Идет загрузка документа (182 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил обязательной сертификации дорожных транспортных средств, их составляющих и приспособлений

Госстандарт
Приказ, Правила от 17.01.1997 № 23
Утратил силу

Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

Наказ Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації
від 17 січня 1997 року N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 1997 р. за N 29/1833

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України
 від 25 вересня 2000 року N 572
,
 від 25 січня 2002 року N 48
,
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 вересня 2015 року N 1194

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 6 травня 2015 року N 451)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя (додаються).

2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р. N 502 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя" скасувати.

3. Керівникам органів із сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г. 
 

Голова Держстандарту України

Т. Кисільова

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
від 17 січня 1997 р. N 23

 

 
 
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 лютого 1997 р. за N 29/1833

Правила
обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

(У тексті Правил слова "система якості" у всіх відмінках та числах замінено словами "система управління якістю" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 вересня 2015 року N 1194)

1. Галузь застосування

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), їх складових та приладдя в державній системі сертифікації.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ДТЗ, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та фізичних осіб, у тому числі іноземних.

(пункт 1.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 25.01.2002 р. N 48)

2. Терміни та визначення

2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх визначення відповідають ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 "Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення", ДСТУ 2984-95 "Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис", ДСТУ 3957-2000 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції". 

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572
,
 наказом Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

2.2. "Приладдя ДТЗ" - додаткові пристрої, призначені для встановлення на ДТЗ з метою поліпшення його споживчих властивостей, але не призначені для обов'язкового встановлення на всіх примірниках ДТЗ однієї моделі.

2.3. "Тип ДТЗ" - класифікаційно згрупована сукупність моделей (варіантів виготовлення) ДТЗ, схожих за призначенням і принципом дії, що не відрізняються між собою за тими характеристиками конструкції, які регламентовані вимогами конкретного нормативного документа до кожної характеристики ДТЗ.

2.4. Сертифікація ДТЗ, складових частин, що були в користуванні та ввозяться в Україну, - це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції виробу вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів, а також його стан (наявність змін конструкції) на час увезення в Україну.  

(розділ 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з наказом  Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 25.01.2002 р. N 48
,
пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

2.5. Сертифікація ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання, - це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції такого ДТЗ та його технічного стану вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

3. Загальні положення

3.1. Сертифікацію ДТЗ у державній системі сертифікації проводять органи із сертифікації, що призначені в установленому порядку.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

3.2. Об'єктами сертифікації в державній системі сертифікації є: автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, причепи, напівпричепи, що:

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

а) виготовлені в Україні або ввозяться в Україну (нові, у тому числі складові та приладдя до них);

б) ввозяться в Україну (такі, що були в користуванні, а також кузови та шасі згідно з кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності - далі УКТ ЗЕД).

Не підлягають сертифікації згідно з цими Правилами:

- тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує 25 км/г;

- ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для використання яких на дорогах загального користування існують спеціальні правила;

(пункт 3.2 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 25.01.2002 р. N 48)

в) конструкцію яких змінено під час переобладнання.

(пункт 3.2 доповнено підпунктом "в" згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

3.3. Обов'язкова сертифікація ДТЗ здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна, охорони навколишнього природного середовища, зазначених у Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року N 28, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за N 466/10746 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06 листопада 2013 року N 1308).

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

3.4. Добровільна сертифікація продукції ДТЗ здійснюється на відповідність вимогам, що не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

3.5. Пункт 3.5 виключено

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572
,
виключено згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194
,
 у зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.8
 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.7
)

3.5. Порядок проведення сертифікації ДТЗ (нових) передбачає:

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 25.01.2002 р. N 48)

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми;

- обстеження виробництва або атестацію виробництва ДТЗ, що сертифікується, або аналіз функціонування сертифікованої системи управління якістю, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- відбір зразків ДТЗ для випробувань;

- ідентифікацію ДТЗ;

- прийняття зразків ДТЗ випробувальною лабораторією (центром);

- випробування зразків ДТЗ;

(абзац восьмий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності;

(позиція восьма пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

- надання сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру державної системи сертифікації;

(позиція дев'ята пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572
,
наказом Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

- визнання сертифікатів відповідності, які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за кордоном;

- технічний нагляд;

(позиція одинадцята пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

- інформацію про результати робіт із сертифікації ДТЗ.

3.6. Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно, надається органом із сертифікації на підставі позитивних результатів експертизи документації, наданої заявником, та сертифікаційних випробувань.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з наказом
Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

3.7. Порядок проведення сертифікації ДТЗ, шасі та кузовів за кодами 87.06 і 87.07 УКТ ЗЕД, що були в користуванні (далі - ДТЗ, що були в користуванні, в тому числі ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання), передбачає:

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та прийняття рішення за заявкою; при цьому мають ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи його представником в Україні або компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р. (Угода 1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, з поправками від 1995 року) щодо наявності відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на нові вироби цього типу (варіанта, версії);

- прийняття виробу випробувальною лабораторією (центром);

- випробування виробу;

(абзац п'ятий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності;

- оформлення сертифіката відповідності та занесення його до Реєстру державної системи сертифікації.  

(абзац сьомий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

(розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з наказом Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 25.01.2002 р. N 48)

3.8. Орган із сертифікації під час проведення робіт із сертифікації ДТЗ, що був ввезений на митну територію України розукомплектованим, пошкодженим або з правостороннім розташуванням рульового керування, повинен задокументувати фотографіями, що такий ДТЗ доукомплектовано, пошкодження усунуті, проведено переобладнання під лівостороннє розташування рульового керування, і зберігати їх разом з документами, на підставі яких видано сертифікат відповідності.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

3.9. Органи із сертифікації повинні планувати обсяги робіт із сертифікації ДТЗ, виходячи з того, що реальні витрати часу на підготовку одного сертифіката відповідності ДТЗ становлять не менше ніж 90 хвилин.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4. Правила сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

4.1. Подання заявки на сертифікацію

4.1.1. Для проведення сертифікації нових ДТЗ, їх складових частин та приладдя заявник подає до органу із сертифікації заявку згідно з додатком 1, а для ДТЗ, що були в користуванні, згідно з додатком 9.

(підпункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572
,
 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 25.01.2002 р. N 48)

4.1.2. До заявки додаються:

- гарантійний лист виробника щодо наявності умов виробництва для стабільного випуску продукції (додаток N 2);

- технічний опис ДТЗ з кресленнями загального виду, з обсягом вимог (додаток N 3);

- копія технічних умов на виріб ДТЗ (в разі необхідності);

- копія протоколів останніх періодичних випробувань продукції, що сертифікується;

- завірена копія сертифікатів відповідності за окремими властивостями (характеристиками), отриманих раніше в українських органах із сертифікації або в органах інших країн (для розгляду можливості їх визнання);

- копії протоколів сертифікаційних випробувань, раніше проведених в акредитованих випробувальних лабораторіях (центрах) України або в лабораторіях інших країн (для розгляду можливості їх визнання);

- інші документи (на вимогу органу із сертифікації ДТЗ), які будуть необхідні для визначення схеми сертифікації (креслення, технічні описи складових частин, конструкторська та технологічна або організаційно-методична документація).

4.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації

4.2.1. Заявку розглядають органи із сертифікації ДТЗ, які:

- реєструють заявку в журналі обліку і заводять окрему справу на сертифікацію продукції підприємства-виробника (включаючи іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні документи органу із сертифікації ДТЗ стосовно будь-якої продукції цього виробника;

- проводять експертизу правильності заповнення реквізитів заявки відповідно до вимог розділу 4 цих Правил;

- проводять експертизу наданих документів.

