Идет загрузка документа (144 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке использования правоохранительными органами возможностей НЦБ Интерпола в Украине в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений

Государственная налоговая администрация, Государственная таможенная служба, МВД, Генеральная прокуратура, СБУ, Госкомграницы
Приказ, Инструкция от 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Генеральної прокуратури України,
Служби безпеки України,
Державного комітету у справах охорони державного кордону України,
Державної митної служби України,
Державної податкової адміністрації України
від 9 січня 1997 року N 3/1/2/5/2/2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 1997 р. за N 54/1858

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Генерального прокурора,
Служби безпеки України,
Міністерства фінансів України
 від 17 серпня 2020 року N 612/379/227/511)

Відповідно до Положення про Національне центральне бюро Інтерполу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 220, та з метою удосконалення співробітництва правоохоронних органів України з правоохоронними структурами іноземних держав у рамках Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, підвищення ефективності боротьби із злочинністю НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів (додається).

2. Начальникам головних управлінь, самостійних управлінь та відділів Міністерства внутрішніх справ України, ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті,

начальникам головних управлінь, управлінь та самостійних відділів Генеральної прокуратури України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, транспортним (на правах обласних), військовим прокурорам регіонів, ЧФ і ВМС України,

начальникам головних управлінь, самостійних управлінь та відділів Служби безпеки України, начальникам ГУСБ України в Криму, УСБ України в областях, м. Києві і Київській області та в м. Севастополі,

начальнику оперативно-розшукового управління Державного комітету у справах охорони державного кордону України та начальникам оперативно-розшукових відділів напрямків,

начальникам управлінь та окремих відділів Державної митної служби України, начальникам територіальних митних управлінь, митниць,

начальнику головного управління податкової поліції Державної податкової адміністрації України та начальникам управлінь податкової поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

організувати вивчення цієї Інструкції з особовим складом і забезпечити виконання її вимог.

3. Скасувати наказ МВС України від 6 вересня 1993 року N 568 "Про затвердження Інструкції про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в Україні", пункти 2, 3 і 4 вказівки МВС України від 31 грудня 1993 року N 36 "Про порядок перевірки автотранспортних засобів за обліками викраденого" та інструктивний лист Генеральної прокуратури і МВС України від 6 вересня 1993 року N 15-130-93/3740/Вн "Про порядок розшуку за межами України обвинувачених, підозрюваних у кримінальних справах і засуджених, які переховуються від правоохоронних органів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної податкової адміністрації України та НЦБ Інтерполу в Україні.

 

Міністр внутрішніх справ
України

 
Ю. Кравченко

Генеральний прокурор
України

 
Г. Ворсінов

Голова Служби безпеки
України

 
В. Радченко

Голова Державного комітету
у справах охорони
державного кордону України

 
 
В. Банних

Голова Державної
митної служби України

 
Л. Деркач

Голова Державної податкової
адміністрації України

 
М. Азаров

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України
від 9 січня 1997 р. N 3/1/2/5/2/2

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 1997 року за N 54/1858

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок використання правоохоронними органами України* можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (надалі - НЦБ) для співробітництва з Генеральним секретаріатом Інтерполу та правоохоронними органами зарубіжних держав під час здійснення діяльності, пов'язаної із попередженням, розкриттям та розслідуванням злочинів, які мають транснаціональний характер або виходять за межі України.

______________
* Під правоохоронними органами України в цій Інструкції маються на увазі органи Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Держкомкордону, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації України.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до законів України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", Положення про Національне центральне бюро Інтерполу в Україні, Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

1.3. Підрозділом, на який безпосередньо покладається організація виконання функцій Міністерства внутрішніх справ України як Національного центрального бюро Інтерполу, є робочий апарат Укрбюро Інтерполу. НЦБ забезпечує співробітництво правоохоронних органів України та зарубіжних країн як у цілому, так і в окремих напрямках боротьби із злочинністю і надає можливості для:

1.3.1. Підготовки та надсилання ініціативних запитів за кордон;

1.3.2. Підготовки та надсилання відповідей на запити зарубіжних правоохоронних органів;

1.3.3. Обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною та, в окремих випадках, процесуальною інформацією;

1.3.4. Обміну досвідом роботи, законодавчими та іншими нормативними актами, учбово-методичною літературою з питань діяльності правоохоронних органів;

1.3.5. Обміну науково-технічною та іншою інформацією з питань боротьби із злочинністю.

1.4. Для надсилання в НЦБ запитів щодо проведення правоохоронними органами зарубіжних держав необхідних оперативно-розшукових заходів, а в деяких випадках - слідчих дій, іншої інформації правоохоронні органи України використовують усі наявні в них канали зв'язку, в тому числі шифрованого. Запити та інші види документів направляються за адресою:

252024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10; тел. (044) 291-1641; факс (044) 291-1934; телетайп 131755 ИНПОЛ; телекс 131269 IPUKR SU.

1.5. Запити та інші документи, які надсилаються до НЦБ, повинні мати необхідні реквізити: назва органу, його повна адреса, телефон, телетайп або факс, вихідний номер та номер посилання (при його наявності), прізвище та телефон виконавця.

1.6. Запити та інші документи виконуються лише у друкованому вигляді, підписуються керівниками органу:

1.6.1. Для органів внутрішніх справ - від начальника районного, міського, районного в місті, лінійного відділу внутрішніх справ на транспорті (їх заступників) і вище;

1.6.2. Для органів прокуратури - від прокурора району (прирівняних до нього прокурорів), їх заступників і вище;

1.6.3. Для органів державної безпеки - від начальника Головного управління СБУ в Криму, управлінь СБУ в областях, м. Києві і Київській області, м. Севастополі (їх заступників) і вище;

1.6.4. Для органів Держкомкордону - від начальника оперативно-розшукового відділу напряму (його заступників) і вище;

1.6.5. Для органів Державної митної служби - від начальника митниці (його заступників) і вище;

1.6.6. Для органів Державної податкової адміністрації - від начальника районного відділу податкової поліції (прирівняних до районного відділів податкової поліції), їх заступників і вище.

1.7. Прізвища, імена іноземних громадян, назви закордонних фірм, підприємств, організацій або установ, при наявності їх написання мовою запитуваної країни, відтворюються в оригіналі.

1.8. Запити до НЦБ надсилаються, як правило, через підрозділи Укрбюро Інтерполу в головних управліннях МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях та м. Севастополі.

1.9. Запити, одержані правоохоронними органами України з НЦБ, виконуються у такі терміни:

1.9.1. З поміткою "терміново" - протягом доби з часу надходження;

1.9.2. "Звичайно" - в якомога коротший термін, але не більше десяти діб;

1.9.3. "Нетерміново" - в якомога коротший термін або до вказаної у запиті дати, але не більше 1 місяця.

1.10. Відповідальність за своєчасне і якісне виконання запитів НЦБ несе керівник органу, куди надійшов запит для виконання. При неможливості своєчасно виконати запит керівник зазначеного органу письмово інформує НЦБ про обставини та причини, що перешкоджають своєчасному виконанню.

1.11. Змінити термін виконання запиту за наявності об'єктивних обставин, а також зняти з контролю виконаний запит може лише керівник, який дав доручення до виконання, або особа, яка його заміщає.

1.12. Зупинити виконання запиту або скасувати його має право лише начальник НЦБ та його заступники, НЦБ країни - ініціатора запиту або Генеральний секретаріат Інтерполу.

1.13. НЦБ відмовляє повністю або частково у виконанні запитів:

1.13.1. Які не стосуються компетенції Інтерполу;

1.13.2. Які пов'язані із злочинами політичного, військового, релігійного чи расового характеру;

1.13.3. Виконання яких призведе до порушення:

а) суверенітету та безпеки України;

б) законодавства України чи держави, куди надсилається запит;

в) прав людини;

1.13.4. Якщо вони оформлені з порушенням вимог цієї Інструкції;

1.13.5. Якщо вони надійшли від відомств, установ та організацій, що відповідно до законодавства України не є правоохоронними органами;

1.13.6. Якщо вони надійшли від фізичних осіб.

1.14. Про відмову у виконанні запиту НЦБ письмово інформує ініціатора із зазначенням причин відмови.

1.15. Перевірка з використанням каналів та можливостей НЦБ може здійснюватися стосовно будь-яких діянь, визначених кримінальним законодавством як злочини, окрім тих, які мають військовий, політичний, релігійний чи расовий характер.

2. Порядок та особливості взаємодії з правоохоронними органами зарубіжних держав під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій з окремих категорій злочинів

2.1. У сфері економіки та фінансів

2.1.1. Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, пов'язаних з розкриттям злочинів у сфері економіки та фінансів, через НЦБ можна одержувати з Генерального секретаріату або НЦБ Інтерполу в зарубіжних країнах таку інформацію:

а) офіційні назви комерційних структур (фірм, спільних підприємств тощо) та інших юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих за кордоном;

б) дату їх реєстрації у відповідних державних органах, юридичну адресу, номери телефонів та інших телекомунікаційних засобів;

в) прізвища та імена керівників таких структур;

г) основні напрямки діяльності;

д) розміри статутного капіталу;

е) відомості про припинення діяльності;

ж) відомості кримінального характеру стосовно їх керівників та інших працівників.

2.1.2. З деяких країн можливе отримання інформації про укладені інофірмами угоди з українськими юридичними та фізичними особами або за їх участю та про наслідки їх виконання.

2.1.3. Відомості про відкриття фізичними особами, в тому числі громадянами України, та юридичними особами фінансових рахунків у зарубіжних банках, а також про рух коштів по них, про укладення угод між українськими та закордонними юридичними особами становлять, як правило, банківську чи комерційну таємницю і можуть повідомлятися іноземними правоохоронними органами лише після розгляду офіційного звернення Генеральної прокуратури України верховним органом юстиції (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги в кримінальній справі (процедура та порядок викладені в розділі 5).

2.1.4. Запити з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері економіки і фінансів, а також причетних до них осіб, що надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості:

а) конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою вона порушена, орган, що провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер, перевірка оперативної або іншої інформації, номер оперативного повідомлення або відповідного документа;

б) анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи, якщо обвинувачений - який, ким і коли обраний запобіжний захід;

в) обставини злочину або характер наявних відомостей із зазначенням способу вчинення конкретних злочинних діянь обвинуваченими або підозрюваними особами.

2.1.5. До запитів, при потребі, додаються копії контрактів та інших документів, що стосуються справи або матеріалів перевірки.

2.1.6. За необхідності перевірки іноземних фірм, філіалів, спільних підприємств та інших об'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих за кордоном, у запиті додатково зазначається:

а) назва такої структури;

б) юридична (або фактична) адреса, телефони, факси;

в) конкретні питання, на які передбачається одержати відповідь.

2.1.7. Зразки запитів стосовно злочинів у сфері економіки та фінансів додаються (додатки NN 1, 2 до цієї Інструкції).

2.2. У сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків

2.2.1. У разі виявлення підроблених грошових знаків правоохоронні органи, використовуючи канали Інтерполу, можуть одержати інформацію про обставини їх вилучення, про інші виявлені фальшиві банкноти, що мають одне джерело походження з вилученими, а також про місцезнаходження осіб, причетних до фальшивомонетництва, за наявності підстав вважати, що вони перебувають за межами України.

