Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил перевозки почты автомобильным транспортом

Минтранс, Минсвязи
Приказ, Правила от 12.03.1997 № 32/76
Утратил силу

Про затвердження Правил перевезення пошти автомобільним транспортом

Наказ Міністерства зв'язку України,
Міністерства транспорту України
від 12 березня 1997 р. N 32/76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 1997 р. за N 195/1999

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 28 листопада 2013 року N 957)

На виконання Закону України "Про зв'язок", з метою визначення порядку перевезення пошти автомобільним транспортом НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила перевезення пошти автомобільним транспортом (додаються).

2. Міністерству зв'язку України зазначені Правила подати до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Українському об'єднанню поштового зв'язку (Гомон М. Н.), Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л. П.):

3.1. Прийняти до виконання цей наказ.

3.2. Довести наказ до відома підпорядкованих підприємств і філіалів поштового зв'язку, об'єднань та підприємств автомобільного транспорту.

3.3. Забезпечити контроль за виконанням вимог зазначених Правил.

4. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила організації автомобільних перевезень і взаємовідносин відомчих автотранспортних підприємств (структурних одиниць) з виробничими об'єднаннями, підприємствами та організаціями системи Міністерства зв'язку УРСР, затверджені наказом Міністерства зв'язку СРСР від 11.05.88 N 213, Правила користування автомобілями, якими керують робітники зв'язку, і закріплення за ними рухомого складу, затверджені наказом Міністерства зв'язку СРСР від 5.06.87 N 278, Інструкцію по організації перевезення пошти за поштовими маршрутами, які обслуговуються автомобільним та гужовим транспортом, затверджену ГУПЗ Мінзв'язку СРСР 19.05.78.

5. Вважати такими, що втратили чинність, Правила перевезення пошти автомобільним транспортом на Україні, затверджені Мінзв'язку УРСР 01.06.72 і Мінтранспорту УРСР 23.06.72.

 

 

Міністр зв'язку

Д. А. Худолій 

Міністр транспорту

І. П. Данькевич

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства зв'язку
України, Міністерства
транспорту України
N 32/76 від 12.03.1997 р.

 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 травня 1997 р. за N 195/1999

 

 

 

ПРАВИЛА
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила визначають порядок перевезення пошти автомобільним транспортом по території України.

1.2. Правила є обов'язковими для всіх підприємств, філіалів та структурних підрозділів поштового зв'язку (поштамтів, відділень перевезення пошти, пунктів поштового обміну, вузлів зв'язку, відділень зв'язку, пунктів поштового зв'язку тощо, у подальшому викладенні - підприємства зв'язку), автотранспортних підприємств незалежно від відомчої належності та форм власності, які здійснюють перевезення пошти та мають на це відповідну ліцензію.

1.3. Державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, об'єднання, установи й організації, транспортні засоби яких використовуються для перевезення пошти, зобов'язані сприяти якнайшвидшому перевезенню за призначенням усієї пошти, що відправляється підприємствами поштового зв'язку, а також забезпечувати її збереження.

1.4. Взаємовідносини між підприємствами поштового зв'язку і автотранспортними підприємствами, їх права, обов'язки та відповідальність визначаються цими Правилами, а також укладеними між ними договорами.

1.5. Нормативні акти (що визначають умови перевезень, порядок використання транспортних засобів, автомобільних доріг, організації безпеки руху, охорони громадського порядку, протипожежної охорони, санітарні та екологічні вимоги), які діють на транспорті і є обов'язковими до виконання власниками автомобільного транспорту, приймаються до виконання підприємствами поштового зв'язку.

1.6. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

пошта - сукупність поштових відправлень та закритих поштових речей;

поштове відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Поштових правил предмети, які відправник доручає підприємствам поштового зв'язку переслати за призначенням та вручити адресату;

поштовий маршрут - шлях прямування транспорту між підприємствами зв'язку;

магістральний поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з'єднує зональні центри та обласні поштові вузли;

внутрішньообласний (кущовий) поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з'єднує обласний поштовий вузол із міжрайонними, районними, міськими поштовими вузлами області;

міжрайонний поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з'єднує районні та внутрішньорайонні поштові вузли;

внутрішньорайонний поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з'єднує підприємства зв'язку району між собою;

міський поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з'єднує міський поштовий вузол із прикріпленими до нього підприємствами зв'язку;

під'їзний поштовий маршрут - поштовий маршрут, який з'єднує підприємство зв'язку із залізничною станцією, аеропортом, пристанню, автостанцією, де відбувається обмін пошти;

обмін пошти - процес прийому-здачі пошти працівниками підприємств поштового зв'язку і транспорту;

обробка поштових відправлень - комплекс виробничих операцій, який забезпечує підготовку прийнятих поштових відправлень до пересилання за призначенням та доставки;

приписування поштового відправлення - виробнича операція обробки поштового відправлення, яка полягає у записуванні поштового відправлення у спеціальному документі з метою контролю за його проходженням до місця призначення;

поіменне перевіряння пошти - звірення кожного реєстрованого поштового відправлення та закритої поштової речі із відповідним записом у супровідних документах згідно з Поштовими правилами;

поштовий контейнер - спеціалізований контейнер, призначений для перевезень та тимчасового зберігання пошти.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ

2.1. Перевезення пошти автомобільним транспортом здійснюється магістральними, внутрішньообласними, міжрайонними, внутрішньорайонними, міськими та під'їзними поштовими маршрутами.

2.2. На поштових маршрутах пошта перевозиться спеціально обладнаними автомобілями із зачиненими на замок кузовами, обладнаними скринями для цінностей, що замикаються. Кузов повинен мати внутрішнє освітлення і сигналізацію, яка виведена до кабіни водія. Якщо пошта перевозиться в автомобілі з відкритим кузовом, то вона щільно укладається, закривається брезентом і перев'язується так, щоб забезпечити збереження її в дорозі, а також запобігання проникненню пилу чи вологи.

2.3. За формою побудови поштові маршрути поділяються на радіальні, кільцеві та комбіновані.

2.4. Поштовий маршрут організують з урахуванням особливостей шляхів сполучення, досягнення найшвидшого просування пошти та максимальної ефективності використання транспорту і матеріальних ресурсів.

2.5. Маршрути по перевезенню пошти у містах організують з урахуванням діючих умов обробки і доставки різних видів поштових відправлень.

Прискорення просування поштових відправлень і раціональне використання транспортних засобів можливе за рахунок суміщення перевезень пошти відповідними маршрутами.

2.6. Вибір варіантів суміщення перевезень пошти залежить від таких основних умов:

- часу початку і закінчення рейсів автотранспорту для обміну пошти з відділеннями зв'язку чи пунктами обміну пошти, який залежить від режиму роботи підприємств поштового зв'язку, а також від часу виходу газет із друку чи надходження їх з іншим видом транспорту;

- часу початку і закінчення рейсів автотранспорту для виймання листів з поштових скриньок, що визначається з урахуванням забезпечення своєчасної обробки та відправлення вихідної письмової кореспонденції, а також доставки місцевої кореспонденції відповідно до діючих контрольних термінів.

2.7. Рух автотранспорту внутрішньорайонними маршрутами організується таким чином, щоб періодичні видання та письмова кореспонденція надходили до останнього на поштовому маршруті відділення зв'язку в установлені контрольні терміни, а вихідна кореспонденція з відділення зв'язку надходила до вузла зв'язку в день виймання її з поштових скриньок або прийому у відділеннях зв'язку.

2.8. Під час організації перевезень підприємства зв'язку разом з автотранспортними підприємствами проводять обстеження дорожніх умов, заміри відстаней, витрат часу на рух автотранспорту на поштових маршрутах і оформляють це відповідними актами за підписами своїх представників.

Акти заміру відстаней і витрат часу на рух автотранспорту використовуються при складанні розкладів руху транспорту з поштою по поштових маршрутах, паспортів поштових маршрутів, а також для контролю за використанням рухомого складу на лінії під час обробки шляхових листів і розрахунків з підприємствами зв'язку.

3. РОЗРОБКА РОЗКЛАДУ РУХУ АВТОТРАНСПОРТУ З ПОШТОЮ

3.1. Розклад руху автотранспорту з поштою складається підприємством поштового зв'язку та узгоджується з автотранспортним підприємством.

