Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений о порядке предоставления полномочий гаранта страховым организациям и банкам

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 17.05.1997 № 211
Утратил силу

Про затвердження положень про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям і банкам

Наказ Державної митної служби України
від 17 травня 1997 року  N 211 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 липня 1997 р. за N 252/2056

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 19 серпня 2004 року N 608)

З метою реалізації завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 року N 700 "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям при наданні митним органам України фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника і Положення про порядок надання банкам повноважень гаранта для надання митним органам України фінансових гарантій у вигляді гарантійного листа (додаються).

2. Затвердити склад комісії для розгляду документів, поданих страховими організаціями і банками для надання їм повноважень гаранта при транзитних перевезеннях підакцизних товарів.

3. Правовому управлінню (Будніков М. П.): 

3.1. Розробити текст угоди між Держмитслужбою і гарантом, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 року N 700.

3.2. Забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю. П. 

 

 

Голова Служби

Л. Деркач

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держмитслужби України
від 17 травня 1997 р. N 211

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 1997 р. за N 252/2056 

 

 

 

Положення про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям при наданні митним органам України фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника

Це Положення розроблено з метою забезпечення реалізації завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 року N 700 "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення".

1. Отримання страховими організаціями (страховиками) від Держмитслужби повноважень гаранта для надання ними фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника при транзитних перевезеннях підакцизних товарів передбачає три етапи:

- отримання згоди Держмитслужби на видачу страховій організації Укрстрахнаглядом ліцензії на право здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника відповідно до наказу Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мінтрансу і Мінфіну від 25 липня 1996 р. N 342/82/244/154-Б;

- укладення угоди між страховою організацією і Держмитслужбою про застосування фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника;

- внесення страхової організації до Переліку страхових організацій за погодженням з Укрстрахнаглядом.

2. Страхова організація може бути визнана митними органами України гарантом за умови наявності у неї філій чи представництв у всіх визначених відповідно до чинного законодавства пунктах пропуску на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення і вивезення підакцизних товарів.

3. Наявність філії чи представництва страхової організації в кожному конкретному пункті пропуску повинна бути підтверджена митною установою, в зоні діяльності якої функціонує цей пункт пропуску.

Факт наявності філії чи представництва страховика підтверджується шляхом подання митницею до Держмитслужби окремого листа за підписом начальника чи особи, що виконує його обов'язки.

4. Для отримання згоди Держмитслужби на видачу страховій організації Укрстрахнаглядом ліцензії на страхування фінансової відповідальності перевізника, а також згоди на внесення страхової організації до Переліку страхових організацій, який ведеться Держмитслужбою, страхова організація повинна подати такі документи:

1) заяву (додаток 1) у двох примірниках;

2) фінансовий звіт (баланс) за минулий рік в одному примірнику;

3) фінансовий звіт (баланс) за поточний рік на останню звітну дату в одному примірнику;

4) документ уповноваженого банку про наявність сплаченого статутного фонду в розмірі не менше 150000 (сто п'ятдесят тисяч) ЕКЮ;

5) Правила (умови) страхування, договір про страхування фінансової відповідальності перевізника, передбачений Інструкцією про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів, затвердженою наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мінтрансу і Мінфіну від 25 липня 1996 р. N 342/82/244/154-Б, та форму страхового полісу, які підлягають погодженню з Держмитслужбою; 

6) докладний опис механізму та порядку укладення договорів страхування і виплати страхового відшкодування. Цей механізм повинен забезпечувати:

а) безумовну та своєчасну сплату страхового відшкодування митним органам у разі порушення перевізником умов транзиту, особливо з урахуванням положень статті 25 Закону України "Про страхування";

б) захист страхових полісів від підробки та своєчасність їх надання митниці відправлення;

в) порядок підтвердження наявності відповідних ліквідних страхових резервів при кожному факті надання фінансової гарантії митним органам у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника;

г) порядок та умови здійснення перестрахування ризиків у випадках, передбачених законодавством України про страхування.

Якщо цим механізмом передбачається наявність угод між страховиком і третіми особами, які мають повноваження Держмитслужби з тих чи інших питань, до опису повинні додаватись копії цих угод.

