Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по передаче электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями

Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики
Постановление, Условия от 11.10.1996 № 152
Утратил силу

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Постанова Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України
від 11 жовтня 1996 року N 152 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 1996 р. за N 637/1662

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики
від 7 квітня 1999 року N 483
,
 від 17 жовтня 2001 року N 1049
,
 від 13 квітня 2006 року N 453
,
 від 8 грудня 2006 року N 1628
,
 від 26 липня 2007 року N 994
,
 від 15 липня 2010 року N 819
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29 серпня 2017 року N 1030

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 23 серпня 2018 року N 894)

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додається).

 

 

Голова Комісії

З. Буцьо 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра енергетики та електрифікації України

 
В. Лучніков 

Голова Антимонопольного комітету України 

 
О. Завада 

Голова Держкоматом України 

В. Чебров 

 

 

 

Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

(У тексті Умов та Правил абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою "НКРЕКП" згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 серпня 2017 року N 1030)

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії".

1.2. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.3. В Умовах і Правилах вживаються такі визначення:

Грубе порушення Умов та Правил  

одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням вважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕКП про усунення порушень 

Договір між членами оптового ринку електроенергії  

угода сторін, яка визначає мету та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, НКРЕКП, Антимонопольним комітетом України 

Договір про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами  

договір, укладений між ліцензіатом та оптовим постачальником, про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами 

Допоміжні засоби  

технічні та інші засоби та заходи для виробництва реактивної потужності і регулювання напруги, прискореного пуску, підтримання резервного режиму, компенсації ємнісних струмів тощо, необхідні для дотримання норм надійності та нормального функціонування об'єднаної енергетичної системи й оптового ринку електричної енергії 

Ліцензіат  

суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований відповідно до умов державної реєстрації, який отримав ліцензію і має право займатися зазначеним у ліцензії певним видом підприємницької діяльності та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕКП 

Ліцензія  

спеціальний дозвіл на здійснення діяльності з передачі електричної енергії, який видається НКРЕКП 

Ліцензована діяльність  

підприємницька діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, на здійснення якої ліцензіат отримав ліцензію 

Магістральна електрична мережа  

електрична мережа з усією інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж 

Міждержавна електрична мережа  

електрична мережа з усією інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, призначена для передачі електричної енергії між державами  

Оптовий постачальник  

суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до договору між членами оптового ринку електроенергії 

Оптовий ринок електричної енергії України  

ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору між членами оптового ринку електричної енергії 

Об'єднана енергетична система України  

сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом 

Перехресні субсидії  

переміщення коштів або розподіл витрат у межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого 

Порушення Умов та Правил  

дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка порушує встановлені НКРЕКП Умови та Правила та рішення НКРЕКП і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено зупинення дії ліцензії 

Повторне порушення Умов та Правил  

порушення ліцензійних умов, яке раніше допустив ліцензіат і протягом року вчинив його знову 

Споріднене підприємство  

а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство, пов'язане з ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частині "а" цього визначення, відносинами контролю відповідно до
статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління  

оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам 

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1628)

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

Здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами можливе при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензіат має здійснювати:

передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України;

планування розвитку магістральних та міждержавних електромереж;

інші функції відповідно до договору між членами оптового ринку електричної енергії.

2.2. Ліцензіат не має права провадити діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність, крім діяльності з купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних держав, та врегулювання небалансів.

(пункт 2.2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29.08.2017 р. N 1030)

2.3. Ліцензіат не має права займатися іншими видами діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню ним ліцензованої діяльності.

Вимоги щодо здійснення ліцензіатом інших, крім ліцензованого, видів діяльності встановлюються НКРЕКП. Ліцензіат зобов'язаний повідомити НКРЕКП про здійснення інших видів діяльності та надати гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.

(пункт 2.3 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 26.07.2007 р. N 994)

2.4. Ліцензіат у всіх питаннях, пов'язаних з передачею електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, централізованим диспетчерським управлінням об'єднаною енергетичною системою України, плануванням розвитку, будівництва, ремонту та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж, взаємодіє з оптовим постачальником електричної енергії на договірній основі.

