Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по разграничению полномочий по контролю за осуществлением мероприятий, связанных с охраной и рациональным использованием недр

Госкомгеологии, Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда, Госкомзем, Минэкобезопасности
Приказ, Инструкция от 30.11.1995 № 136/18/22/4
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів, пов'язаних з охороною і раціональним використанням надр

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України,
Державного комітету України по нагляду за охороною праці,
Державного комітету України по геології і використанню надр,
Державного комітету України по земельних ресурсах
від 30 листопада 1995 року N 136/18/22/4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 березня 1996 р. за N 103/1128

Рішення про державну реєстрацію наказу скасовано
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 18 травня 2015 року N 735/5)
Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств
 та інших органів виконавчої влади 2 червня 2015 року

На виконання доручення Президії Кабінету Міністрів України (протокол 22 від 20 вересня 1995 р.) "Про забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі охорони та раціонального використання надр" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів, пов'язаних з охороною і раціональним використанням надр, що додається.

2. Мінекобезпеки, Держнаглядохоронпраці, Держкомгеології, Держкомзему України довести Інструкцію до відома та використання в роботі підвідомчим організаціям.

 

 

Перший заступник
Міністра Мінекобезпеки

 
 В. Шевчук 

Голова Держкомгеології

М. Гавриленко 

Голова Держнаглядохоронпраці  

 С. Ткачук  

Голова Держкомзему  

А. Засуха  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах
від 30 листопада 1995 р. N 136/18/22/4  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 березня 1996 р. за N 103/1128  

ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОХОРОНОЮ І РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ НАДР

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розроблена на виконання доручення Президії Кабінету Міністрів України (протокол N 22 від 20 вересня 1995 року) "Про забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі охорони і раціонального використання надр" відповідно до Указу Президента України від 30 квітня 1992 року N 287 "Про управління в галузі використання і охорони надр України".

1.3. Інструкція призначена для забезпечення державного контролю в галузі охорони та раціонального використання надр спеціально уповноваженими органами.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВ, ВІДОМСТВ І ЇХ ОРГАНІВ

2.1. Повноваження Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки) і його органів

Мінекобезпеки України і його органи здійснюють державний контроль за навколишнім природним середовищем, у т. ч. при вивченні та використанні надр, а також при використанні та переробці мінеральної сировини, а саме:

2.1.1. Організовують розроблення, реалізацію та контроль за виконанням екологічного розділу державних, регіональних, місцевих, галузевих програм, документів нормативно-правового регулювання і т. ін. з питань охорони і раціонального використання надр.

2.1.2. Розробляють проекти законодавчих і нормативно-методичних актів з питань охорони та раціонального використання надр, а також розглядають і погоджують проекти таких документів, які розробляються іншими міністерствами, відомствами, установами та організаціями і контролюють їх реалізацію.

2.1.3. Здійснюють державний контроль за організацією природоохоронної діяльності, у т. ч. в галузі охорони та раціонального використання надр іншими органами державної виконавчої влади.

2.1.4. Здійснюють державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства України об'єднаннями, підприємствами, різними господарствами незалежно від їх підпорядкованості та форм власності.

2.1.5. Організовують проведення державної екологічної експертизи документів, матеріалів (за винятком експертизи та оцінки запасів корисних копалин), а також екологічних ситуацій на місцях, окремих діючих об'єктів і т.ін. та контролюють дотримання її висновків.

2.1.6. Надають дозволи будівельним організаціям, які мають проектно-кошторисну документацію з позитивними висновками екологічної експертизи та ліцензії на право виконання цих робіт, на спорудження (ремонт, переобладнання) експлуатаційних свердловин на воду і контролюють дотримання умов їх надання.

2.1.7. Надають дозволи на спеціальне використання прісних, лікувальних мінеральних, теплоенергетичних і промислових підземних вод і контролюють дотримання умов їх надання.

2.1.8. Узгоджують ліміти (квоти) на видобування корисних копалин (в тому числі континентального шельфу), за винятком загальнопоширених та терміни їх дії.

2.1.9. Погоджують спеціальні дозволи (ліцензії) на всі види користування надрами, що підлягають ліцензуванню.

