Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке и условиях применения органами государственного пожарного надзора предупредительных мер

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций
Приказ, Инструкция от 21.10.2004 № 130
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
від 21 жовтня 2004 року N 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 листопада 2004 р. за N 1416/10015

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 21 листопада 2006 року N 738
,
 від 28 серпня 2008 року N 620

Наказ скасовано як такий, що втратив актуальність
 та встановлює регуляторні бар'єри
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р)

(У наказі слова "Держпожбезпеки МНС України" замінено словом "Держпожбезпеки" згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 листопада 2006 року N 738)

Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку", "Про правові засади цивільного захисту" та з метою вдосконалення порядку та умов застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів при порушенні правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадку випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також встановлення контролю за цією діяльністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, що додається.

2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

2.1. Організацію роботи із застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, дотримання законності та встановлення контролю за цією діяльністю покласти на головних державних інспекторів територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступників і головних державних інспекторів місцевих органів державного пожежного нагляду.

У зв'язку з чим, у місячний термін з моменту набрання чинності цього наказу, внести зміни до їх функціональних обов'язків.

2.2. Встановити контроль за виконанням постанов про застосування запобіжних заходів, винесених Головним державним інспектором України з пожежного нагляду, його першим заступником та заступниками, старшими державними та державними інспекторами з пожежного нагляду центрального органу державного пожежного нагляду. Про стан виконання постанов про застосування запобіжних заходів щокварталу доповідати Держпожбезпеки разом зі звітом про стан застосування законодавства про адміністративні правопорушення.

2.3. У разі внесення протесту прокурора або винесення рішення суду про скасування постанови про застосування запобіжних заходів проводити службові розслідування з ужиттям заходів реагування до винних посадових осіб органів державного пожежного нагляду. Копії таких матеріалів направляти до Держпожбезпеки.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

2.4. Протягом IV кварталу 2004 року організувати вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків у працівників органів державного пожежного нагляду.

3. Держпожбезпеки:

3.1. Встановити контроль на місцях за виконанням постанов про застосування запобіжних заходів.

3.2. Рішення про призупинення виконання постанов про застосування запобіжних заходів, що винесені Головним державним інспектором України з пожежного нагляду, його першим заступником, заступниками, приймати в Держпожбезпеки в присутності керівника (власника) об'єкта на підставі наданих підтверджувальних документів (гарантійних листів, планів усунення недоліків із конкретними термінами їх виконання тощо).

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства України з питань надзвичайних
 ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
 катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

3.3. Рішення про припинення дії постанов про застосування запобіжних заходів приймати лише у разі усунення всіх зазначених у них порушень нормативних актів з питань пожежної безпеки на підставі позитивних висновків із територіальних органів державного пожежного нагляду.

3.4. Під час відряджень здійснювати перевірки територіальних органів державного пожежного нагляду щодо об'єктивності наданих ними позитивних висновків щодо усунення недоліків, виконання рішень у постановах про застосування запобіжних заходів, дотримання вимог законодавства при застосуванні наданих їм прав. Усебічно вживати заходів щодо усунення недоліків, порушувати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та посадових осіб органів державного пожежного нагляду, винних у їх допущенні.

3.5. Щокварталу здійснювати аналіз стану застосування запобіжних заходів, розробляти відповідні попереджувальні заходи щодо недопущення порушень чинного законодавства в цьому напрямку роботи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта служби цивільного захисту Борисова П. Ф. та першого заступника начальника Держпожбезпеки генерал-майора служби цивільного захисту Крісу І. Я.

 

Міністр
генерал-полковник
внутрішньої служби
 

 
 
Г. В. Рева
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів

(За текстом Інструкції слова "Держпожбезпеки МНС України" замінено словом "Держпожбезпеки" згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 листопада 2006 року N 738)

(У тексті Інструкції слова "припинення (заборони)" та "припинення чи заборони" у всіх відмінках замінено словом "зупинення" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28 серпня 2008 року N 620)

1. Загальні положення

1.1. Застосування посадовими особами органів державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляду) запобіжних заходів визначено Законами України "Про пожежну безпеку", "Про правові засади цивільного захисту", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

1.2. Ця Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів передбачає порядок оформлення матеріалів при застосуванні органами держпожнагляду запобіжних заходів, права посадових осіб органів держпожнагляду, обов'язки керівників (власників) об'єктів під час застосування запобіжних заходів, порядок та умови їх застосування, а також здійснення контролю за дотриманням законності в цій сфері діяльності.

2. Основні поняття

Поняття, що застосовуються у цій Інструкції, мають таке значення:

запобіжні заходи - заходи, направлені на забезпечення пожежної безпеки шляхом зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та дії виданих дозволів на право проведення таких робіт, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, випуску і застосування проектів, проведення будівельно-монтажних робіт;

абзац третій розділу 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий
 вважати абзацами третім - дев'ятим)

зупинення - захід, що застосовується на підставі вмотивованого письмового рішення уповноваженої посадової особи органу держпожнагляду, яка унеможливлює подальшу роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт, виконання проектів будівництва, а також проведення будівельно-монтажних робіт, до повного усунення порушень;

(абзац третій розділу 2 у редакції наказів Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738
,
 від 28.08.2008 р. N 620)

