Идет загрузка документа (149 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке приема, хранения, учета, уничтожения или реализации изъятого, добровольно сданного, найденного оружия и боеприпасов к нему

МВД
Приказ, Инструкция от 31.05.1993 № 314
редакция действует с 05.11.2012

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 31 травня 1993 року N 314 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1993 р. за N 106

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 26 червня 2002 року N 615
,
 від 24 вересня 2012 року N 826

(У тексті наказу та в тексті Інструкції слова "Начальникам управлінь внутрішніх справ Республіки Крим, областей, м. Севастополя, Головного управління внутрішніх справ м. Києва та управлінь внутрішніх справ на транспорті" замінено словами "Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та на транспорті", найменування "ГУВС, УВС, УВСТ, РВВС, МВВС" замінено найменуваннями "ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті, міськ-, райоргани ГУМВС, УМВС", слова "управлінь, відділів Т і МТЗ" замінено словами "господарських управлінь (відділів, відділень)", слова "Експертно-криміналістичних відділів (ЕКВ)" замінено словами "Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС", а слова "Управлінь, відділів ОГП" замінено словами "Управлінь, відділів адміністративної служби міліції (УАСМ, ВАСМ)" згідно з наказом  Міністерства внутрішніх справ України від 26 червня 2002 року N 615)

З метою додержання порядку приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї, попередження зловживанням і порушенням законності з цього питання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї, що додається.

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та на транспорті:

2.1. Організувати вивчення Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї з працівниками служби озброєння, дозвільної системи, охорони громадського порядку, дільничними інспекторами міліції, черговими, особовим складом оперативних служб та прийняти від них заліки.

2.2. Перевірити технічний стан приміщень складів озброєння господарських управлінь (відділів, відділень), їх охорони, кімнат, де тимчасово зберігається така зброя і боєприпаси, дотримання встановлених правил їх зберігання.

2.3. Здійснити заходи щодо укріплення кадрів служби озброєння, підібрати працівників, здатних за своїми діловими якостями забезпечити належне зберігання зазначеної зброї та боєприпасів.

2.4. Переглянути склад постійно діючих комісій по перевірці зберігання зброї та боєприпасів. Підвищити відповідальність членів комісій за якість перевірок і документальних ревізій.

2.5. Забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків за зразками та формами, передбаченими Інструкцією, затвердженою цим наказом.

3. Начальнику Української Академії внутрішніх справ, начальникам інших учбових закладів включити до програм підготовки курсантів та слухачів вивчення вимог зазначеної Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника міністра генерал-лейтенанта міліції Недригайла В. М., начальників Штабу, Головне управління тилового і матеріально-технічного забезпечення та Головне управління охорони громадського порядку МВС України.

 

Міністр 
генерал-полковник
внутрішньої служби

 
 
А. В. Василишин 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ,
ОБЛІКУ, ЗНИЩЕННЯ ЧИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИЛУЧЕНОЇ, ДОБРОВІЛЬНО ЗДАНОЇ, ЗНАЙДЕНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ДО НЕЇ

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок роботи органів внутрішніх справ щодо приймання, обліку, зберігання, передачі в інші організації та знищення вилученої, добровільно зданої і знайденої нарізної вогнепальної зброї (револьверів, пістолетів, автоматів, кулеметів, карабінів, гвінтівок, дрібнокаліберних гвинтівок і пістолетів, обрізів бойових гвинтівок, карабінів, мисливських рушниць, саморобної нарізної зброї тощо), комбінованої вогнепальної зброї, гладкоствольної мисливської зброї, боєприпасів до вказаних видів зброї, мисливського пороху, холодної зброї (мисливських ножів, кинжалів, фінських ножів, кортиків, стилетів, палашів, шабель, шпаг, кастетів та інших предметів, призначених чи пристосованих для ураження живої цілі).

2. З метою здійснення контролю за зберіганням в органах внутрішніх справ і на складах управлінь (відділів) матеріально-технічного і тилового забезпечення (МТ і ТЗ) вилученої, добровільно зданої та знайденої вогнепальної і холодної зброї, боєприпасів у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), управліннях (головних) внутрішніх справ (ГУМВС, УМВС), УМВС України в областях та на транспорті (УМВС України на транспорті) за наказом міністра внутрішніх справ, начальників ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті створюються постійно діючі комісії. До складу комісії включаються керівники головних управлінь, відділів адміністративної служби міліції (УАСМ, ВАСМ), управлінь (відділів) МТ і ТЗ, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, інших служб. Очолює цю комісію один із заступників міністра внутрішніх справ, заступники начальників ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті.

3. Для організації приймання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, які надходять на склади господарських управлінь (відділів, відділень), визначення їх технічного стану, знищення наказами начальників ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті створюються технічні комісії, до складу яких входять працівники господарських управлінь (відділів, відділень), науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, управлінь, відділів адміністративної служби міліції, інших підрозділів. Головою такої комісії призначається заступник начальника ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті, який відповідає за роботу господарських підрозділів.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

4. Наказами начальників міськ-, рай-, лінорганів ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті відповідальність за зберігання вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, бойових припасів, спеціальних засобів покладається на працівників підрозділів дозвільної системи, а в разі відсутності за штатним розкладом таких працівників ці обов'язки покладаються на інших працівників міліції з числа начальницького складу.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

II. Порядок приймання, обліку, передачі вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї і боєприпасів до неї в органах внутрішніх справ

5. Приймання від працівників міліції, посадових осіб чи громадян вилученої, добровільно зданої зброї і боєприпасів до неї та їх оформлення здійснюється спеціально виділеним працівником, який відповідає за їх зберігання, а в разі його відсутності - черговим по органу внутрішніх справ з наступною їх передачею в найкоротші строки останньому для прийняття рішення.

