Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению и содержания проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников

Минэкобезопасности
Приказ, Инструкция от 18.07.1996 № 76
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України
від 18 липня 1996 року N 76

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 1996 р. за N 442/1467

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 27 травня 2002 року N 198)

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та для впорядкування робіт по розробці проектів нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, що додається.

2. Управлінню регулювання природокористування (Горбунов В.) та Управлінню справами (Даниляк О.) забезпечити розсилку Інструкції органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України на місцях.

3. Керівникам органів Мінекобезпеки України на місцях забезпечити додержання вимог зазначеної Інструкції.

4. Вважати такими, що не застосовуються в Україні, Рекомендації по оформленню та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів в атмосферу (ГДВ) для підприємств, Державний комітет СРСР по охороні природи, М. 1989 р.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мовчана Я. І.

 

 

Перший заступник Міністра

В. Я. Шевчук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Головний державний
санітарний лікар України -
перший заступник Міністра МОЗ України 

 
 
В. Ф. Марієвський 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
від 18 липня 1996 р. N 76

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 серпня 1996 р. за N 442/1467  

ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ ПРОЕКТУ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст. 8 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" підприємствами, установами та організаціями розробляються проекти нормативів гранично допустимих викидів (далі - ГДВ) забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

1.2. Інструкція щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел (далі - Інструкція) визначає необхідний об'єм і форму представлення проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

1.3. Проект нормативів ГДВ є основним документом, в складі якого затверджуються нормативи ГДВ і заходи по їх досягненню.

1.4. Нормативи ГДВ встановлюються на 5 років. У випадку необхідності корегування нормативів ГДВ по одній із речовин або встановлення нормативів на речовини, які їх не мають, нормативи гранично допустимих викидів розробляються згідно з встановленим порядком і оформляються у вигляді додатка до раніше затвердженого проекту.

Облік затверджених, перезатверджених проектів нормативів ГДВ, внесених до них змін і доповнень проводиться у відповідності з додатком N 1 до цієї Інструкції.

1.5. Якщо підприємство розташоване на двох або більше виробничих майданчиках, то проект нормативів ГДВ розробляється підприємством по кожному виробничому майданчику окремо. Розрахунок концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, які містяться у викидах підприємств, виконується окремо для кожного із них.

1.6. Основні терміни та їх визначення

1.6.1. Забруднююча (атмосферне повітря) речовина - будь яка речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить до атмосферного повітря і може прямо або опосередковано діяти на навколишнє природне середовище і здоров'я людини.

1.6.2. Викид (емісія) - надходження забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду.

1.6.3. Потужність викиду забруднюючої речовини - кількість забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря за одиницю часу.

1.6.4. Джерело викиду (забруднюючої речовини) - об'єкт, підприємство, цех, агрегат, устаткування та інше, з якого надходить і розповсюджується в атмосферному повітрі забруднююча речовина.

1.6.5. Стаціонарне джерело викиду забруднюючої речовини - джерело викиду, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.6.6. Пересувне джерело викиду забруднюючої речовини - джерело викиду, що змінює протягом певного часу свої просторові координати.

1.6.7. Виробничий контроль (в галузі охорони атмосферного повітря) - контроль за виконанням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря, що здійснюється підприємствами, установами, організаціями в процесі їх господарської діяльності.

1.6.8. Організований викид - промисловий викид, який надходить в атмосферне повітря через спеціально споруджені газоходи, труби, повітроводи.

1.6.9. Неорганізований викид - промисловий викид, який надходить в атмосферне повітря у вигляді ненаправлених потоків газопилової суміші в результаті порушення герметичності обладнання, відсутності або незадовільної роботи обладнання по відсосу газопилової суміші в місцях перевантаження, вивантаження або зберігання продукту.

