Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об изменениях и дополнениях к нормативным актам ФГИУ в связи с денежной реформой

Фонд государственного имущества
Приказ от 12.11.1996 № 1370
редакция действует с 21.04.2015

Про зміни та доповнення до нормативних актів ФДМУ у зв'язку з грошовою реформою

Наказ Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 року N 1370

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 1996 р. за N 685/1710

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказао Фонду державного майна України
 від 11 березня 2015 року N 305

На виконання Указу Президента України від 25 серпня 1996 року N 762/96 "Про грошову реформу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. З метою підвищення точності розрахунків підсумків сертифікатного аукціону за приватизаційні майнові сертифікати та зменшення впливу округлення значень аукціонної ціни акцій на точність підсумків аукціону, разом з аукціонною ціною розраховувати також курс аукціону. Курс аукціону дорівнює кількості акцій, яка припадає на один приватизаційний майновий сертифікат (розмірність - "акцій/сертифікат"), і вказується в протоколах аукціонної комісії про підсумки сертифікатного аукціону та в витягах із вказаних протоколів.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 26 березня 1996 року N 342 (далі - Положення N 342).

3.1. У пункті 7.4 Положення N 342 замінити цифровий показник стандартної номінальної вартості акцій 25 тис. крб. на 0,25 грн. та у пп. 5.3 і 7.8 замінити цифрові показники номінальної вартості ПМС: 1050 тис. крб. на 10 грн. 50 коп. та 50 млн. крб. на 500 грн. 

3.2. Перший абзац пункту 5.14 Положення N 342 викласти в такій редакції:

"5.14. З метою використання депозитних сертифікатів, а також закумульованих інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями залишків коштів депозитних сертифікатів у безготівковій формі, платник перераховує закумульовані сертифікати з обслуговуючого банку на рахунок N 9946 РЦСА (загальна сума коштів депозитних сертифікатів обчислюється в гривнях і повинна бути кратною номінальній вартості приватизаційного майнового сертифікату). Для цього:".

3.3. Викласти додатки N 2, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10 до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах в новій редакції (додаються).

4. Викласти додаток N 4 до Положення про порядок подання громадянами України заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах, затвердженого наказом ФДМУ від 10 серпня 1995 року N 1046 (далі - Положення N 1046) у новій редакції (додається).

5. З метою підвищення точності розрахунків підсумків спеціалізованого сертифікатного аукціону за компенсаційні сертифікати та зменшення впливу округлення значень аукціонної ціни акцій на точність підсумків аукціону, замість аукціонної ціни розраховувати курс аукціону. Курс аукціону дорівнює кількості акцій, яка припадає на один компенсаційний сертифікат мінімального номіналу (1 млн. крб., або 10 грн.), і вказується в протоколах аукціонної комісії про підсумки спеціалізованого сертифікатного аукціону за компенсаційні сертифікати та в витягах із вказаних протоколів.

6. Внести такі зміни та доповнення до Положення про порядок проведення спеціалізованих сертифікатних аукціонів за компенсаційні сертифікати, затвердженого наказом ФДМУ від 5 квітня 1996 року N 395 (далі - Положення N 395).

6.1. У пункті 7.5 Положення N 395 замінити слова "аукціонну ціну акцій" на "курс аукціону (кількість акцій, яка припадає на один компенсаційний сертифікат мінімального номіналу)".

6.2. У пункті 7.6 Положення замінити слова "аукціонна ціна" на "курс аукціону".

6.3. Абзац другий пункту 7.8 Положення після слів "один мільйон карбованців" доповнити словами "в грошових одиницях 1995 року, що дорівнює 10 гривням" і далі за текстом.

6.4. Абзац четвертий пункту 7.8 Положення викласти в такій редакції:

"- акції продаються за однаковим для всіх переможців курсом аукціону;".

6.5. Пункт 7.9 викласти в такій редакції:

"7.9. Курс аукціону розраховується як частка від ділення загальної кількості запропонованих до продажу акцій акціонерного товариства на загальну кількість всіх компенсаційних сертифікатів, заявлених на спеціалізований аукціон по цьому акціонерному товариству, перераховану в компенсаційні сертифікати мінімального номіналу".

6.6. В пункті 7.10 слова "Якщо розрахована аукціонна ціна виявилась такою, що значення кількості акцій, яка припадає на один компенсаційний сертифікат мінімального номіналу (надалі - курс аукціону)", замінити на "Якщо курс аукціону" і далі за текстом.