6. При здаванні зброї і боєприпасів працівнику, який відповідає за їх зберігання, або черговому подається: працівником органу внутрішніх справ - протокол вилучення у громадян зброї, боєприпасів (додаток N 1), акт про вилучення зброї, боєприпасів з підприємств, установ і організацій; рапорт (додаток N 2) про добровільно здану чи знайдену зброю, боєприпаси з додатком заяви особи, яка добровільно здала чи знайшла ці предмети; громадянами - заява про добровільно здану чи знайдену зброю, боєприпаси.

7. При прийманні вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї і боєприпасів працівник, відповідальний за зберігання зброї, або черговий по органу внутрішніх справ перевіряє відповідність записів у поданих йому документах кількості, системі, номерам, року виготовлення, зовнішньому чи технічному стану зброї і боєприпасів. У випадку розходження даних документа з наявністю зброї за номерами чи іншими ознаками складається акт (додаток N 3) за участю особи, яка здала предмети озброєння.

8. На кожну одиницю зброї, а також на загальну кількість боєприпасів працівником, відповідальним за зберігання зброї, або черговим по органу внутрішніх справ виписується квитанція (додаток N 4) у двох примірниках. Перший примірник видається особі, яка здала предмети озброєння, другий примірник квитанції разом з документами (протоколом вилучення, рапортом, заявою) протягом доби реєструється у журналі вхідної кореспонденції у канцелярії (секретаріаті) і доповідається начальнику органу внутрішніх справ, корінець квитанції залишається для контролю.

9. Після оформлення документів працівник, відповідальний за зберігання вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, бойових припасів, спеціальних засобів, разом із черговим міськ-, рай-, ліноргану внутрішніх справ поміщають вилучену, добровільно здану, знайдену зброю, бойові припаси, спеціальні засоби в окрему металеву шафу, розміщену в кімнаті для зберігання зброї, яка опечатується їх особистими печатками і здається черговому із записом у книзі обліку приймання, передачі озброєння.

(пункт 9 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

10. Отримавши документи про прийняття зазначеного озброєння, начальник органу внутрішніх справ розглядає їх протягом доби, приймає рішення і передає секретарю для вручення працівникові, який відповідає за зберігання такого озброєння.

11. Працівник органу внутрішніх справ, на якого покладені функції по забезпеченню зберігання вилученої, добровільно зданої, знайденої вогнепальної зброї і боєприпасів, отримавши у секретаря документи з вказівкою начальника міськрайоргану про прийняття зброї від чергового, приймає цю зброю і боєприпаси й розписується на корінці квитанції, яка знаходиться у чергового. Необхідні реквізити на прийняте озброєння заносяться цим працівником у книгу обліку (додаток N 5). До кожної одиниці зброї прикріпляється бірка (додаток N 6), а боєприпаси розміщуються в упаковці, куди вкладається відповідний опис (додаток N 7). Прийнята зброя і боєприпаси розміщуються у металевих шафах для вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, боєприпасів, які опечатуються і здаються під охорону черговому по органу внутрішніх справ. Один екземпляр ключів від цієї шафи знаходиться постійно у працівника, який відповідає за зберігання озброєння, другий - в опечатаному пеналі у чергового по органу внутрішніх справ.

12. Зброя і боєприпаси, вилучені з об'єктів дозвільної системи, після їх оформлення згідно з п.п. 7 - 11 цієї Інструкції упаковуються і зберігаються у кімнаті органу внутрішніх справ, що передбачена для зберігання зброї. Після закінчення місячного терміну зберігання зазначена зброя і боєприпаси за умови усунення недоліків, які стали причиною їх вилучення, повертаються відповідним підприємствам, організаціям і установам. Коли недоліки не усунуті, зброя і боєприпаси здаються на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті.

13. Вся добровільно здана, вилучена з незаконного обігу у державних установах чи окремих громадян, знайдена нарізна зброя (револьвери, пістолети, автомати, кулемети, карабіни, гвинтівки, дрібнокаліберні гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці), саморобна вогнепальна зброя, мисливські гладкоствольні і комбіновані рушниці, боєприпаси до цієї зброї, порох, холодна зброя (мисливські ножі, кинджали, кортики, стилети, палаші, шпаги, кастети і ін.), коли ця зброя не є речовим доказом, або стосовно якої не передбачається оформлення дозволу на право її зберігання та носіння, у 10-денний строк повинна бути передана до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті*.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2012 р. N 826)

14. Вогнепальна мисливська нарізна, гладкоствольна чи комбінована зброя, боєприпаси, порох, вилучені у громадян за порушення встановленого порядку придбання, зберігання чи використання, або зброя, яка здана для подальшого оформлення дозволу на право її зберігання та носіння, зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття відповідними органами рішення про адміністративну відповідальність винної особи або про оформлення дозволу на право зберігання та носіння, і не більше як 10 днів після прийняття такого рішення, коли воно не оскаржене чи його виконання не зупинене.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2012 р. N 826)

____________
* Зброя і боєприпаси, які визнані речовими доказами, приймаються на відповідальне зберігання слідчими органами чи органами дізнання у порядку, встановленому чинним законодавством. Зброя, яка здана для подальшого оформлення дозволу на право її зберігання та носіння, зберігається в металевих шафах для вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї, боєприпасів, які опечатуються і здаються під охорону черговому по органу внутрішніх справ. При цьому така зброя підлягає перевірці за обліками Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, а також на кожну одиницю складається акт технічного стану зброї, боєприпасів, спеціальних засобів (додаток 12 до цієї Інструкції).

(примітка із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2012 р. N 826)

15. У випадку прийняття відповідними органами рішення про конфіскацію чи відшкодування вилучення зброї і боєприпасів вони передаються до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті. Якщо прийняте рішення не пов'язане з конфіскацією чи відшкодуванням вилученої зброї і боєприпасів, то вони у 10-денний строк повертаються власникові.

16. Направлення зброї і боєприпасів на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ здійснюється працівником, який відповідає за зберігання озброєння, на підставі супровідного листа (додаток N 8), що підписується начальником органу внутрішніх справ, реєструється у журналі вихідної кореспонденції і скріплюється гербовою печаткою.

