Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности специальных разрешений (лицензий) на предоставление услуг, связанных с профориентацией населения, и Инструкции об условиях и правилах осуществления предпринимательской деятельности, связанной с профориентацией населения, и контроле за их соблюдением

Лицензионная палата при Минэкономики, Государственный центр занятости
Приказ, Инструкция от 15.08.1996 № ЛП-27/52
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, і Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із профорієнтацією населення, та контроль
за їх дотриманням

Наказ Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України,
Державного центру зайнятості Міністерства праці України
від 15 серпня 1996 року N ЛП-27/52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 вересня 1996 р. за N 499/1524

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства соціальної політики України
 від 7 жовтня 2013 року N 1178/650)

Відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво" від 22 грудня 1995 р. N 497/95-ВР та на виконання постанов Кабінету Міністрів від 17 травня 1994 р. N 316 "Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 27 березня 1996 р. N 358 "Про внесення доповнень до Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня 1995 року N 618 "Питання Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, і Інструкцію про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із профорієнтацією населення, та контроль за їх дотриманням (додаються).

2. Відділу впровадження загальнодержавної системи ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л. Г.), відділу професійної орієнтації Державного центру зайнятості (Авдєєв Л. Г.), які беруть участь у видачі ліцензій у встановленому порядку:

2.1. Подати зазначені Інструкції в п'ятиденний термін на Державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

2.2. Довести до відома працівників відділів Ліцензійної палати та Державного центру зайнятості, центрів зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення і Інструкцію про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із профорієнтацією населення та контроль за їх дотриманням.

3. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної палати (Корнійчук В. Г.) передбачити у планах-графіках роботи перевірки додержання порядку надання Державним центром зайнятості спеціальних дозволів (ліцензій).

4. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру Ліцензійної палати (Небильцов В. Я.) забезпечити щомісячно включення інформації про видачу ліцензій Державним центром зайнятості до Єдиного державного ліцензійного реєстру.

5. Видачу ліцензій на здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із профорієнтацією населення покласти на відділ професійної орієнтації (Авдєєв Л. Г.) та відділ трудової міграції, переселення сімей та ліцензування (Пазенко В. В.) Державного центру зайнятості.

6. Відділу трудової міграції, переселення сімей і ліцензування Державного центру зайнятості (Пазенко В. В.) вести облік виданих ліцензій та подавати відповідну інформацію Ліцензійній палаті у встановленому порядку.

7. Заступнику директора Державного центру зайнятості Богданову В. П. забезпечити публікації Інструкцій в засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Ліцензійної палати Третьякова С. І. і заступника директора Державного центру зайнятості Василенко П. М.

 

 

Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати

 
В. І. Маринін

Директор Державного
центру зайнятості 

 
В. Г. Лук'яненко 

ПОГОДЖЕНО:   

 

Заступник Голови
Антимонопольного комітету 

  
О. І. Мельниченко 

Заступник Міністра праці України 

А. П. Сорокін 

Заступник Міністра у справах
молоді і спорту України 

 
Є. А. Ясинський 

Перший заступник
Міністра освіти України   

 
В. О. Зайчук 

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України 

 
А. М. Сердюк 

В. о. заступника Міністра
оборони по озброєнню -
начальника озброєння
Збройних Сил України,
генерал-лейтенант   

 
 
 
 
Л. Гнатенко 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, Державного центру зайнятості Міністерства праці України 
від 15 серпня 1996 р. N ЛП-27/52

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 вересня 1996 р. за N 499/1524  

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ (ЛІЦЕНЗІЙ) НА НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРОФОРІЄНТАЦІЄЮ НАСЕЛЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво" від 22 грудня 1995 року N 497/95-ВР, постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. N 316 "Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 27 березня 1996 р. N 358 "Про внесення доповнень до Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня 1995 р. N 618 "Питання Ліцензійної палати при Міністерстві економіки".

Ця Інструкція погоджена з Міністерством праці, Міністерством освіти, Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони, Антимонопольним комітетом.

1.2. Інструкція встановлює порядок видачі, продовження, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів (ліцензій) на право надання профорієнтаційних послуг населенню.

Метою ліцензування є забезпечення прав і законних інтересів громадян на вільний вибір професійної діяльності, створення рівних можливостей для суб'єктів підприємницької діяльності на ринку праці країни, підвищення якості профорієнтаційних послуг.

1.3. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність, пов'язану із профорієнтацією населення, дотримуються основних елементів, виконують роботу пов'язану з професійною інформацією, професійною консультацією, професійним добором, професійним відбором та професійною адаптацією, незалежно від їх організаційних форм власності.

1.4. Видача спеціального дозволу (ліцензії) здійснюється Державним центром зайнятості Мінпраці України в порядку, встановленому цією Інструкцією.

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

2.1. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності встановленої форми (додаток N 1).

