Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений Госкомграницы Украины и подразделений таможенной стражи Гостаможслужбы Украины

Государственная таможенная служба, Госкомграницы
Приказ, Инструкция от 24.02.1997 № 74/83
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України

Наказ Державного комітету у справах
охорони державного кордону України,
Державної митної служби України
від 24 лютого 1997 року N 74/83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 березня 1997 р. за N 74/1878

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України,
 Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 8 вересня 2003 року N 597/65)

Відповідно до Законів України "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", Митного кодексу України, Положення про митну варту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 року N 698, Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.94 р. за N 106/315, та з метою уточнення порядку взаємодії структурних підрозділів Держкомкордону і митної варти Держмитслужби поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон, у межах прикордонної смуги і прикордонного контрольованого району НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України (додається).

2. Командуючим військами напрямів, командирам з'єднань Прикордонних військ України, керівникам підрозділів по боротьбі з контрабандою, порушеннями митних правил та митної варти регіональних митниць (митниць) Держмитслужби України організувати взаємодію згідно з вимогами Інструкції, зазначеної в п. 1 цього наказу та керуватися нею під час виконання покладених на них завдань на державному кордоні, в межах прикордонної смуги і прикордонного контрольованого району.

3. Наказ довести до особового складу в частині, що його стосується.

 

 

Голова Держкомітету - командуючий
Прикордонними військами України
генерал-полковник

 
 
В. Банних

Голова Державної митної служби
України дійсний Державний радник
митної служби України

 
 
Л. Деркач

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету у справах охорони державного кордону України і Державної митної служби України
від 24 лютого 1997 р. N 74/83 

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 березня 1997 р. за N 74/1878

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України

І. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України (далі - Інструкція) розроблена на підставі Законів України "Про державний кордон України", "Про Прикордонні війська України", Митного кодексу України, Положення про митну варту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 року N 698, та Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.94 р. за N 106/315.

1.2. Ця Інструкція призначена для визначення порядку взаємодії підрозділів Держкомкордону України та підрозділів митної варти Держмитслужби України при виконанні завдань, покладених на них законодавством України, поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон, у межах прикордонної смуги і прикордонного контрольованого району.

1.3. Метою взаємодії є проведення спільних заходів щодо виявлення і запобігання порушенням чинного законодавства України з прикордонних та митних питань поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон, у межах прикордонної смуги і прикордонного контрольованого району.

1.4. Форми взаємодії:

1.4.1. проведення спільних операцій за єдиним планом та задумом та інших узгоджених заходів;

1.4.2. спільне розташування прикордонних та митних нарядів на окремих напрямах державного кордону (засідка, секрет, контрольний пост, розшукова група, пересувний пост тощо);

1.4.3. обмін інформацією про наміри і спроби порушень державного кордону поза пунктами пропуску, незаконне переміщення через кордон валюти, зброї та наркотичних речовин, матеріальних, культурних та історичних цінностей тощо;

1.4.4. узагальнення підсумків спільних заходів та розробка нових способів дій та форм взаємодії.

1.5. Взаємодія здійснюється:

1.5.1. на рівні центральних органів виконавчої влади - між центральними апаратами Держкомкордону та Держмитслужби України, представленими відповідно управлінням охорони державного кордону і управлінням по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

1.5.2. на регіональному рівні - між штабами військ напрямів Держкомкордону України і підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил відповідних регіональних митниць Держмитслужби України;

1.5.3. на місцевому рівні - між з'єднаннями, підрозділами Держкомкордону України і підрозділами по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил відповідних митниць Держмитслужби України, що діють у межах ділянок їх відповідальності.

1.6. Механізмом реалізації форм взаємодії вважати видання спільних наказів, напрацювання планів взаємодії, планів спільних операцій та інших заходів.

Спільні накази та планувальні документи відпрацьовуються в центральних апаратах Держкомкордону та Держмитслужби України, напрямах, з'єднаннях Держкомкордону України та в регіональних митницях і митницях, які їм підпорядковані.

Плани взаємодії уточнюються: на рівні центральних органів виконавчої влади - один раз на рік; на регіональному та місцевому рівні - двічі на рік; за необхідності - негайно.

ІІ. Підготовка та проведення спільних заходів

2.1. Підготовка спільних заходів здійснюється завчасно і безпосередньо перед їх проведенням.

2.2. Завчасна підготовка включає:

2.2.1. проведення спільних планових занять, тренувань та навчань, розробку та уточнення планів взаємодії, типових планів проведення спільних операцій та інших планувальних документів;

2.2.2. проведення спільних рекогносцировок місцевості в районах ймовірних дій на різних напрямах державного кордону;

2.2.3. вивчення та узагальнення тактики дій порушників законодавства України з прикордонних і митних питань та розробку ефективних заходів протидії.