Органи із сертифікації у разі наявності повідомлення про офіційне схвалення типу ДТЗ, що були в користуванні, та/або протоколів сертифікаційних випробувань на них (з урахуванням варіанта та версії), виданих компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958 р., здійснюють їх зарахування, якщо наведені у них результати відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів. У цьому разі випробування об'єкта сертифікації на відповідність Правилам ЄЕК ООН не проводяться. У разі відсутності вказаних документів проводяться випробування за всіма обов'язковими вимогами;

(абзац п'ятий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

(абзац третій підпункту 4.2.1 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України від 25.01.2002 р. N 48)

- визначають схему сертифікації продукції за поданою заявкою, причому в залежності від обраної схеми може бути застосована одна з нижченаведених процедур:

а) обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 з подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката відповідності та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

б) атестація виробництва з подальшим технічним наглядом в період дії сертифіката та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

в) сертифікація (оцінка) системи управління якістю підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, з подальшим технічним наглядом за системою управління якістю та проведенням контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду;

(абзац четвертий пункту 4.2.1 в редакції наказу
 Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

- узгоджують терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації і їх вартість;

- визначають перелік необхідних документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації, та мову їх викладення;

- готують і подають на підпис керівнику органу із сертифікації документи за прийнятими формами для укладення договору із заявником на проведення передбачених робіт із сертифікації;

- готують і подають на підпис керівнику органу із сертифікації проект рішення за поданою заявкою (додаток N 4);

- надсилають або вручають заявнику рішення за заявкою;

- надсилають копію рішення за заявкою до випробувальних лабораторій (центрів), що будуть проводити випробування, і до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем розташування заявника.

Орган із сертифікації доручає проведення сертифікаційних випробувань продукції з метою технічного нагляду (згідно з галуззю акредитації) лише акредитованій випробувальній лабораторії (центру).

(підпункт 4.2.1 доповнено абзацом згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572
,
 абзац шістнадцятий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 у редакції
 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

У разі отримання заявником сертифіката відповідності на одне чи декілька найменувань продукції одного типу сертифікати відповідності на інші найменування продукції того самого типу, якщо вони складені на тому самому виробництві, надаються органом із сертифікації без повторного обстеження або атестації виробництва чи сертифікації системи управління якістю.

(підпункт 4.2.1 доповнено абзацом згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.2.2. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею у кожному разі не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором. Копія підписаного рішення за заявкою додається до справи із сертифікації.

4.2.3. Якщо для прийняття рішення за заявкою необхідні додаткові відомості щодо продукції або її виробника (для отримання яких потрібні: поглиблена експертиза супровідних документів на продукцію або додаткові документи; обстеження виробництва; протоколи випробувань продукції, інші непередбачені дії), орган із сертифікації ДТЗ, за погодженням із заявником, може встановити інший термін розгляду заявки.

4.2.4. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення сертифікації заявленої продукції, орган із сертифікації ДТЗ надає заявникові обгрунтоване рішення про неможливість проведення сертифікації.

Якщо заявник у 10-денний термін після отримання рішення не повідомив про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, роботи з проведення сертифікації припиняються. У разі незгоди заявника з висновками органу із сертифікації ДТЗ заявник може оскаржити рішення органу із сертифікації ДТЗ (розділ 6 цих Правил).

4.3. Правила вибору схеми сертифікації продукції

4.3.1. Схема сертифікації продукції визначається органом із сертифікації ДТЗ. Схеми сертифікації ДТЗ наведені у додатку N 5.

4.3.2. Сертифікація ДТЗ, що були в користуванні, проводиться за схемою 1 додатка 5.

(пункт 4.3 доповнено підпунктом 4.3.2 згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 25.01.2002 р. N 48
,
 підпункт 4.3.2 пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.4. Обстеження виробництва

4.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення його відповідності до вимог документації, підтвердження можливості підприємства виробляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, надання рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

(підпункт 4.4.1 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 25.09.2000 р. N 572)

4.4.2. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів органу із сертифікації ДТЗ. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджуються керівником органу із сертифікації ДТЗ.

4.4.3. Обстеження виробництва проводиться згідно з вимогами ДСТУ 3957-2000 і складається з таких етапів:

- попередня оцінка;

- перевірка й оцінка виробництва;

- оформлення результатів обстеження виробництва.

(підпункт 4.4.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 25.09.2000 р. N 572)

4.4.4. За результатами обстеження виробництва комісія складає акт обстеження виробництва у двох примірниках. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу із сертифікації.

(підпункт 4.4.4 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 25.09.2000 р. N 572)

4.4.5. Підпункт 4.4.5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.4.6. Підпункт 4.4.6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету стандартизації,
 метрології та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.5. Атестація виробництва

4.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення стабільної якості продукції, що відповідає вимогам нормативних документів.

4.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації ДТЗ і виконується органом із сертифікації ДТЗ. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції та вимог документів державної системи сертифікації.

(підпункт 4.5.2 пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.5.3. Порядок проведення робіт з атестації виробництва повинен передбачати:

- попередню оцінку;

- складання програми та методики атестації;

- перевірку виробництва і атестацію його технічних можливостей;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом.

4.5.4. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, який вручається заявнику.

4.5.5. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає атестацію виробництва, має термін дії три роки.

4.6. Сертифікація систем управління якістю

4.6.1. Сертифікація систем управління якістю проводиться органами із сертифікації, що призначені в державній системі сертифікації на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем управління якістю з урахуванням вимог документів державної системи сертифікації.

(підпункт 4.6.1 пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.6.2. Сертифікація систем управління якістю виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу із сертифікації ДТЗ, якщо це передбачено схемою сертифікації.

4.6.3. Сертифікація системи управління якістю стосовно виробництва визначеної продукції проводиться з метою впевненості у відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001 - ДСТУ ІSО 9003 і в тому, що виробник може постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів.

4.6.4. Порядок сертифікації систем управління якістю повинен передбачати:

- попередню оцінку систем управління якістю;

- остаточну перевірку і оцінку системи управління якістю;

- оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю в період терміну дії сертифіката.

4.6.5. Результати сертифікації системи управління якістю оформлюються сертифікатом на систему управління якістю, який вручається заявнику, а його копія - органу із сертифікації ДТЗ.

4.6.6. У разі наявності сертифіката на систему управління якістю, яка поширюється на виробництво продукції, заявленої на сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

4.6.7. Орган із сертифікації ДТЗ після одержання заявки і копії сертифіката на систему управління якістю надсилає до органу із сертифікації систем управління якістю запит щодо документального підтвердження задовільного функціонування на підприємстві системи управління якістю. Після одержання документів, що підтверджують функціонування системи управління якістю відповідно до вимог нормативних документів, які поширюються на систему, і позитивних результатів їх аналізу орган із сертифікації ДТЗ визначає схему сертифікації продукції, що передбачає сертифікацію системи управління якістю.

4.6.8. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає сертифікацію системи управління якістю, видається на термін дії до п'яти років.

(підпункт 4.6.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.7. Правила відбору зразків для випробувань

4.7.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводиться органом із сертифікації ДТЗ або, за його письмовим дорученням, - уповноваженим представником, незалежним від заявника.

4.7.2. Зразки продукції відбираються з тих виробів, що пройшли приймальний контроль виробника та готові до реалізації. Кількість зразків для випробувань має відповідати кількості, зазначеній в рішенні за заявкою органу із сертифікації ДТЗ.

Відбір зразків проводиться у присутності представника заявника і оформлюється актом відбору зразків у трьох примірниках (додаток N 6).

4.7.3. Кількість та тип (модель, версія) зразків продукції для випробувань зазначається у рішенні за заявкою або в програмі технічного нагляду.

(пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.3 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.8. Ідентифікація продукції

4.8.1. Ідентифікація продукції проводиться органом із сертифікації ДТЗ або, за його дорученням, - випробувальною лабораторією (центром). Якщо випробувальна лабораторія (центр) акредитована тільки на технічну компетентність, - за участю уповноваженого представника органу із сертифікації ДТЗ. Ідентифікація проводиться в присутності заявника.

4.8.2. Ідентифікація проводиться для встановлення:

- походження наданого на ідентифікацію зразка;

- приналежності до класифікаційної групи, типу, даної партії;

- відповідності загальної конструкції та комплектації зразка до технічного опису;

- відповідності маркування зразка (маркування ДТЗ та його систем, агрегатів та складових частин) до документації (технічним умовам, технічним описам, протоколам випробувань та ін.), що представлений для сертифікації та технічного нагляду.

(абзац перший підпункту 4.8.2 в редакції наказу
 Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

Якщо виявлено невідповідності, роботи призупиняються, про що заявник повідомляється у термін дві доби. Одночасно ця інформація доводиться до органу із сертифікації ДТЗ. Якщо заявник у 10-денний термін після одержання повідомлення не поінформував про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, випробування продукції з метою сертифікації припиняються.

4.8.3. Рішення про порядок продовження сертифікації приймає орган із сертифікації ДТЗ не пізніше 10 днів з дня подання пропозиції заявником.

4.8.4. За результатами ідентифікації складається акт ідентифікації у трьох примірниках, незалежно від результату ідентифікації (додаток N 7).

4.8.5. Зразки продукції, що не пройшли ідентифікацію, на випробування з метою сертифікації не приймаються.

4.8.6. Заявник забезпечує необхідні умови для проведення ідентифікації зразків (зразки продукції, робоче місце, устаткування, інструмент, технічна документація).

(пункт 4.8 доповнено підпунктом 4.8.6 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.9. Приймання зразків продукції випробувальною лабораторією (центром)

4.9.1. Ідентифіковані зразки продукції для випробувань приймає відповідальна особа випробувальної лабораторії (центру), яка спеціально уповноважена наказом керівника лабораторії (центру), виключно за умови, що ці зразки передано до лабораторії в запечатаному або опломбованому вигляді, а також за наявності актів відбору зразків та ідентифікації.

4.10. Випробування зразків продукції з метою сертифікації

4.10.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації проводяться виключно акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами), які визначені органом із сертифікації ДТЗ відповідно до рішення за заявкою. Самостійне прийняття випробувальною лабораторією (центром) рішення щодо проведення випробувань зразків продукції з метою сертифікації продукції не допускається.

(підпункт 4.10.1 пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.10.2. Зразки продукції випробовуються на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів, зазначених у рішенні.

4.10.3. За результатами випробувань лабораторія (центр) подає до органу із сертифікації ДТЗ протокол випробувань продукції, копії - заявнику. Протокол випробувань повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником акредитованої випробувальної лабораторії (центру). Якщо випробування проводились у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована тільки на технічну компетентність, протокол випробувань підписується представником органу із сертифікації ДТЗ, під наглядом якого (за дорученням органу) проводились ці випробування.

(підпункт 4.10.3 пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.10.4. Протокол випробувань у будь-якому випадку повинен містити:

- посилання на позначення та назву нормативних документів щодо методів випробувань;

- графу "Норма згідно з нормативним документом на продукцію", у якій записують конкретну визначену нормативними документами норму;

- графу "Фактично одержані результати випробувань", в якій наводять числовий результат вимірювань (випробувань), тобто не допускається запис: "відповідає", "в нормі" або "не виявлено" - для показників, що підлягають вимірюванню.

4.10.5. Випробувальні лабораторії (центри) у своїй роботі із сертифікаційних випробувань повинні дотримуватися таких вимог:

1) до протоколу випробувань обов'язково повинні бути прикладені фотографії загального вигляду ДТЗ та його ідентифікаційних табличок, на яких повинно бути відображено ідентифікаційний номер VIN, маркування щодо відповідності ДТЗ рівню екологічних вимог "ЄВРО-0" - "ЄВРО-6" (за наявності такого маркування);

2) планувати обсяги випробувань, виходячи з реальної пропускної здатності випробувальної лабораторії (центру). Урахувати, що обґрунтована норма часу на проведення сертифікаційних випробувань становить:

для ДТЗ, що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог ДСТУ 3649 - не менше ніж 1,5 години та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 1 година;

для ДТЗ категорії М1, що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог Правил ЄЕК ООН N 26 - не менше ніж 1 година та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 1 година;

для ДТЗ категорії М2, М3 (автобуси), що були в користуванні, в обсязі обов'язкових під час сертифікації вимог Правил ЄЕК ООН N 36, або Правил ЄЕК ООН N 52, або Правил ЄЕК ООН N 107 - не менше ніж 3 години та для оформлення протоколу випробувань - не менше ніж 4 години.

(пункт 4.10 доповнено новим підпунктом 4.10.5 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194
,
у зв'язку з цим підпункти 4.10.5 - 4.10.7
 вважати відповідно підпунктами 4.10.6 - 4.10.8
)

4.10.6. В разі отримання негативних результатів хоча б за одним з показників, випробування з метою сертифікації припиняються, а інформація про це надається заявнику та органу із сертифікації ДТЗ.

4.10.7. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та переконливих доказів заявника у проведенні ним коригувальних заходів на усунення причин, що викликали невідповідність.

4.10.8. Опис конструкції ДТЗ, що був у користуванні, складається акредитованою випробувальною лабораторією (центром) за формою, що наведена в додатку 3.

(пункт 4.10 доповнено підпунктом 4.10.8 згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 25.01.2002 р. N 48
,
 підпункт 4.10.8 пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.11. Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та його оформлення

4.11.1. Наданий випробувальною лабораторією (центром) протокол випробувань розглядається органом із сертифікації ДТЗ з метою визначення відповідності:

- номенклатури перевірених показників номенклатурі показників, зазначених у рішенні за заявкою;

- вимогам, що встановлені пунктами 4.10.3, 4.10.4 цих Правил;

- застосованих методів та засобів випробувань вимогам нормативного документа на методи випробувань.

За позитивними результатами розгляду протоколу та інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, орган із сертифікації ДТЗ приймає рішення про видачу сертифіката відповідності.

4.11.2. Заповнюються всі, без винятку, реквізити, передбачені у формах сертифікатів. У випадках, якщо заходи, зазначені в реквізитах, не проводились, робиться запис: "не проводились", "не маркується", "не наноситься".

4.11.3. Якщо схемою сертифікації, наведеною в рішенні за заявкою, передбачено обстеження чи атестацію виробництва або оцінку системи управління якістю, орган із сертифікації ДТЗ за позитивними результатами цієї роботи приймає рішення про термін дії сертифіката відповідності, що готується до підпису. Термін дії сертифіката у цьому випадку не повинен бути більшим за термін дії атестата виробництва або сертифіката системи управління якістю.

(підпункт 4.11.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.12. Видача сертифіката відповідності, затвердженого ДСТУ 3498-96, та занесення сертифікованої продукції до Реєстру державної системи сертифікації

(абзац перший пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.12.1. Сертифікат відповідності видається органом із сертифікації ДТЗ на одиничну партію продукції із зазначенням її кількості або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці випущеної продукції.

4.12.2. Заявнику видається оригінал сертифіката відповідності.

До сертифіката відповідності, який видається на ДТЗ як на продукцію, що виготовляється серійно, додаються загальні характеристики дорожнього транспортного засобу (додаток 8).

(підпункт 4.12.2 пункту 14.12 у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.12.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію визначається органом із сертифікації ДТЗ з урахуванням чинних схем (моделей) сертифікації ДТЗ (додаток 5).

