Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка сбора и практического использования информации бортовых систем регистрации на предприятиях гражданской авиации Украины

Минтранс
Порядок, Приказ от 02.12.1996 № 382
Утратил силу

Про затвердження Порядку збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України

Наказ Міністерства транспорту України
від 2 грудня 1996 року N 382

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 1996 р. за N 752/1777

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 10 листопада 2005 року N 734)

З метою вдосконалення методологічної та технологічної політики в галузі використання засобів об'єктивного контролю і забезпечення державного контролю за безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України (додається).

2. Державному департаменту авіаційного транспорту України (Марченко М. О.):

2.1. Зареєструвати зазначений Порядок в Міністерстві юстиції України в установленому чинним законодавством порядку;

2.2. Довести зазначений Порядок до відому усіх експлуатантів та організацій по технічному обслуговуванню цивільної авіаційної техніки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Реву В. М. 

 

 

Міністр

І. П. Данькевич 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 2 грудня 1996 р. N 382  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 1996 р. за N 752/1777  

Порядок
збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України

Звід авіаційних правил України АПУ 3. Експлуатація повітряних суден

1. Галузь використання

1.1. Цей Порядок поширюється і є обов'язковим для підприємств, що входять до системи авіаційного транспорту України.

1.2. Систематичний контроль за роботою бортових систем реєстрації (надалі - бортових реєстраторів) є необхідною умовою, яка забезпечує безпеку польотів цивільних повітряних суден України. Цей Порядок встановлює вимоги щодо збирання та використання інформації з метою підвищення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації, вдосконалення технічного обслуговування повітряних суден, у зв'язку з розслідуванням авіаційних подій й інцидентів, при розробці і реалізації програм контролю за роботою бортових реєстраторів, а також при розробці та сертифікації обладнання і програмного забезпечення систем автоматизованого контролю польотів.

1.3. Результати контролю за роботою бортових реєстраторів використовуються посадовими особами Укравіатрансу та експлуатантів, відповідальними за безпеку польотів, при розробці заходів в галузі вдосконалення експлуатації повітряних суден, професійної майстерності льотного складу та попередження авіаційних подій.

Примітка. Вимоги до систем і програмного забезпечення автоматизованого оброблення польотної інформації викладені в розділі 6 Порядку; технологія автоматизованого оброблення інформації бортових реєстраторів викладається в технічній документації на системи оброблення і програмне забезпечення.

Вимоги і рекомендації по використанню інформації бортових реєстраторів при розслідуванні причин авіаційних подій та інцидентів, викладені в п.п. 5.9.2; 5.9.3 розділу 5 Порядку, узгоджені з текстом додатка N 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

2. Нормативні посилання

У цьому Порядку є посилання на:

ДСТУ 3275-95. Системи автоматизованого оброблення польотної інформації наземні. Загальні вимоги.

3. Визначення, позначення і скорочення

В цьому Порядку використовуються наведені нижче визначення, позначення і скорочення.

1. ПІ - польотна інформація - параметрична і мовна інформація бортових реєстраторів про політ ПС доповнена, при необхідності, інформацією, занесеною екіпажем ПС в паспорт до носія ПІ.

2. Вимоги - будь-які вимоги до фізичних і технічних характеристик, матеріальної частини, конфігурації, до програмного забезпечення, складу і форми представлення інформації, персоналу та правил, виконання яких є необхідним для забезпечення безпеки польотів і профілактики авіаційних подій.

В надзвичайних випадках, при неможливості виконання вимог експлуатант обов'язково направляє в Укравіатранс повідомлення.

3. Рекомендація (рекомендована практика) - будь-яка вимога за п. 2, виконання якої є необхідним для забезпечення безпеки польотів і профілактики авіаційних подій, та яку будуть намагатися дотримуватись всі експлуатанти ПС.

4. Примітки - фрагмент тексту, який вставляється, де це необхідно, з тим, щоб дати практичну інформацію або посилання на відповідні вимоги (рекомендації), але які не є їх складовою частиною.

5. ПС - повітряне судно - будь-який апарат, що підтримується в повітрі за рахунок його взаємодії з повітрям, виключаючи взаємодію з повітрям, яке відбите від земної поверхні.

6. Бортовий реєстратор (бортовий самописець) - будь-який самописний прилад, встановлений на борту повітряного судна як джерело відомостей для проведення розслідування авіаційних подій (інцидентів), для контролю якості функціонування АТК "ПС-екіпаж" і його елементів.

7. Експлуатант - особа, організація або підприємство, яке займається експлуатацією ПС або пропонує свої послуги в цій галузі.

8. ІАС - інженерно-авіаційна служба підприємства.

9. ФПК КМУЦА - факультет підвищення кваліфікації Київського міжнародного університету цивільної авіації.

10. Командир ПС - командир повітряного судна.

11. РТО - Регламент технічного обслуговування.

12. Носій інформації - фізичне тіло, яке використовується при запису для збереження в ньому або на його поверхні сигналів інформації. Основні типи носіїв інформації:

1) паперовий;

2) механічний;

3) магнітний (магнітна стрічка, магнітний диск, магнітний домен);

4) фототермічний;

5) твердотільний накопичувач.

13. АТК - автоматизований технологічний комплекс.

14. КЛЕ - Керівництво з льотної експлуатації.

15. УПР - Управління повітряним рухом.

16. Небезпечне відхилення - зниження якості функціонування АТК "ПС-екіпаж", яке впливає на безпеку експлуатації. Небезпечні відхилення найчастіше пов'язані з виходом сукупності визначальних параметрів за встановлені допуски, причому допуски на окремі параметри можуть не бути граничними.

17. АП - авіаційна подія. Подія, пов'язана з використанням ПС, яка має місце з моменту, коли особа приймається на борт з намірами здійснити політ, до моменту, коли всі особи, які знаходяться на борту, залишили ПС і:

а) будь-яка особа отримує тілесне ушкодження із смертельним наслідком або серйозним тілесним ушкодженням в результаті:

1) знаходження на ПС; або

2) безпосереднього зіткнення з якою-небудь частиною ПС, включаючи частини, віддалені від даного ПС; або

3) безпосередньої дії струменя газів реактивного двигуна; за винятком випадків, коли тілесні пошкодження отримані внаслідок природних причин, завдані самому собі або завдані іншими особами, або коли тілесні пошкодження завдані безбілетними пасажирами, які переховуються поза зонами, куди звичайно відкритий доступ пасажирам і членам екіпажу; або

б) ПС отримує ушкодження або відбувається руйнування його конструкцій, внаслідок чого:

1) порушується міцність конструкції, погіршуються технічні або льотні характеристики повітряного судна; і

2) як правило, вимагається значний ремонт або заміна пошкодженого елемента; за винятком випадків відмови або пошкодження двигуна, коли пошкоджений сам двигун, його канали або допоміжні агрегати, або пошкоджені тільки повітряні гвинти, закінцівки крила, антени, пневматики, тормозні пристрої, обтікачі, або коли в обшивці є невеликі вм'ятини або пробої; або

в) ПС пропадає без вісті або виявляється в такому місці, де доступ до нього неможливий.

Примітка. Тілесне пошкодження,  внаслідок якого протягом 30 днів з моменту події настала  смерть, класифікується  ІКАО як тілесне ушкодження із смертельними наслідками.

