Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности лицензий на осуществление страховой деятельности на территории Украины. Условиях и правилах ее осуществления и контроле за их соблюдением

Комитет по делам надзора за страховой деятельностью, Лицензионная палата при Минэкономики
Приказ, Инструкция от 15.07.1996 № ЛП-18/78
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням 

Наказ Ліцензійної палати
при Міністерстві економіки України,
Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
від 15 липня 1996 року N ЛП-18/78

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 1996 р. за N 451/1476

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства фінансів України
 від 16 липня 2001 року N 98/343)

Відповідно до законів України "Про страхування" і "Про підприємництво" та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316 "Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" та від 8 серпня 1995 року N 618 "Питання Ліцензійної палати при Міністерстві економіки" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території Україні. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням (додається).

2. Відділу впровадження загальнодержавної системи ліцензування Ліцензійної палати (Хоменко Л. Г.), начальнику відділу організації ліцензування і ведення справ страховиків та координації роботи регіональних управлінь (Чабану В. Д.), які розробили Інструкцію, у встановленому порядку:

2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

2.2. Довести до відома працівників відділів Ліцензійної палати та працівників Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням.

3. Загальному відділу Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (Лохматова А. П.) після державної реєстрації Інструкції в Міністерстві юстиції України забезпечити її публікацію в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Ліцензійної палати Третьякова С. І. та заступника Голови Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю Онопрієнка В. В.

5. Відділу контрольно-координаційної роботи Ліцензійної палати (Корнійчук В. Г.) передбачити у планах-графіках роботи перевірки додержання порядку надання Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення страхової діяльності.

6. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру Ліцензійної палати (Небильцов В. Я.) забезпечити щомісячне включення інформації про видачу ліцензій Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю до Єдиного державного ліцензійного реєстру.

 

 

Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати

 
В. І. Маринін

Голова Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю 

 
І. В. Яковенко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України   

 
О. І. Мельниченко   

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю
від 15 липня 1996 р. N ЛП-18/78

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 1996 р. за N 451/1476  

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. УМОВИ І ПРАВИЛА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі законів України "Про страхування", "Про підприємництво" та у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316 "Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" (з наступними змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України) та постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1995 року N 618 "Питання Ліцензійної палати при Міністерстві економіки".

1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснює Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю відповідно до ст. 38 Закону України "Про страхування".

1.3. Ліцензії на страхування (перестраховування), що здійснюється у формі обов'язкового та добровільного, видаються юридичним особам, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" в межах та з урахуванням особливостей, які передбачені Законом України "Про страхування".

1.4. Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (надалі - Укрстрахнагляд) не здійснює ліцензування діяльності, яка пов'язана з оцінкою страхових ризиків, визначенням розміру шкоди, розміру страхових відшкодувань.

2. Порядок подання та проходження документів для отримання ліцензії

2.1. Для отримання ліцензії страховик подає до місцевих органів Укрстрахнагляду документи, перелік яких передбачено цією Інструкцією.

Службові особи місцевих органів Укрстрахнагляду здійснюють попередню експертизу поданих документів та перевіряють відповідність вказаних адрес і телефонів; візують розглянуті документи у вигляді запису "Ознайомлений".

2.2. Документи страховика надходять в канцелярію безпосередньо від страховика або поштою.

2.3. Згідно з чинним законодавством рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Укрстрахнаглядом у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та необхідних документів місцевими органами управління.

2.4. За видачу ліцензії вноситься плата у розмірах, встановлених законодавством України, за кожний вид страхової діяльності.

2.5. При одержанні ліцензії страховик зобов'язаний подати до Укрстрахнагляду доручення на право отримання ліцензії та копію платіжного доручення з відміткою банку про переказ грошей на рахунок Укрстрахнагляду.

2.6. Після прийняття рішення щодо видачі юридичній особі ліцензії на здійснення страхової діяльності страховик вноситься до державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

2.7. Підставою для відмови у видачі ліцензії на проведення страхової діяльності може бути невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства України та цієї Інструкції.

Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється юридичній особі у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

3. Перелік документів, які подаються для отримання ліцензії, та вимоги до них

3.1. Перелік документів, які подаються для отримання ліцензії:

1) заява за встановленою формою (додаток N 1);

2) належним чином завірені копії документів:

- статут;

- установчий договір;

- протокол установчих зборів або рішення про створення страховика;

- свідоцтво про державну реєстрацію страховика, як суб'єкта підприємницької діяльності;

- свідоцтво про реєстрацію в державному органі статистики;

3) довідка банку, що підтверджує повністю сплачений статутний фонд страховика (у валюті України за курсом НБУ у розмірі 100 тисяч ЕКЮ), якщо внески здійснюються лише грошовими коштами. У випадках, коли статутний фонд страховика сплачений у розмірі 60% грошовими коштами, а решта іншими цінностями - подається довідка банку (для підтвердження сплати грошової частини) та акт аудиторської перевірки (для підтвердження сплати частини статутного фонду іншими цінностями);

4) баланс підприємства;

5) копія диплома керівника про вищу освіту;

6) довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик, створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю;

7) правила (умови) на кожний вид у двох примірниках;

8) економічне обгрунтування запланованої страхової (перестраховувальної) діяльності;

9) копія платіжного доручення про переказ грошей на рахунок Укрстрахнагляду;

10) інформація про учасників страховика, голову виконавчого органу та його заступників;

11) інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених Укрстрахнаглядом відповідно до ст. 38 Закону України "Про страхування".

3.2. Вимоги до документів, які подаються на ліцензування

Усі документи, що надходять до Укрстрахнагляду для отримання ліцензій відносяться до категорії документів постійного зберігання в Укрстрахнагляді і повинні надаватися в швидкозшивачі, з внутрішнім описом та пронумерованими сторінками.

Заява за встановленою формою (додаток N 1), в якій повинні бути вказані:

- найменування страховика (перестраховика) (повне та скорочене, якщо таке є);

- юридична адреса (місцезнаходження);

- форма та види страхової діяльності, щодо яких подані документи на ліцензування;

- місце здійснення страхової діяльності;

- розмір сплаченого статутного фонду;

- розрахунковий рахунок, найменування та юридична адреса банку (банків), у якому відкриті рахунки страховика.

Установчі документи

Установчі документи (статут та установчий договір) повинні містити ті види діяльності, якими дозволено займатися страховику.

Акт аудиторської перевірки страховика, у якому, зокрема, повинно бути викладено: підтвердження про розмір сплаченого страховиком статутного фонду (у розмірах, передбачених ст. 29 Закону України "Про страхування"), сплата грошової частини внесків до статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою;

Акт аудиторської перевірки засновників - довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, та загальний розмір внесків до статутного фонду страховика іншими страховиками України.

Економічне обгрунтування запланованої діяльності страховика подається у формі відповідно до додатка N 2.

Правила (умови) страхування - документ, що регулює організаційні, фінансові, правові та інші стосунки між страховиком і страхувальником при укладанні договорів конкретного виду добровільного страхування.

Аркуші правил повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою страхової компанії.

Правила можуть бути написані українською, а в разі необхідності, іншою національною мовою, відповідно до чинного законодавства України, та повинні мати суцільно пов'язаний закінчений зміст, граматично і логічно узгоджену інформацію.

Терміни, що використовуються у правилах, повинні відповідати чинному законодавству. У разі необхідності застосування невизначеного терміну - дати його тлумачення.

Не допускається у тексті правил (умов), договорів (полісів):

- подвійне тлумачення одних і тих же положень, протиріч або неузгодженостей між пунктами;

- застосування речень (фраз, оборотів), що призводять до виникнення неоднозначного змісту;

- використання законодавчо визначених термінів в іншій інтерпретації;

- використання невизначених термінів;

- порушень граматичних та синтаксичних правил, що призводять до втрати змісту;

При оформленні правил (умов) також не допускається:

- друкування різними шрифтами на різних сторінках (крім випадків виділення в тексті окремих положень);

- подання неякісних ксерокопій, які мають замарані або пробілені місця, що призводять до втрати літер та знаків припинання в тексті;

Укрстрахнагляд має право відмовити у видачі ліцензії, якщо правила та договори (поліси), що додаються до правил, не відповідають чинному законодавству, ст. ст. 15, 16 Закону України "Про страхування" та вимогам цієї Інструкції.

