Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении в действие Правил сертификации служб авиационной безопасности в Украине

Государственный департамент авиационного транспорта
Приказ, Правила от 05.01.1996 № 1
Утратил силу

Про введення в дію Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні

Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України
від 5 січня 1996 року N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 1996 р. за N 35/1060

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
 від 2 червня 2006 року N 397)

З метою запровадження сертифікації суб'єктів забезпечення авіаційної безпеки в Україні та визначення їх здатності до забезпечення стандартизованого рівня авіаційної безпеки, захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання в її діяльність НАКАЗУЮ:

1 Затвердити та ввести в дію Правила сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні з 1 березня 1996 року.

2 Управлінню авіаційної безпеки:

2.1 довести зазначені Правила до керівників авіапідприємств цивільної авіації незалежно від їх форм власності;

2.2 визначити перелік служб авіаційної безпеки авіапідприємств, які підлягають сертифікації у першу чергу і здійснити її у встановленому цими Правилами порядку;

2.3 надати необхідну практичну допомогу керівникам авіапідприємств щодо сертифікації служб авіаційної безпеки.

3 Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Укравіатрансу Л. Г. Конєва.

 

  

Голова Укравіатрансу 

М. О. Марченко 

 

ПРАВИЛА
сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Правила сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні /надалі - Правила/ поширюються і є обов'язковими для підприємств, що входять до системи авіаційного транспорту України, структурних підрозділів Укравіатрансу та навчальних закладів, які готують авіаційних фахівців, а також юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в авіаційній галузі, незалежно від форми їх власності та видів діяльності.

1.2 Ці Правила регламентують порядок сертифікації суб'єктів забезпечення авіаційної безпеки /служб авіаційної безпеки/ в Україні незалежно від форм власності їх засновника і складають основу для кваліфікованої і всебічної оцінки здатності цих суб'єктів у виконанні покладених на них завдань.

2 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1 Авіаційна безпека - комплекс заходів, а також людські і матеріальні ресурси, призначені для захисту авіації від актів незаконного втручання.

2.2 Авіаційний персонал - особовий склад авіаційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу, що складається з авіаційних спеціалістів за професійною ознакою.

2.3 Авіаційне підприємство - підприємство цивільної авіації, яке пропонує автопослуги або експлуатує повітряне сполучення.

2.4 Авіаційні правила - правила, що визначають і регулюють порядок діяльності авіації України з метою забезпечення безпеки польотів і екологічної безпеки.

2.5 Акт незаконного втручання - протиправні дії, пов'язані з посяганням на нормальну і безпечну діяльність авіації і авіаційних об'єктів, внаслідок яких сталися нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення повітряного судна, або такі, що створюють ситуацію для таких наслідків.

2.6 Аеропорт - комплекс споруд, що призначений для прийняття та відправлення повітряних суден і обслуговування повітряних перевезень і має для цього аеродром, аеровокзал та інші наземні споруди та необхідне обладнання.

2.7 Аеропорт міжнародний - аеропорт, виділений для приймання та відправлення повітряних суден, які виконують міжнародні польоти та в якому здійснюється митний, прикордонний контроль, контроль на авіаційну безпеку та інші види обов'язкового контролю.

2.8 Безпека польотів - властивість авіаційної транспортної системи, що полягає в її здатності здійснювати повітряні перевезення без загрози для життя та здоров'я людей.

2.9 Внутрішньооб'єктовий режим - встановлений порядок знаходження та пересування осіб і транспорту, а також забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, персоналу і об'єктів від актів незаконного втручання в межах контрольованої вони, зони, що охороняється, і зон обмеженого доступу авіапідприємства.

2.10 Державний департамент авіаційного транспорту України /Укравіатранс/ - повноважний орган з питань регулювання діяльності цивільної авіації.

2.11 Експлуатант - особа, організація або підприємство, що експлуатує повітряні судна чи пропонує свої послуги в галузі цивільної авіації.

2.12 Звід авіаційних правил України - перелік єдиноструктурних правил та інших нормативних актів, які регламентують діяльність авіації та її безпеку.

2.13 Зона без обмеження - зона аеропорту, в яку громадяни мають вільний доступ або в яку доступ іншим особам не обмежується.