3.2. При розробці розкладу руху автотранспорту з поштою слід враховувати:

- час проходження через пункти обміну пошти основного виду транспорту (залізничного, повітряного, автомобільного, водного);

- нормативи частоти обміну та перевезення пошти, визначені контрольні терміни обробки поштових відправлень на підприємствах поштового зв'язку;

- установлену швидкість руху транспортних засобів;

- потоки поштових відправлень, які склалися на окремих маршрутах.

3.3. Розклад руху автотранспорту з поштою складається за установленою формою (додаток 1).

3.4. Швидкість руху автомобілів при перевезенні пошти визначається з урахуванням стану дорожнього покриття на маршруті, технічної можливості транспортного засобу, дозволеного швидкісного режиму пересування.

3.5. Тривалість зупинок автомобільного транспорту для обміну пошти визначається з таким розрахунком, щоб їх загальна тривалість на маршруті не перевищувала 40% часу перебування автомобіля у наряді.

3.6. У пунктах заправки транспорту пальним тривалість зупинки може збільшуватися з урахуванням умов заправки пально-мастильними матеріалами. Тривалість зупинок для заправки визначається при розробці та затвердженні розкладу руху перевезення пошти.

3.7. Тривалість зупинок пересувних відділень зв'язку для здійснення поштових операцій визначається залежно від характеру виконуваної роботи, обсягу послуг, що надаються, та інших місцевих умов.

3.8. У розкладі руху та графіках роботи автомобілів тривалість зміни водія на лінії визначається положенням про робочий час та час відпочинку водіїв автомобілів. Враховується також можливість суміщення використання автомобілів на кількох маршрутах з метою скорочення простоїв між черговими рейсами.

3.9. Нові автомаршрути по перевезенню пошти створюються, якщо стан доріг та їх технічні засоби відповідають безперешкодному та безпечному руху автомобілів.

3.10. Кожне підприємство поштового зв'язку, яке здійснює обмін пошти, повинно мати розклад руху автотранспорту з поштою на весь поштовий маршрут.

3.11. Автотранспортні підприємства (автобази, гаражі) та інші організації, що надають автомобільний транспорт для перевезення пошти, повинні мати розклад руху автотранспорту з поштою за маршрутами або виписки з розкладу.

3.12. Працівники зв'язку, які супроводжують та обмінюють пошту, повинні мати розклад руху автотранспорту з поштою на весь маршрут.

3.13. Кожне підприємство поштового зв'язку та підприємство, яке надає автотранспорт для перевезення пошти, повинні точно виконувати розклад руху транспорту з поштою за поштовими маршрутами. Зміни розкладу руху транспорту з поштою, скасування поштових маршрутів чи зміни їх напрямку провадяться тільки з дозволу керівника підприємства поштового зв'язку, який затвердив розклад, за узгодженням із керівником автотранспортного підприємства.

4. СУПРОВОДЖЕННЯ ТА ОБМІН ПОШТИ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ НА АВТОМАРШРУТАХ

4.1. Працівникам, на яких покладено супроводження і обмін пошти, перед виїздом із підприємства відповідно до Поштових правил видається під розпис посвідчення ф. 81 на право супроводження та обміну пошти за підписом начальника центру перевезення пошти (призалізничного поштамту, відділення перевезення пошти, вузла зв'язку). Посвідчення пред'являється одночасно з накладною на доставлену на підприємство зв'язку пошту.

Для збереження окремих поштових відправлень і документів працівнику, що супроводжує пошту, видається скринька або валіза. Крім того, йому видається достатня кількість порожніх мішків для забезпечення повного обміну мішками, а в нічний час - і ліхтарик.

4.2. Працівникам підприємств зв'язку для виконання службових обов'язків щодо супроводження страхових поштових відправлень та інкасації надається за погодженням із дозвільною системою МВС України право зберігання, носіння та застосування вогнепальної зброї, а також спеціальних засобів самооборони та індивідуального захисту.

Застосування вогнепальної зброї, а також спеціальних засобів самооборони та індивідуального захисту регулюються чинним законодавством України.

4.3. Для обміну пошти між підприємствами зв'язку згідно з Поштовими правилами складаються окремі накладні ф. 16 у двох примірниках (у разі необхідності - у трьох) на адресу кожного підприємства. Перший (в разі необхідності - перший і третій) примірник накладної передається супровіднику, другий примірник залишається на підприємстві зв'язку.

4.4. Працівнику, який супроводжує пошту, видається відповідно до Поштових правил перший примірник маршрутної накладної ф. 24 і перші примірники окремих накладних ф. 16 для кожного підприємства зв'язку, розташованого за маршрутом. За прийняту пошту працівник, який повинен її супроводжувати, розписується на другому примірнику маршрутної накладної, зазначаючи кількість одержаних речей прописом, дату та час. Якщо пошта відправляється без маршрутної накладної, то працівнику, який її супроводжує, видається по два примірники накладних, а за прийняту пошту він розписується у третіх примірниках цих накладних.

З часу прийому пошти до здачі її за призначенням працівник, що дав за неї розписку, несе повну відповідальність за її збереження і своєчасне просування за поштовим маршрутом.

4.5. Приймаючи пошту до супроводження, працівник поіменно перевіряє страхові мішки, міжнародні мішки та високоцінні посилки, решта пошти приймається рахуванням; одночасно переглядає адреси, цілість оболонки, швів, перев'язів (паперових стрічок) і печаток, правильність оформлення документів. Поштові відправлення та речі з пошкодженими оболонками, перев'язами (стрічками) і печатками (пломбами), не оформлені згідно з Поштовими правилами актами ф. 51 як дефектні, від підприємства поштового зв'язку не приймаються, про що робиться позначка у накладних та їх копіях.

4.6. Наявна на підприємстві зв'язку пошта для іншого підприємства зв'язку, розташованого за тим самим маршрутом, приписується до окремої накладної ф. 16, що складається на даному підприємстві. Потім пошта, перелічена у накладній ф. 16, записується до маршрутної накладної ф. 24 на вільному місці після записів, зроблених у початковому чи кінцевому пункті маршруту.

4.7. У разі заміни працівників, що супроводжують пошту в дорозі на маршрутах з великими відстанями, підприємство поштового зв'язку, де здійснюється заміна, приймає пошту від одного супроводжуючого працівника зв'язку і здає її разом з окремими накладними ф. 16 іншому із заново складеною маршрутною накладною ф. 24.

4.8. Доставлена на підприємство зв'язку пошта приймається від супроводжуючого її працівника тими посадовими особами, на яких покладені прийом та відправлення пошти. Прийом пошти здійснюється відповідно до Поштових правил. Працівник, що приймає пошту, розписується про її одержання у маршрутній накладній ф. 24 (загальній накладній ф. 16), зазначаючи кількість одержаних речей прописом та час прибуття пошти. Розписка засвідчується відбитком календарного штемпеля. Маршрутна накладна (один примірник загальної накладної ф. 16) повертається супровіднику.

У разі відсутності супровідних документів на поштові відправлення, пошкодження чи заміни поштових відправлень складається акт ф. 51.

4.9. Після повернення до початкового пункту маршруту супровідник здає пошту, маршрутну накладну ф. 24 і накладні ф. 16 контролюючій особі, яка перевіряє правильність оформлення здачі пошти на підприємства поштового зв'язку, розташовані на маршруті, і про результати перевірки робить позначку в маршрутній накладній. У маршрутній накладній зазначається час прийому пошти і ставиться відбиток календарного штемпеля. Після цього працівник, що супроводжував пошту, здає зброю, дозвіл на право носіння її, скриньку (сумку), порожні мішки, одержані перед початком рейсу, та посвідчення ф. 81. Одночасно перевіряється виконання розкладу просування пошти. При виявленні будь-яких порушень вживаються відповідні заходи.

4.10. На автотранспорті з поштою, крім працівника, який супроводжує пошту, і фельд'єгеря спецзв'язку, можуть їхати лише особи, що контролюють порядок супроводження і обмін пошти за маршрутом (при наявності відповідного посвідчення). Категорично забороняється проїзд та перевезення в автомашині осіб, що не мають відношення до обслуговування поштового маршруту. Забороняється особам, які їдуть у поштовій автомашині при обслуговуванні поштового маршруту, курити, запалювати сірники, запальнички. Разом із поштою забороняється перевозити бензин, керосин та інші легкозаймисті та вибухові речовини.