3.3. Перелік видів страхування, на які видаються ліцензії відповідно до поданих правил страхування:

1. Страхування життя

2. Страхування від нещасних випадків

3. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

4. Страхування здоров'я на випадок хвороби

5. Страхування залізничного транспорту

6. Страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту)

7. Страхування повітряного транспорту

8. Страхування водного транспорту (морського, внутрішнього транспорту та інших видів водного транспорту)

9. Страхування вантажів та багажу

10. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

11. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

12. Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

13. Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

14. Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена видами 11, 12, 13)

15. Страхування кредитів

16. Страхування інвестицій

17. Страхування фінансових ризиків

18. Страхування судових витрат

19. Страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій

20. Страхування майна (інших, ніж передбачені видами 5, 6, 7, 8, 9, 10)

4. Ліцензія

4.1. Ліцензія на проведення страхової діяльності є документом, що підтверджує право її власника на проведення конкретних видів страхування (перестраховування), передбачених статтею 4 Закону України "Про страхування" та пункту 3.3 цієї Інструкції, при додержанні ними правил здійснення страхової діяльності.

4.2. Ліцензія видається за встановленою формою. Вона має такі реквізити:

- номер ліцензії;

- найменування органу, що її видав (Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю);

- найменування страховика (повне та скорочене, якщо таке є);

- юридичну адресу (місцезнаходження);

- найменування форми та виду (видів) страхування, на проведення яких видається ліцензія;

- місце здійснення страхової діяльності;

- особливі умови здійснення страхової діяльності конкретного виду страхування;

- термін дії ліцензії;

- дату видачі;

- підпис Голови Комітету або його заступника;

- гербову печатку.

4.3. Номер ліцензії складається з двох або трьох частин-цифр, які відокремлюються косою рискою та тире:

- порядковий номер єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків);

- номер, призначений Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю;

- порядковий номер ліцензії на ті види страхування, які не були включені до заяви на отримання ліцензії при реєстрації юридичної особи як страховика (перестраховика).

Наприклад:

N 7, N 7/0-1, N 21/3 або N 19/1-1

5. Умови і правила здійснення страхової діяльності

5.1. Страховики (перестраховики) України здійснюють страхову діяльність відповідно до умов і правил, визначених ст. ст. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 41 Закону України "Про страхування".

6. Особливі умови здійснення страхової діяльності

6.1. Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатись іншими видами страхування.

Страховики, які отримали ліцензію на право здійснення страхування життя та інших видів страхування до набуття чинності Закону України "Про страхування", повинні визначитись із своєю подальшою спеціалізацією та подати в Укрстрахнагляд заяву і документи для видачі нової ліцензії.

Ліцензії, що видані до набуття чинності Закону України "Про страхування", анулюються, та анулюються номери цих ліцензій у державному реєстрі страховиків (перестраховиків).

6.2. Обов'язкове страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у Закон України "Про страхування".

Форми типового договору, порядок проведення і особливі умови ліцензування обов'язкового страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Ліцензування обов'язкових видів страхування здійснюється, якщо законодавчими актами України не передбачено право на їх проведення конкретним страховиком.

7. Контроль за страховою діяльністю, на здійснення якої видані ліцензії. Порядок надання припису, обмеження, зупинення та відкликання ліцензій на проведення страхової діяльності та вилучення з Єдиного державного реєстру страховиків

7.1. На підставі повноважень, визначених ст. 37 Закону України "Про страхування" від 05.03.96 N 85/96-ВР та п. 5 Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.94 N 166, у випадках порушення вимог чинного законодавства Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право:

- надати припис;

- обмежити чи зупинити дію ліцензій страховиків до усунення виявлених порушень;

- звернутися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у випадках, передбачених ст. 8 Закону України "Про підприємництво".