ПС вважається таким, що пропало без вісті, коли припинено офіційні пошуки і не встановлено місцезнаходження уламків.

18. Інцидент - будь-яка подія, крім авіаційної події, пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла б вплинути на безпеку експлуатації ПС.

19. ІКАО - міжнародна організація цивільної авіації.

20. УДУСЦ - Український державний учбово-сертифікаційний центр.

21. ППІ - підрозділ польотної інформації - підрозділ підприємства-експлуатанта ПС, де виконуються роботи по збиранню і автоматизованому обробленню інформації бортових реєстраторів.

22. НСАО ПІ - наземна система автоматизованого оброблення польотної інформації - спеціалізована комп'ютерна система, призначена для оброблення записів бортових самописців.

23. Описувач - сукупність відомостей, які доповнюють записи бортових реєстраторів, необхідних для відтворення і оброблення польотної інформації у відповідності з завданням.

24. Відтворення параметричної інформації, яка реєструється на борту, - процес встановлення фізичних значень параметрів шляхом оброблення записів бортових реєстраторів (сигналограм) на заданих проміжках часу.

25. Відкрита обчислювальна система - система, яка дозволяє оперативно модифікувати апаратну і програмну конфігурацію із збереженням спадкоємності предметних галузей. Концепція побудови відкритих обчислювальних систем передбачає можливість об'єднання апаратних засобів мережами передачі даних.

26. Мобільність - характеризує програмні засоби, які можуть бути перенесені на інші комп'ютери, хоч вони і не завжди повною мірою машинонезалежні.

27. Вірогідність контролю - міра відповідності результатів контролю дійсному стану об'єкта контролю.

28. Помилка першого роду - ймовірність визнання працездатного об'єкта непрацездатним.

29. Помилка другого роду - ймовірність визнання непрацездатного об'єкта працездатним.

30. Діагностична модель - формалізований опис властивостей об'єкта контролю, який використовується при розв'язанні завдань контролю (діагностування).

31. ЛС - льотна служба авіапідприємства.

32. Експрес-аналіз - обробка інформації бортових реєстраторів з використанням алгоритмів допускового логічного контролю.

33. "Портрет" польоту - сукупність значень параметрів, які характеризують функціонування АТК "ПС-екіпаж-середовище" в характерних точках польоту.

34. FDR - flight date recorder - реєстратор польотних даних.

35. CVR - cabin voice recorder - бортовий мовний реєстратор.

4. Програма контролю за роботою бортових реєстраторів. Загальні положення

Нормативним документом експлуатанта з питань використання матеріалів польотної інформації службами авіапідприємства є програма контролю за роботою бортових реєстраторів.

Програма контролю за роботою бортових реєстраторів розробляється на підставі вимог цього Порядку з урахуванням типів ПС, структури авіапідприємства, інструментальної бази і кваліфікації спеціалістів з автоматизованого контролю польотів.

Програма контролю за роботою бортових реєстраторів виконується кожним експлуатантом ПС з метою:

а) інформаційного забезпечення робіт, які спрямовані на підвищення рівня безпеки польотів ПС ЦА;

б) систематичного контролю якості виконання польотів, який сприяє підвищенню рівня професійної підготовки льотного складу;

в) своєчасного виявлення відмов і несправностей контрольованої авіаційної техніки та реєструючої апаратури;

г) підвищення економічної ефективності експлуатації ПС;

д) підвищення надійності авіаційної техніки;

і) вибору найбільш раціональної і ефективної організації всієї роботи експлуатанта по збиранню, обробленню і використанню інформації бортових реєстраторів.

4.1. Відповідальність експлуатанта

4.1.1. Експлуатант створює умови для реалізації прийнятої ним програми контролю за роботою бортових реєстраторів.

Примітка. При відсутності на авіапідприємстві необхідних технічних (програмних) засобів для оброблення польотної інформації експлуатант організує оброблення інформації на базі авіапідприємств інших експлуатантів на договірних засадах.

4.1.2. Роботою експлуатанта по створенню, реалізації і вдосконаленню програми контролю за роботою бортових реєстраторів і використанню її результатів керує посадова особа з числа інженерно-авіаційних спеціалістів, яка безпосередньо підпорядкована керівнику інженерно-авіаційної служби експлуатанта.

Керівником програми повинен призначатись авіаційний спеціаліст з вищою освітою, який має базову освіту в галузі комп'ютерних наук або пройшов підготовку в галузі автоматизованого контролю польотів на ФПК КМУЦА.

4.1.3. Контроль за виконанням польотів кожного ПС виконується систематично у відповідності з програмою експлуатанта:

а) після кожного польоту - протягом не менше одного місяця після введення ПС в експлуатацію на авіапідприємстві експлуатанта;

б) після кожного польоту - протягом трьох місяців після допуску пілота на посаду командира ПС даного типу;

в) перед виконанням на ПС чергових робіт за трудомістким регламентом.

4.1.4. Контроль за виконанням польотів кожного екіпажа з використанням матеріалів аналізу польотної інформації виконується систематично у відповідності з програмою експлуатанта з контролю за роботою бортових реєстраторів, в обсязі не менш ніж 15 відсотків всіх польотів, але не рідше трьох разів на місяць.

4.1.5. При плануванні контролю польотів ПС за інформацією бортових реєстраторів експлуатант повинен виконувати наступні правила:

а) розробляти помісячний графік контролю польотів;

б) розшифровувати інформацію, яка міститься на носії реєстратора КЗ-63 по кожному польоту; при виявленні польотів, в яких вертикальне перевантаження перевищує допустимі значення, обробляти інформацію, яка міститься на носії параметричного реєстратора;

в) з метою систематичного контролю якості функціонування АТК "ПС-екіпаж-середовище" з бортовими реєстраторами 1 та 4 типів:

1) планувати  оброблення  інформації  про   польоти   кожногоекіпажа  ПС  в  характерний  період його діяльності (післявідпустки, перед відпусткою, у період найбільш інтенсивнихпольотів);

2) узагальнювати статистичні дані про результати  контролю польотів і виявляти ті відхилення від встановлених норм і правил льотної експлуатації, які повторюються;

3) при виявленні відхилень, які повторюються,  продовжуватиоброблення інформації про польоти цього екіпажа ПС і вживати необхідних заходів до їх усунення;

г) оброблення інформації бортових реєстраторів з метою інформаційного забезпечення технічного обслуговування ПС з реєстраторами всіх типів планувати у відповідності з регламентом і технологіями технічного обслуговування;

д) оброблення інформації бортових реєстраторів з метою її підготовки для інспекторських перевірок, для підтвердження класифікації льотного складу, для сертифікації експлуатантів проводити за планом відповідних перевірок з набором необхідних статистичних даних про результати контролю польотів.

4.1.6. Контроль проводиться в обов'язковому порядку:

а) при допуску командира ПС до самостійних польотів;

б) при підтвердженні кваліфікації і виконанні тренувальних польотів;

в) за заявками командно-льотного складу підрозділу і за вказівками вищестоящих командирів (начальників);

г) за програмою інспекторських перевірок, які проводяться Укравіатрансом;

д) при виявленні порушень вимог КЛЕ, правил польотів і УПР;

е) за обгрунтованою вимогою командирів ПС;

ї) у відповідності з регламентом і технологіями технічного обслуговування ПС;

ж) за замовленням інженерно-авіаційної служби експлуатанта;

з) при розслідуванні причин авіаційних подій й інцидентів;

й) при виконанні літерних рейсів.

