Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению государственной статистической отчетности по форме N 2-ТМ (трудовая миграция) "Отчет предприятий, организаций и учреждений о численности и составе иностранцев, временно работающих в Украине"

Минстат
Приказ, Инструкция от 31.01.1996 № 28
Утратил силу

Інструкція до заповнення державної статистичної звітності за формою N 2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій та установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні"

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 25 лютого 2015 року N 64)

Звіт за формою N 2-ТМ (трудова міграція) складається 2 рази на рік: за I півріччя (січень - червень) та в цілому за рік (січень - грудень) на осіб, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України (іноземних громадян), та осіб, які не належать до громадянства будь-якої держави (осіб без громадянства), які постійно проживають за межами України і тимчасово перебувають в Україні з метою здійснення трудової діяльності (далі - іноземці).

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" іноземці, які іммігрували в Україну з метою працевлаштування на визначений термін, можуть здійснювати трудову діяльність відповідно до дозволу на працевлаштування, виданого в установленому порядку Державним центром зайнятості Міністерства праці України.

Звіт за формою N 2-ТМ (трудова міграція) складається підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності та господарювання, які використовують працю іноземців, і подають його на 8 день після закінчення звітного періоду органу служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським органам служби зайнятості.

Підставою для заповнення звіту є реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні, за формою N 1-ім, затвердженою наказом Мінстату України від 31.01.96 N 28.

Розділ I містить дані про прибуття на роботу та вибуття з роботи іноземців з розподілом по країнах постійного проживання.

У графі 4 вказується чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за станом на початок звітного періоду, тобто на 1 січня. У графах 5 і 6 вказується чисельність іноземців, які прибули на роботу та вибули з роботи у звітному періоді, тобто за січень - червень або за січень - грудень відповідно до звіту. Підставою для заповнення цих граф є рядки "місце постійного проживання", "дата прибуття на роботу" та "дата вибуття з роботи" реєстраційної картки.

У графі 7 вказується чисельність іноземців за станом на кінець звітного періоду, тобто на 30 червня для звіту за січень - червень та на 31 грудня для звіту за січень - грудень. Дані графи 7 по рядках дорівнюють: гр. 7 = гр. 4 + гр. 5 - гр. 6. 

По рядках повинно додержуватися таке рівняння: сума рядків 03 - 13 повинна дорівнювати рядку 02, сума рядків 15 - 47 - рядку 14, а сума рядків 02 та 14 - рядку 01.

Розділ II містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за формами працевлаштування по країнах постійного проживання. Підставою для заповнення розділу є рядок "форма працевлаштування" та "місце постійного проживання" реєстраційної картки.

До трудящих-мігрантів належать іноземці, які здійснюють трудову діяльність на території України на підставі трудового договору (контракту).

До сезонних працівників належать іноземці, праця яких залежить від сезонних умов та виконується протягом певної частини року.

До прикордонних працівників належать іноземці, які здійснюють трудову діяльність на території України, але зберігають своє місце постійного проживання за межами України, куди повертаються кожного дня або хоча б один раз на тиждень.

До стажистів належать іноземці, які з метою підвищення свого професійного чи кваліфікаційного рівня працюють на території України за наймом відповідно до одержаної професії.

До осіб, які зайняті в межах договорів підряду, належать іноземці, які направлені закордонним роботодавцем на роботу на територію України для виконання певного обсягу робіт або послуг по реалізації договорів, укладених між українським та закордонним суб'єктами господарської діяльності.

Графа 4 розділу II по рядках повинна дорівнювати відповідним рядкам графи 7 розділу I.

По всіх рядках графа 4 повинна дорівнювати сумі граф 5 і 10, а графа 5 - сумі граф 6 - 9. 

Сума рядків 03 - 13 по графах дорівнює рядку 02, сума рядків 15 - 47 - рядку 14, а сума рядків 02 і 14 дорівнює рядку 01.

Розділ III містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за тривалістю роботи. Підставою для заповнення розділу є рядок "строк трудового договору (контракту) / виконання робіт" реєстраційної картки.

Рядок 01 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 5 розділу II, а рядок 101 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 10 розділу II.