5. Подані страховиком у повному обсязі документи протягом місяця розглядаються комісією Держмитслужби.

Склад комісії затверджується наказом Голови Держмитслужби.

Рішення про надання згоди на видачу страховій організації ліцензії Укрстрахнагляду та про визнання страхової організації гарантом приймається комісією колегіально на підставі оцінки документів, поданих страховою організацією, і оформляється протоколом засідання комісії, який додається до поданих страховою організацією документів і зберігається у справах Держмитслужби.

У разі відмови у наданні згоди на видачу Укрстрахнаглядом страховику відповідної ліцензії Держмитслужба у той самий термін надсилає заявнику мотивоване рішення комісії із зазначенням причини відмови.

Протокол засідання комісії є підставою для надсилання Держмитслужбою листа до Укрстрахнагляду про згоду на видачу ліцензії на право здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника.

6. Після отримання ліцензії її нотаріально засвідчена копія додається до раніше поданих страховою організацією документів і зберігається разом з ними у справах Держмитслужби.

7. На підставі отриманої страховиком ліцензії Укрстрахнагляду на право здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника та поданої страховиком заяви між страховою організацією і Держмитслужбою укладається угода про забезпечення функціонування механізму застосування фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника, в якій, окрім питань, визначених у підпункті 6 пункту 4 цього Положення, обумовлюються: права та обов'язки сторін; відповідальність страхової організації за дотримання взятих на себе зобов'язань по сплаті страхового відшкодування митним органам у разі недоставлення перевізником підакцизних товарів у митницю призначення; організація контролю з боку Держмитслужби за діяльністю страхової компанії у галузі надання фінансових гарантій при транзиті підакцизних товарів тощо.

Угода укладається у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін. Примірник угоди зберігається у справах Держмитслужби разом з раніше поданими страховою організацією документами.

8. Внесення страхової організації до Переліку страхових організацій (додаток 2), що надають митним органам фінансові гарантії у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника, відбувається після підписання угоди про застосування фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника.

9. Внесення страхової організації до Переліку страхових організацій здійснюється за наказом Голови Держмитслужби. Страхова організація отримує від Держмитслужби довідку (додаток 3) про внесення цієї організації до Переліку страхових організацій.

10. Отримання страховиком від Держмитслужби довідки про внесення до Переліку страхових організацій є підставою для укладання договорів між страховиком і перевізниками із залученням уповноважених Держмитслужбою незалежних фінансових посередників відповідно до механізму укладання договорів страхування, передбаченого підпунктом 6 пункту 4 цього Положення.

11. Ведення та оновлення Переліку, зберігання документів, поданих страховими організаціями, видача довідок про внесення страхових організацій до Переліку покладається на відповідний підрозділ Держмитслужби.

12. У разі порушення страховою організацією вимог щодо обов'язкової сплати до Державного бюджету передбачених законодавством обов'язкових платежів у випадках недоставлення застрахованим перевізником підакцизних товарів у митницю призначення повноваження цієї організації як гаранта можуть бути тимчасово припинені чи скасовані за наказом Голови Держмитслужби.

При скасуванні повноважень гаранта відомості про нього виключаються з Переліку страхових організацій.

13. За умови дотримання всіх вимог, викладених у пунктах 2, 3 та 4 цього Положення, поновлення скасованих повноважень страхової організації як гаранта перед митними органами України здійснюється не раніше ніж через рік після їх скасування.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до Положення про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям при наданні митним органам України фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17 травня 1997 р. N 211

 

 
 

Голові Державної
митної служби України

 

 

 

ЗАЯВА

 Страхова організація ___________________________________________
            (повна назва, юридична адреса, код ДРЗОУ)
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
виявляє бажання виступати перед митними органами гарантом при
транзитних перевезеннях підакцизних товарів через митну територію
України і просить внести її до Переліку страхових організацій,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня
1996 року N 700.
 Додатки:
 
 
   Керівник            ______________
   (посада)             (підпис)
 
 
            М. П.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
до Положення про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям при наданні митним органам України фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17 травня 1997 р. N 211