2.5. Ліцензіат не повинен протидіяти діяльності з виробництва, передачі та/чи постачання електричної енергії іншим ліцензіатам.

2.6. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії, а також отримувати перехресні субсидії.

2.7. Ліцензіат у жодній формі не зловживає своїм монопольним становищем, як це визначено Законом України "Про захист економічної конкуренції" та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1628)

2.8. Ліцензіат має здійснювати ліцензовану діяльність за принципом забезпечення надійності роботи об'єднаної енергосистеми України, дотримання норм експлуатації та економічної доцільності з метою досягнення найнижчої вартості електричної енергії для споживачів.

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат має дотримуватися таких Правил:

3.1. Щодо звітності:

3.1.1. Ліцензіат має надавати НКРЕКП звітність з ліцензованої діяльності, передбачену Мінфіном та Держкомстатом України, і додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку.

3.1.2. Ліцензіат має вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕКП на її запит пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат.

3.2. Щодо надання та використання інформації:

3.2.1. Ліцензіат має надавати НКРЕКП будь-яку інформацію, необхідну НКРЕКП для виконання її обов'язків.

3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕКП про зміни:

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи.

(абзац четвертий підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 08.12.2006 р. N 1628)

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати до НКРЕКП заяву про переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі.

3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил мають здійснюватись у письмовій формі.

3.2.4. Ліцензіат повинен гарантувати, що будь-яка інформація, яку він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним будь-якої іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком випадків:

а) коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;

б) якщо інформація вже відома громадськості;

в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того, щоб виконати ці Умови та Правила, за вказівкою НКРЕКП або згідно з чинним законодавством України.

3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене підприємство не використає наявну у ліцензіата інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги, крім того, він має гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює у спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.3. Щодо експлуатації та здійснення передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами:

3.3.1. Ліцензіат здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та надає допоміжні засоби і діє на договірній основі. Договори, а також будь-які зміни їх умов погоджуються з НКРЕКП.

3.3.2. Ліцензіат повинен проводити експлуатаційні, ремонтні роботи та технічне обслуговування магістральних та міждержавних електричних мереж згідно з вимогами нормативно-правових актів та підтримувати обладнання і електричні мережі у відповідності до технічних характеристик.

3.3.3. Ліцензіат має розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня електричних мереж з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання.

3.3.4. Ліцензіат повинен на запит оптового постачальника електричної енергії надавати допоміжні засоби і бути готовим до надання їх у будь-який час в обсязі, необхідному для підтримання надійної роботи енергосистеми у відповідності до укладених договорів.

3.3.5. Ліцензіат має здійснювати ремонт обладнання та електричних мереж згідно з графіками ремонтів і виконувати аварійно-відновлювальні роботи за погодженням з оптовим постачальником електричної енергії.

3.3.6. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі ліцензії має розробити і погодити з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та НКРЕКП методику визначення витрат на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та надання допоміжних засобів.

3.4. Щодо централізованого диспетчерського управління та обліку електричної енергії:

(абзац перший пункту 3.4 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 15.07.2010 р. N 819)

3.4.1. Ліцензіат має виконувати централізоване диспетчерське управління згідно з вимогами нормативних документів, інструкцій та відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії.

3.4.2. Ліцензіат укладає з оптовим постачальником електричної енергії договір про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, який погоджений НКРЕКП.

Умови цього договору обов'язково мають включати зобов'язання ліцензіата надавати оптовому постачальнику електричної енергії інформацію, необхідну для здійснення функцій розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії, та право ліцензіата отримувати інформацію від оптового постачальника електричної енергії, необхідну для здійснення централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України.

3.4.3. Ліцензіат має забезпечити відповідність будь-яких змін та доповнень до договору про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами принципу економічної доцільності та погодження їх НКРЕКП.

3.4.4. Ліцензіат має виконувати роботу з контролю за схемами і режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України, з погодження графіків технічних ремонтів обладнання електростанцій та планування технічних ремонтів магістральних та міждержавних електричних мереж.

