Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке согласования на ввоз отдельных видов товаров (код ТН ВЭД 85.24), импорт которых подлежит лицензированию в 1997 году

Государственное агентство Украины по авторским и смежным правам
Положение, Приказ от 24.06.1997 № 34

Про затвердження Положення про порядок погодження на ввезення окремих видів товарів (код ТН ЗЕД 85.24), імпорт яких підлягає ліцензуванню в 1997 році

Наказ Державного агентства України з авторських і суміжних прав
від 24 червня 1997 року N 34 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 1997 р. за N 267/2071

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 р. N 500 "Про внесення доповнень до переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році" та з метою уніфікації процедури погодження ввезення таких товарів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок погодження на ввезення окремих видів товарів (код ТН ЗЕД 85.24), імпорт яких підлягає ліцензуванню в 1997 році, що додається.

2. Покласти на групу ліцензування (Єфімов О. О.) обов'язки по забезпеченню підготовки матеріалів для видачі погодження на ввезення на територію України звуко- і відеозаписів, а також програмного забезпечення (платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічних записів (записані), включаючи матриці й форми для виготовлення платівок, код ТН ЗЕД 85.24).

3. Юридичному відділу (Коцюба О. М.) забезпечити перевірку поданих для погодження документів щодо дотримання законодавства з авторського права і суміжних прав при ввезенні на територію України товарів, перелічених у пункті 2 цього наказу.

4. Юридичному відділу ДААСПу (Коцюба О. М.) у встановлений термін забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України, а також публікацію його у пресі.

5. Юридичному відділу (Коцюба О. М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції довести його до Державної митної служби та Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови ДААСПу України В. В. Литвинова.

 

Голова ДААСПу України

В. С. Дроб'язко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДААСПу України
від 24 червня 1997 р. N 34

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 липня 1997 р. за N 267/2071

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок погодження на ввезення окремих видів товарів (код ТН ЗЕД 85.24), імпорт яких підлягає ліцензуванню в 1997 році

1. Це Положення розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1590 "Про перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році" та доповнень до неї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 1997 р. N 500 "Про внесення змін і доповнень до переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році" і застосовується при оформленні погоджень на ввезення звуко- і відеозаписів, включаючи програмне забезпечення (платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічних записів (записані), включаючи матриці й форми для виготовлення платівок, код ТН ЗЕД 85.24) згідно з зовнішньоекономічними контрактами між українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів діяльності.

2. Для одержання погодження на ввезення товарів, перелічених у пункті 1 цього Положення (далі - погодження), суб'єкт підприємницької діяльності України має подати до Державного агентства з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України (далі - ДААСП України) такі документи:

- заяву на отримання погодження у двох примірниках (додаток 1);

- завірену в установленому порядку копію контракту з нерезидентами, інші документи, в яких містяться відомості про правомірність походження примірників звуко- та відеозаписів, записів програмного забезпечення, та специфікацію до контракту (у випадках, коли текст контракту або специфікації викладений іноземною мовою, заявник додає завірений переклад документа українською мовою);

- для імпортера матриць і форм для виготовлення звуко- та відеозаписів - ліцензійну угоду з ДААСПом України про виплату авторської винагороди за відтворення творів у механічному записі промисловим способом.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для отримання погодження, несе керівник суб'єкта підприємницької діяльності.

3. Погодження (додаток 2) оформляється у трьох примірниках, два з яких передаються суб'єкту підприємницької діяльності (один - для передачі МЗЕЗторгу або уповноваженому ним органу для подальшого оформлення в установленому порядку ліцензії на імпорт, другий - для пред'явлення митним органам під час пропуску через митний кордон України), третій залишається в ДААСПі України.

4. Рішення про відмову у видачі погодження приймається у разі, якщо подається неповний або не оформлений належним чином комплект документів, передбачених пунктом 1 цього Положення, а також при відсутності документального підтвердження правомірності походження примірників звуко- та відеозаписів, записів програмного забезпечення.

Про відмову у видачі погодження робиться позначка в обох примірниках заяви, там же ставиться підпис заявника про отримання поданих документів та ознайомлення з обгрунтованою причиною відмови у видачі погодження, при цьому другий примірник заяви видається заявнику.

5. Рішення про видачу (або відмову у видачі) погодження суб'єкту підприємницької діяльності України приймається ДААСПом України не пізніше 10 робочих днів від дати реєстрації заяви.

6. Прийняті згідно з пунктом 1 цього Положення документи в разі одержання погодження заявнику не повертаються.

 

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок погодження на ввезення окремих видів товарів (код ТН ЗЕД 85.24), імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році

ЗАЯВА
на отримання погодження на ввезення окремих видів товарів
(код ТН ЗЕД 85.24), імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році

ЗАЯВНИК ___________________________________________________________________________
                                                              (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                        підприємницької діяльності, для фізичних осіб - прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                        ім'я, по батькові, серія, N паспорта, коли та ким виданий)

Повна юридична адреса ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Контракт _____________________________________________________________________________
                                                             (номер, дата, загальна сума контракту у доларах США,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         фірма-виробник, фірма-постачальник)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Предмет контракту (імпорт) _____________________________________________________________
                                                                                                  (код товару по ТН ЗЕД, його повна
_____________________________________________________________________________________
                                                    назва, кількість, одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________
           Керівник організації-імпортера
       Посада, прізвище, ім'я, по батькові

____________
Підпис

ПОГОДЖЕННЯ ВИДАНЕ ______________________________________________________________
                                                                                                 (дата, номер погодження, ким видане: посада,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
_____________________________________________________________________________________

ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ _______________________________________________
                                                                                                                                               (причини відмови)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений _____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата)

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок погодження на ввезення окремих видів товарів (код ТН ЗЕД 85.24), імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році

Державне агентство України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України

ПОГОДЖЕННЯ
на ввезення окремих видів товарів (код ТН ЗЕД 85.24),
імпорт яких підлягає ліцензуванню в 1997 році

від _________________

N ________

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                    (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                                           підприємницької діяльності, для фізичних осіб - прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                            ім'я, по батькові, серія, N паспорта, коли та ким виданий)

Повна юридична адреса ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Контракт _____________________________________________________________________________
                                                               (номер, дата, загальна сума контракту у доларах США,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         фірма-постачальник)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Предмет контракту ____________________________________________________________________
                                                                                    (код товару по ТН ЗЕД, його повна
_____________________________________________________________________________________
                                                              назва, кількість, одиниця виміру, ціна одиниці товару)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________
              Посада, прізвище, ім'я, по батькові

М. П.

____________
Підпис

____________

Опрос