До заяви додаються:

підприємцем-громадянином - копії документів про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення цієї діяльності;

підприємцем-юридичною особою - копії засновницьких документів;

копію документа про наявність приміщення з додатком рішення санепідемстанції про можливість праці людей у даному приміщенні.

Копії відповідних документів мають бути завірені у встановленому порядку.

Документ про внесення відповідної плати подається після прийняття рішення про видачу ліцензії.

2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за достовірність та повноту даних, що повідомляються органу ліцензування в порядку, встановленому законодавством України.

2.3. Якщо протягом терміну дії ліцензії відбудуться зміни у відомостях, зазначених у заяві та додатках до неї, суб'єкт підприємницької діяльності повинен у тижневий строк письмово проінформувати про це Державний центр зайнятості Мінпраці України.

У випадках, коли такі зміни вимагають внесення змін ліцензії, необхідні документи подаються в порядку, встановленому цією Інструкцією.

У випадках втрати, крадіжки або пошкодження нова ліцензія видається на загальних підставах, у порядку, встановленому для її отримання.

2.4. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її отримання.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Державний центр зайнятості, до якого надійшла заява на отримання ліцензії, приймає її до розгляду, реєструє і перевіряє достовірність документів.

3.2. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Державним центром зайнятості Мінпраці України в термін не пізніше 30 днів з дня реєстрації заяви та необхідних документів.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані підстави відмови.

3.3. У видачі ліцензії може бути відмовлено, якщо подані документи містять недостовірні дані або не відповідають вимогам чинного законодавства та цієї Інструкції.

4. ЛІЦЕНЗІЯ

4.1. Ліцензія оформлюється на бланку встановленої форми (додаток N 2).

4.2. У ліцензії зазначається найменування органу, що її видав, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання громадянина-підприємця або найменування і місцезнаходження юридичної особи, вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце її здійснення, особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності, номер реєстрації ліцензії, дата її видачі, термін дії.

Ліцензія підписується відповідальною за видачу ліцензій посадовою особою і засвідчується печаткою Державного центру зайнятості Мінпраці України.

4.3. Термін дії ліцензії - 3 роки.

4.4. За видачу ліцензії стягується плата у розмірі, встановленому згідно з чинним законодавством. З громадян-підприємців - у розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян; з юридичних осіб - у розмірі дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Уся сума плати зараховується до Державного бюджету України.

4.5. Після припинення суб'єктом підприємництва своєї діяльності надана ліцензія втрачає силу.

5. ЗУПИНЕННЯ АБО АНУЛЮВАННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

5.1. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення діяльності, Державний центр зайнятості Мінпраці України або Ліцензійна палата при Мінекономіки може дати розпорядження про усунення порушень чи зупинити дію ліцензії на визначений термін або до усунення цих порушень.

5.2. У разі повторного або грубого порушення умов і правил здійснення підприємницької діяльності, ліцензія може бути анульована за рішенням Державного центру зайнятості Мінпраці України або Ліцензійної палати при Мінекономіки.

5.3. Рішення про зупинення дії ліцензії або анулювання може бути оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності до суду або арбітражного суду.

6. ОБЛІК СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Облік суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали ліцензії, здійснюється Державним центром зайнятості Мінпраці України у Книзі обліку ліцензій за встановленою формою (додаток N 3).

6.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться Державним центром зайнятості в облікових справах окремо по кожному суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійний номер, що складається з порядкового номера та номера виданої ліцензії.

6.3. Облікова справа складається з матеріалів, які стали підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення та інші документи про діяльність.

6.4. У випадках припинення підприємцем зазначеної діяльності, закінчення строку дії ліцензії (якщо він не продовжений), анулювання ліцензії (по закінченні строку для оскарження цього рішення у судовому порядку) - матеріали облікових справ передаються на зберігання у встановленому законодавством порядку.

6.5. Інформація про видані ліцензії надається щомісячно до Ліцензійної палати (відділ ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру) на бланках або технічних носіях у формі реєстраційної картки (додаток N 4). Інформація про зміни в показниках реєстраційної картки надається до Ліцензійної палати згідно з додатком N 5. До Реєстру надсилається також інформація про анульовані ліцензії з продовженим терміном дії.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення 

ЗАЯВА
на отримання ліцензії

Заявник__________________________________________________________
    найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
_________________________________________________________________
  батькові громадянина-підприємця, паспортні дані (серія,
_________________________________________________________________
     номер, коли і ким виданий, місце проживання)
 
Адреса юридичної особи___________________________________________
 
Зареєстрований в_________________________________________________
              місце та орган реєстрації
 
Реєстраційне свідоцтво N_________ від "____"______________199 р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ :_____________:
Розрахунковий рахунок N________________ в________________________
_________________________________________________________________
          найменування кредитної установи
_________________________________________________________________
 
Валютний рахунок N________________ в_____________________________
_________________________________________________________________
          найменування кредитної установи
 
В особі_________________________________________________________
     прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника - для
_________________________________________________________________
            юридичної особи
 
просить видати ліцензію на здійснення такого виду діяльності:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
 
Адреса здійснення підприємницької діяльності_____________________
_________________________________________________________________
 

З умовами і вимогами ліцензування даних видів послуг, а також правилами і положеннями, що регулюють здійснення відповідного виду діяльності, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів,
що додаються до заяви
на отримання ліцензії

1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
 
 
 
 
Підпис заявника _________________________________________________
           прізвище, ім'я та по батькові, посада
 
"_____"__________________199 р.
 
