Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о почтовых марках, блоках, маркированных конвертах и карточках

Минсвязи
Положение, Приказ от 16.12.1996 № 262
Утратил силу

Про затвердження Положення про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки

Наказ Міністерства зв'язку України
від 16 грудня 1996 року N 262

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1996 р. за N 762/1787

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету зв'язку України
  від 10 січня 1999 року N 2

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України
 від 18 травня 2004 року N 104)

На виконання Закону України "Про зв'язок", з метою визначення порядку випуску, розповсюдження та використання поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки (додається).

2. Українському об'єднанню поштового зв'язку "Укрпошта" (Гомон М. Н.)

2.1. Прийняти до виконання цей наказ.

2.2. Довести до відома підпорядкованих підприємств і філіалів поштового зв'язку.

2.3. Забезпечити контроль за виконанням вимог зазначеного Положення.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стародуба М. М. 

 

 

Міністр зв'язку

Д. А. Худолій

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства зв'язку
України
від 16 грудня 1996 р. N 262 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1996 р. за N 762/1787  

Положення
про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки

1. Загальні положення 

1.1. Визначення термінів

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Поштова марка - державний знак, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, виготовлений друкарським способом, з художнім зображенням та зазначенням його номінальної вартості.

Марка стандартна - одноколірна поштова марка, що випускається для масового використання споживачем для оплати послуг поштового зв'язку без обмеження тиражу і дійсна протягом тривалого часу.

Марка художня (комеморативна) - кольорова поштова марка, яка випускається до пам'ятних дат, ювілеїв або з певної тематики.

Серія поштових марок - випуск поштових марок однієї тематики або присвячених певній події.

Блок поштовий - особливий варіант випуску поштової марки.

Блок складається з однієї або декількох поштових марок, надрукованих в один або декілька рядів на окремому аркуші з полями, зайнятими текстом або малюнками, сюжети яких відповідають тематиці марок.

Конверт поштовий - паперова оболонка прямокутної форми установлених розмірів з клапанами для заклеювання, котра служить для пакування письмового повідомлення.

Конверт маркований - конверт з надрукованою маркою.

Художній маркований конверт - конверт з малюнком в лівій частині лицьового боку та надрукованою поштовою маркою.

Конверт з оригінальною маркою - конверт, на якому надрукована марка, що окремо від цього конверта не випускалась.

Картка поштова - спеціальний бланк установленого розміру для відкритого письмового повідомлення.

Картка маркована - картка з надрукованою поштовою маркою.

Художня маркована картка - картка з малюнком та надрукованою поштовою маркою.

Картка з оригінальною маркою - картка, на якій надрукована марка, що окремо від цієї картки не видавалась.

1.2. Положення про поштові марки, блоки, марковані конверти і картки розроблене відповідно до вимог Всесвітньої Поштової Конвенції та Закону України "Про зв'язок" і визначає порядок випуску, розповсюдження та використання поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток.

1.3. Випуск в обіг поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток є виключним правом об'єднання поштового зв'язку.

1.4. Об'єднання поштового зв'язку видає поштові марки, блоки, марковані конверти і картки за номіналами, тематикою і тиражами, погодженими з Міністерством зв'язку та Редакційно-художньою радою, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України, а також каталоги, цінники колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції.

1.5. Поштові марки, блоки, марковані конверти і картки призначені для оплати послуг поштового зв'язку згідно з діючими тарифами.

2. Видання і розповсюдження поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток

2.1. Видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток здійснюється з урахуванням найбільш повного задоволення потреб споживачів послуг поштового зв'язку.

2.2. Поштові марки, відображають у своїх сюжетах державний устрій України, історичне минуле, культурну спадщину українського народу, досягнення в усіх галузях народного господарства, основні події внутрішнього і міжнародного життя, природу, флору, фауну тощо.

2.3. Поштові марки, блоки, марковані конверти і картки друкуються на поліграфічних підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України на право виготовлення знаків поштової оплати, згідно з замовленнями, які об'єднання поштового зв'язку подає Держзнаку України.

2.4. Об'єднання поштового зв'язку може також укладати угоди із зарубіжними фірмами на виготовлення поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток, якщо їх виробництво не може бути здійснене в Україні або їх виготовлення економічно вигідніше.

2.5. Об'єднання поштового зв'язку подає замовлення Держзнаку України на виготовлення поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток не пізніше трьох місяців до терміну виконання замовлення.

2.6. Поштові марки, блоки, конверти і картки з оригінальними марками вводяться в обіг наказом об'єднання поштового зв'язку відповідно до затвердженого тематичного плану.

2.7. Інформація про видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток подається в засобах масової інформації.

3. Загальні умови формування тематичних планів

3.1. Формування тематичних планів випуску поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток здійснюється з урахуванням таких умов:

3.1.1. Визначні громадські й державні діячі, діячі науки, культури, мистецтва можуть бути зображені на марках, художніх маркованих конвертах і картках, що випускаються до ювілеїв від дня народження за датами, кратними 25 рокам, але не раніше ніж через 10 років після смерті.

(абзац перший пункту 3.1.1 в редакції наказу
Державного комітету зв'язку України від 10.01.99 р. N 2)

В разі випуску тематичних серій допускається відхилення від цих умов.

3.1.2. Марки, художні марковані конверти й картки можуть бути випущені до роковин подій історичного значення, ювілеїв утворення міст, установ, учбових закладів, закладів культури, якщо ці дати кратні 50 рокам.