7. Директору Департаменту систем продажу акцій Лєдомській С. Ю. забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

8. До моменту набрання чинності наказу використовувати діючі додатки з відповідними виправленнями грошових одиниць.

9. Генеральному директору УЦСА Тараторіну Ю. М. після державної реєстрації наказу привести у відповідність з ним роботу мережі центрів сертифікатних аукціонів.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Б. Буца.

 

Перший заступник Голови

Є. Григоренко

 

 

 

Додаток N 2
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

Заява про прийняття приватизаційних коштів
фінансового посередника (товариства покупців)

(Заповнюється друкованими літерами українською або
російською мовою)

1 Фінансовий посередник - платник за акції:

Код за ЗКПО: ___________________________________             Повна назва:
                        ___________________________________             ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (для філії - вказати також назву основного підприємства) 
                                                       Номер реєстрації в РЦСА: __________    _______________________
                                                                                                    __________    _______________________
                                                                                                                                           область                                   номер

2 Банківські реквізити приватизаційного рахунку платника:

Позабалансовий рахунок _____________________________________________________ у відділенні
банку: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________ МФО: ________________________________
                                            (назва банку) 

3 Уповноважена особа, що подає кошти:
__________________________________    ____________________    ___________________________
                                 (прізвище)                                                                (ім'я)                                                 (по батькові)
Документ,                  _________________________________       ____________ N ________________
що посвідчує особу:                              (назва документа)                                               (серія)                            (номер)

 

4 Заява:

Просимо прийняти до РЦСА для подальшої участі в сертифікатних аукціонах приватизаційні майнові сертифікати (ПМС), що були закумульовані на вказаному позабалансовому приватизаційному рахунку платника в загальній кількості ________________________________ шт. на загальну суму __________________ (______________________________) грн.,
                (цифрами)                                           (прописом) 
в тому числі:
1) ПМС у готівковій формі: ________________ шт. у ____ пакетах.
2) ПМС у безготівковій формі: ___________ шт. на суму __________________________ грн.
                                                                                                                                                      (цифрами) 
Копія вимоги, за якою готівкові ПМС отримані з банку платника, додається/знаходиться в РЦСА
                                                                                                                                                     (непотрібне закреслити) 
Копія приватизаційного платіжного доручення на перерахування безготівкових коштів
за N __________ від _____________ 199_ р.
додається.

Керівник заявника:    ___________________________                 ______________________
                                                                          прізвище                                                                         підпис 
                                                                                                                                                         М. П. 
                                                                                                                                                     заявника
Головний бухгалтер:    ___________________________                 _____________________
                                                                             прізвище                                                                          підпис 
Уповноважена особа заявника:    _________________________            ______________________
                                                                                             прізвище, ініціали                                                        підпис 

Заяву подано:
_____ _____ ______
_____ _____ ______
  число   місяць      рік
___________________
          (підпис заявника)

Заяву прийнято до РЦСА:

Касир-контролер

Підпис

 

 


 

 

 

 

Додаток N 4
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

_____________________
          (прізвище покупця) 

Заява N 00-000-00-00-000000

Регіональний центр сертифікатних аукціонів

Витяг з протоколу про результати сертифікатного аукціону

Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що згідно з Протоколом Аукціонної комісії N ___ від __.__.____ р., громадянин України
_____________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові покупця акцій)
паспорт/документ: ___________ __________________, адреса: ________________________________
                                                     (серія)                       (номер)
____________________________________________________________________________________,
є Власником ____________________________________ акцій акціонерного товариства (АТ): код за
                                                                    (кількість)
ЗКПО ______________________________________________________________________________,
"Відкрите акціонерне товариство (ВАТ)" __________________________________________________
                                                                                                                                      (повна назва АТ)
Адреса АТ: ___________________________________________________________________________

Акції номінальної вартості ___________ грн. придбані за аукціонним курсом _________ акцій за один приватизаційний майновий сертифікат на повну суму сплачених покупцем приватизаційних коштів.

Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття права власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав власності на придбані акції здійснюється у реєстрі акціонерів. Для з'ясування назви та адреси організації, яка веде реєстр акціонерів (реєстратора), звертайтесь до керівництва ВАТ.