2.2.2. У разі виявлення на території України фальшивих грошових знаків іноземних держав Експертно-криміналістичне управління МВС України чи центральний криміналістичний підрозділ іншого правоохоронного органу протягом 5 діб після завершення відповідного криміналістичного дослідження інформує НЦБ.

2.2.3. У повідомленні до НЦБ зазначаються:

а) назва країни та грошового знака;

б) кількість купюр та їх номінальна вартість;

в) спосіб підробки;

г) індикатив (у випадку, якщо аналогічні підробки були зареєстровані раніше);

д) обставини вилучення;

е) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та орган, у провадженні якого вона знаходиться;

ж) дані про особу (осіб), у якої (яких) були вилучені фальшиві грошові знаки.

2.2.4. На підставі одержаних матеріалів НЦБ готує і надсилає інформацію в Генеральний секретаріат Інтерполу.

2.2.5. У разі затримання іноземного громадянина за злочин, пов'язаний з підробкою грошових знаків, правоохоронний орган України направляє в НЦБ анкетні дані затриманої особи для перевірки за кримінальними обліками Генерального секретаріату Інтерполу та правоохоронних органів країни його проживання або інших країн, а також для запиту інформації про інших осіб, причетних до виготовлення або збуту підроблених грошових знаків.

2.2.6. У запитах до НЦБ у зв'язку із злочинами, пов'язаними з фальшивомонетництвом, якщо підозрювана особа встановлена (додаток N 3 до цієї Інструкції), необхідно вказувати:

а) прізвище, ім'я, по батькові та повну дату народження підозрюваної особи, її громадянство та місце проживання;

б) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та орган, у провадженні якого вона знаходиться;

в) дані документів, що ідентифікують особу (паспорт, посвідчення водія та інше);

г) обставини, якими викликана необхідність звернення до НЦБ;

д) перелік заходів, які потрібно реалізувати.

2.3. У сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з транспортними засобами

2.3.1. Правоохоронні органи, використовуючи канали НЦБ, мають можливість:

а) запитати відомості про власника транспортного засобу, зареєстрованого за кордоном;

б) запитати інформацію про дату та місце взяття на облік транспортного засобу чи зняття з обліку;

в) перевірити транспортний засіб за обліками викраденого автотранспорту в зарубіжних країнах;

г) ідентифікувати іноземний автомобіль чи його номерні знаки;

д) оголосити міжнародний розшук викраденого в Україні транспортного засобу, поставити його на облік у Генеральному секретаріаті Інтерполу та в правоохоронних органах інших держав - членів організації;

е) ідентифікувати реєстраційні документи транспортного засобу;

ж) здійснювати обмін інформацією щодо порядку повернення викраденого транспортного засобу законному власникові.

2.3.2. Підставами для одержання необхідної інформації за кордоном є:

а) виявлення підробки в документах на право придбання, володіння та використання транспортного засобу, ввезеного з інших держав;

б) виявлення підробки маркування фірми(підприємства)-виробника на агрегатах, вузлах, а також ідентифікаційних номерів транспортного засобу іноземного виробництва, ввезеного з інших держав. Запит надсилається в НЦБ після проведення криміналістичного дослідження та встановлення дійсного ідентифікаційного номера;

в) виявлення розбіжностей номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу із записами у митних документах, свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу, угодах купівлі-продажу та інших реєстраційних і технічних документах;

г) отримання оперативної інформації про викрадення транспортного засобу за кордоном;

д) вилучення автомобіля як речового доказу в кримінальній справі;

е) негативний результат перевірки за банками даних Інформаційного бюро, Управління державтоінспекції МВС України та НЦБ за наявності однієї з вищевикладених підстав.

2.3.3. У запитах на перевірку транспортного засобу каналами Інтерполу (додатки NN 4, 5 до цієї Інструкції) необхідно вказувати:

а) марку (модель) транспортного засобу, що перевіряється, рік його випуску та колір;

б) повний ідентифікаційний номер* (VIN), що складається із сімнадцятизначної комбінації цифр та літер у латинській транскрипції (наприклад - WDB 172 804 1B 549 042), а також номер двигуна;

_______________
* Сімнадцятизначні ідентифікаційні номери є обов'язковими для всіх автомобілів випуску після 1981 року, окрім автомобілів ЛУАЗ та ЗАЗ-965-968.

в) результати криміналістичного дослідження щодо встановлення дійсного ідентифікаційного номера (VIN) і номера двигуна;

г) відомості про власника транспортного засобу та документи, на підставі яких його було зареєстровано в Україні;

д) підстави проведення перевірки та обгрунтування необхідності звернення до іноземних правоохоронних органів;

е) дату, місце та обставини затримання транспортного засобу, відомості стосовно обставин його можливого викрадення та переправлення за кордон;

ж) реєстраційний номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалів перевірки, дату їх порушення (заведення) та орган, у якому вони знаходяться;

з) місцезнаходження транспортного засобу та його технічний стан.

2.3.4. НЦБ Інтерполу при отриманні відомостей про розшук транспортного засобу, який перевіряється правоохоронними органами іншої держави, повідомляє про це ініціатора запиту, а при необхідності, залежно від підпорядкованості ініціатора, відповідні служби Міністерства внутрішніх справ (ГУКР, ГУБОЗ, ГУДСБЕЗ тощо) чи іншого правоохоронного органу.

2.3.5. Отримавши від НЦБ повідомлення про те, що транспортний засіб викрадений за кордоном, правоохоронні органи зобов'язані вжити заходів щодо його схоронності, а також провести перевірку в порядку, передбаченому статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України. Після закінчення такої перевірки правоохоронні органи через НЦБ зобов'язані повідомити правоохоронним органам країни, на території якої був викрадений транспортний засіб, таке:

а) обставини, за яких був знайдений транспортний засіб (де, коли, у кого), та що послужило підставами для його перевірки;

б) процесуальний результат перевірки та реєстраційний номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалів перевірки, дату їх порушення (заведення) та орган, у якому вони знаходяться;

в) місцезнаходження викраденого транспортного засобу, його технічний стан, спроможність до самостійного пересування;

г) хто є власником транспортного засобу в даний час, його повні анкетні дані, адреса, громадянство;

д) у який державний орган чи до якої посадової особи (вказується повна поштова адреса та номери телефонів, факсимільних апаратів) може звернутися потерпілий для захисту права власності і вирішення питання про повернення транспортного засобу.

2.4. У сфері боротьби з посяганнями на культурні цінності та предмети антикваріату

2.4.1. Під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій по розкриттю злочинів, пов'язаних з культурними цінностями та предметами антикваріату, правоохоронні органи України мають змогу одержати каналами Інтерполу відомості про:

а) підозрюваних і звинувачуваних та їх зв'язки;

б) місцеперебування або проживання підозрюваних та звинувачуваних, що виїхали за кордон (при наявності повних анкетних даних на них та відомостей про виїзд у конкретну країну);

в) наявність та юридичну (або фактичну) адресу фірми (компанії), магазинів, які спеціалізуються на торгівлі культурними цінностями;

г) виставлення конкретних творів мистецтва на відомих аукціонах (Сотбі, Крісті та інших);

д) ідентифікацію викраденого чи вилученого предмета.

2.4.2. За наявності достатніх підстав вважати, що мав місце факт вивезення викрадених в Україні культурних цінностей, предметів антикваріату за кордон, до запиту в НЦБ додається формуляр, затверджений Генеральним секретаріатом Інтерполу (додаток N 6 до цієї Інструкції), який заповнюється на кожен предмет окремо. При затвердженні Генеральним секретаріатом Інтерполу нових зразків формуляра НЦБ надсилає їх для використання правоохоронним органам України.

2.4.3. При заповненні формуляра необхідно:

а) текст друкувати або писати друкованими літерами;

б) додати фотографію (по можливості кольорову) розшукуваного предмета.

2.4.4. При встановленні місця знаходження розшукуваних предметів орган - ініціатор їх розшуку каналами Інтерполу надсилає до НЦБ повідомлення про його припинення. В такому повідомленні вказується:

а) дата, місце та обставини знайдення предмета, спосіб його приховування, наявні пошкодження;

б) прізвище, ім'я, по батькові та інші установочні відомості щодо особи, у якої знайдено викрадений предмет;

в) відомості щодо інших причетних до крадіжки осіб та їх кримінальне минуле;

г) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та орган, у провадженні якого вона знаходиться.

2.4.5. У разі, якщо особа, в якої знайдено викрадений предмет, за своїм процесуальним станом є підозрюваною або звинуваченою, до повідомлення додаються фотографії та відбитки пальців такої особи.

2.4.6. У разі одержання відомостей про виїзд за кордон осіб, причетних до викрадення культурних цінностей та предметів антикваріату, в запиті до НЦБ необхідно вказати:

а) повні анкетні дані цих осіб та номери їх закордонних паспортів;

б) відомості про попередні виїзди цих осіб за кордон (коли, в які країни, з якою метою).

2.4.7. До запиту додаються фотографії цих осіб.

2.4.8. При порушенні кримінальної справи щодо конкретних осіб, які вчинили крадіжки культурних цінностей, предметів антикваріату та виїхали за кордон, одночасно з інформацією, вказаною в пункті 2.4.6, повідомляється номер кримінальної справи, дата її порушення, назва органу, який порушив справу.

2.5. У сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків

2.5.1. Правоохоронні органи України за відповідними запитами мають можливість одержати з Генерального секретаріату Інтерполу та Національних центральних бюро Інтерполу зарубіжних країн таку інформацію:

а) про осіб, які проходять по справах стосовно незаконного обігу наркотиків;

б) про злочинні угруповання, які займаються наркобізнесом;

в) про факти вилучення наркотиків;

г) про основні види наркотичних засобів та психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу;

д) про нові види наркотиків, які з'явилися в обігу;

е) про методи нелегального виготовлення наркотиків, найпоширеніші способи упаковки, виявлені підпільні лабораторії;

ж) про канали транспортування та методи приховування;

з) матеріали міжнародних конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей та інших нарад по лінії Інтерполу з проблем боротьби з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин, періодичні видання, підготовлені Генеральним секретаріатом Інтерполу з цих питань;

и) статистичні огляди та правозастосовна діяльність (аналіз вилучених наркотичних речовин, тенденції у боротьбі з наркобізнесом, інформаційні матеріали про діяльність спеціальних служб поліції різних країн та інше).

2.5.2. У кожному випадку вилучення на території України так званих "важких" наркотиків (героїну, кокаїну), а також психотропних субстанцій, синтетичних наркотиків та прекурсорів орган, який їх вилучив, протягом 5 діб з моменту вилучення повинен інформувати НЦБ, обов'язково повідомивши:

а) вид наркотика;

б) кількість (вага), яка була вилучена;

в) місце, час та інші обставини вилучення;

г) спосіб транспортування та маршрут руху вилучених наркотиків (місце виготовлення, транзитні пункти, місцепризначення);

д) спосіб приховування наркотика;

е) відомості про особу (осіб), у якої (яких) були вилучені наркотики, в тому числі дані про її (їх) стать та громадянство;

ж) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та дату їх порушення (заведення).

2.5.3. На підставі отриманого повідомлення НЦБ готує і протягом 5 діб надсилає інформацію до Генерального секретаріату Інтерполу.