(підпункт 4.12.3 в редакції наказу Державного комітету
 стандартизації, метрології та сертифікації України
 від 25.09.2000 р. N 572)

4.12.4. Реєстрація сертифікатів відповідності здійснюється з розрахунку не більше ніж 10 сертифікатів відповідності на ДТЗ, що були в користуванні, протягом одного дня на одного штатного сертифікованого аудитора, який має сертифікат аудитора в державній системі сертифікації за спеціалізацією ДТЗ.

(підпункт 4.12.4 пункту 14.12 у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.12.5. В разі внесення змін до складу продукції або технології її виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередити про це орган із сертифікації ДТЗ, який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.

4.12.6. Термін дії сертифіката відповідності не подовжується.

(пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.6 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.12.7. Для отримання сертифіката на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення дії чинного сертифіката направляє до органу із сертифікації заявку відповідно до пункту 4.1 цих Правил. На продукцію, що не зазнала конструктивних змін, допускається надання нового сертифіката відповідності замість того, що був наданий за схемами сертифікації з обстеженням чи атестацією виробництва або сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю і втратив чинність у зв'язку із закінченням терміну дії. Це можливо на підставі позитивних результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності, здійсненого згідно з програмою технічного нагляду. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково в разі наявності конструктивних змін, що впливають на характеристики продукції.

(пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.7 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.12.8. Сертифікат відповідності може супроводжуватись додатком тільки за формою, установленою ДСТУ 3498. У разі розширення переліку продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, а надається новий сертифікат відповідності з новим додатком.

(пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.8 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.12.9. У додатку до сертифіката відповідності на ДТЗ категорій М2 та М3 обов'язково наводиться схема розміщення пасажирських сидінь та розташування виходів, для газобалонних автобусів наводиться схема розміщення газових балонів. Також у додатку до сертифіката відповідності зазначаються клас автобуса, його загальна пасажиромісткість та кількість місць для сидіння.

(пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.9 згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.12.10. При сертифікації ДТЗ, що були у користуванні, органи із сертифікації не приймають до розгляду протоколи сертифікаційних випробувань, проведених за участю філій випробувальних лабораторій (центрів), що не були акредитовані під час акредитації випробувальної лабораторії (центру) у встановленому порядку.

(пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.10 згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.12.11. Документи із сертифікації ДТЗ зберігаються протягом строку та з урахуванням вимог Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

(пункт 4.12 доповнено підпунктом 4.12.11 згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.13. Технічний нагляд за сертифікованими ДТЗ під час їх виробництва

4.13.1. У разі, коли сертифікат відповідності видано заявнику на певний термін і за договором йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до виготовленої продукції, технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва здійснює орган із сертифікації ДТЗ чи, за його дорученням, - інша організація.

4.13.2. Залежно від схеми сертифікації застосовують такі види технічного нагляду:

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях, а також періодичний технічний нагляд за атестованим виробництвом сертифікованої продукції;

- проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у заявника, у збутових та торговельних організаціях, а також періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи управління якістю у заявника;

- проведення періодичного контролю за технологічним процесом виробництва сертифікованої продукції.

4.13.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та порядок проведення, періодичність оцінки стану виробництва та ефективності функціонування системи управління якістю встановлює орган із сертифікації ДТЗ в кожному конкретному випадку і регламентує їх в програмі технічного нагляду, яка розробляється органом із сертифікації ДТЗ і затверджується його керівником.

4.13.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає і подає до органу із сертифікації ДТЗ звіт, в якому зазначаються можливі причини невідповідностей встановленим вимогам (за наявності) та пропонуються коригувальні заходи. Один примірник звіту вручається заявникові.

4.13.5. Орган із сертифікації ДТЗ може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і (або) перевірок залежно від інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від споживачів і органів контролю.

4.13.6. Орган із сертифікації ДТЗ може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідностей продукції вимогам, встановленим під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;

- внесення заявником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу продукції тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з органом із сертифікації ДТЗ;

- порушення умов договору заявником.

4.13.7. Орган із сертифікації ДТЗ в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії виданого сертифіката відповідності до Мінекономрозвитку та заявнику.

(підпункт 4.13.7 пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.13.8. Рішення органу із сертифікації ДТЗ про зупинення дії сертифіката відповідності може бути скасовано у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

4.13.9. Коригувальні заходи здійснюються заявником продукції зразу ж після одержання рішення органу із сертифікації ДТЗ про зупинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює орган із сертифікації ДТЗ, що видав сертифікат.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів та щодо організації контролю за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції.

4.13.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних документів.

4.13.11. Продукція, на яку була зупинена дія сертифіката відповідності, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення порушень, виявлених під час технічного нагляду. В такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої сертифікації даної продукції.

4.14. Порядок сертифікації ДТЗ іноземних виробництв

4.14.1. Сертифікація ДТЗ, що імпортуються, проводиться відповідно до вимог розділу 4 цих Правил.

(підпункт 4.14.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572
,
 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

4.14.2. Для сертифікації нових ДТЗ та ДТЗ, що були в користуванні, заявник подає до органу із сертифікації ДТЗ заявку згідно з додатком 1 або додатком 9.

Орган із сертифікації ДТЗ:

- укладає із заявником договір про проведення робіт із сертифікації;

- надає заявнику рішення за заявкою та довідку про укладання такого договору для подання митним органам відповідно до Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211.

(пункт 4.14 доповнено підпунктом 4.14.2 згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 25.01.2002 р. N 48)

4.15. Визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за кордоном

4.15.1. Сертифікати та протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами інших країн (далі - іноземний сертифікат), підлягають визнанню в державній системі сертифікації за умови дотримання сукупності таких правил:

(абзац перший підпункту 4.15.1 пункту 4.15 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

- якщо Мінекономрозвитку укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться в Україну;

(абзац другий підпункту 4.15.1 пункту 4.15 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

- іноземний сертифікат видано в державній системі сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться в Україну;

- продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка) як така, що виготовлена за міждержавними або іншими нормативними документами, що є чинними в Україні;

- зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура усіх обов'язкових вимог до продукції і норми цих вимог повністю відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в Україні.

4.15.2. За умови виконання сукупності правил, наведених у пункті 4.15.1 цих Правил, на іноземній сертифікат орган із сертифікації ДТЗ видає свідоцтво про визнання згідно з ДСТУ 349896. Свідоцтво про визнання реєструється в Реєстрі державної системи сертифікації.

(підпункт 4.15.2 пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.15.3. У разі невиконання принаймні однієї умови пункту 4.15.1 визнання іноземних сертифікатів здійснюється згідно з вимогами цих Правил на підставі рішення про визнання органу із сертифікації ДТЗ.

4.15.4. Документом про визнання іноземних сертифікатів є свідоцтво про визнання (в разі повного визнання) або сертифікат відповідності (в разі часткового визнання), що видані в державній системі сертифікації.

(абзац перший підпункту 4.15.4 пункту 4.15 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

Результати сертифікації можуть бути визнані:

- без додаткових процедур сертифікації;

- із впровадженням додаткових процедур сертифікації;

- у разі позитивних результатів сертифікації продукції в державній системі сертифікації.

(абзац п'ятий підпункту 4.15.4 пункту 4.15 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.15.5. Процедура визнання результатів сертифікації ДТЗ передбачає:

- розгляд заявки та аналіз наданої документації;

- прийняття рішення про можливість видачі свідоцтва про визнання або сертифіката відповідності;

- оформлення та реєстрацію свідоцтв про визнання або сертифікатів відповідності;

- технічний нагляд за ДТЗ.

