршрутна схема міського транспорту. Розподіл рухомого складу по маршрутах. Відділ експлуатації тролейбусного депо та його виробничі функції.

Тема 14. Організація регулярного руху тролейбусів

Регулярність руху тролейбусів, фактори, які впливають на неї. Швидкість руху та забезпечення перевезень пасажирів, їх взаємозв'язок.

Розклад руху та його види. Основа складання розкладів руху тролейбусів. Маршрутний інтервал та його залежність від пасажиропотоку.

Тема 15. Облік регулярного руху тролейбусів та система
управління міським електротранспортом

Облік та контроль виконання розкладу руху тролейбусів. Порядок ведення добового рапорту диспетчером депо про випуск. Центральна диспетчерська та кінцева станція маршруту. Диспетчерська система управління рухом тролейбусів. Автоматизована система управління рухом.

Типовий тематичний план і програма предмета "Основи керування тролейбусом і безпека дорожнього руху"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *           2           *  3 * 4  *  5 *
***********************************************************************
*  * Розділ I. Основи керування тролейбусом   *   *   *   *
* 1.* Техніка користування органами керування  *  4 *  2 *  6 *
*  * тролейбусом                *   *   *   *
* 2.* Керування тролейбусом в обмежених проїздах *  2 *  2 *  4 *
* 3.* Керування тролейбусом на перехрестях і   *  4 *  - *  4 *
*  * пішохідних переходах            *   *   *   *
* 4.* Керування тролейбусом у транспортному   *  4 *  - *  4 *
*  * потоці                   *   *   *   *
* 5.* Керування тролейбусом у темну пору доби  *  2 *  - *  2 *
*  * і в умовах недостатньої видимості     *   *   *   *
* 6.* Керування тролейбусом за складних дорожніх *  4 *  - *  4 *
*  * умов                    *   *   *   *
* 7.* Керування тролейбусом в особливих умовах. *  4 *  - *  4 *
*  * Дії водія за сигналами цивільної оборони  *   *   *   *
* 8.* Удосконалення майстерності керування    *  4 * 10 * 14 *
*  * тролейбусом                *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ II. Безпека дорожнього руху     *   *   *   *
* 9.* Основи психофізіології праці водія     *  4 *  2 *  6 *
*10.* Професійна надійність водія        *  2 *  - *  2 *
*11.* Етика поведінки водія           *  2 *  - *  2 *
*12.* Експлуатаційні властивості тролейбуса   *  2 *  - *  2 *
*13.* Дорожні умови               *  4 *  - *  4 *
*14.* Дорожньо-транспортні пригоди та заходи   *  4 *  - *  4 *
*  * запобігання їм               *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ III. Медичне забезпечення безпеки  *   *   *   *
*  *       дорожнього руху        *   *   *   *
*15.* Загальні положення. Основи анатомії    *  1 *  - *  1 *
*  * та фізіології людини            *   *   *   *
*16.* Стан, небезпечний для життя        *  2 *  - *  2 *
*17.* Перша допомога потерпілим         *  4 *  4 *  8 *
*18.* Послідовність дій у поданні допомоги    *  2 *  2 *  4 *
*  * потерпілим під час дорожньо-транспортних  *   *   *   *
*  * пригод                   *   *   *   *
*19.* Алкоголь, наркотики та їх дія на праце-  *  1 *  - *  1 *
*  * здатність водія              *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ IV. Основи транспортного права   *   *   *   *
*20.* Основні нормативні акти про працю     *  4 *  - *  4 *
*21.* Адміністративна та дисциплінарна      *  4 *  - *  4 *
*  * відповідальність за порушення Правил    *   *   *   *
*  * дорожнього руху              *   *   *   *
*22.* Кримінальна відповідальність за транспортні*  4 *  - *  4 *
*  * злочини                  *   *   *   *
*23.* Відповідальність за заподіяну матеріальну *  2 *  - *  2 *
*  * шкоду та шкоду природі           *   *   *   *
***********************************************************************
*  *       Всього:            * 72 * 22 * 94 *
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ І. Основи керування тролейбусом

Тема 1. Техніка користування органами керування тролейбусом

Робоче місце водія. Основні органи керування, їх розміщення. Правильна посадка водія в тролейбусі, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду. Положення рук на рульовому колесі і ніг на педалях.

Огляд і оцінка дорожніх обставин перед початком руху, при збільшенні швидкості і гальмуванні.

Послідовність дій органами керування на початку руху, при збільшенні швидкості і гальмуванні.

Прийоми керування рульовим колесом під час зміни напрямку руху двома руками, по черзі правою і лівою рукою, з перехоплюванням. Аналіз типових помилок водія під час зміни напрямку руху.

Прийоми керування гальмовою системою. Повільне, термінове, переривчасте гальмування. Дії водія при відмовах робочої гальмової системи. Користування стоянковою гальмовою системою.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацювання навичок посадки на робоче місце в тролейбусі, підготовки робочого місця, а також правильного положення рук на рульовому колесі та ніг на педалях.

Техніка обертання рульового колеса. Прийоми швидкісного способу кермування двома руками.

Формування навичок маневрування: повороти, розвороти, вирівнювання тролейбуса. Аналіз типових помилок під час маневрування та їх усунення.

Відпрацювання різних прийомів гальмування. Прийоми гальмування при відмові робочого гальма. Користування стоянковою гальмовою системою.

