Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета бракованных товаров, возвращенных покупателями при осуществлении гарантийных замен товаров, а также учета покупателей, получивших такую замену или услуги по ремонту (обслуживанию)

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 27.06.1997 № 203
Утратил силу

Про затвердження Порядку обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування)

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 27 червня 1997 року N 203 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 1997 р. за N 276/2080
 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 16 січня 1998 року N 25
,
від 8 липня 1999 року N 362

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 лютого 2011 року N 112)

На виконання Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22 травня 1997 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку бракованих товарів, повернутих покупцями у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування).

2. Редакції журналу "Вісник податкової служби України" забезпечити друкування форми Книги обліку бракованих товарів та обліку покупців, що отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування), а також забезпечити їх реалізацію.

 

 

Голова

М. Я. АЗАРОВ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України
від 27 червня 1997 р. N 203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 липня 1997 р. за N 276/2080

 

 

 

ПОРЯДОК
обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування)

Порядок розроблено на виконання підпункту 5.4.3 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які продають товар, надають послуги з ремонту, обслуговування (далі - продавців), та на юридичних і фізичних осіб, які купують товари або отримують послуги з ремонту, обслуговування (далі - покупців).

(пункт 1.1 розділу 1 змінено згідно з
наказом ДПАУ від 16.01.98 року N 25)

1.2. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар (послугу), який (яка) за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар (послугу), що надається продавцем.

1.3. Під час продажу товару продавець також зобов'язаний видати покупцеві квитанцію, товарний чи касовий чек, рахунок (товарно-транспортну накладну) або інший розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі, із зазначенням суми податку на додану вартість, у відповідних випадках - податкову накладну, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни, - технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

1.4. Покупець при виявленні дефектів чи фальсифікації товару протягом гарантійного або інших термінів, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника безоплатного усунення дефектів, заміни товару або розірвання договору та відшкодування заподіяних йому збитків.

1.5. Вимоги покупця пред'являються за його вибором продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові (або підприємству, що виконує його функції) - за місцезнаходженням покупця.

1.6. Продавець, виробник (підприємство, що виконує їх функції) зобов'язані прийняти товар неналежної якості (термін гарантії якого не закінчився) у споживача і задовольнити його вимоги.

1.7. При заміні товару з дефектами на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з дефектами на такий же товар іншої моделі перерахунок вартості провадиться, виходячи з цін, що діяли на час обміну.

При розірванні договору розрахунки із покупцем у разі підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі.

1.8. У разі придбання покупцем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані дефекти виявлені в межах терміну придатності.

1.9. При пред'явленні покупцем вимоги на безоплатне усунення дефектів товару йому на час ремонту надається (на вимогу) аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього виробник разом із продавцем зобов'язаний на договірній основі передбачити обмінний фонд товарів.

1.10. Цей порядок поширюється на товари, послуги з ремонту (обслуговування), на які встановлено гарантійні терміни, строк дії яких не минув.

1.11. Перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування, та товарів, на які (на час ремонту) передбачається обмінний фонд, визначається Кабінетом Міністрів України.

1.12. Усі вимоги щодо порядку повернення бракованих товарів юридичними особами обумовлюються договорами (контрактами) між продавцями та покупцями.

2. Порядок повернення бракованого товару (відмови від неякісних послуг)

2.1. При поверненні покупцем товару або відмові від наданої послуги до продавця подається заява про повернення коштів, до якої обов'язково додається квитанція, товарний чи касовий чек, рахунок (розрахунковий документ), який підтверджує купівлю товару (надання послуги), а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни, - технічний паспорт чи інший документ, що його замінює.

2.2. На підставі цього складається акт про повернення товару (повернення коштів), в якому вказуються:

дані покупця або юридичні реквізити підприємства, що повертає товар (послугу); 

(абзац другий пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Державної податкової адміністрації
України від 08.07.99 р. N 362)

відомості про повернутий товар (послугу);

сума, яку необхідно повернути покупцю.

2.3. Акт підписує уповноважена особа суб'єкта господарювання. На підставі заяви, складеного акта і розрахункового документа з каси продавця видається необхідна сума з оформленням видаткового касового ордера або оформляється платіжне доручення. В цих документах для покупців - неплатників ПДВ зазначається сума податку на додану вартість та проводяться відповідні відмітки у книзі обліку продажу товарів у випадках перегляду цін, пов'язаних із виконанням гарантійних зобов'язань.

2.4. У разі заміни товарів чи повернення коштів по операціях з перегляду цін, не пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань, сума податку на додану вартість у видатковому касовому ордері або платіжному дорученні не вказується і не може бути врахована при заповненні книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), і не приймається у розрахунок зменшення податкових зобов'язань продавця.