2.14 Інструкція - нормативний документ, що описує дію, яка повинна бути виконана.

2.15 Контрольована зона - робоча площа авіапідприємства /аеропорту/ і прилегла до неї територія, а також приміщення, доступ до яких контролюється.

2.16 Контроль на безпеку - спеціальні заходи для запобігання внесення в контрольовану зону та на борт повітряного судна зброї, вибухових речовин та інших небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання.

2.17 Ліцензія (дозвіл) - документ, оформлений у встановленому порядку, що видається будь-якій фізичній або юридичній особі на право здійснення авіаційної діяльності.

2.18 Місце стоянки повітряного судна - виділена ділянка на пероні для стоянки повітряного судна.

2.19 Неконтрольована зона - зона аеропорту та споруд, до яких особи, які не є пасажирами, мають вільний доступ.

2.20 Зона обмеженого доступу, що охороняється - зона аеропорту, споруди та засоби, доступ в які обмежений або контролюється в метою забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів.

2.21 Перегляд /огляд/ - технологічний процес контролю на безпеку, в тому числі із застосуванням технічних та інших засобів, призначених для виявлення зброї, вибухових речовин, або інших небезпечних предметів, які можуть бути використані для скоєння акту незаконного втручання.

2.22 Повітряне судно цивільне - повітряне судно, зареєстроване у державному реєстрі цивільних повітряних суден.

2.23 Повітряний перевізник - будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки.

2.24 Реєстр обліковий - спеціальна форма документа, в якому зберігається інформація щодо видачі сертифіката суб'єкту забезпечення авіаційної безпеки.

2.25 Сертифікат експлуатанта - документ, оформлений у встановленому порядку, який видається повноважним органом з питань регулювання діяльності цивільної авіації, і підтверджує здатність експлуатанта безпечно виконувати /обслуговувати/ повітряні перевезення.

2.26 Служба авіаційної безпеки - спеціальний підрозділ, який виконує функції захисту діяльності експлуатанта /аеропорту/, незалежно від їх форм власності, від актів незаконного втручання, інших протиправних посягань на їх безпечну, нормальну діяльність.

2.27 Технологія - положення, що описує, яким чином і якими засобами повинна бути виконана та чи інша дія.

3 СКОРОЧЕННЯ

АБ 

- авіаційна безпека 

АПУ 

- авіаційні правила України 

АНВ 

- акт незаконного втручання 

БП 

- безпека польотів 

ІСАО 

- міжнародна організація цивільної авіації 

ПС 

- повітряне судно 

САБ 

- служба авіаційної безпеки 

УАБ 

- управління авіаційної безпеки Укравіатрансу 

ЦА 

- цивільна авіація 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Ці Правила розроблені відповідно до вимог Повітряного кодексу України, введеного в дію 11 червня 1993 р., документів Конвенції про міжнародну цивільну авіацію додатка 17 /видання п'яте, грудень 1992 р., ІСАО/ і входять до Зводу авіаційних правил України.

4.2 Дія Правил поширюється на всі суб'єкти забезпечення авіаційної безпеки, експлуатантів і аеропортів, зареєстрованих в Україні, незалежно від форм їх власності.

4.3 Правила визначають порядок сертифікації суб'єкту забезпечення авіаційної безпеки /служби авіаційної безпеки/ і занесення його до відповідного облікового реєстру.

4.4 Обліковий реєстр складається та ведеться Державним департаментом авіаційного транспорту України.

5 ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ СЕРТИФІКАЦІЮ СЛУЖБ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1 державним органом з питань сертифікації та реєстрації служб авіаційної безпеки є Державний департамент авіаційного транспорту України (Укравіатранс).

5.2 На Укравіатранс з питань сертифікації покладаються такі обов'язки:

5.2.1 приймання та попередній розгляд заявок на сертифікацію;

5.2.2 забезпечення заявника необхідною інформацією з питань сертифікації служби авіаційної безпеки та надання консультацій в цьому;

5.2.3 розробка та впровадження вимог, необхідних для сертифікації служби авіаційної безпеки та належного виконання нею функціональних завдань;

5.2.4 проведення контрольних та інспекційних перевірок діяльності служби авіаційної безпеки;

5.2.5 видача, скасування або припинення дії сертифіката, в порядку застосування санкцій, передбачених чинним законодавством;

5.2.6 ведення облікового реєстру служб авіаційної безпеки.