1.6.10. Тимчасово погоджений викид - гранична кількість забруднюючих речовин, встановлена для підприємства на відповідний строк до досягнення ГДВ з врахуванням впровадження повітроохоронних заходів і на рівні викидів підприємств аналогічних по потужності і технологічних процесах.

1.6.11. Залповий викид - (менше 20 хв.) викид забруднюючих речовин, пов'язаний з певними технологічними операціями (завантаженням, вивантаженням, скиданням надлишкового тиску тощо).

1.6.12. Санітарно-захисна зона - спеціально організована територія, яка встановлюється від джерела шкідливості (в тому числі від джерела забруднення атмосфери) до межі жилої забудови, ділянок оздоровчих установ, місць відпочинку, садівницьких товариств та інших прирівнених до них об'єктів.

1.6.13. Гранично допустима концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі (ГДК) - віднесена до визначеного часу максимальна концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі, яка при періодичному впливі або постійному впливі на людину та навколишнє природне середовище не справляє на них шкідливої дії протягом всього життя людини, включаючи віддалені наслідки.

2. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ І ЗМІСТУ ПРОЕКТУ НОРМАТИВІВ ГДВ

Проект нормативів ГДВ складається з двох самостійних частин. Перша частина містить пояснювальну записку і табличний матеріал. Друга - розрахунки концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, які містяться у викидах підприємств, виконані на електронно-обчислювальній машині (далі - ЕОМ).

Розділи пояснювальної записки проекту нормативів ГДВ розміщуються в такій послідовності:

2.1. Титульний лист проекту нормативів ГДВ забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства (додаток N 2).

2.2. Вступна частина, в якій наводиться перелік основних документів, на підставі яких розробляється проект нормативів ГДВ; підстава для проведення робіт по нормуванню викидів на даному підприємстві наказ: його номер та ін.; назва організації, що проводить роботи по нормуванню викидів, її поштова адреса та ін.; вказуються прізвища відповідальних виконавців.

2.3. Загальні відомості про підприємство.

2.3.1. Загальні відомості про підприємство вміщують повну назву підприємства, його поштову адресу, реквізити, прізвища і телефони керівників підприємств і відповідальних працівників служб охорони природи. Кількість виробничих майданчиків, їх адреси. Взаєморозташування підприємства та об'єктів, що межують з ним - житлових масивів, промислових зон, лісів, сільськогосподарських угідь, транспортних магістралей і т. д. (таблиця 2.1 додатка N 2). 

2.3.2. На генеральний план підприємства наносяться джерела викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

2.3.3. Складається ситуаційна карта-схема, на якій вказується розміщення підприємства з нанесенням на ній меж санітарно-захисної зони, селітебної території, зон відпочинку, координатної сітки, стаціонарних постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря органів держконтролю і держнагляду, розташованих в зоні впливу підприємства, Держкомгідромету України. Ситуаційна карта-схема повинна характеризувати ситуацію зони впливу підприємства в радіусі не менш 50 висот труб найвищої труби, але не менш 2 км.

2.4. Характеристика підприємства, як джерела забруднення атмосферного повітря

2.4.1. Стисла характеристика технології виробництва і технологічного обладнання, опис продукції, яка випускається підприємством, основної вихідної сировини, витрата основного і резервного палива з точки зору забруднення атмосферного повітря. При цьому необхідно враховувати наявність у викидах усіх забруднюючих речовин, які утворюються в технологічному процесі, як на даний момент, так і на перспективу.

2.4.2. Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у атмосферне повітря, на момент проведення робіт по встановленню нормативів ГДВ (базовий рік). Надається назва забруднюючої речовини, ГДК (ОБРВ), клас небезпечності (таблиця 2.2 додатка N 2).

2.4.3. Параметри джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для розрахунку ГДВ надаються у відповідності з таблицею 2.3 додатка N 2. Код забруднюючої речовини міститься в списку "Гранично-допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин атмосферного повітря населених пунктів". Мінекобезпеки України, Київ, 1994 рік. Якщо код забруднюючої речовини відсутній, необхідно звертатись в органи Мінекобезпеки України. Враховуються організовані і неорганізовані джерела викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

2.4.4. Надається характеристика залпових викидів (таблиця 2.4 додатка N 2).