4.11. Під час виконання перевезень вантажів спеціального зв'язку та інкасації водію або супроводжуючому (фельд'єгерю) видається спеціальний талон під розписку у журналі. По закінченні роботи спеціальний талон здається підприємству поштового зв'язку, яке його видало, про що робиться запис у відповідному журналі.

4.12. Під час рейсу транспортні засоби, що перевозять поштові відправлення на маршрутах і мають нанесені емблеми поштового зв'язку та нахилену білу смугу чи інше кольорографічне забарвлення, передбачене державним стандартом, не підлягають зупинці для перевірки транспортного засобу, вантажу та документації поза населеним пунктом, за винятком зупинки на стаціонарних постах ДАІ.

4.13. У тих випадках, коли супроводження і охорона пошти здійснюється двома спеціально призначеними працівниками, один з яких призначається старшим, його прізвище зазначається у накладній ф. 24. Якщо пошту супроводжують два працівники, один з яких може бути фельд'єгерем спецзв'язку, то обов'язки старшого покладаються на матеріально відповідального працівника поштового зв'язку.

Розпорядження і вказівки старшого під час руху за маршрутом є обов'язковими для виконання всіма іншими працівниками, призначеними для супроводження та охорони пошти.

4.14. У разі технічної несправності транспорту, його аварії в дорозі та неможливості продовження прямування за маршрутом, супровідник зобов'язаний забезпечити схоронність пошти та вжити заходи до її подальшого просування. У необхідних випадках супровідник зобов'язаний звернутися за допомогою в місцеві органи влади або господарські організації. Про події, що трапились, супровідник повинен при можливості повідомити по телефону (телеграмою) начальника підприємства поштового зв'язку початкового пункту маршруту.

4.15. Перевезення пошти на міжрайонних та внутрішньорайонних маршрутах при забезпеченні збереження цінностей може здійснюватися одним водієм, який суміщує обов'язки працівника зв'язку по супроводженню пошти.

Допускається також відправка пошти без супроводження її працівниками у закритих і запечатаних (опломбованих, замкнених на контрольний замок) кузовах автомобілів, а також у контейнерах на відкритих бортових автомобілях.

4.16. Після закінчення навантаження водій автотранспорту зобов'язаний перевірити: відповідність укладання та кріплення пошти вимогам безпеки руху і забезпечення збереження транспортного засобу, а також повідомити підприємству-відправнику про помічені порушення в укладанні та кріпленні пошти, які погрожують її схоронності.

Підприємство поштового зв'язку, що відправляє пошту, зобов'язане усунути виявлені порушення в укладанні та кріпленні пошти.

4.17. При супроводженні пошти одним працівником обмін здійснюється біля борту автомашини (візка) без заходу у приміщення підприємства поштового зв'язку. Забороняється залишати пошту без нагляду або доручати охорону її іншим особам.

5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ У КОНТЕЙНЕРАХ

5.1. Перевезення пошти у поштових контейнерах здійснюється магістральними, внутрішньообласними і міськими поштовими маршрутами.

5.2. Під час запакування у контейнер однієї групи поштових відправлень складається окрема накладна ф. 16 у двох примірниках. У накладній зазначається час запакування, і вона підписується працівником, який запакував контейнер. Він також ставить пломбу на контейнер.

5.3. При вкладенні до контейнера двох чи більше груп поштових відправлень вони повинні бути проіндексовані присвоєним кожній групі умовним номером. Ці номери проставляються в окремих накладних на групи поштових відправлень, загальній накладній ф. 16 на контейнер, що складаються також у двох примірниках. В загальній накладній ф. 16 зазначається: номер, місце запакування контейнера, пункт його призначення, приписуються окремі накладні з зазначенням видів і кількості поштових відправлень, які вкладені до контейнера, умовного індексу групи. Накладні підписує працівник, який запаковує контейнер.

Перші примірники загальної та окремих накладних ф. 16 разом із супровідними документами вкладаються до кишені контейнера, а другі примірники додаються до документів підприємства поштового зв'язку, що відправляє контейнер.

5.4. На групу контейнерів, що відправляються на адресу кожного підприємства поштового зв'язку, складається загальна накладна ф. 16 у трьох примірниках, в якій зазначаються номери контейнерів, куди та звідки направляються, дата і час запакування, кількість поштових відправлень у них. При приписці спарених контейнерів напроти запису номера контейнера, в якому знаходяться документи, робиться позначка "З документами", а у приписці порожнього - "Порожній".

У переліку речей загальної накладної ф. 16 у чисельнику зазначається кількість відправлених контейнерів, а у знаменнику - кількість вкладених до них поштових відправлень. У підсумку зазначається тільки кількість відправлених контейнерів. Перший та третій примірники накладної передаються супровіднику, другий - залишається на підприємстві, що відправляє контейнер.

5.5. Контейнери, що підлягають відправленню за автомаршрутом, записуються у порядку черговості обмінів до маршрутної накладної ф. 24, яка складається у двох (у разі необхідності у трьох) примірниках.

5.6. Працівнику, який супроводжує пошту, видається перший (при необхідності також і третій) примірник маршрутної накладної.

За прийняті контейнери супровідник розписується на другому примірнику маршрутної накладної, що залишається у підприємстві, яке відправляє контейнери.

5.7. Під час здачі та прийому контейнерів працівники зобов'язані ретельно їх оглядати на технічну справність, цілість пломб (печаток), наявність всіх необхідних супровідних документів та їх відповідність контейнерам, які відправляються чи приймаються.

5.8. Контейнери з поштовими відправленнями технічно несправні, з пошкодженими пломбами (страховими печатками), а також без пломб (страхових печаток) і без документів до відправлення автотранспортом не приймаються.

Такі контейнери виключаються з накладних ф. 16, про що робиться відмітка з зазначенням причин виключення контейнерів. Відмітку підписують працівники, які здають та приймають контейнери, та засвідчують відбитком календарного штемпеля підприємства-відправника.

5.9. Під час перевезення контейнерів з поштовими відправленнями відповідальність за їх збереження і цілість пломб (печаток) покладається на супровідника.

Забороняється залишати без нагляду автотранспортні засоби з контейнерами, допускати проїзд в автомобілі сторонніх осіб або перевозити сторонній вантаж.

5.10. Під час прийому контейнерів з автомаршруту працівники пунктів обміну розписуються у маршрутній накладній ф. 24 з зазначенням прописом кількості прийнятих контейнерів і у першому та третьому примірниках загальної накладної ф. 16. Третій примірник накладної ф. 16 передається супровіднику, перший примірник залишається у підприємства поштового зв'язку, що приймає контейнер. Розписка засвідчується відбитком календарного штемпеля.

5.11. Контейнери з пошкодженими пломбами чи відбитками страхових печаток, які доставлені автотранспортом на підприємства поштового зв'язку, що знаходяться на автомаршруті, слід приймати без будь-яких обмежень.

При цьому контейнер відкривається у присутності супровідника, поштові відправлення приймаються рахуванням і, якщо їх кількість відповідає документам, у накладній ф. 16 за підписами приймаючого та особи, яка здає контейнер, робиться позначка із зазначенням причини та наслідків відкриття. Підписи засвідчуються відбитком календарного штемпеля підприємства, що приймає контейнер.

Якщо кількість поштових відправлень не відповідає документам, то вони перевіряються поіменно, після чого складається акт ф. 51, який підписують супровідник і працівник, що прийняв контейнер. До акта слід додати речові докази (пломби, адресні ярлики або бирки з печатками).

5.12. У разі відсутності супровідних документів на вкладені до контейнера поштові відправлення, пошкодження чи заміни поштових відправлень складають акт ф. 51. Після складання акта про це повідомляють підприємство поштового зв'язку, що запакувало контейнер, для негайного розслідування. При необхідності матеріали про цю подію передаються до органів внутрішніх справ.

6. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ В АВТОБУСАХ

6.1. Для перевезення пошти міжрайонними і внутрішньорайонними поштовими маршрутами використовуються автобуси, які здійснюють регулярні рейси на установлених маршрутах міжміського та приміського сполучення.

6.2. Перевезення пошти в автобусах на установлених маршрутах організовується на основі договорів, які укладаються підприємствами поштового зв'язку з автотранспортними підприємствами.

6.3. У договорах на перевезення пошти в автобусах треба вказати маршрути автобусів (номери рейсів), пункти обміну та кількість використовуваних рейсів.