17. Зброя і боєприпаси, що підлягають здачі на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ, упаковуються у спеціальну упаковку, яка гарантує їх зберігання при перевезенні.

18. Перевезення зброї і боєприпасів від органу внутрішніх справ до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ здійснюється у супроводі озброєної охорони.

19. Уся добровільно здана чи вилучена із незаконного обігу у державних установах і громадських об'єднаннях чи окремих громадян нарізна вогнепальна зброя, яка надійшла до складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ, у 10-денний строк направляється до науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС для експериментального відстрілу і перевірки по кулегільзотеці криміналістичного центру МВС України. До отримання результатів перевірки по кулегільзотеці така зброя не знищується.

20. Вогнепальна, холодна зброя із числа вилученої, добровільно зданої, знайденої для створення, поновлення, зміни у довідкових колекціях науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС та криміналістичного центру МВС України, експонування у музеї МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті видається тільки із складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ за письмовою вказівкою міністра внутрішніх справ, начальника ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті. Забороняється поповнювати довідкові колекції ЕКВ за рахунок зброї і боєприпасів, які надійшли для експериментального відстрілу.

21. Передані із складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ до ЕКВ, музеїв МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті зброя і боєприпаси повинні бути оприбутковані у встановленому порядку цими підрозділами, а також обліковані у службі озброєння управлінь (відділів) МТ і ТЗ.

22. Категорично забороняється до прийняття у відповідності з п.29 цієї Інструкції рішення про подальше використання видавати для використання працівникам органів внутрішніх справ, іншим особам, організаціям, установам зброю і боєприпаси з числа вилучених, добровільно зданих, знайдених, проводити їх заміну та використання замість табельного озброєння.

23. Зброя, яка передається для експонування до музеїв МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті, працівниками служби озброєння приводиться у непридатний для пострілу стан:

23.1. Робиться сегментний виріз на казенній частині ствола знизу (у ПК-41 - зверху), а також наскрізний проріз на початку ствола з виходом його у зону патронника завширшки 4 мм і завдовжки у АК і РКК - 48 мм, у СКС - 38 мм, у ПК-41 - 51 мм, у РКД - 48 мм, у ДН і ДПМ - 65 мм, у СГД - 60 мм, у КК - 52 мм, у карабінів зразка 1938, 1944 років - 57 мм.

23.2. Спилюється бойок (на усіх зразках зброї), опилюється курок (у АК, АКМ і СКС) чи стінка затворної рамки у місці удару по ударнику (РКД).

23.3. Монтується обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДП, ДПМ, ПК), який перешкоджає установці на учбову зброю стволів від бойової зброї.

23.4. Робиться проточка на казенній частині ствола (у ПК-41, ДП, ДПМ, ПК) для входження обмежувача ствола, який виступає у середину ствольної коробки.

23.5. Проточуються наскрізні продольні пази у передній частині ствола зверху й в кришці ствольної коробки.

III. Порядок приймання, обліку, передачі, знищення вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї на складах управлінь (відділів) МТ і ТЗ, МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті

24. Приймання зброї і боєприпасів, які надійшли на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ, здійснюється завідуючим складом з одночасним оглядом технічною комісією зброї у присутності здавача.

Для поліпшення приймання на склад такої зброї і боєприпасів встановлюються спеціальні дні і години (не менше одного разу на тиждень).

25. На прийняту на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ зброю і боєприпаси складається приймальний акт (додаток N 9) у двох примірниках, який підписується членами комісії, завідуючий складом і здавачем. Перший примірник акта є підставою для обліку зброї і боєприпасів у службі озброєння управлінь (відділів) МТ, ТЗ, другий - є підставою для зняття з обліку такої зброї і боєприпасів в органі внутрішніх справ.

Якщо при прийнятті зброї і боєприпасів буде встановлена нестача чи невідповідність записів у супровідних документах з її фактичним станом, члени комісії зазначають про це у приймальному акті і негайно інформують керівництво ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті для вжиття відповідних заходів.

26. Дозволяється приймати на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ зайву справну чи непридатну для подальшого використання вогнепальну зброю, боєприпаси безпосередньо від підприємств, установ, організацій. Підставою для прийняття цих предметів є вказівка керівництва ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті і письмове клопотання керівників підприємств, установ, організацій, в якому повинні бути зазначені причина здавання, найменування, кількість, калібр і номер кожної одиниці зброї.

27. Знищення зброї, боєприпасів до зброї, спеціальних засобів здійснюється в присутності технічної комісії. Забороняється залучати до виконання цих робіт матеріально відповідальних осіб служби озброєння.

(пункт 27 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

28. На зброю, бойові припаси, спеціальні засоби, що категоруються технічною комісією, складається акт (додаток 12), який підписується головою та членами комісії і затверджується начальником ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті.

Оформлені технічні акти на вилучені, добровільно здані, знайдені зброю, бойові припаси, спеціальні засоби щокварталу направляються до ДРЗ МВС України для подальшого розгляду.

Знищення, реалізація чи передача зброї, боєприпасів та спеціальних засобів здійснюється тільки з письмового дозволу ДРЗ МВС України.

Відомості про зброю, боєприпаси та спеціальні засоби, які надійшли на склад озброєння, реалізовані через торговельні організації, у тому числі відповідно до рішень судів, направляються до ДРЗ МВС України за встановленою формою (додаток 13) щокварталу до десятого числа наступного за звітним кварталом місяця.

(пункт 28 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

29. На підставі рішення технічної комісії непридатні зброя і боєприпаси знищуються щокварталу у порядку, передбаченому пп. 30 - 41 даної Інструкції, придатні - для подальшого використання передаються працівниками служби озброєння управлінь (відділів) МТ і ТЗ за накладною (додаток N 10):

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

29.1. Мисливська нарізна і гладкоствольна зброя та боєприпаси до неї - у торговельні організації.

