Идет загрузка документа (193 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм государственной статистической отчетности о внешней трудовой миграции для Министерства труда Украины

Минстат
Приказ, Инструкция от 31.01.1996 № 28
Утратил силу

Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України

Наказ Міністерства статистики України
від 31 січня 1996 року N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1996 р. за N 54/1079

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 25 лютого 2015 року N 64)

Додатково див. наказ
 Міністерства статистики України
 від 30 травня 1996 року N 163

1. За поданням Міністерства праці України затвердити форми державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію та Інструкції по їх складанню (додаються) для районних, міських, обласних, Київського та Севастопольського міських, Автономної Республіки Крим органів служби зайнятості, а також підприємств, установ і організацій та ввести їх в дію з січня 1996 року:

- N 1-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном" (піврічна - за I півріччя, рік) і Інструкцію по її заповненню;

- N 2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік) і Інструкцію по її заповненню;

- N 3-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік) і Інструкцію по її заповненню.

2. Затвердити типові форми первинної облікової документації:

- N 1-ем "Реєстраційна картка громадянина України, працевлаштованого за кордоном за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності";

- N 2-ем "Реєстраційна картка громадянина України, який працює за кордоном в межах договору підряду між українськими та закордонними підприємствами";

- N 1-ім "Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні".

3. Розповсюдити форми державної статистичної звітності та типові форми первинної облікової документації:

- N 1-ТМ (трудова міграція) на комерційні бюро, агентства та інші організації, які здійснюють діяльність, пов'язану з працевлаштуванням громадян України за кордоном, та підприємства України, які уклали договори підряду з закордонними підприємствами, а також на центри зайнятості всіх рівнів;

- NN 1-ем, 2-ем на комерційні бюро, агентства та інші організації, які здійснюють діяльність, пов'язану з працевлаштуванням громадян України за кордоном, та підприємства України, які уклали договори підряду з закордонними підприємствами;

- NN 2-ТМ (трудова міграція), 1-ім на підприємства, організації та установи всіх форм власності та господарювання, які використовують працю іноземців;

- N 3-ТМ (трудова міграція) на центри зайнятості всіх рівнів.

4. Взяти до відома, що забезпечення бланками форм державної статистичної звітності та первинного обліку, Інструкціями по їх заповненню, а також збирання та обробка інформації про зовнішню трудову міграцію здійснюється Мінпраці України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Міністра

В. П. Тарнавська 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України
від 31 січня 1996 р. N 28

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1996 р. за N 54/1079  

ІНСТРУКЦІЯ
ДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ФОРМОЮ N 3-ТМ (ТРУДОВА МІГРАЦІЯ) "ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СКЛАД ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ТИМЧАСОВО ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНІ"

Звіт за формою N 3-ТМ (трудова міграція) складається 2 рази на рік: за I півріччя (січень - червень) та в цілому за рік (січень - грудень) на осіб, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України (іноземних громадян), та осіб, які не належать до громадянства будь-якої держави (осіб без громадянства), які постійно проживають за межами України і тимчасово перебувають в Україні з метою здійснення трудової діяльності (далі - іноземці).

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" іноземці, які іммігрували в Україну з метою працевлаштування на визначений термін, можуть здійснювати трудову діяльність відповідно до дозволу на працевлаштування, виданого в установленому порядку Державним центром зайнятості Міністерства праці України.

Звіт за формою N 3-ТМ (трудова міграція) складається органом служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими органами служби зайнятості і подається на 15 день після закінчення звітного періоду Державному центру зайнятості та Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.

Підставою для заповнення звіту є звіти за формою N 2-ТМ (трудова міграція) по підприємствах, організаціях, установах, які використовують працю іноземців, а також реєстраційні картки за формою N 1-ім, заповнені іноземцями-фізичними особами, які тимчасово працюють в Україні.

Державний центр зайнятості зводить представлені дані в цілому по Україні і подає звіт на 25 день після звітного періоду Міністерству праці та Міністерству статистики України.

Розділ I містить дані про прибуття на роботу та вибуття з роботи іноземців з розподілом по країнах постійного проживання.

У графі 4 вказується чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за станом на початок звітного періоду, тобто на 1 січня. У графах 5 і 6 вказується чисельність іноземців, які прибули та вибули у звітному періоді, тобто за січень - червень або за січень - грудень відповідно до звіту.

