Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информирования центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами об изменениях учетных данных руководителей, специалистов и лиц, зачисленных в кадровый резерв на эти должности

Главное управление государственной службы при КМУ
Порядок, Приказ от 16.12.1996 № 43
Утратил силу

Про затвердження Порядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України
від 16 грудня 1996 року N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 1996 р. за N 734/1759

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Головного управління державної служби України
 від 30 серпня 2004 року N 152
,
 від 25 листопада 2005 року N 299

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Головного управління державної служби України
 від 7 липня 2009 року N 183)

Відповідно до Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10.11.95 р. N 1035, та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 15.10.96 р. N 412, стосовно запровадження нової форми обліку державних службовців та створення єдиної державної комп'ютерної системи "КАДРИ" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

2. Запровадити надання відомостей Головдержслужбі України та управлінням державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі органами виконавчої влади згідно з цим Порядком з 1 січня 1997 року.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

3. Управлінню персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування після державної реєстрації Порядку в Міністерстві юстиції України спільно з Управлінням справами (Яремчук І. М.) забезпечити розсилку документа державним органам, установам, організаціям, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.

(пункт 3 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 30.08.2004 р. N 152)

4. Скасувати лист Головдержслужби від 05.11.96 р. N 31/5299 та Порядок надання відомостей щодо кадрових змін керівного складу (I - III категорії посад) міністерствами, іншими органами виконавчої влади.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби України Сороко В. М.

(пункт 5 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

 

Начальник Головдержслужби 

Г. Леліков 

 

ПОРЯДОК
інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади*

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

____________
* Далі - Порядок.

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10.11.95 р. N 1035, Типового положення про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 N 842, та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо реалізації єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" з метою створення, постійного ведення і оновлення комп'ютерного банку даних та забезпечення формування якісного складу державних службовців.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

2. Центральні і місцеві органи виконавчої влади інформують Головне управління державної служби України про призначення державних службовців на посади I - III категорій, уключаючи тих, що призначені на зазначені посади в територіальних органах, у райдержадміністраціях з наданням облікових даних, передбачених формою первинного обліку N П-2ДС "Особова картка", затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343, а також про формування кадрового резерву на ці посади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби".

Центральні органи виконавчої влади, їх територіальні підрозділи, місцеві органи виконавчої влади інформують територіальні органи Головного управління державної служби відповідно до територіального розміщення про призначення державних службовців на посади IV - VII категорій з наданням облікових даних, передбачених формою первинного обліку N П-2ДС "Особова картка".

Відповідно до цього Порядку подається інформація щодо державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, правове становище яких регулюється Законом України "Про державну службу", якщо інше не передбачено законодавством України.

Інформація щодо посад державних службовців I - III категорій подається на паперових носіях та в електронному вигляді, щодо посад IV - VII категорій - в електронному вигляді, сформованому засобами підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", відповідно до отриманої в Головдержслужбі України версії програмного забезпечення. У разі, якщо облік державних службовців у відповідному органі ведеться за допомогою автоматизованої системи, іншої, ніж система "Картка", дані про державних службовців подаються до Головдержслужби України чи її територіальних органів в електронному вигляді у форматі, опис якого отримано в Головдержслужбі України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 30.08.2004 р. N 152,
 в редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

3. Визначаються такі форми інформації:

3.1. Про прийняття (призначення) на посаду

На особу, яка призначена (обрана) на посаду керівного працівника, особова картка П-2ДС та додаток N 1 до неї (автобіографія, робота у минулому) подаються до Головдержслужби України чи її територіальних органів у місячний термін з дня виходу документа про призначення (вибори) з обов'язковим заповненням пункту 13 розділу I та розділу III (підстави призначення - Указ, Розпорядження Президента України, розпорядження (наказ) керівника органу про фактичне призначення).

(абзац другий підпункту 3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Головного управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

3.2. Підпункт 3.2 пункту 3 виключено

(згідно з наказом Головного управління
 державної служби України від 25.11.2005 р. N 299,
 у зв'язку з цим підпункти 3.3 та 3.4 вважати підпунктами 3.2 та 3.3)

3.2. Про звільнення з посади

У разі звільнення керівного працівника з посади копія документа про звільнення (Указу, Розпорядження Президента України, розпорядження (наказ) керівника органу про фактичне звільнення) подається до Головдержслужби України чи її територіальних органів у тижневий строк з дня фактичного припинення трудових відносин.

(абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Головного управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

3.3. Про зарахування до кадрового резерву

Державні органи, передбачені п. 2 цього Порядку, крім Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства оборони України, МВС України, СБУ України щорічно до 15 лютого подають Головдержслужбі списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників цих органів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби", та особові картки N П-2ДС на державних службовців, включених до цих списків. На інших осіб (не державних службовців), зарахованих до кадрового резерву, подається особовий листок по обліку кадрів.

(абзац другий підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Головного управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

Не подається особова картка N П-2ДС на зарахованих до кадрового резерву осіб, які працюють на посадах державних службовців I - III категорій та їх картки раніше подані до Головдержслужби України.

(абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Головного управління державної служби України від 25.11.2005 р. N 299)

Якщо протягом року будуть внесені зміни до списків осіб, зарахованих до кадрового резерву, про внесення цих змін Головдержслужбі подається інформація у місячний термін.

____________

Опрос