Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 06.02.2001 N 163 "О согласовании органами приватизации условий договоров залога имущества", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26.02.2001 под N 171/5362

Фонд государственного имущества
Приказ от 06.10.2004 № 2090
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.02.2001 N 163 "Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2001 за N 171/5362

Наказ Фонду державного майна України
від 6 жовтня 2004 року N 2090

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 листопада 2004 р. за N 1422/10021

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 6 лютого 2001 року N 163
згідно з
 наказом Фонду державного майна
 від 9 лютого 2015 року N 163)

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 11 березня 2010 року

Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про заставу", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про іпотеку", "Про господарські товариства", "Про Державну програму приватизації", Господарського та Цивільного кодексів України, Постанови Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна" НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Фонду державного майна України від 06.02.2001 N 163 "Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2001 за N 171/5362, викласти в такій редакції: "Затвердити Порядок погодження органами приватизації умов договорів застави та іпотеки".

2. Затвердити зміни та доповнення до Порядку погодження органами приватизації умов договорів застави майна підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.02.2001 N 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2001 за N 171/5362, що додаються.

3. Директору Департаменту з питань управління державними корпоративними правами у відкритих акціонерних товариствах Гудзю А. А. забезпечити реєстрацію цього наказу в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

4. Після здійснення в установленому порядку реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України директору Департаменту з питань управління державними корпоративними правами у відкритих акціонерних товариствах Гудзю А. А. забезпечити доведення до відома структурних підрозділів та регіональних відділень Фонду державного майна України про затверджені зміни та доповнення до Порядку погодження органами приватизації умов договорів застави майна підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06.02.2001 N 163, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.02.2001 за N 171/5362.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Григоренка Є. М.

 

Голова Фонду 

М. Чечетов 

 

Зміни та доповнення
до Порядку погодження органами приватизації умов договорів застави майна підприємств

1. Назву Порядку викласти в такій редакції: "Порядок погодження органами приватизації умов договорів застави та іпотеки".

2. Пункт 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про заставу", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про іпотеку", "Про господарські товариства", "Про Державну програму приватизації", Господарського та Цивільного кодексів України, Постанови Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна".

3. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

а) державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію майна;

б) відкриті акціонерні товариства, створені в процесі корпоратизації, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

в) відкриті акціонерні товариства, щодо яких виконано план приватизації (розміщення акцій). При цьому пакет у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція закріплено в державній власності;

г) господарські товариства, засновником (учасником) яких є держава, крім господарських товариств, зазначених у підпункті "ґ" цього пункту;

ґ) підприємства з іноземними інвестиціями, до статутних фондів яких передається державне майно, крім господарських товариств, зазначених у підпункті "г" цього пункту.

Далі за текстом для позначення усіх вищезазначених об'єктів уживатиметься термін "Підприємство".

4. У всьому документі, крім пункту 1.5, абзацу 2 пункту 1.4, абзаців 8 і 13 пункту 2.2, після слова "застава" (з урахуванням відмінків) слова "майна" або "майна Підприємств" замінити словами "і/або іпотеки".

5. Абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України, далі - регіональне відділення) приймає рішення щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки з моменту, визначеного в пункті 1.2 цього Порядку, до реалізації останньої належної державі акції Підприємства".

6. Абзац другий пункту 1.4 після слова "заставу" доповнити словами "і/або іпотеку".

7. Абзац третій пункту 1.4 виключити.

8. У пункті 1.5 слово "майна" замінити словами "і/або іпотеки".

9. Пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. Фонд державного майна України (регіональні відділення) має право вимагати від Підприємства отримання відповідних висновків відповідного міністерства чи інших органів виконавчої влади".

10. Абзац п'ятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: "копії статуту та установчого договору Підприємства, засвідчені в установленому порядку".

11. З абзацу десятого пункту 2.2 виключити словосполучення "експертна оцінка заставної вартості".

12. Абзаци одинадцятий і дванадцятий пункту 2.2 виключити.