Примітка. При використанні інформації мовних реєстраторів  повинні виконуватись вимоги ІКАО, викладені в додатку N 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

4.1.7. Експлуатант розробляє і включає в програму контролю за роботою бортових реєстраторів форми паспортів до носіїв інформації і порядок їх проходження в службах авіапідприємства.

Примітка. Форма паспорта залежить від типу ПС, типу реєстратора та від змісту завдань, які розв'язуються експлуатантом з використанням польотної інформації.

4.1.8. Паспорт до носія інформації заповнюється на кожний політ ПС. Вірогідність даних про політ, які вносяться до паспорта, та своєчасну передачу паспорта до уповноваженої служби забезпечує командир ПС.

4.2. Організація збирання та оброблення інформації бортових реєстраторів

4.2.1. Вся робота по збиранню та автоматизованому обробленню інформації бортових реєстраторів виконується авіаційними спеціалістами (інженерами та техніками), які пройшли теоретичну підготовку на ФПК КМУЦА (для інженерів та техніків) або в УДУСЦ (для техніків по обробленню та аналізу мовної інформації) та допущені експлуатантом до виконання відповідного виду діяльності.

Примітка. Всі авіаційні спеціалісти, діяльність яких пов'язана  з реалізацією програми контролю за роботою  бортових реєстраторів, повинні не менш ніж один раз в п'ять років проходити теоретичну перепідготовку в  КМУЦА  з метою підвищення кваліфікації.

4.2.2. Структура та чисельність підрозділу, який реалізує програми контролю за роботою бортових реєстраторів, його технічна оснащеність визначаються експлуатантом залежно від обсягу передбачених робіт, а також від кількості та типів ПС, що експлуатуються.

 Рекомендована структура ППІ наведена:
             ***************
             *Начальник ППІ*
             ***************
                *
      ********************************************
 ********************* ******************** *********************
 *Група 1: експлуата-* *Група 2: оброблен-* *Група 3: експлуата-*
 *ція технічних засо-* *ня та аналіз ПІ  * *ція бортових реєст-*
 *собів оброблення ПІ* *         * *раторів      *
 ********************* ******************** *********************
 

Експлуатанти можуть:

а) утримувати власні підрозділи польотної інформації (ППІ);

б) створювати спільні (регіональні) ППІ;

в) передавати на договірних засадах оброблення інформації бортових реєстраторів в ППІ інших експлуатантів.

Примітка. При використанні сучасних засобів оброблення польотної інформації на базі персональних комп'ютерів і централізованого обслуговування групи 1 та 2 ППІ можуть об'єднуватись; їх чисельність залежить від обсягу робіт по реалізації програми.

4.2.3. Незалежно від структури та чисельності ППІ, виконуються наступні обов'язкові вимоги:

а) на зняття носія (накопичувача) польотної інформації виписувати завдання;

б) зняття носія польотної інформації проводити з періодичністю, яка задається програмою контролю за роботою бортових реєстраторів;

в) при демонтажі, установці та транспортуванні носіїв польотної інформації повинна бути виключена можливість їх пошкодження;

г) ведеться суворий облік руху носіїв польотної інформації за такими формами:

Форма обліку оброблення носіїв інформації
параметричних реєстраторів

******************************************************************
 N*Дата та *Борто-*Дата  *Номер*Зауважен-*Носій інформації*При-
 *час над-*вий  *прильо-*рейсу*ня щодо ******************мітка
 *ходження*номер *ту (по-*   *стану но-*здав  *прийняв *
 *ження  *ПС  *садки) *   *сія інф. *(ПІП, *(ПІП,  *
 *    *   *    *   *     *посада)*посада) *
******************************************************************
 1*  2  *  3 *  4  * 5 *  6  *  7  *  8  * 9
******************************************************************

Форма обліку оброблення стрічок реєстратора КЗ-63

******************************************************************
NN*Борто-*Дата  *Дата  *Дата  *Кіл-ть *Макс. *Підпис *При-
 *вий N *встанов-*зняття *оброб- *посадок*величи-*виконав-*мітка
 *ПС  *лення  *стрічки*лення *звіт./ *ни пе- *ця обро-*
 *   *стрічки *    *стрічки*факт. *реван- *блення *
 *   *    *    *    *    *тажень *    *
******************************************************************
 1*  2 *  3  *  4  *  5  *  6  *  7  *  8  * 9
******************************************************************

д) при розслідуванні причин авіаційних подій та інцидентів оброблення та аналіз польотної інформації виконуються тільки за письмовим завданням голови комісії по розслідуванню;

е) при заміні або переградуюванні датчиків складають:

1) градуювальний графік в одному примірнику;

2) градуювальну таблицю в трьох примірниках, одну - для зберігання на борту ПС (вилучаючи попередню), одну - для ППІ, який проводить оброблення ПІ, одну - для вкладання в справу ПС разом з паспортом на відградуйований датчик;

ї) для далеких рейсів та при довготерміновій експлуатації ПС поза базою давати на борт запасні носії для заміни заповнених носіїв бортових реєстраторів;

ж) вести облік видачі споживачам результатів автоматизованого контролю польотів ПС за наведеною формою:

Форма обліку видачі результатів оброблення
інформації бортових реєстраторів

******************************************************************
Дата *ПІП *Дата *Номер*Рейс *Код*Вид  *Вірогід-*Дата,*ПІП, да-
обро-*вико-*польо-*ПС  *(марш-*КПС*оброб-*ність  * час *та, час
блен-*навця*ту  *   *рут) *  *лення *повідом-*вида-*отрим.
ня  *обро-*   *   *   *  *   *лення  *чі  *резул.
   *блен-*   *   *   *  *   *    *   *оброб-
   *ня  *   *   *   *  *   *    *   *лення
******************************************************************
 1 * 2 *  3 * 4 * 5  * 6 * 7  *  8  * 9 * 10
******************************************************************

з) зберігаються в ППІ протягом не менше доби після передачі результатів контролю споживачам бортові носії інформації про політ, в яких отримані повідомлення про вихід контрольованих параметрів про льотні або технічні обмеження;

и) забезпечується зберігання носіїв і результатів інформації про політ з інцидентами та АП у відповідності з вимогами діючих керівних документів про розслідування АП й інцидентів;

і) зберігати в ППІ журнали обліку (інформацію баз даних обліку) протягом трьох років, після чого вони можуть бути знищені.

Примітка. Зміст бланка завдання на зняття накопичувача ПІ, який  рекомендується, наведено на мал. 4.2.
 

Завдання

на знімання накопичувачів ПІ на "___" ____________ 19__ р.

   Літак
 ____________ N _____________ Командир ПС _____________
   Маршрут _______________________ N рейсу _____________________
   Посадка в ________________ в _____________ год. _________ хв.
 