У графі 7 вказується чисельність іноземців за станом на кінець звітного періоду, тобто на 30 червня для звіту за січень - червень та на 31 грудня для звіту за січень - грудень. Дані графи 7 дорівнюють гр. 7 = гр. 4 +  гр. 5 - гр. 6. 

По рядках повинно додержуватися таке рівняння: сума рядків 03 - 13 повинна дорівнювати рядку 02, сума рядків 15 - 47 - рядку 14, а сума рядків 02 та 14 - рядку 01. 

Розділ II містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за формами працевлаштування по країнах постійного проживання.

До трудящих-мігрантів належать іноземці, які здійснюють трудову діяльність на території України на підставі трудового договору (контракту).

До сезонних працівників належать іноземці, праця яких залежить від сезонних умов та виконується протягом певної частини року.

До прикордонних працівників належать іноземці, які здійснюють трудову діяльність на території України, але зберігають своє постійне місце проживання за межами України, куди повертаються кожного дня або хоча б один раз на тиждень.

До стажистів належать іноземці, які з метою підвищення свого професійного чи кваліфікаційного рівня працюють на території України за наймом відповідно до одержаної професії.

До осіб, які зайняті в межах договорів підряду, належать іноземці, які направлені закордонним роботодавцем на роботу на територію України для виконання певного обсягу робіт або послуг по реалізації договорів, укладених між українським та закордонним суб'єктами господарської діяльності.

До фізичних осіб належать іноземці, які займаються в Україні підприємницькою діяльністю, що заснована на особистій власності та використанні виключно особистої праці.

Графа 4 розділу II по рядках повинна дорівнювати по рядках графі 7 розділу I.

По всіх рядках графа 4 повинна дорівнювати сумі граф 5, 10 і 11, а графа 5 - сумі граф 6 - 9.

Сума рядків 03 - 13 по графах дорівнює рядку 02, сума рядків 15 - 47 - рядку 14, а сума рядків 02 і 14 дорівнює рядку 01. 

Розділ III містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за тривалістю роботи.

Рядок 01 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 5 розділу II, рядок 101 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 10 розділу II, а рядок 201 графи 4 розділу III повинен дорівнювати рядку 01 графи 11 розділу II.

По рядках 01 - 47 вказуються іноземці, які працюють в Україні за наймом, а по рядках 101 - 147 - зайняті в межах виконання договорів підряду, по рядку 201 - чисельність іноземців - фізичних осіб, які тимчасово працюють в Україні. 

По всіх рядках сума граф 5 - 9 дорівнює графі 4.

Розділ IV містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за віком та статтю.

Графа 4 рядка 01 розділу IV дорівнює графі 7 рядка 01 розділу I.

Сума рядків 02 і 03 по графах дорівнює рядку 01 по графах.

Розділ V містить дані про розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за формами власності, видами діяльності та займаними робочими місцями (посадами). Підставою для заповнення розділу є рядки "форма власності" та "вид діяльності" першої сторінки, а також графи 4, 8, 9, 10 рядка 01 розділу IV звіту підприємств, організацій, установ за формою N 2-ТМ (трудова міграція) і реєстраційна картка за формою N 1-ім для фізичних осіб.

Графа 4 рядка 01 розділу V дорівнює графі 4 рядка 01 розділу IV.

По рядках сума граф 5 - 7 дорівнює графі 4.

Сума рядків 02 - 06, як і сума рядків 07 - 26, дорівнює рядку 01. 

Розділ VI містить дані про чисельність іноземців, які одержали дозволи на працевлаштування в Україні, по країнах постійного проживання. Цей розділ заповнюється тільки Державним центром зайнятості на підставі обліку виданих дозволів на працевлаштування.

По рядках графа 8 дорівнює:

гр. 8 = гр. 4 + гр. 6 - гр. 7.

