Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о клиническом заведении здравоохранения

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 05.06.1997 № 174
редакция действует с 11.10.2013

Про затвердження Положення про клінічний заклад охорони здоров'я 

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 5 червня 1997 року N 174

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 1997 р. за N 245/2049

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 9 вересня 2013 року N 792

З метою поліпшення організації та якості спільної роботи органів охорони здоров'я, вищих медичних закладів освіти III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти та лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, підвищення ефективності науково-дослідної роботи і впровадження її результатів у практику охорони здоров'я, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про клінічний заклад охорони здоров'я (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ прийняти Положення про клінічний заклад охорони здоров'я до виконання. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

3. Вважати наказ МОЗ України від 21.02.92 N 32 "Про затвердження Положення про клінічну лікувально-профілактичну установу" таким, що втратив чинність.

4. Наказ МОЗ України від 11.03.96 N 51 "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я" скасувати як такий, що не набрав чинності.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в.о. начальника Головного управління лікувально-профілактичної допомоги Кащук Л. О. та начальника Головного управління закладів освіти Вороненка Ю. В. 

 

 

Міністр

А. М. Сердюк

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра освіти України

 
В. П. Бабак 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 5 червня 1997 р. N 174
 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 липня 1997 р. за N 245/2049

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про клінічний заклад охорони здоров'я 

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

(У тексті Положення слова "вищий медичний заклад освіти", "науково-дослідний інститут", "лікувально-профілактичний заклад" у всіх відмінках замінено відповідно словами "вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація", "науково-дослідна установа", "заклад охорони здоров'я" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 9 вересня 2013 року N 792)

1. Загальні положення

1.1. Клінічним є заклад охорони здоров'я (далі - клінічний заклад), який використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо) вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ з метою забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження у практику охорони здоров'я результатів наукових досліджень, на договірній основі. 

(пункт 1.1 глави 1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

1.2. Статус клінічного закладу надається наказом Міністра охорони здоров'я на підставі подання ректора (директора) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) та органу охорони здоров'я, якому підпорядковується заклад охорони здоров'я, при наявності необхідних спеціалістів, достатнього рівня матеріально-технічної бази і необхідних приміщень та угоди між ректором (директором) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) і керівником закладу охорони здоров'я, яка встановлює форми взаємовідносин, права, обов'язки, відповідальність кожної із сторін.

1.3. Рішення про створення, ліквідацію чи реорганізацію клінічного закладу приймає Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за поданням відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

(пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

1.4. Діяльність клінічного закладу регламентується Положенням (Статутом) про клінічний заклад, а також наказами Міністерства і органу охорони здоров'я, якому він підпорядковується, та цим Положенням.

1.5. Витрати по забезпеченню навчально-виховного та науково-дослідного процесів здійснюються за рахунок коштів на утримання відповідного вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи), а витрати, пов'язані з утриманням матеріально-технічної бази - за рахунок коштів закладу охорони здоров'я.

1.6. Клінічному закладу встановлюються норми витрат на медикаменти, реактиви та перев'язувальні засоби з урахуванням додаткових потреб, пов'язаних із виконанням вказаними закладами педагогічної та науково-дослідної роботи. 

(пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

2. Керівництво клінічним закладом 

(назва глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

2.1. Керівництво клінічним закладом здійснюється головним лікарем (директором, генеральним директором, начальником), який призначається органом за підпорядкуванням клінічного закладу. 

(пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

2.2. Права і обов'язки керівника клінічного закладу визначаються Положенням (Статутом) цього закладу.

2.3. Керівник клінічного закладу нарівні з керівником вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) несе відповідальність за забезпечення навчально-виховної і науково-дослідної роботи, яка проводиться на базі закладу. 

(пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

2.4. Керівник клінічного закладу за погодженням з ректором (директором) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) може входити до складу відповідної вченої ради.

2.5. Завідуючий відділенням клінічного закладу:

2.5.1. Призначається наказом керівника цього закладу з числа найбільш кваліфікованих спеціалістів за погодженням з керівником клініки.

2.5.2. Забезпечує у відділенні відповідний рівень лікувально-діагностичного процесу та сприяє створенню належних умов для проведення навчально-виховної і науково-дослідної роботи.

3. Завдання та функції клініки

3.1. Однопрофільна кафедра (відділ, лабораторія) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи), яка співпрацює з відділенням клінічного закладу для надання медичної допомоги та наукової і навчально-виховної роботи, називається клінікою.

3.2. Основними завданнями клініки є:

3.2.1. Проведення навчально-виховного процесу з використанням нових форм і методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров'я; навчання студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, підготовка магістрів медицини, післядипломна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних кадрів, у тому числі працівників клінічного закладу.

3.2.2. Проведення наукових досліджень і розробка ефективних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих.

3.2.3. Експертна оцінка результатів наукових досліджень.

3.2.4. Апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів.

3.2.5. Надання кваліфікованої медичної допомоги хворим.

3.2.6. Обстеження та лікування хворих, госпіталізованих у клініку, консультації хворих в інших підрозділах клінічного закладу.

3.2.7. Участь в організації і проведенні семінарів, клінічних, патологоанатомічних, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо та заходів по контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу.

3.3. Клініка відповідно до покладених на неї завдань та повноважень має право:

3.3.1. Брати участь у підготовці планів науково-дослідних робіт, розробці методичної документації.