2.5.4. За наявності інформації про причетність конкретних осіб до міжнародного наркобізнесу правоохоронні органи України можуть звернутися до НЦБ для одержання щодо цих осіб відомостей, що знаходяться в базах даних Генерального секретаріату Інтерполу та Національного центрального бюро Інтерполу іншої країни (країн).

2.5.5. У запиті необхідно вказувати, які конкретні дії слід виконати запитуваній стороні:

а) перевірити особу за кримінальними обліками;

б) ідентифікувати осіб;

в) встановити місцезнаходження осіб;

г) надіслати відомості про участь осіб у підготовлюваних або вже вчинених злочинах тощо.

2.5.6. За наявності відповідних даних і підстав правоохоронні органи України каналами НЦБ можуть координувати з правоохоронними органами інших країн спільні операції, які проводяться методом контрольованої поставки, та інші оперативно-розшукові заходи.

2.5.7. За необхідності проведення оперативно-розшукових заходів кримінальною поліцією інших країн щодо конкретних осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків і розшукуваних за кордоном, увесь комплекс пов'язаних з цим питань необхідно узгоджувати з Управлінням по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України (лише для органів внутрішніх справ України).

2.6. У сфері боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та вибухових пристроїв

2.6.1. Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій по розкриттю злочинів, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та вибухових пристроїв, правоохоронні органи можуть одержати по каналах Інтерполу таку інформацію:

а) про країну-виробника;

б) про основні технічні характеристики зброї, боєприпасів, вибухівки та вибухових пристроїв;

в) про час та місце реалізації зброї торговим підприємством або заводом-виробником;

г) про можливості експортування в інші країни;

д) чи розшукується певна зброя або вибуховий пристрій;

е) про наявність відомостей кримінального характеру на осіб, які нею володіли;

ж) про вчинення аналогічних злочинів у інших країнах.

2.6.2. У разі крадіжки вогнепальної зброї на території України та наявності вірогідних відомостей про її вивезення за кордон правоохоронні органи можуть оголосити міжнародний розшук цієї зброї як у одній, так і в кількох країнах. При зверненні до НЦБ у запиті необхідно вказати:

а) стислу фабулу події, номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки, дату їх порушення та орган, який здійснює провадження;

б) тип зброї;

в) калібр;

г) марку;

д) модель;

е) номер серії та рік випуску;

ж) довжину ствола;

з) колір металу;

и) інше наявне маркування.

2.6.3. До запиту за наявності додається фотографія зброї.

2.6.4. Для встановлення належності вогнепальної зброї або вибухового пристрою іноземного виробництва, його системи, моделі, способу виготовлення, а також країни-виробника правоохоронні органи перед зверненням до НЦБ повинні попередньо перевірити цю зброю чи вибуховий пристрій із залученням фахівців експертно-криміналістичних підрозділів.

2.7. У сфері боротьби із злочинами, пов'язаними з підробкою документів

2.7.1. Під час розкриття злочинів, пов'язаних з підробкою документів, правоохоронні органи каналами Інтерполу можуть перевірити їх автентичність, а також можливе використання цих документів злочинцями на території інших країн.

2.7.2. Для проведення такої перевірки до НЦБ надсилається запит, у якому зазначаються:

а) номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки, дата їх порушення та орган, який здійснює провадження;

б) обставини виявлення чи вилучення документа і обгрунтування необхідності звернення до НЦБ;

в) вид документа (паспорт, посвідчення водія, довідка, свідоцтво, диплом тощо);

г) у якій країні, яким органом (організацією, установою, фірмою) видано документ, номер та дата його видачі;

д) анкетні дані особи, у якої вилучено документ, та на кого його було оформлено.

2.7.3. До запиту в НЦБ додається ксерокопія документа, який перевіряється.

2.8. У сфері захисту довкілля, а також боротьби із злочинами, пов'язаними з викраденням та незаконним перевезенням радіоактивних речовин

2.8.1. Під час розслідування злочинів, пов'язаних з екологією, а також з викраденням та незаконним перевезенням радіоактивних речовин, правоохоронні органи України каналами Інтерполу мають можливість одержати із зарубіжних країн таку інформацію:

а) про екологічно небезпечні речовини та факти їх вилучення в інших країнах;

б) про підприємства і фірми, які займаються виготовленням, транспортуванням, переробкою таких речовин;

в) про транспортні засоби, які використовуються для їх перевезення, маршрути транспортування;

г) про факти вилучення радіоактивних речовин, їх технічні характеристики;

д) про осіб, у яких були вилучені радіоактивні речовини;

е) про методи та обладнання, яке використовується для вилучення радіоактивних речовин;

ж) матеріали міжнародних конференцій, симпозіумів, робочих зустрічей та інших нарад з проблематики боротьби із злочинами в сфері екології та викрадення радіоактивних речовин, які проводяться під егідою Інтерполу.

2.8.2. У разі викрадення радіоактивних речовин на території України та наявності вірогідних відомостей про їх вивезення за кордон правоохоронні органи України можуть звернутися із запитом про розшук таких речовин. При зверненні до НЦБ у запиті необхідно вказати:

а) номер кримінальної (оперативно-розшукової) справи, матеріалу перевірки, дату їх порушення (заведення), найменування органу, в провадженні якого вона знаходиться;

б) стислу фабулу події;

в) хімічний склад викраденої речовини, чистоту, силу опромінювання, масу, вид упаковки;

г) якщо радіоактивна речовина знаходилася в приладі (пристрої) - вказати тип і марку приладу (пристрою), при наявності додати копію технічного паспорта на нього, фотографію або малюнок із його зображенням;

д) відомості про осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

е) шляхи можливого транспортування та відомості про транспорт, який може використовуватися.

3. Ідентифікація та перевірка осіб за обліками поліцій зарубіжних країн

3.1. З метою встановлення осіб, які вчинили злочини, правоохоронні органи при наявності відбитків пальців (у тому числі вилучених з місць вчинення злочинів) можуть звертатися до Генерального секретаріату Інтерполу та Національних центральних бюро Інтерполу зарубіжних країн за сприянням з таких питань:

а) ідентифікації осіб за відбитками пальців рук;

б) перевірки їх за національними та регіональними дактилоскопічними обліками правоохоронних органів зарубіжних країн;

в) перевірки слідів рук, вилучених з місця події, за слідотеками.

3.2. Підставою для перевірки або ідентифікації громадян України або іноземців за відбитками пальців рук є:

а) наявність відомостей про виїзд таких осіб за кордон і заняття злочинною діяльністю (за відсутністю вірогідних анкетних даних);

б) наявність відомостей, які вказують на те, що вилучені з місця пригоди сліди рук залишені іноземним громадянином.

3.3. У запиті в НЦБ необхідно вказати:

а) назву органу, який звертається із запитом і в провадженні якого знаходиться кримінальна чи оперативно-розшукова справа;

б) підстави для перевірки чи ідентифікації осіб, а також номер кримінальної справи чи справи оперативної перевірки, дату порушення чи заведення;

в) стислу фабулу злочину (події) із зазначенням анкетних даних особи, яка ідентифікується чи перевіряється, а за можливості - групу крові;

г) назву зарубіжного органу, до якого необхідно звернутися із запитом;

д) серію, номер і термін дії закордонного паспорта громадянина України, якщо особа, яка перевіряється, такий паспорт отримувала;

е) за наявності - ксерокопію національного паспорта чи іншого документа іноземця, який посвідчує його особу.

3.4. До запиту додаються дактокарти чи копії інших слідоносіїв, у необхідних випадках надаються збільшені їх фрагменти.

4. Міжнародний розшук каналами Інтерполу

4.1. Використовуючи систему міжнародного розшуку в межах Інтерполу, правоохоронні органи України мають можливість:

4.1.1. Одержати інформацію про місцеперебування за кордоном та рід занять розшукуваних осіб: підозрюваних у вчиненні злочинів, звинувачуваних, засуджених, які ухиляються від кримінальної відповідальності чи відбування покарання з подальшою їх екстрадицією (видачею);

4.1.2. Встановити контроль за діяльністю та пересуванням осіб, які переховуються від правоохоронних органів за межами України;

4.1.3. Встановити місцезнаходження особи, яка виїхала за кордон і пропала безвісти;

4.1.4. Ідентифікувати особу;

4.1.5. Ідентифікувати невідомих хворих;

4.1.6. Ідентифікувати непізнані трупи.

4.2. Міжнародний розшук з використанням каналів та можливостей Інтерполу ведеться у випадках:

4.2.1. Наявності вірогідних даних про виїзд розшукуваної особи в інші країни, якими можуть бути: наявність у такої особи закордонного паспорта, повідомлення органів Держкомкордону України про реєстрацію перетинання нею кордону, поштове листування, пояснення свідків тощо;

4.2.2. Надходження запиту до НЦБ про розшук осіб, прибулих в Україну з інших держав (за ініціативою закордонних партнерів - членів Інтерполу).

4.3. Міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають:

4.3.1. Особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання за злочини, за які згідно з чинним законодавством або судовим вироком, що набув законної сили, передбачене (призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше шести місяців;

4.3.2. Громадяни, які пропали безвісти - за наявності вірогідних відомостей про виїзд розшукуваних за кордон;

4.3.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні і щодо яких отримана інформація про вчинення ними злочинів на території інших держав.

4.4. Підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. У запиті повинна бути викладена повна та об'єктивна інформація про події, факти на розшукуваних осіб, а саме:

4.4.1. Номер кримінальної справи, ким та коли вона порушена, прізвище слідчого, який провадить розслідування, його контактний телефон;

4.4.2. Номер, дата заведення оперативно-розшукової справи категорії "Розшук", прізвище та контактний телефон працівника, який здійснює провадження у справі;

4.4.3. Обставини вчиненого злочину (злочинів) - місце, час, спосіб, юридична кваліфікація діянь, інші причетні до злочинів, особи тощо;

4.4.4. Усі відомі прізвища, імена, по батькові розшукуваного кирилицею та в латинській транскрипції;

4.4.5. За можливості - відомості про обох батьків;

4.4.6. Повна дата і місце народження розшукуваної особи;

4.4.7. Громадянство, національність;

4.4.8. Номери національного та закордонного паспортів, дати їх видачі, органи, які видавали паспорти;

4.4.9. Прізвиська розшукуваного, під якими він може бути відомим у злочинному середовищі;

4.4.10. Прикмети загальні (зріст, будова тіла, колір волосся, очей тощо) та особливі (шрами, татуювання, відсутність органів, окуляри тощо);

4.4.11. Функціональні ознаки (особливості ходи, заїкання, звички тощо);

4.4.12. Дві фотокартки (якщо можливо, анфас та в профіль) із зазначенням дати фотографування та виготовлення фотокарток;

4.4.13. За наявності - дві дактокарти;

4.4.14. Відомості про наявність у розшукуваного зброї, чи може він становити загрозу для оточуючих як психічно хворий, наркоман, інфекційно хворий, схильний до жорстокості тощо;

4.4.15. Професії, якими видами діяльності може займатися;

4.4.16. Мови, якими володіє;

4.4.17. В яких країнах і за якими адресами може перебувати, з ким може контактувати в країні перебування;

4.4.18. Який запобіжний захід обраний стосовно розшукуваної особи. Якщо є санкція на тримання цієї особи під вартою, ким і коли вона видана.