6.4. При укладанні договорів визначаються й установлюються вага пошти, що підлягає перевезенню, а також кількість місць, що приймаються для одночасного перевезення в автобусах. Пошту, що перевозять в автобусах, обмінюють під час зупинок згідно з розкладом руху автобусів.

6.5. Мішки і пачки з періодичними виданнями та мішки з кореспонденцією перевозять у супроводі як працівників поштового зв'язку, так і водіїв (кондукторів) автобусів.

6.6. При перевезенні пошти в автобусах підприємства поштового зв'язку складають маршрутну накладну ф. 24 на відповідний рейс автобуса.

6.7. У випадку неявки чи запізнення працівника зв'язку на обмін пошти, автобус продовжує прямувати за маршрутом, а в накладній водій робить позначку: "Працівник пошти на обмін не з'явився". У цьому випадку пошта здається на наступній зупинці працівнику поштового зв'язку при обміні пошти.

6.8. При запізненні автобуса більше ніж на годину порівняно з часом, передбаченим у розкладі руху, підприємство поштового зв'язку має право відправити пошту іншим видом транспорту.

6.9. Підприємства зв'язку зобов'язані доставити пошту до місця навантаження не пізніше, ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса. Пошта видається працівнику зв'язку негайно після зупинки автобуса під розписку в маршрутній накладній ф. 24.

6.10. Зауваження за допущені порушення в роботі працівників автотранспортного підприємства заносяться в шляховий лист або оформляються у вигляді доповідної записки на ім'я керівника автопідприємства. Право запису в шляховий лист мають тільки працівники підприємства поштового зв'язку, які відповідають за обмін пошти.

Доповідну записку про допущені порушення підписує керівник підприємства зв'язку або його заступник. Оформлена доповідна записка направляється в автопідприємство не пізніше наступного дня після виявлення порушення.

6.11. При перевезенні пошти в автобусах, які здійснюють регулярні рейси на маршрутах, обмін пошти здійснюється біля автобуса без заходження в підприємство зв'язку. Пошта переноситься силами і засобами останнього.

6.12. З моменту приймання пошти до здачі її за призначенням водій, що виконує обов'язки працівника по супроводженню пошти, несе повну відповідальність за збереження пошти, охорону її від псування.

Водій не має права залишати пошту без нагляду або доручати її охорону іншим особам.

6.13. Якщо автобус через технічну несправність не може прямувати за маршрутом, то пошта повинна бути перевантажена на наступний автобус для доставки її до місця призначення. Водій іншого автобуса зобов'язаний прийняти пошту. Якщо пошту неможливо передати на інший автобус, її здають найближчому підприємству поштового зв'язку.

6.14. Час зупинки автобусів, установлений графіком, повинен суворо витримуватись. У випадку запізнення автобуса час зупинки може скорочуватись при умові повної видачі пошти.

6.15. Про зміни в розкладах руху автобусів автотранспортні підприємства повинні повідомляти підприємства поштового зв'язку не пізніше ніж за 10 діб.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВОДІЯМИ АВТОМОБІЛІВ ДОДАТКОВОЇ РОБОТИ ПО СУМІЩЕННЮ ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ ЗВ'ЯЗКУ

7.1. За погодженням між автотранспортними підприємствами та підприємствами поштового зв'язку обов'язки працівників зв'язку по супроводженню пошти можуть покладатися у порядку суміщення професій на водіїв автотранспорту.

Види додаткових робіт і перелік маршрутів, на яких водії виконують у порядку суміщення обов'язки працівників зв'язку і вантажно-розвантажувальні роботи, визначаються за погодженням сторін.

7.2. Виконання водіями обов'язків працівників зв'язку по супроводженню та обміну пошти, експедируванню періодичних видань, охорони відправлень і вантажів спеціального та фельд'єгерського зв'язку при наявності згоди водія і профспілкового комітету оформляється наказом по автотранспортному підприємству на підставі замовлення підприємства поштового зв'язку.

7.3. Автотранспортні підприємства покладають на водіїв, які обслуговують поштові маршрути, виконання обов'язків працівників зв'язку. Водій повинен дати письмову згоду на виконання зазначених обов'язків.

7.4. Припинити одностороннім порядком роботу водіїв по наданню додаткових послуг на погоджених сторонами маршрутах автотранспортне підприємство не може, крім випадків порушення вимог безпеки та охорони праці водіїв.

7.5. Виконання водіями обов'язків працівників поштового зв'язку не повинне спричиняти погіршення техніко-експлуатаційних показників використання автомобілів на лінії.

7.6. До роботи по суміщенню обов'язків працівників зв'язку по супроводженню та обміну пошти допускаються водії, які повністю ознайомлені з характером і методами виконання роботи, порядком оформлення документації, з правами та обов'язками, правилами техніки безпеки в обсязі, що передбачений для працівників відповідних професій, та які пройшли медогляд з періодичністю, встановленою для цих професій.

7.7. До роботи по супроводженню та охороні відправлень спецзв'язку допускаються водії, які оформлені в установленому порядку.

7.8. Навчання водіїв виконанню обов'язків працівників поштового зв'язку та інструктаж перед виїздом на маршрути покладається на працівників підприємств поштового зв'язку.

7.9. Контроль за якістю виконання водіями обов'язків по супроводженню та обміну пошти здійснюють підприємства поштового зв'язку. Зауваження щодо роботи водіїв повинні записуватися до шляхового листа або оформлятися доповідною запискою на ім'я керівника автотранспортного підприємства. Записи до шляхового листа робить відповідальний працівник підприємства поштового зв'язку.

7.10. Автотранспортним підприємством провадиться доплата водіям автомобілів за суміщення обов'язків працівників поштового зв'язку та за вантажно-розвантажувальні роботи. Розмір доплат водіям за суміщення обов'язків встановлюється автотранспортним підприємством за погодженням з профспілковим комітетом.

Підставою для доплати водіям за суміщення обов'язків працівників зв'язку є записи у шляхових листах про результати їх роботи, які робить відповідальний працівник підприємства зв'язку. Записи засвідчуються печаткою підприємства зв'язку чи відбитком календарного штемпеля.

8. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКИМИ УПРАВЛЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ ЗВ'ЯЗКУ

8.1. Автотранспортні підприємства можуть надавати згідно з договором підприємствам поштового зв'язку вантажні та спеціальні легкові автомобілі без водія для використання транспортних засобів для перевезення і доставки пошти.

8.2. Підприємства поштового зв'язку за погодженням з профспілковим комітетом покладають на окремих працівників зв'язку, за їх письмовою згодою, виконання по суміщенню обов'язків водіїв автомобілів.

8.3. Працівники поштового зв'язку, на яких покладаються функції водіїв, допускаються до роботи на транспортних засобах при наявності посвідчення водія на право управління автомобілями відповідної категорії, а також медичного огляду з метою визначення можливості їх допуску до управління транспортними засобами.

8.4. Підставою підприємству поштового зв'язку для замовлення автомобіля без водія є письмова згода працівника зв'язку управляти автомобілем, а автотранспортному підприємству для надання автомобіля - договір з підприємством поштового зв'язку на перевезення пошти автомобільним транспортом. В особливих умовах у договорі зазначається кількість автомобілів, що надаються без водіїв.

8.5. Для виконання умов договору сторони після його укладання надають такі документи:

підприємство поштового зв'язку - список працівників, яким надано право одержувати на автотранспортному підприємстві автомобілі для виробничих потреб. Зазначений список в період дії договору може змінюватися підприємством зв'язку не пізніш як за три дні до одержання автомобіля;

автотранспортне підприємство - Акт прийому-здачі (додаток 2) на кожний наданий автомобіль, що служить підставою для одержання автомобіля на автотранспортному підприємстві. Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в автотранспортному підприємстві, а другий - на підприємстві зв'язку.

8.6. Графік роботи працівника, який виконує обов'язки водія, встановлюється з урахуванням витрат часу на пробіг автомобіля від автотранспортного підприємства до підприємства зв'язку та у зворотному напрямку, а також на виконання підготовчо-заключних робіт.

8.7. Працівник поштового зв'язку, якому надано право управляти автомобілем, одержує автомобіль після подання посвідчення водія і талона попереджень.

8.8. Технічне обслуговування автомобілів, якими управляють працівники поштового зв'язку, провадиться в автотранспортному підприємстві на загальній підставі.