7.2. У разі порушення підприємцем (страховиком (перестраховиком) зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення страхової діяльності Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України або Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю може дати розпорядження про усунення порушень чи зупинити її дію на визначений термін або до усунення цих порушень.

7.3. У разі повторного або грубого порушення правил здійснення страхової діяльності ліцензія може бути анульована за рішенням Ліцензійної палати при Мінекономіки або Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.

7.4. Припис передбачає:

- письмову вказівку Укрстрахнагляду та його місцевих органів страховику (перестраховику) про порушення чинного законодавства, які виявлені під час перевірок.

Невиконання вимог припису є підставою для обмеження чи зупинення дії ліцензії.

7.5. Обмеження дії ліцензії передбачає:

заборону страховику укладання нових договорів лише за окремими видами страхування на визначений термін, при умові усунення за даний термін виявлених порушень законодавства про страхування;

заборону продовження на новий термін діючих договорів страхування (перестрахування) та додаткових угод до них за окремими видами страхування до усунення виявлених порушень законодавства про страхування.

7.6. Зупинення дії ліцензії передбачає заборону укладання нових договорів та продовження на новий термін діючих договорів страхування (перестрахування) за всіма видами страхової діяльності, на які видана ліцензія на визначений термін при умові усунення виявлених порушень законодавства про страхування.

7.7. Обмеження та зупинення дії ліцензії відбувається у формі заборони страхової діяльності на конкретний період, визначений наказом Комітету, або заборони діяльності страховика без визначеного періоду обмеження чи зупинення дії ліцензії, до усунення ним порушень законодавства про страхування.

7.8. Відкликання ліцензії означає заборону на проведення страхової діяльності. Страховик, у якого відкликана ліцензія, вилучається з Державного реєстру страховиків (перестраховиків).

7.9. Рішення про обмеження, зупинення або відкликання ліцензії приймається Укрстрахнаглядом та доводиться до страховика (перестраховика) наказом.

7.10. Незалежно від того, які заходи впливу застосовані до страховика (перестраховика) у разі порушення ним норм чинного страхового законодавства, він зобов'язаний продовжувати виконання взятих на себе зобов'язань за договорами страхування (перестрахування).

7.11. Підставою для прийняття рішення про відкликання ліцензії є:

- невиконання вимог Укрстрахнагляду щодо усунення порушень законодавства про страхування, на підставі яких було прийняте рішення про обмеження чи зупинення дії ліцензії;

- рішення суду, яке встановлює заборону діяльності страховика;

- встановлення фактів подання недостовірної інформації в документах, які були підставою для видання ліцензії;

- закінчення терміну дії ліцензії;

- прохання страхової компанії про відкликання ліцензії в зв'язку із визначенням своєї спеціалізації;

- неповідомлення в 10-денний термін Укрстрахнагляд про місцезнаходження або зміну юридичної адреси (відповідно до статутних документів) страховика;

- інші підстави, які передбачені чинним законодавством України та нормативними актами Укрстрахнагляду.

7.12. Наказ Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю про відкликання ліцензії та вилучення з державного реєстру страховиків (перестраховиків) доводиться до відома страховика, опубліковується в пресі та здійснюється відповідний запис в державному реєстрі страховиків (перестраховиків) України про його вилучення з державного реєстру.

7.13. Рішення про зупинення дії ліцензії та її анулювання може бути оскаржено підприємцем (страховиком (перестраховиком) до суду або арбітражного суду.

7.14. Відкликану ліцензію страховик зобов'язаний в 10-денний строк повернути до місцевих органів Укрстрахнагляду або в Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю.

8. Обмін бланка ліцензії

Підставою для обміну бланка ліцензії є заява страховика про:

- зміну назви страховика (при умові правонаступництва, що підтверджено статутними документами);

- зміну юридичної адреси, підтверджену реєстраційними документами;

При цьому бланк ліцензії обмінюється на новий з урахуванням внесених змін, з тим же номером ліцензії.