4.15.6. Заявник продукції має надати органу із сертифікації ДТЗ таку документацію:

- заявку про визнання;

- сертифікати або інші документи, що підтверджують відповідність ДТЗ конкретним вимогам;

- нормативні документи на ДТЗ (в разі необхідності);

- протоколи випробувань;

- сертифікат на систему управління якістю, атестат (сертифікат) виробництва (за їх наявності);

4.15.7. Орган із сертифікації ДТЗ розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу.

4.15.8. Орган із сертифікації ДТЗ, що розглядає документацію, має право запросити додаткову інформацію.

4.15.9. Орган із сертифікації ДТЗ може прийняти рішення про повне або про часткове визнання результатів сертифікації ДТЗ.

4.15.10. Орган із сертифікації ДТЗ оформлює свідоцтво про визнання або сертифікат відповідності.

4.15.11. У разі значних розбіжностей між нормативними документами щодо показників (характеристик) ДТЗ орган із сертифікації ДТЗ приймає рішення про проведення сертифікації ДТЗ згідно з вимогами державної системи сертифікації.

(підпункт 4.15.11 пункту 4.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

4.15.12. Зразки для сертифікації надаються заявником.

4.15.13. Визнання сертифікатів, протоколів випробувань та інших документів, наданих поза межами України, вважаються дійсними на термін, визначений органом із сертифікації ДТЗ.

(підпункт 4.15.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

4.15.14. Технічний нагляд за ДТЗ, що імпортуються, виконується згідно з рішенням органу із сертифікації ДТЗ.

4.16. Сертифікація складових частин

4.16.1. Проведення сертифікації складових частин здійснюється згідно з вимогами пункту 3.6 цих Правил.

4.16.2. Сертифікація запасних частин, які постачаються (виробляються) безпосередньо виробником ДТЗ.

Виробником подається заявка на запасні частини конкретного типу ДТЗ, до якої додаються:

- копія сертифіката відповідності на ДТЗ, виданого в державній системі сертифікації;

(абзац третій підпункту 4.16.2 пункту 4.16 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

- сертифікат походження запасних частин (за необхідності);

(абзац четвертий підпункту 4.16.2 пункту 4.16 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

- лист-декларація виробника про наявність необхідних умов виробництва або сертифікат на систему управління якістю.

На підставі позитивних висновків експертизи документів орган із сертифікації ДТЗ приймає рішення про видачу сертифіката відповідності.

4.16.3. Сертифікація однорідних (які виготовляються за однією технологією і відрізняються лише розмірами) запасних частин за каталогом.

При сертифікації однорідних запасних частин результати випробувань продукції одного найменування поширюються на всю групу таких виробів. На підставі позитивного протоколу сертифікаційних випробувань сертифікат відповідності видається на всю групу виробів.

Такий сертифікат також може бути виданий на групу однорідних виробів за каталогом. У цьому випадку вказується назва каталога.

4.16.4. Сертифікація іноземних запасних частин, які виробляються не заводами-виробниками ДТЗ, проводиться на загальних підставах за наявності нормативного документа на цю продукцію, наданого або погодженого із заводом-виробником ДТЗ.

4.16.5. Сертифікація партії запасних частин, що імпортуються в Україну.

До заявки додаються:

- сертифікати, отримані в органах із сертифікації, та (або) протоколи випробувань, проведених раніше;

(абзац третій підпункту 4.16.5 пункту 4.16 у редакції наказу
 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

- абзац четвертий підпункту 4.16.5 пункту 4.16 виключено

(згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий
 вважати абзацами четвертим - восьмим відповідно
)

- нормативний(і) документ(и) на конкретний виріб (групу однорідних виробів);

- технічний опис або інший документ, який дає змогу провести ідентифікацію продукції;

- копія контракту;

- сертифікат походження запасних частин (за необхідності).

(абзац сьомий підпункту 4.16.5 пункту 4.16 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

Сертифікат відповідності у цьому випадку видається на партію продукції.

4.16.6. Сертифікація складових частин, що постачаються безпосередньо заводу-виготовлювачу ДТЗ.

За наявності у завода-виготовлювача ДТЗ сертифіката відповідності на транспортний засіб, виробник ДТЗ або складових частин чи постачальник подає заявку на сертифікацію складових частин, до якої додаються:

- копія сертифіката відповідності на ДТЗ;

- відомості про застосування складових частин заводом-виготовлювачем ДТЗ, який отримав сертифікат на цей транспортний засіб у державній системі сертифікації.

(абзац четвертий підпункту 4.16.6 пункту 4.16 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

У цьому випадку за позитивними результатами експертизи видається свідоцтво про визнання або сертифікат відповідності.

Сертифікація складових частин, що виготовляються без узгодження із заводом-виготовлювачем ДТЗ, проводиться у загальному порядку.

4.16.7. Сертифікація кузовів та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 УКТ ЗЕД як нових, так і тих, що були в користуванні, що ввозяться на митну територію України, здійснюється як зібрані транспортні засоби.

Для проведення сертифікації укомплектовані до стану ДТЗ кузови та шасі направляються до випробувальної лабораторії (центру) для проведення випробувань. Подальші роботи з їх сертифікації виконуються згідно з цими Правилами як зібрані транспортні засоби.

(пункт 4.16 доповнено підпунктом 4.16.7 згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 25.01.2002 р. N 48)

5. Конфіденційність

5.1. Органи із сертифікації ДТЗ та організації, які діють за їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

6. Розгляд спірних питань

6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або зупинення дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до органу із сертифікації ДТЗ не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення.

6.2. Заява розглядається органом із сертифікації ДТЗ в місячний термін з дня її надходження.

6.3. До заяви додаються такі документи:

- листування із спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації ДТЗ;

(абзац другий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.09.2015 р. N 1194)

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразок-свідок продукції (за наявності);

- технічна документація на продукцію (за необхідністю).

6.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробувальної лабораторії для надання пояснень.

6.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифікат відповідності;

- відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;

- підтвердити призупинення дії сертифіката відповідності;

- відновити дію сертифіката відповідності.

6.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку органу із сертифікації, що розглядав спірне питання, необхідно вживати заходів щодо стандартів та інших нормативних документів на продукцію, що використовувалися під час сертифікації, то відповідні пропозиції він подає до Мінекономрозвитку.

(пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

6.7. У разі незгоди з рішенням органу із сертифікації ДТЗ заявник має право звернутися до Мінекономрозвитку протягом десяти днів з дня одержання рішення; до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

7. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником

7.1. Основні засади системи розрахунків такі:

- оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів;

- вартість робіт індексується залежно від рівня інфляції;

- витрати заявників на проведення робіт із сертифікації продукції відносяться на її собівартість (Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію").

7.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції

7.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації ДТЗ;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

7.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою сертифікацією продукції:

- підготовчі;

- експертні;

- щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації.

7.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції здійснюється на підставі договорів, що укладаються за рішенням органу із сертифікації ДТЗ відповідно до одного з нижчевикладених варіантів:

- заявник укладає договір на проведення усіх робіт з органом із сертифікації ДТЗ. Із одержаних за договором коштів орган із сертифікації ДТЗ сплачує за проведення відповідних робіт випробувальним лабораторіям (центрам);

- заявник згідно з рішенням органу із сертифікації ДТЗ за заявкою на проведення сертифікації продукції укладає окремі договори на виконання видів робіт з органом із сертифікації ДТЗ, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою.

7.2.4. Вартість робіт із сертифікації ДТЗ та складових розраховується згідно з Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487.