               Зняти:
   ЛПМ (МЛП)
   (Касети МС-61,МАРС або виконати перезапис з літаків ________)
і з завданням направити в ППІ
 
Примітка _________________________________________________________
 
******************************************************************
 
Завдання видав _________________ "___" _____________ 19__ р.
           підпис
__________________________________________________________________
   Накопичувачі зняті:    *   Оброблення виконав:
   ЛМП     МЛП      *
                *
N _____________________________ *"___" ___________________________
   дата, підпис        *       підпис
  МС-61    МАРС      *"___" ___________________________
                *       підпис
N _____________________________ *
   дата, підпис        *"___" __________________________
                *       підпис
Перезапис виконав ______________*_________________________________
         дата, підпис
 
   Причина невиконання завдання ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              підпис
 

 Завдання на знімання накопичувача ПІ

4.2.4. Якщо в структурі авіапідприємства передбачено ППІ, то на групу експлуатації бортових реєстраторів слід покласти весь обсяг робіт з технічного обслуговування бортових засобів збирання і реєстрації польотної інформації, включаючи заміну, градуювання датчиків і усунення несправностей бортового обладнання контролю польотів, завдяки чому:

а) підвищується відповідальність виконавців за якість реєстрації польотної інформації;

б) підвищується оперативність оброблення польотної інформації в результаті доставки носіїв безпосередньо на місце оброблення, обминаючи проміжні ланки;

в) знижується ймовірність втрати носія польотної інформації;

г) всі питання, які пов'язані з забезпеченням високого рівня інструментальної вірогідності результатів контролю польотів за інформацією бортових реєстраторів, вирішуються в одному підрозділі експлуатанта.

4.2.5. Зняття носіїв польотної інформації з транзитних ПС і їх оброблення виконується на підставі договорів між експлуатантами ПС.

4.2.6. Порядок зняття та обробленя носіїв польотної інформації з ПС, які працюють поза базою експлуатанта, визначається програмою контролю за роботою бортових реєстраторів залежно від місцевих умов і технічних можливостей експлуатанта:

а) при наявності у експлуатанта мобільних засобів автоматизованого контролю польотів і підготовленого технічного персоналу оброблення польотної інформації організується в пункті тимчасового базування;

б) при відсутності умов, викладених в п. а), експлуатант організує зняття, передачу та транспортування на базу кожного носія польотної інформації разом з заповненими екіпажем паспортами до носія не пізніше ніж через 15 днів після виконання польотів.

Примітка. При реалізації програми контролю за роботою  бортових реєстраторів на ПС, які експлуатуються поза  базою, повинні виконуватись вимоги п.п. 4.2.1 і 4.2.3.

4.3. Організація збирання носіїв польотної інформації самописця КЗ-63

Інформація самописця КЗ-63 з механічною системою запису використовується для контролю за величиною вертикального перевантаження, яка діє в польоті. Самописець КЗ-63 не відповідає вимогам ІКАО, але продовжує експлуатуватись на багатьох типах ПС ЦА України.

4.3.1. Експлуатант забезпечує контроль зберігання носіїв інформації самописця КЗ-63, правильне оформлення звітів до нього та оперативну їх розшифровку в базовому авіапідприємстві. Зареєстровані значення вертикального перевантаження при приземленні використовують для контролю навантаженості конструкції та якості пілотування ПС. Критерієм необхідності огляду ПС є перевищення допустимих значень вертикальної перегрузки, яка вказана в РТО даного типу ПС.

4.3.2. В аеропорту базування зняття носія інформації, оформлення звіту та передача їх в уповноважену службу виконує авіатехнік, який обслуговує ПС.

4.3.3. В транзитному аеропорту заміну носія інформації та оформлення звіту виконує бортінженер (борттехнік) або при наявності договору між авіапідприємством - авіамеханік транзитного аеропорту під контролем бортінженера (бортмеханіка). Оформлений звіт і носій інформації бортінженер (бортмеханік) передає після завершення рейсу уповноваженій службі авіапідприємства.

4.3.4. При зміні екіпажа в проміжному аеропорту про передачу та прийом знятих носіїв інформації та звітів до них робиться запис в бортжурналі ПС.

4.3.5. При виявленні обриву носія інформації, неоформленого, неправильно оформленого звіту по ньому повинно проводитись службове розслідування з метою встановлення причин порушень.

4.4. Звітність експлуатанта

4.4.1. Експлуатант один раз на рік звітує перед Укравіатрансом про виконання прийнятої ним програми контролю за роботою бортових реєстраторів. Звіт подається в Головну організацію по збиранню та використанню інформації бортових реєстраторів (навчально-науково-виробничий комплекс КМУЦА) не пізніше 20 січня наступного за звітним роком.

4.4.2. Звіт складається з двох частин:

4.4.2.1. Перша частина складена в довільній формі і включає:

а) дані про гармонізацію прийнятої експлуатантом програми з вимогами і рекомендаціями цього Порядку;

б) характеристику ППІ, склад, режим роботи, оснащеність обладнанням і програмним забезпеченням;

в) дані про сертифікацію використовуваного обладнання та програмного забезпечення контролю польотів;

г) оцінку результатів виконання програми контролю за роботою бортових реєстраторів;

д) пропозиції експлуатанта по ліквідації виявлених недоліків, вдосконаленню організації контролю за роботою бортових реєстраторів, програмно-технічного забезпечення ППІ, підготовки та перепідготовки кадрів для ППІ та інші.

4.4.2.2. Другу частину звіту складають зведені дані:

а) про кількість виконаних експлуатантом оброблень носіїв інформації про польоти за наведеною формою:

Зведені дані про кількість виконаних оброблень
носіїв інформації

******************************************************************
Тип*Тип реє- *Тип *Провед. оброблень *Контроль *Виявлено вірогід-
ПС *стратора *ус- *         *від к-ті *них відхилень
  *     *ва *         *посадок  *
  *     *об- *         *прип.парку*
  *     *роб.*         * (%)   *
  ***************************************************************
  *Па- *Мов-*  *КЗ-*Ав- *Екс- *За *Всьо*В ба-*В ро-*В ро-*В ро-
  *ра- *ний *  *63 *то- *пр.- *ін.*го *зов. *боті *боті *боті
  *мет-*  *  *  *мат.*анал.*про*  *пор- *екі- *авіа-*реє-
  *рич-*  *  *  *  *   *гр.*  *ту  *пажа *техн.*стр.
  *ний *  *  *  *  *   *  *  *   *   *   *
******************************************************************
 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13
******************************************************************

б) про результати контролю працездатності авіатехніки за інформацією бортових реєстраторів за наведеною формою:

Зведені дані про результати контролю
працездатності авіатехніки

******************************************************************
Тип*Відмовлення і несправності*Кількість *Характерні ознаки від-
ПС *систем і агрегатів ПС   *     *мовлення, несправності
  *(включаючи реєстратори)  *     *
******************************************************************
 1 *      2       *   3  *      4
******************************************************************

в) про відхилення, що повторюються в роботі АТК "ПС-екіпаж-середовище", які виявлені з використанням інформації бортових реєстраторів за наведеною формою:

Зведені дані про відхилення, які повторюються в роботі
АТК "ПС-екіпаж-середовище"

******************************************************************
Тип*Характеристика*Кіль-ть*Основна причина *Використана інформація
ПС *(вид) відхиле-*    ****************************************
  *ння      *    *Від-*Помил-*Умо-*МСРП* КЗ-63*Мовний ре-
  *       *    *мов-*ка  *ви *  *   *єстратор
  *       *    *лен-*екіпа-*по- *  *   *
  *       *    *ня *жа  *льо-*  *   *
  *       *    *АТ *   *ту *  *   *
******************************************************************
 1 *   2    *  3  * 4 *  5 * 6 * 7 *  8 *  9
******************************************************************

5. Бортові реєстратори

Бортові реєстратори складаються з двох систем: реєстратора польотних даних та бортового мовного реєстратора.

