Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке перемещения через таможенную границу Украины и учета товаров, поставляемых согласно межведомственным соглашениям по производственной кооперации

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 25.04.1997 № 189
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок переміщення через митний кордон України та обліку товарів, що поставляються згідно з міжвідомчими угодами з виробничої кооперації

Наказ Державної митної служби України
від 25 квітня 1997 року N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 червня 1997 р. за N 210/2014

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 22 вересня 2005 року N 894)

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Лазаренка П. І. від 03.04.97 р. N 7065/97 відповідно до п. 8 Положення про порядок поставок і митного оформлення товарів за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р. N 323, та з метою впорядкування механізму обліку товарів і виконання міжвідомчих угод з виробничої кооперації в рамках Ашгабатської угоди від 23.12.93 р. про загальні умови та механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок переміщення через митний кордон України та обліку товарів, що поставляються згідно з міжвідомчими угодами з виробничої кооперації (додається).

2. Правовому управлінню (Будніков М. П.) зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України. 

3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Копосов С. А.) у двотижневий термін після реєстрації внести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Управлінню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та доведення цього наказу до митних органів та засобів масової інформації після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Начальникам митних органів забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, що знаходяться в зоні діяльності відповідних митних органів, про обов'язкове виконання вимог цього Положення.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю. П. 

 

 

Голова Служби

Л. Деркач

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України
від 25 квітня 1997 р. N 189

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 1997 р. за N 210/2014

Положення
про порядок переміщення через митний кордон України та обліку товарів, що поставляються згідно з міжвідомчими угодами з виробничої кооперації

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок переміщення через митний кордон України та обліку товарів, що імпортуються (експортуються) відповідно до міжвідомчих угод на виконання Ашгабатської угоди про загальні умови та механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств та галузей держав - учасниць СНД від 23.12.93 р. (далі - Угода).

1.2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні

Поставки за виробничою кооперацією - поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих та інших виробів галузевого та міжгалузевого призначення, що технологічно взаємопов'язані і необхідні для спільного виготовлення кінцевої продукції.

Відповідальне міністерство - міністерство чи відомство, на яке згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р. N 323 та доповненнями до неї покладено функції укладення, реалізації та контролю за виконанням міжвідомчих угод про виробничу кооперацію з міністерствами та відомствами держав - учасниць СНД.

2. Митне оформлення експортно-імпортних операцій

2.1. Митне оформлення вантажів за контрактами (договорами) на поставки товарів у межах виробничої кооперації здійснюється відповідно до загального порядку з такими особливостями при заповненні граф вантажної митної декларації (ВМД):

- гр. 36: зазначення коду преференції "17/34" при наданні пільг щодо оподаткування товарів при імпорті;

- гр. 37: зазначення коду особливостей переміщення товарів через митний кордон України "37" - переміщення товарів у межах виробничої кооперації країн СНД (відповідно до Ашгабатської угоди);

- гр. 44, п. 8: зазначення міжгалузевої угоди про виробничу кооперацію, номера і дати реєстрації цієї угоди в Міністерстві економіки України.

2.2. Підставою для митного оформлення експорту (імпорту) товарів в рамках укладених міжвідомчих угод про виробничу кооперацію є такі належним чином оформлені документи:

- договір (контракт) на поставку товарів, укладений підприємством - учасником міжвідомчої угоди, завірений відповідальним міністерством;

- інформаційний лист Державної митної служби до митниць із зазначенням переліків товарів та переліків підприємств, що здійснюють експортно-імпортні поставки відповідно до міжгалузевих угод з виробничої кооперації.

2.3. Зразки печаток відповідальних міністерств або уповноважених ними організацій та зразки підписів посадових осіб, які завіряють договори (контракти) суб'єктів - учасників міжвідомчих угод, надсилаються до Держмитслужби України заздалегідь. Про зміни зразків печаток та підписів відповідальне міністерство має повідомити Держмитслужбу України протягом 15 днів.

3. Порядок обліку експортно-імпортних операцій

3.1. Відповідальне міністерство після укладення міжвідомчої угоди, в якій зазначаються обсяги поставок, перелік товарів та перелік підприємств, і після її реєстрації в Мінекономіки України в 10-денний термін зобов'язане подати до Держмитслужби України копію цієї угоди і довести її до відома підприємств (організацій)-виконавців.

Держмитслужба України в 10-денний термін з моменту отримання копій міжвідомчих угод доводить їх до митних органів за місцем розташування суб'єктів - учасників міжвідомчих угод.

3.2. Інформаційно-аналітичне митне управління щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, готує та передає Держмитслужбі (Управлінню статистики, контролю та аналізу) для подальшого інформування інших органів державного управління та контролю:

- реєстр ВМД за формою додатка 1*;

- узагальнені дані по підприємствах за формою додатка 2*;

- узагальнені дані стосовно експорту (імпорту) товарів в межах виробничої кооперації держав - учасниць СНД по країнах за формою додатка 3*.