(пункт 7.2 доповнено підпунктом 7.2.4 згідно з
 наказом Державного комітету стандартизації, метрології
 та сертифікації України від 25.09.2000 р. N 572)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Правил обов'язкової сертифікації
дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя

 

 
 
 
 
 

Керівнику органу із сертифікації
________________________________
(найменування, прізвище,
________________________________
ініціали, адреса)

 

 

 

Заявка
на проведення сертифікації продукції у державній системі сертифікації

1. _______________________________________________________________
    (найменування підприємства-виготовлювача, постачальника
__________________________________________________________________
             (далі-заявник),
__________________________________________________________________
           (адреса, код ЄДРПОУ*)
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
заявляє, що ______________________________________________________
      
 (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної
__________________________________________________________________
              продукції)
яка(ий) виготовляється ___________________________________________
            (масово, серійно, партіями (шт., тис. шт.,
__________________________________________________________________
         від N до N виробу), одноразово)
за _______________________________________________________________
      (назва та позначення нормативного документа)
відповідає вимогам _______________________________________________
           (назва та позначення нормативного документа)
__________________________________________________________________
і просить провести сертифікацію  цієї  продукції  у  державній
системі сертифікації  на  відповідність  вимогам  наведених
нормативних документів.
 
   2. Випробування з метою сертифікації просимо провести _______
__________________________________________________________________
 (найменування акредитованої випробувальної лабораторії (центру),
__________________________________________________________________
 адреса. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться)
 
   3. Заявник зобов'язується:
 
   - виконувати всі умови сертифікації;
 
   - забезпечувати  стабільність  показників  (характеристик)
продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності;
 
   - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
 
   4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________
 
 Керівник підприємства __________________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 Головний бухгалтер  __________________  ______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 "____" __________ 199_ р.
 
     М.П.
 
   ____________
   * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Правил обов'язкової сертифікації
дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя

 

 
 
 
 
 

Керівнику органу із сертифікації ДТЗ
____________________________________
(найменування, прізвище, ініціали
____________________________________
адреса)

 

 

 

Гарантійний лист виробника

   Цим посвідчується наявність на підприємстві умов виробництва
для стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам НД, що
контролюються при сертифікаційних випробуваннях __________________
__________________________________________________________________
 (найменування ДТЗ, їх складових частин та предметів обладнання)
у відповідності з нормативними документами
 _______________________
                         (перелік НД,
__________________________________________________________________
   які поширюються на вироби, що заявлені на сертифікацію)
 
   Докладний опис умов виробництва для забезпечення формування
технічних характеристик згідно з вимогами НД додається.
 
   Заявник готовий надати органу із сертифікації ДТЗ можливість
провести перевірку умов виробництва ДТЗ та їх складових частин, що
підлягають сертифікації.
 
 
 Керівник підприємства __________________ _______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 Головний бухгалтер  __________________ _______________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
    М.П.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

Технічний опис ДТЗ

Частина І

Наступна інформація, за необхідності, повинна бути надана в двох примірниках та включати перелік змісту. Всі креслення повинні бути виконані у відповідному масштабі та в деталях на форматі А4 або бути згорнуті до цього формату.

Фотографії, якщо вони є, повинні достатньо точно відображати деталі. Якщо системи, компоненти або окремі технічні вузли мають електронне керування, то повинна надаватись інформація щодо їх дії.

0. Загальне

0.1. Марка (торгова назва виробника): ............................
 
0.2. Тип та загальний торговий опис ..............................
 
0.3. Засоби ідентифікації типу, в тому разі якщо вони позначені на
транспортному засобі (а): ........................................
 
0.3.1. Розташування цих позначень: ...............................
 
0.4. Категорія дорожнього транспортного засобу (b): ..............
 
0.5. Назва та адреса виробника: ..................................
 
0.6. Адреса(и) заводів-складальників: ............................

1. Загальні конструктивні характеристики дорожнього транспортного засобу

1.1. Виключено

1.1. Число осей і коліс: .........................................

1.1.1. Число та розташування керованих осей: .....................

1.1.2. Ведучі осі (число, розташування, взаємозв'язок): ..........

1.2. Шасі (за наявності) (загальне креслення): ...................

1.3. Розташування двигуна: .......................................

1.4. Розташування рульового керування (ліве або праве): ..........

2. Маса та розміри

2.1. Колісна база(и) (при повному навантаженні) (с) ..............

2.2. Колія осей ..................................................

2.2.1. Колія кожної керованої осі (d) ............................

2.2.2. Колія кожної з інших осей (d) .............................

2.3. Діапазон габаритних розмірів дорожнього транспортного засобу

2.3.1. Довжина (е) ...............................................

2.3.2. Ширина (f) ................................................

2.3.3. Висота (в порожньому стані) (g) (для підвісок з висотою, яка змінюється, вказати нормальне положення під час руху) ........

2.4. Маса дорожнього транспортного засобу з кузовом в робочому стані або маса шасі з кабіною у випадку, якщо виготовлювач не встановлює кузов (включно охолоджувальну рідину, масла, паливо, інструменти, запасне колесо та водія) (h) (максимальне і мінімальне значення для кожної версії) ...........................

2.4.1. Розподіл цієї маси між осями та у випадку напівпричепа або одновісного причепа навантаження на зчіпний пристрій (максимальне і мінімальне значення для кожної версії) .........................

2.5. Технічно допустима маса навантаженого дорожнього транспортного засобу, що вказана виробником (максимальне та мінімальне значення для кожної версії) (m) .......................

2.5.1. Розподіл цієї маси між осями та у випадку напівпричепа або одновісного причепа навантаження на зчіпний пристрій (максимальне і мінімальне значення для кожної версії) .........................

2.6. Максимальне технічно допустиме навантаження на кожну вісь: ..

2.7. Максимальна маса причепа, що буксирується .....................

2.7.1. Повний причеп .............................................

2.7.2. Напівпричеп ...............................................

2.7.3. Одновісний причеп .........................................

2.7.4. Максимальна маса комбінації ...............................

2.7.5. Транспортний засіб, пристосований/не пристосований (1) для буксирування причепів

2.7.6. Максимальна маса причепа без гальма .......................

2.8. Максимальне вертикальне навантаження

2.8.1. На зчіпний пристрій дорожнього транспортного засобу, що буксує ...........................................................

3. Силова установка (і)

3.1. Виробник ....................................................

3.1.1. Код двигуна, встановлений виробником (як вказано на двигуні, або інші засоби ідентифікації) ..........................

3.2. Двигун внутрішнього згоряння

3.2.1.1. Робочий принцип: примусове запалювання/запалювання від стиснення, чотиритактний/двотактний (1)

3.2.1.2. Число і розташування циліндрів ..........................

3.2.1.3. Робочий об'єм (j) ................................ куб.см

3.2.1.4. Максимальна потужність (нетто): .................. кВ при .............. 1/мін

3.2.2. Паливо: дизельне/бензин/стиснений нафтовий газ/інше (1)

3.2.3. Система живлення

3.2.3.1. За допомогою карбюратора: ........(1)

3.2.3.2. За допомогою уприскування палива (тільки для двигунів із запалюванням від стиснення): ........(1)

3.2.3.3. За допомогою уприскування палива (тільки для двигунів із примусовим запалюванням): ........(1)

3.2.4. Система охолодження (рідинна/повітряна) (1)

3.2.4.1. Номінальна установка пристрою контролю температури двигуна: .........................................................

3.2.5. Система впуску

3.2.5.1. Турбонаддув: ........................................ (1)

3.2.6. Заходи, що вживаються щодо запобігання забрудненню повітря

3.2.6.1. Додаткові пристрої щодо запобігання забрудненню атмосфери (за наявності та коли вони не описані у другому пункті):

3.2.6.1.1. Каталітичний нейтралізатор: ........ (1)

3.2.6.1.2. Датчик кисню: ........ (1)

3.2.6.1.3. Рециркуляція відпрацьованих газів: ........ (1)

3.2.6.1.4. Система контролю випарування забруднюючих речовин: .... .... (1)

3.2.6.1.5. Пастка для твердих часток: ........ (1)

3.2.6.1.6. Інші системи (опис, принцип дії): .....................

