Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по оптовой поставке электрической энергии

Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики
Постановление, Условия, Правила от 16.12.1996 № 256
Утратил силу

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії

Постанова Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України
від 16 грудня 1996 року N 256

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 1996 р. за N 759/1784

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 7 квітня 1999 року N 483
,
 від 17 жовтня 2001 року N 1048
,
 від 25 березня 2002 року N 280
,
 від 13 квітня 2006 року N 454
,
 від 8 грудня 2006 року N 1629
,
 від 15 липня 2010 року N 815
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27 грудня 2017 року N 1472

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 23 серпня 2018 року N 894)

(В тексті постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 березня 2002 року N 280)

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії (додається).

 

 

Голова Комісії

З. Буцьо 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра енергетики та електрифікації України

 
В. Лучніков 

Голова Антимонопольного комітету України 

 
О. Завада 

Голова Держкоматом України 

В. Чебров 

 

 

 

УМОВИ ТА ПРАВИЛА
ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

(У тексті Умов та Правил абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою "НКРЕКП" згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року N 1472)

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії".

1.2. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.3. В Умовах та Правилах уживаються такі визначення:

Виробник електричної енергії 

учасник оптового ринку електричної енергії, який виробляє електроенергію і передає її в електромережу 

Грубе порушення Умов та Правил  

одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕКП про усунення порушень 

Договір між членами оптового ринку електроенергії 

угода сторін, яка визначає мету та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, НКРЕКП, Антимонопольним комітетом України 

Договір про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами 

договір, укладений між ліцензіатом та суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами 

Договір купівлі-продажу електричної енергії  

договір, який укладено між ліцензіатом і виробником електричної енергії, між ліцензіатом і постачальником електричної енергії за формою типового договору, затвердженою НКРЕКП 

Допоміжні засоби  

технічні та інші засоби та заходи для виробництва реактивної потужності і регулювання напруги, прискореного пуску, підтримання резервного режиму, компенсації ємнісних струмів тощо, необхідні для дотримання норм надійності та нормального функціонування об'єднаної енергетичної системи і оптового ринку електричної енергії України 

Ліцензіат  

суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований відповідно до умов державної реєстрації, який отримав ліцензію на оптове постачання електричної енергії і має право займатися зазначеним у ліцензії видом підприємницької діяльності та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕКП 

Ліцензія  

спеціальний дозвіл на здійснення діяльності з постачання електричної енергії, який видається НКРЕКП  

Ліцензована діяльність  

підприємницька діяльність з оптового постачання електричної енергії, на здійснення якої ліцензіат отримав ліцензію 

Магістральна електрична мережа  

електрична мережа з усією інфраструктурою, в тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж 

Міждержавна електрична мережа  

електрична мережа з усією інфраструктурою, в тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, призначена для передачі електричної енергії між державами 

Об'єднана енергетична система України  

сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом 

Оптове постачання електричної енергії  

купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам 

Оптова ринкова ціна  

ціна, за якою ліцензіат продає електричну енергію енергопостачальникам і яка формується відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії 

Оптовий ринок електричної енергії України  

ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору між членами оптового ринку електричної енергії 

Перехресні субсидії  

переміщення коштів або розподіл витрат в межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого 

Повторне порушення Умов та Правил  

порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року вчинив його знову 

Порушення Умов та Правил  

дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка порушує встановлені НКРЕКП Умови та Правила та рішення НКРЕКП  

Постачальник електричної енергії  

учасник оптового ринку електричної енергії України, який отримав від НКРЕКП ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом з метою продажу її споживачам 

Правила оптового ринку електричної енергії України  

невід'ємна частина договору між членами оптового ринку електроенергії, яка визначає механізм функціонування оптового ринку електричної енергії України, порядок розподілу навантажень між генерувальними джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію 

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії 

рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії 

Споріднене підприємство  

а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство, пов'язане з ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частині "а" цього визначення, відносинами контролю відповідно до
статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління  

оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам 

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 08.12.2006 р. N 1629)

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

Здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії можливе при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензіат має здійснювати:

а) оптове постачання електричної енергії;

б) функції розпорядника коштів оптового ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та інші функції відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії.