2.1.10. Погоджують правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

2.2. Повноваження Державного комітету України по геології і використанню надр (Держкомгеології) та його органів

Держкомгеології та його органи здійснюють державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль), у тому числі:

2.2.1. Розробляють програми розвитку мінерально-сировинної бази та проведення робіт по геологічному вивченню надр та контролюють їх реалізацію.

2.2.2. Розробляють або розглядають та погоджують проекти законодавчих і нормативно-методичних актів та інших документів з питань своєї компетенції та контролюють їх виконання.

2.2.3. Здійснюють методичне забезпечення робіт по геологічному вивченню надр і контролюють виконання рішень з цих питань, перевіряють обгрунтованість застосування методик і технологій, комплексність, ефективність робіт, ведуть облік геологічного вивчення, а також державний інформаційний геологічний фонд України.

2.2.4. Перевіряють дотримання технологій під час дослідної експлуатації родовищ корисних копалин, які б забезпечували необхідну повноту і якість їх вивчення.

2.2.5. Контролюють збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розроблення родовищ корисних копалин, а також геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути використані при подальшому вивченні надр.

2.2.6. Здійснюють відомчий контроль за додержанням природоохоронного законодавства при проведенні пошукових, геологознімальних, розвідувальних та інших робіт по геологічному вивченню надр.

2.2.7. Здійснюють державну реєстрацію робіт по геологічному вивченню надр, контролюють своєчасність і правильність її проведення.

2.2.8. Надають спеціальні дозволи (ліцензії) на всі види користування надрами, що підлягають ліцензуванню, і контролюють виконання передбачених ними умов.

2.2.9. Створюють державний фонд родовищ корисних копалин, ведуть державний кадастр їх родовищ (у т. ч. підземних вод) та державного балансу запасів, перевіряють повноту вихідних даних про кількість та якість запасів основних і спільнозалягаючих корисних копалин.

2.2.10. Організовують проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, перевіряють виконання рішень Державної комісії України по запасах корисних копалин.

2.2.11. Подають Кабінету Міністрів пооб'єктні ліміти (квоти) на видобування корисних копалин загальнодержавного значення і визначають термін їх дії.

2.2.12. Погоджують дозволи на спеціальне використання підземних вод (прісних, лікувальних мінеральних, теплоенергетичних та промислових), а також ліцензії на виконання спеціальних видів робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод експлуатаційними свердловинами на воду, а саме: їх проектування, буріння, ремонт, експлуатацію і ліквідацію (тампонаж).

2.2.13. Організовують виявлення покинутих пошукових та розвідувальних гірничих виробок (свердловин) різного призначення, вживають технічних заходів щодо їх ліквідації (тампонаж), а також переведення на крановий режим самовиливних свердловин.

2.2.14. Здійснюють державний моніторинг стану геологічного середовища.

2.3. Повноваження Державного комітету України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України) та його органів

Держнаглядохоронпраці та його органи здійснюють державний нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною, а також за використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд), у тому числі:

2.3.1. Беруть участь у розробці державних програм в частині видобутку корисних копалин, їх використання, переробки мінеральної сировини, а також проектів законодавчих і нормативно-методичних актів з цих питань і контролюють їх виконання.

2.3.2. Погоджують правила технічної експлуатації надр, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини, а також правила і проекти ведення робіт з геологічного вивчення надр, будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і контролюють їх виконання на виробничих об'єктах в частині забезпечення вимог охорони і раціонального використання надр, безпеки для людей і навколишнього природного середовища.

2.3.3. Надають гірничі відводи на користування надрами (крім розробки родовищ корисних копалин місцевого значення) і контролюють використання встановлених вимог.

2.3.4. Погоджують надання ліцензій на експлуатацію родовищ корисних копалин та будівництво підземних об'єктів, документи на забудову площ залягання корисних копалин, а також місця розташування гірничодобувних об'єктів та підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, і перевіряють їх наявність на об'єктах виробництва.

2.3.5. Контролюють своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин, додержання норм і правил охорони надр під час проведення робіт з геологічного вивчення надр та гірничодобувних робіт, а також порядок консервації чи ліквідації об'єктів (перед чим погоджує необхідність ліквідації чи консервації та встановлює її порядок).