По рядках 01 - 47 вказуються іноземці, які працюють в Україні за наймом, а по рядках 101 - 147 - зайняті в межах виконання договорів підряду. 

По всіх рядках сума граф 5 - 9 дорівнює графі 4. 

Розділ IV містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за віком, статтю та займаними робочими місцями (посадами). Підставою для заповнення цього розділу є рядки "стать", "рік народження" та "професія (посада) на території України".

Графа 4 рядка 01 розділу III повинна дорівнювати графі 7 рядка 01 розділу I.

Сума граф 5 - 7, як і сума граф 8 - 10, повинні дорівнювати графі 4. 

Сума рядків 02 і 03 по графах повинна дорівнювати рядку 01 по графах.

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за УКУД 

організації-
складача -
ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ 

території за СПАТО 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за УКВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господарювання за КОПФГ 

міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ 

вищестоящої організації - ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ 

      

КС 

10 

11 

Кому подається _____________________
                                                   назва та адреса
___________________________________
                                одержувача 

Міністерство (відомство) _____________
___________________________________

МДО, концерн, асоціація _____________
___________________________________

Підприємство, установа, організація ___
___________________________________

Адреса ____________________________
___________________________________

Форма власності ____________________

Вид діяльності _____________________ 

Форма N 2-ТМ (трудова міграція)

ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
від 31.01.96 р. N 28

Піврічна (за I півріччя, рік)

Подають:
Підприємства, організації, установи, які використовують працю іноземців, на 8 день після закінчення звітного періоду - органу служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським органам служби зайнятості. 

ЗВІТ
підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні

січень - __________________ 199_ року

I. Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, по країнах постійного проживання

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Чисельність іноземців за станом на початок звітного періоду 

Прибуло у звітному періоді 

Вибуло у звітному періоді 

Чисельність іноземців за станом на кінець звітного періоду 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього
(сума рядків 02 та 14)

2100 

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

2101 

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

2102 

  

  

  

  

04 

Білорусі 

2103 

  

  

  

  

05 

Вірменії 

2104 

  

  

  

  

06 

Грузії 

2105 

  

  

  

  

07 

Казахстану 

2106 

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

2107 

  

  

  

  

09 

Молдови 

2108 

  

  

  

  

10 

Росії 

2109 

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

2110 

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

2111 

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

2112 

  

  

  

  

14 

з інших країн (сума рядків 15 - 47),
в тому числі: 

2113 

  

  

  

  

15 

Австралії 

2114 

  

  

  

  

16 

Австрії 

2115 

  

  

  

  

17 

Бельгії 

2116 

  

  

  

  

18 

Болгарії 

2117 

  

  

  

  

19 

Великобританії 

2118 

  

  

  

  

20 

Греції 

2119 

  

  

  

  

21 

Естонії 

2120 

  

  

  

  

22 

Єгипту 

2121 

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

2122 

  

  

  

  

24 

Іспанії 

2123 

  

  

  

  

25 

Італії 

2124 

  

  

  

  

26 

Канади 

2125 

  

  

  

  

27 

Кіпру 

2126 

  

  

  

  

28 

Китаю 

2127 

  

  

  

  

29 

Латвії  

2128 

  

  

  

  

30 

Литви  

2129 

  

  

  

  

31 

МНР 

2130 

  

  

  

  

32 

Німеччини 

2131 

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

2132 

  

  

  

  

34 

Польщі 

2133 

  

  

  

  

35 

Румунії 

2134 

  

  

  

  

36 

Словаччини 

2135 

  

  

  

  

37 

США 

2136 

  

  

  

  

38 

Туреччини 

2137 

  

  

  

  

39 

Угорщини  

2138 

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

2139 

  

  

  

  

41 

Франції 

2140 

  

  

  

  

42 

Чехії 

2141 

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

2142 

  

  

  

  

44 

Швеції 

2143 

  

  

  

  

45 

............ 

2144 

  

  

  

  

46 

............ 

2145 

  

  

  

  

47 

............ 