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

форми документа за УКУД 

організації-
складача -
ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ 

території за СПАТО 

галузі за ЗКГНГ 

виду економічної діяльності за УКВЕД 

форми власності за КФВ 

організаційно-
правової форми господарювання за КОПФГ 

міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ 

вищестоящої організації - ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ 

      

КС 

10 

11 

Кому подається _____________________
                                                    назва та адреса
___________________________________
                                одержувача 

Орган служби зайнятості _____________
___________________________________

Адреса ____________________________ 

Форма N 3-ТМ (трудова міграція)

ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
від 31.01.96 р. N 28

Піврічна (за I півріччя, рік)

Подають:
1. Орган служби зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські органи служби зайнятості на 15 день після закінчення звітного періоду:
- Державному центру зайнятості;
- Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
2. Державний центр зайнятості на 25 день після закінчення звітного періоду - Мінпраці та ГОЦ Мінстату України. 

ЗВІТ
про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні

січень - _______________ 199_ року

I. Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, по країнах постійного проживання

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Чисельність іноземців за станом на початок звітного періоду 

Прибуло у звітному періоді 

Вибуло у звітному періоді 

Чисельність іноземців за станом на кінець звітного періоду 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього
(сума рядків 02 та 14)

3100 

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

3101 

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

3102 

  

  

  

  

04 

Білорусі 

3103 

  

  

  

  

05 

Вірменії 

3104 

  

  

  

  

06 

Грузії 

3105 

  

  

  

  

07 

Казахстану 

3106 

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

3107 

  

  

  

  

09 

Молдови 

3108 

  

  

  

  

10 

Росії 

3109 

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

3110 

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

3111 

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

3112 

  

  

  

  

14 

з інших країн (сума рядків 15 - 47)

3113 

  

  

  

  

 

в тому числі:  

 

 

 

 

 

15 

Австралії 

3114 

  

  

  

  

16 

Австрії 

3115 

  

  

  

  

17 

Бельгії 

3116 

  

  

  

  

18 

Болгарії 

3117 

  

  

  

  

19 

Великобританії 

3118 

  

  

  

  

20 

Греції 

3119 

  

  

  

  

21 

Естонії 

3120 

  

  

  

  

22 

Єгипту 

3121 

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

3122 

  

  

  

  

24 

Іспанії 

3123 

  

  

  

  

25 

Італії 

3124 

  

  

  

  

26 

Канади 

3125 

  

  

  

  

27 

Кіпру 

3126 

  

  

  

  

28 

Китаю 

3127 

  

  

  

  

29 

Латвії  

3128 

  

  

  

  

30 

Литви  

3129 

  

  

  

  

31 

МНР 

3130 

  

  

  

  

32 

Німеччини 

3131 

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

3132 

  

  

  

  

34 

Польщі 

3133 

  

  

  

  

35 

Румунії 

3134 

  

  

  

  

36 

Словаччини 

3135 

  

  

  

  

37 

США 

3136 

  

  

  

  

38 

Туреччини 

3137 

  

  

  

  

39 

Угорщини  

3138 

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

3139 

  

  

  

  

41 

Франції 

3140 

  

  

  

  

42 

Чехії 

3141 

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

3142 

  

  

  

  

44 

Швеції 

3143 

  

  

  

  

45 

............ 

3144 

  

  

  

  

46 

............ 

3145 

  

  

  

  

47 

............ 

3146 

  

  

  

  

II. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за формами працевлаштування та по країнах постійного проживання

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду
(сума граф 5, 10, 11) 

з них 

Особи, які працюють за наймом
(сума гр. 6 - 9) 

в тому числі: 

Особи, зайняті в межах договорів підряду 

Фізичні особи 

трудящі-
мігранти 

сезонні працівники 

прикордонні працівники 

стажисти, які працюють за наймом 

2  

3  

7  

10  

11 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього
(сума рядків 02 та 14) 

3200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

3201 

  

  

  

  

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

3202 

  

  

  

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

3203 

  

  

  

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

3204 

  

  

  

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

3205 

  

  

  

  

  

  

  

  

07 

Казахстану 

3206 

  

  

  

  

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

3207 

  

  

  

  

  

  

  

  

09 

Молдови 

3208 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Росії 

3209 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

3210 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

3211 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

3212 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

з інших країн (сума рядків 15 - 47)

3213 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Австралії 

3214 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

3215 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

3216 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

3217 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

3218 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Греції 

3219 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

3220 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Єгипту 

3221 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

3222 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

3223 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Італії 

3224 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Канади 

3225 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Кіпру 

3226 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Китаю 

3227 

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

3228 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Литви  

3229 

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

МНР 

3230 

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

Німеччини 

3231 

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

3232 

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

3233 

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

3234 

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

Словаччини 

3235 

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

США 

3236 

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

Туреччини 

3237 

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

Угорщини  

3238 

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

3239 

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

Франції 

3240 

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

3241 

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

3242 

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

3242 

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

............ 

