Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе пожарной безопасности в авиационном транспорте Украины

Минтранс
Положение, Приказ от 29.10.1996 № 336
редакция действует с 22.10.2012

Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України

Наказ Міністерства транспорту України
 від 29 жовтня 1996 року N 336

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 11 листопада 1996 р. за N 659/1684 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 20 січня 2009 року N 42
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 5 вересня 2012 року N 533

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки і контролю за її проведенням в підприємствах авіаційного транспорту України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (додається).

2. Державному департаменту авіаційного транспорту України (Марченко М. О.):

2.1. Зареєструвати Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України в Міністерстві юстиції України.

2.2. Довести до відома всіх підприємств, установ і організацій авіаційного транспорту України Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України та зобов'язати керівників авіаційних підприємств організувати вивчення зазначеного Положення та забезпечити його виконання.

2.3. Розробити та затвердити перспективні комплексні заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об'єктів, і в термін до 20 грудня 1996 року надати інформацію до Мінтрансу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Реву В. М.

 

Міністр

І. П. Данькевич

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України (ПСПБ -96)

(У тексті Положення слово "Укравіатранс" у всіх відмінках замінено словом "Державіаадміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 січня 2009 року N 42)

(У тексті Положення слова "Державіадміністрація" та "служба пожежної безпеки підприємства" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державіаслужба України" та "підрозділи пожежної охорони авіапідприємства" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 5 вересня 2012 року N 533)

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Це Положення розроблено згідно з Законом України "Про пожежну безпеку", Повітряним кодексом України, поширюється і є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботу, пов'язану із запобіганням виникнення пожеж та зниженням негативних наслідків від них в авіаційному транспорті України.

1.2 Це Положення регламентує діяльність служби пожежної безпеки в авіаційному транспорті України та встановлює вимоги до підрозділів пожежної охорони підприємств, установ та організацій авіаційного транспорту України, незалежно від форм власності (далі - авіапідприємства).

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

1.3 Цим Положенням користуються керівники і посадові особи Державіаслужби України, підприємств, організацій та установ авіаційного транспорту України для забезпечення контролю за діяльністю підрозділів пожежної охорони авіапідприємства авіаційної галузі.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ:

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про пожежну безпеку";

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби";

Положення про Державну авіаційну службу України, затверджене Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 398;

Типове положення про службу пожежної безпеки, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 року N 369, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2003 за N 1121/8442;

Міжнародні стандарти та Рекомендована практика Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO).

(розділ 2 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 наказу Міністерства інфраструктури
 України від 05.09.2012 р. N 533)

3. Розділ 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42,
у зв'язку з цим розділи 4 - 7
 уважати відповідно розділами 3 - 6)

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Служба пожежної безпеки (далі - СПБ) створюється в Державній авіаційній службі України з метою координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням на авіапідприємствах.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

3.2 СПБ підпорядковується керівнику або за його рішенням першому заступнику керівника. Фахівці СПБ авіаційного транспорту України за статусом належать до основних служб і входять до складу авіаційного персоналу.

(абзац перший пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

Контроль за діяльністю СПБ Державіаслужби України здійснюють керівники Міністерства інфраструктури України, Державіаслужби України та органи державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляд).

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 наказом Міністерства інфраструктури
України від 05.09.2012 р. N 533)

3.3 В авіапідприємствах створюється підрозділ пожежної охорони, роботу якого очолює і контролює заступник керівника служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення - начальник пожежної охорони авіапідприємства. Контроль за діяльністю служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення авіапідприємства покладається на керівника цього авіапідприємства та СПБ.

(абзац перший пункту 3.3 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

Працівники СПБ Державіаслужби України забезпечуються форменим одягом у відповідності з нормами, встановленими для керівного складу у сфері авіаційного транспорту.

Працівники пожежної охорони авіапідприємств забезпечуються форменим одягом за рішенням керівника даного авіапідприємства.

(абзац третій пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

3.4 Керівний склад СПБ комплектується, як правило, фахівцями, які мають:

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

- вищу спеціальну (пожежно - технічну) освіту;

- вищу освіту і стаж роботи в пожежній охороні чи інших службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки, не менше 3 років;

- середню спеціальну (пожежно-технічну) освіту і стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Заступник керівника служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення - начальник пожежної охорони авіапідприємства призначається і звільняється із займаної посади керівником авіапідприємства за погодженням з відповідним структурним підрозділом Державіаслужби України.

(пункт 3.4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 абзац п'ятий пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

Керівний склад СПБ кожні три роки повинен проходити перепідготовку.

(пункт 3.4 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

У СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній охороні), якщо вони мають досвід роботи в авіапідприємстві не менше 5 років.