8.9. У разі технічної несправності автомобіля, яким управляє працівник поштового зв'язку, автотранспортне підприємство надає підприємству поштового зв'язку інший технічно справний автомобіль без водія.

8.10. Підприємство поштового зв'язку, що одержало у користування автомобіль, несе матеріальну відповідальність перед автотранспортним підприємством за збитки, заподіяні працівником зв'язку внаслідок пошкодження автомобіля (втрати деталей, вузлів, агрегатів та автопокришок чи заміни їх несправними або спрацьованими). Сума збитків розраховується, виходячи із вартості ремонту пошкодженого автомобіля або залишкової балансової вартості автомобіля, а також роздрібної ціни втрачених чи замінених автомобільних деталей, вузлів, агрегатів, автопокришок та акумуляторів.

Працівник поштового зв'язку, з вини якого заподіяна шкода, несе матеріальну відповідальність перед своїм підприємством у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.

8.11. Аварію, дорожньо-транспортну пригоду чи пошкодження автомобіля внаслідок стихійного лиха працівник поштового зв'язку, який одержав автомобіль, зобов'язаний зареєструвати у найближчій черговій частині органу (підрозділу) внутрішніх справ та негайно повідомити про те, що сталося, автотранспортне підприємство та підприємство поштового зв'язку.

8.12. Працівник поштового зв'язку, який виконує обов'язки водія автомобіля, повинен негайно повідомляти автотранспортне підприємство та підприємство поштового зв'язку про вихід з ладу спідометра та його приводу.

8.13. Підприємство поштового зв'язку зобов'язане здійснювати контроль за додержанням працівниками поштового зв'язку, що виконують обов'язки водіїв автомобілів, Правил дорожнього руху, Правил технічної експлуатації рухомого складу, а також цих Правил.

9. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ АВТОТРАНСПОРТОМ

9.1. Підприємства автомобільного транспорту здійснюють перевезення пошти на підставі договорів з підприємствами поштового зв'язку з урахуванням ефективного використання провізної спроможності автотранспорту. Примірний договір на перевезення пошти автомобільним транспортом наведений у додатку 3.

9.2. Економічні відносини підприємств автомобільного транспорту з підприємствами поштового зв'язку, що виникають у процесі перевезення пошти, базуються на принципах взаємної вигоди та повної відповідальності.

9.3. Для перевезення пошти автотранспортні підприємства повинні використовувати транспортні засоби, що відповідають вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам.

9.4. Підприємства поштового зв'язку подають автотранспортним підприємствам заявки на перевезення пошти (додаток 4).

9.5. Автотранспортне підприємство разом з представником підприємства поштового зв'язку розглядає подані заявки на перевезення та включає погоджені заявки до річного (квартального) плану перевезень.

9.6. Поза планом здійснюються перевезення:

- викликані стихійним лихом та аваріями (поза чергою);

- разового характеру. Терміни подання заявок на перевезення разового характеру обумовлюються при укладанні договору.

9.7. Зміна річного плану перевезень автотранспортного підприємства здійснюється за погодженням сторін. Уточнений план перевезень додається до договору на перевезення пошти автотранспортом.

9.8. На підставі річного плану перевезень автотранспортне підприємство щорічно, не пізніше як за 15 днів до початку року, укладає договір з підприємством поштового зв'язку на обслуговування автотранспортом, надсилаючи останньому проект договору. До договору додаються розклад руху автомобілів по перевезенню пошти, план-графік чергувань спеціальних автомобілів (додаток 5).

У договорах обумовлюється необхідність застосування спеціалізованого транспорту та інші особливості обслуговування підприємства поштового зв'язку.

9.9. Для попередження випадків зриву перевезень та якнайшвидшої заміни на лінії автомобілів, що вийшли з ладу, автотранспортне підприємство повинно мати резервні автомобілі.

Кількість резервних автомобілів і місце їх дислокації визначаються конкретними умовами організації роботи автопідприємства.

9.10. Автотранспортне підприємство на підставі договору може надавати автомобілі для дислокації їх біля підприємств поштового зв'язку.

10. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ

10.1. Форма і порядок розрахунків, а також випадки зміни розміру оплати за перевезення пошти і надання інших послуг, пов'язаних з цим, визначаються автотранспортним підприємством з підприємством поштового зв'язку - замовником автотранспорту при укладенні ними договору на перевезення пошти.

10.2. Розрахунки за використання автотранспорту для перевезення пошти та оплата за користування вантажно-розвантажувальними механізмами провадяться за договірними тарифами.

10.3. При розрахунках за використання автотранспорту для перевезення пошти слід враховувати:

- пробіг та час роботи автомобілів на лінії, що підлягають оплаті, обліковуються з часу виїзду автомобіля з гаража до часу повернення в гараж, за відрахуванням часу обідньої перерви і відпочинку водія, про що підприємство поштового зв'язку повинне зробити запис у шляховий лист;

- час на пробіг від стоянки до пункту навантаження та назад визначається з розрахунку середньої технічної швидкості автотранспорту;

- загальний час за використання автомобілів округляється з точністю до 0,5 години: час менший за 0,5 години вважається за 0,5 години, а більший за 0,5 години - за повну годину;

- мінімальна оплачувана відстань становить один кілометр.

10.4. Оплата за користування автомобілями, що надаються без водіїв, провадиться за зниженим тарифом, який обумовлюється договором.

10.5. Якщо водій автомобіля виконує обов'язки працівника поштового зв'язку та вантажно-розвантажувальні роботи, з підприємств поштового зв'язку стягується плата у розмірі, що обумовлюється договором.

10.6. При перевезеннях пошти, що тривають більше доби, підприємства поштового зв'язку повинні відшкодовувати автотранспортному підприємству, крім договірної плати за перевезення, ще й додаткові витрати (добові, квартирні тощо).

10.7. Час простою автомобілів на лінії та на підприємствах зв'язку, що стався з вини автотранспортного підприємства, не оплачується замовником.

10.8. У випадках, коли замість передбаченої договором моделі автотранспортне підприємство за погодженням з підприємством поштового зв'язку надало автомобіль меншої вантажності, оплата провадиться за тарифами, що визначені договором для фактично використаного типу автомобілів.

У разі надання підприємствам поштового зв'язку автомобілів більшої вантажності, замість передбачених договором, оплата провадиться за тарифами, що визначені для автомобілів, які передбачені договором, виключаючи випадки, коли ця заміна робиться на прохання підприємств поштового зв'язку.

11. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

11.1. Автотранспортне підприємство зобов'язане:

11.1.1. Надавати підприємствам зв'язку технічно справні автомобілі, що відповідають санітарним вимогам і обладнані відповідно до Правил дорожнього руху та заправлені пальним у кількості, потрібній для виконання завдань.

11.1.2. Подавати автомобілі до місця навантаження перед початком роботи або чергування у терміни, що визначені розкладом руху, графіком чергувань та замовленням на перевезення.

11.1.3. Суворо дотримувати розклад руху автомобілів на лінії.

11.1.4. Висилати у терміни, що погоджені з підприємствами зв'язку, резервні автомобілі, замість тих, які вийшли з ладу.

11.1.5. Здійснювати контроль за правильною експлуатацією автомобілів на маршрутах по перевезенню пошти, за оформленням шляхових листів в установленому порядку та за виконанням водіями Правил дорожнього руху. Забезпечувати передрейсовий медичний огляд водіїв.

11.1.6. Не допускати проїзду в автомобілях сторонніх осіб.

11.1.7. Супроводжувати пошту з моменту її прийняття до перевезення та до моменту здачі в пункті призначення правоуповноваженій на одержання пошти особі, за винятком випадків, коли цю роботу виконує представник підприємства зв'язку.

11.2. Підприємство поштового зв'язку зобов'язане:

11.2.1. Правильно визначати обсяги перевезень і терміни роботи автомобілів у заявках, планах та замовленнях на перевезення, виходячи при цьому з необхідності зменшення транспортних витрат, впровадження раціональних маршрутів і схем вантажопотоків, поліпшення використання автотранспорту.

11.2.2. Використовувати автомобілі виключно за призначенням. Приписувати до транспортних документів тільки осіб, які мають безпосереднє відношення до цих перевезень.