9. Поновлення дії ліцензії

9.1. При усуненні страховиком порушень, визначених наказом про обмеження чи зупинення страхової діяльності, Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право відновити дію ліцензії.

9.2. Після відкликання ліцензії та вилучення з державного реєстру страховиків (перестраховиків) заява даного суб'єкта підприємницької діяльності на отримання ліцензії на право здійснення страхової діяльності розглядається на загальних умовах відповідно до вимог цієї Інструкції.

10. Про надання інформації до Єдиного ліцензійного реєстру в Ліцензійну палату

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю надає щомісячно інформацію до Єдиного ліцензійного реєстру в Ліцензійну палату на бланках або технічних носіях у формі реєстраційної картки (додаток N 3). Інформація про зміни в показниках реєстраційної картки подається до Ліцензійної палати згідно з додатком (додаток N 4).

До Єдиного ліцензійного реєстру надсилається також інформація про анульовані ліцензії.

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням

 

 
 

Комітет у справах нагляду
за страховою діяльністю

ЗАЯВА
на видачу ліцензії на проведення страхової діяльності

Найменування страховика
(перестраховика) ________________________________________________
_________________________________________________________________
        (повне та скорочене, якщо таке є)
_________________________________________________________________
  (телефон)       (телекс)        (телефакс)
 
   Просимо видати ліцензію на здійснення страхової діяльності у
формі добровільного (обов'язкового) страхування на:
_________________________________________________________________
  (види страхової діяльності, на які представлені документи)
_________________________________________________________________
Адміністративно-територіальні межі діяльності ___________________
                        (місто, район,
_________________________________________________________________
   область, Автономна Республіка Крим, в межах України)
 
Розмір сплаченого статутного фонду ______________________________
________________________________________________________ млн.крб.
 
Найменування та юридична адреса банку (банків), у якому відкриті
рахунки _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
 
"____"___________199_р.    Підпис страховика ________________
                          (Прізвище)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Умови і правила її здійснення та
контроль за їх дотриманням

Економічне обгрунтування
запланованої діяльності страховика повинно містити наступні частини

1. Загальну характеристику страховика, - повне та скорочене найменування, коли і де проведена реєстрація і перереєстрації, юридична адреса та фактичне місце знаходження, інформацію про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у тому числі кваліфікованим персоналом, напрямки (форма, види, місце) його діяльності.

2. Огляд стану страхового ринку в регіонах і сферах діяльності страхової компанії (з оцінкою загальної кількості об'єктів страхування, конкурентності страхового середовища, сегментів ринку, що планує охопити страхова компанія, інших характеристик стану і перспектив страхового ринку, які зумовлюють вибір видів діяльності страхової компанії).

3. Види діяльності страхової компанії (з приведенням основних особливих характеристик страхового продукту компанії).

4. Стратегію маркетингу (визначення кількості об'єктів, що підлягає страхуванню поквартально, і заходи просування на ринок страхового продукту компанії).

5. Організаційну структуру страховика та її розвиток.

Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страхової компанії, що передбачає наявність відповідних структур в складі компанії, або укладені відповідні угоди на юридичне та аудиторське обслуговування.

6. План функціонування страхової компанії, де складено прогноз розвитку страхових операцій на 3 або більше років, де визначені на перший рік поквартально за видами страхування середні страхові суми окремих об'єктів страхування, середній розмір тарифів, вираховані середні страхові платежі і обчислена кількість зібраних страхових платежів, а також сума страхових виплат, максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування.

Дані зводяться до таблиці 1

Прогноз розвитку страхових операцій на 1996 - 1998 рр.