постанова про застосування запобіжних заходів (далі - постанова) - обов'язкове для виконання письмове рішення уповноваженої посадової особи органу держпожнагляду відповідному керівнику (власнику) або уповноваженим особам суб'єкта господарювання, фізичним особам - підприємцям та громадянам, що засвідчує порушення встановлених правил пожежної безпеки, щодо зупинення роботи (експлуатації) шляхом застосування запобіжних заходів;

(абзац четвертий розділу 2 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

виконання постанови про застосування запобіжних заходів - вжиття керівником (власником) об'єкта заходів щодо усунення порушень норм та правил пожежної безпеки, викладених у констатуючій частині постанови про застосування запобіжних заходів, та здійснення посадовою особою органу держпожнагляду заходів, указаних у розпорядчій частині щодо зупинення роботи (експлуатації) на відповідному об'єкті, та встановлення нею контролю;

приведення постанови про застосування запобіжних заходів у дію - здійснення посадовою особою органу держпожнагляду заходів щодо зупинення роботи (експлуатації) на відповідному об'єкті шляхом опечатування, опломбування, знеструмлення;

призупинення виконання постанови про застосування запобіжних заходів - прийняття посадовою особою держпожнагляду тимчасового рішення для вжиття керівником (власником) об'єкта заходів щодо усунення виявлених порушень встановлених законодавством правил пожежної безпеки;

припинення дії постанови про застосування запобіжних заходів - прийняття посадовою особою органу держпожнагляду рішення про подальшу роботу (експлуатацію) та зняття заходів, які було застосовано;

(абзац восьмий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

скасування постанови про застосування запобіжних заходів - рішення уповноваженої посадової особи органу держпожнагляду або суду, що набрало законної сили, яким анулюється постанова про застосування запобіжних заходів.

(абзац дев'ятий розділу 2 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

3. Права посадових осіб органів держпожнагляду при застосуванні запобіжних заходів

3.1. У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, у випадку випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, а також у разі виявлення порушень протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення до їх усунення, уповноваженими на те посадовими особами органів держпожнагляду застосовуються запобіжні заходи.

3.2. Головний державний інспектор України з пожежного нагляду, його перший заступник та заступники, головні державні інспектори з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники мають право зупиняти:

роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць;

експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень;

роботу агрегатів, експлуатацію опалювальних приладів та дільниць електричної мережі;

випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту;

проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт;

випуск і застосування проектів;

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення;

проведення будівельно-монтажних робіт.

Вони також мають право вносити пропозиції про припинення фінансування будівельно-монтажних робіт у разі виявлення порушень протипожежних вимог, відсутності позитивних результатів експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки органів держпожнагляду.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

3.3. Головні державні інспектори з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах мають такі самі права, які визначені в абзацах третьому, восьмому - десятому пункту 3.2 цієї Інструкції, тільки за письмовим рішенням територіального органу держпожнагляду (у кожному окремому випадку).

Вони також мають право самостійно зупиняти:

об'єкти, перелік яких визначається територіальним органом держпожнагляду;

проведення будівельно-монтажних робіт, нагляд за якими здійснюють місцеві органи держпожнагляду;

реалізацію пожежонебезпечної продукції;

роботу (експлуатацію) окремих приміщень, агрегатів, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620,
у зв'язку з цим пункти 3.5 та 3.6 вважати відповідно пунктами 3.4 та 3.5)

3.4. Начальник (його заступник) Відділу з питань забезпечення пожежної безпеки на договірних об'єктах при Держпожбезпеки, який є місцевим органом держпожнагляду, мають повноваження, зазначені в пункті 3.2 лише на об'єктах, що ними обслуговуються.

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.4 згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738,
 у зв'язку з цим пункт 3.6 уважати пунктом 3.5,
 пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

3.5. Права та обов'язки посадових осіб держпожнагляду при застосуванні запобіжних заходів визначаються в їх посадових інструкціях відповідно до законодавства та вимог цієї Інструкції.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

4. Порядок оформлення матеріалів при застосуванні запобіжних заходів

4.1. Протягом п'яти робочих днів з дня складення акта планової (позапланової) перевірки додержання (виконання) суб'єктом господарювання вимог у сфері пожежної безпеки або вручення довідки за результатами перевірки інших підконтрольних об'єктів посадова особа органу держпожнагляду виносить постанову про застосування запобіжних заходів (далі - постанова) (додаток 1).

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

4.2. У преамбулі постанови обов'язково зазначаються: дата складення та номер постанови, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу держпожнагляду, яка виносить постанову; на підставі чого (акт планової (позапланової) перевірки додержання виконання суб'єктом господарювання вимог у сфері пожежної безпеки або довідка за результатами перевірки інших підконтрольних об'єктів), відомості про об'єкт (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої особи чи фізичної особи - підприємця, а також інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу).

(пункт 4.2 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620,
у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий вважати абзацами другим - п'ятим)

В описовій частині постанови вказуються порушення, які є підставою для застосування запобіжних заходів, з посиланням на пункти правил пожежної безпеки та повну назву нормативно-правового акта (після повної назви нормативно-правового акта допускається за текстом вказувати його скорочену назву): зазначаються порушення з термінами їх усунення, які раніше пропонувались приписом держпожнагляду, а також інші порушення правил пожежної безпеки.

(абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738
,
 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

У розпорядчій частині постанови зазначаються: найменування та місцезнаходження об'єкта суб'єкта господарювання або установи, організації, на якому застосовується запобіжний захід; вид запобіжного заходу та спосіб приведення постанови в дію; термін приведення постанови в дію (не може бути меншим ніж п'ятнадцять днів з дня винесення постанови), посада, прізвище та ініціали посадової особи органу держпожнагляду, якій доручається привести постанову в дію; найменування органів (організацій), яким направляється постанова для інформації; порядок призупинення виконання та припинення дії постанови; термін та порядок її оскарження.

(абзац третій пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

Постанова має місце для печатки органу держпожнагляду, який її виніс.

У постанові зазначаються посада, прізвище особи, у присутності якої вона приводиться в дію та яким чином, а також міститься відмітка про призупинення її виконання (ким прийняте рішення, у зв'язку з чим, на який термін тощо).

(абзац п'ятий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

4.3. Постанова складається у двох примірниках. Один примірник постанови не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня складення акта планової (позапланової) перевірки додержання виконання суб'єктом господарювання вимог у сфері пожежної безпеки або довідки за результатами перевірки інших підконтрольних об'єктів з підписом особи органу держпожнагляду, яка її винесла, надається керівнику (власнику) об'єкта суб'єкта господарювання або установи, організації, на якому застосовується запобіжний захід, чи уповноваженій ним особі або фізичній особі - підприємцю для виконання, а другий примірник з підписом керівника (власника) об'єкта суб'єкта господарювання або іншого підконтрольного об'єкта чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця залишається в наглядовій справі органу держпожнагляду. У випадках, передбачених цією Інструкцією, копія постанови передається особі, якій доручається приведення її в дію.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

За необхідності копія постанови для інформації направляється в заінтересовані відомства, організації, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування чи прокуратури, що в ній додатково зазначається.

Постанова діє до повного усунення всіх указаних у ній порушень правил пожежної безпеки.

4.4. При застосуванні запобіжних заходів на об'єктах будівництва постанова вручається (надсилається) замовнику, власнику та виконавцю робіт генеральної підрядної організації.

(абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

У такому разі копія постанови в обов'язковому порядку надається керівнику субпідрядної організації (якщо така є) та відповідному органу (якщо такий є) для прийняття рішення про припинення фінансування проектувальних, будівельних робіт, реконструкції, розширення, технічного переоснащення чи капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів.

4.5. При врученні постанови керівнику (власнику) об'єкта або уповноваженій ним особі роз'яснюються порядок і строк оскарження постанови, порядок та умови призупинення її виконання чи припинення дії, а також відповідальність за її невиконання, що засвідчується їх підписом при отриманні постанови.

4.6. У разі відмови керівника (власника) суб'єкта господарювання або установи, організації чи уповноваженої ним особи від підписання та отримання постанови, а так само в разі віддаленості об'єкта, на якому застосовується запобіжний захід, від органу, який її виніс, постанова в день її винесення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а на другому примірнику постанови, який залишається в органі держпожнагляду, проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення.

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

4.7. Усі реквізити постанови заповнюються друкарським способом або розбірливим почерком пастою (чорнилом). Постанова виноситься українською мовою, крім випадків, передбачених законодавством. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також унесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, яка її винесла, та (або) керівником (власником) об'єкта чи уповноваженою ним особою.

4.8. Постанова або її другий примірник зберігається у відповідній справі Держпожбезпеки та у наглядовій справі на відповідний об'єкт територіального чи місцевого органу держпожнагляду.

(пункт 4.8 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

4.9. Постанова реєструється в журналі обліку постанов про застосування запобіжних заходів (додаток 2), який зберігається в тому органі держпожнагляду, який виніс цю постанову. Сторінки журналу нумеруються, прошиваються та скріплюються печаткою органу держпожнагляду, в якому він зберігається.

4.10. У разі надання повноважень, передбачених цією Інструкцією, органу нижчого рівня (посадовій особі) держпожнагляду щодо приведення постанови в дію, у журналі обліку постанов поряд із її порядковим номером через дріб ставиться номер, під яким вона винесена, вищим органом (посадовою особою) держпожнагляду.

5. Розгляд скарг та протестів

5.1. Постанову про застосування запобіжних заходів у п'ятиденний термін із дня її вручення може бути оскаржено до Держпожбезпеки або до суду.

(абзац перший пункту 5.1 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

Постанову про застосування запобіжних заходів може бути також опротестовано прокурором.

5.2. Скарга на постанову розглядається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду, його першим заступником або заступниками у встановлений законодавством строк.

Протест прокурора на постанову розглядається керівниками (їх заступниками) відповідних органів держпожнагляду у десятиденний строк після дня надходження.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

5.3. Подання скарги не припиняє виконання постанови.

5.4. Орган (посадова особа) держпожнагляду при розгляді скарги або протесту на постанову перевіряє законність і обґрунтованість її винесення та приймає одне з таких рішень:

залишає постанову без змін, а скаргу або протест - без задоволення;

скасовує постанову.

5.5. Якщо під час здійснення контролю за діяльністю територіальних або місцевих органів держпожнагляду буде встановлено, що постанову винесено з порушенням законодавства або посадовою особою, яка не має на те повноважень, то така постанова підлягає скасуванню.

(частина перша пункту 5.5 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

Скасувати постанову про застосування запобіжних заходів може лише вища посадова особа органу держпожнагляду (за принципом територіальності органу держпожнагляду).