3.2.7. Розташування символу коефіцієнта поглинання (тільки для двигунів із запалюванням від стиснення): ..................

3.3. Електродвигун

3.3.1. Тип .......................................................

3.3.1.1. Максимальна часова потужність: .......................кВт

3.3.1.2. Робоча напруга: ....................................... В

3.3.2. Акумулятор

3.3.2.1. Розташування: ...........................................

4. Трансмісія (k)

4.1. Тип (механічна, гідравлічна, електрична та ін.) .............

4.2. Зчеплення (тип): ............................................

4.3. Коробка передач:

4.3.1. Тип (ручна/автоматична/безступінчаста (1): ................

4.4. Передавальні числа коробки передач

******************************************************************
*Передача*Внутрішнє передаваль-*Передавальне число  *Загальне  *
*    *не число (відношення *кінцевої передачі  *передаваль-*
*    *швидкості обертання *(відношення швидкості*не число  *
*    *валу двигуна до швид-*обертання вихідного *      *
*    *кості обертання відо-*валу коробки передач *      *
*    *мого валу коробки пе-*до швидкості обертан-*      *
*    *редач)        *ня ведучих коліс)  *     
 *
******************************************************************
*                                *
*Максимальне передавальне число                 *
*для безступінчастої трансмісії                 *
*(1)                               *
*                                *
*1                                *
*                                *
*2                                *
*                                *
*3                                *
*                                *
*Мінімальне передавальне число                  *
*для безступінчастої трансмісії                 *
*...                               *
*Задній хід                           *
******************************************************************

4.5. Максимальна швидкість дорожнього транспортного засобу та передача, на якій вона досягнена (км/год) (l): ...................

5. Підвіска

5.1. Тип та конструкція підвіски кожної осі або колеса: ..........

5.1.1. Регулювання висоти: ........ (1)

5.2. Стабілізатори: ........ (1)

5.3. Амортизатори: ........ (1)

5.4. Шини та колеса

5.4.1. Комбінації шини/колеса (для шин вказати розмір, максимальну несучу здатність, символ категорії за максимальною швидкістю; для коліс вказати розмір(и) обода та виліт)

5.4.1.1. Вісь 1: .................................................

5.4.1.2. Вісь 2: .......................................... і т.д.

5.4.2. Верхня та нижня межа радіуса кочення:

5.4.2.1. Вісь 1: .................................................

5.4.2.2. Вісь 2: .......................................... і т.д.

6. Рульове керування

6.1. Механізм та орган керування

6.1.1. Тип механізму: ............................................

6.1.2. Зв'язок з колесами: .......................................

6.1.3. Метод посилення (якщо є): .................................

7. Гальма

7.1. Короткий опис гальмівних пристроїв відповідно до Правил ЄЕК ООН N 13.

8. Кузов

8.1. Тип кузова: .................................................

8.2. Двері, замки та петлі

8.2.1. Конфігурація та число дверей: .............................

8.3. Внутрішнє обладнання

8.3.1. Сидіння: ..................................................

8.3.1.1. Число: ..................................................

8.3.1.2. Розташування: ...........................................

8.3.2. Тип підголівників (за наявності, вказати номер схвалення): ...........................,......................................

8.4. Обов'язкові таблички

8.4.1. Фотографії та/або креслення розташування обов'язкових табличок і надписів та номера шасі ...............................

9. Розділ 9 виключено

Частина ІІ

Наявність сертифікатів з окремих властивостей ДТЗ

******************************************************************
*Об'єкт*  Номер   *Держава, що вида-*Термін дії *Варіант(и) *
*   * сертифіката *ла сертифікат (1)*сертифіката *Версія(ії) *
******************************************************************
******************************************************************
 
Підпис: ..........................................................
 
Посада: ..........................................................
 
Дата: ............................................................
______________________
(1) Повинно бути вказано, якщо ця інформація не може бути отримана
з номера сертифіката.

(додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 4
до Правил обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

 

 
 

Назва та адреса органу із
сертифікації продукції

 

 

 

Рішення N
від "____" ___________ 199_ р. за заявкою на проведення сертифікації продукції

   Розглянувши заявку __________________________________________
            (найменування підприємства-виготовлювача
______________________________________________________________ від
       або постачальника продукції)
______________________________________________________________ від
   на сертифікацію _____________________________________________
            (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для
__________________________________________________________________
            імпортної продукції)
   повідомляємо:
 
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________
        (позначення та назва нормативних документів)
 
   2. Схема сертифікації міститиме: (непотрібне викреслити)
   - попереднє обстеження виробництва;
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
   - сертифікацію системи управління якістю виробництва продукції;
   - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
управління якістю продукції;
   - відбір зразків продукції для випробувань;
   - випробування зразків продукції;
   - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.
 
   3. Попереднє обстеження виробництва* буде проведено в період
з ___________________________________ до _________________________
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)
 
   4. Атестація виробництва продукції*, що сертифікується, буде
проведена в період з __________________ до _______________________
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію)
 
   5. Сертифікація системи управління якістю виробництва продукції*, що
сертифікується, буде проведена в період з _________ до ___________
__________________________________________________________________
  (назва та адреса організації, що проводитиме сертифікацію
__________________________________________________________________
             системи управління якістю)
 
   6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
управління якістю продукції* буде проведено в період з _________ до__________
__________________________________________________________________
    (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз)
 
   7. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено в
період з _________________________ до ____________________________
__________________________________________________________________
    (назва та адреса організації, що відбиратиме зразки
__________________________________________________________________
             для випробувань)
 
   8. Випробування  продукції  з  метою сертифікації будуть
проведені в період з _________________ до ________________________
__________________________________________________________________
     
 (назва та адреса акредитованої випробувальної
__________________________________________________________________
            лабораторії (центру)
 
   9. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюватиме ____________________________________________________
            (назва організації та її адреса)
 
   Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть
повідомлені додатково.
 
   10. Для  проведення робіт із сертифікації до органу із
сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи
та технічну документацію*: _______________________________________
__________________________________________________________________
  (позначення та назва нормативного або технічного документа)
 
   11. Роботи проводяться на підставі господарського договору.
 
 Керівник органу із
 сертифікації продукції _______________  ______________________
    М.П.         (підпис)     (прізвище, ініціали)
________________
   * Пункт включається при необхідності

Схеми (моделі) сертифікації дорожніх транспортних засобів у державній системі сертифікації

Номер з/п 

Продукція, що проходить сертифікацію 

Назва робіт 

Документи, які видаються органом із сертифікації ДТЗ

Обстеження виробництва 

Атестація виробництва 

Сертифікація
системи управління якістю 

Випробування з метою сертифікації, ідентифікація 

Технічний нагляд 

Одиничний виріб 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Проводяться випробування 

Не прово-
диться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб (у сертифікаті на ДТЗ зазначається повний ідентифікаційний номер) 

Партія продукції (виробів) 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Не про-
водиться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Не прово- диться 

Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням ідентифікаційних ознак та розміру партії (у сертифікаті на ДТЗ зазначається повний ідентифікаційний номер) 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться, за наявності доказів щодо функціонування системи управління якістю 

Не прово- диться 

Не прово- диться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені органом із сертифікації 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року
 

Продукція, що випускається серійно 

Прово-
диться 

Не прово-
диться 

Не прово-
диться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації  

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років  

Продукція, що випускається серійно 

Не прово-
диться 

Прово-
диться 

Не прово-
диться 

Проводяться випробування, ідентифікація зразків продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органом із сертифікації  

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, з урахуванням терміну дії атестата виробництва  

Продукція, що випускається серійно 

Не прово- диться 

Не прово- диться 

Проводиться органом із сертифікації систем управління якістю 

Проводяться в порядку, що визначений органом із сертифікації 

Проводиться в порядку, що визначений органами із сертифікації продукції та систем управління якістю 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 6
до Правил обов'язкової сертифікації
дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя

 

 
 

Назва та адреса органу із
сертифікації продукції

Акт
відбору зразків від ______________ 199_ р.