(пункт 3.1.2 в редакції наказу
Державного комітету зв'язку України від 10.01.99 р. N 2)

3.2. Тематичний план видання поштових марок, блоків, художніх маркованих конвертів та карток складається на основі пропозицій підприємств, установ, організацій, громадських організацій, асоціацій, політичних і громадських діячів, діячів науки, культури, що надійшли до об'єднання поштового зв'язку не пізніше 12 місяців до початку року, що передує планованому.

3.3. Проект щорічного тематичного плану видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток до 1 квітня року, що передує планованому, подається об'єднанням поштового зв'язку Редакційно-художній раді і Міністерству зв'язку, які до 20 квітня повинні його узгодити.

3.4. Тематичний план затверджується щорічно об'єднанням поштового зв'язку до 1 травня року, що передує планованому.

3.5. Серії стандартних поштових марок вводяться в обіг при зміні тарифів на послуги поштового зв'язку або не рідше одного разу на 10 років.

В міру використання стандартних поштових марок об'єднання поштового зв'язку може замовити друкування їх додаткового тиражу з урахуванням потреб споживачів послуг поштового зв'язку.

3.6. Видання позапланових поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток здійснюється на підставі рішення об'єднання поштового зв'язку після попереднього узгодження з Редакційно-художньою радою і Міністерством зв'язку.

4. Сюжети, номінали і тиражі поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток

4.1. Щорічний тематичний план передбачає випуск до 50 сюжетів поштових марок і блоків (без врахування стандартних поштових марок), з них не більше однієї благодійної, до 10 сюжетів поштових конвертів і карток з оригінальними марками.

4.2. Номінали поштових марок, блоків повинні встановлюватись в межах тарифів на послуги поштового зв'язку.

4.3. Тиражі поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток встановлюються з урахуванням потреб споживачів послуг поштового зв'язку та філателістів.

4.4. Об'єднання поштового зв'язку може виготовляти частину тиражу поштових марок в погашеному вигляді.

5. Порядок розгляду оригіналів поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток та їх затвердження

5.1. Після затвердження тематичного плану об'єднання поштового зв'язку організовує розробку художніх оригіналів запланованих до випуску поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток. До цього залучаються художники, які мають досвід роботи в галузі художніх мініатюр.

5.2. Підготовлені до здавання на виробництво оригінали поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток затверджуються об'єднанням поштового зв'язку після попереднього узгодження з Редакційно-художньою радою і Міністерством зв'язку.

5.3. На поштових марках повинні бути зазначені: назва країни (Україна) українською мовою і латинськими літерами, номінал (вартість оплати) арабськими цифрами чи латинськими літерами. На них може бути зазначено "Пошта" українською мовою чи латинськими літерами.

При необхідності допускається видання поштових марок з літерним позначенням номіналу.

Написи на поштових марках повинні бути чіткими, виразними.

5.4. Поштові марки повинні відповідати вимогам технічних умов "Марки та блоки поштові" і можуть бути будь-якої форми за умови, що їх вертикальні і горизонтальні розміри не будуть меншими 15 мм і більшими 50 мм.

5.5. На пам'ятних та благодійних марках може бути зазначено рік випуску, з якого приводу вони були випущені, а на благодійних марках, крім цього, зазначається додатковий номінал.

5.6. Після введення в обіг поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток їх художні оригінали зберігаються в об'єднанні поштового зв'язку.

6. Порядок замовлення і продажу поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток

6.1. Об'єднання поштового зв'язку надсилає підприємствам поштового зв'язку затверджений тематичний план випуску поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток на наступний рік до 1 липня поточного року.

6.2. Підприємства поштового зв'язку надсилають об'єднанню поштового зв'язку до 15 вересня поточного року замовлення на наступний рік на поштові марки, блоки, марковані конверти і картки з урахуванням найбільш повного задоволення потреб споживачів послуг поштового зв'язку.

6.3. Об'єднання поштового зв'язку надсилає підприємствам поштового зв'язку поштові марки, блоки, марковані конверти і картки відповідно до їх замовлень.

6.4. Підприємства поштового зв'язку, їх філіали та інші юридичні і фізичні особи на договірній основі здійснюють продаж поштових марок, блоків, маркованих конвертів та карток за номінальною вартістю з дня введення їх в обіг.

6.5. Стандартні поштові марки, марковані конверти і картки, в тому числі з оригінальними марками, продаються до повного їх використання або до виведення з обігу.

6.6. Художні поштові марки, блоки при необхідності, але не раніше, ніж через два роки після введення в обіг, можуть зніматися з продажу і переоцінюватися об'єднанням поштового зв'язку.

6.7. Переоцінені художні поштові марки, блоки продаються як колекційний філателістичний матеріал за новими цінами, зазначеними в наказі об'єднання поштового зв'язку.

6.8. Зняті з продажу художні поштові марки можуть бути використані в подальшому для оплати послуг поштового зв'язку згідно з номіналами і діючими тарифами.

6.9. Переоцінка поштових марок з цифровим номіналом з метою їх подальшого використання для оплати послуг поштового зв'язку здійснюється лише в особливих випадках за погодженням з Міністерством зв'язку (шляхом централізованого нанесення наддруків нового номіналу на марки, що перебувають в обігу).

Продаж поштових марок з наддруком здійснюється в терміни, встановлені наказом об'єднання поштового зв'язку про введення їх в обіг.

6.10. Вилучення з обігу поштових марок здійснюється в особливих випадках наказом об'єднання поштового зв'язку за погодженням з Міністерством зв'язку України.

6.11. Поштові марки, вилучені з обігу, не дійсні для оплати послуг поштового зв'язку і продаються як колекційний філателістичний матеріал.

6.12. Розповсюдження поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток за межами України здійснюється об'єднанням поштового зв'язку згідно з укладеними угодами.

____________ 

Опрос