2.4.5. Характеристика газоочисного устаткування, його технічний стан і середня експлуатаційна ефективність роботи, параметри пилогазоповітряної суміші та інша інформація надається у відповідності з таблицею 2.5 додатка N 2. Для заповнення графи "код ГОУ" необхідно звернутись в органи Мінекобезпеки України. У випадку відсутності інформації про ГОУ, що існує або пропонується, необхідно описати його характеристику згідно з додатком N 4 і направити її в Мінекобезпеки України. У цьому випадку код буде встановлено органами Мінекобезпеки України.

2.4.6. Аналіз відповідності технології, яка використовується на діючих виробництвах, роботі газоочисного устаткування науково-технічному і галузевому рівню з точки зору відповідності діючим нормативам утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання.

2.4.7. Перспектива розвитку підприємства. При цьому необхідно враховувати дані про зміну продуктивності підприємства, відомості про ліквідацію виробництв, джерел викидів, будівництв нових технологічних ліній і агрегатів. Загальні відомості про основні перспективні напрямки повітроохоронних заходів, терміни проведення реконструкції, розширення і введення в дію нових виробництв, цехів та ін.

2.4.8. Обгрунтування повноти і достовірності вихідних даних (г/сек, т/рік), прийнятих для розрахунку нормативів ГДВ, проводиться з використанням матеріалів інвентаризації, еколого-технічних нормативів, технологічних регламентів, техніко-економічного аналізу прийнятих технологічних та інших заходів по охороні атмосферного повітря їх відповідності передовим вітчизняним і зарубіжним науковим, технічним і експлуатаційним досягненням за ступенем очистки, викидів на одиницю продукції та ін.

2.5. Економічні збитки від негативного впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на здоров'я людей визначається згідно з Методикою визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища України.

2.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до КД 52.04.52-85.

2.7. Організація робіт по проведенню розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, які містяться у викидах підприємств, виконаних на ЕОМ, і аналізу одержаних результатів

2.7.1. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проводяться тільки за програмами РЗА, які погоджені з Мінекобезпеки України.

Вказується найменування програм розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Приводяться метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у відповідності з таблицею 2.6 додатка N 2.

2.7.2. Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ проводиться у відповідності з додатком N 3.

Одержані результати вносяться в таблицю 3.1 додатка N 3.

2.7.3. Розмір розрахункового прямокутника повинен бути в радіусі до 50 висот найвищого джерела викиду, але не менше ніж 2 км, конкретно визначається згідно з п.2.19 ОНД-86 з кроком сітки залежно від класу підприємства, а саме:

1, 2 клас - 250 м
3 клас - 100 м
4 клас - 50 м
5 клас - 25 м

Для визначення концентрації на межі нормативної (по СH 245-71) санітарно-захисної зони або жилої забудови, яка розташована на території СЗЗ, проводиться розрахунок в точках на межі нормативної СЗЗ. При цьому за розрахункову точку приймається точка перетину нормативної СЗЗ з координатною сіткою. Крок сітки береться залежно від класу підприємства.

2.7.4. Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ проводяться:

- на існуючий період з метою визначення зони впливу джерел даного підприємства;

- на кожний етап ТПВ, який визначається органами Мінекобезпеки України при розробці загальноміських заходів щодо досягнення нормативів ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- на період досягнення нормативів ГДВ з урахуванням природоохоронних заходів по їх досягненню.

2.7.5. За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ визначається перелік джерел викидів, вклад яких в рівні забруднення в приземному шарі в будь-якій точці за межами виробничого майданчика складає більше 0,1 ГДК. Інформація надається у відповідності з таблицею 2.7 додатка N 2.