29.2. Армійських зразків - на склади відповідних міністерств та відомств за місцем їх придбання, а якщо їх належність не встановлена - на Центральну базу матеріально-технічного та військового забезпечення МВС України.

(пункт 29.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

29.3. Спортивних зразків - за місцем їх придбання, а якщо їх належність не встановлена - передаються на Центральну базу матеріально-технічного та військового забезпечення МВС України.

(пункт 29.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

29.4. Вогнепальна і холодна зброя, яка становить історичну і технічну цінність - на склади (бази) МВС України.

Забороняється знищення зброї, яка становить історичну музейну цінність.

30. Зброя, визначена для знищення, підлягає попередній механічній деформації, яку здійснює технічна комісія.

31. Перед деформацією зброя розукомплектовується, придатні до табельних зразків зброї деталі оприбутковуються та ставляться на облік, непридатні деформуються та знищуються разом зі зброєю. Деталі до мисливської, спортивної зброї, газових пістолетів, револьверів передаються (продаються) до майстерень з ремонту зброї. Дерев'яні деталі, вироби з брезенту, шкіри, гуми здаються до утилю або використовуються для господарських потреб.

(пункт 31 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

32. Механічним шляхом у зброї деформуються такі деталі: у пістолетів і револьверів - стволи і рамки до складного вигину, у гвинтівок і карабінів - стволи з дульної і середньої частини до складного вигину, ствольні коробки - до зім'ятості і тріщин, у мисливських рушниць - стволи до складного вигину, у пістолетів-кулеметів і ручних кулеметів - стволи з дульної, казенної і середньої частин до складного вигину, а ствольні і затворні коробки, спусковий механізм і рухома система - до зім'ятості і тріщин, нарізні стволи саморобної зброї, нарізні вкладиші - до складного вигину, клинки шашок, шпаги, палаші зламуються на 4 - 5 частин, ножі, кинджали - на 2 - 3 частини, штики - на 2 - 3 частини з вигином штикової трубки.

33. Окрім механічного способу деформація зброї та її деталей може здійснюватися шляхом розрізання. Стволи зброї розрізаються уздовж каналу, ствола і упоперек, а інші деталі і механізми так, щоб жодна з деталей не лишилась придатною для подальшого використання.

34. Деформована зброя до моменту її знищення зберігається у ящиках, опломбованих технічною комісією.

35. Виходячи із місцевих умов, керівники управлінь (відділів) МТ і ТЗ щорічно укладають угоди з адміністрацією промислових підприємств, де є плавильні чи мартенівські печі, по прийманню від МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті непридатної для подальшого використання зброї для знищення шляхом переплавки.

36. Завантаження деформованої зброї в плавильні печі здійснюється у присутності членів технічної комісії і представників промислового підприємства. Знищення зброї шляхом плавки оформлюється актом (додаток N 11), який підписується присутніми при цьому членами комісії і затверджується її головою. Акт передається разом з додатком до нього у службу озброєння управлінь (відділів) МТ і ТЗ для списання знищеної зброї з обліку. Один примірник акта надсилається до ДРЗ МВС України для контролю та змін в обліку. 

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

37. Непридатні для подальшого використання боєприпаси до зброї знищуються шляхом випалювання пороху, а отриманий лом металу здається організаціям Вторколірчормету. Роботи по знищенню боєприпасів є найбільш небезпечними. При відсутності в управліннях (відділах) МТ і ТЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті спеціалістів по знищенню боєприпасів необхідно залучати їх з військових частин місцевого гарнізону.

38. Знищення боєприпасів здійснюється на відкритих майданчиках, які розміщуються на відстані не ближче 1,5 км від складів і жилих приміщень. Майданчик розчищається від трави, кущів, сухих дерев у радіусі 25 метрів і окопується канавою глибиною 0,25 м і завширшки 0,5 м.

Спалювання і випалювання пороху здійснюється у металевому бункері об'ємом 1 куб.м. або у пристосованій металевій бочці місткістю не менше 200 л. Бункер чи бочка повинні мати надійні кришки з завантажувальними отворами. Якщо кришки зйомні, завантажувальні отвори не робляться. У днищі бункера чи бочки обладнується вивантажувальне вікно, яке зачиняється висувною заслонкою. Для нормального спалювання і випалювання боєприпасів у кришці і з боку бункера (бочки) робляться отвори діаметром 6 мм через кожні 50 мм. Такі отвори робляться у дні бункера (бочки) для витікання розплавленого свинцю. Бункер (бочка) надійно встановлюється на підкладинах з цегли чи каменю.

39. Боєприпаси завантажуються у бункер (бочку) залежно від калібру і виду у такій кількості:

 

у бункер об'ємом 1 куб. м

у бочку місткістю 200 л

пістолетні патрони, гвинтівочні, автоматні патрони

5 тис. шт.

1 тис. шт.

патрони з дробовими набоями для мисливської зброї

2,5 тис. шт.

1 тис. шт.

патрони з кулями і 12,7 мм патрони для мисливської зброї

250 шт.

100 шт.

великокаліберні 14,5 мм патрони

150 шт.

50 шт.

дрібнокаліберні патрони

10 тис. шт.

5 тис. шт.

освітлювальні і сигнальні патрони

не більше 200 шт.

не більше 50 шт.

мінометні заряди по вазі пороху

не більше 5 кг

не більше 3 кг

вибухові пакети

не більше 50 шт.

не більше 30 шт.

Випалювання патронів з кулями МДЗ (куля має червоне лакове покриття) 12,7 мм та 14,7 мм у бункерах або металевих 200 л бочках забороняється.

Їх знищення необхідно проводити у бронепечах промислового виробництва або підривом.