У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витягу, даним покупця - слід звертатися до реєстратора для внесення виправлень.

_____________________
                      підпис

М. П.
ППЗ

 

 

 

Додаток N 6
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

Заява
на придбання акцій на сертифікатному аукціоні фінансовим посередником (товариством покупців)

(Заповнюється друкованими літерами українською або російською
мовою; подається у 2-х примірниках)

1 Об'єкт приватизації:

Код підприємства за ЗКПО
згідно з публікацією
_____________________________
_____________________________

Назва: "Акціонерне товариство _________________________
____________________________________________________

Адреса: _____________________________________________
____________________________________________________

- - - - - - - - - - - лінія згину - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - лінія згину - - - - - - - - - - - - -

2 Заяви та зобов'язання заявника:

Заявник бажає придбати за аукціонною ціною, що склалася, акції об'єкта приватизації, вказаного у п. 1 цієї заяви, на загальну суму, що зазначена в п. 4 цієї заяви, за умовами, які визначені в обраному заявником варіанті (А або Б):
       А. Заявник, який заявляє не менше, ніж 100 приватизаційних майнових сертифікатів (ПМС),
       згоден придбати акції, якщо за результатами сертифікатного аукціону аукціонна ціна однієї
       типової акції номінальною вартістю 0,25 грн. склалася не вище за: 1/ _________ частку вартості
       ПМС
(вкажіть ціле число в межах:     від 1 до 42 - якщо заявляються ПМС
                                                     вартістю 10,50 грн.,
                                                     від 50 до 2000 - якщо заявляються
                                                    ПМС вартістю 500 грн.)
- - - - - - - - - - - лінія згину - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - лінія згину - - - - - - - - - - - - -
      Б. Заявник згоден придбати акції за будь-якою аукціонною ціною, що склалася.
Заявник поінформований, що: акції продаються за єдиною для всіх учасників аукціонною ціною; аукціонну ціну акції не може бути визначено меншою за номінальну вартість акції; органи приватизації не переглядають затверджені результати проведення аукціону; ця заява та приватизаційні кошти відкликанню покупцем не підлягають; заява визнається недійсною у випадку невірогідності даних, наведених в ній; заява з помилками заявника, які не підлягають виправленню, до участі в аукціоні не допускається; заяви з обраним варіантом А, в яких обрана максимальна ціна акції дорівнює аукціонній, за результатами аукціону можуть бути визначені програвшими або задовольнятись лише на частку заявленої кількості приватизаційних майнових сертифікатів; переможець сертифікатного аукціону не має права відмовитись від придбання акцій.

Заявник зобов'язується виконувати умови проведення сертифікатного аукціону.

Керівник заявника:    ______________________       _______________                               М. П.
                                                                       П. І. Б.                                                підпис                                                       заявника

 

3 Платник за акції:
   Код за ЗКПО:                                                                                    мер реєстрації у РЦСА:
            _______________________________                                                 ________     _____________
            _______________________________                                                 ________     _____________
                                                                                                                                                                       область                      номер

Повна назва: __________________________________________________________________________

 

4 Приватизаційні кошти, які заявляються:
   Резервування N: _________________     від __.__.9_ р.
                                _________________
   Усього сертифікатів:   ____________________
                                        ____________________
Сума, грн. ____________________________________________________________________________
                                                                                                              (вкажіть прописом) 

 

5 Уповноважена особа заявника:
    ______________________________         ___________________         ________________________
                                   (прізвище)                                                              (ім'я)                                                       (по батькові) 
Документ,                      __________________________          _____________   N _________________
що посвідчує особу:                         (назва документа)                                            (серія)                                  (номер) 

Заяву здав:
_____ _____ ______
_____ _____ ______
 число    місяць       рік
                                                М. П.
_________________              РЦСА
(підпис уповноваженої
особи)

Пункт збору заяв

Реєстратор

Контролер

 


 

Центр вводу даних

Код ЦВД

Операт. 1

Операт. 2

Адміністр.

 


                         Область                   ППЗ                  Аукціон          Реєстратор                N заяви
                    ___________        ___________       __________        _________        _______________
                    ___________        ___________       __________        _________        _______________

 

 

 

Додаток N 7
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

Таблиця 1

Довідкові дані для визначення максимальної ціни типових акцій номінальною вартістю 0,25 грн. в заявах типу А при використанні ПМС вартістю 10,50 грн.