2.7.6. Побудова розрахункової санітарно-захисної зони і зіставлення її з нормативною за СH 245-71. Необхідність розрахунку СЗЗ визначається згідно п. 8.6.2 ОНД-86 та діючими Санітарними правилами по охороні атмосферного повітря населених пунктів, затвердженими заступником Міністра охорони здоров'я СРСР, Головним державним санітарним лікарем СРСР О. Н. Кондрусевим, 16.05.89 р. 

2.8. Пропозиції по нормативах гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та заходи по їх досягненню

2.8.1. Повітроохоронні заходи по досягненню нормативів ГДВ оформляються у відповідності з таблицею 2.8 додатка N 2. Надається обгрунтування реальності прийнятих технічних заходів, аналіз газоочисних та інших заходів по досягненню нормативами ГДВ передового науково-технічного рівня в країні і за кордоном.

2.8.2. Пропозиції по нормативах гранично допустимих та тимчасово погоджених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по кожному джерелу і інгредієнту оформляються у відповідності з таблицею 2.9 додатка N 2.

При цьому окремо виділяються:

- джерела викидів, вклад яких в рівні забруднення в приземному шарі в будь-якій точці за межами промплощадки складає більше 0,1 ГДК;

- джерела викидів, оснащених газоочисним устаткуванням;

- неорганізовані джерела викиду.

2.8.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря надаються по кожній забруднюючій речовині(г/с), що викидається по всіх стаціонарних джерелах, в тому числі кожним джерелом окремо. Інформація надається відповідно до таблиці 2.10 додатка N 2.

2.9. Контроль за дотриманням нормативів ГДВ на підприємстві

2.9.1. Контроль за дотриманням нормативів ГДВ на підприємстві підрозділяється на такі види:

- безпосередньо на джерелах викиду; 

- по фактичному забрудненню атмосферного повітря на спеціально вибраних контрольних точках (постах) Держкомгідромету України або постах, встановлених підприємством на межі санітарно-захисної або селітебної зони району міста, в якому розташовано підприємство, по узгодженню з Держкомгідрометом та органами Міністерства охорони здоров'я України.

2.9.2. До складу розділу по контролю за дотриманням нормативів ГДВ безпосередньо на джерелах викидів входить перелік речовин, які підлягають контролю. Приводиться перелік методик, які використовуються при контролі за додержанням встановлених нормативів викидів. Для забруднюючих речовин, для яких на час розробки нормативів ГДВ методики контролю не розроблені, організація, що розробляє нормативи ГДВ для підприємства, дає рекомендації по їх розробці.У випадку недоцільності або неможливості визначення викидів забруднюючих речовин експериментальними методами приводиться обгрунтування використання розрахункових балансових методів, питомих викидів та ін. При цьому в проекті нормативів ГДВ розробляються рекомендації по контролю за дотриманням встановлених нормативів викиду по забруднюючих речовинах для основних джерел викиду. План-графік контролю за дотриманням нормативів ГДВ (ТПВ) на джерелах викидів і в контрольних точках оформляється у відповідності з таблицею 2.11 додатка N 2. Періодичність контролю встановлюється згідно з Типовою інструкцією по організації системи контролю промислових викидів в атмосферне повітря в галузях промисловості, затверджена заступником Голови Держкомгідромету Є. І. Толстиковим, 10.06.86 р.

2.9.3. Контроль за дотриманням нормативів ГДВ по фактичному забрудненню атмосферного повітря на спеціально вибраних контрольних точках проводиться всіма підприємствами. Контрольні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин для контролю нормативів ГДВ (ТПВ) оформляються у відповідності з таблицею 2.12 додатка N 2.