2.3. Безпосередня підготовка починається, як правило, за 1 - 2 доби до початку проведення спільних заходів та включає:

2.3.1. уточнення рішення про проведення спільних заходів, проведення додаткових занять та інструктажів;

2.3.2. підготовку екіпіровки особового складу, підготовку технічних засобів та службових собак до використання в конкретних умовах обстановки та інші заходи.

2.4. Рішення про проведення спільних заходів приймається керівниками взаємодіючих підрозділів після детального аналізу обстановки, що склалася на ділянці кордону, оцінки стану та можливостей наявних сил та засобів. Рішення та підсумки спільних заходів документуються у встановленому порядку.

2.5. Підготовка та проведення спільних заходів здійснюється в режимі конфіденційності з обмеженням кола поінформованих осіб, заходами маскування і прихованого управління силами та засобами, прихованістю висунення у район їх здійснення та дезінформуванням.

2.6. За необхідності, з метою планування та координації дій взаємодіючих сил та засобів створюються, спільні оперативні групи.

ІІІ. Основні функції взаємодії

3.1. Підрозділи Держкомкордону

3.1.1. Під час проведення спільних заходів подають допомогу підрозділам митної варти в запобіганні незаконному переміщенню через митний кордон (поза пунктами пропуску через державний кордон) товарів та інших предметів і транспортних засобів. Призначають прикордонні наряди для виконання завдань разом з нарядами митної варти на державному кордоні в межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району;

3.1.2. Інформують відповідні підрозділи по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України про виявлені ознаки підготовки до порушення державного кордону України з метою контрабандної діяльності, а також про здійснення таких злочинів поза місцем розташування пунктів пропуску;

3.1.3. У разі затримання на державному кордоні, у межах прикордонної смуги та прикордонного контрольованого району контрабанди посадові особи підрозділів Держкомкордону України спільно з посадовими особами підрозділів митної варти проводять документування протиправної діяльності затриманих осіб відповідно до законодавства, після чого передають контрабанду до найближчого митного органу. Стосовно порушників державного кордону проводять необхідні адміністративно-процесуальні дії. При цьому надають посадовим особам митного органу копії протоколів адміністративного затримання порушників державного кордону та інші відповідні документи, а також, за необхідності, дають пояснення органам дізнання;

3.1.4. У разі нападу злочинців чи злочинних угруповань на співробітників митної варти на державному кордоні та в межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району подають їм допомогу у відбитті нападу та затриманні злочинців;

3.1.5. У встановленому порядку надають дозвіл і здійснюють контроль за виходом плавзасобів митної варти до акваторії прикордонних річок, озер, інших водоймищ та в територіальне море. За необхідності забезпечують спільні наряди прикордонників та митників плавзасобами морських з'єднань Держкомкордону України;

3.1.6. Про всі випадки супроводження підакцизних товарів до прикордонних пунктів суміжних держав повідомляють прикордонні та митні служби країн в'їзду.

3.2. Підрозділи Держмитслужби

3.2.1. Розташовують наряди своїх підрозділів на об'єктах митних органів, на державному кордоні (де він збігається з митним), в межах прикордонної смуги і контрольованого прикордонного району за узгодженням та за участю військовослужбовців підрозділів Держкомкордону України. При необхідності виконання завдань за лінією інженерно-технічних споруд отримують письмовий дозвіл начальника прикордонного загону;

3.2.2. Інформують підрозділи Держкомкордону України про ознаки, що свідчать про підготовку та порушення державного кордону, дії злочинних угруповань на кордоні та підготовку і здійснення контрабандної діяльності;

3.2.3. У разі затримання на державному кордоні, в межах прикордонної смуги і прикордонного контрольованого району контрабанди посадові особи митної варти спільно з посадовими особами підрозділів Держкомкордону України проводять відповідне документування протиправної діяльності затриманих осіб, після чого передають контрабанду до найближчого митного органу. При цьому надають посадовим особам митного органу копії відповідних документів, а також, за необхідності, дають пояснення органам дізнання;

3.2.4. У разі затримання порушників державного кордону співробітники митної варти передають їх прикордонним нарядам (на прикордонну заставу або до іншого найближчого підрозділу Держкомкордону України);

3.2.5. За необхідності використання плавзасобів митної варти на акваторії прикордонних річок, озер, інших водоймищ та в територіальному морі у встановленому порядку отримують дозвіл підрозділів Держкомкордону України;

3.2.6. З інших питань взаємодії керуються положеннями Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.94 р. за N 106/315.

____________

Опрос