2146 

  

  

  

  

II. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, по категоріях зайнятості та країнах постійного проживання

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду
(сума граф 5 і 10) 

з них 

Особи, які працюють за наймом
(сума гр. 6 - 9) 

в тому числі: 

Особи, зайняті в межах договорів підряду 

трудящі-
мігранти 

сезонні працівники 

прикордонні працівники 

стажисти, які працюють за наймом 

10 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього
(сума рядків 02 та 14)

2200 

  

  

  

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

2201 

  

  

  

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

2202 

  

  

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

2203 

  

  

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

2204 

  

  

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

2205 

  

  

  

  

  

  

  

07 

Казахстану 

2206 

  

  

  

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

2207 

  

  

  

  

  

  

  

09 

Молдови 

2208 

  

  

  

  

  

  

  

10 

Росії 

2209 

  

  

  

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

2210 

  

  

  

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

2211 

  

  

  

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

2212 

  

  

  

  

  

  

  

14 

з інших країн (сума рядків 15 - 47),
в тому числі: 

2213 

  

  

  

  

  

  

  

15 

Австралії 

2214 

  

  

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

2215 

  

  

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

2216 

  

  

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

2217 

  

  

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

2218 

  

  

  

  

  

  

  

20 

Греції 

2219 

  

  

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

2220 

  

  

  

  

  

  

  

22 

Єгипту 

2221 

  

  

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

2222 

  

  

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

2223 

  

  

  

  

  

  

  

25 

Італії 

2224 

  

  

  

  

  

  

  

26 

Канади 

2225 

  

  

  

  

  

  

  

27 

Кіпру 

2226 

  

  

  

  

  

  

  

28 

Китаю 

2227 

  

  

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

2228 

  

  

  

  

  

  

  

30 

Литви  

2229 

  

  

  

  

  

  

  

31 

МНР 

2230 

  

  

  

  

  

  

  

32 

Німеччини 

2231 

  

  

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

2232 

  

  

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

2233 

  

  

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

2234 

  

  

  

  

  

  

  

36 

Словаччини 

2235 

  

  

  

  

  

  

  

37 

США 

2236 

  

  

  

  

  

  

  

38 

Туреччини 

2237 

  

  

  

  

  

  

  

39 

Угорщини  

2238 

  

  

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

2239 

  

  

  

  

  

  

  

41 

Франції 

2240 

  

  

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

2241 

  

  

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

2242 

  

  

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

2243 

  

  

  

  

  

  

  

45 

............ 

2244 

  

  

  

  

  

  

  

46 

............ 

2245 

  

  

  

  

  

  

  

47 

............ 

2246 

  

  

  

  

  

  

  

III. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за тривалістю роботи

N рядка 

Країни  

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду
(сума гр. 5 - 9)  

в тому числі: 

до 6 місяців 

від 6 місяців до 1 року 

від 1 року до 2 років 

від 2 до 3 років 

3 і більше років 

7  

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні за наймом, всього
(сума рядків 02 та 14)

2300 

  

  

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

 

 

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

2301 

  

  

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

2302 

  

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

2303 

  

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

2304 

  

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

2305 

  

  

  

  

  

  

07 

Казахстану 

2306 

  

  

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

2307 

  

  

  

  

  

  

09 

Молдови 

2308 

  

  

  

  

  

  

10 

Росії 

2309 

  

  

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

2310 

  

  

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

2311 

  

  

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

2312 

  

  

  

  

  

  

14 

з інших країн (сума рядків 15 - 47),
в тому числі: 

2313 

  

  

  

  

  

  

15 

Австралії 

2314 

  

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

2315 

  

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

2316 

  

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

2317 

  

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

2318 

  

  

  

  

  

  

20 

Греції 

2319 

  

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

2320 

  

  

  

  

  

  

22 

Єгипту 

2321 

  

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

2322 

  

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

2323 

  

  

  

  

  

  

25 

Італії 

2324 

  

  

  

  

  

  

26 

Канади 

2325 

  

  

  

  

  

  

27 

Кіпру 

2326 

  

  

  

  

  

  

28 

Китаю 

2327 

  

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

2328 

  

  

  

  

  

  

30 

Литви  

2329 

  

  

  

  

  

  

31 

МНР 

2330 

  

  

  

  

  

  

32 

Німеччини 

2331 

  

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

2332 

  

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

2333 

  

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

2334 

  

  

  

  

  

  

36 

Словаччини 

2335 

  

  

  

  

  

  

37 

США 

2336 

  

  

  

  

  

  

38 

Туреччини 

2337 

  

  

  

  

  

  

39 

Угорщини  

2338 

  

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

2339 

  

  

  

  

  

  

41 

Франції 

2340 

  

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

2341 

  

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

2342 

  

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

2343 

  

  

  

  

  

  

45 

............ 