11.2.3. Виконувати навантаження і розвантаження пошти та вантажів, супроводження і охорону їх у дорозі, крім тих випадків, коли ці обов'язки згідно з договором приймає на себе автотранспортне підприємство.

11.2.4. Забезпечувати контроль за дотриманням розкладу руху автомобілів на маршрутах та якісним виконанням водіями обов'язків працівників зв'язку.

11.2.5. Утримувати під'їзні шляхи до пунктів навантаження та розвантаження, вантажно-розвантажувальні майданчики тощо у справному стані, що відповідає нормам охорони праці і техніки безпеки, а також забезпечує безперешкодний рух та вільне маневрування при одночасному навантаженні (розвантаженні) автомобілів в кількості, визначеній договором.

Мати пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час.

11.2.6. Оформляти шляхові листи та інші транспортні документи у встановленому порядку, засвідчувати підписом і печаткою пробіг та тривалість роботи автомобіля, робити відмітки щодо виконання водіями денних завдань, обов'язків працівників зв'язку і про виконаний обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, а також про порушення строку подання та графіка руху автомобілів. Призначати і повідомляти автопідприємству прізвища осіб, що відповідають за використання автотранспорту.

11.2.7. Надавати місце та забезпечувати умови для відпочинку водіїв під час перерви у роботі в проміжних пунктах.

11.2.8. Забезпечувати охорону автомобілів, вантажів і пошти під час обідньої перерви і тривалого відпочинку водіїв в проміжних пунктах.

11.2.9. Надавати водіям в пунктах виконання вантажно-розвантажувальних робіт телефонний зв'язок для службового користування.

11.2.10. Розробляти та погоджувати з автотранспортним підприємством розклад руху автомобілів, що сприяє безпечній роботі в умовах туману, ожеледиці, снігових заносах тощо.

11.3. Автотранспортному підприємству надається право:

11.3.1. Замінювати марку автомобіля, наданого для перевезень, якщо при цьому не знижується якість обслуговування підприємства зв'язку.

11.3.2. Збільшувати згідно з разовими заявками підприємств зв'язку кількість автомобілів, що виділяються.

11.3.3. Вимагати від підприємств зв'язку усунення недоліків у розкладі руху, графіках чергувань і в організації роботи автомобілів на лінії.

11.4. Підприємству поштового зв'язку надається право:

11.4.1. Відмовитися від автомобіля, наданого автотранспортним підприємством, у випадках, коли його модель, технічний чи санітарний стан або обладнання не відповідають умовам перевезення (крім випадків, коли модель автомобіля передбачена договором).

11.4.2. Вносити зміни до розкладу руху автомобілів у межах, що обумовлені договором, своєчасно повідомляючи про це автотранспортне підприємство.

11.4.3. Здійснювати перестановку автомобілів на маршрутах залежно від конкретних обставин, не змінюючи при цьому узгоджені з автотранспортним підприємством загальну тривалість роботи та пробіг автомобіля.

11.4.4. Відмовитися від автомобіля, якщо він наданий із запізненням більшим за 30 хв. для міських перевезень чи більше однієї години для роботи на інших маршрутах.

11.4.5. Затримати автомобіль у проміжному пункті та відправити його згідно з розкладом руху в разі передчасного прибуття в цей пункт.

11.5. Матеріальна відповідальність сторін за порушення умов перевезення пошти визначається договором на перевезення пошти автомобільним транспортом між підприємствами поштового зв'язку та автотранспортним підприємством, а також цими Правилами.

11.6. Автотранспортні підприємства відповідають за втрату, недостачу, пошкодження чи псування прийнятої до перевезення пошти у розмірі фактичної шкоди з урахуванням відшкодування збитків клієнтурі, якщо вони не доведуть, що втрата, недостача, псування чи пошкодження сталися не з їх вини.

11.7. Автотранспортне підприємство несе відповідальність перед підприємством поштового зв'язку в розмірі, передбаченому договором, у таких випадках:

- за втрату, недостачу, пошкодження чи псування прийнятої до перевезення пошти;

- за несвоєчасне подання рухомого складу до пункту навантаження порівняно з узгодженим часом;

- за ненадання автомобілів для перевезення пошти у кількості, передбаченій договором.

11.8. Підприємство поштового зв'язку несе матеріальну відповідальність перед автотранспортним підприємством у розмірі, передбаченому договором, у таких випадках:

- за відмову використовувати автотранспорт для перевезення пошти у кількості, що передбачена договором або прийнятим до виконання разовим замовленням;

- за відмову від оформлення або неправильне оформлення транспортного документа або шляхового листа;

- за несвоєчасне перерахування плати за користування автотранспортом;

- за використання автотранспорту для перевезення вантажів, не передбачених договором.

11.9. Автотранспортне підприємство і підприємство зв'язку звільняється від сплати штрафу за невиконання плану перевезень чи прийнятого до виконання разового замовлення, якщо воно сталося внаслідок:

- явищ стихійного характеру (заноси, повені, пожежі тощо);

- аварії на підприємстві, через яку робота підприємства була припинена.

12. КОНТРОЛЬ ЗА РУХОМ АВТОТРАНСПОРТУ З ПОШТОЮ

12.1. Керівники автотранспортних підприємств повинні здійснювати постійний контроль за правильною експлуатацією автомобілів на маршрутах по перевезенню пошти.

12.2. Перед виїздом автомобіля на лінію відповідальні особи автотранспортного підприємства зобов'язані видавати водію шляховий лист, де заповнені встановлені реквізити, звертаючи увагу на додержання фактичного часу виїзду та повернення автомобіля.

12.3. Автотранспортне підприємство чи віддалене підприємство зв'язку під час випуску автомобілів на лінію у періоди несприятливих метеорологічних умов повинне робити у шляхових листах відповідну позначку (ожеледиця, туман тощо), яка зобов'язує водіїв вживати додаткових заходів щодо додержання безпеки руху.

12.4. Керівники підприємств поштового зв'язку початкового, проміжного і кінцевого пунктів поштового маршруту повинні здійснювати постійний контроль за виконанням установленого розкладу руху автотранспорту з поштою. Керівники підприємств одразу ж після відправлення автотранспорту з поштою повинні повідомляти по телефону наступне за маршрутом підприємство поштового зв'язку про фактичний час відправлення автотранспорту.

12.5. У разі неприбуття автотранспорту з поштою в установлений розкладом руху час начальник підприємства зв'язку зобов'язаний негайно зробити запит по телефону у попередньому за маршрутом підприємстві поштового зв'язку про час відправлення автотранспорту з поштою та негайно повідомити про це керівника підприємства поштового зв'язку за підпорядкуванням.

Якщо автотранспорт з поштою прибув із запізненням, порівняно з розкладом руху, про це робиться відмітка у шляховому листі водія та маршрутній накладній ф. 24.

12.6. У разі виходу з ладу автотранспорту начальник підприємства поштового зв'язку проміжного пункту маршруту зобов'язаний вжити заходів до збереження та відправлення пошти за маршрутом і про вжиті заходи повідомити по телефону керівника підприємства поштового зв'язку початкового пункту маршруту.

12.7. Начальник (заступник) відділення зв'язку або спеціально призначений працівник вузла зв'язку (поштамту, призалізничного поштамту, відділення перевезення пошти) початкового пункту маршруту зобов'язаний щоденно контролювати розклад руху автотранспорту з поштою та про всі порушення доповідати керівникам вищевказаних підприємств.

12.8. За кожним фактом порушення розкладу руху автотранспорту з поштою начальник вузла зв'язку (поштамту, призалізничного поштамту, відділення перевезення пошти) зобов'язаний проводити ретельне розслідування і вживати заходів для забезпечення руху автотранспорту з поштою за маршрутом.

12.9. У разі невідправлення передбаченого розкладом руху автотранспорту з поштою призначений працівник зв'язку негайно повідомляє про це підприємство зв'язку за підпорядкованістю із зазначенням маршруту, кількості підприємств зв'язку на ньому, дати та причини невідправлення автотранспорту та вжитих заходів.

Про невідправлення передбаченого розкладом руху автотранспорту з поштою чи значну його затримку повідомляється телеграфом (по телефону) всім підприємствам, що здійснюють з ним обмін пошти, та відповідних диспетчерських вузлах (пунктах).