3243 

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

............ 

3244 

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

............ 

3245 

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за тривалістю роботи

N рядка 

Країни  

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду
(сума гр. 5 - 9)  

в тому числі: 

до 6 місяців 

від 6 місяців до 1 року 

від 1 року до 2 років 

від 2 до 3 років 

3 і більше років 

7  

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні за наймом, всього
(сума рядків 02 та 14)

3300 

  

  

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

 

 

02 

із країн СНД (сума рядків 03 - 13),
в тому числі: 

3301 

  

  

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

3302 

  

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

3303 

  

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

3304 

  

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

3305 

  

  

  

  

  

  

07 

Казахстану 

3306 

  

  

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

3307 

  

  

  

  

  

  

09 

Молдови 

3308 

  

  

  

  

  

  

10 

Росії 

3309 

  

  

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

3310 

  

  

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

3311 

  

  

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

3312 

  

  

  

  

  

  

14 

з інших країн (сума рядків 15 - 47)

3313 

  

  

  

  

  

  

 

в тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

15 

Австралії 

3314 

  

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

3315 

  

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

3315 

  

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

3316 

  

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

3317 

  

  

  

  

  

  

20 

Греції 

3318 

  

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

3319 

  

  

  

  

  

  

22 

Єгипту 

3320 

  

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

3321 

  

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

3322 

  

  

  

  

  

  

25 

Італії 

3323 

  

  

  

  

  

  

26 

Канади 

3324 

  

  

  

  

  

  

27 

Кіпру 

3325 

  

  

  

  

  

  

28 

Китаю 

3326 

  

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

3327 

  

  

  

  

  

  

30 

Литви  

3328 

  

  

  

  

  

  

31 

МНР 

3329 

  

  

  

  

  

  

32 

Німеччини 

3330 

  

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

3331 

  

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

3332 

  

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

3333 

  

  

  

  

  

  

36 

Словаччини 

3334 

  

  

  

  

  

  

37 

США 

3335 

  

  

  

  

  

  

38 

Туреччини 

3336 

  

  

  

  

  

  

39 

Угорщини  

3337 

  

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

3338 

  

  

  

  

  

  

41 

Франції 

3339 

  

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

3340 

  

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

3341 

  

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

3342 

  

  

  

  

  

  

45 

............ 

3343 

  

  

  

  

  

  

46 

............ 

3344 

  

  

  

  

  

  

47 

............ 

3345 

  

  

  

  

  

  

101 

Чисельність іноземців, зайнятих в межах договорів підряду, всього (сума рядків 102 та 114)

3350 

  

  

  

  

  

  

 

з них:  

 

 

 

 

 

 

 

102 

із країн СНД
(сума рядків 103 - 113),
в тому числі: 

3351 

  

  

  

  

  

  

103 

Азербайджану 

3352 

  

  

  

  

  

  

104 

Білорусі 

3353 

  

  

  

  

  

  

105 

Вірменії 

3354 

  

  

  

  

  

  

106 

Грузії 

3355 

  

  

  

  

  

  

107 

Казахстану 

3356 

  

  

  

  

  

  

108 

Киргизстану 

3357 

  

  

  

  

  

  

109 

Молдови 

3358 

  

  

  

  

  

  

110 

Росії 

3359 

  

  

  

  

  

  

111 

Таджикистану 

3360 

  

  

  

  

  

  

112 

Туркменістану 

3361 

  

  

  

  

  

  

113 

Узбекистану 

3362 

  

  

  

  

  

  

114 

з інших країн
(сума рядків 115 - 147)  

3363 

 

 

 

 

 

 

  

в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

115 

Австралії 

3364 

  

  

  

  

  

  

116 

Австрії 

3365 

  

  

  

  

  

  

117 

Бельгії 

3366 

  

  

  

  

  

  

118 

Болгарії 

3367 

  

  

  

  

  

  

119 

Великобританії 

3368 

  