Тема 2. Керування тролейбусом в обмежених проїздах

Поняття про динамічні габарити тролейбуса. Початок руху з місця, зупинка і стоянка. Повороти праворуч, ліворуч і розвороти в обмежених проїздах. Рух через габаритні ворота, розвороти, рух заднім ходом. Маневрування під час виконання зупинки і стоянки.

Лабораторно-практичні заняття

Послідовність дій водія під час рушання і зупинки, керування тролейбусом в обмежених проїздах і русі заднім ходом.

Ознайомлення з порядком поставлення тролейбуса на стоянку.

Тема 3. Керування тролейбусом на перехрестях і пішохідних
переходах

Послідовність огляду доріг під час наближення до перехресть і пішохідних переходів. Керування транспортними засобами під час руху через регульовані, нерегульовані перехрестя, пішохідні переходи, повз місця великого скупчення пішоходів.

Особливості поведінки дітей, їх нездатність до правильної оцінки дорожніх обставин, раптовість прийняття нелогічних рішень. Керування транспортними засобами в місцях можливого виходу на дорогу дітей (школи, дитячі майданчики тощо).

Тема 4. Керування тролейбусом у транспортному потоці

Рух тролейбусів у транспортному потоці. Вибір безпечної дистанції та інтервалу. Керування тролейбусом під час об'їзду нерухомих перепон.

Керування транспортним засобом у місцях зупинок маршрутних транспортних засобів, при зустрічному роз'їзді, випередженні та обгоні.

Тема 5. Керування тролейбусом у темну пору доби і в умовах
недостатньої видимості

Причини, що викликають труднощі під час керування тролейбусом у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Керування тролейбусом під час руху на міських дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Користування світловими приладами.

Керування тролейбусом під час дощу, туману, снігопаду, рушання після передбаченої і вимушеної зупинок або стоянок. Дії водія при осліпленні. Запобігання осліпленню.

Тема 6. Керування тролейбусом за складних дорожніх умов

Керування тролейбусом на дорогах із зниженим коефіцієнтом зчеплення на початку руху, на поворотах, під час гальмування, виїзд на мокре чи засніжене узбіччя. Занесення. Причини, що викликають занесення. Дії водія під час занесення тролейбуса.

Тема 7. Керування тролейбусом в особливих умовах. Дії водія
за сигналами цивільної оборони 

Особливості руху на мостах, естакадах, шляхопроводах. Буксирування механічних транспортних засобів.

Дії водія за сигналами цивільної оборони. Участь у заходах цивільної оборони.

Тема 8. Удосконалення майстерності керування тролейбусом

Спостереження і розбір дорожньо-транспортних ситуацій під час обгону, руху в транспортному потоці, через перехрестя, пішохідні переходи, зупинки маршрутних транспортних засобів.

Розгляд рекомендацій, що забезпечують безпеку руху в цих ситуаціях.

Вивчення вправ з контраварійної підготовки водіїв тролейбусів.

Лабораторно-практичні заняття

Вивчення і практичне виконання вправ швидкісного керування рульовим колесом:

- "маятник" двома руками почергово зі схресним перехватом;

- одноколовий поворот - вирівнювання рульового колеса двома руками вліво, вправо;

- колові повороти рульового колеса вліво, вправо, двома руками з перехресним перехватом на боковому секторі;

- "перехват" у нижньому секторі рульового колеса: через долоню, через тильну сторону кисті.

Вивчення і практичне виконання вправ швидкісного керування рульовим колесом з метою:

- стабілізації тролейбуса під час занесення малої амплітуди;

- стабілізації тролейбуса під час занесення середньої амплітуди;

- стабілізації тролейбуса під час критичного занесення.

Перелік вправ контраварійної підготовки може бути розширений. При цьому кількість годин може бути збільшена за рахунок резерву годин, передбачених навчальним планом. Навчальним закладам слід використовувати методичні рекомендації з контраварійної підготовки водіїв автомобілів, розроблених Міністерством транспорту України.

РОЗДІЛ II. Безпека дорожнього руху

Тема 9. Основи психофізіології праці водія

Психофізіологічні особливості професійної діяльності водія. Індивідуальні психофізіологічні якості водія: відчуття і сприймання, сенсорні і розумові навички в оцінці і прогнозуванні дорожньо-транспортних ситуацій.

Оцінка часу, відстані і швидкості руху. Час реакції водія. Поняття про складну і просту реакцію. Фактори, від яких залежить реакція. Дія алкоголю, наркотиків, медикаментів і втоми на реакцію водія. Загальна характеристика чутливості. Концентрація, розподіл, переключення чутливості.

Характеристика відчуття: зорового, слухового, дотикового, вестибулярного. Світлова чутливість.

Зір і його характеристика. Гострота зору. Поле зору. Окомір. Адаптація (відновлення зору) при раптовому переході від світла до темряви i навпаки. Освітлення. Зміна поля зору від швидкості руху і зорові ілюзії, хиби в оцінці дорожніх обставин. Дальтонізм.

Стресовий стан. Засоби його попередження. Спосіб самоконтролю і регулювання психофізіологічного стану.

Поняття про аутогенне тренування.

Дія алкоголю, наркотиків, нікотину і медикаментів на надійність водія.

Лабораторно-практичні заняття

Вправи для оцінки і тренування точності та швидкості реакції. Оцінка і тренування характеристик уваги. Вправи для оцінки слухового відчуття і тренування точності сприймання. Встановлення часу реакції.