Перед завантаженням у бункер (бочку) боєприпаси оглядаються з метою виявлення і вилучення запалів, висаджувачів, детонаторів тощо. Гвинтівочні, автоматні, мисливські патрони перед завантаженням звільняються з обойм, паперових і картонних пачок. Завантаження патронів до стрілецької зброї, мисливських рушниць здійснюється по жолобу із-за укриття під наглядом керівника робіт. Мінометні порохові заряди, сигнальні та освітлювальні патрони і вибухові пакети обережно укладаються на дно бункера (бочки), при цьому мінометні заряди, освітлювальні і сигнальні патрони укладаються зв'язаними у пачки по 10 - 20 штук.

40. На завантажені у бункер (бочку) боєприпаси накладаються дрібні дрова, відходи паперу, картону. Застосовувати як паливні матеріали - мастила, коротке льоноволокно і дрантя забороняється. Після завантаження бункера (бочки) боєприпасами і паливними матеріалами усі спеціалісти повинні укритися у бліндажу чи у безпечній зоні, яка знаходиться на відстані не менше 100 м від бункера (бочки). Керівник робіт особисто запалює паливні матеріали за допомогою вогнепровідного шнура і відходить в укриття (бліндаж) чи у безпечну зону.

41. Розвантаження бункера (бочки) від гільз і куль здійснюється після повного припинення горіння, хлопків у бункері, а також після охолодження бункера. Метал, який лишився після випалювання пороху з патронів, очищається від землі, попелу, сортується, перевіряється повнота спалення пороху.

42. Про знищення непридатних для використання боєприпасів членами технічної комісії і спеціалістами по знищенню боєприпасів складається акт. У ньому зазначається кількість боєприпасів, яким способом і де здійснено знищення, кількість отриманого металолому чи утилю (на вагу), а також найменування і кількість вибухових речовин, засобів підривання, використаних на їх паління (підрив). Акт надсилається до служби озброєння управління (відділу) МТ і ТЗ для зняття з обліку знищених боєприпасів. Один примірник акта надсилається до ДРЗ МВС України для контролю та змін в обліку.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

IV. Порядок обліку вилученої добровільно зданої, знайденої зброї і боєприпасів до неї

43. Облік повинен відповідати наявності зброї і боєприпасів в органах внутрішніх справ, на складах управлінь (відділів) МТ і ТЗ, МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті.

44. Обліковими документами є квитанції та приймальні акти на прийняту зброю і боєприпаси, книги обліку, акти знищення непридатної зброї і боєприпасів.

45. Книжки з бланками квитанцій на приймання зброї і боєприпасів враховуються і зберігаються у порядку, встановленому для документів суворої звітності. Квитанційна книга реєструється у канцелярії (секретаріаті) органу внутрішніх справ і видається під розпис черговому по органу внутрішніх справ. При зміні чергування квитанційна книжка нарівні з іншою документацією та табельною зброєю передається по зміні. Про передачу квитанційної книжки зазначається у рапорті про здавання чергування. Зіпсовані бланки квитанцій перекреслюються хрестоподібно, залишаються у квитанційній книзі і подаються при звіті.

46. Усі облікові документи реєструються по книгах обліку вхідних і вихідних документів у канцелярії (секретаріаті). Книги нумеруються, шнуруються, скріплюються печаткою в установленому порядку.

47. Облікові документи повинні складатися розбірливо, без підчисток й помарок. Текст, що підлягає виправленню, закреслюється однією рискою, але так, щоб його можна було прочитати. Потім зверху цього рядка записується виправлений текст. Якщо необхідно, то при виправленні запису в облікових документах одночасно здійснюється виправлення наступних підсумків. В обліковому документі рядки, які лишилися вільними від запису, перекреслюються зигзагоподібною рискою, щоб між останнім записом і підписом не можна було щось записати. Усі записи у книгах та інших облікових документах про наявність і рух зброї та боєприпасів здійснюється на підставі дійсних облікових документів.

48. За станом на 1 січня і на день інвентаризації в усіх рахунках книг обліку підводиться риска, робляться підсумкові записи, які засвідчуються підписами осіб, відповідальними за зберігання зброї і боєприпасів. Такі ж підписи робляться при закритті рахунків і перенесенні підсумків у нові книги обліку.

V. Контроль за зберіганням вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї

49. Перевірки стану зберігання вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї в органах внутрішніх справ здійснюються систематично, згідно з планами заходів, раптово чи конкретними сигналами з місць.

50. Порядок приймання, зберігання, обліку вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї в органах внутрішніх справ, здавання їх на склади управлінь (відділів) МТ і ТЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті, зберігання на складі, знищення чи реалізації перевіряється: начальниками міськрайлінорганів внутрішніх справ у своїх підрозділах не рідше одного разу на місяць;

членами постійно діючої комісії МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті - не менше одного разу на рік у кожному підрозділі і на складі управлінь (відділів) МТ і ТЗ;

 працівниками служби озброєння, охорони громадського порядку, інших служб за вказівками керівництва МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті - не рідше одного разу на рік у кожному з міськрайлінорганів внутрішніх справ;

працівниками МВС України - під час інспекторських, контрольних перевірок ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті, міськ-, райоргани ГУМВС, а також перевірок, пов'язаних з надзвичайними подіями, що сталися при зберіганні, знищенні чи реалізації зазначеної вище зброї і боєприпасів;

згідно з планами роботи МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті один раз на два роки здійснюється документальна ревізія додержання правил обліку, приймання, знищення та передачі вилученої і добровільно зданої, знайденої зброї і боєприпасів.