2.9.4. Приводиться обгрунтування необхідності створення підрозділу по контролю за дотриманням нормативів ГДВ і відповідний для цього штат працівників.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Облік
затверджених, перезатверджених проектів нормативів ГДВ та внесених до них змін і доповнень

Таблиця 1.1 

N п/п

Дата надходження проекту нормативів ГДВ на розгляд

Дата затвердження проекту ГДВ чи повернення його на доробку

Дата затвердження змін і доповнень до проекту нормативів ГДВ

Дата видачі дозволу

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

МІНІСТЕРСТВО (ВІДОМСТВО)
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ

   "ЗАТВЕРДЖУЮ"            "ЗАТВЕРДЖУЮ"
Начальник Державного управління  Головний державний сані-
екологічної безпеки в областях,  тарний лікар області, міста,
мм. Києві та Севастополі      району
___________________________    ___________________________
дата     підпис         дата     підпис
 

ПРОЕКТ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ
ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ

 
_______________________________________
(найменування підприємства)

Посада керівника організації,
яка розробила проект нормативів
                  ________ ________
                   дата   підпис
 
 
                     Реєстраційний номер
 
              Місто - рік
 

Таблиця 2.1

Загальні відомості про підприємство

*****************************************************************
*Найменування підприємства   *                *
*               *                *
*Поштова адреса        *                *
*               *                *
*Телеграф, телетайп      *                *
*               *                *
*Прізвище керівника підприєм- *                *
*ства, телефон         *                *
*               *                *
*Прізвище відповідального   *                *
*працівника служби охорони   *                *
*навколишнього природного   *                *
*середовища, телефон      *                *
*               *                *
*Найменування організації, яка *                *
*виконує проект нормативів ГДВ,*                *
*телефон            *                *
*Прізвища відповідальних вико- *                *
*навців і співвиконавців, які *                *
*брали участь в розробці    *                *
*проекту нормативів ГДВ    *                *
*****************************************************************
 

Таблиця 2.2

Перелік
забруднюючих речовин,
які викидаються у атмосферне повітря
(базовий рік)

*****************************************************************
*   *       *       *      *        *
* N * Найменування * ГДК, м.р. *  Клас  *  Потужність  *
* п/п *  речовин  * ОБРЗ, мг/м3 * небезпеки * викиду забруд- *
*   *       *       *      * нюючих речовин *
*   *       *       *      *   т/рік   *
*****************************************************************
 

Таблиця 2.3

Параметри
джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

**************************************************************************************************
*Номер *Наймену-*Кіль- *Параметри джерел*   Координати джерела на   *Характеристика пило- *
*джерела*вання  *кість *  викиду   *     карто-схемі      *газоповітряної суміші*
*викиду *джерела *годин ***************************************************   на виході    *
*    *викиду *роботи *висота,*діаметр,*точкового або по-*другого кінця ***********************
*    *    *облад- *  м  *  м  *чаток лінійного; *лінійного,ши- *об'єм*швид-*темпера- *
*    *    *нання *    *    *центру симетрії *рина і довжина*   *кість* тура  *
*    *    *    *    *    *  площадного  * площадного  *м3/с * м/с *  С   *
**************************************************************************************************
*    *    * і * п * і * п * і * п *  х1 м  * у1 м * х2 м * у2 м *і *п *і * п* і * п *
**************************************************************************************************
*  1  *  2  * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *  9   * 10 * 11  * 12 *13*14*15*16* 17 * 18 *
**************************************************************************************************
 
******************************************************************
*Код забрудню-*Найменування*Концентрація забруднюючої*Потужність *
*ючої речовини*забруднюючої*  речовини, мг/м3   * викиду  *
*       * речовини ***************************************
*       *      *максимальна * середня  * г/с *т/рік*
******************************************************************
*       *      * і  * п  * і * п *і * п* і*п *
******************************************************************
*   19   *   20   * 21 * 22  * 23 * 24 *25*26*27*28*
******************************************************************
 
Примітка: - в таблицю вносяться фактичні параметри викидів;
     - в графу 17-18 для викидів, які мають температуру зов-
      нішнього атмосферного повітря, вноситься середня мак-
      симальна температура найспекотнішого місяця незалежно
      від часу проведення інвентаризації викидів;
     - таблиця заповнюється з урахуванням неорганізованих
      викидів.
 