5.6. Уповноважена посадова особа органу держпожнагляду або вища за посадою особа приймає рішення про скасування постанови про застосування запобіжних заходів (додаток 3), у якому зазначаються: дата та місце прийняття рішення; номер, дата винесення постанови, яка скасовується; посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу держпожнагляду, яка приймає рішення; обставини, які є підставою для скасування постанови; особи або органи, які будуть поінформовані про прийняте рішення.

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620,
у зв'язку з цим абзац перший уважати абзацом другим)

Копія рішення за скаргою або протестом на постанову протягом трьох робочих днів надсилається керівнику (власнику) об'єкта, на якому застосовувався запобіжний захід. Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

(абзац другий пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

За наслідками розгляду протесту на постанову територіальний або місцевий орган держпожнагляду направляє копії матеріалів до Держпожбезпеки.

(пункт 5.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

6. Порядок та умови виконання постанови про застосування запобіжних заходів

6.1. Питання, пов'язані з виконанням постанови про застосування запобіжних заходів на відповідному об'єкті, вирішуються особою, яка її винесла. Рішення за ними є обов'язковими для керівників (власників) об'єктів, посадових осіб, а також громадян.

У разі невиконання громадянами та керівниками (власниками) об'єктів вимог постанови або створення перешкод для діяльності органів держпожнагляду посадові особи об'єкта, на якому застосовується запобіжний захід, та винні громадяни притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

6.2. Постанова про застосування запобіжних заходів підлягає виконанню шляхом опечатування, опломбування, знеструмлення (якщо це можливо) з дати приведення її в дію.

Дата приведення постанови в дію визначається посадовою особою органу держпожнагляду, яка її виносила, і не може бути меншою ніж п'ятнадцять днів з дня винесення постанови. При цьому враховується протипожежний стан об'єкта, загроза виникнення пожежі, пожежне завантаження, характеристика об'єкта, характер технологічного процесу тощо.

(абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

У разі перешкоджання громадянами, керівниками (власниками) об'єктів діям посадових осіб органів держпожнагляду при виконанні своїх функцій, органами (посадовими особами) держпожнагляду направляються відповідні інформації до органів прокуратури або суду тільки після вжиття всіх наданих законодавством прав.

(пункт 6.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

6.3. У разі виявлення під час проведення планових (позапланових) перевірок об'єктів різних форм власності наявної загрози щодо виникнення пожежі уповноважена посадова особа органу держпожнагляду може приймати рішення про зупинення роботи виробничої дільниці, агрегату, експлуатації окремого приміщення, опалювального приладу та дільниці електромережі, а також проведення пожежонебезпечних робіт або дію виданих дозволів на право проведення таких робіт, безпосередньо на місці виявлення порушень (за винятком випадів, коли це може призвести до зупинення роботи підприємства або окремого виробництва в цілому).

(абзац перший пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738
,
 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

У такому разі постанова виконується негайно після винесення і вручається керівнику (власнику) об'єкта або уповноваженій ним особі під підпис.

6.4. Зупинення роботи підприємства, окремого виробництва, експлуатації будівель, споруд, випуску пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного призначення шляхом знеструмлення може здійснюватися в присутності спеціаліста служби енергонагляду району (міста), а відключення виробничих дільниць, агрегатів, опалювальних приладів, дільниць електромережі - за присутності енергетика (електрика) відповідного об'єкта, на якому застосовується запобіжний захід.

При залученні спеціаліста служби енергонагляду району (міста) посадова особа органу держпожнагляду, якій доручено приведення постанови в дію, направляє на адресу керівництва, де працює спеціаліст, відповідний лист із зазначенням дати та часу приведення постанови в дію.

6.5. Керівники (їх заступники) урядового, територіального та місцевих органів держпожнагляду, які винесли постанову, можуть доручити її приведення в дію нижчій за посадою особі.

(абзац перший пункту 6.5 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

У такому разі здійснення контролю за усуненням керівником (власником) об'єкта протипожежних заходів, викладених у постанові, покладається на особу, якій доручено приведення її в дію.

Посадові особи, яким доручено приведення постанови у дію, в обов'язковому порядку письмово інформують особу, яка її винесла.

(пункт 6.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

6.6. У разі звернення керівника (власника) об'єкта, на якому застосовано запобіжний захід, про необхідність проведення робіт з усунення порушень вимог пожежної безпеки, посадовою особою держпожнагляду, яка виносила постанову, або іншою посадовою особою органу держпожнагляду, яка уповноважена приймати відповідні рішення, передбачені цією Інструкцією, розглядається можливість призупинення виконання постанови.

(абзац перший пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

Рішення про призупинення виконання постанови (додаток 4) приймається на підставі матеріалів (гарантійні листи, плани усунення недоліків із конкретними термінами та виконавцями, проектно-кошторисна документація, договори на виконання протипожежних робіт, розрахунки з оплати на виконання робіт тощо), що підтверджують намір усунути порушення вимог пожежної безпеки, указані в постанові.

(абзац другий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738
,
 від 28.08.2008 р. N 620)

Про прийняте рішення щодо призупинення виконання постанови посадова особа держпожнагляду в п'ятиденний термін повідомляє керівника (власника) об'єкта, якому, крім цього, роз'яснюються порядок та умови подальшого виконання чи припинення дії постанови.