 
Матеріали перевірені і прийняті "_____"__________________199 р.
 
Підпис особи, що прийняла заяву _________________________________
                 прізвище, ім'я та по батькові,
                        посада
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення 


 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ УКРАЇНИ

 Ліцензія N 0000
 
Видана __________________________________________________________
     повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та
_________________________________________________________________
    по батькові фізичної особи, адреса її проживання
_________________________________________________________________
        місце знаходження юридичної особи
 
на виконання діяльності__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Місце здійснення діяльності______________________________________
_________________________________________________________________
 
Особливі умови та правила здійснення діяльності__________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Реєстраційний номер______________________________________________
Дата видачі______________________________________________________
Термін дії_______________________________________________________
 
 
____________________   ______________   ____________________
   посада         підпис      ініціали, прізвище
 
Печатка
органу ліцензування
 
Продовжено до_______________________
 
___________________    ______________   ____________________
   посада         підпис      ініціали, прізвище
 
Печатка
органу ліцензування
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення   

КНИГА
обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької діяльності

Реєстраційний номер

Дата подачі заяви

Повне найменування суб'єкта підприємницької діяльності,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ або громадянина- підприємця

Прізвище, ім'я та по батькові керівника

Поштова адреса та номер телефону, факсу суб'єкта підприємницької діяльності

Форма власності

Організаційно-
правова форма господарювання

Номер ліцензії

Вид діяльності відповідно до ліцензії

Дата видачі

Термін дії ліцензії

Дата отпримання ліцензії 

Відмітка про анулювання ліцензії, продовження терміну дії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення   

Відомості,
які подаються до Ліцензійної палати

(Реєстраційна картка)

*****************************************************************
* N *                     *        *
*по- *     Найменування показника     *  Код    *
*каз-*                     *        *
*ника*                     *        *
*****************************************************************
* 1.*ЛІЦЕНЗІАР                 * * * * * * * * *
*  ************************************************************
*  *      повне найменування      *        *
*  ********************************************        *
*  ******************************************************   *
* 2.*Відомча підпорядкованість         * * * * * *   *
*  ******************************************************   *
* 3.*Область         Район       * * * * * *   *
*  ******************************************************   *
* 4.*Адреса                  *        *
*  ********************************************        *
* 5.*Відповідальний за видачу ліцензії     *        *
*  ********************************************        *
*  ********************************************        *
*  ************************************************************
*  *       Факс        Телефон *        *
*****************************************************************
* 6.*ЛІЦЕНЗІАТ                 * * * * * * * * *
*  ************************************************************
*  *       повне найменування      *        *
*  ********************************************        *
*  ********************************************        *
*  ******************************************************   *
* 7.*Відомча підпорядкованість         * * * * * *   *
*  ******************************************************   *
* 8.*Область         Район       * * * * * *   *
*  ******************************************************   *
* 9.*Адреса                  *        *
*  ************************************************************
*  *       Факс        Телефон *        *
*  ************************************************************
* 10.*Форма власності              * * *      *
*  **************************************************     *
* 11.*Організаційно-правова форма господарювання* * * *     *
*  **************************************************     *
*  ******************************************************   *
* 12.*Вид діяльності              * * * * * *   *
*  ******************************************************   *
*  ************************************************************
* 13.*Ліцензія N     від     термін дії*        *
*****************************************************************
* 14.*Картку заповнив____________________Підпис *        *
*  *        прізвище, ініціали    *        *
*****************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення 

Відомості
про внесення змін до Єдиного ліцензійного реєстру

   Ліцензіар__________________________________________________
        ___________________________ Код:_________________
 
*****************************************************************
*  Найменування, *  Ліцензія   * N та най- *      *
* ідентифікаційний ******************** менування *  Змінене *
*  код ліцензіата *  N  *  дата  * показника *  значення *
*          *    * видачі *      *      *
*****************************************************************
*     1     *  2  *  3   *   4   *   5   *
*****************************************************************
*                                *
*                                *
*                                *
*                                *
*                                *
*****************************************************************
 
Примітки: 1. Подаються у разі зміни даних, що становлять інформа-
       ційний фонд Реєстру.
     2. При скасуванні дії ліцензії у графі 5 вказується
       причина скасування.
     3. При продовженні дії ліцензії у графі 5 вказується
       новий термін дії.
 

____________ 
 

Опрос