   На __________________________________________________________
       (назва підприємства, організації, адреса, код ОКПО)
__________________________________________________________________
мною, ____________________________________________________________
      (посада, прізвище, ініціали представника органу із
__________________________________________________________________
             сертифікації)
   в присутності _______________________________________________
           (посада, прізвище, ініціали представника
__________________________________________________________________
             підприємства)
   відібрані зразки продукції __________________________________
   відповідно до рішення N _________
   від _____________________________
   за заявкою ______________________
 
******************************************************************
*Назва *Одиниця ви*Розмір партії в од*Дата виго-*Кількість віді-*
*зразків*мірювання *иницях вимірювання*товлення *браних зразків *
******************************************************************
*  1  *   2  *    3     *   4  *    5    *
******************************************************************
******************************************************************
 
 Представник органу
 із сертифікації    __________________ _______________________
              (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Представник заявника 
 __________________ _______________________
              (підпис)    (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 7
до Правил обов'язкової сертифікації
дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя

 

 
 

Назва та адреса органу із
сертифікації продукції

Акт
ідентифікації

__________________________________________________________________
            (назва продукції)
що випускається __________________________________________________
         (найменування підприємства та його розташування)
 
 ___________________      ___________________
    (дата)             (місто)
 
   Представник органу із сертифікації ДТЗ
__________________________________________________________________
    (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)
   та уповноважений представник ________________________________
                   (найменування підприємства)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
   склали цей акт як свідчення того, що відібрані зразки _______
__________________________________________________________________
            (назва продукції)
 
   для випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам
__________________________________________________________________
      (позначення та назва нормативного документа)
 
   щодо маркування та комплектації
 
   Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки _________________
__________________________________________________________________
            (назва продукції)
ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування з метою
сертифікації.
 
 Представник органу
 із сертифікації ДТЗ  __________________ _______________________
              (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Представник заявника __________________ _______________________
              (підпис)    (прізвище, ініціали)
    М.П.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 8
до Правил обов'язкової сертифікації
дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя

Загальні характеристики дорожнього транспортного засобу

   Колісна формула/ведучі колеса ...............................
   Схема компонування ДТЗ ......................................
   Тип кузова/кількість дверей .................................
   Кількість місць .............................................
   Габаритні розміри, мм, довжина ............... ширина .......
   висота ...............
   Колісна база, мм ............................................
   Колія передніх/задніх коліс, мм .............................
   Маса спорядженого дорожнього транспортного засобу, кг .......
   Повна маса, кг ..............................................
   Максимальне навантаження, кг
 ................................
   - на передню вісь ...........................................
   - на задню вісь .............................................
   Допустима повна маса з причепом, кг .........................
   - причеп без гальмів ........................................
   - причеп з гальмами .........................................
   Двигун: марка, модель, тип ..................................
   - кількість та розташування циліндрів .......................
   - робочий об'єм, куб.см .....................................
   - ступінь стиснення .........................................
   Максимальна потужність, кВт, при об/хв ......................
   Максимальний крутний момент, Нм, при об/хв ..................
   Паливо ......................................................
   Система живлення ............................................
   Карбюратор: марка, тип ......................................
   Паливний насос: марка, тип ..................................
   Система запалювання .........................................
   Котушка запалювання .........................................
   Розподільник ................................................
   Система випуску та нейтралізації відпрацьованих газів .......
   Основний глушник: марка, тип ................................
   Додатковий глушник: марка, тип ..............................
   Трансмісія ..................................................
   Зчеплення: марка, тип .......................................
   Коробка передач: марка, тип .................................
   - число передач і передавальні числа ........................
   Головна передача: марка, тип ................................
   - передавальне число головної передачі ......................
   Підвіска: марка, тип ........................................
   - передня ...................................................
   - задня .....................................................
   Рульовий механізм: марка, тип ...............................
   Гальмівні системи:
   - робоча ....................................................
   - запасна ...................................................
   - стоянкова .................................................
   Шини ........................................................
   Додаткове обладнання кузова .................................
 
Керівник органу
із сертифікації ДТЗ ______________  ____________________________
            (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
Дата "____" ____________ 199_ р.         М.П.

(додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

 

Заявка
на проведення сертифікації у державній системі сертифікації ДТЗ, кузовів і шасі, що були в користуванні

1. ___________________________________________________________________________________
                          (заявник - найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                           (місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (тільки для юридичної особи))

в особі _______________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові та посада - від юридичної особи)

просить провести сертифікацію в державній системі сертифікації на відповідність вимогам чинних в Україні нормативних документів: _______________________________, рік випуску: ___________
                                                                             (назва, марка, модель, варіант, версія)

------------------

------------------

код згідно з УКТ ЗЕД:  |                                        |  код згідно з ДКПП:  |                                                          |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

має позначення

-----------------------------------------------------------------------------------

(маркування):

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|

- ідентифікаційний

|-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--|

номер VIN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(кузова або кабіни):

---------------------------------------------------------------------------------------

- двигун (марка,
модель):

-------------
|           |
-------------

 

 

номер
двигуна:

-------------
|           |
-------------

- робочий
об'єм:

-------------
|           |
-------------

 

 

вид
палива:

-------------
|           |
-------------

- пасажиро-
місткість:
(для автобуса)

-------------
|           |
-------------

 

 

кількість
місць для
сидіння:

-------------
|           |
-------------

 

 

 

 

(крім водія та членів
екіпажу) (для автобуса)

Клас автобуса згідно з Правилами ЄЕК ООН N 36-03, Правилами ЄЕК ООН N 107-01 та Правилами ЄЕК ООН N 52-01 - ________.

ДТЗ відповідає рівню екологічних норм
(зазначити відповідне)

ЄВРО-0

ЄВРО-1

ЄВРО-2

ЄВРО-3

ЄВРО-4

ЄВРО-5

ЄВРО-6

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


 

2. Заявник зобов'язується:

виконувати всі вимоги, установлені для сертифікації ДТЗ;

сплатити всі витрати для проведення сертифікації.

3. До заявки додаються:

документ про реєстрацію ДТЗ, проведену раніше;

контракт на поставку або договір купівлі-продажу (для ДТЗ, що ввозяться з-за кордону);

фінансовий документ (інвойс, рахунок-фактура, довідка-рахунок тощо) (для ДТЗ, що ввозяться з-за кордону);

супровідний документ (митна декларація, ПП, ПД, CMR тощо) (для ДТЗ, що ввозяться з-за кордону);

копія свідоцтва платника податку на додану вартість (тільки для юридичних осіб);

копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

документ про погодження переобладнання ДТЗ, виданий спеціально уповноваженою організацією, або копія технічних умов на відповідний вид переобладнання (для ДТЗ, конструкцію яких змінено під час переобладнання);

протоколи випробувань (за наявності).

 
4. Додаткові відомості:
чи заявляли цю продукцію в інші органи із
сертифікації в Україні;
наявність сертифіката затвердження типу;
наявність настанови (або інструкції)
з експлуатації.

-------------------

|    Так   |   Ні    |

|--------+-------|

|             |           |

|--------+-------|

|             |           |

|             |           |

-------------------

Керівник юридичної
особи або фізична
особа - підприємець

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(тільки для юридичних осіб)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20__ р.

 

М. П. (за наявності)

 

(Правила доповнено додатком 9 згідно з наказом
 Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації
 України від 25.01.2002 р. N 48
,
додаток 9 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 р. N 1194)

____________

Опрос