Вправи для оцінки світлової та дотикової чутливості, світлової адаптації.

Тема 10. Професійна надійність водія

Визначення надійності водія. Психофізіологічні якості: моральна стійкість, працездатність. Вплив майстерності, освіти, стажу роботи та віку на надійність водія.

Рухові, сенсорні та розумові навички водія, методи їх удосконалення. Дисциплінованість, емоційна стійкість, витривалість, самовладання. Повага до закону, оточуючих, сумлінне виконання обов'язків водія. Важливість правового виховання водія, його свідомого ставлення до виконання правил дорожнього руху.

Значення, почуття громадського обов'язку та професійної відповідальності для підвищення надійності водія.

Працездатність, стомлення водія. Тривалість та інтенсивність фізичних і психологічних навантажень, що допускаються. Організація харчування та відпочинку водія. Вимоги до робочого місця водія. Мікроклімат кабіни водія.

Тема 11. Етика поведінки водія

Соціальна система, що визначає певні норми і стандарти поведінки людини.

Поняття про етику. Етика водія та його взаємовідносини з іншими водіями транспортних засобів, з працівниками Державтоінспекції, лікувальних установ. Культура обслуговування пасажирів. Особлива увага водія до дітей, людей похилого віку, інвалідів, пішоходів з явними ознаками обмеженості пересування.

Етика водія під час дорожньо-транспортних пригод, взаємодії з навколишнім середовищем.

Тема 12. Експлуатаційні властивості тролейбуса

Експлуатаційні властивості тролейбуса, що впливають на безпеку руху. Поняття про конструктивну безпеку тролейбуса. Активна, пасивна, післяаварійна та екологічна безпека тролейбуса.

Сили, що діють на тролейбус під час прямолінійного руху, розгону і гальмування, на поворотах. Центр ваги та його вплив на стійкість тролейбуса. Опір повітря, сили опору котіння та підйому. Сила інерції.

Швидкість і прискорення.

Сила тяги. Поняття про коефіцієнт зчеплення коліс з покриттям дороги, його зміни в залежності від кліматичних умов, стану шин і доріг, швидкості руху. Вплив поперечного нахилу дороги і бокового вітру на тролейбус.

Керованість тролейбуса. Вплив конструкції та технічного стану шин на керованість тролейбуса. Стабілізація і коливання передніх коліс та їх вплив на прямолінійність руху тролейбуса. Зміна напрямку руху. Плавність руху. Відрив коліс від дороги. Гальмування тролейбуса. Зупинний і гальмовий шлях. Його залежність від швидкості, коефіцієнта зчеплення та інших факторів.

Тема 13. Дорожні умови

Класифікація автомобільних доріг. Основні елементи автомобільних доріг та їх характеристика. Основа і покриття. Проїзна частина і узбіччя. Розділювальні смуги. Віддаль видимості. Криві в плані та профілю. Перехрещення доріг на одному і на різних рівнях. Види перехресть.

Небезпечні ділянки доріг: звуження проїзної частини, свіжовикладене покриття дороги, смоляне і гравійне покриття, спуски, підйоми, під'їзди до мостів, інші небезпечні ділянки доріг.

Користування дорогами в осінньо-зимовий і весняний періоди.

Вплив дорожніх умов на безпеку руху.

Тема 14. Дорожньо-транспортні пригоди та заходи запобігання
їм

Поняття про дорожньо-транспортні пригоди, їх кваліфікація. Статистика дорожньо-транспортних пригод. Розподіл пригод за змінами пори року, днями тижня, часом доби, категоріями доріг, видами транспортних засобів та іншими факторами.

Особливості аварійності в місті.

Основні причини дорожньо-транспортних пригод і умови їх попередження; контроль за безпекою руху.

Поняття про експертизу дорожньо-транспортних пригод.

РОЗДІЛ II. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

Тема 15. Загальні положення. Основи анатомії та фізіології
людини

Дорожньо-транспортний травматизм. Принципи організації медичної допомоги потерпілим. Юридичні аспекти в питаннях подання медичної допомоги потерпілим.

Медична аптечка для спорядження транспортних засобів.

Організм людини. Органи дихання, серцево-судинна система, їх функції. Характеристика судин (артерій, вен, капілярів). Розміщення основних кровоносних судин, місця для притиснення артерій.

Пульс, його характеристика.

Опорно-руховий апарат. М'язи і зв'язки.

Центральна нервова система.

Тема 16. Стан, небезпечний для життя

Загальні поняття про першу долікарняну допомогу особам, які потерпіли при нещасних випадках або дорожньо-транспортних пригодах.

Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика.

Зупинка серця: причини, ознаки.

Сонячний і тепловий удари, їх ознаки.

Отруєння чадним газом, його ознаки.

Тема 17. Перша допомога потерпілим

Забиті місця, розтягнення зв'язок та вивихи: ознаки, ускладнення, перша допомога.

Переломи: види та ознаки, ускладнення при переломах. Подання першої допомоги при переломах щелепи, ключиць, ребер, хребта та кісток тазу. Правила накладання шин.

Черепно-мозкова травма: ознаки, перша допомога, особливості транспортування.

Травми грудей і живота: види та ознаки. Пневмоторакс. Перша допомога. Особливості транспортування.

Зупинка дихання. Техніка і способи штучного відновлення дихання.