3.5 У своїй діяльності СПБ Державіаслужби України, авіапідприємств взаємодіють з Держпожнаглядом, протипожежними об'єднаннями громадян, іншими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, службами охорони праці і керуються Конституцією та законами України, а також указами та розпорядженнями Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури України, стандартами та рекомендованою практикою, викладеною в документах ІСАО, галузевими, міжгалузевими та іншими нормативними документами з питань пожежної безпеки і цим Положенням.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 наказом Міністерства інфраструктури
 України від 05.09.2012 р. N 533)

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ СЛУЖБИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1 Основними завдання СПБ Державіаслужби України є:

4.1.1 Розробка комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки на авіапідприємствах, вдосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи на об'єктах галузі авіаційного транспорту і контроль за їх виконанням.

4.1.2 Організація і координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки в авіапідприємствах.

4.1.3 Здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю пожежної охорони авіапідприємств.

(підпункт 4.1.3 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

4.1.4 Облік пожеж та їх наслідків на об'єктах авіапідприємств України.

4.2 Відповідно до основних завдань СПБ Державіаслужби України здійснює роботу за такими напрямами:

4.2.1 Перевіряє діяльність авіапідприємств щодо забезпечення пожежної безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід роботи в цьому напрямі.

4.2.2 Організовує роботу за участю авіапідприємств і структурних підрозділів Державіаслужби України щодо розробки і здійснення комплексних заходів (галузевих програм) по забезпеченню та поліпшенню пожежної безпеки і контролює їх виконання.

4.2.3 Координує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються з питань пожежної безпеки, подає авіапідприємствам пропозиції щодо проведення таких робіт.

4.2.4 Розробляє та доводить до відома авіапідприємств положення, правила, інструкції, накази, розпорядження, вказівки, інформаційні матеріали з питань пожежної безпеки і здійснює контроль за їх виконанням.

(підпункт 4.2.4 пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

4.2.5 Погоджує проекти галузевих документів з питань пожежної безпеки, що розроблюються іншими структурними підрозділами Державіаслужби України.

4.2.6 Здійснює контроль за виконанням в Державіаслужбі України та на авіапідприємствах вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими актами та іншими нормативними документами.

4.2.7 Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій та конкурсів щодо вдосконалення роботи по забезпеченню пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин; вносить пропозиції та готує матеріали для розгляду найважливіших питань пожежної безпеки на засіданнях колегії, службових нарадах тощо.

4.2.8 Надає методичну допомогу авіапідприємствам і керівникам структурних підрозділів Державіаслужби України в організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) та перевірки знань з питань пожежної безпеки; проводить вступний протипожежний інструктаж з працівниками Державіаслужби України, веде облік цих інструктажів.

4.2.9 Бере участь у пожежно-технічній експертизі проектної документації об'єктів авіапідприємств, що будуються, технічно переоснащуються, розширюються або підлягають реконструкції.

4.2.10 У межах компетенції бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони на об'єктах.

(підпункт 4.2.10 пункту 4.2 у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

4.2.11 Контролює діяльність добровільної та пожежної охорони авіапідприємств, сприяє їх зміцненню, організовує навчання керівного складу.

4.2.12 За дорученням керівництва Державіаслужби України бере участь у службовому розслідуванні причин та обставин виникнення великих, особливо великих пожеж та пожеж із смертельними наслідками.

4.2.13 Веде облік пожеж та їх наслідків на об'єктах авіапідприємства, аналізує причини їх виникнення, готує звітні матеріали та відповідні інформації, подає пропозиції щодо їх запобіганню.

4.2.14 Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки.

4.2.15 Бере участь у роботі комісій із сертифікації аеропортів, авіакомпаній та суб'єктів аеропортової діяльності.

(підпункт 4.2.15 пункту 4.2 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

4.2.16 Розглядає листи, заяви та скарги авіапідприємств і громадян з питань пожежної безпеки.

4.2.17 Надає практичну та методичну допомогу авіапідприємствам України в:

упровадженні досягнень науки і техніки у виробництво, у тому числі прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, виробничої автоматики, пожежобезпечних мийних речовин тощо;

отриманні галузевих та міжгалузевих нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

(пункт 4.2 доповнено підпунктом 4.2.17 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

4.3. Пункт 4.3 виключено

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 виключено згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

5. ПРАВА ТА ВІДПОВДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

5.1 Права та відповідальність працівників СПБ Державіаслужби України, визначаються чинним законодавством України і цим Положенням.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

5.2 Фахівці СПБ мають право:

5.2.1 Представляти Державіаслужбу України в державних та громадських установах при розгляді питань пожежної безпеки.

(підпункт 5.2.1 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

5.2.2 Перевіряти стан пожежної безпеки авіапідприємств, інших підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), які розташовані на території авіапідприємств, і в разі потреби видавати їх керівникам обов'язкові для виконання приписи (додаток А).

(підпункт 5.2.2 пункту 5.2 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

5.2.3 Одержувати від посадових осіб авіапідприємств необхідні відомості, документи і пояснення з питань пожежної безпеки.

5.2.4 Залучати фахівців структурних підрозділів Державіаслужби України (за домовленістю з їх керівництвом) для проведення протипожежного обстеження та у розслідуванні причин пожеж.

(підпункт 5.2.4 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

5.2.5 Перевіряти боєздатність добровільної та пожежної охорони, що створені в авіапідприємствах.

