Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о курсах повышения квалификации офицерского состава Пограничных войск Украины

Госкомграницы
Положение, Приказ от 29.08.1996 № 388
Утратил силу

Про затвердження Положення про курси підвищення кваліфікації офіцерського складу Прикордонних військ України 

Наказ Голови Державного комітету 
у справах охорони державного кордону України
від 29 серпня 1996 року N 388

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 вересня 1996 р. за N 501/1526

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України
 від 10 листопада 2010 року N 852)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 року N 1779-XII, з метою планової організації процесу підвищення кваліфікації офіцерського складу Прикордонних військ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про курси підвищення кваліфікації офіцерського складу Прикордонних військ України (додається).

2. Положення вивчити з усім офіцерським складом Держкомітету, напрямів Прикордонних військ України та частин центрального підпорядкування.

3. Наказ Голови Державного комітету - командуючого Прикордонними військами України від 23 липня 1996 року N 314 вважати таким, що втратив чинність.

 

 

Голова Державного комітету -
командуючий Прикордонними
військами України
генарал-полковник

 
 
 
В. Банних 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України
від 29 серпня 1996 р. N 388

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 1996 р. за N 501/1526

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Підвищення кваліфікації офіцерського складу є важливою складовою частиною безперервного процесу підготовки кадрів для Прикордонних військ України і має забезпечити якісну підготовку офіцерів до виконання ними посадових (функціональних) обов'язків з урахуванням перспектив їх подальшого використання у військах.

1.2. З метою планової організації процесу підвищення кваліфікації при Академії Прикордонних військ України організуються курси підвищення кваліфікації офіцерського складу військ.

1.3. Головним завданням курсів є вдосконалення (здобуття) офіцерським складом Прикордонних військ знань і навичок з таких питань:

а) керівництво частинами і підрозділами Прикордонних військ;

б) особливості охорони державного кордону в об'єднаннях, з'єднаннях та частинах Прикордонних військ України;

в) організація всіх видів забезпечення прикордонних частин та підрозділів;

г) організація бойового навчання особового складу військ;

д) організація виховної та правової роботи в Прикордонних військах України.

2. Організація курсів

2.1. Курси підвищення кваліфікації офіцерського складу військ організуються на факультеті перепідготовки Академії Прикордонних військ України.

2.2. Навчальні групи курсів складаються за посадовими категоріями (спеціальностями):

а) 1 група - "Оперативно-тактична підготовка та управління військами";

б) 2 група - "Тактична підготовка та управління підрозділами";

в) 3 група - "Організація прикордонного контролю";

г) 4 група - "Організація оперативно-розшукової роботи";

д) 5 група - "Організація виховної роботи";

е) 6 група - "Інженерна служба";

ж) 7 група - "Автобронетанкова служба";

з) 8 група - "Організація тилового забезпечення військ";

і) 9 група - "Організація технічного забезпечення військ";

к) 10 група - "Зв'язок та АСУ";

л) 11 група - "Кадрові органи".

2.3. Формування груп здійснюється за посадовими категоріями (спеціальностями) згідно з планом Державного комітету з урахуванням потреб військ.

2.4. Офіцери морських з'єднань і частин корабельних спеціальностей курси підвищення кваліфікації проходять у морському навчальному прикордонному загоні (м. Ізмаїл).

2.5. Офіцерський склад авіаційних частин льотних і технічних спеціальностей курси підвищення кваліфікації проходять на 33-х центральних офіцерських курсах Міністерства оборони України (м. Миколаїв).

2.6. Офіцери медичних спеціальностей проходять курси підвищення кваліфікації у Київському державному інституті вдосконалення лікарів та Інтернатурі Міністерства оборони України (мм. Київ, Львів, Одеса). 

2.7. Основними умовами визначення офіцерського складу на курси є:

а) кожний офіцер повинен пройти курси підвищення кваліфікації через 5 років після закінчення навчального закладу (курсів);

б) офіцерський склад, який призначений або планується на вищі посади, протягом поточного року обов'язково повинен закінчити курси підвищення кваліфікації;

в) офіцери, переведені в Прикордонні війська України з Міністерства оборони та інших військових формувань міністерств і відомств України, обов'язково повинні закінчити курси на першому році служби.

3. Планування роботи курсів

3.1. Робота курсів підвищення кваліфікації здійснюється згідно з перспективним (на 5 років) планом та річним планом Державного комітету, які розробляються службою підготовки військ за пропозиціями управління кадрів відповідно до потреб військ.

3.2. Річні плани підвищення кваліфікації офіцерів на наступний рік направляються в Академію Прикордонних військ України до 1 листопада поточного року.

3.3. На підставі річного плану Державного комітету в Академії Прикордонних військ України розробляються:

а) наказ начальника Академії про організацію роботи курсів підвищення кваліфікації;

б) розклад занять.

3.4. У наказі начальника Академії про організацію роботи курсів на рік відображаються:

а) головні завдання та вказівки щодо організації занять, термінів та методики їх проведення;

б) розрахунок годин по дисциплінах навчання;

в) порядок контролю за ходом навчальної роботи;

г) кількість і склад навчальних груп та їх керівники.

3.5. Забезпечення виконання навчальних програм та відповідного рівня проведення занять на курсах підвищення кваліфікації покладається на начальника Академії Прикордонних військ України.

4. Організація навчального процесу

4.1. Заняття на курсах кваліфікації плануються навчальним відділом Академії.

4.2. Заняття проводяться професорсько-викладацьким та керівним складом Академії з використанням навчальної матеріально-технічної бази вузу.

4.3. За рішенням Голови Державного комітету - командуючого Прикордонними військами України до участі в проведенні окремих занять можуть залучатися офіцери відповідних управлінь і служб Державного комітету та напрямів Прикордонних військ України.

4.4. Після відпрацювання навчальних програм слухачі курсів складають іспити та заліки за навчальними програмами.

4.5. Результати навчання офіцерів на курсах підвищення кваліфікації враховуються під час атестування та вирішення питання про призначення на вищі посади.

4.6. Офіцерам, які закінчили курси підвищення кваліфікації, видаються довідки, які зберігаються в особистій справі офіцера.

____________ 

Опрос