13. Абзац шістнадцятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: "проект кредитного або іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою (або укладений кредитний договір, або інший договір, який забезпечується заставою або іпотекою майна відповідно до вимог чинного законодавства), або позитивне рішення кредитної ради банку, який надає кредит Підприємству".

14. Абзац сімнадцятий пункту 2.2 викласти в такій редакції: "бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування залучення кредитних коштів або укладення іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою".

15. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Рішення щодо погодження умов договору застави і/або іпотеки приймається шляхом погодження договору застави і/або іпотеки майна (або проектів договорів застави і/або іпотеки майна) першим заступником або заступниками Голови Фонду державного майна України (регіонального відділення) згідно з їх функціональними обов'язками після опрацювання структурними підрозділами Фонду державного майна України (регіонального відділення) відповідних документів, у тому числі (крім Підприємств, зазначених у підпункті "ґ" пункту 1.2 цього Порядку) після надання позитивних висновків управління фінансового аналізу Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (або відповідного структурного підрозділу регіонального відділення) щодо бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування залучення кредитних коштів або укладення іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою".

16. Абзац четвертий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"- Підприємство не в змозі виконати умови кредитного договору або іншого договору, який забезпечується заставою або іпотекою".

17. Абзац п'ятий пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"- реалізація предмета застави і/або іпотеки може призвести до порушення виробничого циклу Підприємства".

18. Назву пункту 4 викласти в такій редакції:

"Порядок здійснення Фондом державного майна України (регіональним відділенням) контролю за укладеними договорами застави і/або іпотеки".

19. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. З метою здійснення контролю за укладеними договорами застави і/або іпотеки Підприємств, визначених у п. 1.2 цього Порядку, у Департаменті з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (у відповідному структурному підрозділі регіональних відділень) ведеться журнал реєстрації погоджених договорів застави і іпотеки Підприємств, у тому числі Підприємств, зазначених у підпункті "ґ" пункту 1.2 цього Порядку (додаток).

Відповідний структурний підрозділ Фонду державного майна України, уповноважений готувати проекти рішень щодо договорів застави і/або іпотеки Підприємств, зазначених у підпункті "ґ" пункту 1.2 цього Порядку, щомісяця надає Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах Фонду державного майна України відомості щодо погоджених договорів застави і/або іпотеки цих Підприємств для занесення їх у журнал реєстрації погоджених договорів застави і іпотеки Підприємств.

Після погодження Фондом державного майна України (регіональним відділенням) умов договорів застави і/або іпотеки Підприємство в місячний термін надає інформацію щодо укладення договору застави і/або іпотеки (у разі подання його проекту), кредитного договору або іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою (у разі подання його проекту), копію договору застави і/або іпотеки Підприємства, засвідченого в нотаріальному порядку (у разі обов'язковості його нотаріального посвідчення відповідно до чинного законодавства).

Підприємства надають до Фонду державного майна України (регіональних відділень) інформацію щодо погашення отриманого кредиту або виконання іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою, згідно з умовами кредитного договору або іншого документа, який забезпечується заставою і/або іпотекою, та бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування.

Регіональні відділення надають до Фонду державного майна України щоквартальну інформацію згідно з додатком".

20. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

Журнал
реєстрації погоджених договорів застави і іпотеки

N з/п

Назва підприємства

Пакет акцій, що належить державі в статутному фонді Підприємства, % 

Дані про кредитний договір або інший договір, який забезпечується заставою і/або іпотекою (N, дата), із зазначенням заставодержателя, загальної суми в тис. грн., терміну виконання 

Дані про договір застави і/або іпотеки (N та дата погодження) із зазначенням найменування майна, загальної заставної вартості в тис. грн. 

Примітки (надається інформація щодо погашення отриманого кредиту або виконання іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою) 

".

 

Директор Департаменту з
питань управління корпоративними
правами держави у відкритих
акціонерних товариствах Фонду
державного майна
 

 
 
 
 
А. Гудзь
 

Опрос