Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа

Национальный банк
Положение, Постановление от 14.10.2004 № 483
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

Постанова Правління Національного банку України
від 14 жовтня 2004 року N 483

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2004 р. за N 1429/10028

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2005 року N 321
,
 від 22 грудня 2010 року N 572
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 19 серпня 2011 року N 290
,
 від 29 жовтня 2012 року N 449
,
 від 27 березня 2013 року N 109
,
 від 6 листопада 2014 року N 712
,
 від 24 липня 2015 року N 478
,
 від 28 квітня 2016 року N 302
,
 від 14 вересня 2016 року N 385
,
від 10 жовтня 2017 року N 102
,
 від 28 грудня 2017 року N 147
,
від 3 травня 2018 року N 48
,
від 20 липня 2018 року N 83

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 41, 11 червня 2010 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 17 червня 2010 року
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 57, 5 серпня 2011 р.)
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 2 червня 2011 року,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 25 серпня 2011 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 21 лютого 2012 року

Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України", пунктів 4 і 6 статті 5 та пункту 1 статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу (додається).

2. У місячний строк з дня набрання чинності цією постановою з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу:

Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) розробити проекти змін до:

Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі змінами);

Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами);

Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) розробити проект змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами);

Департаменту валютного регулювання (М. О. Мельничук) розробити проект змін до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685 (зі змінами).

3. Департаменту валютного регулювання (М. О. Мельничук) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних та Операційного управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Державної податкової
адміністрації України 

 
 
С. І. Лекарь
 

 

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

(У тексті Положення та додатках до нього слова "податковий орган" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу.

1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на випадки використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, які регулюються постановою Правління Національного банку від 24.07.2001 N 293 "Про надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ДК "Укрспецекспорт" та її дочірнім підприємствам".

1.4. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

власник ліцензії - резидент або нерезидент, якому Національний банк видав ліцензію;

використання іноземної валюти як засобу платежу (валютна операція) - використання іноземної валюти на території України для виконання будь-яких грошових зобов'язань або оплати товарів, що придбаваються;

дата звернення - дата реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, обов'язкового документа з переліку, визначеного в пункті 2.1 або 3.2 цього Положення;

дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку, на якому оформлена ліцензія;

заявник - резидент або нерезидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії);

індивідуальна ліцензія на використання іноземної валюти як засобу платежу (ліцензія) - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту або нерезиденту на здійснення валютної операції протягом визначеного строку;

іноземна валюта - це лише іноземна валюта 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269);

(абзац восьмий пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.04.2016 р. N 302)

контролюючий орган - контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;

(абзац дев'ятий пункту 1.4 глави 1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

товар - будь-яка продукція, інше нерухоме та рухоме майно (у тому числі цінні папери), роботи, послуги, права інтелектуальної власності, інші майнові та немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання).

абзац одинадцятий пункту 1.4 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
 у зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим
)

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом.

1.5. Використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється:

якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій);

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є іноземний інвестор (ця норма стосується лише операцій, що здійснюються з метою проведення іноземних інвестицій в Україну і повернення іноземних інвестицій, доходів, прибутків та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від здійснення іноземних інвестицій в Україну, у тому числі від спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи);

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Правління Національного банку України від 22.12.2010 р. N 572,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим
,
абзац третій пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2017 р. N 147)

якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є міжнародна фінансова організація за кредитними договорами, договорами позики, укладеними між міжнародною фінансовою організацією та резидентами-позичальниками [ця норма стосується лише тих операцій, що здійснюються через поточний рахунок міжнародної фінансової організації, відкритий в уповноваженому банку згідно з Порядком відкриття та використання коштів за поточними рахунками міжнародних фінансових організацій, що відкриваються в уповноважених банках, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2014 року N 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за N 596/25373 (зі змінами)];

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 20.07.2018 р. N 83)

якщо як ініціатором, так і отримувачем за валютною операцією є інвестор (представництво іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції або держава [ця норма стосується лише операцій, що здійснюються з метою розподілу коштів згідно з умовами угод про розподіл продукції між інвесторами за такими угодами та (або) між інвесторами та державою];

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 06.11.2014 р. N 712
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим
)

у випадках, передбачених законами України.