12.10. У разі виходу автомобіля з ладу підприємство поштового зв'язку зобов'язане негайно повідомити автотранспортне підприємство, а останнє - направити свого представника для огляду і складання акта про технічний стан автомобіля, причину його виходу з ладу та вжиті заходи.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 1
до Правил перевезення пошти
автомобільним транспортом

 

 

 

Узгоджено                          Затверджено
_________________                  ____________________
    (посада)                        (посада)
_________________                  ____________________
    (підпис)                       (підпис)
 
"__"_________19__ р.                "__"_________19__ р.

  РОЗКЛАД
руху транспорту з поштою по магістральному, міжобласному, внутрішньообласному, міжрайонному, внутрішньорайонному, міському, під'їзному маршруту

 
з "__"_______________19_ р. ____________________________
Час одержання пошти в початковому пункті маршруту _______ год. _____хв.
Частота руху на тиждень _________раз
Яким видом транспорту обслуговується маршрут____________________________________________________________
Належність транспортних засобів (відомчий, найманий)_______________________________________________________
 
                РОЗКЛАД РУХУ ТРАНСПОРТУ З ПОШТОЮ
*******************************************************************************************************************************************
*     В прямому напрямку      *       *                *     У зворотньому напрямку     *     *
******************************************       * Назва всіх пунктів обміну  ******************************************     *
*      Ч   а   с        *Відстань між * пошти по шляху проходження  *        Ч а с          *Примітка *
******************************************пунктами (км)* від початкового до кінцевого ******************************************     *
*в дорозі*прибуття* стоянки * відправ-  *       *   пунктів         *в дорозі*прибуття* стоянки * відправ-  *     *
*    *    *     * лення   *       *                *    *    *     * лення   *     *
******************************************       *                ******************************************     *
*год.,хв.*год.,хв.*год.,хв. * год.,хв.  *       *                *год.,хв.*год.,хв.*год.,хв, * год.,хв.  *     *
*******************************************************************************************************************************************
*  1  *  2  *  3  *   4   *   5   *        6       *  7  *  8  *  9  *   10   *  11  *
*******************************************************************************************************************************************
*    *    *     *      *       *                *    *    *     *      *     *
*******************************************************************************************************************************************
*    *    *     *      *       *                *    *    *     *      *     *
*******************************************************************************************************************************************
*    *    *     *      *       *                *    *    *     *      *     *
*******************************************************************************************************************************************
 
                             ПІДПИС _________________________
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 2
до Правил перевезення пошти
автомобільним транспортом

 

 

 

_____________________________________
(назва автотранспортного підприємства)

АКТ ПРИЙОМУ-ЗДАЧІ

 
       від "___"________________________19_ р.
 
Я, начальник автоколони (механік) ________________________________
                     (прізвище, ініціали)
на підставі наказу по автотранспортному
підприємству від "__"__________199_ р.
 
N____здав _______________________________________________________
       (прізвище працівника зв'язку, що суміщує обов'язки
__________________________________________________________________
            водія автомобіля)
 
прийняв автомобіль марки __________________19_ р. випуску,
державний номер ______________________________________,
шасі номер _____________, двигун номер __________________
пробіг від експлуатації _________________________ кілометрів.
 
           Технічний стан агрегатів
*******************************************************************
*      Агрегати            *  Технічний стан  *
*******************************************************************
*1  Двигун N________            *           *
*2  Коробка передач із зчепленням     *           *
*З  Задній міст              *           *
*4  Передній міст             *           *
*5  Рульове управління           *           *
*6  Рама з ресорами та колесами, кабіна,  *           *
*  кузов                 *           *
*7  Електрообладнання           *           *
*8  Загальний стан машини за зовнішнім   *           *
*  виглядом (цілість, стан скла на вікнах,*           *
*  замків, дверцят, сидінь, крил, капоту, *           *
*  двигуна, облицювання, радіатора, фар, *           *
*  номерних знаків та інше)        *           *
*                      *           *
*******************************************************************
 
Автогума  _______________________________________________________
      (наявність автопокришок, їх номери та відсоток зносу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Інструменти:  ___________________________________________________
        (перераховуються наявні або відсутні інструменти
__________________________________________________________________
         згідно з заводською інструкцією)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Пломби на автомобілі ____________________________________________
                 (порушені, не порушені)
Автомобіль здав:
 
Начальник (механік) автоколони __________________________________
                    (прізвище, ініціали)
Автомобіль прийняв: _____________________________________________
             (прізвище працівника зв'язку, що суміщує
__________________________________________________________________
         обов'язки водія автомобіля)
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 3
до Правил перевезення пошти
автомобільним транспортом

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ
АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

____________________________        "__"_____________19 р.
   (місто, село)
 
__________________________________________________________________
   (докладне найменування автотранспортного підприємства)
 
що називається в подальшому "Перевізник", в особі ________________
                           (посада,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я та по батькові - повністю)
 
що діє на підставі _____________________________________________
            (зазначається найменування документа, що
 
_______________________________, з однієї сторони, та ____________
дає право на укладання договору)
 
__________________________________________________________________
     (докладне найменування замовника автотранспорту)
 
що називається в подальшому "Замовник", в особі: _________________
                           (посада,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я та по батькові - повністю)
 
що діє на підставі _____________________________________________
            (зазначається найменування документа, що
 
_____________________________, з іншої сторони, уклали цей договір
дає право на укладання договору)
 
про подане нижче.

1. Предмет договору

1.1. "Замовник" доручає, а "Перевізник" бере на себе обов'язки по перевезенню вантажів та пошти, вантажно-розвантажувальних роботах та інших додаткових роботах, обумовлених цим договором.

1.2. "Перевізник" виконує для "Замовника" перевезення вантажів та пошти обсягом ________ тис. км та ______ тис. машино-год.

1.3. "Перевізник" виконує для "Замовника" пов'язані з перевезенням пошти такі види транспортно-експедиторських операцій і послуг:

1.4. Взаємовідносини сторін у процесі організації перевезень і використання автомобілів регулюються Правилами перевезення пошти автомобільним транспортом та законодавством України.

2. Права і обов'язки сторін

2.1. "Перевізник" зобов'язаний:

2.1.1. Визначити типи та кількість автомобілів, потрібних для перевезення пошти. Закріпити за "Замовником" для перевезення пошти ______________ автомобілів, з них:

***************************************************************************
*  *      *      *      *       * Умови надання *
* N *Тип і марка* Кількість * Кількість *Тривалість  * автомобілів  *
*п/п* автомобіля* автомобілів*робочих днів*робочої зміни* (з водієм чи  *
*  *      *      *      *       * без водія)   *
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
 

2.1.2. Надавати "Замовнику" технічно справні автомобілі, що відповідають санітарним вимогам і обладнані відповідно до Правил дорожнього руху, заправлені пальним у кількості, необхідній для виконання завдань.

2.1.3. Подавати автомобілі до місця навантаження перед початком роботи або чергування у терміни, що визначені розкладом руху, графіком чергувань та замовленням на перевезення.

2.1.4. Суворо дотримувати розклад руху автомобілів на лінії.

2.1.5. Надавати у терміни, що погоджені з "Замовником", резервні автомобілі замість тих, які вийшли з ладу.

2.1.6. Здійснювати контроль щодо правильної експлуатації автомобілів на маршрутах по перевезенню пошти, щодо оформлення шляхових листів в установленому порядку та щодо виконання водіями Правил дорожнього руху. Забезпечувати передрейсовий медичний огляд водіїв.

2.1.7. Не допускати проїзду в автомобілях сторонніх осіб.

2.2. "Замовник" зобов'язаний:

2.2.1. До прибуття автомобіля під навантаження підготувати пошту до перевезення, заповнити в документах на перевезення пошти потрібні відомості, виписати за потреби перепустки на право проїзду автомобіля до місця навантаження пошти.

2.2.2. Використовувати автомобілі виключно за призначенням. Приписувати до транспортної документації тільки осіб, які мають безпосереднє відношення до цих перевезень.

2.2.3. Здійснювати своїми силами та засобами навантаження пошти на автомобільний рухомий склад та її розвантаження і забезпечити механізацію вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2.4. Забезпечувати контроль за дотриманням розкладу руху автомобілів на маршрутах та якісним виконанням водіями обов'язків працівників зв'язку.

2.2.5. Утримувати під'їзні шляхи до пунктів навантаження та розвантаження, вантажно-розвантажувальні майданчики тощо у справному стані, що відповідає нормам охорони праці і техніки безпеки, а також забезпечує безперешкодний рух і вільне маневрування при одночасному навантаженні (розвантаженні) автомобілів в кількості _______ од.