5.3 Укравіатранс має такі повноваження:

5.3.1 розглядати документи та складати висновки щодо доцільності сертифікації служб авіаційної безпеки, у тому числі тих, що створюються з участю іноземних фірм;

5.3.2 витребовувати та отримувати від заявників необхідні додаткові документи та відомості;

5.3.3 приймати рішення на видачу, скасування або припинення дії сертифікату;

5.3.4 проводити службові розслідування порушень у діяльності служби авіаційної безпеки щодо умов виданого сертифікату;

5.3.5 проводити нагляд за дотриманням вимог стандартизованого рівня забезпечення авіаційної безпеки суб'єктом, якому виданий сертифікат;

5.3.6 вносити необхідні доповнення та поправки до цих Правил.

6 ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

6.1 Цими Правилами встановлюється такий порядок сертифікації служб авіаційної безпеки:

6.1.1 заново створювана служба сертифікується до початку її діяльності. Сертифікат служби /додаток N 1/ видається після перевірки фактичного стану забезпечення стандартизованого рівня захисту від актів незаконного втручання, здатності виконувати в повному обсязі вимоги організаційно-розпорядчих та нормативних документів з авіаційної безпеки, наявності необхідної матеріально-технічної бази, підготовленого та сертифікованого персоналу і обладнання, достатності фінансування служби;

6.1.2 подальша сертифікація служби авіаційної безпеки проводиться після одержання Укравіатрансом попередньої заявки засновника служби на сертифікацію;

- перед закінченням дії раніше виданого сертифікату;

- при потребі в зміні або доповненні повноважень та функцій служби;

- після усунення недоліків в забезпеченні авіаційної безпеки, через які сертифікат було скасовано.

6.2 Цими Правилами встановлюється така послідовність процедур сертифікації служби авіаційної безпеки:

6.2.1 отримання заявки від засновника служби;

6.2.2 попередня оцінка заявки;

6.2.3 інспекційна перевірка служби;

6.2.4 прийняття рішення і видача сертифіката;

6.2.5 занесення служби до облікового реєстру;

6.2.6 подальший контроль та інспекція діяльності служби.

7 ЗАЯВКА НА СЕРТИФІКАЦІЮ

7.1 Будь-яка юридична, або фізична особа, що зареєстрована в Україні і має відповідний дозвіл (ліцензію) на здійснення авіаційної діяльності, та сертифікат експлуатанта, вправі заснувати власну службу авіаційної безпеки.

7.2 На засновника служби авіаційної безпеки покладається відповідальність за розробку власних експлуатаційних інструкцій, технологій, інших положень, передбачених нормативними державними документами з метою встановлення стандартизованого рівня захисту цивільної авіації від АНВ.

7.3 Засновник служби авіаційної безпеки, який подає заявку на видачу сертифіката, забезпечується Укравіатрансом необхідним обсягом інформації і вимог з питань авіаційної безпеки і діяльності служби.

7.4 Для вирішення питання про сертифікацію служби авіаційної безпеки засновник подає необхідний мінімум відомостей щодо здатності служби у виконанні покладених на неї функцій. Форма заявки та її зміст наведені у додатку N 2.

7.5 До заявки додається первинний пакет документів за переліком, наведеним у додатку N 3.

7.6 В разі створення суб'єкту забезпечення авіаційної безпеки з участю іноземної фірми, яка спеціалізується на наданні послуг з авіаційної безпеки, засновник додатково подає документи за переліком, наведеним у додатку N 4.

7.7 Заявник вказує у супровідному листі до заявки прізвище, адресу і спосіб зв'язку з особою, уповноваженою вести справи з питань сертифікації та реєстрації служби авіаційної безпеки.

7.8 Укравіатранс в необхідних випадках вправі вимагати від заявника додаткові документи, крім перелічених у додатках N 3 та N 4 до цих Правил.

7.9 Документація, яка подається до розгляду, за формою та змістом повинна відповідати рекомендаціям цих Правил, стандартам діловодства, прийнятим в Україні, і має бути викладена державною мовою.

