Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по производству электрической энергии

Национальная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики
Постановление, Условия, Правила от 08.02.1996 № 3
Утратил силу

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії 

Постанова Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України
від 8 лютого 1996 року N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 1996 р. за N 174/1199

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Національної комісії
регулювання електроенергетики України
від 7 квітня 1999 року N 483
,
 від 20 грудня 2000 року N 1215
,
 від 25 березня 2002 року N 280
,
 від 13 квітня 2006 року N 449
,
 від 8 грудня 2006 року N 1624
,
 від 25 червня 2009 року N 740
,
 від 15 липня 2010 року N 820
,
 від 9 вересня 2010 року N 1239

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29 серпня 2017 року N 1034)

(В тексті постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 березня 2002 року N 280)

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року N 213 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які були доопрацьовані з урахуванням зауважень, пропозицій та доповнень заінтересованих міністерств та відомств (додаються).

 

 

Голова Комісії

З. Буцьо

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету України по використанню ядерної енергії

 
Н. Нігматулін 

Міністр енергетики та електрифікації України 

О. М. Шеберстов 

Голова Антимонопольного комітету України 

О. Завада 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України
від 8 лютого 1996 р. N 3

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 1996 р. за N 174/1199

УМОВИ ТА ПРАВИЛА
ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

(За текстом Умов та Правил в середині речення слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Загальна ліцензована потужність" замінено словами "ліцензіат", "ліцензована діяльність", "загальна ліцензована потужність" згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 грудня 2000 року N 1215)

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики
 України від 20.12.2000 р. N 1215)

1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються чинними.

1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.4. В Умовах і Правилах вживаються такі визначення:

Встановлена потужність генеруючого підприємства  

Сума встановленої потужності енергетичних блоків (максимальної потужності блоків), як це визначено в договорах або Правилах оптового ринку електричної енергії України, що враховує всі блоки, які знаходяться у генеруючому підприємстві (в сумнівних випадках при визначенні належності блоків певній станції остаточним є рішення НКРЕ).

Генеруючий блок (генераторна установка)

Одиниця електрогенеруючого обладнання, що складається з одного або  більшої кількості генераторів, вироблення електроенергії на яких можна окремо вимірювати.

Дата анулювання ліцензії

Визначення виключено

Дата набуття чинності ліцензії

Визначення виключено

Договір між членами Оптового ринку електроенергії

Угода сторін, яка визначає мету та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, НКРЕ, Антимонопольним комітетом України.

Допоміжні засоби

Технічні та інші засоби і заходи для виробництва реактивної потужності, регулювання частоти, напруги, прискореного пуску, підтримання резерву потужності тощо, необхідні для дотримання норм надійності енергосистеми. 

Оптовий постачальник

Суб'єкт Оптового ринку електричної енергії, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між членами Оптового ринку електроенергії.

Загальна ліцензована електроенергетична потужність

Сумарна встановлена потужність електростанцій усіх Ліцензованих генеруючих підприємств (включаючи гідро- та атомні генеруючі підприємства, а також теплоелектроцентралі за винятком потужності блок-станцій). 

Ліцензіат

Суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на виробництво електричної енергії та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ. 

Ліцензована діяльність

Підприємницька діяльність з виробництва електричної енергії, на здійснення якої ліцензіат отримав право від НКРЕ. 

Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ)

Ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі Договору. 

Споріднене підприємство 

а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не  менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності; 

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності; 

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у частинах а), б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Перехресні субсидії

Переміщення доходу від реалізації виробленої електричної енергії для фінансової підтримки інших видів діяльності в межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства за рахунок іншого. Випадки, коли генеруюче підприємство, яке, згідно з договором про використання генеруючих потужностей, зобов'язане продавати електроенергію на ринку за єдиним тарифом від, можливо, декількох електростанцій, не становлять перехресних субсидій. Також перехресними субсидіями не вважаються прямі субсидії та інші кошти, які видаються компанії за рахунок державних коштів.

Постачання електроенергії за регульованим тарифом 

Визначення виключено

Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління 

Оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам. 