Реєстратори польотних даних з механічною системою запису не відповідають вимогам ІКАО. В зв'язку з цим ІКАО рекомендує використання таких самописців припинити за можливістю в найближчі терміни.

5.1. Реєстратори польотних даних - типи

Примітка. На літаках комерційного повітряного транспорту встановлюються реєстратори польотних даних типів 1, 2,2А; на літаках авіації загального призначення - типів 1 та 2; на вертольотах - типів 4 і 5.

5.1.1. Реєстратор польотних даних типу 1 реєструє параметри, необхідні для точного визначення траєкторії польоту, положення в просторі, тяги двигуна, конфігурації та режиму польоту літака.

5.1.2. Реєстратори польотних даних типів 2 і 2А реєструють параметри, необхідні для точного визначення траєкторії польоту, положення в просторі, тяги двигунів літака і конфігурації пристроїв, які створюють піднімальну силу і опір.

5.1.3. Реєстратор польотних даних типу 4 реєструє параметри, необхідні для точного визначення траєкторії польоту, швидкості, положення в просторі, тяги двигунів і режиму польоту вертольота.

5.1.4. Реєстратор польотних даних типу 5 реєструє параметри, необхідні для точного визначення траєкторії польоту, швидкості, положення в просторі і тяги двигунів вертольота.

5.2. Реєстратори польотних даних - тривалість запису

5.2.1. Реєстратори польотних даних типів 1 і 2 здатні зберігати інформацію, яка реєструється протягом не менш 25 годин їх експлуатації.

5.2.2. Реєстратори польотних даних типу 2А здатні зберігати інформацію, яка зареєстрована протягом не менш 30 останніх хвилин їх експлуатації.

5.2.3. Реєстратори польотних даних типів 4 і 5 здатні зберігати інформацію, яка зареєстрована протягом не менш 10 останніх годин їх експлуатації.

5.3. Реєстратори польотних даних повітряних суден, щодо яких індивідуальні посвідчення про придатність до польотів вперше видані 1 січня 1989 р. або після цієї дати

5.3.1. Всі літаки з сертифікованою максимальною злітною масою, яка перевищує 27000 кг, споряджуються реєстраторами польотних даних типів 1.

5.3.2. Всі літаки комерційного повітряного транспорту з сертифікованою максимальною злітною масою, яка перевищує 5700 кг і до 27000 кг включно, споряджуються реєстраторами польотних даних типу 2.

5.3.3. Всі літаки авіації загального призначення з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 5700 кг і до 27000 кг включно повинні споряджуватись реєстраторами польотних даних типу 2.

5.3.4. Всі багатодвигунові газотурбінні літаки комерційного повітряного транспорту з сертифікованою максимальною злітною масою 5700 кг і менше повинні бути споряджені реєстраторами польотних даних типу 2А.

5.3.5. Всі вертольоти з сертифікованою злітною масою більш ніж 7000 кг споряджаються реєстраторами польотних даних типу 4.

5.3.6. Всі вертольоти з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 2700 кг і до 7000 кг включно повинні споряджатись реєстраторами польотних даних типу 5.

5.4. Реєстратори польотних даних літаків комерційної авіації, щодо яких індивідуальні посвідчення про придатність до польотів вперше видані 1 січня 1987 р. або після цієї дати

5.4.1. Всі газотурбінні літаки з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 5700 кг, за винятком тих, які вказані в п. 5.3.3, споряджаються реєстраторами польотних даних, які реєструють час, абсолютну висоту, повітряну швидкість, нормальне прискорення і курс.

5.4.2. Всі газотурбінні літаки з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 5700 кг і до 27000 кг повинні бути споряджені реєстраторами польотних даних, які реєструють час, абсолютну висоту, повітряну швидкість, нормальне прискорення, курс та інші додаткові параметри, необхідні для визначення положення по тангажу, крену, маніпуляцій при радіопередачі та тяги двигунів.

5.4.3. Всі газотурбінні літаки з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 27000 кг, які відносяться до типів, прототип яких був сертифікований після 1969 р., споряджаються реєстраторами польотних даних типу 2.

5.5. Реєстратори польотних даних літаків комерційної авіації, щодо яких індивідуальні посвідчення про придатність до польотів вперше видані до 1 січня 1987 р.

5.5.1. Всі газотурбінні літаки з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 5700 кг споряджаються реєстраторами польотних даних, які реєструють час, абсолютну висоту, повітряну швидкість, максимальне прискорення, курс.

5.5.2. Всі газотурбінні літаки з сертифікованою злітною масою більш ніж 27000 кг, які відносяться до типів, прототип яких сертифікований після 1 жовтня 1969 р., повинні бути споряджені реєстраторами польотних даних, які реєструють доповнення до часу, абсолютної висоти, швидкості, нормального прискорення і курсу, додаткові параметри, необхідні для визначення:

а) просторового положення літака на траєкторії польоту;

б) основних сил, які діють на літак і визначають траєкторію його польоту, а також походження таких сил.

Примітка. В таблиці 5.1 наведені основні характеристики реєстраторів польотних даних, які встановлюються на ПС, що експлуатуються в Україні.

5.6. Бортові мовні реєстратори

5.6.1. Всі літаки з сертифікованою максимальною злітною масою більшою ніж 5700 кг та вертольоти з сертифікованою максимальною злітною масою більшою ніж 2700 кг, прототип яких був сертифікований після 30 вересня 1969 р., обладнуються бортовими мовними реєстраторами звукових обставин в кабіні екіпажа протягом польотного часу.

Таблиця 5.1

Технічні характеристики систем реєстрації

 
**************************************************************
Характеристики*     МСРП         *   БУР
       ************************************************
       * 12-96 * 61-2 * 256  * А-02 *  1  *  3
**************************************************************
   1    *  2  *  3 *  4  * 5  *  6  *  7
**************************************************************
Швидкість за-
пису мм/сек
ЗБН       140   128   128   128  64   128
КБН        -   128   256   256   -    -
 
Тривалість за-
пису (год)
ЗБН       1,3   25   25    25   5    25
КБН        -    17   12    12   -    -
 
 
 
Кількість     12   48  114/228   62*  25   25-50
 
 
 
Кількість бі-
нарних сигна-
лів       12-21   32   128   120  120   240
 
 
Частота опиту-
вання Гц     12   2-8  1,2,4,8 Прог.  Прог.  Прог.
 