7.10 Документація затверджується та підписується уповноваженими на це посадовими особами, їх заступниками або виконуючими обов'язки цих осіб. На документах зазначається посада та прізвище особи, яка їх підписує; документи, які мають підписи з позначками "/" "за" та без визначення прізвищ і посад осіб, які їх підписали, не розглядаються.

7.11 Документація приймається до розгляду у вигляді оригіналів і копій, засвідчених нотаріально у встановленому порядку.

7.12 Документація, яка має підчистки, рукописні або машинні виправлення, не завірені підписом та печаткою, не розглядається.

8 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ СЛУЖБ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

8.1 Стандарт. Служба авіаційної безпеки, як суб'єкт забезпечення авіаційної безпеки, незалежно від форми власності її засновника повинна в повному обсязі забезпечувати охорону та захист пасажирів, членів екіпажу повітряних суден цивільної авіації, об'єктів, населення в сфері її діяльності від терористичних, диверсійних, інших актів незаконного втручання та протиправних посягань шляхом організації та здійснення загально обов'язкових державних норм, правил і процедур, передбачених відповідними нормативними актами, та організаційно-розпорядчими документами, прийнятими в України.

8.2 Відповідно до вимог стандарту, згідно з Положенням, служба авіаційної безпеки повинна мати у своєму складі:

8.2.1 підрозділ контролю на безпеку;

8.2.2 підрозділ контролю доступу;

8.2.3 підрозділ охорони повітряних суден, об'єктів та матеріальних цінностей;

8.2.4 підрозділ охорони суспільної безпеки в контрольованих зонах;

8.2.5 підрозділ технічного забезпечення;

8.2.6 підрозділ забезпечення служби (облік кадрів, фінанси, матеріальне постачання, тощо).

8.3 Діяльність структурних підрозділів, перелічених у п. п. 8.2, здійснюється на підставі відповідних внутрішніх інструкцій, якими регламентуються завдання, функції, повноваження та межі відповідальності цих підрозділів.

9 РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ І ДОКУМЕНТІВ

9.1 Заявка на сертифікацію та додані до неї документи розглядаються Укравіатрансом протягом двох місяців з дня їх одержання.

9.2 Якщо відомості, наведені в документах, доданих до заявки, не відповідають вимогам відповідних нормативних актів та цим Правилам, або їх кількість недостатня для попереднього розгляду заявки, посадова особа, відповідальна за розгляд документів, протягом 5 днів після одержання документів робить заявникові письмовий запит. Термін розгляду в даному випадку може бути подовжений на 10 днів з того дня, як були одержані недостатні документи, або усунуті недоліки в їх оформленні.

9.3 В разі не спроможності заявника усунути недоліки в оформленні поданих до розгляду документів або представити недодані документи на запит - заявка відхиляється.

9.4 Після попереднього розгляду і аналізу заявки і доданих до неї документів складається відповідний висновок про можливість інспекційної перевірки служби авіаційної безпеки. Документи, що розглядались, повертаються заявнику протягом 3 днів з дня завершення їх розгляду разом з висновком.

10 ІНСПЕКЦІЙНА ПЕРЕВІРКА

10.1 Інспекційна перевірка служби авіаційної безпеки охоплює всі аспекти її діяльності по забезпеченню стандартизованого рівня захисту цивільної авіації від АНВ.

10.2 Інспекційна перевірка здійснюється Укравіатрансом протягом 30 днів після одержання заявником висновку про можливість її здійснення.

10.3 До початку інспекційної перевірки заявник готує необхідні організаційно-розпорядчі та експлуатаційні документи (за переліком додатку N 5) з метою практичної перевірки його здатності і компетенції в виконанні заходів авіаційної безпеки і вирішення питання про видачу сертифіката. Документи подаються для вивчення в ході інспекційної перевірки.

10.4 Інспекційна перевірка здійснюється за планом і програмою, які затверджуються Укравіатрансом.