  

  

  

  

  

120 

Греції 

3369 

  

  

  

  

  

  

121 

Естонії 

3370 

  

  

  

  

  

  

122 

Єгипту 

3371 

  

  

  

  

  

  

123 

Ізраїлю 

3372 

  

  

  

  

  

  

124 

Іспанії 

3373 

  

  

  

  

  

  

125 

Італії 

3374 

  

  

  

  

  

  

126 

Канади 

3375 

  

  

  

  

  

  

127 

Кіпру 

3376 

  

  

  

  

  

  

128 

Китаю 

3377 

  

  

  

  

  

  

129 

Латвії  

3378 

  

  

  

  

  

  

130 

Литви  

3379 

  

  

  

  

  

  

131 

МНР 

3380 

  

  

  

  

  

  

132 

Німеччини 

3381 

  

  

  

  

  

  

133 

ОАЕ 

3382 

  

  

  

  

  

  

134 

Польщі 

3383 

  

  

  

  

  

  

135 

Румунії 

3384 

  

  

  

  

  

  

136 

Словаччини 

3385 

  

  

  

  

  

  

137 

США 

3386 

  

  

  

  

  

  

138 

Туреччини 

3387 

  

  

  

  

  

  

139 

Угорщини  

3389 

  

  

  

  

  

  

140 

Фінляндії 

3390 

  

  

  

  

  

  

141 

Франції 

3391 

  

  

  

  

  

  

142 

Чехії 

3392 

  

  

  

  

  

  

143 

Швейцарії 

3393 

  

  

  

  

  

  

144 

Швеції 

3394 

  

  

  

  

  

  

145 

............ 

3395 

  

  

  

  

  

  

146 

............ 

3396 

  

  

  

  

  

  

147 

............ 

3397 

  

  

  

  

  

  

201 

Чисельність іноземців - фізичних осіб, які тимчасово працюють в Україні 

3399 

  

  

  

  

  

  

IV. Розподіл іноземців, які працюють в Україні, за віком та статтю

(чоловік)

N рядка 

  

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду
(сума граф 5 - 7) 

в тому числі за віком 

з 18 до 28 років 

з 28 до 40 років 

40 років і більше 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього 

3400 

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

02 

чоловіки 

3401 

  

  

  

  

03 

жінки 

3402 

  

  

  

  

V. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні, за формами власності, видами діяльності та займаними робочими місцями (посадами)

(чоловік)

N рядка 

  

Код рядка 

Всього на кінець звітного періоду
(сума гр. 5 - 7) 

в тому числі займають: 

робочі місця за професією 

посади керівників, спеціалістів, службовців 

місця, які не потребують професії, спеціальності 

01 

Всього іноземців, які тимчасово працюють в Україні,
в тому числі: 

3500 

  

  

  

  

  

за формами власності 

  

  

  

  

  

02 

державна 

3501 

  

  

  

  

03 

приватна 

3502 

  

  

  

  

04 

колективна 

3503 

  

  

  

  

05 

власність іноземних держав та їх суб'єктів 

3504 

  

  

  

  

06 

змішана 

3505 

  

  

  

  

  

за видами діяльності 

  

  

  

  

  

07 

Промисловість 

3506 

  

  

  

  

08 

Сільське господарство 

3507 

  

  

  

  

09 

Лісове господарство 

3508 

  

  

  

  

10 

Рибне господарство 

3509 

  

  

  

  

11 

Транспорт та зв'язок 

3510 

  

  

  

  

12 

Будівництво 

3511 

  

  

  

  

13 

Торгівля та громадське харчування 

3512 

  

  

  

  

14 

Матеріально-технічне забезпечення та збут 

3513 

  

  

  

  

15 

Заготівля 

3514 

  

  

  

  

16 

Інформаційно-обчислювальне обслуговування 

3515 

  

  

  

  

17 

Операції з нерухомим майном 

3516 

  

  

  

  

18 

Загальна комерційна діяльність щодо забезпечення функціонування ринку 

3517 

  

  

  

  

19 

Житлово-комунальне господарство 

3518 

  

  

  

  

20 

Невиробничі види побутового обслуговування населення 

3519 

  

  

  

  

21 

Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення 

3520 

  

  

  

  

22 

Освіта 

3521 

  