Рішення про призупинення виконання постанови надається лише для усунення порушень вимог пожежної безпеки, а не на право роботи (експлуатації).

(абзац четвертий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

Коли підтверджувальні матеріали, необхідні для призупинення виконання постанови, подані керівником (власником) об'єкта не в повному обсязі, посадова особа органу держпожнагляду, яка винесла постанову або уповноважена приймати відповідні рішення, має право відмови в задоволенні звернення щодо призупинення виконання постанови.

У разі невиконання умов призупинення виконання постанови приймається рішення про повторне приведення постанови у дію. Таке рішення приймається на підставі рапорту посадової особи органу державного пожежного нагляду, якій доручалося перевірити вжиття керівником (власником) об'єкта заходів щодо усунення виявлених порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

(пункт 6.6 доповнено абзацом шостим згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

6.7. У разі усунення на об'єкті, до якого застосовано запобіжний захід, порушень вимог правил пожежної безпеки у повному обсязі керівник (власник) об'єкта або фізична особа - підприємець надає до органу держпожнагляду, який виніс постанову, письмове звернення щодо припинення дії постанови. Посадова особа, яка виносила постанову, доручає відповідному органу (посадовій особі) держпожнагляду здійснити позапланову перевірку умов виконання постанови. Терміни перевірки не можуть перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів з дня надходження звернення.

(абзац перший пункту 6.7 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

Рішення про можливість припинення дії постанови на відповідному об'єкті приймається керівником (його заступником) органу держпожнагляду, який її виносив, або іншою посадовою особою органу держпожнагляду, яка уповноважена приймати відповідні рішення, передбачені цією Інструкцією, тільки за умов усунення усіх порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на підставі зібраних матеріалів, про що ставиться відмітка в постанові та в журналі обліку постанов про застосування запобіжних заходів.

(абзац другий пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

У разі неусунення усіх порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на відповідному об'єкті, посадова особа органу держпожнагляду має право відмовити у припиненні дії постанови.

6.8. Про прийняте рішення керівник (власник) об'єкта письмово повідомляється у п'ятиденний термін.

У рішенні про припинення дії постанови про застосування запобіжних заходів (додаток 5) обов'язково треба зазначити:

(абзац другий пункту 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла таке рішення;

дату прийняття рішення;

до кого адресоване рішення;

постанову, дія якої припиняється (назва, номер, дата винесення та ким винесена);

підстави для прийняття рішення (перелік усунених порушень правил пожежної безпеки, що вказані в постанові);

абзац восьмий пункту 6.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати абзацами восьмим та дев'ятим)

рішення про відновлення роботи (експлуатації) із зазначенням дати;

(абзац восьмий пункту 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

підпис, печатку.

6.9. У разі винесення постанови про застосування запобіжних заходів посадовою особою центрального органу держпожнагляду усі рішення щодо призупинення виконання або припинення дії постанови приймаються Головним державним інспектором України з пожежного нагляду, його першим заступником та заступниками на підставі підтверджувальних матеріалів, зазначених у пунктах 6.6 та 6.7 цієї Інструкції, і тільки в присутності керівника (власника) об'єкта.

Рішення щодо призупинення виконання або припинення дії постанови, винесеної посадовими особами територіального чи місцевого органу держпожнагляду, приймаються за такими самими умовами відповідно Головними державними інспекторами з пожежного нагляду територіальних органів або їх заступниками та головними державними інспекторами з пожежного нагляду місцевих органів.

6.10. В окремих випадках, з урахуванням характеристики об'єкта, на якому застосовується запобіжний захід, Головний державний інспектор України з пожежного нагляду, його перший заступник та заступники, Головний державний інспектор з пожежного нагляду територіального органу та його заступники можуть надати повноваження щодо прийняття рішень про можливість призупинення виконання або припинення дії постанови посадовим особам відповідного територіального або місцевого органу держпожнагляду, про що зазначається в постанові про застосування запобіжних заходів, а також інформується керівник (власник) об'єкта при її врученні (направленні) та відповідна посадова особа органу держпожнагляду.

При цьому здійснення контролю за виконанням керівником (власником) об'єкта вимог посадових осіб органів держпожнагляду щодо усунення порушень норм та правил пожежної безпеки покладається на той орган (посадову особу) держпожнагляду, якому доручено приймати відповідні рішення.

6.11. У разі, якщо протягом місяця від дати приведення постанови в дію не надійшло звернення керівника (власника) об'єкта щодо необхідності проведення робіт з усунення протипожежних заходів, посадова особа, яка її винесла, або інша посадова особа органу держпожнагляду, яка уповноважена приймати відповідні рішення, передбачені цією Інструкцією, організовує (здійснює) перевірку умов виконання постанови.

Перевірка дотримання умов виконання постанови проводиться також у разі відсутності звернень керівника (власника) об'єкта про отримання права на подальшу роботу (експлуатацію) або перевищення термінів усунення протипожежних заходів, зазначених у гарантійних зобов'язаннях та (або) в плані виконання заходів.

6.12. У разі, якщо під час перевірки дотримання умов виконання постанови встановлено, що об'єкт, на якому застосовувалися запобіжні заходи, припинив своє існування, змінив свою назву, форму власності, посадовою особою органу держпожнагляду, яка проводила таку перевірку, доповідається про це разом із підтверджуючими документами посадовій особі, яка виносила постанову для прийняття рішення про припинення дії постанови або вжиття іншого заходу відповідно до законодавства.