Ліцензіат повинен запобігати аварійним ситуаціям і організовувати роботу з ліквідації їх наслідків в об'єднаній енергетичній системі України шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійності та сталості її функціонування, а також паралельної роботи з енергетичними системами інших держав у відповідності до діючих з ними міждержавних угод та інших нормативно-правових актів.

3.4.5. Ліцензіат має забезпечити планування, контроль за впровадженням та ефективну і надійну роботу систем протиаварійної автоматики, захисту, обліку, контролю частоти, а також каналів зв'язку та системи збору і передачі інформації для суб'єктів ринку.

3.4.6. Ліцензіат повинен забезпечити та здійснювати комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії);

(пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.6 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 15.07.2010 р. N 818)

3.4.7. Ліцензіат повинен здійснювати балансування з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних держав відповідно до контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених між відповідними операторами систем передачі, на умовах, погоджених НКРЕКП. Купівля/продаж електричної енергії з цією метою здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України.

(пункт 3.4 доповнено підпунктом 3.4.7 згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29.08.2017 р. N 1030)

3.5. Щодо відключення та підключення від/до магістральних та міждержавних електричних мереж:

3.5.1. При отриманні відповідної вказівки від оптового постачальника електричної енергії про відключення/підключення від/до магістральних та міждержавних електричних мереж будь-якого учасника оптового ринку електричної енергії чи іншого споживача згідно з договором про передачу електричної енергії ліцензіат повинен відключити/підключити його від/до магістральних та міждержавних електричних мереж, при цьому ліцензіат не несе відповідальності за наслідки цих дій.

3.6. Щодо розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж:

3.6.1. Ліцензіат не може без відповідного дозволу оптового постачальника електричної енергії, погодженого НКРЕКП та центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, ліквідувати або перепрофілювати об'єкти магістральних та міждержавних електричних мереж.

3.6.2. Ліцензіат розробляє перспективні плани розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж, затверджує їх у центральному органі виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та погоджує в НКРЕКП.

3.6.3. Ліцензіат відповідно до плану розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж виконує роботи, пов'язані з розвитком магістральних та міждержавних електричних мереж.

3.6.4. Фінансування робіт, пов'язаних з розвитком магістральних та міждержавних електричних мереж, забезпечується оптовим постачальником електричної енергії, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, іншими заінтересованими організаціями - на кредитній та інвестиційній основі, а також за рахунок власних коштів.

3.6.5. Ліцензіат має розробити правила здійснення закупівлі допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і неупередженості та за критеріями, встановленими актами законодавства.

3.7. Щодо приєднань до магістральних та міждержавних електричних мереж та зміни потужності:

3.7.1. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі ліцензії розробляє порядок видачі технічних умов приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж і зміни потужності, який погоджує з НКРЕКП і Антимонопольним комітетом та затверджує в центральному органі виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

3.7.2. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі ліцензії має розробити і погодити з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та НКРЕКП методику розрахунку плати за приєднання (від'єднання) до/від магістральних та міждержавних електричних мереж. Надалі ліцензіат має подавати на погодження до центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та НКРЕКП будь-які пропозиції щодо змін цієї методики.

3.7.3. Ліцензіат на договірній основі здійснює приєднання/від'єднання до/від магістральних та міждержавних електричних мереж.

3.7.4. Ліцензіат за погодженням з оптовим постачальником електричної енергії видає заявникам технічні умови приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж та зміни потужності.

Технічні умови видаються згідно з порядком приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж.

3.7.5. Протягом 30 днів після отримання заяви про приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж чи зміну потужності або від'єднання від магістральних та міждержавних електричних мереж ліцензіат має направити заявнику запропонований договір про приєднання/від'єднання до/від магістральних та міждержавних електричних мереж або зміну потужності.