2.3.6. Контролюють додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд, а також додержання правил і технологій переробки мінеральної сировини.

2.3.7. Здійснюють контроль за повнотою видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів, а також додержанням встановленого порядку обліку стану і руху їх, втрат і погіршення якості, а також обгрунтованості і своєчасності списання. Погоджують списання запасів корисних копалин з балансу підприємств.

2.3.8. Здійснюють контроль за станом використання розкривних порід і відходів переробки мінеральної сировини.

2.3.9. Контролюють наявність і правильність ведення гірничо-технічної документації, а також правильність і своєчасність подання статистичної звітності про стан охорони і використання надр та мінеральної сировини.

2.3.10. Здійснюють державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

2.4. Повноваження Державного комітету України по земельних ресурсах (Держкомзем) та його органів

Держкомзем України та його органи здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель, у тому числі при вивченні і використанні надр, а також при використанні та переробці мінеральної сировини, а саме:

2.4.1. За дотриманням встановленого чинним земельним законодавством порядку вилучення і надання земельних ділянок.

2.4.2. За дотриманням підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства з питань раціональної організації території, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов їх надання.

2.4.3. За своєчасним поверненням тимчасово зайнятих земель та приведенням їх у стан, придатний для використання за призначенням.

2.4.4. За виконанням норм і правил зняття, зберігання і використання родючого шару грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель, своєчасним і якісним проведенням рекультивації гірничопромислових ландшафтів.

2.4.5. За виконанням комплексу заходів щодо запобігання псування і деградації земель, захисту їх від забруднення.

2.4.6. За станом і якістю грунтів і забрудненням ландшафтів, а також відновленням порушених земель (державний моніторинг).

3. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

3.1. Основними принципами взаємодії є:

- суворе дотримання чинного законодавства, екологічних норм і правил;

- оперативне та комплексне використання сил і засобів, що є у кожного;

- невтручання у вирішення завдань і функцій, що визначені чинним законодавством для кожного;

- чітка координація робіт.

3.2. Основними напрямами та формами взаємодії є:

- узгодження поточних та перспективних планів робіт, які становлять взаємний інтерес;

- розгляд і вирішення питань на оперативних нарадах і спільних засіданнях колегій міністерств і відомств;

- взаємні оперативні повідомлення про аварійні ситуації та про заходи, що вживаються для ліквідації їх наслідків;

- розроблення та здійснення узгоджених заходів контролю при виникненні надзвичайних ситуацій, проведення вибіркових спільних перевірок за єдиним планом та задумів з комплексним використанням сил та засобів;

- співпраця з питань щодо збору, обробки, зберігання та аналізу інформації, що стосується спільної діяльності (матеріали моніторингу, обстежень об'єктів і т. ін.), та оперативний обмін нею;

- узгодження дій щодо міжнародного співробітництва в галузі охорони і раціонального використання надр;

- організація навчання та підвищення кваліфікації інспекторського складу;

- проведення аналізу та розробка пропозицій щодо внесення корективів у організацію подальшої спільної діяльності.

3.3. Основні об'єкти спільних дій.

3.3.1. Обстеження та перевірка діючих об'єктів, які є особливо екологічно небезпечними.

3.3.2. Участь у обранні ділянок під будівництво полігонів для захоронення відходів, підземних сховищ нафти, нафтопродуктів, стиснутих газів, фільтруючих накопичувачів та інших екологічно небезпечних об'єктів.

3.3.3. Участь у роботі державних комісій по прийманню до експлуатації об'єктів, які мають потенційну небезпеку для навколишнього природного середовища.

3.3.4. Участь у роботі комісій і експертних груп з питань, пов'язаних з охороною та раціональним використанням надр.

3.4. Взаємодія організується безпосередньо керівниками відповідних підрозділів міністерства і відомств в центрі та на місцях.

3.5. Координація спільної діяльності у забезпеченні дотримання вимог законодавства в галузі охорони і раціонального використання надр покладається на Держекоінспекцію Мінекобезпеки України.

____________

Опрос