Обране заявником число "x" (дорівнює кількості типових акцій на один сертифікат)

Максимальна ціна типової акції в частках ПМС (для ПМС вартістю 10,50 грн.)
(2) = 1 / (1)

Максимальна ціна типової акції, грн.
(3) = 10,50 x (2)

Коефіцієнт перевищення ціни типової акції відносно номінальної вартості, разів
(4) = (3) / 0,25

1

2

3

4

42

1/42

0,25

1,0

28

1/28

0,375

1,5

21

1/21

0,50

2,0

17

1/17

0,617647

2,47

14

1/14

0,75

3,0

10

1/10

1,05

4,2

7

1/7

1,50

6,0

5

1/5

2,10

8,4

4

1/4

2,625

10,5

3

1/3

3,50

14,0

 

 

 

Додаток N 8
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

Таблиця 2

Довідкові дані для визначення максимальної ціни акцій в
заявах типу А при використанні ПМС вартістю 500 грн.

Обране заявником число "x" (дорівнює кількості типових акцій на один сертифікат)

Максимальна ціна типової акції в частках ПМС (для ПМС вартістю 500 грн.)
(2) = 1 / (1)

Максимальна ціна типової акції, грн.
(3) = 500 x (2)

Коефіцієнт перевищення ціни типової акції відносно номінальної вартості, разів
(4) = (3) / 0,25

1

2

3

4

2000

1/2000

0,25

1,0

1333

1/1333

0,3751

1,5

1000

1/1000

0,50

2,0

800

1/800

0,625

2,5

666

1/666

0,75075

3,0

500

1/500

1,00

4,0

400

1/400

1,25

5,0

333

1/333

1,5015

6,0

285

1/285

1,7544

7,02

250

1/250

2,00

8,0

222

1/222

2,25225

9,0

200

1/200

2,50

10,0

133

1/133

3,7594

15,04

100

1/100

5,00

20

 

 

 

Додаток N 9
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

___________ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАТНИХ АУКЦІОНІВ

ВІДОМІСТЬ N ______ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА (ТП) У СЕРТИФІКАТНОМУ АУКЦІОНІ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА АКЦІЇ

ОБЛАСТЬ 

  

  


АУКЦІОН 

  

  


(від 00.00.95 - до 00.00.95) 

сторінка 

  

  


РЦСА повідомляє, що згідно з протоколом Аукціонної комісії від 00.00.95 р. N ____, затвердженим ФДМУ, фінансовому посереднику (ТП): Код ЗКПО: _______ Ліцензія N ______ Назва: __________________________________ належить сплатити за акції таких об'єктів:

Директор РЦСА: 

_______________ 

(П. І. Б.) 

М. П. 

Головний бухгалтер РЦСА 

_______________ 

(П. І. Б.) 

  

Відомість отримав: 

_______
(підпис) 

_____________________
(ПІпб уповноваженої  особи  ФП) 

Дата отримання: "___" ________ 199_ р. 

 

 

 

Додаток N 10
до Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікатних аукціонах (в редакції наказу Фонду Державного майна України
від 12 листопада 1996 р. N 1370) 

Регіональний центр сертифікатних аукціонів

Витяг з протоколу Аукціонної комісії
про результати сертифікатного аукціону

Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що згідно з Протоколом Аукціонної комісії N _____ від ___.___.____ р., фінансовий посередник ________________________________________,
                                                                                                                       (назва фінансового посередника або товариства покупців)
код ЗКПО: _________, юридична адреса: __________________________________________________,
придбав ___________ акцій акціонерного товариства (АТ) ___________________________________
                           (кількість)                                                                                                                           (код за ЗКПО)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (повна назва АТ)

Адреса АТ: ___________________________________________________________________________
Акції номінальної вартості _____________________________ грн. придбані за аукціонним курсом ________________________________ акцій за один приватизаційний майновий сертифікат на повну суму сплачених приватизаційних коштів.

Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття права власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав власності на придбані акції здійснюється у реєстрі акціонерів. Для з'ясування назви та адреси організації, яка веде реєстр акціонерів (реєстратора), звертайтесь до керівництва ВАТ.

У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витягу, даним покупця - слід звертатися до реєстратора для внесення виправлень.

_____________________
                     підпис

М. П.
РЦСА

____________ 

Опрос