2.2. Ліцензіат має здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності з метою досягнення найнижчої вартості електроенергії для споживачів.

2.3. Ліцензіат не має займатися іншими видами діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню ним ліцензованої діяльності. Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності, встановлюються НКРЕКП та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України.

2.4. Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повідомляє НКРЕКП про наміри почати новий вид підприємницької діяльності і надає гарантії уникнення ризику для основної ліцензованої діяльності.

2.5. Ліцензіат не має права мати ліцензії на виробництво електричної енергії, передачу та постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.

2.6. Ліцензіат не має права надавати перевагу будь-яким виробникам та постачальникам електричної енергії, за винятком тих випадків, коли така сама перевага або привілеї надаються всім виробникам та постачальникам електричної енергії, або безпідставно протидіяти суб'єкту підприємницької діяльності займатися ліцензованою діяльністю з виробництва та постачання електричної енергії.

2.7. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії, а також отримувати перехресні субсидії.

2.8. Ліцензіат у жодній формі не зловживає своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" та інших нормативно-правових актах.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 08.12.2006 р. N 1629)

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат має дотримуватися таких правил:

3.1. Щодо звітності:

3.1.1. Ліцензіат має надавати НКРЕКП звітність з ліцензованої діяльності, передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, і додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку.

3.1.2. Ліцензіат має вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕКП, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат.

3.2. Щодо надання та використання інформації:

3.2.1. Ліцензіат має надавати НКРЕКП в установленому порядку в тому вигляді і тоді, як це буде обґрунтовано вимагатись НКРЕКП, дані щодо формування прогнозної оптової ринкової ціни, обсягів купівлі-продажу електроенергії на оптовому ринку електричної енергії, розподілу коштів та іншу інформацію, необхідну НКРЕКП для виконання своїх обов'язків.

3.2.2. Ліцензіат має протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни:

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи.

(абзац четвертий підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 08.12.2006 р. N 1629)

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕКП заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.

3.2.3. Листування та повідомлення щодо Умов та Правил мають здійснюватись у письмовій формі.

3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним будь-якої іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком випадків:

а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;

б) якщо інформація вже відома громадськості;

в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою НКРЕКП або згідно з законодавством України.

3.2.5. Ліцензіат має гарантувати, що жодне споріднене підприємство не використовує будь-яку наявну у ліцензіата інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім того, він має гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.2.6. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити в установленому порядку щоденне інформування учасників оптового ринку електричної енергії і органів виконавчої влади про стан проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії.

3.3. Щодо виконання умов договору між членами оптового ринку електричної енергії:

3.3.1. Ліцензіат має виконувати свої обов'язки, які визначені у договорі між членами оптового ринку електричної енергії.

3.3.2. У разі неузгодженості положень договору між членами оптового ринку електричної енергії і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, Умови та Правила мають переважну силу над договором.

3.4. Щодо виконання функцій розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України:

3.4.1. Ліцензіат, здійснюючи діяльність з оптового постачання електричної енергії, має виконувати функції розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України відповідно до вимог до договору між членами оптового ринку.

3.4.2. Купівля електричної енергії від виробників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять продаж електричної енергії ліцензіату, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, що укладається відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії України.

Якщо між ліцензіатом та учасником оптового ринку електричної енергії виникне спірне питання стосовно договору купівлі-продажу, то кожна сторона має право звернутися до НКРЕКП та/або до суду в установленому чинним законодавством порядку.

Умови цього договору мають відповідати типовому договору, затвердженому НКРЕКП та погодженому з Антимонопольним комітетом України.