4.5. У разі розшуку підозрюваної, обвинуваченої або засудженої особи, яка переховується за кордоном, у запиті додатково відтворюються такі позиції:

4.5.1. Номер кримінальної справи, дата її порушення, назва органу, який провадить розслідування чи розшук такої особи, номер та текст статті Кримінального кодексу України із зазначенням передбаченої нею міри покарання, а також стислий виклад вчиненого розшукуваною особою протиправного діяння;

4.5.2. Заходи, які з точки зору ініціатора розшуку доцільно вжити щодо розшукуваної особи у разі виявлення її на території іноземної держави. Такими заходами, як правило, можуть бути:

а) встановлення контролю за пересуванням розшукуваної особи. У цьому випадку від закордонних партнерів може бути одержана інформація про місцеперебування розшукуваного, маршрути переміщення, контакти, виїзд за межі тієї чи іншої країни тощо;

б) затримання та арешт розшукуваної особи з наступною її екстрадицією. У цьому разі ініціатор розшуку в запиті до НЦБ гарантує, що при затриманні та арешті розшукуваної особи на території іншої держави до її компетентних органів буде обов'язково надіслано клопотання про екстрадицію цієї особи. Якщо країна, де вірогідно може перебувати розшукувана особа, невідома, то в запиті гарантується звернення з клопотанням про екстрадицію до будь-якої країни або вказується коло чи конкретний перелік країн, яким обмежується гарантоване звернення з клопотанням про екстрадицію.

4.6. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни.

4.7. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов'язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

4.8. У разі затримання чи встановлення місцеперебування розшукуваної особи на території України ініціатор її міжнародного розшуку зобов'язаний негайно, але за будь-яких обставин не пізніше 5-ти днів, повідомити про це в НЦБ для інформування правоохоронних органів зарубіжних країн про припинення розшуку.

4.9. Після одержання даних про місцеперебування розшукуваної особи за кордоном НЦБ:

4.9.1. Доводить одержану інформацію до відома ініціатора розшуку;

4.9.2. Повідомляє Генеральну прокуратуру України, а також прокуратуру Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя чи відповідної області (якщо кримінальна справа щодо розшукуваної особи знаходиться в провадженні слідчих прокуратури), Головне слідче управління МВС України (якщо розслідування в кримінальній справі провадять слідчі органів внутрішніх справ) або ГУКР МВС України (в разі розшуку засудженої особи) чи інші правоохоронні органи або їх структурні підрозділи за підслідністю.

4.10. Орган - ініціатор розшуку, отримавши інформацію про місцеперебування розшукуваної особи за кордоном, готує і не пізніше 10 днів з моменту отримання такої інформації надсилає відповідно в прокуратуру Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя чи області, Головне слідче управління, ГУКР МВС України, відповідний підрозділ інших правоохоронних органів за підслідністю, обгрунтований запит про її видачу, до якого додаються такі документи:

4.10.1. Копія постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або копія вироку з підтвердженням того, що вирок набрав законної сили, завірені гербовою печаткою того органу, який виніс цю постанову (вирок);

4.10.2. Довідка про докази, якими підтверджується вина розшукуваної особи у вчиненні злочину, або копія постанови про притягнення цієї особи як обвинуваченого;

4.10.3. Завірений текст закону (статті Кримінального кодексу України), за яким кваліфікується злочин;

4.10.4. Повні дані розшукуваної особи, щодо якої робиться запит про видачу згідно з переліком, передбаченим пунктом 4.4 цієї Інструкції;

4.10.5. Довідка про попередні судимості;

4.10.6. Довідка про розмір невідбутого покарання (у випадках, коли запит про видачу робиться щодо особи, яка вже відбула частину призначеного судом покарання);

4.10.7. Постанова слідчого (суду) про розшук особи;

4.10.8. Відомості про матеріальні збитки, заподіяні внаслідок злочину;

4.10.9. Дві фотокартки та дактилокарта розшукуваної особи (за наявності).

4.11. Текст запиту про видачу та тексти документів, перелічених у підпунктах 4.10.1, 4.10.3, 4.10.5, 4.10.7, додаються до матеріалів також перекладеними на державну мову країни, з якої підлягає видачі розшукувана особа. Перекладені тексти підписуються перекладачем і завіряються його печаткою (печаткою бюро перекладів, за відсутності - нотаріально).

4.12. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняні до них прокуратури, Головне слідче управління або ГУКР МВС України, відповідні підрозділи інших правоохоронних органів вивчають одержані від ініціатора розшуку матеріали, при потребі організовують їх доопрацювання, а у разі належного оформлення надсилають до Генеральної прокуратури України.

4.13. Генеральна прокуратура України після вивчення та перевірки матеріалів у разі належного їх оформлення надсилає у відповідний орган іноземної держави запит про видачу (екстрадицію) розшукуваної особи, а завірену копію запиту може надіслати в НЦБ для оперативного інформування правоохоронних органів цієї держави.

4.14. У разі надходження від органів іноземної держави згоди на видачу розшукуваної особи і повідомлення про її затримання (арешт) Генеральна прокуратура України дає доручення відповідним правоохоронним органам про прийом цієї особи. Разом з таким дорученням надсилається постанова про тримання під вартою особи, яка видається іншою державою, або офіційно завірена копія вироку, а також повідомляється, куди слід направити заарештованого та за яким органом він буде числитися.

4.15. Прийом осіб, які видаються іншою державою, здійснюється, як правило, через контрольно-пропускні пункти Прикордонних військ України і оформляється спеціальним протоколом (додатки NN 13, 14 до цієї Інструкції). При цьому обов'язкова присутність представників прокуратури та прикордонних військ.

4.16. В окремих випадках за погодженням Генеральної прокуратури України з відповідними органами інших держав прийом осіб, які видаються, може здійснюватися також за межами України.

4.17. Усі витрати, пов'язані з прийомом осіб, які видаються іншими державами, їх триманням під вартою, конвоюванням, понесені на території України, здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

4.18. У разі розшуку осіб, які пропали безвісти, необхідною підставою для звернення до НЦБ є наявність оперативно-розшукової справи "Розшук" або зареєстрованої заяви з матеріалами первинної перевірки, в яких встановлена вірогідність виїзду розшукуваної особи за кордон.

4.19. Запити правоохоронних органів зарубіжних країн, що надійшли у правоохоронні органи України по каналах Інтерполу, є правомірною підставою для здійснення міжнародного розшуку на території України.

5. Особливості взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами зарубіжних країн каналами Інтерполу при виконанні кримінально-процесуальних дій по розкриттю та розслідуванню злочинів

5.1. Питання виконання окремих слідчих дій (допиту, впізнання, обшуку, арешту та інших), а також екстрадиції та отримання відомостей про рух коштів на банківських рахунках на території зарубіжних держав вирішуються в порядку надання правової допомоги і належать до компетенції Генеральної прокуратури України, у зв'язку з чим правоохоронні органи звертаються через відповідних прокурорів, які здійснюють нагляд, у Генеральну прокуратуру України з клопотанням про підготовку звернення до центрального органу юстиції (прокуратури) відповідної країни із запитом про надання правової допомоги.

5.2. При зносинах з країнами, які є сторонами Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, підписаної 22 січня 1993 р. у м. Мінську, до компетенції Генеральної прокуратури України належать зносини з питань видачі, кримінального переслідування, а також запити про виконання таких процесуальних дій, які торкаються прав громадян і потребують санкції прокурора. Зносини з питань проведення інших процесуальних дій можуть здійснюватися через інші правоохоронні органи, до компетенції яких відносяться кримінальні справи. 

5.3. У клопотанні про правову допомогу обов'язково вказується:

5.3.1. Назва установи, до якої звертаються за наданням правової допомоги;

5.3.2. Імена та прізвища свідків, підозрюваних, підсудних, засуджених чи потерпілих (при наявності представників вказаних осіб - їх імена, прізвища, адреси), їх місцеперебування та місце проживання, громадянство, заняття, а також місце та дата народження і, якщо можливо, прізвища та імена батьків;

5.3.3. Опис та кваліфікація вчиненого діяння і дані про розмір заподіяних збитків, якщо вони були наслідком цього діяння;

5.3.4. Зміст норми Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за вчинене діяння;

5.3.5. Зміст доручення, а також інші відомості, необхідні для його виконання.

5.4. За дорученням Генеральної прокуратури України НЦБ по каналах Інтерполу надсилає через Національне центральне бюро Інтерполу запитуваної країни (країн) копії перекладеного на іноземну мову запиту про правову допомогу чи в порядку, передбаченому розділом 4 цієї Інструкції, організовує розшук із залученням Національного центрального бюро Інтерполу однієї або кількох країн, де, вірогідно, знаходиться розшукуваний, а також використовує можливості Генерального секретаріату Інтерполу, відповідних Національних центральних бюро Інтерполу для сприяння виконанню запиту про правову допомогу.

6. Порядок обробки та захисту інформації в НЦБ

6.1. Уся інформація, що надходить до НЦБ та виходить від нього електронною поштою Х.400, відомчою електронною поштою, телексом, телетайпом, факсом, звичайною поштою тощо, підлягає обов'язковій реєстрації та первинній обробці.

6.2. Діловодство в НЦБ здійснюється відповідно до вимог наказу МВС України від 22 липня 1993 р. N 435 "Про затвердження Інструкції з діловодства в органах, підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах, установах виконання покарань, на підприємствах і в організаціях системи МВС України", а також цієї Інструкції.

6.3. Первинна обробка інформації, отриманої переліченими в п. 6.1 каналами зв'язку, здійснюється в такому порядку:

6.3.1. Перший етап:

а) ознайомлення з отриманими документами та їх роздрукування;

б) складання при необхідності короткої анотації на документи, що виконані однією з робочих мов Інтерполу;

6.3.2. Другий етап:

а) реєстрація отриманої кореспонденції;

б) здійснення довідкового пошуку в підсистемі "Документ" інтегрованої бази даних НЦБ;

6.3.3. Третій етап:

а) перевірка інформації, що міститься у документі за відповідними базами даних Міністерства внутрішніх справ України та Генерального секретаріату Інтерполу;

б) введення нової інформації до інтегрованої бази даних НЦБ;

в) коригування інформації в підсистемах бази даних НЦБ.

6.4. Після закінчення первинної обробки документ з відповідними позначками про результати обробки передається до секретаріату НЦБ. Секретаріатом усі документи оцінюються за їх змістом та ступенем важливості. Відповіді на запити НЦБ передаються співробітникам робочого апарату, які готували ці запити. Всі інші документи (крім запитів категорії "терміново") начальник секретаріату доповідає начальнику НЦБ або його заступникам, які визначають порядок їх подальшого виконання.

6.5. Запити категорії "терміново" ("urgent") секретаріатом негайно передаються начальникам відділів або їх заступникам за функціональним розподілом. Начальники відділів (їх заступники) негайно вживають заходів щодо виконання таких запитів і доповідають про ці документи та вжиті заходи начальнику НЦБ або його заступникам.

6.6. При отриманні каналами Інтерполу запитів від правоохоронних органів інших країн НЦБ визначає порядок їх виконання і оптимальне коло виконавців, після чого надсилає необхідні документи у відповідні підрозділи апарату Міністерства внутрішніх справ України, головні управління МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, управління МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті або їх підрозділи, а також в інші правоохоронні органи.