Власні потреби електростанцій в електричній енергії - витрати електричної енергії на задоволення потреб її виробників відповідно до методик та нормативів, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі електроенергетики.

Граничні показники - визначені в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на Оптовому ринку.

Грубе порушення Умов та Правил - одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень.

Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку.

Оптове постачання електричної енергії - купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам.

Правила Оптового ринку електричної енергії України - невід'ємна частина Договору між членами Оптового ринку електроенергії, яка визначає механізм функціонування Оптового ринку електричної енергії України, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.

Порушення Умов та Правил - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено застосування до нього санкцій.

Повторне порушення Умов та Правил - порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року вчинив його знову.

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання Оптового ринку електричної енергії - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками ОРЕ.

Цінова заявка - комерційна пропозиція виробника на виробіток електроенергії, яка надається розпоряднику системи розрахунків відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 07.04.99 р. N 483
,
 від 20.12.2000 р. N 1215
,
 від 08.12.2006 р. N 1624)

2. Умови здійснення ліцензованої діяльності

Здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії можливо при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які:

мають у своїй власності чи користуванні обладнання встановленої потужності не менше 5 МВт;

мають у своїй власності чи користуванні обладнання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел (крім доменного та коксівного газів) встановленої потужності не менше 10 МВт, або мають намір продажу виробленої електричної енергії зазначеним обладнанням незалежно від встановленої потужності на оптовому ринку електричної енергії України.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.1 згідно з постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 20.12.2000 р. N 1215,
 у зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.10 вважати відповідно пунктами 2.2 - 2.11
,
пункт 2.1 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 25.06.2009 р. N 740)

2.2. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може здійснювати ліцензовану діяльність, якщо обсяги виробленої ними електричної енергії не перевищують 33 відсотки (50 відсотків для енергокомпанії атомних електростанцій) загального обсягу електричної енергії, виробленої всіма виробниками електричної енергії в Україні за минулий календарний рік.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 07.04.99 р. N 483
,
 від 20.12.2000 р. N 1215
,
 у редакції постанови Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 09.09.2010 р. N 1239)

2.3. Пункт 2.3 виключено

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики України від 07.04.99 р. N 483
,
 від 20.12.2000 р. N 1215
,
 виключено згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 09.09.2010 р. N 1239)

2.4. Пункт 2.4 виключено

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215
,
 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1624
,
 виключено згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 09.09.2010 р. N 1239,
у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.11
 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.9)

2.3. НКРЕ може переглядати умови, викладені в пп. 2.2 - 2.4 не раніше ніж через 5 років.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

2.4. Вся електрична енергія, яка вироблена на електростанціях ліцензіата, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, а також на вітроелектростанціях незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії, повинна продаватися на Оптовому ринку електричної енергії України.

Виняток може становити електроенергія, яка:

- споживається для власних потреб електростанцій в електричній енергії;

- вироблена на електростанціях із установленою потужністю нижче 20 МВт;

- вироблена на електростанціях, у яких загальний відпуск електроенергії в об'єднану енергетичну систему України становив менше 100 млн. кВт.год. за попередній рік;

- вироблена на теплоелектроцентралях (далі - ТЕЦ), які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.

У разі продажу електричної енергії оптовому постачальнику ліцензіат укладає договір купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого створюється оптовий ринок електричної енергії.

Кошти за продану електричну енергію ліцензіат отримує з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії. 

(пункт 2.4 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

2.5. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з іншим ліцензіатом при підготовці і/або поданні цінової заявки, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.6. Ліцензіат не має права протидіяти іншим ліцензіатам брати участь в постачанні електроенергії через Оптовий ринок електричної енергії України.

2.7. Ліцензіат не має права надавати Спорідненому підприємству Перехресні субсидії за рахунок ліцензованої діяльності, а також отримувати Перехресні субсидії від Спорідненого підприємства для ліцензованої діяльності.

2.8. Ліцензіат не здійснює в жодній формі монопольної діяльності, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" та інших актах чинного законодавства, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету та НКРЕ. 