  

  

  

23 

Культура та мистецтво 

3522 

  

  

  

  

24 

Наука та наукове обслуговування 

3523 

  

  

  

  

25 

Фінансове, кредитне, страхове та пенсійне забезпечення 

3524 

  

  

  

  

26 

Інші види діяльності 

3525 

  

  

  

  

VI. Чисельність іноземців, які одержали дозвіл на працевлаштування в Україні, по країнах постійного проживання (заповнюється тільки Державним центром зайнятості)

(чоловік)

N рядка 

Країни 

Код рядка 

Чисельність іноземців, які одержали дозвіл та працюють на початок звітного періоду 

Чисельність іноземців, яким видано дозволи у звітному періоді 

з них  

Чисельність іноземців, які закінчили роботу у звітному періоді 

Чисельність іноземців, які одержали дозвіл та працюють на кінець звітного періоду
(гр. 4 + гр. 6 - гр. 7) 

працює у звітному періоді 

01 

Чисельність іноземців, які тимчасово працюють в Україні, всього (сума рядків 02, 14), 
з них: 

3600 

  

  

  

  

  

02 

із країн СНД (рядки 03 - 13),
в тому числі: 

3601 

  

  

  

  

  

03 

Азербайджану 

3602 

  

  

  

  

  

04 

Білорусі 

3603 

  

  

  

  

  

05 

Вірменії 

3604 

  

  

  

  

  

06 

Грузії 

3605 

  

  

  

  

  

07 

Казахстану 

3606 

  

  

  

  

  

08 

Киргизстану 

3607 

  

  

  

  

  

09 

Молдови 

3608 

  

  

  

  

  

10 

Росії 

3609 

  

  

  

  

  

11 

Таджикистану 

3610 

  

  

  

  

  

12 

Туркменістану 

3611 

  

  

  

  

  

13 

Узбекистану 

3612 

  

  

  

  

  

14 

інших країн
(рядки 15 - 47)

3613 

  

  

  

  

  

 

в тому числі:  

 

 

 

 

 

 

15 

Австралії 

3614 

  

  

  

  

  

16 

Австрії 

3615 

  

  

  

  

  

17 

Бельгії 

3616 

  

  

  

  

  

18 

Болгарії 

3617 

  

  

  

  

  

19 

Великобританії 

3618 

  

  

  

  

  

20 

Греції 

3619 

  

  

  

  

  

21 

Естонії 

3620 

  

  

  

  

  

22 

Єгипту 

3621 

  

  

  

  

  

23 

Ізраїлю 

3622 

  

  

  

  

  

24 

Іспанії 

3623 

  

  

  

  

  

25 

Італії 

3624 

  

  

  

  

  

26 

Канади 

3625 

  

  

  

  

  

27 

Кіпру 

3626 

  

  

  

  

  

28 

Китаю 

3637 

  

  

  

  

  

29 

Латвії  

3638 

  

  

  

  

  

30 

Литви  

3639 

  

  

  

  

  

31 

МНР 

3640 

  

  

  

  

  

32 

Німеччини 

3641 

  

  

  

  

  

33 

ОАЕ 

3642 

  

  

  

  

  

34 

Польщі 

3643 

  

  

  

  

  

35 

Румунії 

3644 

  

  

  

  

  

36 

Словаччини 

3645 

  

  

  

  

  

37 

США 

3646 

  

  

  

  

  

38 

Туреччини 

3647 

  

  

  

  

  

39 

Угорщини  

3648 

  

  

  

  

  

40 

Фінляндії 

3649 

  

  

  

  

  

41 

Франції 

3650 

  

  

  

  

  

42 

Чехії 

3651 

  

  

  

  

  

43 

Швейцарії 

3652 

  

  

  

  

  

44 

Швеції 

3653 

  

  

  

  

  

45 

............ 

3654 

  

  

  

  

  

46 

............ 

3655 

  

  

  

  

  

47 

............ 

3656 

  

  

  

  

  

"___" ____________  199_ р. 