51. При обстеженні стану зберігання вилученої, добровільно зданої, знайденої вогнепальної, холодної зброї і боєприпасів перевіряється:

у міськрайлінорганах внутрішніх справ - порядок оформлення черговим по органу внутрішніх справ квитанцій на здану вогнепальну і холодну зброю, боєприпаси і своєчасність доповідей керівництву про прийняту зброю і боєприпаси та передачу їх працівникові, відповідальному за зберігання зброї, порядок зберігання, обліку вилученої, добровільно зданої, знайденої вогнепальної і холодної зброї у міськрайлінорганах внутрішніх справ; додержання правил перевезення і строків здавання зброї на склад управлінь (відділів) МТ і ТЗ;

на складах управлінь (відділів) МТ і ТЗ - додержання правил приймання зброї і боєприпасів, оформлення необхідних документів; правильності визначення категорій прийнятої зброї; порядок передачі зброї на експериментальний відстріл і повернення на склади управління (відділів) МТ і ТЗ; додержання правил деформування вогнепальної і холодної зброї; порядок переплавки зброї і оформлення документів. В усіх випадках особливу увагу необхідно звертати на відповідність зброї її обліку за номерами.

52. Різниця між кількістю зброї, що перебуває на обліку, і фактичною наявністю озброєння є нестачєю чи надлишком. Зброя, яка потребує ремонту, і боєприпаси, які внаслідок порушення правил зберігання стали непридатними, вважаються зіпсованими.

53. При виявленні під час перевірок в органах внутрішніх справ чи на складах управлінь (відділів) МТ і ТЗ фактів нестачі, псування, випадків приховування зброї і боєприпасів від обліку, незаконної передачі зброї і боєприпасів чи зберігання їх у місцях, де не забезпечується їх зберігання, негайно провадиться службове розслідування. Якщо службовим розслідуванням буде встановлена вина посадових осіб, вони притягуються поряд з дисциплінарною чи кримінальною відповідальністю до матеріальної відповідальності.

54. За результатами перевірок складається акт, який підписується особами, що провадили перевірку, а також керівником органу внутрішніх справ, що перевіряється. В акті відображаються стан приймання обліку і зберігання зброї і боєприпасів, виявлені недоліки, причини допущених недоліків, винні посадові особи та визначаються конкретні строки усунення недоліків.

55. Про всі випадки нестач, втрат, псування вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї, а також факти приховування від обліку, привласнення такого озброєння працівниками органів внутрішніх справ негайно повідомляється у встановленому порядку в ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті, а також у МВС України, потім протягом одного місяця надсилаються копії висновків за результатами службових розслідувань, наказів про покарання винних осіб.

56. Зброя і боєприпаси, яких не вистачає, записуються у книгу обліку нестач, де враховуються до закінчення розгляду справи. У випадках, коли службовим розслідуванням буде встановлено, що виявлені недостачі чи надлишки виникли внаслідок помилок в обліку, записи про списання (облікування) озброєння і боєприпасів відновлюються (вилучаються) у книзі обліку органів внутрішніх справ, складів управлінь (відділів) МТ і ТЗ виправною проводкою.

57. Підставою для списання нестачі з обліку по книзі обліку нестач у зв'язку з уточненням облікових даних є висновок за матеріалами службового розслідування, затверджений керівником органу внутрішніх справ.

58. Предмети озброєння з числа вилучених, добровільно зданих, знайдених, що прийшли у непридатний стан з вини посадових осіб і списані у витрату з утриманням їх вартості за рахунок винних осіб, здаються чи знищуються у встановленому порядку.

 

Начальник
відділу МВС України

 
А. В. Примаченко
 

 

ПРОТОКОЛ
вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів

"___" ____________ 19__ р.

м. _________

_____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, звання, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол)
склав цей протокол про порушення ______________________________________________________
і вилучення у гр-на/ки/ ________________________________________________________________,
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає за адресою _______________________________________________________________,
вогнепальної зброї ____________________________________________________________________
                                                                                                       (марка, модель, калібр, серія, номер, рік
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      випуску)
і бойових припасів ____________________________________________________________________
                                                                                                                        (кількість, вид, калібр)

При огляді зброї встановлено ___________________________________________________________
                                                                                                                (вказується загальний технічний
_____________________________________________________________________________________
                                                     стан зброї, наявні дефекти та несправності, подряпини, раковини
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     ствола, корозія деталей і т. ін.)

Зброя зареєстрована (не зареєстрована) ___________________________________________________
                                                                                                                                      (вказати, яким органом
_____________________________________________________________________________________
                                                      внутрішніх справ виданий дозвіл, його номер, термін дії)

Вилучення зброї і боєприпасів проведено у присутності свідків:

1.

__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

___________________________________
(адреса)

2.

__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

___________________________________
(адреса)

 

 

_____________________________________________
(підпис особи, яка склала протокол)

З протоколом ознайомлений/а/ __________________________________________________________
                                                                                                                                       (підпис)

 

 

Начальнику _______________________________
                                         (назва органу внутрішніх справ,
                     _______________________________
                                                     прізвище, ініціали)

РАПОРТ
про знайдену, добровільно здану зброю, боєприпаси

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, звання, прізвище, ініціали)

"___" ______________ 19__ р.                                        знайдено (прийнято) в

_____________________________________________________________________________________
                                                       (де, за яких обставин знайдено, ким здано, прізвище, ініціали,
_____________________________________________________________________________________
                                                           адреса, марка, модель, калібр, серія, номер, рік випуску
_____________________________________________________________________________________
                                                                         зброї, кількість, вид, калібр боєприпасів)
_____________________________________________________________________________________
При огляді зброї встановлено ____________________________________________________________
                                                                                                                 (вказати загальний технічний стан
_____________________________________________________________________________________
                                            зброї, наявні дефекти та несправності, подряпини, раковини у стволах,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                корозія деталей і т. ін.)

________________
               (дата)

____________________
(підпис)

 

АКТ N _______
перевірки, огляду та прийняття зброї і боєприпасів черговим органу внутрішніх справ

"___" ____________ 19__ р.