5.2.6 Вимагати від посадових осіб авіапідприємств тимчасового усунення від роботи працівників, які не пройшли спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також не мають допуску для виконання пожежонебезпечних робіт та порушують вимоги правил пожежної безпеки.

5.2.7 Припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі у разі створення загрози виникнення пожежі або перешкоди її гасіння та евакуації людей; порушення чи не виконання правил пожежної безпеки, якщо це не призведе до зупинки роботи авіапідприємства або окремого виробництва в цілому (додаток Б).

5.3 Готувати і подавати керівництву Державіаслужби України та авіапідприємства пропозиції про заохочення посадових осіб та працівників, які приймають активну участь у поліпшенні протипожежного стану, а також щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та невиконання законодавчих та інших нормативних документів з питань пожежної безпеки.

Примітка. Порядок зупинення роботи окремих приміщень, дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі на авіапідприємствах, а також виконання приписів СПБ Державіаслужби України щодо усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки встановлюється нормативно-правовими актами у сфері пожежної безпеки.

(примітка до пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 наказом Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

5.4 Працівники СПБ Державіаслужби України несуть персональну відповідальність за:

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

- невідповідність прийнятих рішень вимогам діючого законодавства з питань пожежної безпеки;

- невиконання функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням та інструкціями;

- недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з питань пожежної безпеки та наслідків пожеж.

6. СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД СЛУЖБИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

6.1 СПБ галузі авіаційного транспорту складається з:

- СПБ Державіаслужби України та осіб, що призначені відповідальними за пожежну безпеку в структурних підрозділах:

- підрозділів пожежної охорони авіапідприємств (керівник підрозділу, заступник керівника підрозділу, інспектори протипожежної профілактики, начальники варт, командири відділень, водії пожежних автомобілів, пожежні, пожежні-рятувальники, пожежні (респіраторники).

(абзац третій пункту 6.1 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42
,
 наказу Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533)

6.2 Чисельний склад СПБ Державіаслужби України визначається за штатним розписом та Положенням про Державіаслужбу України у відповідності з покладеними на СПБ завданнями, узгодженими з Держпожнаглядом.

6.3. Пункт 6.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 05.09.2012 р. N 533,
у зв'язку з цим пункти 6.4 та 6.5
 уважати відповідно пунктами 6.3 та 6.4)

6.3 При визначенні чисельності пожежної охорони враховується клас аеропорту (категорія аеродрому), середньооблікова чисельність працюючих на авіапідприємстві та добровільної пожежної охорони, кількість вибухопожежонебезпечних приміщень, будівель, а також інші специфічні особливості даного авіапідприємства.

 

6.4 Підрозділи СПБ з питань організації служби, профілактичної роботи, підготовки особового складу, організації гасіння пожеж керуються нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки з урахуванням Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

(розділ 6 доповнено пунктом 6.4 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.01.2009 р. N 42)

Служба пожежної безпеки ______________________________________________________________
                                                                                (найменування підприємства авіаційного транспорту України, до
                                                                                                                        якого належить СПБ)

ПРИПИС N ______

від "___" ___________ 199_ р.

Кому ________________________________________________________________________________
                                                        (Посада особи, прізвище ім'я та по-батькові, якій видається припис)

Відповідно до Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України, з метою усунення порушень правил пожежної безпеки пропоную виконати такі заходи:

N
П/П

Назва заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________
             (посада та прізвище працівника СПБ)

__________________________
(підпис та дата)

Припис для виконання отримав

 

____________________________
                   (посада та прізвище)

__________________________
(підпис та дата)

 

ПРОТОКОЛ N______
про заборону експлуатації окремих приміщень, дільниць, агрегатів,
обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі

"___" ___________ 199_ р.

м. _____________

Я, __________________________________________________________________________________
                                   (посада, підприємство авіаційного транспорту України, прізвище ім'я та по-батькові)
____________________________________________________________________________________
в присутності ________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, місце роботи, прізвище)
керуючись Положенням про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України заборонив експлуатацію ________________________________________________________________________
                                                                  (вказати, що конкретно, де встановлено, назва об'єкту
____________________________________________________________________________________
                                                   викладається характер порушень вимог правил пожежної безпеки;
____________________________________________________________________________________
                                                  вказати спосіб: запечатування, опломбування, вимикання джерела
____________________________________________________________________________________
                                                   електроструму, на що та де конкретно накладена печатка, пломба,
____________________________________________________________________________________
                                                                                        де і як проведено вимкнення)

Оголосити ___________________________________________________________________________
                                                 (вказується керівник об'єкту, де використані заходи адміністративного впливу)

За ушкодження або зрив печатки (пломби) без дозволу особи, здійснившої запечатування, винні особи несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.
Підпис посадової особи СПБ _____________________________
Підпис присутніх осіб ___________________________________
Примірник протоколу отримав ___________________________
                                                                                           (підпис керівника)

"___" ___________ 199_ р.

____________ 

Опрос