Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке наложения штрафов на граждан и должностных лиц за нарушение правил по борьбе с карантинными вредителями и болезнями растений и сорняками, а также вывоза материалов, не прошедших карантинной проверки или соответствующей обработки

Главная государственная инспекция по карантину растений Украины
Положение, Приказ от 15.05.1996 № 36
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку  

Наказ Головної державної інспекції
з карантину рослин України
від 15 травня 1996 року N 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 1996 р. за N 249/1274

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики України
 від 11 серпня 2005 року N 375)

На виконання Закону України "Про карантин рослин" та статей 105, 106 і 238-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку, що додається.

2. Заступникам Головного державного інспектора України, головним державним інспекторам Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва прийняти Положення до керівництва та виконання.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник Головної державної
інспекції з карантину рослин

 
О. М. Мовчан

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головної державної інспекції
з карантину рослин України
від 15 травня 1996 р. N 36

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 1996 р. за N 249/1274  

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК НАКЛАДАННЯ ШТРАФІВ НА ГРОМАДЯН І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО БОРОТЬБИ З КАРАНТИННИМИ ШКІДНИКАМИ І ХВОРОБАМИ РОСЛИН ТА БУР'ЯНАМИ, А ТАКОЖ ПРИ ВИВЕЗЕННІ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ПРОЙШЛИ КАРАНТИННУ ПЕРЕВІРКУ АБО ВІДПОВІДНУ ОБРОБКУ 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Це Положення визначає порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення підконтрольних і підкарантинних матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку.

1.2. Згідно з статтею 238-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення органи державної служби з карантину рослин розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку (статті 105 і 106 зазначеного Кодексу).

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1.3. Начальник Головної державної інспекції з карантину рослин України - Головний державний інспектор з карантину рослин України та його заступники - штраф на громадян до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на посадових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

1.4. Головні державні інспектори з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та їх заступники - штраф на громадян - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на посадових осіб - до сімнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

1.5. Державні інспектори з карантину рослин - штраф на громадян - до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на посадових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

2. ПОРЯДОК НАКЛАДАННЯ ШТРАФІВ

2.1. Посадова особа державної інспекції з карантину рослин при виявленні порушень законодавства про карантин рослин повинна скласти протокол відповідно до вимог статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток N 1).

2.2. Справа про порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку, розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відклик розгляду справи.

2.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення щодо порушення правил боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами або про вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку чи відповідну обробку, Головний державний інспектор з карантину рослин України, Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, державний інспектор виносить постанову по справі.

Постанова складається у двох примірниках за формою (додаток N 2). Один примірник постанови вручається громадянину або посадовій особі для сплати штрафу, другий - залишається у посадової особи органів державної служби з карантину рослин, яка прийняла постанову про накладання штрафу.

2.4. Штраф сплачується протягом 15 днів з моменту вручення постанови. В разі несплати штрафу стягнення проводиться в порядку, визначеному статтею 403 Цивільного процесуального кодексу України.

2.5. Громадянин або посадова особа має право оскаржити в десятиденний термін постанову про накладання штрафу вищестоящій посадовій особі, після чого скаргу може бути подано в районний (міський) суд, рішення якого згідно з п. 3 ст. 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення є остаточним.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку 

 ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ
 
             ПРОТОКОЛ N ____
 
  "____" __________ 199 __ р.      _____________________
                       (місце складання)
   Складено ___________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
_________________________________________________________________
           яка склала протокол)
 
в тому, що гр. __________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________
         місце роботи, дом. адреса)
 
_________________________________________________________________
    (суть порушення законодавства про карантин рослин)
 
_________________________________________________________________
        (дата, місце, характер порушення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   Факт порушення законодавства про карантин рослин
підтверджують свідки
_________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса)
_________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса)
 
   Пояснення порушника ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   Інші відомості, необхідні для вирішення справи _____________
_________________________________________________________________
 
   Протокол складено для притягнення гр. _____________________
до відповідальності згідно з ст.238-2 КпАП України
 Підпис та посада особи, що склала протокол   _____________
 
   Підпис осіб, свідків              _____________
при виявленні порушення               _____________
 
   З правами  особи,  що  притягається до адміністративної
відповідальності,  передбаченими  ст.268  КпАП   України,
ознайомлений, про розгляд справи, що відбудеться,
_________________________________________________________________
         (день, час, місце розгляду)
 
мені повідомлено ________________________________________________
           (підпис порушника)
 
 
Примітка. В разі відмови порушником  від  підпису  протоколу
     робиться запис про це в протоколі.
     При наявності свідків факт відмови підтверджується їх
     підписами.
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Положення про порядок накладання штрафів на громадян і посадових осіб за порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку 

 ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ
 
              ПОСТАНОВА
 
   про накладання  штрафу  за  порушення   встановлених
законодавством правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і
хворобами рослин та бур'янами, а також вивезення матеріалів, що
не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку
 
 
   "____" ___________ 199 __ р.  ____________________________
                   (місце прийняття постанови)
   Я, _________________________________________________________
    (Головний державний інспектор з карантину рослин України,
_________________________________________________________________
    Автономної Республіки Крим, області, міста Києва,
_________________________________________________________________
           державний інспектор)
_________________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)
 
згідно з Законом України "Про карантин рослин" провів перевірку
виконання встановлених законодавством  вимог  фітосанітарного
контролю і розпоряджень посадових осіб органів державної служби з
карантину рослин громадянином або посадовою особою (потрібне
підкреслити) ____________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, дата
_________________________________________________________________
 і місце його народження, місце роботи, серія, номер паспорта,
_________________________________________________________________
 дата його видачі, ким виданий або прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________________________
 службової особи, N і дата видачі документа, що підтверджує його
_________________________________________________________________
 повноваження,
_________________________________________________________________
назва, юридична адреса підприємства, установи, організації і т.п.
 
   Перевіркою встановлено порушення законодавства про карантин
рослин
_________________________________________________________________
           (перелік порушень),
 
   Про що складено протокол від _____ N ______
_________________________________________________________________
 
згідно зі статтями 105, 106 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, на ______________________________________________
               (прізвище, ініціали)
накладається штраф в розмірі ____________________________________
_________________________________________________________________
 (кількість мінімальних розмірів заробітної плати прописом)
_________________________________________________________________
 
   Зазначена сума штрафу перераховується до державного бюджету
розділ 12 "Збори і різні неподаткові доходи", _______ надходження
штрафних санкцій за порушення встановлених законодавством вимог
фітосанітарного контролю (символ звітності _____).
 
   Постанову одержав "___"________________ 199___ р.
 
   ________________________________________________
        (підпис, прізвище та ініціали)
 
   Складено в 2-х примірниках.
 
   Штраф сплачується протягом 15 днів з моменту  вручення
постанови,  в  разі  несплати  штраф стягується в порядку,
визначеному ст.403 Цивільного процесуального кодексу України.
   Громадянин або  посадова  особа  має право оскаржити в
десятиденний термін постанову про накладання штрафу вищестоящій
посадовій особі, після чого скаргу може бути подано в районний
(міський) суд, рішення якого згідно з п.3 ст.288 Кодексу України
про адміністративні правопорушення є остаточним.
 
 
М.П. Державний інспектор
   з карантину рослин  ________________  ____________________
               (підпис)    (прізвище, ініціали)
 

____________
 

Опрос