Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отчисления в доход государственного бюджета 10 процентов стоимости продукции, изготовленной с временным отклонением от требований соответствующих стандартов относительно ее качества

Минфин
Порядок, Приказ от 09.11.1993 № 86
Утратил силу

Про затвердження Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості

Наказ Міністерства фінансів України
від 9 листопада 1993 року N 86 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 1993 р. за N 170

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 31 березня 2015 року N 391)

На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості (додається).

2. Контроль за виконанням зазначеного Порядку покласти на Головну державну податкову інспекцію України.

 

 

Міністр

Г. О. П'ятаченко

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства фінансів України 
від 9 листопада 1993 р. N 86 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 1993 р. за N 170  

ПОРЯДОК
ВІДРАХУВАННЯ В ДОХОД ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 10 ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ВИГОТОВЛЕНОЇ З ТИМЧАСОВИМ ВІДХИЛЕННЯМ ВІД ВИМОГ ВІДПОВІДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ЇЇ ЯКОСТІ

На виконання пункту 7 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" Міністерство фінансів України встановлює такий порядок відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості.

1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали у Держстандарті України дозвіл на випуск продукції із відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості, відраховують 10 відсотків вартості реалізованої такої продукції в межах України (без урахування податку на добавлену вартість і акцизного збору) до державного бюджету України протягом усього періоду реалізації продукції, випущеної за вказаним дозволом.

2. Перерахування до державного бюджету здійснюється щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, на розділ 12, параграф 33 бюджетної класифікації.

3. Відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення до бюджету 10 відсотків вартості реалізованої продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо її якості, покладається на суб'єкт підприємницької діяльності, що виготовляє таку продукцію.

4. Платники 10 відсотків вартості реалізованої продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо її якості, подають щоквартально податковим органам за місцем свого знаходження у строки, визначені для подання квартальних і річних бухгалтерських звітів і балансів, розрахунок за формою, що додається.

5. Належні до сплати до державного бюджету суми від реалізації продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо її якості, суб'єкт підприємницької діяльності відображає по дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і показує у рядку 030 та у статті "Інші податки" бухгалтерського звіту про фінансові результати та їх використання (форма N 2).

6. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати 10 відсотків вартості реалізованої продукції, виготовленої на підставі дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, здійснюється державними податковими інспекціями відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" і чинного законодавства щодо стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток
до Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості

У  Державну податкову  інспекцію
по______________________________
             (найменування міста, району)
________________________________
       (повне найменування підприємства)
________________________________
                                (адреса)
________________________________
         (прізвище відповідальної особи)

тел. N__________________________  Одержано "___" _____________ 199__ р.

РОЗРАХУНОК
10 відсотків вартості реалізованої продукції (без врахування податку на добавлену вартість і акцизного збору), на випуск якої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості видано дозвіл Держстандартом України, що вносяться до державного бюджету

за __________________________________ 199___ р.
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

                           (тис.крб.)
*****************************************************************
 N *            *  Код * За даними * За даними
п/п*    Показники    * рядка * платника  * податкової
  *            *    *      * інспекції
*****************************************************************
1. Вартість реалізованої    010
  продукції з дати одер-
  жання дозволу на тим-
  часове відхилення (без
  податку на добавлену
  вартість і акцизного
  збору)
 
2. Сума, що підлягає пере-   020
  рахуванню до державного
  бюджету
  (рядок 1х10) : 100
 
3. Перераховано до держав-   030
  ного бюджету за поперед-
  ній період з дати одер-
  ження дозволу на тимча-
  сове відхилення
 
4. До сплати (+) строку    040
 
5. До зниження (-)       050
 
 
Керівник підприємства
 
Головний бухгалтер            Начальник Державної
                     податкової інспекції
 
                     Державний податковий
                        інспектор

____________ 

Опрос