4. Порядок узагальнення інформації та звітності щодо поставок у межах виробничої кооперації держав - учасниць СНД

4.1. Узагальнення оперативної та планової інформації, її аналіз та поширення здійснює Управління статистики, контролю та аналізу Державної митної служби України (далі - Управління).

4.2. Управління щомісячно інформує керівництво Держмитслужби щодо загальних обсягів поставок у межах виробничої кооперації держав - учасниць СНД (із зазначенням обсягів поставок по країнах та кодів товарів за товарною номенклатурою), а також щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним, подає до Мінекономіки України та МЗЕЗторгу України зведену інформацію щодо проведеного митного оформлення поставок товарів за міжвідомчими угодами.

4.3. Управління щоквартально протягом місяця, наступного за звітним періодом, проводить звіряння даних митної статистики з відповідними даними відомчої статистики відповідальних міністерств щодо поставок товарів в межах виробничої кооперації**.

____________
* Інформація в розрізі окремих міжвідомчих угод з виробничої кооперації надаватиметься з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України Положення про вантажну митну декларацію та Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації.

** За погодженням з відповідальним міністерством.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до Положення про порядок
переміщення через митний кордон
України та обліку товарів, що
поставляються згідно з
міжвідомчими угодами з
виробничої кооперації

 

 

Форма 1

 

 

 

Реєстр ВМД
Дається інформація по конкретним ВМД

*** Критерій запиту

 Тип декларації :всі типи, крім ВМТ
 Дата дозволу  :звітний період
 Особливості
 митного режиму :37 - Переміщення товарів у межах виробничої
            кооперації країн СНД (відповідно до
            Ашгабатської угоди)
 
 
*** Поля для друку:
 
 
 DDCD-"CC_07_01       :Номер ВМД (митниця)
 DDCD-"CC_07_02       :Номер ВМД (рік)
 DDCD-"CC_07_03       :Номер ВМД
 DDCD-"CC_02_01       :ЄДРПОУ імпортера
 DDCD-"CC_02_02       :Найменування імпортера
 DDCD-"CC_02_03       :Адреса імпортера
 DDCD-"CC_08_01       :ЄДРПОУ експортера
 DDCD-"CC_08_02       :Найменування експортера
 DDCD-"CC_08_03       :Адреса експортера
 DDCD-"CC_0D_02       :Дата дозволу
 DDCD-"CC_16_01       :Країна походження
 DDCD-"CC_17_01       :Країна призначення
 DDCD-"CC_24_01       :Характер угоди
    CD_46_01       :Вартість, перерахована в дол. США
    CD_38_01      :Загальна маса нетто (кг)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2
до Положення про порядок
переміщення через митний кордон
України та обліку товарів, що
поставляються згідно з
міжвідомчими угодами з виробничої
кооперації

Форма 2

*** Критерій запиту

Тип декларації :всі типи, крім ВМТ (окремо експорт і імпорт)
 
Дата дозволу  :звітний період
 
Країна     :Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія,
(відправлення/  Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія,
призначення)   Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан
 
Особливості
митного режиму :37 - Переміщення товарів у межах виробничої
         кооперації країн СНД (відповідно до
         Ашгабатської угоди)
 

Форма довідки: 5 

Сторінка 1

***********************************************************************************
 Код  *Найменуван-* Країна  *Кількість *Одиниця * Вартість, * код  * Назва
товару * ня    *(признач./*     *виміру * долари  * ЄДРПОУ* суб'єкта
    *товару   *відправл.)*     *    * США    *    *
    *      *     *     *    *      *    *
***********************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3
до Положення про порядок
переміщення через митний кордон
України та обліку товарів, що
поставляються згідно з
міжвідомчими угодами з
виробничої кооперації

Форма 3

*** Критерій запиту

Тип декларації :всі типи, крім ВМТ (окремо експорт і імпорт)
 
Дата дозволу  :звітний період
 
Країна     :Азербайджан, Вірменія, Бєларусь, Грузія,
(відправлення/  Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія,
призначення)   Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан
 
Особливості
митного режиму :37 - Переміщення товарів у межах виробничої
           кооперації країн СНД (відповідно до
           Ашгабатської угоди)
 

Форма довідки: 1 

Сторінка 1

Країна відправлення/призначення:
Особливості митного режиму   :Переміщення товарів у межах
                виробничої кооперації країн СНД
                (відповідно до Ашгабатської угоди)
 
****************************************************************************
*  Код  * Найменування товару*  Кількість  * Одиниця * Вартість *
* товару *           *         *  виміру * у дол. США *
****************************************************************************

____________
 
 
 

Опрос