Тип носія    Магн.  Магн.  Магн.  Магн.  Магн.  Магн.
інформації   стрічка стрічка стрічка стрічка стрічка стрічка
 
 
Масса, кг     30   42   66    25  18   18
 
Тип реєстрато- Частко- В осно- В осно- В осно- В осно- В осно-
ра по класифі- во від- вному  вному  вному  вному  вному
кації ІКАО   повідає відпо- відпо- відпо- відпо- відпо-
        типу  відає  відає  відає  відає  відає
        II А  типу I типу I типу I типу I типу I
                    *для
                    одного
                    блоку
                    БСПІ
 
                    Продовження таблиці 5.1
******************************************************************
    ТЕСТЕР   * САРПП-12 *  В-737  * АД-2  *  КЗ-63
********************     *(300/400/50О)*     *
У-З серія 2*  М  *     *       *     *
******************************************************************
  8   *  9  *  10  *   11   *  12  *  13
******************************************************************
 
 
   256    256         256    безперерв- безперерв-
   -                   ний запис ний запис
 
 
 
   3,0    3,5   2.5     25    18, один   до 30
   -     -        17*(9999   оберт ба-
                відліків)  рабана за
                       2,4,6 год
 
   128    116    6   163 (43АП     1      3
                120 цифр)
 
 
 
 
    8    131    9     330      -      1
 
 
            безпе-  Програмов.
   1-10   1-8   рерв.           -      -
 
            фото-  твердо-   запис пером стрічка
   ЕП-298  ЕП-298  плівка  тільний   на папір   з емуль-
                             сійним
                             шаром
 
   21,6  19,2   6,1     13      2,5     5,5
 
 В осно- В осно- Не відпо- Повна від- Не відпові- Не відпові-
 вному  вному  відає ти- повідність дає класифі- дає класифі-
 відпо-  відпо- пу ПА   типу I   кації ІКАО  кації ІКАО
 відає  відає
 типу I  типу I
 
Примітка. Основні невідповідності вітчизняних реєстраторів вимогам
     ІКАО.
 
МСРП-12-96 - не зберігається інформація попереднього зльоту;
      - не обладнано пристроєм, який забезпечує виявлення
       накопичувача під водою;
      - не відповідає переліку параметрів, які реєструють на
       окремих типах і модифікаціях ВС.
 
ТЕСТЕР (У-3,М) - тривалість запису відповідає типу II.
МСРП-64-2, МСРП-256 - не обладнано пристроєм, який забезпечує
            виявлення накопичувача під водою.
БУР, ТЕСТЕР У-3, ТЕСТЕР-М - не відповідає переліку параметрів, які
              реєструються   (не   реєструються
              навігаційні дані, параметри ILS, DME,
              повздовжне прискорення.

5.6.2. Всі багатодвигунові газотурбінні літаки з сертифікованою максимальною злітною масою 5700 кг та менше, щодо яких індивідуальні посвідчення про годність до польотів вперше видані 1 січня 1990 р. або після цієї дати, повинні бути обладнані бортовими реєстраторами з метою реєстрації звукової інформації в кабіні екіпажа протягом польотного часу.

5.6.3. Бортові мовні реєстратори - тривалість запису

5.6.3.1. Бортовий мовний реєстратор здатний забезпечити збереження інформації протягом, в крайньому разі, останніх 30 хвилин його експлуатації.

5.6.3.2. Бортовий мовний реєстратор, встановлений на літаках з сертифікованою максимальною злітною масою більш ніж 5700 кг та на вертольотах з максимальною злітною масою більш ніж 2700 кг, щодо яких посвідчення про придатність до польотів видані після 1 січня 1990 р., повинен бути здатними забезпечити збереження інформації, яка записана протягом, в крайньому разі, останніх двох годин його експлуатації.

Примітка. В таблиці 5.2 наведена характеристика відповідності мовних реєстраторів, встановлених на ПС ЦА України, вимогам ІКАО.
 

Таблиця 5.2

******************************************************************
NN *Основні вимоги ІКАО до мовних реєст-*Оцінка відповідності
вим.*раторів               *************************
  *                  * МарсБМ   МС-61Б
******************************************************************
  1*         2         *   3   *   4    
******************************************************************
 1. Повинен забезпечити запис:
1.1. зовнішнього двостороннього
   зв'язку, який здійснюється по радіо;   +      +
1.2. звукових обставин в кабіні екіпажа;    +      -
1.3. звукових сигналів розпізнавання
   аеронавігаційних засобів, які над-
   ходять до льотного екіпажа через
   гар.телефони;               +      +
1.4. полегшення розпізнавання голосів
   членів екіпажа.              +      -
 2. Вимоги до конструкції накопичувача:
2.1. пофарбування;               +      +
2.2. наявність відбиваючого матеріалу
   для поліпшення його виявлення;      -      -
2.3. наявність засобів виявлення накопи-
   чувача під водою;             -      -
2.4. наявність засобів передпольотної
   перевірки функціонування.         -      -
 

5.7. Бортові реєстратори - конструкція та встановлення

Бортові реєстратори конструюються, розташовуються та встановлюються таким чином, щоб забезпечити максимально практично здійснений захист записів з метою збереження, відновлення та розшифровки зареєстрованих даних.

5.8. Бортові реєстратори - експлуатація

5.8.1. Бортові реєстратори протягом польотного часу не вимикаються.

5.8.2. Для скорочення записів бортових реєстраторів останні повинні вимикатися після завершення польотного часу, після подій або інциденту і не включатися знову до вилучення цих записів.

5.8.3. Командир ПС забезпечує, по можливості, збереження всіх носіїв інформації бортових реєстраторів. Зняття, встановлення, заміна, пошкодження, втрата носія фіксуються в бортжурналі ПС.

5.8.4. Командир ПС забезпечує правильність заповнення паспорта до носія інформації бортового реєстратора і своєчасну передачу його компетентним службам авіапідприємства.

Примітка. Форма паспорта до носія інформації бортового реєстратора відповідає прийнятій авіакомпанією програмі контролю за роботою бортових самописців.

5.8.5. Періодичність заміни носіїв інформації бортових реєстраторів визначається прийнятою експлуатантом програмою контролю за їх роботою.

Примітка. При визначенні періодичності заміни носіїв бортових реєстраторів забезпечити виконання вимог розділу  4.1 Порядку.

5.8.6. При ремонті та встановленні носіїв інформації бортових реєстраторів на ПС виключити можливість їх пошкодження.

5.8.7. Зняття, встановлення та доставляння носіїв інформації бортових реєстраторів повинні виконуватись спеціально підготовленим технічним складом.

5.8.8. Експлуатант забезпечує суворий облік руху носіїв інформації бортових реєстраторів, який виключає можливість їх втрати.

5.8.9. При експлуатації ПС у відриві від базового авіапідприємства експлуатант повинен забезпечити:

а) спеціально підготовлений технічний склад змінними носіями інформації бортових реєстраторів та іншими витратними матеріалами, необхідними для реалізації вимог пункту 5.8.5 Порядку;

б) необхідну для реалізації прийнятої програми контролю за роботою бортових реєстраторів періодичність транспортування носіїв з паспортами до них, заповненими екіпажами ПС в базовому авіапідприємстві;

в) контроль і облік надходження носіїв інформації бортових реєстраторів на базове підприємство.

Примітка. Рекомендації по організації збирання, доставляння носіїв інформації бортових реєстраторів і оброблення інформації наведені в розділі 4.2 Порядку.

5.9. Записи бортових реєстраторів

5.9.1. Всі записи бортових реєстраторів надходять в підрозділ, який уповноважений експлуатантом проводити оброблення польотної інформації.

5.9.2. Командир повітряного судна забезпечує, по можливості, збереження у випадку авіаційної події або інциденту з його літаком (вертольотом) всіх записів бортових реєстраторів, які відносяться до даного польоту, та якщо необхідно, самих реєстраторів, а також їх збереження в належному місці до їх видачі уповноваженим спеціалістам.

5.9.3. У випадку авіаційної події або інциденту оброблення та аналіз польотної інформації виконують компетентні спеціалісти лише за письмовим завданням голови комісії по розслідуванню. В завданні вказуються параметри та етапи польоту, які підлягають розшифровці.