У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії.

Використання на території України як засобу платежу банківських металів, платіжних документів та інших цінних паперів, виражених в іноземній валюті або банківських металах, дозволяється лише у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

1.6. Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатньої обґрунтованості потреби використання іноземної валюти як засобу платежу.

1.7. Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення валютної операції.

1.8. Строк, який за умовами ліцензії надається її власнику для здійснення валютної операції, не може перевищувати одного календарного року з дати видачі ліцензії.

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.

1.9. Ліцензія надає отримувачу право на повне або часткове повернення ініціатору валютної операції коштів, сплачених останнім за цією ліцензією, у разі невиконання або неналежного виконання сторонами валютної операції своїх зобов'язань (повернення здійснюється в безготівковій формі на той рахунок, з якого кошти перераховувались отримувачу).

1.10. Одержання ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами ліцензії.

1.11. Валютна операція, на здійснення якої видана (отримана) ліцензія, не може проводитися за рахунок іноземної валюти, отриманої як кредит (позика) або купленої за гривні на міжбанківському валютному ринку України.

Вимога, зазначена в абзаці першому пункту 1.11 глави 1 цього Положення, не поширюється на валютні операції резидентів, які здійснюються за рахунок кредитів (позик), що залучаються:

(пункт 1.11 глави 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

1) державою відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

(пункт 1.11 глави 1 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

2) державою від міжнародних фінансових організацій на підставі міжнародних договорів України;

(пункт 1.11 глави 1 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

3) резидентами від міжнародних фінансових організацій під державні гарантії;

(пункт 1.11 глави 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

4) державою або під державні гарантії відповідно до міжнародних договорів, за якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається міжнародним фінансовим організаціям.

(пункт 1.11 глави 1 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

1.12. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.

2. Порядок видачі ліцензії

2.1. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку:

1) заяву про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

2) копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), що містить дані стосовно найменування документа, серії (за наявності), номера і дати його видачі, найменування установи, що його видала [для нерезидентів - номера (та за наявності - серії) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав] - для фізичних осіб, які не є підприємцями;

3) оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави). Резиденти - юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають інформацію/документи у вигляді бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зобов'язання в іноземній валюті, якщо зазначені вище документи відсутні.

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, потрібні для з'ясування обставин щодо проведення валютної операції, її змісту та учасників (контрагентів) [у тому числі для юридичних осіб - щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)].

Національний банк має право звертатися до державних органів, установ, відомств, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників валютної операції [у тому числі для юридичних осіб щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)], суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції.

(пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
від 24.07.2015 р. N 478
від 14.09.2016 р. N 385,
у редакції Постанови Національного
 банку України від 03.05.2018 р. N 48)

2.2. Строк розгляду Національним банком документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення.

Якщо Національному банку будуть потрібні додаткові документи, то цей строк продовжується ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа.

2.3. Усі копії документів, що подаються Національному банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення.

(абзац перший пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.10.2017 р. N 102)

Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

2.4. Пункт 2.4 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

2.5. Пункт 2.5 глави 2 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 2.6 - 2.9
 уважати відповідно пунктами 2.4 - 2.7)

2.4. Ліцензія оформляється (додаток 2) у двох примірниках.

Після подання Національному банку документа, що засвідчує внесення плати за видачу ліцензії, перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис. Другий примірник ліцензії зберігається в Національному банку.

Копія першого примірника ліцензії надсилається контролюючому органу.

(абзац третій пункту 2.4 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

2.5. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку).

2.6. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком була видана ліцензія, зберігаються згідно з установленим Національним банком порядком.

Жоден з цих документів не може бути використаний для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.

2.7. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає Національному банку заяву про видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, то власник ліцензії подає Національному банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію.

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту Положення.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, уважається недійсною.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку втраченої або пошкодженої ліцензії.

Дублікат ліцензії видається власнику ліцензії протягом строку її дії та лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.

(пункт 2.7 глави 2 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

3. Порядок зміни умов ліцензії

3.1. Умови ліцензії можуть бути змінені за заявою власника ліцензії, якщо:

валютна операція ще не здійснена;

строк, установлений ліцензією для здійснення валютної операції, на дату звернення ще не закінчився;

відсутні підстави для відмови в зміні умов ліцензії або для анулювання ліцензії, що визначені в пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення.

