Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Объединении ветеринарной медицины в г. Киеве

Государственный департамент ветеринарной медицины
Положение, Приказ от 22.10.2004 № 127
Утратил силу

Про затвердження Положення про Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України
від 22 жовтня 2004 року N 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 листопада 2004 р. за N 1420/10019

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
 від 18 грудня 2009 року N 536
,
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 13 травня 2015 року N 185

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 15 січня 2018 року N 16)

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2001 року N 641 "Деякі питання Державного департаменту ветеринарної медицини" та з метою удосконалення державного управління в галузі ветеринарної медицини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві, що додається.

2. Управлінню організації ветеринарної справи та профілактики незаразних хвороб тварин (Маковський М. І.) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Управлінню ветеринарної медицини в м. Києві (Олійник Л. В.) ужити заходів з реорганізації районних у м. Києві державних лікарень ветеринарної медицини згідно із законодавством України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державного департаменту ветеринарної медицини Горжеєва В. М.

 

Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
П. І. Вербицький
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві

(У тексті Положення слово "Управління" у всіх відмінках замінено словами "Головне управління" у відповідних відмінках; слова "Державного департаменту ветеринарної медицини" замінено словами "Державного комітету ветеринарної медицини" згідно з наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 18 грудня 2009 року N 536)

1. Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві (далі - Об'єднання) відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" є державною установою ветеринарної медицини для здійснення профілактичних, діагностичних та інших протиепізоотичних заходів, оцінки якості і безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, кормів та кормових добавок. Об'єднання підпорядковується Головному управлінню ветеринарної медицини в місті Києві (далі - Головне управління).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536)

2. Об'єднання у своїй діяльності керується Конституцією та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету ветеринарної медицини, Головного управління та цим Положенням.

3. Об'єднання є правонаступником Київського міського управління державної ветеринарної медицини.

4. Структурними підрозділами Об'єднання є:

- абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
 уважати відповідно абзацами другим і третім)

- Київська міська державна лабораторія ветеринарної медицини;

- державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

- абзац п'ятий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536)

- абзац шостий пункту 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536,
у зв'язку з цим абзац сьомий уважати відповідно абзацом четвертим)

- інші структурні підрозділи, які можуть створюватись Об'єднанням.

5. Основними завданнями Об'єднання є:

1) охорона території міста від занесення з території інших держав, регіонів, областей, районів або з карантинної зони збудників заразних, у тому числі інфекційних, хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі території міста або карантинної зони;

2) профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб тварин;

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
 від 18.12.2009 р. N 536)

3) здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції тваринного походження, у тому числі перевірка документації, що якимось чином пов'язана з якістю та безпекою продукції тваринного та рослинного походження, здоров'ям тварин;

4) підпункт 4 пункту 5 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536,
у зв'язку з цим підпункти 5 - 14
 уважати відповідно підпунктами 4 - 13)

4) здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження;

5) здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за перевезенням, у тому числі експортом, імпортом, об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

6) реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;

7) захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

8) проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок;

9) проведення бактеріологічного, радіологічного, паразитологічного, токсикологічного та іншого контролю на підприємствах з переробки продовольчої сировини тваринного походження усіх форм власності: м'ясокомбінатах, птахокомбінатах, холодильниках, базах заготівлі, зберігання та реалізації продукції тваринного походження;

10) визначення якості та безпеки продукції тваринного походження, а на ринках і рослинного походження, а також кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок для годівлі тварин шляхом проведення повного комплексу досліджень, видача експертних висновків з рекомендаціями;

11) надання методичної та консультативної допомоги спеціалістам ветеринарної медицини з питань профілактики, діагностики і боротьби з хворобами тварин;

(підпункт 11 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
 від 18.12.2009 р. N 536)

12) сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

13) сприяння впровадженню в практику досягнень ветеринарної медицини.

6. Об'єднання відповідно до покладених на нього завдань безпосередньо, а також через свої структурні підрозділи:

1) організовує та здійснює заходи щодо профілактики, діагностики інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
 від 18.12.2009 р. N 536)

2) здійснює реалізацію планів протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних заходів;

(підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
 від 18.12.2009 р. N 536)

3) оцінює епізоотичну ситуацію і здійснює заходи з профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин, дератизації, дезінфекції тощо;

4) проводить епізоотичне розслідування кожного випадку появи вогнищ інфекційних і паразитичних захворювань, уживає ефективних заходів щодо їх ліквідації;

5) робить розрахунки потреби імунобіологічних та інших ветеринарних препаратів;

6) аналізує причини виникнення заразних і незаразних хвороб тварин, падежу тварин;

7) організовує разом з державними органами та державними органами охорони здоров'я захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин, та здійснює взаємообмін відповідною інформацією;

8) разом з Головним управлінням та державною санітарно-епідеміологічною службою бере участь у розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань, спільних для людей і тварин;

9) здійснює ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження;