2.5. При взаємовідносинах між продавцем, що зареєстрований як платник податку на додану вартість, та покупцем, що зареєстрований як платник податку на додану вартість, під час продажу товарів (виконання робіт, послуг) продавцем видається покупцю податкова накладна в порядку та за формою, передбаченою відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

На підставі акта про повернення товарів продавцем складається та подається покупцю розрахунок коригування кількісних та вартісних показників, впровадження якого обумовлено вимогами пункту 4.5 зазначеного Закону, та проводиться відшкодування покупцю різниці в цінах без врахування сум ПДВ.

Дані розрахунку коригування повинні відображатись продавцем у книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та покупцем (платником податку на додану вартість) - у книзі обліку придбання товарів (робіт, послуг), форми та порядок заповнення яких затверджено наказом ДПА України 30.05.97 за N 165, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 року за N 233/2037.

2.6. Суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи проводять видачу покупцеві необхідної суми готівки за повернений товар (відшкодовують збитки за неякісно надану послугу) у зазначеному порядку безпосередньо із отриманого ними виторгу, про що в графі 7 Журналу електронного контрольно-касового апарата (форма якого затверджена наказом ГДПІ України від 25.07.94 за N 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17 серпня 1994 року за N 197/407) або у товарно-касовій книзі робиться відповідний запис.

3. Облік бракованих товарів та облік покупців

3.1. У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку (виробник товару) зобов'язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих через підприємства торгівлі, а також облік покупців, що отримали заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування).

3.2. Облік бракованого товару необхідно вести в кількісному та вартісному виразі по таких видах (групах) усунення дефектів товарів:

а) безоплатне усунення дефектів товару або відшкодування витрат на виправлення дефектів товару покупцем чи третьою особою;

б) заміна на аналогічний товар належної якості;

в) відповідне зменшення його купівельної ціни;

г) заміна на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

ґ) розірвання договору та відшкодування збитків, яких зазнав покупець.

3.3. Облік бракованнх товарів та облік покупців ведеться підприємствами самостійно у Книзі обліку бракованих товарів та обліку покупців, що отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування) (далі - Книга) за формою, що додається.

3.4. Зазначена Книга є документом з терміном зберігання три роки.

4. Порядок заповнення Книги

4.1. Книга повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою і підписом керівника підприємства.

4.2. У графі 2 цієї Книги вказується: для юридичних осіб - ідентифікаційний код, назва підприємства, юридична адреса, розрахунковий рахунок; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, його адреса, ідентифікаційний код громадянина.

4.3. Графи 3 - 7 заповнюються згідно з їх змістом щодо бракованого товару.

4.4. У графах 8 - 10 вказуються відповідні дати.

4.5. Графи 11 - 20 заповнюються у відповідності з підпунктами 1.7 - 1.9 цього Порядку. Сума в графах вказується без ПДВ.

4.6. Записи в Книзі здійснюються за всіма проведеними операціями не пізніше дати отримання покупцем заміни бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток
до Порядку обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, що отримали таку заміну або
послуги з ремонту (обслуговування)

 

 

 

КНИГА 
обліку бракованих товарів та обліку покупців, що отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування)

********************************************************************************************************************************************
* N *Паспортні*Назва *Кіль-*Ціна*ПДВ* Номер * Дата *  Дата  *  Дата  *        Затрати по видах усунення дефектів       *
*п/п* дані або*товару*кість*  *  *касового* здійс-*звернення * отримання ****************************************************************
*  * юридичні*   *   *  *  * чека * нення *покупця з * покупцем *на безплатне *при заміні *  при   *при заміні *  при   *
*  *реквізити*   *   *  *  *    *покупки*бракованим* заміни  * усунення  *на аналогі-*відповідному*на такий же*розірванні *
*  * покупця *   *   *  *  *    *    * товаром *бракованого* дефектів  *чний товар * зменшенні *товар іншої* договору *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *товару або * товару або * належної *  його  * моделі з *та відшко- *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     * послуги з *відшкодування* якості  *купівельної *відповідним* дуванні *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     * ремонту * витрат на *      *  ціни  *перерахува-* збитків, *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *(обслугову-* виправлення *      *      *  нням  *яких зазнав*
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *  вання) * дефектів, *      *      *купівельної* споживач *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *      * пов'язаних *      *      *  ціни  *      *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *      *з виконанням *      *      *      *      *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *      * гарантійних *      *      *      *      *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *      * зобов'язань *      *      *      *      *
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *      ****************************************************************
*  *     *   *   *  *  *    *    *     *      * сума * ПДВ *сума * ПДВ * сума * ПДВ * сума *ПДВ *сума * ПДВ *
********************************************************************************************************************************************
* 1 *  2  * 3  * 4 * 5 * 6 *  7  *  8  *  9   *   10  * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 *
********************************************************************************************************************************************
 

____________ 
 
 
 

Опрос