3.3.2. Використовувати наявну апаратуру, медичне обладнання, технічні засоби навчання, наочне приладдя, медикаменти та інші засоби медичного та господарського призначення, придбані за рахунок вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) та клінічного закладу.

3.3.3. Публікувати навчально-методичні і наукові праці від імені вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) та клінічного закладу.

3.3.4. Для проведення навчально-виховного процесу і наукових досліджень госпіталізувати тематичних хворих в межах 15 відсотків від загальної кількості хворих у відділенні, що визначається угодою між клінічним закладом та вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладом післядипломної освіти, науково-дослідною установою).

4. Керівництво клінікою

4.1. Керівник клініки (завідуючий профільною клінічною кафедрою, курсом, підрозділом науково-дослідної установи) призначається ректором (директором) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідною установи) згідно з чинним законодавством.

4.2. Керівник клініки здійснює наукове керівництво, організує навчально-виховний процес, навчально-методичну діяльність клініки, нарівні з завідуючим відділенням несе відповідальність за рівень, обсяг і якість лікувально-діагностичної роботи.

4.3. Керівник клініки у своїй консультативній і лікувальній роботі керується загальними вимогами до закладу охорони здоров'я.

4.4. Керівник клініки організує діяльність клініки відповідно до Положення про клініку, яке затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладу післядипломної освіти, науково-дослідної установи) та керівником клінічного закладу, і визначає права, обов'язки і відповідальність співробітників кафедри (відділу) і профільного відділення, на якому базується клініка, стосовно лікувальної і навчально-методичної роботи.

4.5. Керівник клініки несе відповідальність за якість лікувально-діагностичного процесу у тематичних хворих та нешкідливість для їх здоров'я апробацій нових медичних технологій.

4.6. Керівник клініки вносить керівнику клінічного закладу пропозиції щодо заохочення працівників відповідних підрозділів клініки.

4.7. Керівник клініки разом з керівником клінічного закладу затверджує за поданням завідуючого профільним відділенням, на якому базується клініка, графік чергувань у профільному відділенні співробітників кафедри (відділу) і профільного відділення.

5. Професорсько-викладацький склад

5.1. Працівники клініки з числа професорсько-викладацького складу беруть участь у проведенні лікувально-діагностичного процесу, здійснюють обходи, консультації хворих, організують консиліуми, визначають і коригують плани і тактику подальшого обстеження і лікування хворих, разом з іншими співробітниками клінічного закладу несуть відповідальність за якість лікувально-діагностичного процесу, організують клінічні, патолого-анатомічні та науково-практичні конференції лікарів клінічного закладу.

5.2. Працівники клініки розробляють науково обгрунтовані методи діагностики, лікування і реабілітації хворих, забезпечують контроль за впровадженням наукових розробок в практику роботи клінічного закладу.

5.3. Відповідно до угоди, яка укладається між вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладом післядипломної освіти, науково-дослідною установою) та клінічним закладом:

5.3.1. Асистенти, аспіранти, клінічні ординатори та наукові співробітники клінічних кафедр (відділів) виконують лікувально-діагностичну роботу в профільних відділеннях, на яких базується клініка, в обсязі, що визначається від розрахункової норми навантаження лікаря-ординатора відповідної спеціальності:

- асистенти - 50 відсотків, що оплачується вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладом післядипломної освіти) згідно з чинним законодавством щодо доплат до посадового окладу за лікувально-діагностичну роботу. Наукові співробітники - 50 відсотків, що виконується в межах місячної норми робочого часу;

(абзац другий підпункту 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.09.2013 р. N 792)

- аспіранти та клінічні ординатори під керівництвом науково-педагогічних працівників клініки - 25 відсотків, що передбачається індивідуальними планами їх підготовки без доплат до стипендії.

5.3.2. Асистенти та наукові співробітники клінічних кафедр (відділів) за їх згодою та відповідно до угоди між клінічним закладом та вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладом післядипломної освіти, науково-дослідною установою) можуть залучатися до чергувань у вечірній та нічний час у приймальному відділенні чи стаціонарі клініки понад місячну норму їх робочого часу. Оплата за чергування здійснюється клінічним закладом відповідно до чинного законодавства.

5.3.3. Чергування клінічних ординаторів передбачається індивідуальними планами їх підготовки без доплат до стипендії.

5.3.4. На досвідчених та висококваліфікованих асистентів та наукових співробітників, за погодженням з головним лікарем, розпорядженням керівника клініки покладається систематична консультативна робота. У цих випадках зазначений обсяг лікувально-діагностичної роботи, що визначається від розрахункової норми навантаження лікаря-ординатора, може бути скорочений до 25 відсотків.

5.3.5. Завідуючі клінічними кафедрами (відділами), професори, доценти, старші (провідні, головні) наукові співробітники виконують у клініці консультативну роботу, що оплачується згідно з чинним законодавством щодо доплат до посадового окладу за лікувально-діагностичну роботу.

5.3.6. Науково-педагогічні працівники і наукові співробітники клінічних кафедр (відділів) можуть проводити виїзди санітарною авіацією для надання екстреної і планово-консультативної медичної допомоги відповідно до угоди між вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань "Медицина" та "Фармація" III, IV рівнів акредитації (закладом післядипломної освіти, науково-дослідною установою) та закладом екстреної медичної допомоги.

 

____________ 

Опрос