10.5 Програма інспектування має забезпечувати отримання конкретної інформації, що стосується:

10.5.1 переліку та рівня послуг, які надаватиме служба у забезпеченні авіаційної безпеки, їх відповідності нормативним актам і власним організаційно-розпорядчим документам;

10.5.2 відповідності організаційної структури та штатного розкладу діючим вимогам, укомплектованості підготовленим та сертифікованим персоналом;

10.5.3 наявності необхідної матеріально-технічної бази, спеціального сертифікованого обладнання та устаткування для забезпечення належного рівня АБ;

10.5.4 недоліків у забезпеченні АБ та здатності заявника усунути їх в ході інспекційної перевірки.

11 ВИДАЧА ТА СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАТА

11.1 Після завершення інспекційної перевірки і виконання програми оцінки здатності служби авіаційної безпеки виконувати покладені на неї функції по забезпеченню АБ протягом тижня складається висновок про можливість видачі сертифіката і занесення служби авіаційної безпеки до облікового реєстру (додаток N 6).

11.2 Якщо заявник не в змозі усунути недоліки, виявлені в ході інспекційної перевірки, або нездатний забезпечити стандартизованого рівня захисту від АНВ наявними силами і матеріально-технічними засобами належним чином, сертифікат йому не видається, про що він повідомляється з викладенням причин такого рішення.

11.3 Після отримання сертифіката служба авіаційної безпеки може розпочинати свою діяльність по наданню послуг у забезпеченні АБ. З цього часу вона несе пряму відповідальність за забезпечення стандартизованого рівня захисту ЦА бід АНВ в повному обсязі з наданим дозволом, вимогами і правилами, прийнятими в Україні.

11.4 Сертифікат службі авіаційної безпеки видається на строк до двох років.

11.5 Служба авіаційної безпеки після одержання сертифіката заноситься до облікового реєстру Укравіатрансу, про що на сертифікаті робиться відповідне позначення.

11.6 Якщо керівництво Укравіатрансу одержало інформацію про порушення вимог забезпечення АБ службою або неналежне виконання покладених на неї функцій, то здійснюється всебічна перевірка та аналіз такої інформації. В разі її підтвердження грунтовно складеними документами керівництвом Укравіатрансу приймається рішення про припинення дії сертифіката або про його скасування.

11.7 Скасований сертифікат повертається до Укравіатрансу протягом тижня з дня одержання заявником рішення про його скасування.

11.8 Продовження дії або поновлення сертифіката здійснюється в порядку, встановленому для його одержання.

12 ПРАВО СУБ'ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСКАРЖЕННЯ ДІЇ КЕРІВНИЦТВА УКРАВІАТРАНСУ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

12.1 Рішення керівництва Укравіатрансу про відмову у видачі (продовженні строку дії) сертифіката, припинення його дії чи скасування може бути оскаржене суб'єктом забезпечення авіаційної безпеки у порядку відповідно до чинного законодавства.

13 ДЕРЖАВНІ ЗБОРИ

13.1 Витрати на сертифікацію, реєстрацію САБ, на подальші інспекційні перевірки її діяльності в повному обсязі несе особа, яка подала заявку з питань сертифікації, реєстрації та інспекційної перевірки.

13.2 Розмір державних зборів за сертифікацію встановлюється Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819.

 

  

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

СЕРТИФІКАТ СЛУЖБИ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Цим засвідчується, що _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
задовольняє вимогам законодавства України та виданих згідно з ним нормативних актів, які регламентують забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації, щодо видачі цього сертифіката.

Він (вона, воно) здатний забезпечувати стандартизований рівень захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання згідно з вказаним законодавством та нормативними актами, а також власними організаційно-розпорядчими документами, що не протирічать положенням останніх.

Цей сертифікат не підлягає передачі і дійсний до 00.00.0000

Його дія може бути тимчасово припинена або скасована у встановленому порядку 

  

  

____________
/підпис/ 

СЕРТИФІКАТ N 0 

000 

____________
/прізвище/ 

Дійсний з 

00.00.0000 

  

 
Занесено до облікового реєстру
 
00.00.0000           за   N 

Голова
Державного департаменту
авіаційного транспорту
України 

 

ЗАЯВКА
на одержання сертифіката служби авіаційної безпеки

1 Відомості про Заявника.