3.2. Заявник для зміни умов раніше отриманої ліцензії подає до Національного банку:

1) заяву про внесення змін до індивідуальної ліцензії за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення;

2) документи / копії документів та/або інформацію [крім тих (тієї), на підставі яких(ої) була видана ліцензія], якщо такі(а) є, що додатково підтверджують(є) обґрунтування потреби зміни умов ліцензії.

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, потрібні для з'ясування обставин щодо змін умов ліцензії, які просить унести заявник.

(пункт 3.2 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

3.3. Національний банк розглядає документи/інформацію заявника протягом строку, визначеного в пункті 2.2 цього Положення.

(пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

3.4. На всі копії документів, що подаються Національному банку, поширюються вимоги пункту 2.3 цього Положення.

3.5. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 4) у порядку, установленому пунктом 2.4 цього Положення.

(пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.6. Власник ліцензії самостійно або через іншу сторону валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в ліцензії, оригінал змін до ліцензії та їх копію (копія ліцензії залишається на зберіганні в уповноваженому банку).

3.7. Документи / копії документів та/або інформація, на підставі яких(ої) Національним банком змінені умови ліцензії, зберігаються(ється) згідно з установленим Національним банком порядком.

Жоден з цих документів / копій документів та/або інформація не може бути використаний(на) для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.

(пункт 3.7 глави 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

3.8. У разі втрати або пошкодження бланка змін до ліцензії видача дубліката змін здійснюється в порядку, установленому пунктом 2.7 цього Положення.

(пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.9. Зміни до ліцензії, дублікат змін до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуг з їх видачі в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком.

(главу 3 доповнено пунктом 3.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії

4.1. Підставою для відмови заявнику у видачі ліцензії, унесення змін до неї можуть бути:

1) відсутність або невідповідність поданої інформації/документів вимогам цього Положення та/або вимогам законодавства України;

2) виявлення в поданій інформації/документах неповної, недостовірної (суперечливої) інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та/або іншої сторони валютної операції;

3) неподання на запит Національного банку додаткової інформації, документів, право на отримання яких передбачено главами 2 та 3 цього Положення;

4) порушення умов ліцензії (у разі звернення щодо зміни умов ліцензії) та/або вимог цього Положення;

5) недостатня обґрунтованість доцільності використання іноземної валюти;

6) зміни в законодавстві або міжнародних договорах України, які стосуються валютної операції, що ліцензується, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів/інформації заявника, установленого в пункті 2.2 глави 2 цього Положення;

7) порушення заявником умов індивідуальних ліцензій, якщо вони раніше надавалися йому Національним банком. Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення в разі прийняття рішення про відмову;

8) порушення справи про банкрутство заявника або іншої сторони валютної операції чи перебування їх у процесі припинення;

9) ліквідація власника ліцензії (юридичної особи) / скасування державної реєстрації власника ліцензії (фізичної особи - підприємця) / скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні);

10) виявлення інформації про те, що іншою стороною валютної операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом та/або включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції іноземних держав або міждержавних об'єднань.

(пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
 від 27.03.2013 р. N 109,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

4.2. Про відмову у видачі (зміні умов) ліцензії Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пункті 2.2 цього Положення.

4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді.

4.4. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

(абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

звернення в письмовій формі власника ліцензії;

здійснення валютної операції до видачі (зміни умов) ліцензії Національним банком;

порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення. У разі прийняття рішення про анулювання Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення;

виявлення недостовірної інформації в документах/інформації, які(а) були(а) подані(а) власником ліцензії Національному банку і на підставі яких(ої) йому була видана ліцензія (були змінені умови ліцензії);

(абзац п'ятий пункту 4.4 глави 4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

абзац шостий пункту 4.4 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290)

отримання Національним банком інформації про ліквідацію власника ліцензії (юридичної особи) / скасування державної реєстрації власника ліцензії (фізичної особи - підприємця) / скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні).

(пункт 4.4 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

4.5. Ліцензія анулюється згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5). Датою анулювання ліцензії вважається наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження.