Примітка. В питаннях збереження конфіденційності інформації про авіаційні події та інциденти керуватись вимогами та рекомендаціями, викладеними в додатку N 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

5.9.4. Інформація особистого плану, яка отримана в результаті розшифровки записів мовного реєстратора і не пов'язана з технологією виконання польоту та не призвела до зниження безпеки польоту (не вплинула на безпеку польоту), не розголошується.

6. Наземні системи автоматизованого оброблення польотної інформації

6.1. Матеріал, який міститься в даному розділі, стосується тільки НСАО ПІ, призначених для автоматизованого оброблення записів реєстраторів польотних даних.

6.1.1. До експлуатації на підприємствах і в організаціях ЦА допущені у встановленому порядку НСАО ПІ двох видів: з покадровим обробленням інформації записів бортових самописців і з попереднім перезаписуванням інформації з бортового носія на носій комп'ютера.

Покадрове оброблення інформації в темпі її введення в комп'ютер, ревізованої в системі "Луч-74" і її модифікаціях, заощаджує обчислювальні ресурси, але накладає обмеження на складність алгоритмів і вірогідність результатів контролю. У зв'язку з цим такі НСАО ПІ доцільно використовувати тільки для репродукування записів бортових самописців. Експлуатація НСАО ПІ, що забезпечують тільки покадрове оброблення, повинна бути припинена якнайшвидше, оскільки вони не відповідають вимогам цього розділу.

В складі НСАО ПІ з попереднім перезаписуванням інформації, допущених до експлуатації до 1 січня 1995 року, можуть використовуватись керуючі комп'ютери (наприклад, СМ-1420 в складі системи "Луч-84" і її модифікацій) і персональні комп'ютери. Якщо такі НСАО ПІ не повною мірою відповідають вимогам цього розділу, бажано, щоб експлуатант виконав необхідне дороблення обладнання і програмного забезпечення.

6.1.2. НСАО ПІ, які надходять на експлуатацію після 1 січня 1995 р., повинні бути сертифіковані згідно з вимогами цього розділу.

6.2. НСАО ПІ - завдання, які вирішуються.

6.2.1 До складу обов'язкових загальних завдань, які вирішуються будь-якою НСАО ПІ, входить:

6.2.1.1. відтворення реєстрованої бортовими самописцями параметричної інформації і подання її у вигляді графіків і таблиць;

6.2.1.2. виявлення небезпечних відхилень, що виникли протягом польоту, за алгоритмами розроблювача літака (вертольота) (або за алгоритмами, складеними на підставі технічної документації на ПС, затвердженої розробником);

6.2.1.3. документування і накопичування результатів оброблення з метою подальшого використання;

6.2.1.4. інформаційний обмін з подібними й іншими авіаційними комп'ютеризованими інформаційно-керуючими системами різних ієрархічних рівнів.

Примітка. Вихідні форми для інформаційного обміну подаються  на робочій мові ІКАО (російській);

6.2.1.5. тестування технічних засобів.

Примітка. Конфігурація і програмне забезпечення НСАО ПІ, що застосовує експлуатант, можуть бути орієнтовані тільки на оброблення записів бортових реєстраторів використовуваних ним типів ПС.

Конфігурація і програмне забезпечення НСАО ПІ, використовуваних Державним департаментом авіаційного транспорту України, повинні забезпечувати розв'язування обов'язкових завдань стосовно всіх типів ПС ЦА, які експлуатуються в Україні.

6.2.2. НСАО ПІ, використовуване кожним експлуатантом, повинна розв'язувати всі завдання, передбачені прийнятою ним програмою контролю за роботою бортових реєстраторів.

Примітка. НСАО ПІ, які використовуються Укравіатрансом, повинні вирішувати завдання, передбачені  програмою інспекторських перевірок.

6.2.3. В НСАО ПІ, які сертифіковані після 1 січня 1995 р., по можливості, передбачити введення в комп'ютер записів мовних реєстраторів і оброблення їх спільно з записами реєстраторів польотних даних.

6.2.4. Рекомендується розглянути питання про введення в комп'ютер ПСАО ПІ результатів радіолокаційного контролю заходів на посадку (фотозаходів) і інформації бортових реєстраторів з механічною системою запису.

6.3. НСАО ПІ - нормовані характеристики

6.3.1. Спільними для всіх реалізацій НСАО ПІ є вимоги до наступних основних характеристик (компонентів):

6.3.1.1. переліку обов'язкових завдань;

6.3.1.2. інформаційного забезпечення;

6.3.1.3. точності відтворення зареєстрованих параметрів;

6.3.1.4. вірогідності результатів контролю, виконуваного з метою виявлення небезпечних відхилень;

6.3.1.5. програмного забезпечення і технічних засобів;

6.3.1.6. документації.

Примітка. Вимоги пункту 6.3.1 розповсюджуються на всі типи ПС, які використовує експлуатант.

6.3.2. Часткові вимоги до характеристик НСАО ПІ визнаються технічним завданням на їх розроблення.

Примітка. Часткові вимоги до характеристик НСАО ПІ повинні мати розширюючий характер і забезпечити реалізацію прийнятої експлуатантом програми контролю за  роботою бортових реєстраторів.

6.4. НСАО ПІ - інформаційне забезпечення

6.4.1. До обов'язкового інформаційного забезпечення відносяться:

6.4.1.1. інформація про політ, що підлягає обробленню (або його фрагмент):

6.4.1.2. описувач конкретного літака (вертольота);

6.4.1.3. описувач аеропортів.

6.4.2. Інформацію про політ, що підлягає обробленню (або його фрагмент), подають у вигляді запису на носії бортового реєстратора параметричної інформації або в файлі-копії запису бортового реєстратора, яка одержана у відповідності з вимогами цього розділу.

6.4.3. Описувач конкретного літака (вертольота) містить:

6.4.3.1. циклограму параметрів, які реєструють на борту;

6.4.3.2. градуювальні таблиці і/або аналітичні вирази, які використовуються для обчислення фізичних значень реєстрованих параметрів;

6.4.3.3. паспорт до носія інформації, який містить значення параметрів, що відсутні в запису бортового реєстратора і необхідні при виявленні небезпечних відхилень за алгоритмами розроблювача літака (вертольота) і для вирішення завдань, передбачених прийнятою експлуатантом програмою контролю за роботою бортових реєстраторів.

Примітка. Експлуатантом ПС доцільно розглянути питання комп'ютеризації передачі метеоінформації.

6.4.3.4. опис алгоритмів виявлення небезпечних відхилень в діях екіпажа і в роботі обладнання та систем конкретного типу літака (вертольота) з використанням уніфікованих позначень:

6.4.3.5. Опис алгоритмів оброблення записів польотної інформації, які використовуються для оцінки результатів функціонування АТК "ПС-екіпаж-середовище" і передбачені програмою контролю за роботою бортових реєстраторів, що реалізується експлуатантом.

6.4.4. Описувач аеропортів містить характеристики аеропортів (геометричні, навігаційні, екологічні та ін.).

6.4.5. Інформаційний обмін між подібними й іншими авіаційними автоматизованими інформаційно-керуючими системами різних ієрархічних рівнів здійснюється по лініях зв'язку, а у випадку їх відсутності - через машинні носії. При цьому подання символьної інформації повинно відповідати міжнародним стандартам ISO (International Standart Organization), а алгоритми створення архівних файлів не повинні суперечити утіліті TAR, реалізованій у відкритих операційних системах.