1.1 Заявник ___________________________________________________________________________
                                                                                                               /найменування/
здійснює діяльність на підставі законодавства України, Повітряного кодексу України, нормативних документів Укравіатрансу та ІКАО, які регламентують діяльність в галузі цивільної авіації.

Заявник має сертифікат експлуатанта (аеропорту) від ____________ N ___ виданий ______________.

Заявник має всю необхідну документацію для заснування служби авіаційної безпеки.

Юридичною підставою для подання Заявки на одержання сертифіката служби авіаційної безпеки є законодавство України, Статут підприємства та ліцензій на право здійснення господарської і
комерційної діяльності в галузі авіації від ____________ N ___ видана __________________________.
                                                                                                                                                                             /вказати ким видана/

1.2 Юридична адреса __________________________________________________________________

1.3 Телеграфна адреса АФТН ___________________________________________________________

1.4 Телекс/телетайп ___________________________________________________________________

1.5 Телефон/факс ______________________________________________________________________

1.6 Аеродром базування ________________________________________________________________

2 Опис організації діяльності Заявника:

2.1 організаційна структура:

2.2 назви і юридичні адреси структурних органів:

2.3 прізвища і юридичні адреси керівного складу:

2.4 інші відомості.

3 Структура та головні штатні співробітники служби авіаційної безпеки (їх посади, громадянство, прізвища, освіта за фахом, спеціальна підготовка, практичний досвід).
(може бути викладено у додатку N)

4 Перелік послуг, які надаватиме служба у забезпеченні авіаційної безпеки, відповідність їх нормам, правилам і процедурам, прийнятим в Україні.

5 Укомплектованість підготовленим та сертифікованим персоналом (включаючи штатних співробітників органів внутрішніх справ на транспорті, які виконують функції АБ згідно з укладеною угодою від N).

6 Наявність сертифікованих в Україні спеціальних технічних засобів, обладнання та устаткування для забезпечення стандартизованого рівня захисту ЦА від АНВ та необхідних службових приміщень.
(може бути викладено у додатку N)

7 Заявник має достатні фінансові можливості для:

- придбання, технічної експлуатації та обслуговування обладнання, спеціальних технічних засобів безпеки, оренди та утримання приміщень служби, їх сертифікації;

- виконання всіх умов контрактів з відповідним авіаційним персоналом та співробітниками правоохоронних органів за укладеними угодами;

- забезпечення здатності виконання превентивних заходів безпеки в умовах нормальної діяльності та в разі підвищення рівня загрози врегулювання кризових ситуацій.

8 Заявником забезпечені відповідні страховки авіаційного персоналу, який входить до складу САБ, майна, обладнання, устаткування, що використовується для забезпечення АБ, а також відшкодування збитків, заподіяних третім особам, що стались через недоліки у забезпеченні АБ.

9 Інші відомості, які заявник бажає повідомити додатково.

10 Заявник зобов'язується:

10.1 не здійснювати іншої діяльності службою авіаційної безпеки, окрім вказаної в Сертифікаті, без погодження з Укравіатрансом та попередньої заявки на отримання додаткових повноважень;

10.2 забезпечувати умови інспектування служби авіаційної безпеки відповідними фахівцями УАБ з метою контролю організації її діяльності після видачі Сертифіката;

10.3 фінансування витрати пов'язані з сертифікацією служби авіаційної безпеки, інспектуванням, службовим розслідуванням авіаційних подій та інцидентів, що сталися через недоліки у забезпеченні АБ.

11 До заявки додаються: ________________________________________________________________
                                                                                                /навести повний перелік первинного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   пакету документів/

Я, (повне найменування особи керівника підприємства, що подає заявку на сертифікацію служби авіаційної безпеки) свідчу, що наведені в даній заявці та додатках до неї відомості є точними і правильними.

                          ____________ Прізвище, ім'я, по батькові
                                            /підпис/

                        М. П.                                                                                              Дата 

 

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заявки на сертифікацію служби АБ

1 Свідоцтво про реєстрацію підприємства в Україні.

2 Статут підприємства.

3 Ліцензія на право здійснення господарської і комерційної діяльності в галузі авіації.

4 Сертифікат експлуатанта (аеропорту).

5 Програма забезпечення авіаційної безпеки експлуатанта (аеропорту).