10) перевіряє додержання ветеринарно-санітарних вимог при надходженні та забої тварин на м'ясокомбінатах, бійнях, у цехах, на інших переробних підприємствах;

11) перевіряє якість та безпеку продукції тваринного походження на всіх стадіях виробництва;

12) проводить лабораторні - вірусологічні, бактеріологічні, хіміко-токсикологічні, патолого-анатомічні, гістологічні, паразитологічні, радіологічні та інші дослідження з метою діагностики хвороб тварин, оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження, кормів, води;

(підпункт 12 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України
 від 18.12.2009 р. N 536)

13) проводить відбір зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення відповідних досліджень;

14) одержує інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного походження;

15) повідомляє Головне управління про виникнення небезпечних інфекційних хвороб тварин та вживає заходів до своєчасного виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних вимог у карантинній або загрозливій зоні, ліквідації спалахів інфекції;

16) проводить перевірку ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок у разі їх експорту, імпорту та транзиту;

17) проводить оцінку ветеринарно-санітарного стану м'ясо- і молокопереробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складів зберігання продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок, засобів їх транспортування;

18) проводить експертизу проектів планування та спорудження тваринницьких ферм, будівель, підприємств забою і переробки тварин, продукції тваринного походження;

19) підпункт 19 пункту 6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536)

20) підпункт 20 пункту 6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536,
у зв'язку з цим підпункти 21, 22 уважати відповідно підпунктами 19, 20)

19) веде державну статистичну звітність ветеринарної служби;

20) готує пропозиції щодо вдосконалення статистики, обліку і звітності у сфері ветеринарної медицини;

23) підпункт 23 пункту 6 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536,
у зв'язку з цим підпункти 24 - 28 уважати відповідно підпунктами 21 - 25)

21) видає ветеринарні документи;

22) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини структурних підрозділів Об'єднання;

23) упроваджує в практику досягнення ветеринарної медицини;

24) здійснює заходи щодо пропаганди ветеринарних знань серед власників тварин;

25) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. До штату Об'єднання входять офіційні лікарі ветеринарної медицини, які здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством.

8. Посадові особи Об'єднання, які є державними інспекторами ветеринарної медицини, відповідно до статті 13 Закону України "Про ветеринарну медицину" мають право:

1) безперешкодно відвідувати об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на відповідній території, одержувати інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного походження, перевіряти стан здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю;

2) здійснювати державний ветеринарно-санітарний нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження;

3) здійснювати державний ветеринарно-санітарний нагляд на ринках (зоологічних ринках), інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж продукції тваринного і рослинного походження, кормів та кормових добавок;

4) здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій та громадянами - власниками тварин і сировини тваринного походження ветеринарних вимог у разі вирощування, транспортування і забою тварин, заготівлі, переробки, виробництва, зберігання, реалізації і транспортування продукції тваринного походження;

5) забороняти перевезення та реалізацію продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження та переробку продовольчої сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам, а також ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, що не відповідають вимогам щодо їх належної якості та безпеки;

6) обмежувати діяльність суб'єктів господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством, яке може спричинити загрозу життю і здоров'ю людей та тварин.

9. Об'єднання очолює начальник - лікар ветеринарної медицини (далі - начальник Об'єднання), який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління.

Начальник Об'єднання має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Об'єднання.

Начальник Об'єднання та його заступники за посадою можуть бути державними інспекторами ветеринарної медицини відповідно до статті 12 Закону України "Про ветеринарну медицину".

Начальник Об'єднання повинен мати досвід практичної роботи за фахом не менше як 3 роки.

10. Начальник Об'єднання:

здійснює керівництво діяльністю Об'єднання, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Об'єднання завдань і здійснення ним своїх функцій;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, спеціалістів та працівників Об'єднання;

організовує роботу Об'єднання, розподіляє обов'язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів Об'єднання;

визначає ступінь відповідальності заступників, керівників структурних підрозділів, спеціалістів та працівників Об'єднання, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

затверджує положення про структурні підрозділи Об'єднання (крім державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку), посадові інструкції працівників Об'єднання;

розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Об'єднання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Об'єднання та проведення протиепізоотичних заходів;

уносить пропозиції Головному управлінню щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення Об'єднання та його структурних підрозділів;

здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством.

11. Пункт 11 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 ветеринарної медицини України від 18.12.2009 р. N 536,
у зв'язку з цим пункти 12 - 15 уважати відповідно пунктами 11 - 14)

11. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

12. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Об'єднання здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.05.2015 р. N 185)

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Об'єднання затверджуються начальником Головного управління відповідно до чинного законодавства.

13. У разі ліквідації Об'єднання його активи мають бути передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури Державного комітету ветеринарної медицини, або зараховані до доходу бюджету.

14. Об'єднання є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, бланки і печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

 

Начальник управління організації
ветеринарної справи і профілактики
незаразних хвороб тварин
 

 
 
М. І. Маковський
 

Опрос