м. _________

Мною, _______________________________________________________________________________
                                                                      (звання, прізвище, ініціали чергового органу внутрішніх
_____________________________________________________________________________________
                                                                  справ, який здійснює прийняття зброї і боєприпасів)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ініціали особи, що здає зброю, та інших
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   осіб)
проведено перевірку, огляд і прийняття зброї (боєприпасів), що надійшли _____________________________________________________________________________________
                                                                          (дата, назва органу внутрішніх справ)
від __________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ініціали особи, яка здає зброю і боєприпаси)

При прийнятті виявилось:

N
п/п

Назва, вид зброї

Облікується по документах

Фактично прийнято

Нестача

Надлишок

1

2

3

4

5

6

Висновки та пропозиції ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)

 

(Знаходиться у черговій частині ВВС)

(Знаходиться в місці зберігання зброї)

/видається особі, яка здала
зброю і боєприпаси/

 
КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ N ____
на прийняту зброю і боєприпаси

 
КВИТАНЦІЯ N ____
на прийняту зброю і боєприпаси

Штамп органу
внутрішніх             КВИТАНЦІЯ N ____
справ          на прийняту зброю і боєприпаси

Прийнято від ____________________________
                               (прізвище, ініціали, адреса громадянина,
________________________________________
    назва підприємства, прізвище, ініціали представника
________________________________________
                                        підприємства)
________________________________________

Зброя ___________    Калібр ____________

Серія ___________    Номер _____________

Рік випуску ____ Загальний технічний стан __

________________________________________
                        (видимі технічні несправності)

Патрони ________________________________
                          (вид, найменування, кількість прописом і
                                                       цифрами)

"___" _____________ 19__ р.

________________________________________
              (посада, звання, ініціали, прізвище і підпис
________________________________________
                           особи, що прийняла зброю)

"___" _____________ 19__ р.  ______________
                                                                                (підпис)

М. П.

Прийнято від ____________________________
                              (прізвище, ініціали, адреса громадянина,
________________________________________
    назва підприємства, прізвище, ініціали представника
________________________________________
                                         підприємства)
________________________________________

Зброя ___________   Калібр ____________

Серія ___________   Номер _____________

Рік випуску ____ Загальний технічний стан __

________________________________________
                          (видимі технічні несправності)

Патрони ________________________________
                         (вид, найменування, кількість прописом і
                                                    цифрами)

"___" _____________ 19__ р.

________________________________________
             (посада, звання, ініціали, прізвище і підпис
________________________________________
                             особи, що прийняла зброю)

"___" _____________ 19__ р.  ______________
                                                                               (підпис)

М. П.

Прийнято від ____________________________
                              (прізвище, ініціали, адреса громадянина,
________________________________________
     назва підприємства, прізвище, ініціали представника
________________________________________
                                          підприємства)
________________________________________

Зброя ___________   Калібр ____________

Серія ___________   Номер _____________

Рік випуску ____ Загальний технічний стан __

________________________________________
                          (видимі технічні несправності)

Патрони ________________________________
                         (вид, найменування, кількість прописом і
                                                      цифрами)

"___" _____________ 19__ р.

________________________________________
            (посада, звання, ініціали, прізвище і підпис
________________________________________
                          особи, що прийняла зброю)

"___" _____________ 19__ р.  ______________
                                                                                (підпис)

М. П.

 

КНИГА
обліку вилученої,добровільно зданої, знайденої вогнепальної (холодної) зброї і боєприпасів, що надійшли в
____________________________________
(назва органу внутрішніх справ)

  N
п/п

Звідки надійшла зброя, боєприпаси. Прізвище, ініціали особи, яка здала зброю і боєприпаси

N квитанції і дата приймання. Вилучено, здано, знайдено

Найменування зброї і боєприпасів

Відмітка про передачу зброї і боєприпасів

Місце знаходження звітних документів, N листа

Рід

Система

Калібр

Номер

Рік випуску

Кількість боєприпасів

Дата передачі

На підставі якого документа передано. Номер, дата

На підставі якого документа прийнято. Номер, дата

Кому передано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

БІРКА N _________________________
(номер по журналу обліку)
на вилучену, добровільно здану і знайдену зброю

Система (марка) зброї __________________________________________________________________
Калібр ________________ Заводський номер ________________ Дата приймання _______________
N квитанції _________________________

Стан зброї ___________________________________________________________________________
                                                           (справна, видимі дефекти, несправності, укомплектованість
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 її основними деталями)

Підпис особи, яка прийняла зброю на зберігання ___________________________________________

Пояснення до форми: бірка виготовляється з матеріалу (фанера, картон) розміром 100 х 60 мм.

 

ОПИС __________________________
(номер по журналу обліку)
на вилучені, добровільно здані, знайдені боєприпаси

Найменування боєприпасів

Калібр

Кількість одиниць прописом і цифрами

N, дата квитанції

1

2

3

4

Підпис особи, яка прийняла боєприпаси на зберігання __________________________

Пояснення до форми: упаковочний опис виготовляється з картону розміром 200 х 150 мм.

 

Штамп органу
внутрішніх справ

 

 

Начальнику УТ і МТЗ, ВТ і МТЗ (ГУТІМЗ)
_______________________________________
               (назва органу внутрішніх справ, звання,
_______________________________________
                                   прізвище, ініціали)

Прошу прийняти на склад озброєння в ____________________________________________________
                                                                                                                                      (назва органу внутрішніх
__________________________________________________________ за _________________ 19__ р.
                                                        справ)
таку зброю і боєприпаси:

N
п/п

Рід

Система

Калібр

Номер

Кількість боєприпасів

Технічний стан зброї, боєприпасів

 

1

2

3

4

5

6

 

Начальник _______________________________
                                       (назва органу внутрішніх справ,
                   _______________________________
                                                    звання, прізвище)

"___" ____________ 19__ р.

__________________________
(підпис)

 

ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ N _________
на прийняття на склад ГУТ і МТЗ, УМТ і ТЗ/ВМТ і ТЗ/МВС, УМВС зброї

"___" _____________ 19__ р.