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1624)

2.9. Через шість місяців після отримання ліцензії ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ письмовий звіт. У цьому звіті ліцензіат повідомляє про виконання вимог викладених пп. 2.8 - 2.10 протягом попередніх шести місяців. НКРЕ в будь-який час може звільнити ліцензіата від зобов'язання надавати такий звіт тимчасово або безстроково, про що надсилається письмове повідомлення.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3. Правила здійснення ліцензованої діяльності

При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіати повинні дотримуватись таких правил:

3.1. Щодо фінансової звітності:

3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕ в установленому порядку.

3.1.2. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Витрати на здійснення ліцензованої діяльності мають обчислюватись за ціною ринку. В разі неможливості оцінити витрати за цінами ринку ліцензіат має обгрунтовано розподіляти витрати між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат.

3.1.3. Ліцензіат повинен додатково подавати НКРЕ, на її вимогу, окремі фінансові звіти, щодо діяльності кожної окремої електростанції, яка є у власності або експлуатації ліцензіата із зареєстрованою загальною потужністю 100 МВт та вище.

3.2. Щодо централізованого диспетчерського управління та обліку електричної енергії:

(абзац перший пункту 3.2 у редакції постанови Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 15.07.2010 р. N 820)

3.2.1. Ліцензіат повинен надавати всю робочу потужність електростанцій, що працюють в об'єднаній енергосистемі України, незалежно від класу напруги підключення, для Централізованого диспетчерського управління державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

(абзац перший пункту 3.2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

Ліцензіат гарантує, що надана інформація про робочу потужність та технічні параметри є точними.

3.2.2. Ліцензіат повинен надавати інформацію щодо Генеруючих блоків для Централізованого диспетчерського управління згідно з умовами діяльності Оптового ринку електричної енергії України та гарантувати, що заявлена ним ціна на вироблену електроенергію складена на підставі його витрат за відповідний період часу.

3.2.3. Ліцензіат повинен виконувати всі оперативні команди органів диспетчерського управління, їх вказівки і розпорядження згідно з Правилами технічної експлуатації, діючими положеннями та інструкціями, якщо це не протирічить технологічному регламенту з безпечної експлуатації АЕС та нормам радіаційної безпеки. Ліцензіат повинен надавати органам диспетчерського управління всю технічну документацію, готувати звіти та інформацію, які необхідні їм для виконання їх функцій.

3.2.4. Ліцензіат має надавати оптовому постачальнику та державному підприємству, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці інформацію згідно з умовами діяльності Оптового ринку електричної енергії України і нормативно-технічними документами та правилами, яка може бути необхідною для виконання його функцій.

(пункт 3.2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3.2.5. Ліцензіат на запит державного підприємства, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці повинен надавати Допоміжні засоби відповідно до умов діяльності Оптового ринку електричної енергії України та нормативно-технічних документів.

(пункт 3.2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3.2.6. Ліцензіат повинен забезпечити та здійснювати комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії).

(пункт 3.2 доповнено підпунктом 3.2.6 згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 15.07.2010 р. N 820)

3.3. Щодо припинення використання потужностей з виробництва електричної енергії:

3.3.1. Ліцензіат повинен сповістити НКРЕ, центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за дев'ять місяців про свій намір закрити чи скоротити потужності з виробництва електричної енергії. Ліцензіат повинен надати НКРЕ, центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, на їх вимогу, економічне та технічне обгрунтування свого наміру. Використання потужностей припиняється після виконання погодженої з НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, програми. 

(пункт 3.3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з ними об'єктів:

3.4.1. Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на основі законодавства про будівництво. 

(пункт 3.4.1 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3.4.2. Ліцензіат відповідно до чинного законодавства України має право на придбання землі, майна та отримання права допуску до проведення робіт і повинен дотримуватись положень, передбачених чинним законодавством.

3.5. Щодо надання та використання інформації:

3.5.1. Ліцензіат на обгрунтовану вимогу НКРЕ повинен надавати чи передавати НКРЕ інформацію або звіти про ліцензовану діяльність ліцензіата, які необхідні НКРЕ для виконання своїх обов'язків.