Мати пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній та нічний час.

2.2.6. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку транспортних документів і шляхових листів, засвідчувати підписом і печаткою пробіг і тривалість роботи автомобіля, робити відмітки про виконання водіями денних завдань, обов'язків працівників зв'язку і виконаний обсяг вантажно-розвантажувальних робіт, а також про порушення строку подання та графіка руху автомобілів.

2.2.7. Надавати місце та забезпечувати умови для відпочинку водіїв під час перерви у роботі в проміжних пунктах.

2.2.8. Забезпечувати охорону автомобілів, вантажів і пошти під час обідньої перерви та тривалого відпочинку водіїв в проміжних пунктах.

2.2.9. Надавати водіям в пунктах виконання вантажно-розвантажувальних робіт телефонний зв'язок для службового користування.

2.2.10. Розробляти та погоджувати з "Перевізником" розклад руху автомобілів, що сприяє безпечній роботі в умовах туману, ожеледиці, снігових заносах тощо.

2.3. "Перевізник" має право:

2.3.1. Замінювати марку автомобіля, наданого для перевезень, якщо при цьому не знижується якість обслуговування "Замовника".

2.3.2. Збільшувати згідно з разовими заявками "Замовника" кількість автомобілів, що надаються.

2.3.3. Вимагати від "Замовника" усунення недоліків у розкладі руху, в графіках чергувань і в організації роботи автомобілів на лінії.

2.4. "Замовник" має право:

2.4.1. Відмовитися від автомобіля, наданого "Перевізником", якщо його модель, технічний стан чи санітарний стан або обладнання не відповідають умовам перевезення пошти (крім випадків, коли модель автомобіля передбачена договором).

2.4.2. Вносити зміни до розкладу руху автомобілів у межах, що обумовлені договором, своєчасно повідомляючи про це "Перевізника".

2.4.3. Здійснювати перестановку автомобілів на маршрутах залежно від конкретних обставин, не змінюючи при цьому узгоджені з "Перевізником" загальну тривалість роботи та пробіг автомобіля.

2.4.4. Відмовитися від автомобіля, якщо він наданий із запізненням більшим за 30 хв. для міських перевезень чи більше однієї години для роботи на інших маршрутах.

2.4.5. Затримати автомобіль у проміжному пункті і відправити його згідно з розкладом руху в разі передчасного прибуття в цей пункт.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розмір плати за перевезення пошти та інші операції й послуги, пов'язані з перевезенням, визначаються погодженою сторонами калькуляцією (протоколом, угодою), що є невід'ємною частиною цього договору.

Залежно від цінової політики зазначений розмір плати за взаємною згодою "Перевізника" та "Замовника" може змінюватись як у бік збільшення, так і зменшення. Пропозиція про зміну розміру плати направляється однією із сторін іншій в установленому порядку.

3.2. Належні "Перевізнику" суми за перевезення пошти та інші пов'язані з цим операції і послуги сплачуються "Замовником" в порядку __________________________________________________________

(зазначаються форма та порядок розрахунків).

3.3. Остаточний розрахунок за перевезення пошти та інші послуги виконуються "Замовником" на підставі рахунку "Перевізника". Підставою для виписування рахунку є шляхові листи та транспортні накладні.

4. Відповідальність сторін

4.1. "Перевізник" і "Замовник" у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором несуть взаємну матеріальну відповідальність.

4.2. "Перевізник" відповідає за втрату, недостачу, пошкодження чи псування прийнятої до перевезення пошти у розмірі фактичних збитків з урахуванням відшкодування збитків клієнтурі, якщо він не доведе, що втрата, недостача, псування чи пошкодження сталися не з його вини.

4.3. "Перевізник" несе відповідальність у таких випадках та розмірах:

- за втрату, недостачу, пошкодження чи псування прийнятої до перевезення пошти________________________________________________;

- за несвоєчасне подання рухомого складу до пункту навантаження порівняно з узгодженим часом________________________;

- за ненадання автомобілів для перевезення пошти в кількості, передбаченій договором________________________________.

4.4. "Замовник" несе відповідальність у таких випадках та розмірах:

- за відмову використовувати автотранспорт для перевезення пошти у кількості, що передбачена договором _____________________;

- за відмову від оформлення або неправильне оформлення транспортного документа або шляхового листа______________________;

- за несвоєчасне перерахування плати за користування автотранспортом__________________________________________________;

- за використання автотранспорту для перевезення вантажів, не передбачених договором __________________________________________.

4.5. "Перевізник" і "Замовник" звільняються від сплати штрафу за невиконання плану перевезень чи прийнятого до виконання разового замовлення, якщо воно сталося внаслідок:

- явищ стихійного характеру (заноси, повені, пожежі тощо);

- аварії на підприємстві, через яку робота підприємства була припинена.

5. Особливі умови

_________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________

6. Термін дії договору

6.1. Термін дії цього договору встановлюється з _____________ до__________________.

6.2. В разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору після закінчення його строку він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим договором.

6.3. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної з сторін.

7. Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін

"Перевізник"______________________________________________________

"Замовник"________________________________________________________

Підписи:

"Перевізник"_____________________________________ відбиток печатки

"Замовник" ______________________________________ відбиток печатки

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 4
до Правил перевезення пошти
автомобільним транспортом

 

 

 

ПЛАН-ЗАЯВКА
на автомобільні перевезення

_____________________________
(найменування "Перевізника")
 
для____________________________________на 19__р.
    (найменування "Замовника")
 
******************************************************************************************************************************************
* NN *          *      * Довжина *Кількість рейсів*        * Загальний  *              * Потрібна *
*п/п * Вид перевезень  * Тип авто- * маршруту * протягом   * Машино-години * пробіг   * У тому числі по кварталах *кількість *
*  *          * мобіля  * в одному * періоду, що  *роботи на лінії* автомобілів,*****************************автомобілів*
*  *          *      *напрямі, км* планується  *        * тис. км  *  І * ІІ * ІІІ * ІV  *      *
******************************************************************************************************************************************
* 1 *     2     *   3   *   4   *    5    *    6    *   7   *  8 * 9  * 10 * 11 *  12   *
******************************************************************************************************************************************
*  * Виконуваних за   *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
* І * розкладом (назви  *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
*  * маршрутів)     *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
******************************************************************************************************************************************                                                               *      *
*  * ВСЬОГО (по п. І)  *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
*  *          *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
* ІІ * Виконуваних без  *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
*  *розкладу(види робіт)*      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
******************************************************************************************************************************************
*  * ВСЬОГО (по п. II) *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
*III *          *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      *
*  * РАЗОМ (І+ІІ)   *      *      *        *        *       *   *   *   *   *      * *
******************************************************************************************************************************************
 
"Перевізник"                         "Замовник"
__________________                     ________________
  (підпис)                          (підпис)
 
    місце печатки                        місце печатки
 
"__"____________19_  р.                  "__"_____________ 19_ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток 5
до Правил перевезення пошти
автомобільним транспортом

 

 

 

____________________________________     ______________________________________
назва підприємства поштового зв'язку     назва автотранспортного підприємства
____________________________________     ______________________________________
адреса, телефон                     адреса, телефон

ПЛАН-ГРАФІК
 чергувань спеціальних автомобілів на _______ кв. 19__ року 

 

***********************************************************************************************************************
* NN *  Тип  * Місце  * Час початку і за- *Години роботи *  Загальні   * У тому числі по місяцях *     *
*п/п * автомобіля*чергування* кінчення чергуван-*протягом доби,*автомобіле-години*************************** Примітки *
*  *      *     *  ня, год.,хв.  *   год.   *  роботи, год. *  І  * ІІ  * ІІІ  *     *
***********************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************************
*  * ВСЬОГО  *     *          *       *         *    *    *    *     *
***********************************************************************************************************************
 
 Примітка. До план-графіка заносяться чергові автомобілі, що призначені для надання аварійно-технічної допомоги,
      а також спеціальні автомобілі на базі вантажних та автобусів.
 
 
   Керівник підприємства поштового зв'язку          Керівник автотранспортного підприємства
   _______________________________________          ________________________________________
                місце печатки                        місце печатки
 
   "___"____________19_р.                   "___"______________19__р.
 

 
 
 

Опрос