м. Київ

Комісія у складі _______________________________________________________________________
                                                                                           (посада, звання, прізвище, ініціали членів
_____________________________________________________________________________________
                                                              комісії, яка здійснює приймання предметів озброєння)
провела перевірку, огляд і прийняття зброї і боєприпасів
"___" ______________ 19     р. по складу ГУМТ і ТЗ (ВТЗ) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва МВС, ГУМВС, УМВС)
_____________________________________________________________________________________
                                            (назва органу внутрішніх справ, який здає предмети озброєння,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  прізвище, ініціали здавача)

Під час перевірки, огляду і приймання виявилося:

N
п/п

Облікується по документах

Фактично прийнято

Назва, система зброї

Рід

Калібр

Номер

Назва, рід, система зброї

Калібр

Номер

1

2

 

3

4

5

6

7

Кількість, калібр боєприпасів

Числиться по документах

Фактично прийнято

1

2

3

Причини недостачі, надлишків, пересортиці і розходження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки і пропозиції комісії ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Члени комісії     1. ___________________      2. ____________________      3. ____________________
                                                            (підпис)                                                 (підпис)                                                    (підпис)

Здав _____________
                       (підпис)

На відповідальне зберігання прийняв _____________________________________________________
                                                                                                                                     (посада, звання, прізвище)
                                                                                                                       __________________
                                                                                                                                                                                (підпис)

"___" _____________ 19__ р.

 

НАКЛАДНА N __________
на передачу зброї і боєприпасів на реалізацію

 

Завідуючому магазином ____________
_________________________________
              (назва, адреса, прізвище, ініціали)

Прошу прийняти для реалізації вогнепальну зброю і боєприпаси, конфісковані (компенсаційно вилучені) згідно з постановою
_____________________________________________________________________________________
                                                             (назва органу, що приймав рішення про вилучення зброї)
"___" ____________ 19__ р. N _______

N
п/п

Прізвище особи, ініціали, адреса

Система зброї

Номер зброї

Калібр зброї

Назва, калібр боєприпасів, їх кількість

1

2

3

4

5

6

Грошову суму, виручену за реалізацію зброї і боєприпасів, з відрахуванням комісійного збору, виплатити власнику ___________________________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище,
__________________________________________________________ або особі, яка представляє його
                                                                 ім'я, адреса)
інтереси _____________________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ім'я, адреса)

Перерахувати на рахунок N ___________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (назва установи банку)

Зброю і боєприпаси здав _______________________________________________________________
                                                                                                                  (посада, звання, прізвище, ініціали)

Зброю і боєприпаси прийняв ___________________________________________________________
                                                                                                                       (посада, назва магазину, прізвище,
________________________
                    ініціали)

Штамп магазину

______________________
(підпис)

 

 

Затверджую _______________________________
                                         (назва органу внутрішніх справ,
__________________________________________
                         звання, посада, прізвище, ініціали)
                      ____________________
                                                (підпис)
"___" _____________ 19__ р.

АКТ N __________
на знищення зброї і боєприпасів

"___" ___________ 19__ р.

м. ________

Комісія у складі

1. _________________________________________________________________
                                                         (посада, звання, прізвище, ініціали
2. _________________________________________________________________
                                                                       всіх членів комісії)
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________

на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва документа, його номер, дата)
здійснила знищення непридатної зброї (боєприпасів) _______________________________________
                                                                                                                                                                   (кількість,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        де, яким способом знищено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Комісія враховує ______________________________________________________________________
                                                                                                            (висновки і пропозиції)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Члени комісії:       1. __________________       2. ___________________       3. ____________________
                                                               (підпис)                                               (підпис)                                                   (підпис)
                                                      4. __________________         5. _____________________
                                                                                            (підпис)                                                     (підпис)

 

АКТ
технічного стану зброї, боєприпасів, спеціальних засобів

Комісія у складі: ___________________________________________________
                                                                           (посада, звання, прізвище та ініціали)
_________________________________________________________________

на підставі наказу від "___" ____________ ____ р. N ______ провела огляд поданих для переведення до нижчої категорії (відправки в капітальний ремонт) зброї, боєприпасів та спеціальних засобів.

Унаслідок проведеного огляду і вивчення формулярів, паспортів і карток комісія встановила:

Пропозиції комісії:

Зброя, боєприпаси, спецзасоби належать до категорії, зазначеної у графі 7.

Зброя, боєприпаси, спецзасоби
потребують ______________________________________________________
                                              (поточного, капітального ремонту чи списання) 

Голова комісії: 

_________________________________________
(звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії: 

_________________________________________
(звання, підпис, прізвище) 

 

_________________________________________
(звання, підпис, прізвище) 

 

_________________________________________
(звання, підпис, прізвище) 

(Інструкцію доповнено додатком 12 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)
 

ВІДОМІСТЬ
прийнятої та реалізованої, вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї, боєприпасів, спеціальних засобів

N з/п

Назва, вид зброї та боєприпасів 

Перебувало за станом на 01.04.____ р. 

Надійшло протягом другого кварталу

Реалізовано, знищено (передано)

Залишок на 01.07.____ р.

Примітки

на складі

у довідкових колекціях НДКЦ 

усього

через торговельні організації 

у рахунок табельної належності

шляхом знищення (переплавки)

10 

11 

Мисливські одноствольні рушниці 

  

зразок 

  

заповнення

  

  

  

  

  

Мисливські двоствольні рушниці 

10 

12 

13 

  

Мисливські комбіновані рушниці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Гвинтівки, карабіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Автомати, пістолети-кулемети, кулемети 

  

Пістолети ПМ вих. N  

Гвинтівки спортивні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пістолети спортивні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пістолети, револьвери, газові тощо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пневматична зброя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Обрізи, стволи різні  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Холодна зброя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Саморобна вогнепальна зброя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Боєприпаси до нарізної зброї 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Набої до мисливської гладкоствольної зброї 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Піротехнічні засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Гранати  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Інструкцію доповнено додатком 13 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.06.2002 р. N 615)

____________ 

Опрос