2344 

  

  

  

  

  

  

46 

............ 

2345 

  

  

  

  

  

  

47 

............ 

2346 

  

  

  

  

  

  

101 

Чисельність іноземців, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 102 та 114)

2350 

  

  

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

 

 

102 

із країн СНД
(сума рядків 103 - 113),
в тому числі: 

2351 

  

  

  

  

  

  

103 

Азербайджану 

2352 

  

  

  

  

  

  

104 

Білорусі 

2353 

  

  

  

  

  

  

105 

Вірменії 

2354 

  

  

  

  

  

  

106 

Грузії 

2355 

  

  

  

  

  

  

107 

Казахстану 

2356 

  

  

  

  

  

  

108 

Киргизстану 

2357 

  

  

  

  

  

  

109 

Молдови 

2358 

  

  

  

  

  

  

110 

Росії 

2359 

  

  

  

  

  

  

111 

Таджикистану 

2360 

  

  

  

  

  

  

112 

Туркменістану 

2361 

  

  

  

  

  

  

113 

Узбекистану 

2362 

  

  

  

  

  

  

114 

з інших країн
(сума рядків 115 - 147), 
в тому числі: 

2362 

  

  

  

  

  

  

115 

Австралії 

2363 

  

  

  

  

  

  

116 

Австрії 

2363 

  

  

  

  

  

  

117 

Бельгії 

2364 

  

  

  

  

  

  

118 

Болгарії 

2365 

  

  

  

  

  

  

119 

Великобританії 

2366 

  

  

  

  

  

  

120 

Греції 

2367 

  

  

  

  

  

  

121 

Естонії 

2368 

  

  

  

  

  

  

122 

Єгипту 

2369 

  

  

  

  

  

  

123 

Ізраїлю 

2370 

  

  

  

  

  

  

124 

Іспанії 

2371 

  

  

  

  

  

  

125 

Італії 

2372 

  

  

  

  

  

  

126 

Канади 

2373 

  

  

  

  

  

  

127 

Кіпру 

2374 

  

  

  

  

  

  

128 

Китаю 

2375 

  

  

  

  

  

  

129 

Латвії  

2376 

  

  

  

  

  

  

130 

Литви  

2377 

  

  

  

  

  

  

131 

МНР 

2378 

  

  

  

  

  

  

132 

Німеччини 

2379 

  

  

  

  

  

  

133 

ОАЕ 

2380 

  

  

  

  

  

  

134 

Польщі 

2381 

  

  

  

  

  

  

135 

Румунії 

2382 

  

  

  

  

  

  

136 

Словаччини 

2383 

  

  

  

  

  

  

137 

США 

2384 

  

  

  

  

  

  

138 

Туреччини 

2385 

  

  

  

  

  

  

139 

Угорщини  

2386 

  

  

  

  

  

  

140 

Фінляндії 

2387 

  

  

  

  

  

  

141 

Франції 

2388 

  

  

  

  

  

  

142 

Чехії 

2389 

  

  

  

  

  

  

143 

Швейцарії 

2390 

  

  

  

  

  

  

144 

Швеції 

2391 

  

  

  

  

  

  

145 

............ 

2392 

  

  

  

  

  

  

146 

............ 

2393 

  

  

  

  

  

  

147 

............ 

2394 

  

  

  

  

  

  

IV. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні за віком, статтю та займаними робочими місцями (посадами)

(чоловік)

N рядка 

  

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду 

в тому числі: 

за віком 

за займаними робочими місцями (посадами) 

з 18 до 28 років 

з 28 до 40 років 

40 років і більше 

робочі місця за професією 

посади керівників, спеціалістів, службовців 

місця, які не потребують професії, спеціальності 

10 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього (сума рядків 02 - 03) 

2400 

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

02 

чоловіки 

2401 

  

  

  

  

  

  

  

03 

жінки 

2402 

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________  199_ р. 

Керівник 

______________________________
      (прізвище та N телефону виконавця) 

  

____________

Опрос