Таблиця 2.4

Характеристика джерел залпових викидів

************************************************************************************************
*Номер * Код * Наймену- *Код забруд-*Викиди речовин, г/сек*Періодич-*Тривалість*Річна величина*
*джере-*джере-*вання за- *нюючої ре- *********************** ність  * викиду *залпових вики-*
*ла ви-* ла  *бруднюючої*човини   * по регла-*залповий *раз/рік *     *  дів    *
*киду *   *речовини *      * менту  * викид  *     * год, хв *       *
************************************************************************************************
* 1  * 2  *  3   *  4   *  5   *  6   *  7  *  8   *    9   *
************************************************************************************************
 

Таблиця 2.5

Характеристика газоочисного устаткування

************************************************************************************************
*N джерела вики-*Клас + * Наймену-*Забруднюючі речовини*Концентрація*Ефективність* Концентра- *
*ду на карті-  *код ГОУ*вання ГОУ*за якими проводить- * на вході в *роботи ГОУ * ція на вихо-*
*  схемі    *    *     *ся газоочистка   *  ГОУ   *      * ді із ГОУ  *
*        *    *     **********************  мг/м3  *   %   *  мг/м3   *
*        *    *     *  код   *наймену * (максималь-*      *(максималь- *
*        *    *     *      *вання  *   на)  *      *  на)   *
************************************************************************************************
*        *    *     *      *    *      *      *       *
************************************************************************************************
*   1    *  2  *  3  *  4   *  5  *   6   *   7   *   8    *
************************************************************************************************
 

Таблиця 2.6

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти,
які визначають умови розсіювання забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі

  ********************************************************
  *Найменування характеристик         *Величина *
  ********************************************************
  *Коефіцієнт, який залежить від стратифікації*     *
  *атмосфери, А                *     *
  *                      *     *
  *Коефіцієнт рельєфу місцевості       *     *
  *                      *     *
  *Середня максимальна температура зовнішнього*     *
  *повітря найбільш жаркого місяця року,   *     *
  *Т, град. С                 *     *
  *                      *     *
  *Середня температура зовнішнього повітря  *     *
  *найбільш холодного місяця (для котельних, *     *
  *які працюють за опальним графіком),    *     *
  *Т, град. С                 *     *
  *                      *     *
  *Середньорічна роза вітрів,%        *     *
  *П                     *     *
  *ПС                     *     *
  *С                     *     *
  *ПдС                    *     *
  *Пд                     *     *
  *ПдС                    *     *
  *З                     *     *
  *ПЗ                     *     *
  ********************************************************
 

Швидкість вітру (N) (за середніми багатолітніми даними), повторення перевищення якої складає 5 %, м/с

Таблиця 2.7

Перелік
джерел викидів, вклад яких в рівні забруднення
в приземному шарі атмосферного повітря
складає більше 0,1 ГДК

 ************************************************************
 * Номер джерела * Найменування *  Концентрації в   *
 *   викиду   * забруднюючої *  приземному шарі   *
 *         * речовини   *  атмосфери      *
 ************************************************************
 *         *        * в долях ГДК * мг/м3 *
 ************************************************************
 

Таблиця 2.8

Перелік
повітроохоронних заходів щодо зниження обсягів викидів
забруднюючих речовин до нормативного рівня

**********************************************************************************************************
*Номер джерела*Найменування* Термін *Найменування*Обсяг викидів* Обсяг викидів*Норматив гра*Ефективність*
*  викиду  * заходів  *виконання* речовин  *до виконання *після виконан-*нично допус-*впровадження*
*       *      *заходів *      * заходів,  * ня заходів, *тимого вики-*заходу,   *
*       *      *     *      * г/с    *  г/с    *ду, г/с  * тонн/рік  *
**********************************************************************************************************
*   2    *   3   *  4  *   5   *   6   *    7   *    8  *   9   *
**********************************************************************************************************
 