Примітка. Для НСАО ПІ, допущених до експлуатації у встановленому порядку до 1 січня 1996 р., вимоги  п. 6.4.5 носять рекомендаційний характер.

6.4.6. Тестування технічних засобів забезпечує перевірку працездатності та локалізацію відмовлення НСАО ПІ з глибиною до конструктивно-змінних одиниць (вузлів, плат). Інформаційне забезпечення тестування містить спеціально розроблені для цих цілей, опис їх структури і методику використання при тестуванні.

Примітка. Допускається використання штатного тестового забезпечення і процедур тестування,  рекомендованих для технічних засобів, які  використовуються в складі НСАО ПІ.

6.4.7. В НСАО ПІ повинен бути передбачений вмонтований контроль. Повнота контролю і глибина пошуку місць відмов визначаються вимогами технічного завдання на НСАО ПІ.

6.5. НСАО ПІ - точність і вірогідність відтворення і подання інформації

6.5.1. Відтворення зареєстрованої бортовими системами інформації і створення (при необхідності) файла-копії проводяться без внесення додаткових викривлень і пропусків даних (в кодових або відповідних їм фізичних значеннях).

Примітка. Допускається включення в файл-копію додаткової інформації для підвищення інформативності, зменшення часу доступу до даних та ін.

6.5.2. Графічне або табличне подання відтвореної інформації бортового носія забезпечує можливість виведення будь-яких зареєстрованих значень параметрів з індексацією (фіксацією) поточного польотного часу з заданою дискретністю.

6.5.3. Обчислення фізичних значень параметрів, які реєструються бортовими системами в кодах, повинно проводитися з точністю не більше половини ціни коду параметра.

6.5.4. Ймовірність з'явлення неправдивих повідомлень про небезпечні відхилення, які можуть формуватися НСАО ПІ при дотриманні всіх правил їх експлуатації і при вірогідних значеннях параметрів вхідного потоку даних для кожного алгоритму контролю, не повинна перевищувати 0.01 для помилок 1 роду і 0.001 для помилок 2 роду.

6.5.5. Ймовірність розбіжності результатів повторних оброблень копій запису конкретного польоту або його фрагмента з метою виявлення відхилень не повинна перевищувати 0.011.

6.5.6. Всі повідомлення про небезпечні відхилення підлягають експертному аналізу з метою підтвердження їх вірогідності.

Примітка. Вимоги п.п. 6.5.4, 6.5.5 повною мірою розповсюджуються на НСАО ПІ, які сертифіковані після 1 січня 1996 р.

Якщо в технічній документації на НСАО ПІ відсутня інформація за пунктами 6.5.4, 6.5.5, то всі повідомлення підлягають експертному аналізу з метою підтвердження їх вірогідності.

6.6. Програмне забезпечення і технічні засоби

6.6.1. НСАО ПІ забезпечує розв'язування в повному обсязі обов'язкових завдань і завдань, передбачених прийнятою експлуатантом програмою контролю за роботою бортових самописців, незалежно від типу застосовуваних комп'ютерів, операційних систем, мов програмування, використовуваних методів і способів оброблення польотної інформації.

6.6.2. НСАО ПІ, сертифіковані після 1 січня 1995 р., відносяться до класу відкритих комп'ютерних систем.

6.6.3. Програмне забезпечення повинно бути мобільним і забезпечувати можливість обміну даними між подібними й іншими авіаційними комп'ютеризованими інформаційно-керуючими системами, що використовують різні операційні середовища.

6.6.4. Програмне забезпечення повинно підтримувати англійський, російський і національний алфавіт: кодове подання символьної інформації та задовольняти діючим національним стандартам.

Примітка. Вимоги до п.п. 6.6.3, 6.6.4 носять рекомендаційний характер для НСАО ПІ, що допущені до експлуатації до 1 січня 1995 р.

6.6.5. До складу технічних засобів повинен входити пристрій документування графічної і символьної інформації.

6.6.6. Технічні засоби повинні задовольняти вимогам охорони праці за рівнем факторів шкідливості виробничого середовища.

Примітка. Використання електрохімічного паперу, що містить шкідливі компоненти, як носія результатів оброблення польотної інформації, повинно бути  припинено в найкоротший термін.

6.7. Документація

6.7.1. Документація повинна бути достатньою для експлуатації і технічного обслуговування НСАО ПІ і виконана відповідно до вимог ЄСКД і ЄСПД.

6.7.2. До складу документації на НСАО ПІ повинні входити описи алгоритмів виявлення небезпечних відхилень і методика їх підтвердження експертом стосовно типів літаків (вертольотів), оброблення польотної інформації яких забезпечуються системою.

7. Експертний аналіз результатів автоматизованого оброблення інформації бортових реєстраторів

7.1. Мета експертного аналізу

Експертний аналіз результатів автоматизованого оброблення інформації бортових реєстраторів проводиться з метою:

а) подання користувачам вірогідної інформації про результати автоматизованого контролю польотів;

б) прийняття користувачами обгрунтованих рішень з питань льотної і технічної експлуатації ПС на підставі вірогідної інформації про результати автоматизованого контролю польотів.

7.2. Відповідальність служб експлуатанта

7.2.1. ППІ, що виконує оброблення інформації бортових реєстраторів ПС експлуатанта, забезпечує вірогідність результатів контролю кожного контрольованого польоту, вірогідність інформації, що вводиться в базу даних і своєчасну передачу вірогідних результатів контролю польотів користувачам.

Примітка. Якщо спеціалісти з експлуатації бортових  засобів збирання та реєстрації польотної інформації  структурно не входять до складу ППІ, взаємодія з ними з метою забезпечення вірогідності результатів контроля здійснюється у встановленому експлуатантом порядку.

7.2.2. Вірогідність результатів автоматизованого оброблення інформації бортових реєстраторів перевіряється експертом ППІ:

а) при отриманні в результаті оброблення польотної інформації повідомлень про небезпечні відхилення в діяльності автоматизованого технологічного комплексу "ПС-екіпаж";

б) при наявності збоїв в запису польотної інформації на бортовому або машинному носієві;

в) при використанні для оброблення інформації бортових реєстраторів програмного забезпечення, не скорегованого згідно із змінами і доповненнями, внесеними в Керівництво з льотної експлуатації ПС та в інші нормативні документи;

г) при будь-яких сумнівах експерта ППІ в якості функціонування бортових і наземних засобів збирання, реєстрації і оброблення польотної інформації.

Примітка. Якщо програмне забезпечення, яке використовується  для оброблення інформації бортових реєстраторів, несертифіковане за п.п. 6.4 і 6.5 розділу 6 Порядку,  то перевірці на вірогідність підлягає кожна подія  про виявлене відхилення, яке передається користувачам.

7.2.3. Відповідальність за ефективне використання результатів оброблення і узагальнення інформації бортових реєстраторів і прийняття обгрунтованих рішень з питань льотної і технічної експлуатації несуть підрозділи підприємства експлуатанта, що використовують в своїй практичній діяльності польотну інформацію.

Примітка. Склад користувачів з числа підрозділів льотної й інженерно-авіаційної служб підприємства  визначається реалізованою експлуатантом програмою контролю за роботою бортових реєстраторів.

При розслідуванні причин авіаційних подій й інцидентів, а також при проведенні інспекторських перевірок, склад користувачів визначається головою відповідної комісії.

_____________ 

Опрос