Непритомність: ознаки, перша допомога.

Опіки теплові та хімічні. Ураження електричним струмом. Отруєння газами, етильованим бензином, антифризом. Ознаки. Перша допомога. Перша допомога потопаючим.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацювання техніки зупинки кровотечі, штучного дихання, непрямого масажу серця.

Накладання пов'язок: кругової, хрестоподібної, пращевидної, вісімковоподібної, пластирної, косиночної тощо. Особливості накладання пов'язок на різні ділянки тіла.

Іммобілізація кисті, передпліччя, плеча, стегна, стопи.

Подання першої допомоги при теплових і сонячних ударах, опіках, отруєнні газами, замерзанні, обмороженні та потопленні.

Тема 18. Послідовність дій при поданні допомоги потерпілим
під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора, вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Подання першої допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.

Лабораторно-практичні заняття

Відпрацьовування техніки вивільнення потерпілого з транспортного засобу в залежності від виду травми. Подання першої допомоги.

Виготовлення із підручних засобів пристроїв для перенесення потерпілого на руках і транспортування його різними транспортними засобами.

Тема 19. Алкоголь, наркотики та їх дія на працездатність
водія

Небезпечні наслідки вживання алкоголю, наркотиків і ліків, що негативно впливають на стан людини: зниження швидкості реакції, послаблення уваги, погіршення зорового відчуття, сонливість, незворотні зміни в організмі. Соціальні наслідки алкоголізму і наркоманії та боротьба з цими негативними явищами.

РОЗДІЛ IV. Основи транспортного права

Тема 20. Основні нормативні акти про працю

Основні нормативні акти, що діють на транспорті. Закон України "Про дорожній рух". Кваліфікаційна характеристика професії водія тролейбуса.

Колектив підприємства. Права робітників і службовців щодо управління виробництвом. Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Приймання на роботу і звільнення. Основи для розірвання договору про працю з ініціативи працівника та адміністрації.

Робочий час і час відпочинку. Відпустки. Дисципліна праці. Правила внутрішнього розпорядку на підприємстві. Трудові спори та порядок їх розгляду.

Тема 21. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність
за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і порушень Правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень. Адміністративна відповідальність. Порядок оскарження рішень про адміністративне стягнення.

Дисциплінарні проступки, їх види і відповідальність за їх скоєння. Відповідальність за матеріальні збитки підприємству, що сталися з вини водія.

Тема 22. Кримінальна відповідальність за транспортні злочини

Поняття про злочин на транспорті. Склад злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. Поняття про кримінальну відповідальність.

Обставини, що пом'якшують чи обтяжують провину. Поняття про покарання та його мета.

Види транспортних злочинів. Характеристика транспортних злочинів: порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами; дозвіл на експлуатацію технічно несправних транспортних засобів; керування тролейбусом у стані сп'яніння; порушення діючих на транспорті правил.

Порядок розслідування та розгляду кримінальної справи.

Права та обов'язки водія-потерпілого. Права та обов'язки водія, притягнутого до кримінальної відповідальності. Кримінально-правові наслідки за вчинені транспортні злочини.

Тема 23. Відповідальність за заподіяну матеріальну шкоду та
шкоду природі

Значення та основа матеріальної відповідальності. Поняття шкоди, протиправності, причинного зв'язку і вини в дорожньо-транспортній пригоді.

Відшкодування збитків, що виникли під час аварії.

Поняття "джерело підвищеної небезпеки".

Відповідальність за шкоду, заподіяну "джерелом підвищеної небезпеки", якщо немає вини водія. Відповідальність за шкоду, заподіяну під час зіткнення транспортних засобів. Коло осіб, відповідальних за шкоду, заподіяну в дорожньо-транспортній пригоді.

Значення охорони природи. Відповідальність і заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища.