6 Положення про службу авіаційної безпеки.

7 Структура і штатний розпис служби.

8 Довідка про персонал служби і його кваліфікацію.

9 Довідка про склад матеріально-технічної бази служби та рівень її забезпечення спеціальним обладнанням, приміщеннями, устаткуванням.

10 Угода, укладена з підрозділом внутрішніх справ на транспорті МВС України в разі виконання співробітниками даного органу функцій в службі авіаційної безпеки.

11 Довідка про стан фінансового забезпечення служби.

12 Страхові поліси, що пов'язані з наданням службою послуг на забезпечення АБ.

13 Платіжний документ, що підтверджує сплату державного мита за сертифікацію.

 

ПЕРЕЛІК
додаткових документів, що додаються до заявки на сертифікацію служби АБ в разі створення її спільно з іноземною фірмою

1 Угода між експлуатантом (аеропортом) та його зарубіжним партнером про спільну господарську і комерційну діяльність.

2 Довідка про організаційну структуру майбутньої служби, склад керівної ланки та громадянство кожного керівника.

3 Перелік послуг з АБ, які надаватиме служба, та їх рівень, витяг з програми забезпечення АБ з окресленням функцій, що передаються іноземній фірмі.

4 Довідка про діяльність іноземної фірми за останні 3 роки. Висновок аудиторської або іншої відповідної установи держави реєстрації про репутацію фірми.

5 Документ повноважного органу цивільної авіації іноземної країни про те, що діяльність фірми задовольняє нормативним вимогам цієї країни.

6 Сертифікати на спеціальне обладнання та устаткування для забезпечення авіаційної безпеки, одержані і визнані в Україні.

 

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються до інспекційної перевірки

1 Інструкція по організації служби авіаційної безпеки експлуатанта (за розділами).

2 Інструкція про порядок організації та здійснення охорони повітряних суден, авіаційних об'єктів та експлуатанта ЦА.

3 Інструкція про порядок організації та забезпечення пропускного режиму на авіаційних об'єктах експлуатантів ЦА.

4 Інструкція про порядок здійснення передпольотного огляду повітряних суден.

5 Інструкція про порядок здійснення спеціальних оглядів повітряних суден та авіаційних об'єктів в разі загрози скоєння проти них АНВ.

6 Інструкція про порядок перевезення вогнепальної зброї на повітряних суднах уповноваженими особами.

7 Інструкція про порядок перевезення на повітряних суднах вогнепальної зброї, боєприпасів, засобів активної оборони та індивідуального захисту.

8 Технологія контролю на безпеку ручної кладі, багажу, вантажу, пошти, бортприпасів та особистого огляду пасажирів і членів екіпажу ПС ЦА.

9 Інструкція про порядок перевезення на повітряних суднах осіб, затриманих за скоєння кримінальних злочинів, тих, що знаходяться під слідством та засуджених.

10 Інструкція про порядок здійснення службового розслідування актів незаконного втручання в діяльність експлуатанта (аеропорту) ЦА.

11 Інструкція про порядок взаємодії служби авіаційної безпеки з органами прикордонного та митного контролю.

12 Інструкція про порядок дії та взаємодії служби авіаційної безпеки зі службами експлуатанта з іншими юридичними особами по попередженню, припиненню локалізації та врегулюванню кризових ситуацій, пов'язаних з АНВ.

13 Інструкція про порядок придбання, вводу в експлуатацію, технічного обслуговування та перевірки спеціальних технічних засобів, обладнання та устаткування, призначеного для забезпечення АБ.

14 Інструкція про порядок сертифікації спеціальних технічних засобів, обладнання та устаткування, призначеного для забезпечення АБ.

15 Інструкція про порядок сертифікації персоналу служби авіаційної безпеки.

16 Програма підготовки та перепідготовки персоналу служби авіаційної безпеки до дій у відповідь на АНВ.

17 Інструкція про порядок здійснення заходів охорони праці персоналу служби авіаційної безпеки.

18 Сертифікати на спеціальні технічні засоби, обладнання та устаткування, призначене для забезпечення АБ.

19 Сертифікати на персонал служби авіаційної безпеки.

____________

Опрос