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

***************************************************************************************************************************
* N п/п * Код ДРЗОУ   *  Найменування     *  Адреса    * N і дата видачі *  Наказ про  * Наказ про  *
*    *        * страхової організації *         *   ліцензії   * внесення до  * скасування *
*    *        *             *         *  Укрстрахнагляду *  Переліку   *повноважень *
***************************************************************************************************************************
*  1  *   2     *      3       *    4     *    5      *   6     *   7    *
***************************************************************************************************************************
*    *        *             *         *          *        *       *
***************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3 
до Положення про порядок надання повноважень гаранта страховим організаціям при наданні митним органам України фінансових гарантій у вигляді страхування фінансової відповідальності перевізника, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17 травня 1997 р. N 211

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДОВІДКА

   Видана ______________________________________________________
      (повна назва організації, юридична адреса, код ДРЗОУ)
 
 ________________________________________________________________
 
 в тому, що _____________________________________________________
            (скорочена назва організації)
визнано гарантом перед митними органами для надання фінансових
гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів і внесено
до Переліку ______________________________________________________
               (назва переліку)
за номером _______________ на підставі наказу Голови Держмитслужби
 
України від "____" __________ 19__ р. N ___________
 
 
   Голова Державної митної       _______________
   служби України              Л. Деркач
 
 
                 М. П.
 

 

 

 

 

 
 
 

Затверджено
наказом Держмитслужби України
від 17 травня 1997 р. N 211

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 1997 р. за N 252/2056 

 

 

 

Положення про порядок надання банкам повноважень гаранта
для надання митним органам України фінансових гарантій у вигляді гарантійного листа

Це Положення розроблено з метою забезпечення реалізації завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 року N 700 "Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення".

1. Отримання банками від Держмитслужби повноважень гаранта для надання ними фінансових гарантій у вигляді гарантійного листа банку передбачає чотири етапи:

- отримання згоди Держмитслужби на визнання банку гарантом і внесення банку до Переліку уповноважених банків;

- узгодження Переліку уповноважених банків (до його затвердження наказом Голови Держмитслужби) з Національним банком;

- укладення угоди між банком і Держмитслужбою про застосування фінансових гарантій у вигляді гарантійного листа банку;

- затвердження Переліку уповноважених банків наказом Голови Держмитслужби.

2. Банк, який виявляє намір виступати перед митними органами гарантом при транзитних перевезеннях підакцизних товарів через митну територію України, подає до Державної митної служби України такі документи:

1) заяву (додаток 1) у двох примірниках;

2) фінансовий звіт (баланс) за минулий рік в одному примірнику;

3) фінансовий звіт (баланс) за поточний рік на останню звітну дату в одному примірнику;

4) нотаріально засвідчені копії ліцензій, виданих Національним банком України;

5) документи, що засвідчують наявність у банку філій чи представництв у визначених згідно з чинним законодавством пунктах пропуску на митному кордоні України;

6) гарантійний лист банку, передбачений Інструкцією про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів, затвердженою наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мінтрансу і Мінфіну від 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б.

3. Подані банком у повному обсязі документи протягом місяця розглядаються комісією Держмитслужби.

Склад комісії затверджується наказом Голови Держмитслужби.

Рішення про надання згоди на внесення банку до Переліку уповноважених банків та про визнання банку гарантом приймається комісією колегіально на підставі оцінки документів, поданих банком, і оформляється протоколом засідання комісії, який додається до поданих банком документів і зберігається у справах Держмитслужби.

При винесенні комісією позитивного рішення щодо визнання банку гарантом відомості про цей банк вносяться до Переліку уповноважених банків (додаток 2). Перелік до його затвердження наказом Голови Держмитслужби разом з протоколом засідання комісії надсилається до Національного банку для узгодження.

У разі відмови у визнанні банку гарантом Держмитслужба у той самий термін надсилає заявнику мотивоване рішення комісії із зазначенням причини відмови.

4. На підставі протоколу засідання комісії, заяви банку та згоди Національного банку між банком і Держмитслужбою укладається угода, в якій обумовлюються: права та обов'язки сторін; відповідальність банку за дотримання взятих на себе зобов'язань щодо сплати гарантійних сум у разі недоставлення перевізником, стосовно якого видається гарантія, транзитних підакцизних товарів у митницю призначення; організація контролю з боку Держмитслужби за діяльністю банку в галузі надання фінансових гарантій у вигляді гарантійного листа банку тощо.