Типовий тематичний план і програма предмета "Правила дорожнього руху"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1 *          2            *  3 *  4 * 5  *
***********************************************************************
*  * Розділ I. Загальні положення, терміни   *   *   *   *
*  * та визначення, обов'язки і права учасників *   *   *   *
*  * дорожнього руху              *   *   *   *
* 1.* Загальні положення, терміни та визначення *  3 *  - *  3 *
* 2.* Обов'язки і права водіїв транспортних   *  4 *  - *  4 *
*  * засобів, пішоходів і пасажирів       *   *   *   *
* 3.* Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів,  *  1 *  - *  1 *
*  * осіб, які керують гужовим транспортом, і  *   *   *   *
*  * погоничів тварин              *   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ II. Регулювання дорожнього руху   *   *   *   *
* 4.* Дорожні знаки та їх характеристика     *  18 *  - *  18 *
* 5.* Дорожня розмітка та її характеристика   *  2 *  - *  2 *
* 6.* Дорожнє обладнання та його характеристика *  2 *  - *  2 *
* 7.* Регулювання дорожнього руху за допомогою  *  4 *  - *  2 *
*  * світлофорів і сигналів регулювальника   *   *   *   *
*  * Лабораторно-практичні заняття (теми 1 - 7) *   *  6 *  6 *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ III. Зупинка і стоянка транспортних *   *   *   *
*  *       засобів            *   *   *   *
* 8.* Попереджувальні сигнали          *  2 *   *  2 *
* 9.* Порядок руху, зупинка і стоянка      *  14 *  - *  14 *
*  * транспортних засобів            *   *   *   *
*10.* Проїзд перехресть             *  10 *  - *  10 *
*  * Лабораторно-практичні заняття (теми 8 - 10)*   *  6 *  6 *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ IV. Особливі умови руху       *   *   *   *
*11.* Проїзд пішохідних переходів, зупинок    *  6 *  - *  6 *
*  * маршрутних засобів і залізничних переїздів.*   *   *   *
*  * Переваги маршрутних транспортних засобів  *   *   *   *
*12.* Особливі умови руху            *  12 *  - *  12 *
*13.* Перевезення людей та вантажу        *  2 *  - *  2 *
*  *Лабораторно-практичні заняття (теми 11 - 13)*   *   *   *
*  *                      *   *   *   *
*  * Розділ V. Інші вимоги правил дорожнього  *   *   *   *
*  *      руху               *   *   *   *
*14.* Номерні, розпізнавальні знаки, написи   *  1 *  - *  1 *
*  * і позначення                *   *   *   *
*15.* Технічний стан і обладнання транспортних  *  4 *   -*  4 *
*  * засобів                  *   *   *   *
*16.* Окремі питання організації дорожнього руху,*  1 *  - *  1 *
*  * що потребують узгодження з         *   *   *   *
*  * Державтоінспекцією             *   *   *   *
*  *Лабораторно-практичні заняття (теми 14 - 16)*   *  4 *  4 *
*  * Підсумкова перевірка            *   *  2 *  2 *
***********************************************************************
*  *       Всього             *  88 *  22 * 110 *
***********************************************************************

Програма

РОЗДІЛ І. Загальні положення, терміни та визначення, обов'язки і права учасників дорожнього руху

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов'язки і права водіїв транспортних засобів,
пішоходів і пасажирів

Обов'язки і права водіїв транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Обставини, при яких водієві забороняється керувати і передавати іншим особам керування транспортними засобами.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання.

Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху транспортних засобів оперативних, а також дорожньо-експлуатаційних служб.

Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортної пригоди.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху й особистого життя, правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які
керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

РОЗДІЛ II. Регулювання дорожнього руху

Тема 4. Дорожні знаки та їх характеристика

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків.

Попереджувальні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Правила встановлювання знаків. Назва кожного знака, його значення та зона дії. Знаки, які повторюються, їх установлення.

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із попереджувальними знаками.

Вимоги до водія, що наближається до небезпечної ділянки дороги з установленим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Знаки пріоритету

Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії.

Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком.

Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із знаками пріоритету.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Заборонні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із заборонними знаками.

Вимоги до водія, який наближається до ділянки дороги з установленим знаком. Винятки, обумовлені Правилами.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Наказові знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії, вимоги і винятки, обумовлені Правилами. Таблички, що можуть застосовуватись із наказовими знаками.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Інформаційно-вказівні знаки

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із інформаційно-вказівними знаками.

Про що інформує чи на що вказує знак водієві, що наближається до ділянки дороги з тим чи іншим знаком.

Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Знаки сервісу

Загальні ознаки. Призначення. Назва кожного знака, місце встановлення. Таблички, що застосовуються із знаками сервісу.

Тема 5. Дорожня розмітка та її характеристика

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

Горизонтальна розмітка

Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Вертикальна розмітка

Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Тема 6. Дорожнє обладнання та його характеристика

Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Огородження, світлове сигнальне обладнання, направляючі пристрої, попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.

Тема 7. Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів
і сигналів регулювальника

Засоби регулювання дорожнього руху. Типи світлофорів, їх призначення. Значення сигналів світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофора.

Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху діяти відповідно до сигналів регулювальника.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехресті значення сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні заняття (теми 1 - 7)

Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора та регулювальника.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

РОЗДІЛ III. Зупинка і стоянка транспортних засобів

Тема 8. Попереджувальні сигнали

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар.

Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами.

Випадки, коли обов'язкове увімкнення аварійної світлової сигналізації.

Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Тема 9. Порядок руху, зупинка і стоянка транспортних
засобів. Початок руху, зміна напрямку руху

Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням, поворотами і розворотами на перехресті та поза перехрестями. Правила використання смуг гальмування та розгону.

Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, черговість руху не обумовлена.

Порядок руху заднім ходом. Місця, в яких забороняється розворот.

Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку руху.

Розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині поза населеними пунктами, в населених пунктах, на дорогах з двостороннім рухом, які мають три, чотири і більше смуг.

Випадки, коли дозволяється рух по трамвайних коліях. Повороти на дорогу і рух на дорозі з реверсивним рухом. Рух по тротуарах і пішохідних доріжках.

Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

Швидкість руху, дистанція та інтервал

Фактори й обставини, в залежності від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху.

Обмеження швидкості руху в житлових і пішохідних зонах, у населених пунктах, поза населеними пунктами, на автомагістралях, для різних категорій транспортних засобів, під час буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами, для водіїв, стаж роботи яких менше двох років.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Заборони, пов'язані з швидкістю руху.

Безпечні дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються.

Вимоги до водіїв тихохідних і великовантажних транспортних засобів.

Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху.

Небезпечні наслідки порушення правил швидкості руху, дистанції та інтервалу.

Зустрічний роз'їзд і обгін

Зустрічний роз'їзд, правила його виконання.

Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону.

Місце, де обгін забороняється. Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий.

Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду й обгону.

Зупинка і стоянка

Загальні правила виконання зупинки і стоянки та їх способи.

Умови, під час яких водій може залишати транспортний засіб на зупинці і стоянці. Стоянка біля тротуару і на тротуарах.

Місця, в яких заборонені зупинка і стоянка, а в яких - тільки стоянка. Вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки.

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.

Тема 10. Проїзд перехресть

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху праворуч чи ліворуч на перехресті. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

Регульовані перехрестя

Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях.

Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

Взаємодія сигналів світлофора, регулювальника і дорожніх знаків.

Нерегульовані перехрестя

Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.

Лабораторно-практичні заняття (теми 8 - 10)

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

РОЗДІЛ IV. Особливі умови руху

Тема 11. Проїзд пішохідних переходів, зупинок маршрутних
транспортних засобів і залізничних переїздів

Переваги маршрутних транспортних засобів

Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Вимоги до водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком "Діти", що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Інформація, якою повинен керуватися водій під час руху через переїзд.

Випадки, коли забороняється рух через переїзд. Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.

Переваги маршрутних транспортних засобів, які розпочинають рух від позначених зупинок у населених пунктах, та вимоги до їх водіїв.

Вимоги правил щодо користування смугами на дорозі, позначеними дорожніми знаками 5.8 і 5.11 Правил дорожнього руху.

Переваги трамваїв поза перехрестями.

Небезпечні наслідки порушень цих вимог Правил дорожнього руху.

Тема 12. Особливі умови руху

Користування зовнішніми світловими приладами

Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда.

Буксирування й експлуатація транспортних составів

Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорсткому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда

Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Вимоги до учня, майстра навчання або особи, яка навчає керуванню транспортним засобом. Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводиться навчання. Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух транспортних засобів у колонах

Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Установлення розпізнавальних знаків "Колона". Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині, швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.

Рух у житловій зоні

Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливі вимоги правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.

Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів

Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги Правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Рух по гірських дорогах і на крутих спусках

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Міжнародний рух

Вимоги до водія і механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а також водія - громадянина України, який виїжджає за кордон.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил користування зовнішніми світловими приладами, буксирування й експлуатації транспортних составів, навчальної їзди, руху транспортних засобів у колоні, руху в житловій зоні, по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також руху по гірських дорогах і на крутих спусках.

Тема 13. Перевезення людей та вантажу

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється.

Правила завантаження транспортного засобу й умови розміщення вантажу. Умови перевезення вантажу.

Небезпечні наслідки порушення правил перевезення людей та вантажу.

Лабораторно-практичні заняття (теми 11 - 13)

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів та програмованих навчальних матеріалів.

Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

РОЗДІЛ V. Інші вимоги правил дорожнього руху

Тема 14. Номерні, розпізнавальні знаки. Написи і позначення

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які обов'язкові для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання засобів розпізнавальними знаками. Попереджувальні пристрої (прапорці, щитки). Знак аварійної зупинки (ліхтар).

Небезпечні наслідки порушення вимог до стану номерних і розпізнавальних знаків, написів і позначень.

Тема 15. Технічний стан і обладнання транспортних засобів

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється.

Несправності, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатись до місця стоянки або ремонту.

Несправності, при яких подальший рух транспортних засобів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Тема 16. Окремі питання організації дорожнього руху, що
потребують узгодження з Державтоінспекцією

Вимоги правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.

Лабораторно-практичні заняття (теми 14 - 16)

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів.

Типовий тематичний план і програма предмета
"Охорона праці"

***********************************************************************
*  *                      * Кількість годин  *
* N *                      **********************
*п/п*      Назва теми           *теоре-*ла-  *   *
*  *                      *тичних*бора- *всього*
*  *                      *   *торно-*   *
*  *                      *   *прак- *   *
*  *                      *   *тичних*   *
***********************************************************************
* 1.* Правові та організаційні основи охорони  * 4  *  - *  4 *
*  * праці                   *   *   *   *
* 2.* Психологія охорони праці          * 2  *  - *  2 *
* 3.* Основи електробезпеки           * 6  *  2 *  8 *
* 4.* Правила безпеки під час підготовки рухомого* 2  *  2 *  4 *
*  * складу до випуску на лінію та заїзду в депо*   *   *   *
* 5.* Правила безпеки для водіїв під час роботи * 2  *  - *  2 *
*  * на лінії                  *   *   *   *
* 6.* Правила безпеки під час виникнення аварій- * 4  *  4 *  8 *
*  * них ситуацій та основи пожежної безпеки  *   *   *   *
* 7.* Основи гігієни праці, виробничої санітарії.* 2  *  - *  2 *
*  * Медичні огляди               *   *   *   *
***********************************************************************
*  * Всього:                  * 22  *  8 * 30 *
***********************************************************************

Програма

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон України про охорону здоров'я населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

Правила внутрішнього розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність.

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві, і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Психологія безпеки праці

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці. Психологічні процеси, що управляють трудовою діяльністю (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції), та їх вплив на безпеку праці.

Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці (взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працюючого; необережність, її причини та боротьба з нею).

Психологічні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімната психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Зв'язок людина - машина, ергономічні вимоги (відповідність устаткування та впорядкування робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини).

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психологічні процеси).