(розділ 6 доповнено пунктом 6.12 згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

7. Здійснення контролю при застосуванні запобіжних заходів та за дотриманням законності при цьому

7.1. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішень у постановах про застосування запобіжних заходів, дотриманням законності у цій роботі покладається на посадових осіб органів держпожнагляду всіх рівнів, а також безпосередньо відповідальних за цим напрямком працівників.

7.2. У територіальних органах держпожнагляду:

при виїздах у службові відрядження незалежно від їх мети контролюється стан дотримання законності при застосуванні запобіжних заходів місцевими органами держпожнагляду;

проводиться аналіз виконання рішень у постановах про застосування запобіжних заходів, стан усунення протипожежних заходів безпосередньо на об'єктах, дотримання умов відкриття тощо;

періодично, але не менше одного разу на квартал, з цих питань готуються огляди, розробляються інформаційні листи і рекомендації про усунення виявлених недоліків, які направляються до місцевих органів держпожнагляду;

не рідше одного разу на квартал стан дотримання законності при застосуванні місцевими органами держпожнагляду запобіжних заходів розглядається на оперативних нарадах із заслуховуванням керівників місцевих органів держпожнагляду;

проводяться службові розслідування з прийняттям відповідних заходів реагування у разі винесення протесту прокуратури або окремої ухвали суду про скасування постанови про застосування запобіжних заходів;

здійснюється контроль за своєчасністю та об'єктивністю даних про застосування запобіжних заходів, що направляються до МНС України, а також за усуненням протипожежних заходів, зазначених у постановах, винесених центральним та територіальними органами держпожнагляду.

7.3. Керівник місцевого органу держпожнагляду зобов'язаний:

здійснювати контроль за дотриманням законності при прийнятті підлеглими рішень про застосування запобіжних заходів;

щодекадно особисто перевіряти обґрунтованість прийнятих рішень про застосування запобіжних заходів, у разі виявлення порушень при їх застосуванні вживати заходів щодо відміни постанов та недопущення порушень у подальшому;

щомісяця здійснювати аналіз стану виконання постанов про застосування запобіжних заходів, а також заслуховувати звіт відповідального працівника щодо виконання рішень про застосування запобіжних заходів працівниками місцевого органу держпожнагляду;

постійно, але не рідше одного разу на місяць, розглядати на оперативних нарадах з особовим складом підрозділу питання про стан застосування запобіжних заходів, виконання постанов, хід усунення протипожежних заходів, виконання гарантійних зобов'язань тощо;

щокварталу проводити в системі службової підготовки додаткові заняття з працівниками, яким надано право здійснювати профілактичні функції щодо застосування запобіжних заходів, вивчати огляди та інформаційні листи, що надходять із центрального та територіального органів держпожнагляду;

контролювати своєчасність направлення до територіального органу держпожнагляду даних про застосування запобіжних заходів та інформації про хід усунення протипожежних заходів, указаних у постановах, що винесені центральним та територіальними органами держпожнагляду;

за наявності інформації, яка надходить у встановленому законодавством порядку, про порушення правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню, евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності, перевіряти та приймати за нею відповідні рішення;

за дорученням посадової особи територіального органу держпожнагляду, яка виносила постанови про застосування запобіжних заходів, організовувати перевірки дотримання умов відкриття об'єктів та ступеня усунення протипожежних заходів.

7.4. Працівник місцевого органу держпожнагляду зобов'язаний:

при прийнятті рішення та оформленні матеріалів про застосування запобіжних заходів дотримуватися вимог законодавства та керівних документів, що регламентують цю роботу;

при проведенні перевірок протипожежного стану об'єктів незалежно від форм власності перевіряти виконання рішень про застосування запобіжних заходів, гарантійних зобов'язань щодо усунення протипожежних заходів;

(абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738)

здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень про застосування запобіжних заходів, гарантійних зобов'язань щодо усунення протипожежних заходів на об'єктах, що ним обслуговуються.

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України
генерал-майор служби
цивільного захисту 

 
 
 
І. Я. Кріса
 

 

_________________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду, який виносить постанову)

ПОСТАНОВА N _______
про застосування запобіжних заходів

"___" ____________ 200_ року 

______________
(населений пункт) 

На підставі ____________________________________ перевірки додержання та виконання вимог
                                  (акта, вид перевірки: планова/позапланова)
пожежної безпеки від ____________ N _______
найменування об'єкта суб'єкта господарювання або установи, організації
____________________________________________________________________________________
місцезнаходження (суб'єкта та об'єктів, на яких застосовуються запобіжні заходи)
____________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України  ___________________________________________________________________________________
я, __________________________________________________________________________________,
                                            (посада, орган, звання, прізвище та ініціали особи, яка виносить постанову)
в присутності ________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання (уповноваженої особи)
                                       чи фізичної особи - підприємця, а також інших осіб, які були присутні під час здійснення заходу)

УСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________________________
                                 (суть порушень вимог правил пожежної безпеки, які є підставою для застосування
____________________________________________________________________________________
                            запобіжних заходів, посилання на порушені пункти та повне найменування законів, норм,
____________________________________________________________________________________
                                                                   правил та стандартів у сфері пожежної безпеки,
____________________________________________________________________________________
                                    зазначення термінів усунення недоліків, які пропонувались раніше у приписах)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Керуючись статтею 7 Закону України "Про пожежну безпеку", пунктами 10, 14 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, пунктами ______ Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої наказом МНС від 21.10.2004 N 130, зареєстрованої у Мін'юсті 08.11.2004 за N 1416/10015,

ПОСТАНОВИВ:

1. __________________________________________________________________________________
                                            (найменування підприємства, установи, організації та об'єкта, а також
____________________________________________________________________________________
                                                                вид запобіжного заходу, який застосовується)

2. Постанову привести в дію "___" ____________ 20__ шляхом ______________________________
____________________________________________________________________________________
                              (указати, яким чином постанову буде приведено у дію: опечатування (опломбування),
                                                                   відключення від джерел енергоживлення тощо)

3. Приведення постанови в дію доручити ________________________________________________
                                                                                                             (указати посаду, звання, прізвище особи, якій доручено
                                                                                                                                      приведення постанови в дію)
___________________________________________________________________________________

4. Постанову для інформації направити __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                       (указати, кому направляється постанова)

5. Призупинення виконання постанови можливе лише за умови надання до
________________________________________________________ відповідних підтверджувальних
(указується орган держпожнагляду, який уповноважений приймати рішення, та його місцезнаходження)
документів (гарантійний лист, план усунення недоліків із зазначенням термінів тощо) для усунення недоліків. Призупинення виконання постанови не дає права на подальшу роботу (експлуатацію).

Припинення дії постанови можливе лише за умови усунення всіх зазначених недоліків на підставі підтверджуючих матеріалів.

6. Постанову в п'ятиденний строк із дня одержання може бути оскаржено до Державного департаменту пожежної безпеки або до суду.

7. За невиконання постанови про застосування запобіжних заходів винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

_____________________________________
(посада, орган, П. І. Б. особи, яка винесла постанову)

М. П. 

_________________________
(підпис) 

Постанову одержав "___" ____________ 20__ ______________________________________________
                            (П. І. Б. керівника (власника) або уповноваженої особи суб'єкта господарювання або установи, організації)

Постанову приведено у дію "___" ____________ 20__ шляхом ________________________________
                                                                                                                               (опечатування, опломбування, знеструмлення тощо)
_____________________________________________________________________________________
                 (посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи органу держпожнагляду, яка привела постанову в дію)
в присутності _________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ініціали осіб, які присутні під час приведення постанови в дію)
___________________________________________________________________________________ 

______________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

______________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище та ініціали) 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
 

 
І. Я. Кріса
 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства України з питань
 надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

 

ЖУРНАЛ
обліку постанов про застосування запобіжних заходів

N
з/п 

Назва підприємства, установи, організації 

Указати, що конкретно зупинено

Ким, коли винесена постанова та дата приведення її в дію 

Ким та коли постанова приведена в дію 

Ким та де оскаржена постанова, рішення за скаргою 

Ким та коли прийнято рішення про призупинення виконання постанови, на який термін, підстави цього рішення 

Ким та коли прийнято рішення на припинення дії постанови, підстави цього рішення 

Проведені перевірки та вжиті заходи 

Примітка 

10 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.11.2006 р. N 738
,
 від 28.08.2008 р. N 620)
 

_________________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду, який виносить постанову)

РІШЕННЯ
про скасування постанови про застосування запобіжних заходів від ____________ N _____

"___" ____________ 20__ року 

м. _____________ 

Я, _________________________________________________________________________________,
                                 (посада, звання, прізвище та ініціали керівника (заступника) органу держпожнагляду)
розглянувши ________________________________________________________________________,
                                                   (скаргу або протест, його реквізити, від кого надійшла, або матеріали перевірки)
а також матеріали про протипожежний стан ______________________________________________
                                                                                               (найменування та місцезнаходження об'єкта суб'єкта господарювання
________________________________________________________________________ (далі - Об'єкт),
     або установи, організації, відносно яких винесено постанову про застосування запобіжних заходів)

УСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________________________
                 (зазначаються підстави винесення постанови про застосування запобіжних заходів (дата проведення,
____________________________________________________________________________________
                   вид перевірки) посадова особа, яка винесла постанову, відомості щодо приведення постанови в дію
____________________________________________________________________________________
                                                                або вжиття заходів щодо її призупинення тощо)
____________________________________________________________________________________
                                      (дата надходження скарги або протесту, підстави, які зазначено для скасування;
____________________________________________________________________________________
                                                  або відомості, коли було виявлено інші підстави для скасування)

За наслідками розгляду зазначених вище матеріалів встановлено, що _________________________
____________________________________________________________________________________
                                   (зазначаються обставини, які підтвердились і суперечать вимогам законодавства,
____________________________________________________________________________________
                         а також обставини, факти, які свідчать про порушення законності та обґрунтованості під час
____________________________________________________________________________________
                                                          винесення постанови про застосування запобіжних заходів)

З урахуванням вищевикладеного та відповідно до пунктів __________ Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів органами державного пожежного нагляду, затвердженої наказом МНС від 21.10.2004 N 130, зареєстрованої у Мін'юсті 08.11.2004 за N 1416/10015,

ВИРІШИВ:

1. Скасувати постанову про застосування запобіжних заходів від "___" ____________ 20__ N ____________, винесену _______________________________________________________________
                                                                                                             (вказується посадова особа органу
____________________________________________________________________________________
                                                                   держпожнагляду, яка виносила постанову)
щодо _______________________________________________________________________________
                                       (найменування та місцезнаходження об'єкта, на якому застосовувався запобіжний захід,
____________________________________________________________________________________
                                        та суб'єкта господарювання або установи, організації, яким належить об'єкт)

2. Копію рішення направити: ___________________________________________________________
                                                    (прізвище, ініціали керівника (власника) або уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

3. Про прийняте рішення повідомити: ___________________________________________________
                                                                                                   (органи, які буде поінформовано про прийняте рішення) 

_____________________________________
(посада, орган, П. І. Б. особи, яка винесла рішення)

М. П.