3.5.2. Ліцензіатом додатково на вимогу НКРЕ надається більш детальна інформація про діяльність ліцензіата, ніж та, яка передбачена пунктом 3.1.

3.5.3. При зміні потужностей ліцензіат повинен у десятиденний термін подавати до НКРЕ перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається в додатку до цих Умов та Правил. 

(пункт 3.5.3 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3.5.4. НКРЕ гарантує, що інформація, яку вона отримала від ліцензіата як конфіденційну, не буде розголошена третій стороні, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.5.5. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:  

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи; відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

(абзац четвертий підпункту 3.5.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 08.12.2006 р. N 1624)

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі.

(підпункт 3.5.5 у редакції постанов Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 07.04.99 р. N 483
,
 від 20.12.2000 р. N 1215)

3.5.6. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил повинні здійснюватись у письмовій формі.

3.5.7. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене підприємство не використовує наявну у ліцензіата конфіденційну інформацію для отримання конкурентної переваги; крім цього, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві).

3.5.8. Ліцензіат повинен розробити і подати в НКРЕ порядок забезпечення виконання вимог п. 3.5.7 і вжити заходів, які можуть обгрунтовано вимагатися НКРЕ щодо забезпечення нерозголошення наявної у ліцензіата конфіденційної інформації, а також на вимогу НКРЕ надати інформацію щодо виконання ним п. 3.5.7.

3.6. Щодо дотримання законодавства України:

3.6.1. Ліцензіат повинен діяти згідно з законодавством України та нормативно-технічними документами.

3.7. Щодо сплати поточної плати:

3.7.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством. 

(пункт 3.7.1 у редакції постанови Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

3.7.2. Пункт 3.7.2 виключено 

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.12.2000 року N 1215)

3.8. Щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата

3.8.1. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з постановою Національної
 комісії регулювання електроенергетики України від 07.04.99 р. N 483)

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

4.1. НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ.

(абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії регулювання електроенергетики України
 від 13.04.2006 р. N 449)

Абзац третій пункту 4.1 виключено 

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 13.04.2006 р. N 449)

(розділ 4 у редакції постанови Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.12.2000 року N 1215)

5. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1624)

6. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1624)

7. Розділ виключено

(згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 08.12.2006 р. N 1624,
 у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 5 та 6)

(розділ 6 замінено розділами 5 - 7 згідно з
постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил

(розділ 8 уважати розділом 5 згідно з постановою Національної комісії
 регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

8.1. Пункт 8.1 втратив чинність

(згідно з постановою Національної комісії регулювання
 електроенергетики України від 20.12.2000 року N 1215,
у зв'язку з цим пункти
5.2 - 5.4 уважати пунктами 5.1 - 5.3

5.1. НКРЕ має право вносити зміни та доповнення до Умов та Правил, при:

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

а) внесенні змін і доповнень в акти законодавства України;

б) виконанні рішень Антимонопольного комітету України, суду чи арбітражного суду.

Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в цих актах законодавства та рішеннях. 

(абзац четвертий пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, крім випадків, передбачених п. 5.1, можуть також висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтовані і надіслані у письмовій формі. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, тоді Умови та Правила відповідно змінюються.

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення змін до Умов та Правил, що пропонуються НКРЕ, метою яких є заборона монопольної діяльності ліцензіата, то у цьому випадку НКРЕ звертається до Антимонопольного комітету України.

5.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються в офіційному друкованому органі. 

(пункт 5.3 у редакції постанови Національної комісії 
регулювання електроенергетики України від 20.12.2000 р. N 1215)

6. Застосування санкцій 

6.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до нього відповідних санкцій за їх порушення.

6.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата у порядку, встановленому чинним законодавством. 

(Умови та Правила доповнено розділом 6 згідно з
 постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.12.2000 року N 1215)

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток
до Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії

Перелік станцій, які знаходяться у власності
або експлуатації ліцензіата

Повна назва електростанції

Місцезнаходження (реквізити)

Встановлена потужність станції

Котлоагрегати (реактори)

Турбоагрегати

N к/а

Тип

Вид палива

N т/а

Тип

Встановлена потужність

основний

резервний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
 

Опрос