6.7. При отриманні оформленого відповідно до вимог цієї Інструкції запиту від підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, їх підрозділів чи від інших правоохоронних органів НЦБ, згідно з його змістом та правилами регламенту міжнародного поліцейського співробітництва і внутрішнього контролю обліків Інтерполу, іншими нормативними документами організації визначає порядок виконання запиту та надсилає необхідні документи до Генерального секретаріату Інтерполу чи Національного центрального бюро Інтерполу відповідної країни (країн).

6.8. Кожному новому документові, який надсилається з НЦБ до Генерального секретаріату Інтерполу, Національного центрального бюро Інтерполу іншої країни (країн) чи правоохоронних органів України і містить клопотання про перевірку, надання інформації, вжиття оперативно-розшукових та інших заходів тощо, надається номер посилання (REF), який складається з індивідуального коду та вихідного (підписного) номера.

6.9. Індивідуальний код складається з індексу IP (Інтерпол), порядкового номера справи та двох останніх цифр року її завершення.

6.10. Вихідний (підписний) номер складається з коду працівника НЦБ, який готував документ, а також порядкового номера документа, проставленого в хронологічно наростаючій послідовності.

6.11. Кожному документові, що надходить в НЦБ, надається вхідний номер, який формується в хронологічно наростаючій послідовності.

6.12. При всіх наступних зверненнях по тій же справі посилання на відповідний номер НЦБ (REF) є обов'язковим. При цьому індивідуальний код залишається незмінним, змінюються тільки порядковий номер документа і код працівника. Наприклад, запит, що надсилається НЦБ до Генерального секретаріату Інтерполу чи Національного центрального бюро Інтерполу зарубіжної країни, крім передбачених загальними вимогами, включатиме такі реквізити:

6.12.1. Індивідуальний код: IP/номер справи/96;

6.12.2. Вихідний номер: код працівника/6789;

6.12.3. Повний номер посилання запиту (REF) матиме такий вигляд: IP/номер справи/96-код працівника/6789.

6.13. Після завершення перевірки (виконання запиту) всі матеріали формуються в окрему справу і передаються в секретаріат НЦБ для зберігання та архівування.

6.14. Передані до секретаріату справи зберігаються в теках-накопичувачах за номерами посилання у хронологічно наростаючій послідовності.

6.15. Номенклатура справ, класифікація інформації, коди працівників затверджуються начальником НЦБ.

6.16. Архівні матеріали зберігаються в архіві робочого апарату НЦБ. Порядок зберігання та знищення архівних матеріалів НЦБ встановлюється начальником бюро і затверджується Міністром внутрішніх справ України.

6.17. У разі необхідності поновити провадження (потреба в додатковій перевірці, здійсненні додаткових заходів, надходження додаткової інформації тощо) справа видається працівнику НЦБ із секретаріату (архіву) бюро.

6.18. При змінах в організаційно-штатній структурі, технічному забезпеченні НЦБ та з метою удосконалення його діяльності начальник НЦБ може змінити порядок реєстрації, первинної обробки та зберігання інформації, передбачений пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 цієї Інструкції. Про внесені зміни НЦБ інформує правоохоронні органи.

6.19. НЦБ вживає необхідних заходів до забезпечення режиму таємності, конфіденційності та захисту інформації від несанкціонованого доступу до неї. Працівники НЦБ зобов'язані зберігати державну та службову таємницю. Їм забороняється виправлення та знищення інформації з власної ініціативи. Виправлення і знищення інформації можливе лише на підставі прохання НЦБ або органу, які були ініціаторами її надсилання в НЦБ, з дозволу начальника НЦБ або його заступників.

6.20. Для отримання інформації від НЦБ встановлюються три рівні доступу до неї:

6.20.1. Рівень 1 - щодо інформації, яку НЦБ може розповсюджувати без будь-яких обмежень;

6.20.2. Рівень 2 - щодо інформації, розповсюдження якої можливе тільки на підставі дозволу НЦБ чи органу - ініціатора її надсилання в Укрбюро Інтерполу;

6.20.3. Рівень 3 - щодо інформації, розповсюдження якої можливе лише з дозволу Міністра внутрішніх справ України або його заступників.

6.21. Рівень доступу до інформації встановлюється НЦБ або органом - ініціатором її надсилання в Укрбюро Інтерполу. Орган, який надсилає інформацію до НЦБ, може спеціально зазначити, що відомості чи їх джерело не можна розкривати будь-кому або обмежити коло осіб, які можуть знайомитися з цією інформацією.

6.22. Якщо в документі відсутня вказівка на рівень доступу до інформації, вона видається і обробляється згідно з правилами, встановленими для рівня 1.

6.23. Органи, які одержали інформацію з НЦБ, зобов'язані забезпечити ефективний захист її змісту від сторонніх осіб, а також від викривлення та розголошення.

6.24. Якщо та чи інша інформація частково або повністю втратила достовірність, орган - ініціатор або виконавець запиту повинен звернутися до НЦБ з проханням виправити або, при потребі, знищити її.

6.25. Питання ознайомлення зацікавлених осіб з наявною щодо них інформацією вирішується відповідно до чинного законодавства.

7. Формування банків даних НЦБ

7.1. Уся інформація, отримувана Міністерством внутрішніх справ України каналами Інтерполу, вміщується в інтегровану базу даних НЦБ за такими підсистемами:

7.1.1. Документ;

7.1.2. Особи;

7.1.3. Транспорт;

7.1.4. Фірми;

7.1.5. Номерні речі;

7.1.6. Валюта;

7.1.7. Предмети мистецтва.

7.2. Джерелами накопичення інформації в НЦБ є:

7.2.1. Матеріали та інформація, отримувані з Генерального секретаріату Інтерполу;

7.2.2. Запити, повідомлення, матеріали, отримувані з національних центральних бюро та правоохоронних органів інших країн;

7.2.3. Запити, повідомлення, матеріали, отримувані від органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України;

7.2.4. Офіційні матеріали міністерств, відомств, установ та організацій, які не є правоохоронними.

7.3. Залежно від потреб НЦБ може створювати інші підсистеми обліку, а також змінювати і вдосконалювати існуючі.

8. Стосунки із засобами масової інформації

8.1. Наявна в НЦБ інформація призначена лише для використання правоохоронними органами та судами у попередженні, розкритті, розслідуванні злочинів та судовому розгляді кримінальних справ.

8.2. Відомості, що знаходяться в НЦБ і стосуються конкретних розслідувань, конкретних осіб, можуть бути передані засобам масової інформації лише з дозволу тих НЦБ або тих органів, які повідомили їх Укрбюро Інтерполу.

8.3. Вимоги п. 8.1 поширюються також на інформацію, що надсилається Укрбюро Інтерполу правоохоронним органам України та НЦБ Інтерполу іноземних країн.

8.4. Виступати у засобах масової інформації із заявами, коментарями, роз'ясненнями, давати будь-які інтерв'ю з питань діяльності НЦБ, крім керівництва Міністерства внутрішніх справ України, можуть лише начальник робочого апарату бюро та його заступники.

8.5. Взаємодія НЦБ із засобами масової інформації здійснюється через Центр громадських зв'язків МВС України.

 

 

 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 15/1499 від 29.11.96 р.

Перевірка фірм "Нева" (Росія, м. Санкт-Петербург)
та "Тонус" (м. Вінниця) щодо кримінально караного ухилення від сплати податків

Управлінням податкової поліції Державної податкової адміністрації Вінницької області по оперативно-розшуковій справі N 1313 від 10.10.96 р. провадиться перевірка за фактом ухилення від сплати податків фірмою "Тонус", м. Вінниця, вул. Павлова, 11, директор Маєвич Анатолій Іванович, р/р N 6468154 у Вінницькій філії "Укрсоцбанку".

Згідно з товарообмінним контрактом N 1/001 НХ від 01.03.94 р. Вінницька фірма "Тонус" відвантажила компанії "Нева" (м. Санкт-Петербург, Московський проспект, 175, тел./факс 279-06-22, р/р 46700000139 у Балтійському банку РКЦ ГУ ГБ Росії, МФО 161002, директор Панов Валерій Борисович, заступник директора Бондаренко Костянтин Вікторович) макаронні вироби у кількості 161759 кг на загальну суму 354786 гривень, що підтверджується митними деклараціями. На момент перевірки передбачений контрактом товар від компанії "Нева" не отримано.

За оперативними даними, розрахунок за поставлений з України товар посадові особи фірми "Тонус" отримали готівкою.

Прошу надіслати запит до НЦБ Інтерполу в Росії з проханням:

1. З'ясувати:

а) чи зареєстрована в м. Санкт-Петербурзі компанія "Нева" і чи займається вона господарською діяльністю, якою саме?

б) чи укладалася бартерна угода між фірмами "Нева" і "Тонус" і чи отримувала російська компанія макаронні вироби за вищевказаною угодою?

в) чи були виконані умови угоди з боку компанії "Нева"?

2. Надіслати на нашу адресу копії документів, які підтверджують отримання макаронних виробів з України та виконання угоди з боку компанії "Нева".

3. Опитати директора компанії "Нева" або його заступника і з'ясувати такі питання: якою була домовленість, з ким, коли і як розрахувалась компанія "Нева" за отримані від фірми "Тонус" макаронні вироби?

Начальник управління
податкової поліції  

______________
(підпис)

 
О. П. Гончарук  

Виконавець: Бондар П. П. Телефон: 234567

 

 

 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 37/450 від 21.08.96 р.

Перевірка норвезьких фірм
"Ross Driling Co" і "Spetrak International"

Слідчим управлінням ГУМВС України в Криму провадиться розслідування кримінальної справи N 126047, порушеної 11.07.96 р. за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 143 ч. 2, 80 ч. 1 КК України щодо громадянина України Носова Сергія Анатолійовича, який народився в Сімферополі 10.06.62 р., проживає в Сімферополі по вул. 2-ї Гвардійської Армії, 25/2, директора малого підприємства "ЕРА", яке зареєстроване в м. Сімферополі 23.10.92 р.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що в період з жовтня 1993 по жовтень 1994 Носов як директор фірми "ЕРА" укладав угоди з громадянами України і Росії про направлення їх на роботу на нафтові платформи в Норвегії. При цьому з кожної особи за укладання угоди він брав платню в доларах США, не маючи дозволу Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями.

У Носова були вилучені контракти, укладені між норвезькими фірмами "Ross Driling Co", "Spetrak International" і МП "ЕРА", згідно з якими Носов є представником цих норвезьких фірм в Україні. Справжність цих контрактів викликає сумнів.

Прошу надіслати запит до НЦБ Інтерполу в Норвегії з проханням:

1. З'ясувати:

а) чи дійсно зареєстровані в Норвегії фірми "Ross Driling Co" і "Spetrak International" (адреси та інші реквізити цих фірм вказані на копіях контрактів, що додаються), якою діяльністю вони займаються?

б) чи укладалися контракти між норвезькими фірмами і МП "ЕРА", копії яких додаються?

в) чи відомо їм що-небудь про Носова і фірму "ЕРА", чи дійсно він є представником норвезьких фірм в Україні?