Таблиця 2.9

Пропозиції
по нормативах гранично допустимих та тимчасово погоджених
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

***********************************************************************************************
*  *    *          Нормативи викидів забруднюючих речовин       *  Рік  *
*  *    *************************************************************************досягнен-*
* N * Номер *      *      *      *      *      *  ГДВ  * ня ГДВ *
*п/п*джерела*На 199_рік *На 199_рік * На 199_рік*На 199_рік *На 199_ рік*************     *
*  *викиду *      *      *      *      *      *      *     *
*  *    ***********************************************************************************
*  *    *г/с*т/рік *г/с*т/рік *г/с*т/рік *г/с*т/рік *г/с*т/рік *г/с*т/рік *     *
*  *    *  *(оцін.)*  *(оцін.)*  *(оцін.)*  *(оцін.)*  *(оцін.)*  *(оцін.)*     *
*************************************************************************************     *
* 1 *  2  * 3 *  4  * 5 *  6  * 7* 8  * 9 * 10  *11 * 12  * 13* 14  *  15  *
***********************************************************************************************
 
              Забруднююча речовина
 
     1                        * - джерела викидів, вклад яких
     2                          в рівні забруднення в призем-
і того по речовині                      ному шарі в будь-якій точці за
              Забруднююча речовина       межами промплощадки складає
     8                          більше 0,1 ГДК;
    15                        ** - джерела викидів, які оснащені
    57                          газоочисним обладнанням;
і того по речовині                   *** - неорганізовані джерела викидів;
 
Всього по підприємству
 

Таблиця 2.10

Пропозиції
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря

      ___________________________________________ на роки __________
          (заявник та його адреса)
 
**************************************************************************************
* N * Назва *Номер *Обсяги викидів по роках (усіма стаціонарними*Гранично допустимі*
*  *речовини*джерела*джерелами, у тому числі кожним стаціонарним *   викиди,   *
*п/п*    *викиду *джерелом викидів), г/с           *    г/с    *
*  **********************************************************************************
*  *  1  *  2  *  3  * 4 * 5  *  6  *    7    *         *
**************************************************************************************
 

Таблиця 2.11

План-графік
контролю за дотриманням нормативів ГДВ (ТПВ)
на джерелах викидів і в контрольних точках

*********************************************************************************************
*Номер * Номер  *Виробництво,*Найменування*Дозволений  * Періо- *Назва  *Організація,*
*джерела*контрольної*дільниця,  *речовини,  *обсяг викидів*дичність*методики *що проводить*
*викидів* точки  *цех     *яка контро- *забруднюючої *контролю*визначен-*вимірювання *
*    *      *      *люється   * речовини  *    *ня (поси-*      *
*    *      *      *      * (ТПВ, ГДВ) *    *лання на *      *
*    *      *      *      ***************    * НД)  *      *
*    *      *      *      * мг/м3 * г/с *    *     *      *
*********************************************************************************************
*  1 *   2   *   3   *   4   *  5  * 6 *  7  *  8  *   9   *
*********************************************************************************************
 
Примітка: 1 - контрольна точка - це місце відбору проб для контролю нормативів ГДВ (ТПВ), а
       також технологічних граничних величин викидів.
     2 - в графі 8 вказується також назва і тип приладу.
 