3.4.3. Ліцензіат здійснює формування оптової ринкової ціни на електричну енергію відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії та вимогами законів України та нормативно-правових актів щодо фінансування розвитку електроенергетики, виходячи з платежів:

виробникам електричної енергії та іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які провадять продаж електричної енергії ліцензіату;

підприємству, яке здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами,

на поточний рахунок ліцензіата;

іншим особам, які мають право на отримання коштів з інвестиційної складової оптової ринкової ціни на електричну енергію, затвердженої НКРЕКП, в тому числі на спільне фінансування розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії.

Ліцензіат має право для розрахунку оптової ринкової ціни вимагати у сторін договору необхідну інформацію, передбачену договором між членами оптового ринку електричної енергії та правилами оптового ринку електричної енергії.

3.4.4. Ліцензіат здійснює продаж електричної енергії учасникам оптового ринку електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії та правилами оптового ринку електричної енергії.

3.4.5. Продаж усієї електричної енергії кожному постачальнику електричної енергії здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу між ліцензіатом та постачальником, що укладаються відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії України.

Якщо між ліцензіатом та учасником оптового ринку електричної енергії виникне спірне питання щодо договору купівлі-продажу, то кожна сторона має право звернутися до НКРЕКП та/або до суду в установленому чинним законодавством порядку.

Умови цього договору мають відповідати типовому договору, затвердженому НКРЕКП та погодженому з Антимонопольним комітетом України.

Ліцензіат при укладанні договору купівлі-продажу електричної енергії з постачальником електричної енергії обов'язково зазначає умови щодо оплати електричної енергії коштами на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ліцензіата.

3.4.6. Ліцензіат здійснює купівлю/продаж електричної енергії державному підприємству, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних держав відповідно до контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених між відповідними операторами систем передачі.

(пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.6 згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.12.2017 р. N 1472)

3.5. Щодо виконання функцій розпорядника коштів оптового ринку електричної енергії України:

3.5.1. Ліцензіат, здійснюючи діяльність з оптового постачання електричної енергії, має виконувати функції розпорядника коштів оптового ринку електричної енергії України відповідно до вимог договору між членами оптового ринку та додатків до нього.

3.5.2. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити розрахунки за продану та куплену на оптовому ринку електричну енергію відповідно до укладених договорів купівлі-продажу електричної енергії.

3.5.3. Ліцензіат зобов'язаний спрямовувати кошти, які надійшли на його поточний рахунок із спеціальним режимом використання, виключно:

виробникам електричної енергії та іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які провадять продаж електричної енергії ліцензіату;

виробникам електричної енергії, що виробляється вітровими електростанціями, для оплати виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості з розрахунків за електроенергію;

підприємству, яке здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

на поточний рахунок ліцензіата;

іншим особам, які мають право на отримання коштів з інвестиційної складової оптового ринкового тарифу на електричну енергію, затвердженого НКРЕКП, в тому числі на спільне фінансування розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії.

3.5.4. У разі неналежного виконання постачальником електричної енергії своїх зобов'язань з оплати електричної енергії ліцензіат має право ініціювати перед НКРЕКП питання щодо початку процедури зупинення або анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом такого постачальника.

Крім того, ліцензіат має право вимагати укладення нового договору купівлі-продажу електричної енергії з таким постачальником, який може передбачати терміном до півроку використання акредитивів або надання інших гарантій платежу.

3.6. Щодо виконання інших функцій відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії:

3.6.1. Ліцензіат виконує роль секретаріату Ради оптового ринку електричної енергії і відповідає за скликання в установлений договором між членами оптового ринку електричної енергії термін зборів Ради оптового ринку, загальних зборів учасників оптового ринку, підготовку та розповсюдження протоколів та порядку денного, діловодство та надає інші послуги, що необхідні Раді оптового ринку електричної енергії.

3.6.2. Ліцензіат забезпечує організацію виконання всіх інших функцій, що можуть виникнути в процесі функціонування оптового ринку електричної енергії, відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії.

3.6.3. Ліцензіат виконує функцію головного оператора системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії.

Купівля-продаж електричної енергії ліцензіатом має здійснюватися з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії).