4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав анулювання Національний банк повідомляє (додаток 6) власника ліцензії за зазначеним у заяві про видачу ліцензії (про внесення змін до ліцензії) місцезнаходженням (місцем проживання) та контролюючий орган. Національний банк у випадку ліквідації/скасування державної реєстрації / скасування акредитації власника ліцензії не повідомляє про анулювання ліцензії власника ліцензії та контролюючий орган.

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

Абзац другий пункту 4.6 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

5. Главу 5 виключено

(глава 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
у зв'язку з цим главу 6 уважати главою 5
 з відповідною перенумерацією пунктів у главі 5
)

5. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення

5.1. Проведення резидентом або нерезидентом валютної операції без ліцензії або після її анулювання тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 16 Декрету.

5.2. Уповноважений банк, який не виконав функцій агента валютного контролю під час здійснення розрахункового обслуговування валютної операції, несе відповідальність згідно із статтею 16 Декрету.

 

В. о. директора Департаменту
валютного регулювання
 

 
М. О. Мельничук
 

 

Заява
про видачу індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

1. На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
[повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; місцезнаходження або місце проживання (за наявності) заявника]
звертається до Національного банку України з проханням дозволити йому використати іноземну валюту на території України як засіб платежу в розрахунках (платежах) з ________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     [повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
_____________________________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) іншої сторони операції]
у зв'язку із _____________________________________________________________________________
                                                                        (підстави для використання іноземної валюти як засобу платежу)
на суму _________________________.
                                         (словами)

2. Потреба використання іноземної валюти на території України як засобу платежу викликана
______________________________________________________________________________________
                                                                      (докладне обґрунтування потреби використання
_____________________________________________________________________________________.
                                                              іноземної валюти на території України як засобу платежу)

3. Найменування банку і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта:
_____________________________________________________________________________________.

4. Найменування банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта:
_____________________________________________________________________________________.

5. Протягом поточного та попереднього років не отримував / отримував індивідуальні ліцензії на використання (зайве не зазначати) іноземної валюти на території України як засобу платежу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (наводиться перелік номерів і дат
______________________________________________________________________________________.
                                                видачі ліцензій, якщо ліцензії отримані протягом зазначеного періоду)

6. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника та іншої сторони валютної операції _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
[найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); країна реєстрації / місця проживання кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та іншої сторони (юридичної особи) валютної операції]

7. З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюся дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.

8. Виконавець _________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса
______________________________________________________________________________________
                                                                                              електронної пошти)

9. До заяви додаються: __________________________________________________________________
                                                             (перелік документів, кількість сторінок додатків)

____________
(дата)

 

_______________________________________
(підпис заявника або уповноваженої ним особи)


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.05.2018 р. N 48)

 

 
 
Копія: 

____________________________
                     (власник ліцензії)
____________________________
                     (
контролюючий орган)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N ___
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

       Національний банк України відповідно до підпункту "г" пункту  4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє
_____________________________________________________________________________________
        [повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) власника ліцензії]
використати безготівкову іноземну валюту ________________________________________________
                                                                                                                                            (назва іноземної валюти)
в сумі ______________________________________________ для здійснення розрахунків (платежів)
                                                       (цифрами та словами)
з ____________________________________________________________________________________
          [повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); 
місцезнаходження або місце проживання (за наявності) іншої сторони операції]
на підставі ___________________________________________________________________________.
                                                                 (підстави для використання іноземної валюти як засобу платежу) 

      Найменування банку, з якого переказується іноземна валюта: ____________________________________________________________________________________.

       Найменування банку, на який переказується іноземна валюта: ____________________________________________________________________________________.

         Строк дії ліцензії: з ___.___.___ до ___.___.___/з дати видачі ліцензії до ___.___.____.
                                                        (дд/мм/рррр)                                 (зайве не зазначати)                        (дд/мм/рррр) 

         Купівля іноземної валюти за гривні з метою здійснення розрахунків (платежів) забороняється.

        Абзац виключено

        Без права передавання третім особам.

Голова
(уповноважена ним особа)                                           _____________________________
                                                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                                 М. П. 