Тема 3. Основи електробезпеки

Дія електричного струму на організм людини. Опір тіла людини та фактори, що впливають на зміну опору. Види травм від ураження електричним струмом, та фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Напруга дотикання. Крокова напруга.

Забезпечення безпеки під час обслуговування електроустановок. Конструктивне забезпечення безпеки водія і пасажирів від попадання під дію електричного струму. Вимоги до запобіжників та проводів у ланцюгах, що працюють під високою напругою на рухомому складі.

Технічне і організаційне забезпечення безпеки під час обслуговування електроустановок. Захисне заземлення та занулення. Захисні вимірюючі пристрої в електроустановках та їх класифікація. Основні і додаткові захисні ізолюючі засоби в електроустановках до 1000 В.

Правила застосування і випробування захисних ізолюючих засобів. Перевірка діелектричних рукавиць.

Лабораторно-практичні заняття

Зовнішнім оглядом визначити придатність діелектричних рукавиць, інструменту з ізольованими ручками до роботи в електроустановках до 1000 В. Перевірити діелектричні рукавиці методом скручування на відсутність механічних пошкоджень.

Відпрацювати в класі (навчальному кабінеті) на стенді і на навчальному рухомому складі в депо вправу по заміні запобіжників, користуючись діелектричними рукавицями і штатним набором запобіжників.

Під час огляду навчального рухомого складу в депо перевірити стан захисних ізолюючих засобів.

Тема 4. Правила безпеки під час підготовки рухомого складу
до випуску на лінію та заїзду в депо

Територія тролейбусного (трамвайного) депо. Виробничі приміщення депо. Правила пересування рухомого складу по території депо і оглядових канавок. Правила безпеки під час приймання рухомого складу. Правила безпеки під час проїзду мийних пристроїв і негабаритних місць. Вимоги до робочого місця водія і його екіпіровка. Правила виконання підготовчих і заключних робіт на рухомому складі в осінньо-зимовий період.

Лабораторно-практичні заняття

Виконання правил безпеки під час підготовки рухомого складу до випуску на лінію та заїзду в депо. Підготовка робочого місця водія і екіпірування рухомого складу. Ознайомлення з організацією роботи диспетчерської і кабіни передрейсового огляду водія.

Тема 5. Правила безпеки для водіїв під час роботи на лінії

Правила безпеки праці водіїв під час роботи на лінії. Правила буксирування і зчеплення.

Загальні вимоги безпеки під час ремонту рухомого складу на лінії. Правила безпеки під час заміни запобіжників. Правила безпеки під час проведення секвенції контролера. Дії водія при неможливості самостійного усунення несправностей.

Тема 6. Правила безпеки під час виникнення аварійних ситуацій
та основи пожежної безпеки

Поняття аварійних ситуацій та їх різновиди. Запобіжні дії з попередження аварійних ситуацій. Дії водія при обриві контактного проводу. Дії водія при витоку струму на корпус рухомого складу.

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала; їх вогнегасильні властивості.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентаря (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентаря і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що є на об'єкті, місця розташування телефонів, пристосувань для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів на випадок пожежі.

Несправності рухомого складу, що можуть стати причиною виникнення пожежі. Методи гасіння рухомого складу при неможливості зняти напругу та з відключеною напругою. Дії водія під час виникнення пожежі на рухомому складі.

Лабораторно-практичні заняття

Шляхом імітації:

- відпрацювати безпечні дії водія під час обриву контактного провода, витоку струму на корпус рухомого складу;

- вивчити методи гасіння пожежі на рухомому складі за різних обставин;

- ознайомитися з передбаченими засобами зв'язку і сповіщення про пожежу, що є на об'єкті. Використання цих засобів на випадок виникнення пожежі;

- ознайомитися з місцезнаходженням на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентаря, та навчитися користуватися ними.

Тема 7. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні
огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Медичні огляди - попередні та періодичні. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Типовий тематичний план і програма предмета "Водіння тролейбуса"

******************************************************************
* N *        Предмети          *Кількість   *
*п/п*                      *годин     *
******************************************************************
*  *Розділ І. Навчання на учбовому тролейбусі  *   110**  *
* 1.*Вступна бесіда. Органи керування тролейбусом*    2   *
*  *і тренування в роботі з ними        *        *
* 2.*Приймання тролейбуса в депо і на лінії.   *    4   *
*  *Проходження передрейсового медичного огляду *        *
*  *й інструктажу                *        *
* 3.*Рушання з місця, рух і зупинка тролейбуса  *    4   *
* 4.*Рух за маршрутами по місту         *    16   *
* 5.*Керування тролейбусом у важких та складних *    16   *
*  *умовах                   *        *
* 6.*Заїзд у депо                *    2   *
* 7.*Дії водія в аварійних ситуаціях       *    16   *
* 8.*Визначення несправностей та їх усунення   *    10   *
* 9.*Керування рухомим складом інших типів    *    10*   *
*10.*Керування тролейбусом згідно з розкладом.  *    30   *
*  *Кваліфікаційна перевірка          *        *
*  *                      *        *
*  *Розділ II. Стажування на пасажирському   *   225***  *
*  *тролейбусі                 *        *
******************************************************************
*  *        Всього:          *   335   *
******************************************************************

* При відсутності на підприємстві міськелектротранспорту тролейбусів інших типів, навчальний заклад може використати зазначені години на інші теми предмета.