2. Опитати менеджерів норвезьких фірм "Ross Driling Co" і "Spetrak International" з двох останніх питань.

Додаток:

1. Копії контрактів фірм "Ross Driling Co" і "Spetrak International" з МП "ЕРА" - на 8 аркушах;

2. Текст запиту робочою мовою Інтерполу (готується групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу і надсилається, як правило, електронною поштою).

Начальник ГУМВС України
в Криму

______________
(підпис)

 
В. М. Черненко

Вик.: Павленко В. С. Телефон: 273849

 

 

 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 4/324-45 Сл. від 29.12.96 р.

Щодо вилучення фальшивих доларів США

16.12.96 р. під час проведення операції на авторинку в місті Чернігові затримані студенти Чернігівського політехнічного інституту, громадяни Йорданії Аль Рувайлі Аєд (AL-RUWAYLI Ayed), 1974 р. н., уродженець м. Аман, Йорданія, паспорт YF-345987, та Хусейн Абдул Гафар (HUSSAIN Abdul Ghaffar), 1973 р. н., уродженець м. Порт-Саїд, Йорданія, паспорт AH-123765, які як засіб платежу використовували фальшиві 12000 доларів США (банкноти по $ 100 USD) з індикативами A5322H, G89765F, J78967G. Щодо вищевказаних осіб 19.12.96 р. слідчим відділом УМВС України в Чернігівській області порушена кримінальна справа N 5555-96. За поясненнями громадян Йорданії, фальшиві долари їм як пробну партію привіз їх співвітчизник Мохамед Хамід Аль Фатіх (MOHAMMAD HAMID Al-Fatih), що навчається разом з ними, але на цей час виїхав у Йорданію до батьків, які мешкають в м. Амані, вул. Кариджара, б. 45, кв. 6.

Мохамед Хамід Аль Фатіх має намір привезти ще фальшиві долари США у випадку реалізації першої партії.

Враховуючи вищевикладене, прошу звернутися до НЦБ Інтерполу Йорданії із запитом про наступне:

1. З'ясувати:

а) чи вилучалися в їх країні вищевказані індикативи фальшивих доларів США?

б) чи є інформація кримінального характеру стосовно вищевказаних громадян Йорданії?

2. Встановити місцезнаходження громадянина Йорданії Мохамеда Хаміда Аль Фатіха та вжити необхідних заходів для встановлення причетності його до виготовлення фальшивих грошей та їх реалізації.

Фото затриманих осіб та їх дактилокарти надіслані на Вашу адресу поштою.

Додаток: текст запиту робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу.

Начальник ГУМВС України
в Чернігівській області

______________
(підпис)

 
О. В. Грінчак

Виконавець: Турченко В. П. Телефон: 232301

 

 

 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 37.164-96 від 26.12.96 р.

Щодо перевірки автомобіля:

Марка: ВАЗ-2109

Ідентифікаційний номер: ХТА 210 930 1Р 233 333

Номер двигуна: 1234567

Рік виготовлення: 1991

Колір: сірий

Держномер: 111-22 КВ.

11.12.96 р. працівниками полку ДПС УДАІ ГУМВС України в м. Києві був затриманий згаданий автомобіль. Власник автомобіля - Ляшко Петро Петрович, 12.12.71 року народження, мешкає в м. Києві по вул. Гречка, 22, кв. 96. Під час перевірки встановлено, що ідентифікаційний номер автомобіля має ознаки змінення.

Проведеним криміналістичним дослідженням встановлений дійсний ідентифікаційний номер: ХТА 210 930 1Р 255 333. На цих підставах Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 20.02.96 р. порушено кримінальну справу N 44.334-96.

У ході розслідування встановлено, що автомобіль ввезено в Україну 11.11.95 року громадянином Душком Сидором Сидоровичем, 11.01.70 р. народження, мешкає - м. Львів, вул. Костюшка, 43, кв. 22., закордонний паспорт 40-11111111, виданий УМВС міста Львова 12.01.94 р. Гр. Душко С.С. стверджує, що 10.10.1994 року згаданий автомобіль він придбав у м. Жешуві (Республіка Польща) у незнайомого йому громадянина Новака Мстислава, який мешкає в м. Жешуві. Документи на володіння транспортним засобом були оформлені в тому ж місті. Крім цього, слідством вилучені документи, на підставі яких автомобіль був зареєстрований в Україні (договір купівлі-продажу за номером 2222 від 10.10.94 р. та технічний паспорт номер С 1123333). Усі документи складені польською мовою. Їх копії надіслані поштою для подальшої ідентифікації та перевірки.

Автомобіль знаходиться на арештмайданчику в технічно справному стані, здатний до самостійного пересування.

У зв'язку з цим прошу перевірити:

а) чи не зареєстрований згаданий автомобіль як викрадений в країнах Європи?

б) чи дійсно громадянин Польщі Новак володів згаданим автомобілем до 10.10.94 р.?

в) чи дійсний документ купівлі автомобіля за номером 2222 від 10.10.94 р.?

Далі надається текст запиту робочою мовою Інтерполу (складається працівником групи (відділення) Укрбюро Інтерполу).

Начальник ГУМВС України
в м. Києві

______________
(підпис)

 
П. В. Христенко

Виконавець: Бойко С. М. Телефон: 2126586

 

 

 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 37.164-96 від 26.12.96 р.

Про оголошення міжнародного розшуку автомобіля

Дата крадіжки: 24.10.96 р.

Місце крадіжки: м. Київ

Марка: ВАЗ-2109

Ідентифікаційний номер: ХТА 210 930 1Р 233 333

Номер двигуна: 1234567

Рік виготовлення: 1991

Колір: сірий

Держномер: 111-22 КВ

Власник (потерпілий): Гаврилов С. І.

Прошу оголосити міжнародний розшук згаданого автомобіля.

Згадана автомашина була викрадена 24.10.96 р. в м. Києві, за цим фактом 25.10.96 р. порушена кримінальна справа N 2000. Власник автомобіля Гаврилов Сергій Іванович, 11.11.70 року народження, мешкає: м. Київ, вул. Саксаганського, 44, кв. 122. В автомобілі знаходився технічний паспорт: КІС 543 123. У ході розслідування отримана оперативна інформація про вивезення автомобіля в напрямку Білорусі.

Автомобіль не був застрахований.

Особливі прикмети автомобіля:

злегка помітні пошкодження правого переднього крила внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

лобове скло мало пошкодження у верхній частині з правого боку;

не працював замок правих передніх дверей;

переднє сидіння пасажира пропалене цигаркою.

Начальник Печерського РУ
ГУМВС України в м. Києві

______________
(підпис)

 
Б. М. Петренко

Виконавець: Глущенко І. С. Телефон: 2907540

 

 

 

Додаток N 6
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Національне центральне бюро ІНТЕРПОЛУ В УКРАЇНІ

Викрадені або виявлені культурні цінності, що
знаходились у власності юридичних осіб

А) - Запит про публікацію міжнародного оповіщення з метою відшукання викраденої власності.

В) - Запит про публікацію міжнародного оповіщення для з'ясування власності, виявленої за підозрілих обставин.

_____________________________________________________________________________________
ВІДПРАВНИК                                                                                          ДАТА

_____________________________________________________________________________________
1. Дата викрадення або виявлення:                                          День     Місяць     Рік

_____________________________________________________________________________________
2. Місце:                                                                                     Країна   Область  Місто

_____________________________________________________________________________________

3. Приміщення, в якому
знаходилась власність

[   ] - Палац/замок
[   ] - Службове приміщення
[   ] - Церква/Святилище
[   ] - Житло
[   ] - Художня галерея

[   ] - Музей
[   ] - Відкритий простір
[   ] - Антикварний магазин
[   ] - Автотранспорт
[   ] - Інше


_____________________________________________________________________________________
4. Правомочний володар або особа, яка на даний час є власником.

_____________________________________________________________________________________
5. Обставини (вказати час доби, чи мав місце злом, проникнення тощо). Система охорони (яким чином зловмисники її подолали).
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                              Додаткова інформація

1. Назва: _____________________________________________________________________________

2. Автор твору: _______________________________________________________________________

3. Дата/Період: ________________________________________________________________________

4. Техніка/Матеріал: ____________________________________________________________________

A. Килими

B. Кераміка

C. Годинники/
Ручні годинники

[   ] - Ручної роботи
[   ] - Машинної роботи
[   ] - Напівмашинної роботи

[   ] - Формова
[   ] - Кольорова
[   ] - Ручної роботи
[   ] - Розмальована
[   ] - Виготовлена на
         гончарному крузі

[   ] - Колісні з балансиром
[   ] - Механічні маятникові
[   ] - З анкерним механізмом
[   ] - Свічкові
[   ] - Піскові
[   ] - Сонячні
[   ] - Водяні

D. Монети/Медалі

E. Документи/Книги

F. Малюнки

[   ] - Литі
[   ] - Ручної роботи
[   ] - Карбовані

[   ] - Аудіокасети
[   ] - Цифрові диски
[   ] - Фільми, плівки
[   ] - Грамофонні записи
[   ] - Магнітні стрічки
[   ] - Манускрипти
[   ] - Фотографії
[   ] - Друковані матеріали
[   ] - Слайди/Діапозитиви
[   ] - Відеокасети

[   ] - Сангіна
[   ] - Вугіль
[   ] - Гуаш
[   ] - Туш
[   ] - Мінеральний пігмент
[   ] - Пастель
[   ] - Перо
[   ] - Олівець
[   ] - Соломка
[   ] - Срібний олівець
[   ] - Акварель
[   ] - Білий грифель/Крейда

G. Вишивки

H. Емалі

I. Гравюра

[   ] - Англійська/Ажурна
[   ] - Гладь
[   ] - Монограмна
[   ] - Багатокольорова
[   ] - Рельєфна

[   ] - Емаль по скані
[   ] - Виїмчаста
[   ] - Перегородчаста
[   ] - Лімозька
[   ] - Прозора

[   ] - Різьблена
[   ] - Глибокий друк
[   ] - Ліногравюра
[   ] - Сериграфія

J. Меблі

K. Вироби із скла

L. Вироби із золота/срібла

[   ] - Різьблені
[   ] - Маркетрі
[   ] - Металеві
         накладки з чорнінням
[   ] - Розфарбовані
[   ] - Паркетрі
[   ] - Поліхромні
[   ] - З рельєфною обробкою
[   ] - Морені

[   ] - В техніці дуття
[   ] - Лиття
[ ] - Двокольорове
[   ] - Різне
[   ] - Гравіроване
[   ] - Травлене
[   ] - Змішане
[   ] - Формоване

[   ] - Різьблені
[   ] - Литі
[   ] - Оправлені
[   ] - Гравіровані
[   ] - В техніці канфаріння
[   ] - Позолочені/Посріблені
[   ] - В техніці гальванізації

M. Ікони

N. Мереживо

O. Музичні інструменти

[   ] - Темпера/Олія
[   ] - Мозаїка

[   ] - Коклюшкове
[   ] - Гачком/Спицями

[   ] - Ударні
[   ] - Струнні
[   ] - Клавішні
[   ] - Духові

P. Картини

Q. Філателія

R. Скульптури/Статуї

[   ] - Акрил
[   ] - Колаж
[   ] - Темпера
[   ] - Енкаустика
[   ] - Фреска
[   ] - Гуаш
[   ] - Змішана техніка
[   ] - Олія
[   ] - Пастель
[   ] - Акварель