Таблиця 2.12

Контрольні значення
приземних концентрацій забруднюючих речовин
для контролю нормативів ГДВ (ТПВ)

на __________________ 199___ рік

*************************************************************************************************
*Контрольна точка*Найменування *Методика  *Періодіч- * Еталонні розрахункові концентрації при *
******************речовини,яка *проведення *ність про-*  небезпечній швидкості вітру     *
*Номер*Координати*контролюється*контрольних*ведення  *******************************************
*   ************       *вимірів  *вимірів  *Направлення *Небезпечна  *Концентрація,*
*   * X * Y *       *      *     * вітру, 0  *швидкість, м/с* мг/м3   *
*************************************************************************************************
* 1 * 2 * 3 *   4   *  5   *  6   *   7   *   8    *   9    *
*************************************************************************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Доцільність проведення розрахунку
забруднення атмосфери на ЕОМ

         М         -   -
       ______ > Ф, Ф = 0,01 Н при Н > 10 м_,
        ГДК    Ф = 0,1  при Н < 10 м
 
де М (г/с)   - сумарне значення викиду від усіх джерел підпри-
         ємства;
  ГДК (мг/м3) - максимальна гранично допустима концентрація;
  -
  Н (м)    - середньозважена по підприємству висота джерел
         викидів.
 
   Визначення середньозваженої висоти проводиться по формулі:
 
   -   5М (  ) + 15М (   ) + 25М (   ) + ...
   Н = ************************************************-
                 М
 
     М = М (   ) + М (   ) + М (   ) +....
 
        -
  М (г/сек) і H (м)   - відповідно повний викид і його серед-
              ньозважена висота на підприємстві;
  М( ), М ( ) і т. д. - сумарні викиди підприємства в інтер-
              валах висот джерел до 10 м включно,
              11 - 20, 21 - 30 м і т. д.
 

Якщо всі джерела на підприємстві є низькими або наземними, висота викиду не перевищує 10 м (викиди можуть бути як організованими, так і неорганізованими), то H приймається рівною 5 м.

Таблиця 3.1

Коефіцієнт доцільності проведення
розрахунків розсіювання на ЕОМ

     ******************************************
     * N  *Найменування  * Доцільність  *
     *   *забруднюючої  * проведення   *
     * п/п *речовини    * розрахунків  *
     *   *        * розсіювання  *
     *   *        *  (да чи ні)  *
     *   *        *    М     *
     *   *        *  ______ > Ф  *
     *   *        *   ГДК    *
     *   *        *         *
     ******************************************
     * 1  *   2    *    3    *
     ******************************************
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Характеристика
газоочисного устаткування і технологічних заходів для зниження викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря промисловими джерелами

1. Поштові реквізити і телефон приймальної організації.

2. Повне технічне найменування газоочисного устаткування, яке розроблено або використовується організацією, або технічних заходів для зниження аспіраційних викидів забруднюючих речовин.

3. Характеристика забруднюючих речовин, по яких буде досягнуто зниження маси викидів.

4. Максимальна допустима концентрація забруднюючих речовин в аспіраційному повітрі на вході в апарат.

5. Коротка характеристика і класифікація апарата очистки або технологічного заходу (суха, мокра, електроочистка, фільтр ...).

6. Прийнята розробником і виробником позначка апарата очистки.

7. Маса, кг.

8. Габарити (довжина, ширина, висота).

9. Номінальна продуктивність по очищеному аспіраційному повітрю, м3/год .

10. Кошти установки і на який період.

11. Характеристика гідравлічного опору (формула для визначення або числове значення при номінальній продуктивності).

12. Для мокрої очистки - необхідний тиск води на вводі в апарат.

13. Характеристика ефективності роботи апарата (формула для визначення або числове значення при номінальній продуктивності).

14. Базовий і можливі види виконання (звичайні, вибуховопожежонебезпечні, корозійно стійкі).

15. Умови обмеження використання обладнання, яке рекомендується, і технологічних заходів (температура, вологість).

16. Інші особливості, які характеризують ГОУ і технічні заходи.

17. Поштові реквізити організації розробника (калькотримач).

18. Поштові реквізити організації виробника.

19. Від яких джерел виділення (технологічного обладнання) організація немає змоги знизити викиди забруднюючих речовин, з причини відсутності інформації або з інших причин.

20. Посада, прізвище, ім'я по батькові і телефони того, хто заповнює інформацію.

____________ 

Опрос