** Час указано із розрахунку на одного учня безпосередньо на робочому місці водія.

*** В робочих навчальних планах навчальних закладів зазначена кількість годин за погодженням з підприємствами-замовниками може бути збільшена або зменшена на величину 20%.

Програма

РОЗДІЛ І. Навчання на навчальному тролейбусі

Тема 1. Вступна бесіда. Органи керування тролейбусом і
тренування в роботі з ними

Поведінка учнів та їх обов'язки на період виробничого навчання на навчальному тролейбусі. Інструктаж з безпеки праці.

Ознайомлення з призначенням і розташуванням органів керування в кабіні водія. Посадка на робочому місці, регулювання сидіння, дзеркал заднього виду. Положення рук на рульовому колесі й ніг на педалях.

Робота з органами керування тролейбуса: включення низьковольтних і високовольтних ланцюгів.

Користування допоміжними приладами. Прийоми роботи педалями запуску і гальма, ручним гальмом і рукояткою реверсора.

Тема 2. Приймання тролейбуса в депо і на лінії. Проходження
передрейсового медичного огляду й інструктажу

Явка водія в депо. Проходження передрейсового медичного огляду й інструктажу. Ознайомлення з правилами користування нарядом і розкладом, схемою розміщення тролейбусів на площадках відстою.

Отримання в диспетчера депо необхідного комплекту предметів та шляхових документів, що входять до екіпіровки тролейбуса у відповідності з Правилами технічної експлуатації тролейбусів.

Порядок перевірки і приймання тролейбуса перед виїздом на лінію.

Перевірка роботи механічного, пневматичного і електричного обладнання. Перевірка зовнішнього виду і салону тролейбуса, а також його екіпіровки.

Відпрацювання прийомів зняття і поставлення струмоприймачів на контактний дріт. Робота зі шланговловлювачами.

Приймання тролейбуса на нульовому рейсі згідно з Правилами технічної експлуатації, оформлення поїзної документації.

Тема 3. Рушання з місця, рух і зупинка тролейбуса

Прийоми запуску тролейбуса. Плавний розгін і гальмування. Рух по прямій. Об'їзд перешкод. Повороти. Проїзд воріт. Рух заднім ходом. Зупинка тролейбуса в заданому місці.

Перевірка тролейбуса на нульовому рейсі.

Контрольна перевірка.

Тема 4. Рух за маршрутами по місту

Правила проїзду спецчастин контактної мережі. Об'їзд та випередження транспорту під час руху. Відпрацювання навиків маневрування. Зміна швидкості руху та прийоми гальмування. Дотримання дистанції безпеки в залежності від швидкості руху.

Зупинка тролейбуса: в заданому місці, біля лінії "стоп" та показників зупинки. Під'їзд до зупинок маршрутних транспортних засобів та від'їзд від них.

Повороти праворуч, ліворуч, розвороти. Правила виконання поворотів і розворотів відносно осі контактних дротів.

Тема 5. Керування тролейбусом у важких та складних умовах

Керування тролейбусом на підйомах і спусках. Проїзд підйому з розгону і без розгону. Рух на спусках із пригальмуванням. Зупинка і початок руху на спусках і підйомах.

Проїзд складних регульованих і нерегульованих перехресть.

Рух по вулицях з інтенсивним транспортним потоком.

Тема 6. Заїзд в депо

Рух по території депо з дотриманням вимог Правил технічної експлуатації. Рух в зоні миючої машини. Рух через оглядову канаву. Проїзд воріт. Правила поставлення тролейбуса на місце відстою.

Тема 7. Дії водія в аварійних ситуаціях

Дії водія під час раптового зникнення електродинамічного гальма, пневматичного гальма. Дії водія у випадках сходу струмоприймачів на горизонтальній ділянці, а також на схилі і підйомі.

Дії водія під час появи потенціалу на кузові тролейбуса, виникнення "юзу" чи "буксування".

Відпрацювання швидкості реакції на сигнали контрольної лампи і зумера з метою негайної зупинки тролейбуса. Дії водіїв під час ліквідації пожежі на тролейбусі. Дії водіїв під час зникнення напруги в контактній мережі.

Тема 8. Визначення несправностей та їх усунення

Дії водія під час виникнення несправностей тролейбуса в період роботи на лінії.

Виявлення та усунення несправностей електричного, пневматичного і механічного обладнання тролейбуса, що зустрічаються найбільш часто. Правила заміни плавких запобіжників. Дії водія у випадках неможливості усунення несправностей, що загрожують безпеці руху.

Правила зчеплення тролейбусів і керування тролейбусом, що буксирується.

Технічне обслуговування тролейбуса.

Тема 9. Керування рухомим складом інших типів

Виконання вправ з керування рухомим складом інших типів.

Врахування особливостей керування рухомим складом інших типів.

Тема 10. Керування тролейбусом згідно з розкладом.
Кваліфікаційна перевірка

Керування тролейбусом з дотриманням Правил технічної експлуатації, Правил дорожнього руху з набуттям досвіду руху за розкладом.

Кваліфікаційна перевірка керування тролейбусом.

РОЗДІЛ II. Стажування на пасажирському тролейбусі

Самостійне керування пасажирським тролейбусом згідно з кваліфікаційною характеристикою під керівництвом водія-інструктора.

Удосконалення і закріплення раніше засвоєних навиків роботи.

Засвоєння передових методів праці.

Контрольна перевірка та співбесіда.

 

____________ 

Опрос