[   ] - Франковані марки
[   ] - Змішана техніка
[   ] - Офсетний друк
[   ] - Без перфорації
[   ] - З перфорацією
[   ] - Фотогравюра

[   ] Горельєф
[   ] - Барельєф
[   ] - Рельєф
[   ] - Ввігнутий рельєф
[   ] - Вирізьблені
[   ] - Декоровані
[   ] - Литі
[   ] - Багатокольорові/
         Поліхромні
[   ] - Виліплені
[   ] - Металозварні

S. Текстиль

T. Вогнепальна зброя

U. Древня зброя

[   ] - Висока основа/Навитий
[   ] - Низька основа/Не
         навитий
[   ] - Макраме

[   ] - Центрального бою
[   ] - З кременевим замком
[   ] - Із запалом
[   ] - По системі Лефаше
[   ] - Капсюльна
[   ] - З гільзою
[   ] - З колісним замком

[   ] - Різьблена
[   ] - Лита
[   ] - Кована
[   ] - Полірована


V. Інше

Опишіть: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. На чому виконано/Використаний матеріал

A. Органіка

[   ] - Волокна
         тваринного
         походження
[   ] - Кістка
[   ] - Полотно
[   ] - Картон
[   ] - Корал
[   ] - Бавовна

[   ] - Дамаський шовк
[   ] - Тканина
 
[   ] - Слонова кістка
[   ] - Льняне полотно
[   ] - Перламутр
[   ] - Папір
[   ] - Папірус

[   ] - Пергамент
[   ] - Перли
 
[   ] - Смола
[   ] - Раковина
[   ] - Шовк
[   ] - Шкіра
[   ] - Синтетичні
         волокна

[   ] - Нитка
[   ] - Волокна рослинні
 
[   ] - Оксамит
[   ] - Віск
[   ] - Дерево
[   ] - Шерсть
[   ] - Інше/Уточнити


B. Неорганіка

[   ] - Алюміній
[   ] - Кераміка
[   ] - Глина гончарна
[   ] - Залізо
[   ] - Сплав на
         олов'яній основі
[   ] - Позолочене
         срібло
[   ] - Жерсть

[   ] - Латунь
[   ] - Глина
[   ] - Емаль
[   ] - Каолін
[   ] - Пластмаса
[   ] - Віск для печаток
[   ] - Скло вітражне
[   ] - Гіпс
[   ] - Стіна

[   ] - Бронза
[   ] - Мідь
[   ] - Золото
[   ] - Свинець
[   ] - Фарфор
[   ] - Напівдорогоцін-
         ний камінь
[   ] - Сталь
[   ] - Теракота
[   ] - Олово

[   ] - Целулоїд
[   ] - Кришталь
[   ] - Гума
[   ] - Майоліка
[   ] - Дорогоцінний
         камінь
[   ] - Срібло
[   ] - Камінь


C. Інше

Опишіть: _____________________________________________________________________________

6. Форма

[   ] - Прямокутна
[   ] - Овальна

[   ] - Кругла
[   ] - Неправильна

[   ] - Квадратна


7. Розмір (без рами)

ВИСОТА (см) [      ]

ШИРИНА (см) [      ]

ВАГА (кг) [      ]


8. Опис

Опишіть предмет, якщо фото не додається:

A. Види діяльності або стан

[   ] - Сільське господарство
[   ] - Дозвілля
[   ] - У воді (тварини)
[   ] - В положенні сидячи
[   ] - Військові дії

[   ] - Смерть
[   ] - Ловля риби
[   ] - Релігійна тема
[   ] - В стані сну
[   ] - Інше/Уточнити

[   ] - Лихо
[   ] - Полювання
[   ] - Професійна
         діяльність
[   ] - Куріння

[   ] - Їзда
[   ] - Гігієна
[   ] - Залицяння
[   ] - На прогулянці


B. Типи уособлення (тварина)

[   ] - Ангел/Купідон
[   ] - В одежі
[   ] - Заросле обличчя
[   ] - Уособлення
[   ] - Богоматір з немовлям

[   ] - Птах
[   ] - Собака
[   ] - Головний убір
[   ] - Чоловік
[   ] - Дика тварина

[   ] - Дитина
[   ] - Домашня тварина
[   ] - Кінь
[   ] - Оголений
[   ] - Святий

[   ] - Христос
[   ] - Група
[   ] - Військовий
[   ] - Портрет
[   ] - Жінка


C. Деталі

[   ] - Літак/Аероплан
[   ] - Рослина/Лист/
         Гілка
[   ] - Блюдо/Пляшка
[   ] - М'ясо/Риба
 
[   ] - Культові
         предмети
[   ] - Судно/Човен

[   ] - Корзина
 
[   ] - Тин
 
[   ] - Квітка
[   ] - Дзеркало
 
[   ] - Вікно
 
[   ] - Зброя

[   ] - Архітектурна
         деталь
[   ] - Виріб з тканини
 
[   ] - Фрукти/Овочі
[   ] - Освітлювальний
         пристрій
[   ] - Музичний
         інструмент
[   ] - Транспортний
         засіб

[   ] - Книга/Газета
 
[   ] - Двері
 
[   ] - Меблі
[   ] - Дерево
 
[   ] - Інструменти


D. Середовище/Характеристика місця події

[   ] - Аеропорт/Порт
 
[   ] - Вогонь/Пожежа
 
[   ] - Ринок
[   ] - Скеля
[   ] - Місто/Селище

[   ] - Міст
 
[   ] - Ліс
 
[   ] - Місяць
[   ] - Сніг
[   ] - Сонце

[   ] - Поле/Галявина/
         Пасовисько
[   ] - Дорога/Шосе/
         Стежка
[   ] - Гора/Горб
[   ] - Кімната/Інтер'єр
[   ] - Вода/Канал/
         Озеро/Ріка

[   ] - Хмара
 
[   ] - Будинок
 
[   ] - Дощ
[   ] - Зоря
[   ] - Інше


_____________________________________________________________________________________
9. Підпис: (місцезнаходження, прочитується чи не прочитується)

_____________________________________________________________________________________
10. Напис: (або маркування)

_____________________________________________________________________________________
11. Список або посилання на каталог:

_____________________________________________________________________________________
12. Вартість:                                                                                                        Винагорода (Так/Ні) [      ]

_____________________________________________________________________________________
13. Фотографія (Так/Ні) [      ]

                                                                                                                         Підпис: _________________

 

 

 

Додаток N 7
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 36/122-96 від 12.12.96 р.

Вилучення героїну та перевірка громадянина Польщі

Ірпінським МВ ГУМВС України в Київській області розслідується кримінальна справа N 16-324/96 за фактом вилучення 10.12.96 р. 258 г героїну в громадянина України Голубкова Леоніда Івановича, 13.03.67 р. н., уродженця м. Гостомель Київської області, який мешкає в м. Ірпінь по вул. Тургенєва, 64, у 1991 р. засуджувався Обухівським районним судом за злочин, передбачений ст. 229-1 ч. 1 КК України до 2 років позбавлення волі. Звільнений умовно достроково 13.05.91 р. за рішенням Києво-Святошинського районного суду. Поліетиленовий пакунок з героїном був знайдений в багажнику автомобіля "Таврія", державний номер Н1518КХ, який належить Голубкову, співробітниками карного розшуку Ірпінського МВВС під час проведення оперативно-розшукових заходів.

У ході розслідування одержані оперативні дані, що Голубков Л. І. отримав героїн у м. Києві у польського туриста, котрий назвався Мареком та мешкає в м. Хелм (Республіка Польща), телефон 10-048-46-87-90.

У зв'язку з вищевказаним прошу звернутись до НЦБ Інтерполу в Польщі з проханням встановити повні анкетні дані Марека, факти його виїзду до України у 1995 - 96 рр. Чи є щодо нього інформація кримінального характеру, особливо стосовно причетності до нелегальних операцій з наркотиками?

Додається текст запиту робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу.

Перший заступник начальника
ГУМВС України в Київській області

______________
(підпис)

 
П. К. Гришко

Виконавець: Дашенко В. С. Телефон: 2129678

 

 

 

Додаток N 8
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 36/122-96 від 12.12.96 р.

Ідентифікація громадянина Болгарії
Стоянова Олександра, 1965 р. н.

06.10.96 р. працівниками Ленінградського РУ ГУМВС України в м. Києві на ринку біля станції метро "Святошин" був затриманий чоловік без документів, який назвався громадянином Болгарії Стояновим Олександром, 02.02.1965 р. н., уродженцем м. Варна, мешкає у м. Софії по вул. Димитрова, 12, кв. 214. Щодо затриманого 07.10.96 р. приймальником-розподільником ГУМВС заведено справу перевірки N 1707.

Затриманий пояснив, що він 12.09.96 р. поїздом "Софія-Москва" прибув до м. Києва як турист, свій паспорт загубив 17.09.96 р. у районі речового ринку "Троєщина". У зв'язку із втратою документів до міліції не звертався, мешкав у квартирі співвітчизника на Харківському шосе, точної адреси не пригадує.

Враховуючи вищевказане, прошу ідентифікувати громадянина Болгарії Стоянова О. за місцем проживання та повідомити його кримінальне минуле. Фото та відбитки пальців затриманого надіслані на Вашу адресу поштою (вих. N 36/121-96 від 12.12.96 р.).

Текст робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу, додається.

Перший заступник начальника
ГУМВС України в м. Києві

______________
(підпис)

Виконавець: Павлюк В. К. Телефон: 2123456

 

 

 

Додаток N 9
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 4574 від 30.11.96 р.

Розшук громадянина України Сущенка М.П.

УМВС України в Харківській області розшукується безвісти зниклий громадянин України Сущенко Микола Петрович, 28.10.47 р. н., уродженець та мешканець м. Ізюм, проживав за адресою: вул. Незалежності, 17, кв. 32.

За цим фактом відділом внутрішніх справ м. Ізюм заведена розшукова справа N 7843 від 25.10.96 р.

Згідно із наявною інформацією, 27.02.95 року громадянин Сущенко М. П. виїхав до Польщі з метою тимчасового працевлаштування. Може знаходитись в м. Щецин. Також має знайомого на ім'я Марек, який проживає за адресою: м. Радомськ, вул. Стальова Воля, 38, телефон 35-17-97. Із Польщі Сущенко регулярно телефонував додому, останній раз 03.08.96 р. повідомив, що 29.08.96 р. планує повернутися додому, але в зазначений день не прибув, більше про себе не повідомляв.

Сущенко М. П. має закордонний паспорт 40 N 3037469, виданий 18.04.93 р. Ізюмським МВВС.

Опис зовнішності Сущенка М. П.: зріст 178 см, середньої статури, волосся русяве, пряме, коротке, очі сірі, лоб широкий. Особливі прикмети: на нижній щелепі з правого боку три вставних зуби з жовтого металу, на лікті лівої руки шрам після операції довжиною 12 см. Може розмовляти російською, польською та німецькою мовами.

Прошу вас каналами Інтерполу звернутися до правоохоронних органів Республіки Польщі із запитом про встановлення місцезнаходження Сущенка М. П. на території Польщі.

Фото Сущенка М.П. надіслане на вашу адресу поштою.