Угода укладається у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін.

Примірник угоди зберігається у справах Держмитслужби разом з раніше поданими банком документами.

5. Після укладення угоди між банком і Держмитслужбою узгоджений Національним банком Перелік уповноважених банків затверджується наказом Голови Держмитслужби і доводиться до відома митних органів.

6. Банк отримує від Держмитслужби довідку про внесення його до Переліку уповноважених банків (додаток 3).

7. Отримання банком від Держмитслужби довідки про внесення його до Переліку уповноважених банків є підставою для надання цим банком фінансових гарантій митним органам у вигляді гарантійного листа банку.

8. Ведення та оновлення Переліку, зберігання документів, поданих банками, видача довідок про внесення банків до Переліку покладається на Управління організації митного контролю Держмитслужби.

9. У разі порушення банком вимог щодо обов'язкової сплати до Державного бюджету передбачених законодавством обов'язкових платежів у випадках недоставлення перевізником, стосовно якого банк дав гарантію, транзитних підакцизних товарів у митницю призначення повноваження банку як гаранта можуть бути скасовані чи тимчасово припинені за наказом Голови Держмитслужби.

При скасуванні повноважень гаранта відомості про нього виключаються з Переліку уповноважених банків.

10. За умови дотримання всіх вимог, викладених у цьому Положенні, поновлення скасованих повноважень банку як гаранта перед митними органами України здійснюється не раніше ніж через рік після скасування цих повноважень та виключення відомостей про банк з Переліку уповноважених банків.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до Положення про порядок надання
банкам повноважень гаранта для
надання митним органам України
фінансових гарантій у вигляді
гарантійного листа, затвердженого
наказом Держмитслужби України
від 17 травня 1997 р. N 211

 

 
 

Голові Державної
митної служби України

 

 

 

ЗАЯВА

Банк______________________________________________________________
  (повна назва, юридична адреса, код ДРЗОУ, N і дата реєстрації
__________________________________________________________________
          Національним банком України)
__________________________________________________________________
 
виявляє бажання виступати перед митними органами гарантом при
транзитних перевезеннях підакцизних товарів через митну територію
України і просить внести його до Переліку уповноважених банків,
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня
1996 року N 700.
 Додатки:
 
 
   Керівник               _____________
   (посада)                (підпис)
 
              М. П.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
до Положення про порядок надання банкам повноважень гаранта для надання митним органам України фінансових гарантій у вигляді гарантійного листа, затвердженого наказом Держмитслужби України
від 17 травня 1997 р. N 211

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ БАНКІВ

***************************************************************************************************************************************
* N п/п * Код ДРЗОУ  *  Найменування банку  *    Адреса   *   N і дата видачі * Вид   * Наказ про  * Наказ про  *
*     *       *             *         *   ліцензії НБУ  * гарантії * внесення до * скасування *
*     *       *             *         *           *     *  Переліку  * повноважень *
***************************************************************************************************************************************
*  1   *   2    *      3       *    4     *     5      *  6   *   7    *   8    *
***************************************************************************************************************************************
*     *       *             *         *           *     *       *       *
***************************************************************************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3 
до Положення про порядок надання
банкам повноважень гаранта для
надання митним органам України
фінансових гарантій у вигляді
гарантійного листа, затвердженого
наказом Держмитслужби України
від 17 травня 1997 р. N 211

 

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДОВІДКА

   Видана _____________________________________________________
       (повна назва організації, юридична адреса, код ДРЗОУ)
 
 _________________________________________________________________
 
 в тому, що ______________________________________________________
          (скорочена назва організації)
 
визнано гарантом перед митними органами для надання фінансових
гарантій  при транзитних перевезеннях  підакцизних товарів і
внесено до Переліку ______________________________________________
                  (назва переліку)
 
за номером ______________________________на підставі наказу Голови
Держмитслужби України від "___" ______19____р. N________.
 
 
   Голова Державної митної         _______________
   служби України               Л. Деркач
 
 
                   М. П.

____________

 

Опрос