 

В. о. директора Департаменту
валютного регулювання
 

 
М. О. Мельничук
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 03.05.2018 р. N 48)

 

Заява про внесення змін до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N ___
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

     На підставі підпункту "г" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ________________________________
_____________________________________________________________________________________
        [повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) власника ліцензії]
звертається до Національного банку України з проханням унести до індивідуальної ліцензії від ___.___.____ N _____ на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу такі зміни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
 (зміни, що потрібно внести, з обґрунтуванням потреби їх унесення та посиланням на підтвердні документи / інформацію

      З Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та умов індивідуальної ліцензії.

       Виконавець ________________________________________________________________________.
                                                           (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

        До заяви додаються: ____________________________________________
                                                                         (перелік документів, кількість сторінок додатків) 

_______________                                             ________________________________________
               (дата)                                                                            (підпис власника ліцензії або уповноваженої ним особи)
                                                                                                       


 

В. о. директора Департаменту
валютного регулювання
 

 
М. О. Мельничук
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102
,
від 03.05.2018 р. N 48)

 

 
 
Копія: 

____________________________
                     (власник ліцензії)
____________________________
                     (
контролюючий орган

Зміни до індивідуальної ліцензії від ___.___.____ N ___
на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

      Національний банк України відповідно до  підпункту "г" пункту  4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" уносить зміни до індивідуальної ліцензії від ___.___.____ N _____, виданої
_____________________________________________________________________________________.
         повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); код за Єдиним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті / запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії); місцезнаходження або місце проживання (за наявності) власника ліцензії]

        До індивідуальної ліцензії вносяться такі зміни:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                   (зміни, що вносяться) 

        Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії N ___ 
(вих. N ______________________________________________________________________________
                                     (реєстраційний номер на номерному гербовому бланку Національного банку України)
від __.__.____).
(дата видачі ліцензії) 

Голова
(уповноважена ним особа)                                        ___________________________________
                                                                                                                                         (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                                     М. П. 

 

В. о. директора Департаменту
валютного регулювання
 

 
М. О. Мельничук
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 03.05.2018 р. N 48)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_______________
             (дата) 

N _______ 


м. Київ

Про анулювання індивідуальної
ліцензії Національного банку
України  

       1. На підставі ________________________________________________________________________
                                            (посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у якому зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ___.___.________ N _________,
_____________________________________________________________________________________
                                                (зазначаються додаткові підстави для анулювання ліцензії, за наявності)
Національний банк України анулює індивідуальну ліцензію від ___.___._________ N _______ на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу.

   2. ___________________________________________________________________________________
[назва підрозділу Національного банку України, до функцій якого належить видача ліцензій]

    (_______________________) у п'ятиденний
                                                                                                                                     (ініціали та прізвище керівника)
строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про анулювання ліцензії ______________
_____________________________________________________________________________________.
(повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) власника ліцензії; уповноважені банки, які зазначені в ліцензії;
               
контролюючий орган, у якому власника ліцензії взято на облік як платника податків, якщо він таким є)  

    3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова
(уповноважена ним особа)                             ___________________________________
                                                                                                                         (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                         М. П. 

 

В. о. директора Департаменту
валютного регулювання
 

 
М. О. Мельничук
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 03.05.2018 р. N 48)

 

 
 
Копії: 

____________________________
                    (власник ліцензії)
____________________________
(уповноважений банк, який обслуговує
                     власника ліцензії)
____________________________
(уповноважений банк, який обслуговує
       іншу сторону валютної операції)
____________________________
                   (
контролюючий орган

       Національний банк України повідомляє таке.

       У зв'язку з ________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначаються підстави для анулювання ліцензії)
та на підставі _________________________________________________________________________
                                       (посилання на абзаци пункту 4.4 Положення, у якому зазначені підстави для анулювання ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від ___.___._____ N ______, згідно з розпорядженням Національного банку України від ___.___._____ N ______ індивідуальна ліцензія від ___.___.______ N _______ на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу анульована.

Голова
(уповноважена ним особа)                                _________________________________
                                                                                                                          (підпис, ініціали, прізвище)
                                                                                                         М. П. 

 

В. о. директора Департаменту
валютного регулювання
 

 
М. О. Мельничук
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

 

Повідомлення про використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

Додаток 7 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

____________

Опрос