Керівник 

______________________________
        (прізвище, N телефону виконавця) 

  

 

Код за УКУД 

 


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N
громадянина України, працевлаштованого за кордоном за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності

Прізвище _________________________________________________________

Ім'я ________________________ По батькові ___________________________

Паспорт серії ______________________ N _____________________________

Ким виданий _____________________________________________________

Коли виданий ____________________________________________________

Місце постійного проживання _______________________________________
                                                                                                                     (адреса)
_________________________________________________________________

Стать ____________________ Рік народження _________________________

Освіта ___________________________________________________________

Працював (не працював) на момент виїзду, раніше ніде не працював (необхідне підкреслити) _________________________________________________ 

Професія (посада) на момент виїзду ___________________________________
_________________________________________________________________

Вид діяльності ____________________________________________________

Країна, що надає роботу ____________________________________________

Реквізити роботодавця _____________________________________________
                                                                                              (повна назва, країна,
__________________________________________________________________
                                                   адреса, телефон, факс, банківські реквізити)
__________________________________________________________________

Вид діяльності в країні, що надає роботу _______________________________
_________________________________________________________________

Професія (посада) у іноземного роботодавця ___________________________

Строк трудового договору (контракту) ________________________________

Дата початку трудового договору (контракту) __________________________

Дата закінчення трудового договору (контракту) ________________________

Форма працевлаштування: трудящі-мігранти; сезонні працівники; прикордонні працівники; стажисти, які працюють за наймом (необхідне підкреслити)

"___" ____________  199_ р. 

Підпис 

  

__________________________
                (прізвище виконавця) 

 

Код за УКУД 

 


Міністерство (відомство) ___________________________________________

МДО, концерн, асоціація ____________________________________________
__________________________________________________________________

Підприємство, установа, організація ___________________________________
                                                                                                                       (повна назва,
__________________________________________________________________
                                                                       адреса, телефон, факс) 

Вид діяльності ____________________________________________________

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N
громадянина України, який працює за кордоном в межах договору підряду між українським та закордонним підприємствами

Прізвище _________________________________________________________

Ім'я ________________________ По батькові ___________________________

Паспорт серія ______________________ N ____________________________

Ким виданий _____________________________________________________

Коли виданий ____________________________________________________

Місце постійного проживання _______________________________________
                                                                                                                  (адреса)
__________________________________________________________________

Стать ___________________ Рік народження __________________________

Освіта ___________________________________________________________

Професія (посада) __________________________________________________
__________________________________________________________________

Країна, що надає роботу ____________________________________________

Реквізити закордонного підприємства ________________________________
                                                                                                                      (повна назва,
_________________________________________________________________
                                         країна, адреса, телефон, факс, банківські реквізити) 

Строк виконання робіт _____________________________________________

Дата початку роботи _______________________________________________

Дата закінчення роботи _____________________________________________

"___" ____________  199_ р. 

Підпис 

  

__________________________
                (прізвище виконавця) 

 

Код за УКУД 

 


Міністерство (відомство) ___________________________________________

МДО, концерн, асоціація ___________________________________________

Підприємство, установа, організація __________________________________
__________________________________________________________________

Фізична особа _____________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові) 

Адреса, телефон, факс ______________________________________________
__________________________________________________________________

Форма власності __________________________________________________

Вид діяльності ____________________________________________________

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N
іноземця, який тимчасово працює в Україні

Прізвище _________________________________________________________

Повне ім'я ________________________________________________________

Паспорт, серія _________________________ N _________________________

Ким виданий _____________________________________________________

Коли виданий ____________________________________________________

Громадянство _____________________________________________________

Місце постійного проживання _______________________________________
                                                                                                                    (адреса)
__________________________________________________________________

Стать ____________________ Рік народження _________________________

Освіта ___________________________________________________________

Спеціальність, кваліфікація за дипломом ______________________________

Стаж роботи за спеціальністю, кваліфікацією __________________________

Професія (посада) на території України _______________________________
_________________________________________________________________

Строк трудового договору (контракту) / виконання робіт __________________
_________________________________________________________________

Дата початку роботи _______________________________________________

Дата закінчення роботи _____________________________________________

Форма працевлаштування __________________________________________
                                                   (трудящі-мігранти; сезонні працівники; прикордонні працівники; 
_________________________________________________________________
                   стажисти, які працюють за наймом; зайняті в межах договорів підряду) 

"___" ____________  199_ р. 

Підпис 

  

__________________________
                (прізвище виконавця) 

___________

Опрос