(пункт 3.6 доповнено підпунктом 3.6.3 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 15.07.2010 р. N 815)

3.7. Щодо централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління:

3.7.1. Ліцензіат укладає з суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, договір про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, який погоджується НКРЕКП.

Умови цього договору обов'язково мають включати зобов'язання ліцензіата надавати інформацію суб'єкту підприємницької діяльності, який здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, необхідну для здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою України (графіки навантаження тощо), та отримувати від суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, інформацію, необхідну для здійснення функцій розпорядника системи розрахунків.

3.7.2. Ліцензіат має забезпечити відповідність будь-яких змін та доповнень до договору про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами принципу економічної доцільності та погодження їх НКРЕКП.

3.8. Щодо передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами:

3.8.1. Ліцензіат укладає із суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, договір на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, який погоджений НКРЕКП.

Умови цього договору обов'язково мають включати зобов'язання ліцензіата надавати інформацію суб'єкту підприємницької діяльності, який здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, необхідну для здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою України (графіки навантаження тощо), та отримувати від суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, інформацію, необхідну для здійснення функцій розпорядника системи розрахунків.

3.9. Щодо закупівлі потужності і допоміжних засобів:

3.9.1. Ліцензіат здійснює закупівлю потужності та допоміжних засобів згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії та відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії.

3.9.2. Ліцензіат на вимогу державного підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, має забезпечити закупівлю допоміжних засобів в таких обсягах та видах, які необхідні державному підприємству, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, для дотримання вимог надійності об'єднаної енергетичної системи України.

3.9.3. Ліцензіат здійснює закупівлю допоміжних засобів за принципом економічної доцільності без дискримінації будь-якої із сторін.

3.9.4. Ліцензіат має розробити правила здійснення закупівлі допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і неупередженості та за критеріями, встановленими актами законодавства.

3.10. Щодо фінансування діяльності з оптового постачання електричної енергії:

3.10.1. Фінансування діяльності ліцензіата здійснюється в межах кошторису на оптове постачання електричної енергії, який є складовою частиною оптової ринкової ціни.

Кошторис установлюється на 1 рік таким чином, щоб забезпечити ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його обґрунтованих витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, та витрат на розвиток оптового ринку електричної енергії. Кошторис має стимулювати ліцензіата до скорочення витрат.

3.10.2. Ліцензіат має право звертатися до НКРЕКП щодо перегляду кошторису в разі:

а) наявності збитків з незалежних від ліцензіата причин;

б) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо це призводить до зміни кошторису більше ніж на 5 % від затвердженого рівня.

3.10.3. Ліцензіат зобов'язаний витрачати кошти згідно з кошторисом. З обґрунтованих причин ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП щодо перерозподілу коштів між статтями витрат у межах кошторису.

3.10.4. НКРЕКП має право переглядати кошторис витрат будь-коли і може вносити зміни до кошторису, виходячи з результатів аналізу, який базується на даних фінансових звітів, інформації і планів ліцензіата.

3.11. Ліцензіат має діяти згідно з законодавством України.

3.12. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він має звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕКП та її уповноважені представники у встановленому порядку мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕКП для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕКП шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕКП, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕКП.

(абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 13.04.2006 р. N 454)

Абзац третій розділу 4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 13.04.2006 р. N 454)

5. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1629)

6. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1629)

7. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1629,
 у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 5 та 6)

5. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

5.1. НКРЕКП без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх учасників оптового ринку електричної енергії;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи господарського суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах "б" та "в" цього пункту, мають відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.

5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших учасників оптового ринку електричної енергії, можуть висуватися як НКРЕКП, так і ліцензіатом. Пропозиції мають бути обґрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні Умови та Правила для ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕКП та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

5.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях.

6. Застосування санкцій

6.1. НКРЕКП здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності.

6.2. НКРЕКП застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку, установленому чинним законодавством.

 

Заступник начальника
управління ліцензування
 

 
П. Продан
 

(Умови та Правила із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України
від 07.04.99 р. N 483
,
 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 17.10.2001 р. N 1048)

Опрос