"___" ____________ 20__ року 

_________________________
(підпис) 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
 

 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)
 

_________________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду, який виносить постанову)

РІШЕННЯ
про призупинення виконання постанови про застосування запобіжних заходів від ____________ N _____

"___" ____________ 20__ року 

м. _____________ 

Я, _________________________________________________________________________________,
                                (посада, звання, прізвище та ініціали керівника (заступника) органу держпожнагляду)
розглянувши звернення від ____________ N _____ ________________________________________
                     (дата реєстрації в канцелярії органу держпожнагляду та назва суб'єкта господарювання, установи, організації)
____________________________________________________________________________________
                                     (П. І. Б. керівника (власника) та найменування об'єкта суб'єкта господарювання)
про надання терміну на усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та додані матеріали,

УСТАНОВИВ:

Матеріали, які надано до звернення про призупинення виконання постанови, підтверджують, що
____________________________________________________________________________________
                                   (ким і які заходи (коротко) будуть вживатись із зазначенням відповідальних осіб)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

З урахуванням вищевикладеного та відповідно до пункту ___ Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої наказом МНС від 21.10.2004 N 130, зареєстрованої у Мін'юсті 08.11.2004 за N 1416/10015,

ВИРІШИВ:

1. Призупинити з ____________ до ____________ виконання постанови про застосування
                                                    (дата)
запобіжних заходів від ____________ 20__ N ___ щодо _____________________________________
____________________________________________________________________________________
                          (найменування та місцезнаходження об'єкта, на якому застосовується запобіжний захід, та
____________________________________________________________________________________
                                         суб'єкта господарювання або установи, організації, яким належить об'єкт)

2. Про прийняте рішення повідомити:

- ______________________;

- ______________________; 

_____________________________________
(посада, орган, П. І. Б. особи, яка винесла рішення)

М. П.

"___" ____________ 20__ року 

_________________________
(підпис) 

Рішення отримав: 

  

  

_________________________
(посада) 

_____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Примітка. У разі направлення рішення рекомендованим листом у рішенні зазначається вихідний номер та дата направлення. 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
 

 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

 

_________________________________________________________________________
(найменування органу державного пожежного нагляду, який виносить постанову)

РІШЕННЯ
про припинення дії постанови про застосування запобіжних заходів від ____________ N _____

"___" ____________ 20__ року 

м. _____________ 

Я, _________________________________________________________________________________,
                                 (посада, звання, прізвище та ініціали керівника (заступника) органу держпожнагляду)
розглянувши звернення від ____________ N _____ ________________________________________,
                                                                                                  (найменування суб'єкта господарювання або установи, організації)
яке ____________________________ надійшло ____________________________________________
(дата реєстрації в канцелярії органу держпожнагляду)
____________________________________________________________________________________,
                    (прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) об'єкта, на якому застосовано запобіжний захід)
про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та матеріали перевірки умов виконання постанови про застосування запобіжних заходів від ____________ N _____, здійсненої __________________________________________________________________________,
                                  (ким та у який період було здійснено позапланову перевірку)

УСТАНОВИВ:

Матеріалами перевірки підтверджується, що заходи виконано в повному обсязі:
___________________________________________________________________________________
                                              (перелічуються документи, дії тощо, які підтверджують усунення
___________________________________________________________________________________
                                                                 порушень вимог правил пожежної безпеки)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

З урахуванням вищевикладеного та відповідно до пунктів _______ Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої наказом МНС від 21.10.2004 N 130, зареєстрованої у Мін'юсті 08.11.2004 за N 1416/10015,

ВИРІШИВ:

1. Припинити з ____________ дію постанови про застосування запобіжних
                                                (дата)

заходів від ____________ 20__ N ___ щодо _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
                           (найменування та місцезнаходження об'єкта, на якому застосовувався запобіжний захід, та
____________________________________________________________________________________
                                        суб'єкта господарювання або установи, організації, яким належить об'єкт)

та зняти запобіжні заходи, які було застосовано.

2. Про прийняте рішення повідомити:

- ______________________;

- ______________________; 

_____________________________________
(посада, орган, П. І. Б. особи, яка винесла рішення)

М. П.

"___" ____________ 2007 року 

_________________________
(підпис) 

Рішення отримав: 

  

  

_________________________
(посада) 

_____________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

Примітка. У разі направлення рішення рекомендованим листом у рішенні зазначається вихідний номер та дата направлення. 

 

Перший заступник начальника
Держпожбезпеки
 

 
І. Я. Кріса
 

(Інструкцію доповнено додатком 5 згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 28.08.2008 р. N 620)

____________

Опрос