Текст запиту робочою мовою Інтерполу додається.

Начальник УМВС України 
в Харківській області

______________
(підпис)

 
В. В. Бородчук

Виконавець: Кашин П. В. Телефон: 345678

 

 

 

Додаток N 10
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 25-122/96 від 12.11.96 р.

Встановлення місцезнаходження гр-ки України Ковальчук Н. І. 

У Київський РВ УМВС України в м. Харкові надійшла заява гр-на України Ковальчука Івана Петровича, 1943 р. н., мешкає за адресою: м. Харків, вул. Лисенка, 12, кв. 23, з проханням встановити місцезнаходження його доньки - Ковальчук Наталії, 12.08.73 р. н., уродженки м. Ізюм Харківської області, прописана та проживає за вказаною адресою, є володарем закордонного паспорта серії АС N 419222, виданого 03.01.96 р. УМВС України в м. Харкові.

Згідно із заявою, Ковальчук Н. І. уклала угоду з польською фірмою "Агросервіс", м. Варшава, вул. Війська Польського, 12, для роботи по збиранню сільськогосподарської продукції протягом червня - липня 1996 р. Посередником в укладенні угоди від польської фірми виступив громадянин Польщі Яцек Душевський, 1956 р. н.

11.06.96 р. Ковальчук Н. І. у телефонній розмові повідомила батькам, що її та ще двох дівчат з України - Петровську Олену, 1971 р. н., мешканку м. Києва, та Олефіренко Тетяну, 1972 р. н., мешканку м. Одеси, Душевський Я. поселив у готелі "Вісла" в м. Жешув, забрав паспорти та під загрозою фізичної розправи примушує займатися проституцією.

За цим фактом Київським РВВС м. Харкова заведена розшукова справа N 1906 від 30.08.96 р.

У зв'язку з викладеним прошу звернутись каналами Інтерполу до правоохоронних органів Польщі з проханням з'ясувати:

1. Чи існує у Польщі за вищевказаною адресою фірма "Агросервіс"?

2. Чи є Душевський Я. її працівником або агентом по найму робітників?

3. Чи видавався Душевському Я. польський паспорт АС 346521 та якою інформацією кримінального характеру володіє польська поліція щодо останнього?

4. Чи мешкали в червні - липні 1996 р. в готелі "Вісла" у м. Жешув вищевказані громадянки України?

У разі встановлення місця їх знаходження прохати також про сприяння їм у поверненні в Україну.

Додаток: фотографія Ковальчук Н. І.

Текст робочою мовою Інтерполу, підготовлений групою (відділенням) Укрбюро Інтерполу, додається.

Перший заступник начальника
УМВС України в Харківській області

______________
(підпис)

 
О. П. Шевчук

Виконавець: Давидюк А. С. Телефон: 234567

 

 

 

Додаток N 11
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 6543/96 від 01.12.96 р.

Ідентифікація трупа

УМВС України в Харківській області встановлює труп особи чоловічої статі, який 29.10.96 року було знайдено за 150 м від дороги Харків - Бєлгород перед в'їздом у місто Дергачі.

Експертизою встановлено, що смерть настала 23 - 24.10.96 р. від вогнепального поранення в голову. Група крові: (+) III. За цим фактом Дергачівською районною прокуратурою Харківської області 30.10.96 р. порушено кримінальну справу N 3089.

Опис трупа: чоловік на вигляд 27 - 30 років, середньої статури, зріст 180 см, волосся чорного кольору, середньої довжини, кучеряве, лоб широкий, на нижній щелепі з лівого боку два вставні зуби з металу жовтого кольору, на правій руці на середньому пальці татуювання у вигляді павука.

Був одягнений: майка білого кольору, сорочка джинсова чорного кольору, на лівій кишені сорочки малюнок у вигляді орла, напис "MONTANA", вишитий жовтими нитками, труси синього кольору, брюки джинсові чорного кольору, шкарпетки сірого кольору, кросовки білого кольору із вставками синього кольору.

Серед інших речей в процесі огляду місця події були знайдені залишки розірваного паспорта громадянина Росії, в кишенях одягу знайдено авіаквиток на рейс Хабаровськ - Москва на ім'я Колесникова С., а також записну книжку. Ймовірно, загиблий був громадянином Росії.

Прошу вас каналами Інтерполу звернутися до правоохоронних органів Російської Федерації із запитом про надання допомоги в ідентифікації трупа.

Фото трупа, відбитки його пальців, ксерокопії записної книжки надіслані на вашу адресу поштою.

Начальник 
УМВС в Харківській області

______________
(підпис)

 
В. В. Бородчук

Виконавець: Дудченко В. С. Телефон: 987654

 

 

 

Додаток N 12
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

 

 

Начальнику НЦБ Інтерполу в Україні

Вих. N 33-345/96 від 12.12.96 р.

Щодо каналу нелегальної міграції
громадян Афганістану та Шрі-Ланки

03.12.96 р. співробітниками Радянського РУ ГУМВС України в м. Києві під час проведення операції "Мігрант" у гуртожитку N 2 заводу "Більшовик", розташованому по вул. Гарматній, 5/1, у кімнатах 4 та 5 виявлені:

громадянин Афганістану Мохамед Зуфул (Mohammad ZUFUL), 10.03.1967 р. н., уродженець та мешканець м. Кабул;

громадянин Афганістану Хасан Тюфаль (Hassan TUFAIL), 24.09.1969 р. н., уродженець та мешканець м. Пенджаб;

громадянин Шрі-Ланки Сугат Апасвамі (Sugath APPASWAMY), 21.10.1965 р. н., уродженець та мешканець м. Джафна;

громадянин Шрі-Ланки Анома Кумарі Джаятілеке (Anoma Kumari JAYATILLEKE), 05.06.1969 р. н., уродженець та мешканець м. Канди.

За їх поясненнями, вони прибули в Україну з м. Ростова-на-Дону (Росія), де проживали у свого співвітчизника за місцем встановлення телефону 44-67-87. Цей телефон їм повідомив представник туристичної фірми "Лана" у Стамбулі, який за винагороду пообіцяв допомогти в нелегальному переправленні вищевказаних осіб в Україну.

Після перетину російсько-українського кордону вони прибули в Донецьк, а звідти залізничним транспортом приїхали до Києва, де їх зустрів зв'язковий на ім'я Алік, особа якого не встановлена. Останній поселив їх у згаданому вище гуртожитку та пообіцяв переправити у тайнику на туристичному автобусі у м. Люблін (Польща) до свого знайомого громадянина Польщі Даріуша Ковальського, домашній телефон якого - 8-10-81-45-28-17.

За цим фактом приймальником-розподільником ГУМВС України в м. Києві 04.12.96 р. заведено справу перевірки N 1135.

У зв'язку з викладеним прошу звернутися каналами Інтерполу до правоохоронних органів Росії, Польщі, Туреччини, Шрі-Ланки, Афганістану із таким запитом:

встановити осіб, які мешкають за місцем установки телефонів 44-67-87 в м. Ростов-на-Дону (Росія), 45-28-17 в м. Люблін (Польща), та повідомити стосовно них інформацію кримінального характеру;

з'ясувати, чи існує туристична фірма "Лана" в м. Стамбулі (Туреччина);

з'ясувати, чи відомий правоохоронним органам Польщі Ковальський Даріуш, який мешкає в м. Люблін і є власником телефону 45-28-17, як посередник у переправленні нелегальних мігрантів, а також повідомити його кримінальне минуле;

ідентифікувати вказаних вище громадян Афганістану і Шрі-Ланки та повідомити інформацію про їх кримінальне минуле.

Додаються фотографії та дактокарти затриманих, анкети з їх повними даними, у тому числі написані латиницею затриманими власноручно, а також при передачі через групу (відділення) Укрбюро Інтерполу - текст запиту робочою мовою Інтерполу.

Перший заступник начальника
ГУМВС України в м. Києві 

______________
(підпис)

 
К. П. Василюк

Виконавець: Головченко П. Т. Телефон: 2126586

 

 

 

Додаток N 13
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

Протокол
передачі особи, яка тримається під вартою

"___" ___________ 199_ р. Передачу розпочато "___" год. Закінчено "___" год.

Ми, які нижче підписалися, представники від ______________________________________________
                                                                                                                                                   (назва держави)
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада, прізвище)
згідно із ст. ст. ________ Угоди між Україною і _____________________________________________
                                                                                                                                                     (назва держави)

Про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах, на підставі доручення Генеральної прокуратури України від _________ року, а також рішення ________________________
                                                                                                                                                                            (назва органу юстиції
_____________________________________________________________________________________
                                                           іноземної держави, який прийняв рішення про видачу)
прийняли від представників ____________________________________________________________
                                                                                                                          (назва держави)
громадянина _________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце народження)
____________________________________________________________________________________

Одночасно були прийняті такі речі, документи, предмети: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прийом проведений в _________________________________________________________________
                                                                                                        (відомості про місце прийому)
_____________________________________________________________________________________

Громадянина _____________________________________________, якого прийнято разом з речами і
                                                                                 (прізвище)
документами з боку ______________________________, видав _______________________________,
                                                                       (назва держави)                                                                   (посада, прізвище)
який пред'явив повноваження __________________________________________________________,
                                                                                                              (назва уповноважуючого документа)
_____________________________________________________________________________________
а також документи, що посвідчують його особу _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (назва, номер, дата видачі документа, орган, який його видав)

Під час прийому були зроблені такі заяви: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей протокол складений у 4-х примірниках - по два для кожної сторони.

Підписи представників
правоохоронних органів
України

Підписи представників
правоохоронних органів
іноземної держави

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

(Печатка)

 

 

 

 

Додаток N 14
до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів
(зразок)

Протокол
передачі особи, яка тримається під вартою

"___" _________ 199_ р. Передачу розпочато "___" год. Закінчено "___" год.

Ми, які нижче підписалися, _____________________________________________________________
                                                                                                  (назва правоохоронного органу (органів)
_____________________________________________________________________________________
                                                   України, посади, прізвища осіб, які беруть участь у передачі)
згідно із ст. ст. _________ Угоди між Україною і ____________________________________________
                                                                                                                                                     (назва держави)

Про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах, на підставі рішення Генеральної прокуратури України від ____________ року, передали представникам ______________
                                                                                                                                                                                                (назва держави)
громадянина _________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце народження)

Одночасно були передані такі речі, документи, предмети: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Передачу проведено в _________________________________________________________________
                                                                                                              (відомості про місце передачі)
____________________________________________________________________________________

Громадянина ______________________________________, якого передано разом з вищевказаними
                                                                     (прізвище)
речами і документами з боку _________________________, прийняв __________________________
                                                                                     (назва держави)
____________________________________________________________________________________,
                                                              (назва правоохоронного органу, посада, прізвище)
який пред'явив повноваження __________________________________________________________
                                                                                                           (назва уповноважуючого документа)
____________________________________________________________________________________,
а також документи, що посвідчують його особу ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва, номер, дата видачі документа, орган, який його видав)

Під час передачі були зроблені такі заяви: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей протокол складений у 4-х примірниках - по два для кожної сторони.

Підписи представників
правоохоронних органів
України

Підписи представників
правоохоронних органів
іноземної держави

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

(Печатка)

 

____________ 

Опрос