3.7.6. Ліцензіат може відмовити в укладанні договору про приєднання або від'єднання до/від магістральних та міждержавних електричних мереж, якщо заявник не виконав технічні умови приєднання, а також якщо приєднання або від'єднання може призвести до порушення ліцензіатом Умов та Правил цієї ліцензії або інших нормативно-правових актів.

3.7.7. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом і оптовим постачальником або між ліцензіатом і будь-яким членом оптового ринку чи споживачем, які шляхом переговорів не вирішені, вони передаються на розгляд НКРЕКП та/або до суду.

3.8. Щодо будівництва електричних мереж та інших, пов'язаних з ними об'єктів:

3.8.1. Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються на основі законодавства про будівництво та нормативних документів і відповідно до перспективного плану розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж.

Оснащення об'єктів електроенергетики здійснюється на тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам.

3.8.2. За непередбачених обставин, які потребують термінового будівництва або реконструкції об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, ліцензіат надає пропозиції оптовому постачальнику електричної енергії щодо підготовки та внесення змін до договору.

3.9. Щодо відшкодування витрат ліцензіата оптовим постачальником електричної енергії:

3.9.1. Ліцензіат має право отримувати від оптового постачальника електричної енергії відповідно до договорів, погоджених з НКРЕКП, кошти на покриття всіх витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю.

3.9.2. Ліцензіат застосовує тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами (далі - тариф). Цей тариф підлягає регулюванню і затверджується НКРЕКП.

3.9.3. Тариф встановлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його обґрунтованих витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, та одержання прибутку.

Тариф має стимулювати ліцензіата до скорочення витрат.

Тариф затверджується НКРЕКП на 1 рік і включає:

плату за передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України;

капіталовкладення в реконструкцію та перспективний розвиток магістральних та міждержавних електричних мереж, а також об'єктів, які забезпечують вирішення загальносистемних завдань централізованого диспетчерського управління;

фінансування допоміжних засобів;

інші витрати, передбачені чинним законодавством.

3.9.4. Тариф може коригуватися залежно від значних коливань обсягів споживання електроенергії.

3.9.5. НКРЕКП має право переглядати тариф будь-коли, виходячи з результатів аналізу, який базується на даних фінансових звітів, інформації і планів ліцензіата.

3.9.6. Ліцензіат має право звертатися до НКРЕКП щодо перегляду тарифу з метою удосконалення його структури, а також у разі:

а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності з причин, незалежних від ліцензіата;

б) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж 5 % від затвердженого рівня.

3.9.7. Ліцензіат на вимогу НКРЕКП має у будь-який час обґрунтувати відповідність структури його витрат структурі тарифу.

3.9.8. Ліцензіат має право отримувати з розподільчого рахунку оптового постачальника електричної енергії кошти на покриття витрат, пов'язаних з ліцензованою діяльністю.

3.10. Ліцензіат має діяти згідно з законодавством України.

3.11. Ліцензіат має право вимагати від оптового постачальника електричної енергії фінансові гарантії сплати ліцензіату обов'язкових платежів відповідно до положень договору між ліцензіатом і оптовим постачальником електричної енергії та договору між членами оптового ринку електричної енергії.

3.12. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕКП для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕКП та її уповноважені представники в установленому порядку мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕКП для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕКП шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕКП, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕКП.

(абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 13.04.2006 р. N 453)

Абзац третій розділу 4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 13.04.2006 р. N 453)

5. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1628)

6. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1628)

7. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1628,
 у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 5 та 6)

 5. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

5.1. НКРЕКП без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх учасників оптового ринку електричної енергії;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи господарського суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах "б" та "в" цього пункту, мають відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.

5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших учасників оптового ринку електричної енергії, можуть висуватися як НКРЕКП, так і ліцензіатом. Пропозиції мають бути обґрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕКП та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

5.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях.

6. Застосування санкцій

6.1. НКРЕКП здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності.

6.2. НКРЕКП застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку, установленому чинним законодавством.

 

Заступник начальника управління ліцензування 

 
П. Продан
 

(Умови та Правила із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України
 від 07.04.99 р. N 483
,
 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 17.10.2001 р. N 1049)

 

Опрос