*****************************************************************
*Види *Кіль-*Тариф,*Середня*Середній*Сума *Норма-*Сума *Макси- *
*стра-*кість* %  *страхо-*страхо- *стра- *тив  *стра-*мальна *
*ху- *дого-*   *ва су- *вий пла-*хових *виплат*хових*відпо- *
*вання*ворів*   *ма,  *тіж,  *внес- *за да-*вип- *відаль-*
*   *   *   *млн.  *млн.крб.*ків за*ним  *лат, *ність *
*   *   *   *крб.  *    *квар- *видом *млн. *за ок- *
*   *   *   *    *    *тал, *стра- *крб. *ремим *
*   *   *   *    *    *млн. *хуван-*   *об'єк- *
*   *   *   *    *    *крб. *ня, % *   *том  *
*   *   *   *    *    *   *   *   *страху-*
*   *   *   *    *    *   *   *   *вання, *
*   *   *   *    *    *   *   *   *млн.  *
*   *   *   *    *    *   *   *   *крб.  *
*****************************************************************
* 1 * 2 * 3  *  4  *  5  * 6  * 7  * 8 *  9  *
*****************************************************************
 

7. Оцінку платоспроможності та ризиків страхової компанії на кінець кожного календарного року і підходи до перестрахування (з розрахунком нормативного запасу платоспроможності і коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ступеня ймовірності дефіциту коштів страхової компанії).

8. Фінансовий план не менше ніж на 3 роки, де поквартально на перший рік і далі на кожний рік вказано:

- розмір власних грошових коштів;

- кількість договорів (по особистому страхуванню - кількість застрахованих);

- сума страхових внесків;

- сума страхових виплат;

- розмір створюваних технічних (математичних) резервів (технічні резерви приймаються рівними обсягам незароблених страхових премій);

- витрати на проведення страхової діяльності, в тому числі комісійну винагороду агентам (брокерам), і за перестрахування;

- розмір прибутку, що очікується, в тому числі:

- розмір вільних резервів;

- чистий прибуток.

Базовими даними для складання фінансового плану є дані з таблиці 1.

Фінансовий план зводиться до таблиці 2

***********************************************************************************
*Види *Розмір*Кількість*Сукупна * Сума *Розмір *Витрати *Розмір *Розмір *Чистий *
*стра-*влас- *договорів*сума  *стра- *техніч-*на про- *прибут-*вільних *прибуток*
*ху- *них  *страху- *надход- *хових *них  *ведення *ку, що *резервів*млн.крб.*
*вання*коштів*вання (по*жень  *виплат*(мате- *страхо- *очіку- *млн.крб.*    *
*   *(нетто*особисто-*страхо- *млн. *матич- *вої ді- *ється, *    *    *
*   *- ак- *му стра- *вих пла-*крб. *них)  *яльності*млн.  *    *    *
*   *тиви),*хуванню *тежів, *   *резер- *млн.крб.*крб.  *    *    *
*   *млн. *кількість*млн.крб.*   *вів,  *    *    *    *    *
*   *крб. *застрахо-*    *   *млн.  *    *    *    *    *
*   *   *ваних)  *    *   *крб.  *    *    *    *    *
***********************************************************************************
* 1 * 2  *  3  *  4  * 5  *  6  *  7  *  8  *  9  *  10  *
***********************************************************************************
 

9. Баланс доходів і витрат страхової компанії (не менше ніж 3 роки), за формою таблиці 3:

*****************************************************************
*             * кв. * кв. * кв. * кв. *за рік*за рік*
*****************************************************************
* ДОХОДИ (НАДХОДЖЕННЯ)  *   *   *   *   *   *   *
*             *   *   *   *   *   *   *
* Сукупна сума страхових *   *   *   *   *   *   *
*платежів         *   *   *   *   *   *   *
* Новий капітал     *   *   *   *   *   *   *
* Кредити        *   *   *   *   *   *   *
* Доходи від розміщення *   *   *   *   *   *   *
*активів         *   *   *   *   *   *   *
* Продаж активів     *   *   *   *   *   *   *
* Інші доходи      *   *   *   *   *   *   *
* ВСЬОГО доходів     *   *   *   *   *   *   *
*****************************************************************
* ВИТРАТИ (ПЛАТЕЖІ)   *   *   *   *   *   *   *
* Страхові виплати    *   *   *   *   *   *   *
* Страхові резерви, в  *   *   *   *   *   *   *
*т.ч. технічні резерви  *   *   *   *   *   *   *
* Комісійна винагорода за*   *   *   *   *   *   *
*розміщення страхових по- *   *   *   *   *   *   *
*лісів          *   *   *   *   *   *   *
* Оренда чи утримання  *   *   *   *   *   *   *
*будівель         *   *   *   *   *   *   *
* Транспорт і зв'язок  *   *   *   *   *   *   *
* Сервіс (послуги)    *   *   *   *   *   *   *
* Розрахунки з банками  *   *   *   *   *   *   *
* Реклама        *   *   *   *   *   *   *
* Зарплата        *   *   *   *   *   *   *
* Нарахування на зарплату*   *   *   *   *   *   *
* Податки        *   *   *   *   *   *   *
* Дивіденди       *   *   *   *   *   *   *
* Придбання чи оренда  *   *   *   *   *   *   *
*обладнання        *   *   *   *   *   *   *
* ВСЬОГО витрат     *   *   *   *   *   *   *
*****************************************************************
* Балансовий показник  *   *   *   *   *   *   *
*    (+\-)       *   *   *   *   *   *   *
*****************************************************************
 

10. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу і кредитів).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Умови і правила її здійснення та
контроль за їх дотриманням

Відомості,
які подаються до Ліцензійної палати

(Реєстраційна картка)

*****************************************************************
* N *    Найменування показника       *   Код    *
*по-*                      *        *
*ка-*                      *        *
*зни*                      *        *
*ка *                      *        *
*****************************************************************
*1. *ЛІЦЕНЗІАР                 * * * * * * * * *
*  *************************************************************
*  *      повне найменування       *        *
*  *                      *        *
*  *********************************************        *
*  *******************************************************   *
*2. *Відомча підпорядкованість         * * * * * *   *
*  *******************************************************   *
*3. *Область          Район      * * * * * *   *
*  *******************************************************   *
*4. *Адреса                   *        *
*  *********************************************        *
*5. *Відповідальний за видачу ліцензії     *        *
*  *********************************************        *
*  *********************************************        *
*  *************************************************************
*  *          Факс    Телефон  *        *
*****************************************************************
*6. *ЛІЦЕНЗІАТ                 * * * * * * * * *
*  *************************************************************
*  *      Повне найменування       *        *
*  *********************************************        *
*  *********************************************        *
*  *******************************************************   *
*7. *Відомча підпорядкованість         * * * * * *   *
*  *******************************************************   *
*8. *Область          Район      * * * * * *   *
*  *******************************************************   *
*9. *Адреса                   *        *
*  *************************************************************
*  *          Факс    Телефон  *        *
*  *************************************************************
*10.*Форма власності              * * *      *
*  ***************************************************     *
*11.*Організаційно-правова форма господарювання * * * *     *
*  ***************************************************     *
*  *                      *        *
*  *******************************************************   *
*12.*Вид діяльності               * * * * * *   *
*  *******************************************************   *
*  *                      *        *
*  *************************************************************
*13.*Ліцензія N       від    термін дії*        *
*****************************************************************
*14.*Картку заповнив ____________________Підпис *        *
*  *         прізвище, ініціали    *        *
*****************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України.
Умови і правила її здійснення та
контроль за їх дотриманням

 

 

 

Відомості
про внесення змін до Єдиного ліцензійного реєстру

Ліцензіар: _____________________________________________________
      __________________________Код________________________
 
*****************************************************************
*        *   Ліцензія    *N та найме-*Змінене   *
*Найменування,  ***********************нування  *значення  *
*ідентифікаційний*   N  *  дата  *показника *      *
*код ліцензіата *     * видачі *      *      *
*****************************************************************
*    1    *  2   *  3   *   4   *   5   *
*****************************************************************
 
Примітки: 1. Подаються у разі зміни даних, що становлять інформа-
       ційний фонд Реєстру.
     2. При скасуванні дії ліцензії у графі 5 вказується
       причина скасування.
     3. При продовженні дії ліцензії у графі 5 вказується
       новий термін дії.
 

____________ 

Опрос